PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Ekonomin i BoIS

2018-03-19 11:04

Jag tycker att vi behöver sansa oss lite nu. Sponsorer flyr, ekonomin värre än vi trott m.m. av alarmerande signaler från den nytillträdda styrelsen. För det första så kan detta inte komma som en nyhet då både den nye ordföranden och den förre suttit i den gamla styrelsen och under denna mandatperiod varit med och godkänt den budget föreningen nu skall arbeta efter. För det andra vore det mycket intressant att få veta huruvida den budget som den gamla styrelsen godkände i höstas tog höjd för den miljon kronor, som den nye sportchefen i BoIS lär kosta med sociala avgifter? Eller är denna miljon en oförutsedd kostnad som tillkommit efter det budgeten för 2018 godkänts?
 
Vi skall också vara så rättvisa att vi inser att den ekonomiska “kris” föreningen nu befinner sig i inte är resultatet av de senaste årens härjningar. Ekonomin har tyvärr eskalerat åt fel håll och gått från ett E K på + 14 miljoner till ett  E K på – cirka 3 miljoner under de senaste 15 åren. Den negativa utvecklingen började med de fullständigt huvudlösa värvningar av spelare som gjordes för cirka 15 år sedan. För att nämna ett namn så värvades en högt betald spelare, Yngvesson, från MFF där han inte platsade. Kassören i MFF skrattar fortfarande åt denna affär. Spelaren i fråga uträttade inte heller ett dugg i vår förening. Han hade gjort sitt!
 
Vi kan alla vara överens om vad varumärket BoIS betyder för Landskrona. Under de 28 år jag arbetat i Göteborg så upplevde jag vad det är Landskrona är känt för. När man pratar med de flesta människorna jag kom i kontakt med så var det BoIS de nämnde när jag talade om var jag kom ifrån.
 
Detta skall vi vara rädda om och inte förstöra genom att flykten  av ett antal sponsorer från föreningen riskerar dess fortsatta existens, som medlem i Svensk Elitfotboll. Ställ nu upp för föreningen!

Björn Lind


Insamling till BoIS

2018-03-19 10:42

Hej alla BoISare!

Vi är alla medvetna om att 2018 kommer bli ett tufft år för Landskrona BoIS både ekonomiskt och på planen – BoIS är nykomlingar i Superettan och klubbens ansträngda ekonomi kan knappast ha undgått någon. Med anledning av detta har en grupp BoIS-medlemmar sjösatt en insamling med mål att hjälpa klubben ekonomiskt för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för klubben under 2018.

Detta är ett initiativ med syfte att bidra till den kraftsamling föreningen behöver göra under 2018. Klubbens förtroendevalda, anställda och spelare har sitt självklara ansvar i denna kraftsamling men detsamma gäller oss supportrar. Vi uppmuntrar därför alla randiga själar att bidra och vi välkomnar bidrag i alla storlekar, stora som små. Detta är också en uppmaning till våra fantastiska sponsorer att haka på och kanske rent av dra in ännu mer pengar än vad vi kan mäkta med.

I skrivande stund har en handfull personer redan bidragit med 28 000 kronor och vårt mål är att samla ihop en ansenlig summa pengar från och med idag och fram till bortapremiären mot Jönköping den 7 april. Då vi hoppas på en stor uppslutning bakom initiativet har vi valt att använda oss av Landskrona BoIS egna Swish-, Bankgiro- och Plusgironummer så att det inte råder några som helst tvivel om var pengarna ni bidrar med hamnar någonstans:

Swish: 123 220 01 52
Bankgiro (BG): 692-6570
Plusgiro (PG): 37 14 41 – 7

OBS! Märk betalningarna med: GÅVA

Med randiga hälsningar,

Richard Persson
Anton Jönsson
Linus Karlsson
Simon Hendin


Svar till Pontus om kanonerna

2018-03-16 08:30

Svar till Pontus Eriksson

Kanonerna är på renovering. De kommer få nya lavetter.
Kanonerna sätts ut under våren så snart de är färdigfixade.

 

Med vänlig hälsning
Maria Nordh
Fastighetschef
Statens Fastighetsverk


Var har Citadellets gamla kanoner hamnat?

2018-03-15 13:44

Tora Broberg har rätt – fäll inte träden. 

Läste stadsmiljöchef Tora Brobergs inlägg  (och håller i detta fall med henne till 100%).
Enda undantag är almsjuka almar – men det finns inte många större almar kvar i stan längre, tyvärr. Plantera mer träd där så passar. Gärna då både t.ex hästkastanj som slår ut tidigt – och kombinera med t.ex ek, som fäller bladen sent. Då blir “sommargrönskeperioden” längre.

*

Varför grävs det överallt? Råttorna har kommit upp ur kloakerna på grund av allt detta onödiga ombyggande – av ingenting, till nått annat ingenting.

*

De gamla kanonerna runt Citadellet är borta! Sätt fortast möjligast tillbaka dessa kulturminnesmärken!
Också på Kasernplanen, vid hamninloppet, runt Strand och Nordkap. Dessa har helt fräckt plockats bort.

*

Och förbjud igenmurning av affärslokaler innanför Ringvägen. Låt marknaden råda – kan en verksamhet inte gå runt på grund av för hög hyra – så är det tillgång och efterfrågan som gäller! Dvs sänkt hyra för affärslokaler – vilket måste ge mer än tomma – eller inmurade affärslokaler, för fastighetsägaren.

*

Satsa på Landskrona som utbildningsstad igen ! Jag föreslår tre huvudtyper av gymnasieprogram.
Universitetsförberedande 3 eller 4 år, Yrkesförberedande 2 eller 3 år. Samt avancerade basprogram a´2 år, som därefter kan förlängas till utbildning av mer avancerade arbeten.
Till exempel förberedande pilotutbildning med simulatorer med fullt utrustade cockpits med visuell utsikt. En simulator för en äldre modell, t.ex. en Boeing 707 – för att lära sig flygets grunder. Och 2-3 stycken Boeing 737NG och Airbus A319/320/321 (= en simulator) , totalt tre. Sådana kostar inte mer än 35000 Euro.
Det mesta samlat på Dammhag/gamla Läroverket – som skall ge bättre kvalitet än nån “pendlingsgymnasium” i andra städer.

*

Eller är det måhända så att Strandberg aktivt vill ha bort yngre från stan???
Han tycks inte förstå begreppet “valfrihet” – Vad med alla gymnasieelever som vill gå ett bra program utan att behöva pendla med bidrag redan vid 15-16 års ålder ? Och fast det bor 10.000 fler i kommunen nu, än 1985, är antalet gymnasieplatser i Landskrona snart under ett par hundra !
Inte 1500!

*

Steg för steg demonterar Strandberg Landskrona som stad – gågatan ligger tom, pubar, restauranger och nattklubbar försvinner. Liksom affärer och gymnasieskolor. Vari ligger framtiden?
Och det hålls inga rättegångar i Rådhuset! 
Och nu är torget nästan tomt, det också!

*

Och vi behöver bygga billiga hyresrätter för ungdomar. På motsatt sida stationen kanske?
Hyra 3000 kr/mån för en liten tvåa med kokvrå. WC & dusch. Centralantenn för öppna TV-kanaler (inkl. danska) Och koppareline – fast telefon med internet. Får bara hyras av de som gott gymnasiet i Landskrona och under max 10 år. Perfekt läge för universitetspendling!

*

Heja BoIS – och slut upp på IP den 1:a – mot  Falkenberg FF , den första Super 1 -matchen i stan på FYRA ÅR!

Pontus Eriksson, opolitisk.


Svar till: Fäll inte träden

2018-03-12 09:20

Vi är stolta över vår gröna stad och det finns ett uttalat politiskt mål att för varje träd som tas ned ska två nya planteras.

Varje stort ombyggnadsprojekt av stadsmiljön som genomförts inom befintlig bebyggelse har resulterat i att det finns fler träd på platsen än tidigare. I alla nybyggnadsområden har träd och grönska varit viktiga inslag.

När en ny parkeringsplan togs fram pekades ett antal platser i stadskärnan ut som möjliga ytor för utbyggnad av fler parkeringar. Längs Österledens ena sidan har planen förverkligats men efter ytterligare utredning har vi bedömt att alldeles för många träd skulle behövas tas ner för att göra parkeringsplatser längs den andra sidan. Det är alltså inte längre aktuellt att ta ner träd längs Österleden och vi har funnit andra möjliga parkeringsytor som ersätter de längs Österleden, exempelvis de som byggts vid Teatern.

Vänliga hälsningar
Tora Broberg
Stadsmiljöchef vid stadsbyggnadsförvaltningen
Landskrona Stad

 

 


Polisen svarar om frånvaro i Glumslöv

2018-03-09 15:21

Varför kommer inte polisen till Glumslöv?

Sett över tid har polisen ägnat mycket tid och resurs för att öka tryggheten i Glumslöv. Åtgärder för att minska bostadsinbrotten, som några år tillbaka var betydligt fler än idag, har varit många och omfattande både då det gäller ökad synlighet och närvaro, spaning och informationsinsatser.

Polisen har i samverkan med Landskrona stad och försäkringsbranschen startat upp en omfattande grannsamverkan i flera områden. Glumslöv är, tätt följt av Asmundtorp, den tätort där GMB (grannar mot brott) är mest utbredd. Detta är ett pågående arbete och det finns alltjämt möjlighet för flera att engagera sig.

I Glumslöv började nämnda samverkan att byggas ut kring 2012 efter det att området drabbats hårt av bostadsinbrott och skadegörelse av olika slag. 2011 uppgick de anmälda villainbrotten till 28 och skadegörelsen till 25. Åren därefter syns en tydlig minskning och de senaste två åren har anmälda bostadsinbrott minskat med ca 75 % jämfört med 2011(minskning för anmäld skadegörelse ca 64 %).

De senaste årens tillväxt av den organiserade brottsligheten och de grova brotten som följer i spåren av densamma har inneburit stora utmaningar för polisen och det brottsförebyggande arbetet har fått stå tillbaka till viss del. Att detta märks i mindre utsatta områden är beklagligt men i nuläget ofrånkomligt.

Just nu genomför Landskrona stad och polisen en digital trygghetsvandring i syfte att med hjälp av Landskronaborna samla in synpunkter på platser i kommunen som känns otrygga eller är i behov av förbättringsåtgärder exempelvis avseende belysning, renhållning och underhåll. Den digitala trygghetsvandringen pågår till den 16 mars och det finns inte någon åldersgräns för att delta. Allas synpunkter är välkomna och den som svarar gör det helt anonym genom att gå in på www.landskrona.se/trygghetszoner

Anneli Manelli
Lokalpolisområdeschef, Landskrona

Anders Enqvist
Kommunpolis, Landskrona


Ojämställdheten i arbetslivet måste brytas

2018-03-08 14:24

Mängden av sexuella övergrepp och trakasserier i arbetslivet som #MeToo-rörelsen synliggjort avslöjar ett ojämställt samhälle. 16:02-rörelsen kräver kraftfulla åtgärder för att motverka de strukturer som möjliggör övergrepp och upprätthåller löneskillnader.

I bransch efter bransch har kvinnor gått ut i gemensamma upprop som visat att problemet inte är begränsat till enskilda individer, arbetsplatser eller branscher. Vittnesmålen om mäns övergrepp bildar en struktur som skär genom hela arbetsmarknaden och hela samhället.

På samma sätt finns lönegapet mellan kvinnor och män i alla branscher och nästan alla yrken. Löneskillnaden mellan en genomsnittlig kvinna och man är 12 procent. Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:02 varje dag, medan män har betalt för hela sin arbetsdag från klockan 8 till 17.

16:02-rörelsen består av ett trettiotal fackförbund, kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund. I dag, på Internationella kvinnodagen och med ett halvår kvar till valet, kräver vi att regeringen och arbetsmarknadens parter tar gemensamma krafttag för att bryta ojämställdheten i arbetslivet. Vi kräver:

1. Ge kvinnor och män samma rätt till heltid och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och minskar utsattheten för trakasserier och övergrepp.

2. Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I yrken och branscher där flest kvinnor jobbar är lönen lägre än i mansdominerade yrken och branscher. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att löneläget motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

3. Skärp Diskrimineringsombudsmannens tillsyn av årliga lönekartläggningar. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män krävs vite eller andra påföljder.

4. Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

Idag klockan 16:02 manifesterar vi för kvinnors rätt att slippa utsättas för övergrepp i arbetslivet, och för jämställda löner. Budskapet är: ”Efter kl. 16:02 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för lön hela dagen!”

16:02-rörelsen genom
Clara Berglund, Generalsekreterare, Sveriges kvinnolobby
Susanne Lindberg, 1 vice ordförande i FTF – facket för försäkring och finans
Fredrika Bremerförbundet, Landskronakretsen
Liberala kvinnor, Skåne


(Fi)... ka med Vänsterpartiet

2018-03-08 10:23

Svar till Feministiskt initiativ.

I Landskrona är vi vana vid att de politiska partierna mest käbblar sinsemellan. Så håll i er nu, för här kommer ett försök att stävja detta käbblande.

I er insändare den 6/3 under rubriken “Fäll inte träden” skriver ni att ni “skulle önska att Landskrona inför en policy att värna om stadens träd”.

Ett förslag till er är att vända er till Vänsterpartiet, ta en fika ihop och hör om ni skulle kunna lägga en motion i kommunfullmäktige genom dem. Vänsterpartiet har nämligen denna mandatperioden erbjudit sig att låta såväl allmänheten som andra föreningar etc att lägga motioner genom Vänsterpartiet i kommunfullmäktige. En god möjlighet som jag tror att alldeles för få har tagit tillvara på. Vänsterns krav är väl typ att de kan stå bakom motionen och det är väl ingen omöjlighet i detta fallet, eller? Kanske kan även fler partier ställa sig bakom ert förslag och om tillräckligt många vill det så kan önskan bli till verklighet.

Lycka till!

Marko Huttunen (C)


Internationella kvinnodagen 8 mars 2018

2018-03-08 08:34

Ingen kan ha undgått förra årets enormt viktiga genomslag med #Metookampanjen!  Vi hoppas den ska leda till ett stort kliv framåt för jämställdhet och kvinnors lika rätt!

Kvinnor från alla samhällsklasser, alla åldrar och från olika arbetsgrupper ställer sig bakom! Kvinnor vågar berätta om hur de blivit trakasserade psykiskt och fysiskt och blivit utsatt sexuella övergrepp både i Sverige och övriga världen.

Många av oss fick säkert en riktig tankeställare och det som vi tyckte var mest skrämmande var hur alla dessa trakasserier har blivit vardagsmat. Det händer så ofta så vi knappt reagerar längre. “Det är bara så det ska vara. Det är inte lönt jag anmäler. Han menade kanske inte att tafsa på min rumpa idag också. Det är nog mitt eget fel att jag hade kjol idag.”

Alla dessa tankar och rädslor som finns för att vi som kvinnor ska bli utsatt för någon form av trakasserier och ojämställdhet måste upphöra!

När en kvinna öppnar sig om vad som har hänt så måste vi alla runt omkring henne stötta. Varför ska det alltid vara kvinna som ska bevisa att hon känner sig kränkt när det kommer till ord mot ord? Varför ska det inte vara mannen som ska bevisa att han inte har gjort det?

Nu har vi chansen att verkligen ta mod till oss och göra något åt all denna vardagstrakassering.

  • Börja med att behandla kvinnor och män lika.
  • Sluta tafsa
  • Lyssna, se och reagera om ni ser någon som behandlas fel.
  • Våga anmäla.
  • Men framförallt: Visa stöd!

Kvinnor ska behandlas lika, man ska ha rätt till lika lön och pension osv.

Vi ska alltid känna trygghet när vi är ute.

Det är vi tillsammans som kan göra skillnad, det är vi tillsammans som skapar framtidens jämställdhet, inte bara en dag om året utan årets alla dagar ska kvinnor behandlas lika. 

Emma Nylander
Centerpartiet Landskrona
Carina Markert
Centerpartiet Landskrona


Barnafödandets vedermödor

2018-03-08 08:30

I dag, den 8 mars, är det den internationella kvinnodagen. Jag  vill vara tydlig och klar i mitt budskap till killar och tjejer. Många kommer att dras in i familjebildning, ibland förr, ibland senare. Barnafödandet uppfattas ofta – med all rätt – som en lycklig tilldragelse. Det finns naturligtvis kulturella skillnader i synen på relationen man – kvinna. Jag har träffat många i min roll som hyresvärd. Flera hundra familjer passerade revy. Jag lade mig inte i deras privata angelägenheter. Min tystnad då på 90-talet ångrar jag.

Det som komma skulle, nedskärningar i välfärdssystemen, borde gett anledning till skrämskott med en uppmaning skjut upp barnafördandet tills ni suttit på skolbänken tillräckligt länge för att skaffa en utbildning som ger er möjlighet att tjäna ordentligt med pengar samt kunskaper om våra regelverk. Det senare för att ni ska kunna ta tillvara er rätt i relation till myndigheter.

När det händer något, ett olycksfall på jobbet, så räcker det inte att vara utbildad i yrket, t.ex. snickare. I den situation, som arbetsskadad, finns det mycket att tänka på.

Stanna kvar på skolbänken. Vi gamlingar kommer att behöva er ungdomar i framtiden. Sliter ni ut er på familjebildningsäventyr så räcker t.ex. sjukvården inte till. Vi gamlingar 70+ behöver er alla med så hög kompetens som möjligt. Som välbetalda yrkesutövare… och goda skattebetalare.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitetFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser