PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Stad under ombyggnad

2016-03-18 09:07
Landskrona under construction, please check back in a couple of years….. 
Jag cyklade en runda i vår vackra stad häromdan. Jag knäppte några bilder, som visar hur jäkla vacker stan är. Man får ibland ha bra med fantasi för att föreställa sig hur fint det är eller det skulle varit. Mycket snack om många ord. Här följer lite drygt 6000.
Bilderna talar för sig själva. 

Jonas Karlsson (S)

 

 


Svar till Al Sander (Tillgänglighet)

2016-03-17 14:38

Det är för mig som politiker en viktig fråga du tar upp. Då jag själv har en kronisk sjukdom (MS) vilken gör att jag stundtals har bekymmer att ta mig fram. Jag som Sverigedemokrat
tycker att alla människor har lika rätt att ta sig fram till och in i byggnader.

Sverigedemokraterna i Landskrona har därför lämnat en motion till kommunfullmäktige
som heter ”Motion Funktionshindrade” med följande förslag:

Att ge Teknik och Service förvaltningen i uppdrag att utreda tillgängligheten för
framför allt rullstolsburna och andra personer med gångsvårigheter i stadens centrala delar och framför allt mellan centrum och stadshuset.

Att ge Teknik och Service förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för handikapparkeringarna. Detta både i antal och också placering.

Att ge Stadsledningskontoret uppdrag att utreda förutsättningarna att via ett anställnings program eller andra incitament öka antalet funktionshindrade i kommunal verksamhet.  

Fler motioner i det ämnet lär följa denna motion.

Lars Ekvall (SD)
Ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen


Svar till S

2016-03-17 09:23

Jag tror inte man behöver använda så starka ord som “att Landskrona slits i sönder“. Landskrona blir vad Vi gör det till! Alla måste bidra.

Jag tror inte heller att Landskronaborna behöver ta del av uppläxningar och svartmålning av varann, om vi vill skapa en stad att vara stolt över.
Göm er inte bakom sanningen, se den i vitögat!

Det första man gör i ett blödande företag är, en analys över vad som är dåligt eller vad som inte fungerar. Det som får företaget att blöda försöker man eliminera snarast. Ett välkänt ordspråk är; “det är inte de stora intäkterna man blir rik på, det är de små utgifterna”. Detta gäller i lika hög grad för en stad, som är ett stort företagande.
Det är bara konstgjord andning, och i längden självmord, att fortsätta pumpa in pengar i något som är ett aldrig sinande hål. Pengar som måste tas från övriga verksamheten!
Sen måste man se, var kan vi satsa pengar som kan generera tillbaks pengar till fortsatt utveckling av företagandet. Sunt förnuft.
Ju bättre företagandet går, ju fler anställningar skapas, ju fler projekt kan man stödja.
Naturligtvis måste man se till, så att all den personal som bidrar till företagets framgång, trivs och premieras. Alla framgångsrika företag har som regel lyckats skapa en “vi-känsla”.
Hur gärna man än vill, så har inget företag plats för alla som vill jobba just där! De som tyvärr inte kan beredas en plats, får naturligtvis söka sig till andra företag. Detta är något som de flesta som blivit arbetslösa fått känna på, och där är Arbetsförmedlingen kategorisk! “- Du får vara beredd att flytta, annars blir du utförsäkrad!” Det är tyvärr den hårda sanningen.
Här handlar det inte om “vi eller dom”!

Avslutningsvis vill jag informera Jona(s) med flera om, att finns det för många krökta spik, blir det inga barn gjorda!

Tommy Persson
Entreprenör i Landskrona


Många som yttrar sig har ingen egen mening, bara motsatsen till andras

2016-03-16 10:01

Jonas/Alinda,

För en tid sedan bad jag Er förtydliga och svara på några enkla frågor, om Ert utspel angående ”delade turer”.

Att endast bedriva en politisk opposition där konsten är att använda armbågarna för att sätta krokben för en lösning, är inte bara tråkig och orerande. Utan även oansvarig och vilseledande!

Era uteblivna svar oroar, om Ni som opposition bara har som taktik att säga NEJ, och sedan ta till reträtt när man efterfrågar Er strategi, Ert svar och Era idéer. Att använda reträtt som taktik är ibland någonting nödvändigt. Men att använda den som ständig politik tär på själen!

Så med detta accepterar jag Ert uteblivna svar, för även det är ett svar.

Per Eriksson (L)


Skriv kortare och oftare

2016-03-14 15:30

Snälla redaktörer: Uppmana till kortare och mer koncisa inlägg. Gärna inlägg och oftare – men kortare. Då får sidan liv. I dag drunknar vi andra av inläggen från Leif och Jonas. Det dödar intresset för att medverka.
Tack Tommy P.

Bengt Nissler


Svar till Tommy Persson

2016-03-14 14:26

Landskrona är på många sätt en mycket fin stad. Vi kan sätta Landskrona på kartan och bli en del av tillväxten och framtidstron i Öresundsregionen, om vi bara vill. Då handlar det om att satsa och investera i en stad med utbildning, jobb, näringslivet och bostäder för oss som redan bor här men även till de som väntas flytta hit.

Men Samtidigt är Landskrona en delad stad, med stora problem som måste lösas. Skillnaderna mellan fattiga och rika är för stora och har dessutom ökat under de senaste åren. Landskrona har bland den högsta arbetslösheten i Skåne, barnfattigdomen breder ut sig och alldeles för många människor är hänvisade till försörjningsstöd. Det är inte acceptabelt! Ojämlikhet och sociala orättvisor minskar sammanhållningen och skapar oro och otrygghet.

Vi socialdemokrater har lagt förslag på hur vi ska komma till rätta med dessa djupa sår som drabbar människor när vårt samhälle slits i sönder. Detta har bara möts med ett nej ifrån de styrande. Vi tror på Landskrona och vi tror på människan. Men för att människan ska kunna nå nya höjder så måste den sociala tryggheten finnas, för trygga människor vågar.

I vårt Landskrona ska det inte finnas ” Vi eller dem”.  Detta är inte att se svart på framtiden för jag tror att det går.  Jag tror på ett Landskrona som håller ihop.

Men om ens enda verktyg är en hammare, ja då ser allting ut som ett spik.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Är du förbannad?

2016-03-14 13:56

Det är 200 år sedan de skrevs, men de citeras är i dag.
Det är inte Moses, men näst intill.
Författare är förenta Statens tredje president, Thomas Jeffeson,som var en klok och klart tänkande man.
Hans många skrifter bevaras som en klenod.

Här kommer Bud nr:5
“Var aldrig högfärdig! Det kan bli dyrt för dig…”

Fortsättning följer…
Vid pennan: Geula “Viola” Lesèn


Är det sant att makt korrumperar?

2016-03-14 11:02

650 ord, Torkild! Imponerade! Tack för att du läst! Jag förstår att det var jobbigt.
För en icke läskunnig är 650 ord bara svarta tecken på en vit botten. För den läskunnige bara van vid twitter-korta sammanfattningar blir samma ordmassa bara obegriplig. Kommunalrådens omdöme vittnar dessvärre om det senare problemet. Jag hade kanske behövt några ord till. Så hade Torkild och hans medtyckare inte bara läst utan även förstått, att även om jag på professionella grunder är kritisk mot engelska skolan handlar min/vår kritik här om hur makten i Landskrona låter sig utnyttjas och sviker sin egen skola i grunden.

Men en recension kan de kosta på sig. Texten är inte bara för lång. Den är trist också! Trist är det ord som makten använder för att sammanfatta den politik och de åsikter som Socialdemokrater och Vänsterpartister står för. En trist politik, säger kommunalrådet!

Jag kan förstå att man upplever vår kritiska granskning av makten som besvärlig och att den kan sprida en trist stämning i rummen på sjätte våningen. Smolk i glädjebägaren. Kanske maten på bjudlunchen fick en lite fadd smak, för det känns självklart trist när man blir avklädd, sanningar krackelerar och sådant avslöjas som man helst vill skyla över.

Det skulle kunna ligga nära till hands att kvittera detta omdöme – detta adjektiv som kommunalråden tillskriver oss med en andra från samma ordklass. Inget kan vara enklare. Men jag avstår. Adjektiv behövs inte när vi ser hur makten utnyttjas i konkreta handlingar och resultat: Ett fritidsområde norr om staden säljs till de ”bättre bemedlade”. Ett Jönsaplan, som ser lika öde och tomt ut fortfarande. Fyra stadsdirektörer som fick sparken för att de vågade ifrågasätta. Hur demokratin åsidosätts genom att makten överlåts till diffusa direktörer. En gymnasieskola som kämpar i motvind. En skola och dess personal som blir diskvalificerade när en ny skola skall byggas. Hur en levande kultur ersätts med storbildsteve på teatern. En kulturskola som stänger barn ute. Listan kan göras lång. Samma lista som maktens kommunalråd beskriver som ”lyftande”.
I varje fråga finns/fanns det alternativ. Men maktapparaten har konsekvent stängt alla dörrar för samarbete. Torkild o Co har haft alla möjligheter att öppna för diskussioner och samförstånd. Bilden från skolinvigningen häromdagen är inte bara bildlik för att den egna skolan dumpas. Den fyrhändiga spaden gräver dessvärre också vallgraven allt djupare mellan stadens olika medborgargrupper. En stor ledare bygger broar. En liten ledare bränner broarna och gräver allt djupare diken.

Jag kan förstå att Torkild tillsammans med sina edsvurna kolleger, de diffusa direktörerna och Stefan Olsson och hans kamrater tycker att det känns trist att bli påminda om allt som kunde blivit så mycket bättre.
Egentligen är det nog ett annat adjektiv som denna konstellation helst skulle vilja kunna sätta på oppositionen: Tyst! En tystad opposition! Men vi är inte där – än i alla fall. Även om det kostar på. Denna gång ”bara” ca 500 ord.
Är det sant att makt korrumperar? Tänker jag och tittar vidare på Frank Underwoods eskapader i ”The House of Cards”. Men visst är det väl skillnad på fiction och verklighet? Eller?

Leif Olin (S)


Upp ur sandlådan

2016-03-14 10:54

Måste verkligen hålla med Bengt Nissler.
Kära politiker i Landskrona, vad är det för “sandlåde-nivå” på debatten!?

Jag vänder mig i första hand till oppositionen/Socialdemokraterna. Jag har, precis som majoriteten av Landskronaborna, varit Socialdemokrat sedan barnsben. Av ohejdad vana och tradition. (dock ej längre)

Landskrona är präglad av en arbetarmentalitet, på gott och ont. Vi är många som är stolta över all den industri Landskrona haft. Själv började jag min arbetsbana på ÖV och trivdes. Nu är det inget unikt, att industrisamhället grävt sina gravar. Det har skett i hela Sverige. Med en löneutveckling som gjort att andra länder lagt rabarber på jobben! Detta är Metalls verk. Likaså avvecklingen av lärlingsutbildningen i Sverige. Det dummaste man gjort! -Fråga vilken fd lärling som helst.

Men en sak oroar mig, Varför ser Socialdemokraterna i Landskrona så svart på framtiden!? Varför är ni så negativa?

Varför måste er ideologi gå före Landskronas bästa?

Faktum är, att Socialdemokraterna som parti har tappat många väljare!
Obs! Inte minst till SD. Fler lär det bli om ni inte skärper er och tillför något i Landskronas utveckling.  Vill Ni att Landskrona ska bli en sovstad?

Räcker det inte att utvecklingen stått still ett halvt sekel, i jämförelse med alla kommuner runt vår stad. Till och med Kävlinge kommun och Svalövs kommun.
Vilka inte är kuststäder…

Malmö hade en Socialdemokratisk,  karismatisk ledare i Ilmar Reepalu som hade förmågan att samarbeta över partigränserna. Se vilken utveckling Malmö fått!

Nu tror inte jag ni behöver vaska fram en sådan person, men ni som blivit valda, måste börja visa handlingskraft.

Visa Landskronaborna, de som varit med att bygga upp vår välfärd, att ni vill vara med att lyfta staden! Inte sänka den… Kom med konkreta förslag på genomförbara åtgärder som stärker Landskronas position. INGEN vill ha ett missnöjesparti.

Och till B Nissler vill jag bara säga; Landskronas föreningsliv blomstrade på den tiden du var verksam. Det var känt i hela Sverige! Jag och mina vänner fick under många år vara en del av det.

Tack

Tommy Persson


Uppskjutande till imorgon

2016-03-14 10:10

För ett tag sen läste man ett bidrag om att man inte ska skjuta upp saker
till imorgon. Vid ett besök i Tyskland hörde jag ett ordspråk som också
sa det: Verschiebe nicht auf morgen,was du lieber Übermorgen tun kannst eller
Uppskjut inte till imorgon det som du hellre kan göra i övermorgon.

Göran HammarströmFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser