PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Vem håller i trådarna på stadshuset?

2020-10-02 08:55

På Landskrona Direkt kan vi läsa om att det är mycket hysch hysch på sjätte våningen i stadshuset. Jag har fått många frågor om vad är det som händer i vårt Landskrona. Svaret är att jag inte vet mer än vad som står i tidningen. Informationen från de styrande finns inte.

Är det så att ytterligare en stadsdirektör står inför det faktum att han inte duger?
Vem gör bedömningen att han inte duger?
Är det Kommunstyrelsen eller det är någon annan som håller i trådarna?

Dessa frågor och alla andra frågor får ni ställa till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Svar till Lilian Håkansson och Torkild Strandberg

2020-09-30 11:56

Tack för ert svar Lilian Håkanson och Torkild Strandberg!

Jag är glad att ni gjort så mycket runt om i vår kommun. Ni måste göra mer!
Under min tid i miljönämnden berättade tjänstemän från miljöförvaltningen att barnen i Landskrona hade de högsta halterna av bly i sitt blod. De sa också att bly aldrig lämnar kroppen. Så jag påstår ingenting om ni inte anser att miljöförvaltningen far med osanning.

Jag är också glad att liberalerna nu tycker att kollektivtrafiken är fossilfri och är stolta. Så lät det inte när socialdemokraterna genomförde detta försök med elbussar. Då var ni i borgerligheten och du emot detta. Sent skall syndaren vakna som det står i Bibeln. Jag är glad för detta.

I P1 programmet Kaliber, beskriver de vad som hänt i södra hamnen med utsläpp som gjorde att fisk dog, vattenväxter dog. Det framgick att cyanid nu finns i grundvattnet och i marken. Ingen vet var gifterna kommer ifrån, frånsett Scandust.

Vad kommer ni att göra? Tänk att gifter transporteras från Teckomatorp och hamnar i Landskrona. Hur tänker ni göra för att säkerställa vad gifterna kommer ifrån? Marken kan vara en miljöbomb som jag skrev i mitt första inlägg? P1 programmet Kaliber fick inga svar!

Jag har full respekt för att ni har ambitioner för miljö- och klimatarbetet i Landskrona men det räcker inte!
I bygget av Borstahusen hade ni inga klimatambitioner. Då hade ni tvingat byggarna med strikta regler att bara använda klimatsmarta material.

Vi lever i en värld som genomlever den största klimatkrisen sedan människan kom från Afrika. Vi måste hitta vägar så att vi skapar en värld för människor och klimatet. Vi måste sätta klimatet i första rummet och hitta nya strukturer, där klimatet och människan är målet och en värld i klimatharmoni. Nyliberalismen är inte svaret. Nyliberalismen är skaparen av klimatkrisen.

Jag blir lite förvånad när ni säger att ett vätgascenter inte är aktuellt på grund av att det inte finns några samarbetspartner. Landskrona kommun är en god partner eller via Landskrona Energi. Hela projektet kommer att finansieras via EU medel. Centret är tänkt att dels skapa vätgas och att bygga om tunga fordon till vätgasdrivna fordon. Detta gör man redan i Tyskland framförallt i Hamburg.

Ett samarbete med universitetsvärlden är en självklarhet med forskning kring flygplan, lastbilar och bilar driven av vätgas. Vatten in vatten ut – klimatsmart. Utbildning av landskronabor för att bygga om dieselfordon till vätgasdrift borde vara en självklarhet. Detta hjälper säkert arbetsförmedlingen till med. Glömde att ni vill lägga ned arbetsförmedlingen, ursäkta.

Vätgas är ett bra sätt att lagra energi, som vindkraftverk och solceller som kan lagras i jorden. Så vi inte behöver frysa på vintern och företagen har energi året om.

Tills sist tycker jag att en klimatsmart plan skall diskuteras mellan de politiska partierna och landskronaborna i Landskrona i enighet som skall gälla 20–30 år, så att klimatet alltid ställs i första rummet.

Claes Glader


Stadens historia

2020-09-28 15:16

Hej Planketläsare
Jag är en infödd Landskronatös som är mycket intresserad av historia i allmänhet och Landskronas historia i synnerhet. Jag vill gärna komma till olika föreningar och berätta lite om våra kända platser om intresse finns.

Ann-Cathrin Andersen


Svar till Claes Glader

2020-09-24 09:31

För oss är arbetet med vår miljö och med klimatet avgörande framtidsfrågor. Vår syn är att arbetet ska vara konkret och bedrivas på ett sätt som gör att vi får mest nytta av insatsen. Här följer ett antal åtgärder som vidtagits och som pågår.

Andelen klimatsmart el som används ökar. På kommunala byggnader sätts nu solceller; senast när vi byggde nya förskolor i Häljarp och Glumslöv. Nu står Stadshuset och brandstationen på tur.
Ett nytt sammanhängande naturområde, öppet för alla, skapas längs Säbybäcken i takt med att bostadsområdet Norra Borstahusen färdigställs. En plan för att säkerställa den biologiska mångfalden i och kring Säbybäcken har antagits. Ett handlingsprogram tas fram för att skydda den biologiska mångfalden. Våra höga ambitioner när det gäller biologisk mångfald och naturvård visar sig också i marken som skyddas: Vi är ganska ensamma om att som kommun ha tre naturreservat: Exercisfältet, Kvärlöv och Saxtorpsskogen.
Kollektivtrafiken i Landskrona är, som första stad i Skåne, helt fossilfri. Staden byter stegvis ut sin egen bilpark, och den är snart helt fossilfri. Antalet laddstolpar för elfordon har ökat kraftigt. En plastpolicy har antagits för att minimera stadens användande av skadliga plaster. I exploatering har hänsyn tagits till växter och djur och strandskyddet respekteras. Källsorteringen av avfall ökar liksom andelen hållbara livsmedel som staden köper in.

Claes Glader påstår att skolbarnen i Landskrona har höga halter av bly i blodet. Blyhalten i blod har sedan 70 talet mätts på skolbarn. Skolbarnen i Landskrona har idag en blyhalt i blodet som inte avviker från nivåerna i södra Sverige.

Claes Glader föreslår ett vätgascentrum i Landskrona. Det har aldrig varit aktuellt med ett vätgascentrum i Landskrona. Ett sådant projekt förutsätter att det finns externa aktörer som av olika anledningar ser potentialen för en sådan verksamhet förlagd i Landskrona. Landskrona stad har inte och ska inte ha resurser i form av kompetens eller ekonomi för att driva ett sådant projekt på egen hand. Det är helt enkelt inte heller en del i kommunens kärnverksamhet och utveckla framtidens fordonsbränsle. Det finns gott om andra aktörer som är bättre lämpade för denna uppgift.

Till sist: Vi har höga ambitioner för miljö- och klimatarbetet i Landskrona. Vi vidtar åtgärder som ger konkreta, mätbara resultat. Vår ambition är att kunna lämna över staden till våra barn i ett bättre skick än vi fick den i av våra föräldrar. 

Lilian Håkansson, ordförande miljönämnden (mp)
Torkild Strandberg, ordförande kommunstyrelsen (L)


Hurra för karnevalen – fast inte nu

2020-09-23 11:28

– Det finns ett sug, säger våra kloka politiker, chefstjänstemän och eventbolag.
Suget är att vi skall träffas och att något skall hända. Ett tomrum som en karneval kan fylla, menar Creandia.

Det enda tomrum som staden fyller i och med detta är Dennis Westerbergs fickor. Miljoner kronor av skattemedel går den vägen.

Spanien stänger ned, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland gör likadant. Landskronas kommunstyrelseordförande Torkild Strandberg och kulturchef Christian Dahl säger att karnevalen skall genomföras under kulturnatten!?!?

Kan Torkild Strandberg och Christian Dahl garantera ett coronasäkrat tremiljonersspektakel?

Hur många covind-19 fall skall vi ha i Landskrona?
Ansvaret vilar just nu tungt på Strandberg-Dahl.

Är suget efter att det ska hända något, rent av så stort att vi helt enkelt får chansa?
Vad säger Smittskydd Skåne?

Jag kräver en fullständig redovisning av de 3 miljoner kronor i skattemedel som Creandia erhållit.

Stoppa karnevalen nu!
Mats Karlsson


Ärlighet varar längst

2020-09-21 09:48

Ingen medborgare eller politiker i Landskrona kan ha undgått att SD yrkat avslag till Treklöverns kraftigt höjda avgifter, oskäligt höjda hyror och att avgiftsbelägga Trygghetslarmet, det larm som tack vare SD tidigare varit avgiftsfritt. 

Vi har reserverat oss mot alla dessa höjningar av avgifter och hyror i omsorgsnämnden, och i kommunfullmäktige. Vi har dessutom i flera insändare i tidningen HD motiverat vårt NEJ till höjningarna.

De 2 beslut vi dock biföll var:
1/ en höjning av den allmänna omsorgsavgiften (maxavgiften) med prisbasbeloppet för 2019 vilket är en rimlig och årlig uppräkning. 

2/ Vi biföll också beslutet att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att revidera ”Regler för tillämpning av avgifter inom äldreomsorgen”.

Vi ledamöter i nämnden och Stefan Olsson (SD) hade kunnat acceptera att revideringen av avgifter hade resulterat i en höjning enbart med konsumentprisindex och att hyrorna enbart höjdes med allmännyttans höjningar men så blev det inte. Eftersom (L), (M), (MP) och (C) är i majoritet kunde de därför höja avgifter och hyror oskäligt mycket. Vilket alltså SD sa NEJ till.

På tal om kort minne Ulf Carlsson så går vi tillbaka till september 2018. I nämnden bifaller ledamöterna (SD) en motion från Socialdemokraterna. Efter nämnden får vi ledamöter reda på att Ulf Carlsson lovat ordf. Jan-Allan Beer att vi ledamöter (SD) skulle rösta till förmån för Liberalerna. Ett löfte som ingen annan inom SD kände till. Ett både odemokratiskt och omoraliskt agerande av Ulf Carlsson, ett agerande som han fortsätter med nu då han väljer att sitta kvar som politiskt vilde på ett SD-mandat , trots att han inte är personvald. 

Är man som Ulf Carlsson missnöjd med SD,s politik så är det rimligt att söka sig till en nytt parti vilket Ulf Carlsson, numera moderat, gjort. Mindre rimligt är att anklaga tidigare partikamrater för lögn och kort minne.

Kerstin Stein Sandell (SD) ledamot omsorgsnämnden
Kristina Drwiega Magnusson (SD) ledamot omsorgsnämnden


Minnet är kort, SD

2020-09-17 13:56

Vindarna har vänt sedan jag lämnade Sverigedemokraterna. Den 12 december 2018 röstade Sverigedemokraterna i omsorgsnämnden, efter starka påtryckningar från Stefan Olsson, för avgiftshöjningar inom omsorgen. Ett och ett halvt år senare, när ekonomin blivit ännu besvärligare, ändrar SD helt åsikt. Vår befolkning blir äldre, samtidigt som att antalet barn ökar och vårt välfärdssystem är utsatt för nya utmaningar, vilket det kommer att vara under överskådlig framtid. Trots att färre människor ska betala omsorg för fler, så säger SD idag nej till alla former av normalisering av avgifterna. Dessutom låtsas man som att man inte tidigare varit drivande bakom de nu beslutade höjningarna. Det är förkastligt att vilseleda kommunens invånare enbart för att värva röster. Håll er till sanningen! Detta är helt enkelt ett spel för galleriet och populism.

Ulf J. Carlsson
Politisk vilde (M)


En räkneövning

2020-09-17 11:47

Hur många är vi? Var finns dom? Och när kan vi komma och hämta dom?
Så har Liberalerna väckt frågan om en räkning av invånarna i Sveriges utsatta bostadsområden.
Partiledaren Nyamko Sabuni fick prata i TV. Sen kom ett nytt bud från Moderaterna genom Ulf Kristersson som vill räkna alla oss inom Sveriges gränser.
Nu kommer frågan hur gör man? Och hur kontrolleras resultatet? Som gammal fastighetsägare kan jag intyga hur svårt det är att hålla reda på vem som bor i eller vistas i lägenheterna och i källarförråd etc.
Man måste utföra ”räkningen” samtidigt på alla ställen.
Hur som helst så får man underlag för beräkning av bostadsbehovet. Det blir en folk- och bostadsräkning!
Bra jobbat!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Vågar jag bli gammal i Landskrona?

2020-09-17 10:07

Det är med viss oro när jag tänker på att bli gammal i Landskrona, trots att jag inte ens har fyllt 52 år. 
Kommer jag få en bra vård och omsorg om jag behöver? Jag vet inte?
Kommer det finnas resurser kvar för vård i kommunal regi eller man har sålt ut allt till privata aktörer? Kommer det att finnas utbildad personal kvar som vill jobba inom omsorg i Landskrona,  när man hela tiden gör besparingar?
Kommer jag vara trygg pensionär som kommer kunna lita på att staden tar hand om mig?
Jag vet inte?

Vi Socialdemokrater var det enda partiet som sa nej till att privatisera äldreboendet på Skiftesvägen. Vi såg riskerna att lämna över ansvaret till en privat aktör. En privat aktör som skulle tjäna pengar på att ta hand om våra äldre?  
Nej Tack!

Med facit i hand, blev det bra? Nej det blev en katastrof! Vi har kunnat läsa om de mängder av brister som sker på Skiftesvägen och trots detta så förlängde Treklövern avtalet med Attendo, trots våra protester.
Bristerna påpekas gång på gång, hur kan Liberalerna med resten blunda när våra äldre som bor där utsätts för fara?
Det enda skälet till privata aktörer finns på marknaden är för att tjäna pengar och för Treklövern är det att sälja ut sina skyldigheter för en billig peng och så att någon privat aktör nappar på budet.

När jag fick höra det här så fick jag ont i magen…

Liberalerna med resten har gett ett konsultföretag i uppdrag för en kostnad av 375 000 kr att utreda möjligheten att bolagisera hemtjänsten, äldreomsorgen och LSS.

Det räcker nu!
Vår omsorg ska inte utsättas för bolagisering och styras av lönsamhetskrav.
Den som bor i Landskrona ska få den vård och hjälp man behöver och det måste vara slut på nedskärningar på kvalitén och stopp på oskäliga besparingar.

Vi måste börja prioritera och sätta ner foten! Vi ska ha en bra fungerande välfärd!

Vi Socialdemokrater har under den här mandatperioden inkommit med ett tjugotal reservationer och särskilt yttrande i omsorgsnämnden.
Vi Socialdemokrater vill förändra!
Vi ska ha en god vårdkvalité där vårdtagare och personal ska må bra.

Vågar jag bli gammal i Landskrona när Treklövern styr?
Jag tror inte det.

Jenny Tillander
Socialdemokrat


Landskrona en klimatsmart stad – tro eller verklighet?

2020-09-15 14:57

Nu har Coronaviruset slagit till med full kraft. Människor är beredda att ändra sitt sätt att leva. Klimatfrågan har samma dignitet – hur skall världen överleva om vi inte ändrar vårt sätt att leva och betrakta ekonomiska frågor?
Människors verkliga behov och naturens villkor måste få styra allt vi gör och det krävs att vi gör det tillsammans.
Liberalerna i Landskrona med kommunalrådet Torkild Strandberg i spetsen som styr staden med hjälp av Moderaterna och Miljöpartiet med stöd av Sverigedemokraterna, slår sig för bröstet och påstår att Landskrona är en
klimatsmart stad. Hur ser det ut i verkligheten och vad menar man då med en klimatsmart stad? Det är bra att man försöker genomföra detta inom Landskronas stadsförvaltning. En klimatsmart stad handlar om alla som
bedriver verksamhet i Landskrona, skall verka i samma anda!
Landskronas barn har högst blyvärden i blodet bland barn i Sverige. Landskrona har en tickande miljöbomb i industriområdet med fiskdöd som ett exempel. Jag anser att detta måste undersökas och åtgärdas och hoppas vid min Gud att vi slipper återuppleva Teckomatorp igen i Landskrona.

Det är dessutom förvånande hur lite de som styr i Landskrona brydde sig om skyddet av fridlysta växter och djur innan den nya bebyggelsen i Borstahusen inleddes. Är det klimatsmart? Varför ställde inte den politiska ledningen i Landskrona krav på byggföretagen att presentera klimatsmarta lösningar?
Klimatneutrala lösningar borde varit en självklarhet. Helsingborg gjorde detta inför bygget i hamnen. Detta innebar att man i upphandlingen ställde krav på energineutralitet för de som ville bygga. Klimatet fick inte påverkas på något sätt! Man har också arbetat fram ett miljöprogram som gäller till 2035 för att sätta miljöfrågorna och klimatet i centrum. Detta för att inte partipolitik skall störa en långsiktighet i miljöarbetet. Man gjorde detta i politisk enighet.
Detta borde Landskrona också göra!
Landskrona har möjligheter att bli ett center för vätgasutveckling och andra klimatsmarta lösningar.

Centrets mål skulle kunna vara:
Att främja företagsutveckling och utbildning inom klimatsmarta lösningar, energi och materialteknologi, bioenergi och vätgasteknologi. Centrat i Landskrona skulle bilda den fysiska ramen kring bioenergi och vätgasteknologi. Det skulle fungera som ett utvecklingscentrum så att forskare söker sig hit, för att utveckla klimatsamarta lösningar.
Projekt är redan finansierat genom EU medel, samt av många företagare i branschen. Klimatsmarta lösningar kommer inte att kosta Landskronaborna ett öre, men ge en god självkänsla. Likt den tid då Öresunds varvet var
kännetecknet för Landskrona och dess självbild. Detta kommer att skapa många arbeten och möjligheter utbildning.
Jag föreslog för en tid sedan att Landskrona skulle stå som värd för en vecka för klimatet, där forskare, nationella politiker och företag skulle presentera hur vi kan lösa klimatfrågan i Sverige och internationellt. Tanken var att Landskrona skulle spela samma roll som Almedalsveckan i Visby.  
Varför är inte L, M, Mp och stödpartiet SD intresserade av detta? Vill man inte stå i spetsen i arbetet för ett klimatneutralt Landskrona och en klimatneutral värld?
Jag undrar varför de styrande inte ställer krav på näringslivet, då tänker jag på bostadsbyggandet? Den politiska ledningen har ju inga problem att ställa krav på alla andra Landskronabor!
Nu finns möjligheten!
När tänker den borgerliga majoriteten gå från vackra ord om ett klimatsmart Landskrona till handling? Jag förväntar mig att klimatet för er är viktigare än penningen. Jag väntar på skarpa förlag.

Claes GladerFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser