PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Måndagen den 24:e januari
4.8°C 5.9m/s
Dagens namn: Erika

Trygghetsboendet Käglan är inget trygghetsboende idag

2021-10-25 09:47

Det gör mig orolig att de som styr, svarar på min insändare med en sådan lättja. Enligt ordförande från både Landskronahem och omsorgsförvaltningen så har man gjort, bla bla bla.
Ja, i ett halvår följde man delar av kraven på vad ett Trygghetsboende ska innehålla men sen då?

För att få kalla det för trygghetsboende ska daglig personal finnas alla dagar i veckan. Landskronahems ordförande, Kenneth Håkansson skriver att man har haft aktivitetsledare fem dagar i veckan, vilket heller inte är sant.  Enligt uppgifter så har hyresgästerna haft besök av aktivitetsledare två till tre ggr. i veckan, första halvåret efter inflyttandet, 2018-04. Därefter har de lyst med sin frånvaro. Det är tydligt och klart att man totalt har misskött avtalet och nonchalerat hyresgästerna under en längre tid, trots att hyresgästerna upprepande gånger tagit kontakt med staden men utan resultat. Tar inte Landskronahem sina hyresgästers klagomål på allvar?

Att man äntligen tagit upp dialogen med hyresgästerna efter tre års utebliven aktivitetsledare är bra men som ordförande för Landskronahem och omsorgsförvaltningen så borde man skämmas.

Som jag tidigare har påstått så har man inte uppfyllt kraven i avtalet, man har heller inte följt kriterierna fullt ut för det statliga bidrag som har utbetalts till Landskronahem. Trygghetsboende ska vara en boendeform för äldre människor som kan behöva stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service som därutöver har behov att bryta oönskad isolering. Att hänvisa till stadens ”Träffpunkt” istället för att Landskronahem tillsammans med omsorgsförvaltningen tar sitt ansvar för avtalet är anmärkningsvärt. Detta var inte vad hyresgästerna förväntade sig av Landskronahem när de flyttade in.

Att man nu har ett mål att alla inblandade ska vara nöjda, då undrar jag, hade man inte det målet tidigare?
Det vore klädsamt att herrarna Håkansson och Beer tar sig ut till Käglan och ber hyresgästerna om ursäkt och ser till att man återbetalar avgiften för tjänsten  för aktivitetsledaren. Det kan inte vara rimligt att hyresgästerna ska betala för något som de inte har fått!

Jenny Tillander
Socialdemokrat


Logiken kring Öresundsförbindelsen

2021-10-22 13:41

Svar till Örjan,

Jag är förmodligen inte rätt person att svara dig gällande Öresundsförbindelsen, dock finns svar på dina avslutande frågor redan tillgängliga. Varför man inte väljer vägen över Helsingborg. Det finns ett par punkter som påverkar och ett svar finns i den danska transportministern Benny Engelbrechts uttalande i mars månad om att Danmark lägger ner utredningen om förbindelse mellan Helsingborg – Helsingör. Den danska sidans järnvägsnät mellan Köpenhamn och Helsingör är idag redan hårt belastat och har enkelspår på flera ställen där det helt enkelt inte går att bygga ut till flerspårig järnväg baserat på befintlig bebyggelse. Att dra mer godstrafik den vägen går inte ihop med nuvarande bullerlagar heller eftersom bebyggelsen är så pass nära spåren. Sen finns även vissa fysiska bekymmer med en tunnel och/eller bro mellan H-H. Särskilt om godstrafik ska kunna passera då dessa tåg inte kan klättra i vilka vinklar som helst. För att tillgodose den typen av bro och/eller tunnel så behöver starten vara långt utanför båda städerna och därmed tar man bort den förkortade restiden och logiken med region/lokaltrafik. Förslaget som Landskrona stad ger är logiskt, men svenska politiken i övrigt verkar inte vara med på noterna då man blint stirrar på Helsingborg – Helsingör som en sorts kompensation till att Öresundsbron byggdes mellan Malmö – Köpenhamn.

Johan Laurin


Öresundsförbindelsen

2021-10-22 10:55

Landskrona.
Har bott här i över fyra år,
sett hur staden utvecklats under min tid här.
Byggena norr om motorvägen, arbetstillfällen, förutsättningar. Gott så.

Det jag har svårt att förstå: Är Öresundsförbindelsen.
Om man har en någorlunda koll på geografi, demografi,
och sjökort; förstår man att projektet är lönlöst.
Landskrona kommer aldrig få en fast förbindelse med Danmark!

Vägarna till/från Sverige går traditionellt via Malmö/Hälsingborg.
Vilket är naturligt eftersom de har en geografisk närhet till Danmark.
Demografin i dessa städer ser dessutom helt annorlunda ut än i Landskrona.

Godstrafik. Varför välja en rutt som är längre, förbrukar mer energi än vägen
över Hälsingborg? Norge är en nation som är ganska beroende av dessa transporter,
De vill nog ha en så kvick väg som möjligt. En rak linje.

Örjan Kristenson


Kommunala eller privata utförare

2021-10-21 11:15

En god äldreomsorg skapas främst genom annat än avtal och avtalsuppföljning. Den skapas genom ett långsiktigt arbete där kontinuitet, kompetens, ett personalnära ledarskap, en god organisationskultur och ett ständigt arbete med att utveckla och försöka efterleva riktlinjer och rutiner står i centrum. 

En verksamhet blir inte per automatik effektiv bara för att man byter ägare från kommun till privat eller vice versa.

Är den kommunala äldreomsorgen ineffektiv är lösningen att utveckla lednings- och innovationsförmågan snarare än att politiker abdikerar från kommunens lagstadgade ansvar. När hemtjänsten kommer vill man kunna välja att gå ut i stället om solen skiner istället för att duscha. Eller om det varit en bra dag när den äldre klarat att duscha själv och då få kläderna tvättade istället. Det är den valfriheten man vill ha, valfriheten att få välja innehåll i hjälpen. Det är viktigare än att kunna välja vilken utförare som kommer. För Sverigedemokraterna är kvalitén det viktigaste oavsett utförare. Men missköter man sig gång efter annan har man diskvalificerat sig från att utföra omsorg av våra äldre i Landskrona.

Landskrona stads fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner.

Programmet ska innehålla följande:

 • mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
 • information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga krav ska följas upp,
 • hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Programmet ska omprövas av fullmäktige varje mandatperiod. Kravet på program grundar sig i det generella kravet att kommuner och regioner ska kontrollera och följa upp verksamhet som man överlämnat till privata utförare. Det innebär att kommunen och regionen ska:

 • kontrollera och följa upp verksamheten
 • genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

Verksamhetens art och storlek avgör nivån på kommunens eller regionens krav på kontroll och insyn. Högre krav på kontroll och insyn bör ställas på verksamhet som invånarna är beroende av samt eller där riskerna kan bedömas vara stora.

Sverigedemokraterna instämmer i Socialdemokraternas kritik, då vi inte ville förlänga avtalet med berörd utförare då kvalitén under en lång period varit undermålig.

För Sverigedemokraterna är kvalitén det viktigaste oavsett utförare. Men missköter man sig gång efter annan ska man inte få utföra vård i Landskrona.

Duktiga vårdutförare ska premieras – Dåliga ska lämna Landskrona, det borde Treklövern med stöd av Centerpartiet också inse.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Kerstin Stein Sandell (SD)
Omsorgsnämnden


Ja till avdragsrätten för fackföreningsavgiften och A-kassa

2021-10-21 11:06

Nyligen hade det skånska socialdemokratiska partidistriktet kongress och mycket bra förslag gick under klubban, ett av dessa var verkan för att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgiften och A-kassan. Med andra ord det ska bli billigare att vara medlem i facket.

Detta är ett mycket bra förslag anser vi i Fackens -S i Landskrona då vi anser att det är en rättvisefråga. I Sverige är det kollektivavtal som garanterar lönerna, inte lagstiftning. Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter kommer överens om villkoren och för att det ska ske måste parterna vara jämnstarka.

Skattereduktion för fackföreningsavgiften fanns under åren 2002-2006 men togs bort år 2007 av en borgerlig regering. Samtidigt höjdes att a-kasseavgifterna radikalt. Målet var att försvaga facket, dumpa svenska löner och ge mer makt åt arbetsgivarna.

Avdragsrätten för fackföreningsavgiften infördes igen 1 juli 2018 av en Socialdemokratisk regering i syfte att värna den svenska modellen på arbetsmarknaden. Men sen skickade SD en motion, 2018/19:278, som handlade om att slopa avdraget för medlemskap i fackförbund. Därefter la Moderaterna och Kristdemokraterna fram en budget och med stöd av Sverigedemokraterna röstades avdraget för facket bort den 1 juni 2019. Ännu en gång, ett fientligt beslut mot hela svenska arbetarrörelsen och fackföreningar.  

Endast en stark medlemsbas garanterar starka fackföreningar och starkt arbetstagarinflytande. En hög anslutning till fackföreningar och A-kassan är också ett skydd för att upprätthålla villkoren i kollektivavtalen: lägsta lön, övertidsersättning, semesterersättning m.m. Det är även ett skydd mot att alla utländska företag som kommer hit jobbar enligt svenska villkor.

Forskning visar att fackföreningarna är viktiga aktörer för att stärka demokratin i samhället och att de även bidrar till ett ökat ekonomiskt välstånd.

De tidigare allianspartierna vill spara miljarder på arbetslöshetsförsäkringen visar tidningen Arbetets genomgång av partiernas skuggbudgetar. Att sparka på arbetslösa och sjuka är högerns bästa gren.

Vi socialdemokrater och svenska folket vill inte ha lönedumpning på svensk arbetsmarknad. Vi ska inte ha arbetskraftsinvandring som dumpar svenska löner. En ensamstående mamma ska inte vända på varje krona för att få mat på bordet eller för att har råd för att köpa barnkläder.

Vi socialdemokrater i Fackens S i Landskrona tycker att:

 • alla ska ha råd att vara med i facket
 • svenska kollektivavtal ska gälla för alla utländska företag
 • lediga jobb går, i första hand, till våra arbetslösa
 • starka fackföreningar är den bästa garanten för ett bra familje- och arbetsliv
 • starka fackföreningar är bra för välfärdssamhälle
 • avdragsrätten för avgiften för fackligt medlemskap och avgiften till A-kassan ska återinföras

Lyssna på oss och forskarna!

Fackens -S Landskrona

Adis Heldic, ordförande, Marcus Frej, ledamot


Trygghetsboendet Käglan 

2021-10-20 11:10

Svar till Jenny Tillander (s)

Trygghetsboendet öppnades på våren 2018 och blev Landskronas första trygghetsboende. Landskronahem skrev ett avtal med staden, som ansvarade för en s.k. aktivitetsledare. 

Landskronahem erhöll ett bidrag på ca 2 mkr för att anpassa av befintlig fastighet efter de kriterier som gäller avseende trygghetsboende dvs. tillgänglighet, lägenhetsstorlekar och gemensamhetslokaler. Av inlägget kan man få uppfattning att bidraget i huvudsak är kopplat till en aktivitetsledare, vilket naturligtvis inte är fallet.  

Kort efter öppnandet anställdes en bovärd som aktivitetsledare. Hen var disponibel för hyresgästerna fyra timmar om dagen. Bovärden anordnade aktiviteter fem dagar i veckan med hyresgästerna: Det handlade om gemensamma pratstunder, sällskapsspel, bingo och plantering av växter. 

Hyresgästerna önskade att lokalerna skulle anpassas ytterligare.  Utformningen av detta gjordes tillsammans med aktivitetsledaren och genomfördes av Landskronahem kort därefter. 

Även Landskrona stad tillsatte aktivitetsledare under perioden genom att anställa två medarbetare som gjorde aktiviteter tillsammans med de boende. Dessa var på plats två timmar om dagen tre dagar i veckan. 

Alla boende erbjöds också att delta i samtliga aktiviteter på stadens ”träffpunkt” ca 100m från Käglan med möjlighet att få hjälp med att ta sig dit. Träffpunkten erbjuder aktiviteter på både för- och eftermiddag inkl. lunchservering alla dagar i veckan. Syftet med verksamheten är att skapa trygghet och förebygga ensamhet. 

Med dessa åtgärder har Landskronahem tillsammans med Landskrona stad försökt leva till hyresgästernas förväntningar. De problem som nu framkommit kommer vi att ta upp dels i dialog med hyresgästerna i, men självklart också i diskussion mellan omsorgsförvaltningen och Landskronahem. Detta sker redan denna vecka. Målet är att alla inblandade ska vara nöjda. 

Kenneth Håkansson (-) ordförande Landskronahem

Jan Allan Beer (L) ordförande Omsorgsnämnden


Vem är viktigast de äldre eller företagen?

2021-10-20 09:47

Ja man kan undra vilka Treklövern värnar, de äldre som bor på våra privata boende eller företagen som driver dem. De två privata boende som Treklövern nu beslutat att förlänga avtalet med har visat urusel kvalitet i Socialstyrelsens kvalitetsmätning 2020 ca 50% nöjdhet, när våra egna har en nöjdhet på över 90%. 2021 gjorde företaget en egen undersökning på ett av boenden som visade en förflyttning uppåt men långt ifrån den kvaliteten vi har på våra egna.
Varför har inte våra äldre som bor på de boenden rätt till samma kvalitet som de som bor på våra kommunalt drivna boenden. De betalar precis lika mycket i avgifter till Staden men får sämre kvalitet. Hur dålig kvalitet skall de äldre behöva stå ut med innan Treklövern skall ta sitt ansvar. Det skall inte gå att leverera så dålig kvalitet i flera år som gjorts här.

Vi Socialdemokrater kommer alltid att stå på de äldres sida. De som jobbat, slitit och betalt skatt under många år för att bygga Sverige de har också rätt till ett bra liv på ålderns höst.

Eva Örtegren Omsorgsnämnden
Bengt Karlsson Omsorgsnämnden
Annette Nilsson Omsorgsnämnden
Lamees Ar-Rawi Omsorgsnämnden
Rafael Bakrawi Omsorgsnämnden
Jonas Esbjörnsson Ordförande Landskrona Arbetarekommun
Fatmir Azemi Kommunalråd


Varför lurar Landskronahem både staten och sina hyresgäster?

2021-10-18 09:48

Första Trygghetsboende för Landskronaborna är något som vi Socialdemokrater såg till att det kom plats. När det nu har kommit fram att Landskronahem har både lurat staten och hyresgästerna på Käglan så gör det oss Socialdemokrater riktigt förbannade.

En del av bygget har finansierats av staten på 2,1 miljoner och det förpliktar med att Landskronahem ska leva upp till en rad krav vilket man inte har gjort, varför inte det?

Varken omsorgsförvaltningens ordförande Jan-Allan Beer (L) och Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson, har någon koll på att avtalet som skrevs på har efterlevts.

Detta är skandalöst och redan efter ett halvår efter invigningen försvann boendets aktivitetsledare som brukade komma till boendet och hålla i de gemensamma aktiviteterna. Att skylla på en pandemi kanske man kan göra till en viss del men den bröt ut först i mars 2020.

Vi Socialdemokrater förstår hyresgästernas besvikelse som flyttade in 2018 och som lockades dit för gemenskap och trygghet som uteblev.

Här har politikerna Jan-Allan Beer och Kenneth Håkansson som styr ett stort ansvar och vi förutsätter att man iordningställer detta med omedelbar verkan och även kompenserar hyresgästerna rejält.

Huruvida man får återbetala statens bidrag det återstår att se.

Jenny Tillander
Socialdemokrat

 


Sfinxen är en gåta

2021-10-14 10:36

Sfinxen är en gåta, en enigma.
Det är väl därför den fortfarande fascinerar, mig också.
Tror att det är ett av de mest fotograferade objekten i Lund.
Det är omöjligt att gå förbi statyn utan att reflektera.
Det Jonas Bylund gör, är att transmogrifiera detta beläte
till den tid den gjordes i. Starkt.

Min egen bild av Sfinxen är annorlunda.
Gåtan tilltalar mig lika mycket.

Örjan Kristenson

 

Läs mer: Snart plockas sfinxerna ner

 


Kallbad

2021-10-14 09:51

Äntligen! När tjänstemännen i Stadshuset får hålla i trådarna så presenteras ett bra och hållbart förslag till ett nytt Kallbadhus i Landskrona. Förra gången, 2015, lade en politiker fram ett förslag till nytt kallbadhus, som varken var bra, hållbart eller förankrat hos Öresundsvarvet och Landskrona Hamn.
Förnuftet har nu segrat och den föreslagna placeringen är nu den som intresserade badgäster förespråkat.
Det är nu drygt sju (7) år sedan jag började skriva insändare och prata med T S om ett kommunalt kallbadhus. Det kommer gå ytterligare tre år innan det nya Kallbadhuset förhoppningsvis kan invigas. Tio år från mina ord till Stadens handling! Hoppas bara att jag om tre år är så pass alert så jag kan utnyttja Kallbad!

Björn LindFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser