PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Fettisdagen

2017-02-28 16:37

Med anledning av att det är Fettisdagen idag får man kanske kalla Rönneberga Backar för en Fastlandskulle.

Lennart Andersson


Svar till Pontus Eriksson

2017-02-27 17:13

Vi har ambitionen att göra idrottsplatsområdet till en magnet, som bidrar till hela Norrestadsområdets lyft. Under ett år har därför entreprenadföretaget Serneke ensamrätt på att diskutera detta med Landskrona stad. När året är till ända finns, förhoppningsvis, ett förslag att ta ställning till. Ska vi, eller ska vi inte?

Ambitionen är att Serneke ska uppföra ett nytt idrottscenter, ett äventyrsbad med tillhörande hotellanläggning, en skola, med mera. I uppdraget ingår också att man ska se över befintliga anläggningar – t.ex. fotbollsarenan. När det gäller Karlslundsskogen ska  den behållas och utvecklas. Den utgör en grön lunga i området, och kan med fördel utvecklas till ett fint besöksmål i området.

Torkild Strandberg (L)


Föreningslivet ska få vara med

2017-02-27 17:05

Vi är helt eniga med Tillander att föreningslivet i Landskrona är av stor betydelse för samhället. Det är av precis den anledningen vi nu ska utveckla idrottsplatsområdet till ett centrum för idrott, rekreation och hälsa. Under ett år ska Landskrona Stad tillsammans med Serneke undersöka möjligheterna för detta. I detta arbete ska föreningslivet involveras. Detta framgår av beslutet i kommunstyrelsen och det framkommer i den replik vi publicerade här på Planket. 

För tydlighetens skull skriver vi det en gång till: premissen för omvandlingen är att det befintliga föreningslivet ska få minst lika bra eller bättre villkor än hittills. 

Det är märkligt att gång efter annan behöver bemöta ren skrämselpropaganda från S. Förmår Landskronas socialdemokrater inget annat än att skrämmas? Vi minns väl alla hur Lill Olas skulle skövlas, och det fanns ju ingen hejd på de olyckor som skulle drabba Sandvången när Stena tog över. Det är ett både beklämmande och farligt sätt att hantera Landskronas framtid. Den utveckling Landskrona såg under 90-talet och det tidiga 2000-talet är ett bra exempel på vad som händer med en stad när ledningen inte förmår hantera samhällsomvandlingen. Socialdemokraterna verkar inte ha lärt sig något från den tiden. Deras återkommande nej-sägande och skrämselpropaganda har passerat bäst-före-datum för länge sedan.

Vi är fast beslutna att fortsätta arbetet med att göra hela Landskrona till en stad som utvecklas och där vi alla kan känna tillförsikt inför framtiden. Motsatsen känner vi alltför väl – stagnation, bidragsberoende och alla de sociala effekter som är förknippade med detta.

Torkild Strandberg (L)
Birgitta Persson (M)
Mikael Fahlcrantz (MP)


Torkild Strandbergs (L) sakfel

2017-02-27 08:57

Det har blivit en debatt om ”enkla jobb” i tidskriften Dagens Samhälle 2017-02-24 utifrån Landskrona Stads tilltänkta kommunala tvätteri. Torkild Strandberg redogör för situationen i Landskrona och skriver bl.a.:
”Landskrona lever fortfarande i sviterna av den strukturomvandling som ägde rum i det tidiga 1990-talet då stadens varvs- och tillverkningsindustri krympte radikalt. Dåvarande socialdemokratiska styre saknade förmåga att införa nödvändiga strukturreformer. Detta misslyckande syns fortfarande i arbetslöshetsstatistiken. Vi har i Landskrona i dag en arbetslöshet på över 15 procent. Staden befinner sig bland de 10 procent fattigaste kommunerna i Sverige. En fjärdedel av stadens intäkter är bidrag. Detta är förödande siffror.”

Torkilds budskap innehåller flera direkta felaktigheter och i vart fall i ett avseende ett utelämnande av fakta.

Stadens varvs- och tillverkningsindustri krymptes redan i börja av 1980-talet.
Befolkningen minskade med c:a 3.000 personer från 1976 till 1986 (35.284 lägst) och trots detta bygges ett stort antal nya lägenheter i staden. Det handlar om c:a 1.300 lägenheter åren 1986 – 1994 (se nedan). Denna omständighet talas det tyst om.

När uthyrningskrisen och bostadsrättsföreningskrisen blir akut i Landskrona 1993 så sitter
”borgarna” vid makten men håller inte måttet.

Det blev för många stora som små fastighetsägare, flyktingarna som, direkt eller indirekt, löste problemen med tomma lägenheter. Det har blivit en befolkningsökning i Landskrona trots att det saknats arbetsplatser med tillräckligt höga löner. Man kan också säga att många behöver ”enkla jobb” men det är inte så enkelt.

Avslutningsvis: Torkild påstår att det finns inga privata tvätterier i Landskrona. Det är felaktigt. Det finns minst ett.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet
 
 
 

 


Torghandeln & Karlslund

2017-02-27 08:43

Om torghandeln utsätts för en lång rad nya krävande “stadgar” som den tillförordnade “torgchefen” vill påtvinga handlarna, kommer den bara dö ut, sakta men säkert ! Låt handlarna få sköta sig själva – utan ytterligare kommunala regler och vakter. Eventuella fruktskal på marken, till trots!
Den skall bara hålla sig inom tidsramarna Lördagar 8-14 (och onsdagar 8-14).

Till herr Strandberg – Karlslund är den SKOG (huvudsakligen bestående av bok), som planterades för drygt 200 år sedan. Efter brittiska flottans attack mot Köpenhamn , “Slaget på Reden” 1801 (som på avstånd bl.a bevittnades av Sveriges dåvarande kung Gustav IV Adolf från just våran stad). Engelsmännen krävde helt enkelt att det neutrala Danmark skulle överlämna hela sin örlogs- och handelsflotta till dem, så att den inte kom i Förste Konsul Bonapartes händer (Bonaparte blev senare Kejsare Napoleon). Men Danmark hade gömt sina viktigaste skepp i Roskildefjorden
– så Horiato Nelson blev helt enkelt lurad, när danskarna “gav upp”. (Herman Lindqvists bok om Napoleon)  
Det ansågs efter Slaget på reden, att Landskrona behövde ett virkesförråd för framtida nödsituationer. Men tack och lov har Karlslund ännu inte behövt fällas.
Har herr Strandberg fått för sig att den stunden NU har kommit ???
Eller är det Norrestad, fd Pilängen han avser? Den anlitade firman har endast byggt en längdskidåkningsarena i Göteborg. För åtskilliga hundratals miljoner kronor!
Gällande IP borde herr Strandberg först och främst se till att BoIS får en OK fotbollsastadion, med plats för 15.000 åskådare. Varav 10.000 sittplatser och 5000 ståplatser – samtliga under tak.

Åke Jönsson har i sitt nya eminenta verk “Ett fotbollslags Historia 1915-2015” visat bl.a. på BoIS publiksiffror – och när det går bra för BoIS, kommer också publiken. Antalet matcher med över 15000 åskådare – eller över 10.000 med nuvarande “konfiguration” (“fullt hus”) är väldigt många.

Och priset för en arena beror INTE främst av storleken. Efter BoIS arena, är det som Bengt Nissler påpekar även väldigt viktigt att alla föreningar “kommer med på skutan”.
(Men BoIS skiljer sig på så vis, att de är , eller normalt bör vara, ett elitlag i vår största publiksport – och som därmed inte enbart sysslar med idrott, utan även med 
kultur och underhållning). Om Strandberg vill bygga om Norrestad/Pilängen, vore det en sak, men nu har han uppenbarligen inkluderat även fotbollsstadion, resten av IP
samt Karlslund – till en enda privat “entreprenör”.
Är detta liberalt ? Eller ens “folkets” mening ?

Pontus Eriksson


Svar till Treklövern om idrottsplatsen

2017-02-24 10:59

Efter Torkild Strandbergs m. fl. svar kan vi nu konstatera att de kommunala anläggningarna på idrottsplatsen och runt idrottsområdet skall säljas ut. Detta är ursprungligen kommunal egendom och tillhör landskronaborna för deras fritid och rekreation. Ur den synpunkten förstår vi inte alls varför man avser att sälja ut egendomen. Idrottsverksamheten lär inte bli bättre om man åstadkommer något ägarbyte på idrottsplatsen.

En annan sida av fritids- och idrottsverksamheten är att föreningslivet i Landskrona är av mycket stor betydelse för samhället i stort. Den resurs som ett starkt föreningsliv utgör är viktig att hålla kvar och stärka. Det finns ingenting som tyder på att man stärker föreningslivet genom att sälja ut idrottsplatsen. Att stärka föreningslivet kräver helt andra åtgärder. Ett sätt att gynna föreningslivet är att erbjuda dem nolltaxa när de brukar de kommunala anläggningarna. I en s-politik har det av tradition varit en mycket viktig fråga att hålla nere lokalhyrorna.

Vi har deltagit i ett kommunalt beslut om en avsiktsförklaring om förändringar på Idrottsplatsen. Detta har vi gjort för att vi inte har något emot att förändra idrottsplatsområdet. Vi har tidigare tagit fram förslag på en sådan utveckling av de befintliga anläggningarna. Däremot menar vi att de åtgärder som skall vidtas skall göras tillsamman med föreningslivet. Detta skrev vi också i ett tilläggsyrkande som borgerligheten tillsammans med sverigedemokraterna tog sig för att avslå. Däremot ingår det inte i vår uppfattning att sälja ut anläggningstillgångar. Föreningarnas deltagande tycker vi är viktigt och vi förstår inte att ett sådant förslag skulle avslås. Men tydligen är det som vanligt att den borgerliga kommunledningen planerar kommunens framtid i stängda rum och avser inte att göra en öppen planering av idrottsplatsen tillsammans med dem som är berörda. Detta är i grunden en demokratifråga och det har treklövern många gånger visat att man inte förstår sig på. Vi socialdemokrater tycker inte att detta är en bra politik och förbehåller oss rätten att påtala denna fråga.

Vi socialdemokraterna är för att utveckla idrottsområdet men aldrig på föreningarnas bekostnad.

Jenny Tillander (S)


Trumps mur - Landskronas uthyrningspolicy

2017-02-23 14:54

Sverige har nu uppmärksammats i internationella media.

Trump och undertecknad har varit kollegor i fastighetsbranschen. Trump hyr ut boende i hotell. Jag hyrde ut boende i hyreshus. Våra erfarenheter handlar om s.k. utsatta bostadsområden där det händer ”saker”.

Om jag har förstått statistiken rätt så bor det många invandrare i de områdena i olika delar av USA och Sverige.

Min fråga är: Hur kan det ha blivit så i Sverige? Frågan var ju aktuell redan för c:a tjugo år sedan.
Inget tycks ha hänt. Vad ska man ta sig till – det blir tjatigt. Skönmålas situationen i de områdena?

Trump vet vad uthyrning av hotellrum innebär för ägarens ekonomi och för kreditgivarnas. Jag har erfarenheter från bostadsmarknaden vad angår min egen ekonomi och kreditgivarnas.

I Landskrona har det blivit en uthyrningspolicy med ett de-fakto-resultat som är som en mur runt Landskrona för vissa personer.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Svar till Jenny Tillander (S)

2017-02-23 10:52

Landskrona Stad och entreprenadföretaget Serneke är överens om att under ett år i grunden utreda förutsättningarna för att tillsammans utveckla idrottsområdet i Karlslund. Målet är att Serneke ska uppföra ett nytt idrottscenter, ett äventyrsbad med tillhörande hotellanläggning, en skola, med mera. Detta skulle vara ett fantastiskt lyft för Karlslundsområdet och för hela Landskrona.

Ambitionen är att de nya anläggningarna ska locka besökare både lokalt och utanför Landskronas gränser, och bli ett lyft för idrottslivet i staden.

Det här är första steget i en omfattande satsning på Karlslundsområdet. Vi vill göra området till en regional magnet som ska lägga grunden för en rejäl och bestående förändring.

I arbetet med att undersöka förutsättningarna för denna satsning kommer föreningslivet att vara involverade. Precis som i andra utvecklingsprojekt i staden är målet och kravet att inblandade ska få minst lika bra och helst bättre förutsättningar.

När Kommunstyrelsen fattade beslut om detta var vi eniga om uppdraget. Trots att det i Kommunstyrelsen tydligt framgår att föreningslivet ska vara involverat och inbjudningar till de första samverkansträffarna redan gått ut påstår nu (S) att föreningslivet utelämnas ur arbetet. Samma skrämselkampanj som vi vant oss vid från flera av de större förändringsarbeten som genomförts i Landskrona. (S) låtsas nu att man inte vetat att ägandeförhållandena till befintliga idrottsanläggningar ingår i det som ska utredas. Märkligt, med tanke på att detta framgår i beslutsunderlaget.

Vår ambition är att förbättra förutsättningarna för idrottslivet i Landskrona, att i grunden förändra Karlslundsområdet och att skapa en regional besöksmagnet. För en stund trodde vi att (S) ville vara med i arbetet. Det höll i två veckor. Sedan tycks man ha fallit tillbaka i sitt beprövade, invanda nej-sägande. Trist!

Torkild Strandberg (L)
Birgitta Persson (M)
Mikael Fahlcrantz (MP)


Nytt kallbadhus

2017-02-22 14:51

Jag förstår inte hur man kan missa den mest självklara placeringen. Borstahusens södra pir. Nära till P-platser och buss (200 m). All service finns i området.

Bengt Nissler


Upprensning av torghandeln?

2017-02-22 09:56

Tora Broberg, tillförordnad chef på den s.k. “stadsmiljöavdelningen” tycks ha för lite arbete, i förhållande till sin chefslön, misstänker jag.
Hon ämnar nämligen “rensa upp rejält i torghandeln!”. I torghandeln???
Det har tydligen förekommit fruktskal och stånden med just frukt och grönt “måste separeras från loppmarknadsstånd”. Eftersom “Ordnung muss sein”!

Och försäljarna, som står där några få timmar lördagsförmiddagar (och några få även på onsdagar), måste i fortsättningen parkera någon annanstans! Det vill säga lasta av, köra och parkera någon annanstans, promenera tillbaka, eventuellt bli bestulen, för att så äntligen få lov att eventuellt sälja sina varor. Sen måste bilen hämtas – med mer tid för tjuvar att slå till – och så skall det som inte stulits eller sålts lastas ombord igen. Jag gissar att Tora Brobergs upprensningsaktion med med nya stadgar och vakter bara kommer resultera i att den lilla torghandel som finns kvar, allt mer kommer dö ut.

Chefen för denna kommunala instans menar även att det hela ser skräpigt och misskött ut. Men få tycks hålla med henne om detta, åtminstone har ingen annan än en “anonym röst” hittills velat hålla med Tora Broberg om alla de problem hon se i dagens torghandel. Och är det i själva verket inte lite grand meningen att just torghandeln , under några få timmar per vecka, skall vara just lite rörig och annorlunda?
Och vad som är positivt och negativt kring torghandel är i högsta grad en subjektiv fråga. Jag menar snarare att de kommunala stadgarna kring torghandeln istället borde luckras upp. Det borde både bli lättare och billigare att få sälja på torget. Kunderna hittar nog det de söker efter ändå!

Pontus Eriksson

 

SVAR DIREKT

Torghandeln har en lång tradition i Landskrona. Handeln är uppskattad, välkommen och bidrar till en levande stadskärna. Detta värnar vi mycket om i vårt dagliga arbete för att skapa en attraktiv stad.

Torghandeln hör samman med flera andra projekt som stadsmiljöavdelningen arbetar med för att locka fler boende och besökare att ta del av allt som Landskrona har att erbjuda.

Uppdraget som stadsmiljöavdelningen har avseende torgverksamheten syftar till att utveckla den för att ännu fler kunder skall lockas till handel. Samtidigt vill vi värna om ett av våra finaste rum, Rådhustorget. Markbeläggningen på torget består av en vacker mönsterläggning skapad av Frans Ekelund som har ett stort bevarandevärde och är en stor kvalitet i stadsmiljön.

Markbeläggningen är dock ömtålig vilket innebär att tunga och täta transporter bör begränsas, annars kommer mönsterläggningen inte att hålla långsiktigt.  Stadsmiljöavdelningen är därför noggrann med tillstånden för olika typer av evenemang på ytan.

När den nya stadgan har antagits hoppas vi på att fler handlare skall känna sig välkomna att använda Rådhustorget till försäljning och att traditionen med handel där skall kunna fortgå.

Tora Broberg,
avdelningschef, stadsmiljöavdelningen, Landskrona stadFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser