PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Danska skiderövar 3

2020-06-23 14:28

I går avslöjade TV 2 Lorry att det Köpenhamnska reningsbolaget, Novafos , hade planer på att släppa  ut 725 miljoner liter spilevand i Öresund.
Kan vi lita på  att det inte finns fler dolda agendor i den danska huvudstaden?
Eller kan vi simma lugnt i Öresund? 
Fotnot för politiker: spilevand är det som du spolar ut från din toalett.

Mats Karlsson


Öppet brev till Torkild Strandberg och Christian Alexandersson

2020-06-22 11:57

Hej Torkild och Christian!

Jag har ett förslag gällande ny byggnad/aktivitet i slottsparken.

För ett par år sedan invigdes Kulturförskolan Plantan som den allra första förskolan i staden med en tydlig kulturprofil. Jag var en av de som startade upp denna förskola.
Idag har man tagit bort kulturprofilen och ersatt den med en ”I ur och Skur” profil. Det är också bra och Karlslund är en perfekt miljö för en sådan verksamhet.

Dock saknas en förskola med en tydlig kulturprofil.

Om man bestämmer sig för att bygga lokaler som skulle kunna innehålla en förskola med kulturprofil men också delar av kulturskolan så tycker jag att man tar ett klokt, bra och rätt beslut.

Jag har läst att det finns diskussioner om att eventuellt göra en förskola i före detta Harrys lokaler men Slottsparken är ju mycket bättre alternativ. Framförallt miljön är mycket bättre. Dessutom blir en förskola alltid bäst om den byggs just för att vara en förskola. Då har man tänkt och byggt rätt från början.

På förskolegårdar händer det tyvärr ofta att de blir föremål för tillhåll på kvällstid eftersom verksamheten avstannar vid 18-tiden. I mitt förslag avstannar inte verksamheten eftersom kulturskolan har verksamhet även i viss mån kvällstid.
Jag kan också se ett framgångsrikt samarbete mellan förskolan och kulturskolan och scenen som redan finns. (Den borde i och för sig vändas åt söder)

I dessa lokaler kan det också finnas ett litet café och någon form av konferenslokal. Caféet skapar en ”mysighetsfaktor” och konferenslokalen skapar intäkter.

Slottsparken är en vacker park och med en kulturverksamhet i form av förskola och kulturskola gör att parken får liv och “BLOMSTRAR” på alla möjliga sätt. 
BRA för Landskrona!

Vill ni veta mer eller är intresserade av hur ett eventuellt samarbete mellan förskola och kulturskola skulle kunna gå till får ni väldigt gärna höra av er till mig.

Vänligen

Göran Andersson
Leg. Förskollärare i Landskrona


Är Börje Andersson bortrest?

2020-06-22 10:42

Öppet brev – en påminnelse – till Direktör Börje Andersson.

Det var efter moget övervägande jag inbjöd Dig Börje till en debatt såhär i coronatider. Temat skulle vara ”Vem blockerar Landskronas utveckling?” (Planket 2020-06-03). Du har ännu inte låtit dig avhöras.

Nu pratar många om den värsta lågkonjunkturen i mannaminne, väl i nivå med krisen 2008/2009 och den svenska 90-talskrisen.

I Landskrona har vi haft problem sedan varvskrisen med arbetslöshet och stor invandring. Både du Börje och jag – vi har upplevt allt detta på lokal nivå. Vi är ju båda i 70-års åldern. Det vi har erfarenhet av har de unga politiker som nu styr ingen aning om.

De flesta som har ansvar för händelseutvecklingen är nu döda eller i dåligt skick. Nu är kanske en sista chans att tydliggöra för stadens unga att det finns olika syn på hur framtiden ska gestalta sig. Vilken betydelse får närheten till Köpenhamn?

I någon mening blir ju jag den som får såväl första som sista ordet. Att följa enskilda individers väg till, genom och från Landskrona, har blivit näst intill en skräckupplevelse. Hör av dig Börje så fixar vi en debatt med trevlig inramning. Jag ligger så att säga i startgroparna.

Tommy Jonasson
Civilekonom, f.d. lektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Sista repliken till Johan om COVID-19

2020-06-18 09:37

Hellre svalor än mygg. Ämnet Anopheles diskuterades t.ex. på Deadline DR2, när Covid-19 mycket hastigt drabbade Amazonas enda större stad, Manaus. Men givetvis sprids inte Covid-19 med parasiter, som Malaria.
 
Jag ifrågasätter din förmåga att dra slutsatser. Sverige har 5x högre dödlighet (per t.ex. miljon invånare) än Tyskland. Det finns alltid de som först hellre ser att vi alla dör – och sen kommer ut med motmedel. Men hade vi infört munskydd i kollektivtrafiken och i affärer som i Tyskland, hade vi haft ett dödstal som mer liknat Tysklands än vårt.
Och att påtvinga alla andra dina synpunkter är definitivt farligt och oansvarigt.
 
Se det så här – det handlar inte om mig mot tusentals specialister. Det handlar om vad våra svenska specialister har uppnått, jämfört med sina kollegor i t.ex. Tyskland!

Pontus Eriksson


Sista repliken till Pontus om COVID19

2020-06-16 12:14

Du har inte återkommit gällande fakta kring de uppgifter du hävdade var från 2019 gällande myggor.

Mina popcorn är slut sen länge i väntan på svar (se mitt inlägg från 11/5).

Jag ifrågasätter inte siffrorna du presenterar Pontus. Fast det kan man ju göra också, då många länder har olika sätt att rapportera dödsorsaker och dessutom försöker mörka de riktiga dödstalen.

Jag ifrågasätter DIN FÖRMÅGA att dra slutsatser kring varför vissa länder lyckas/misslyckas med dödligheten från detta virus.

Du har inte ens tillgång till en tusendel av den informationen som världens experter har om detta virus men känner ändå att du borde förklara publikt i detta forum varför Sverige och andra länder borde anpassa sig efter dina råd. Vare sig det är myggor som har virus på sina sugrör och färdas genom regnskogen eller om det är munskydd på tyska bussar.

Jag återupprepar vad jag tycker vi alla borde göra i en sådan situation, vi borde lyssna på WHO och våra offentliga myndigheter som besitter expertis för att ta oss genom denna krisen med våra förutsättningar i vårt land. Inte lyssna på tillfälliga förståsigpåare som känner ett otroligt behov av att lufta sina åsikter offentligt då man blivit internetexpert på virus och epidemiologi efter ett par timmars googlande.

Det är direkt oansvarigt i tider som dessa. Tack och hej från mig.

Johan Laurin

 


Svar till Johan Laurin

2020-06-16 09:25

Vad hävdar du är felaktigt? Alla våra grannländer har PÅTAGLIGT lägre dödlighet -inte enligt mig utan enligt källan jag angivit. Och vi håller på att närma oss dödstal per miljoner invånare även för Italien och Spanien.
 
Johan! Jag har inte heller påstått att Tegnell är ensam på FMH, – men poängen är att statsminister och regering i formell mening endast lyssnat på just honom, eftersom det inte finns ett brett vetenskapligt råd med bred kunskap. Helt separat från FMH har t.ex. matematikern Tom Bitton kommit fram till att slutsumman av döda i covid-19 kommer ligga på 8000 till 12000.
Hade man kunnat sänka värdet på en matematisk parameter, hade man måhända kunnad halvera siffrorna.
Men problemet är då att statsministern ändå bara lyssnar på folkimmunitetstanken.
Jag vidhåller bestämt att man borde instiftat ett nationellt coronaråd redan i mitten av mars !
 
Det är vidare ett mycket välkänt faktum, att i Östasiens trånga städer bär man munskydd huvudsakligen för att inte smitta ANDRA. Om detta var en nyhet för Dig Johan, så vet han det nu åtminstone. För att också skydda sig själv krävs munskydd med ventil och filter. Men använder alla enkelt munskydd blir effekten god nog, om man arbetar med att hantera de sjuka.
 
Detta har med framgång anammats i t.ex. Tyskland. Dvs vanligt munskydd åt alla ombord på bussar och tåg och i affärer.
 
Jag tror de första munskydden i Tyskland påbjöds i Thüringen. Från 27 april har sedan allt fler förbundsländer påbjudit munskydd ombord på kollektivtrafik och i affärer. Har det givit bra resultat? Tja gällande antalet döda per miljon invånare  så har Sverige snart 4,5 gånger fler döda!
 
Läs gärna detta Johan:
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-coronavirus-was-man-zu-schutzmasken-wissen-sollte.1939.de.html?drn:news_id=1140950
 
Det är munskydd PÅ i Tyskland som gäller! Alla typer av masker som täcker näsa och mun skyddar andra.
https://maskezeigen.de/
 
I Sverige har vi inte ens börjat begripa skillnaden på munskydd och sjukvårdens dubbelskyddsmasker med ventil.
Och det har blivit enorm skillnad när man tittar på Tyskland.
 
Pontus Eriksson


Avtalet mellan Landskrona stad och Attendo

2020-06-15 14:16

Det är allvarligt att omsorgsnämndens ordförande inte vet vad det står i det avtal han själv skrivit under. I paragraf 2.4 Avtalstid står nämligen ”Avtalet gäller från den dag avtalet tecknas och (fyra) 4 år framåt, med rätt för staden att förlänga hela eller delar av avtalet ytterligare (två) 2 år (Total avtalstid inkl. förlängning är 6 år). Sker ingen förlängning upphör avtalet att gälla utan uppsägning. Begäran om förlängning skall ske skriftligt senast 12 månader innan avtalets upphörande.”

Det är alldeles tydligt att vi inte behövde begära att avtalet skulle upphöra. Om inget gjordes hade det upphört av sig själv. Rätt ska vara rätt. Det är inte vi som far med osanning, den här gången heller, Jan-Allan Beer.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Bengt Karlsson (S)
Nämndsledamot


Pontus och COVID19 igen…

2020-06-15 09:47

Hej Pontus, du undvek att återkomma till mig när vi diskuterade COVID19 förra gången men ska ändå ge dig på att nu igen försöka påvisa dig bättre än både myndigheter och experter. Vilket igen blir totalt fel. Återkom gärna med svar på mina frågor istället för att ge dig på nya felaktiga påståenden.

Du, om någon, bör nog inte berätta för myndigheter och experter hur man ska hantera denna krisen. Eller saknar du helt självinsikt med tanke på din uppenbara brist på kunskap om virologi och epidemiologi?

Att du ska analysera statistik och siffror är väl en sak, men att du igen ska ge dig på att förklara sannolikheter om låga dödstal i Asien eller tro att vår statsepidemiolog Tegnell är ensam på myndigheten är smått komiskt.    

Johan Laurin


Sverige toppar sorglig lista

2020-06-12 16:45

Sverige och antal döda i covid-19 per miljon invånare
 
Enligt https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/ finner man bl.a. följande mycket sorgliga siffror per 12:e juni:
 
* Sverige       472 döda per miljoner invånare
* Tyskland      106
* Danmark      102   
* Finland          59
* Estland          52
* Norge            45
* Polen            33
* Litauen          26
* Lettland         14
 
Sverige toppar ÖVERLÄGSET denna sorgliga lista över oss själva samt samtliga våra grannländer (utom den ryska Kaliningradenklaven)
 
Några jämförelser till, från de stora och tidigt drabbade europeiska länderna:
 
* Belgien              844
* UK                    620 
* Italien                565
* Spanien             580
* SVERIGE          472
* Frankrike           437
* Nederländerna    350
 
Alla Europeiska länder utom Belgien, UK samt Italien och Spanien har klarat sig bättre än vi har gjort!
Det finns ingen rimlig anledning till att Sverige hamnat så här högt, och varje dag närmar sig Italien och Spanien.
Och nu har smittan börjat få fäste även i Skåne !!
Enligt https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/fordjupad-lagesbild/#Avlidna har 225 skåningar avlidit i covid-19, vilket motsvarar ca 166 döda per miljon. Bättre än riket totalt, men likväl numera sämre än våra grannländer på övre listan.
 
Och regeringen har nu beslutat att tillåta resor inom riket hur som helst. Med mer död som förmodat resultat! Detta samtidigt som svenskar inte kan resa någonstans alls i princip (för så vida man inte vill sitta 10-14 dagar i karantän först förstås).
 
De höga talen i norra Italien och stora delar av Spanien kan förklaras av att de drabbades först, och att ingen riktigt visste något om denna helt nya sjukdom.
I Sverige har man vägrat ta till med hårdhandskarna efter behov. Och fortfarande hör vi detta käbbel om ansiktsmasker! Och ingen har pedagogiskt förklarat syftet med ansiktsmasker heller!
 
Dvs – att om alla ombord på ett tåg, eller kunder och kassörskor i en affär, så sprids smittan INTE vidare. Inte ens med dåliga masker.
Det handlar till viss del om att skydda sig själv – men huvudsakligen om att skydda andra.
Många tyska städer har påbjudit ansiktsmask ombord på all form av kollektivtrafik – med nära nog totalstopp för vidarespridningen som effekt.
Detta är sannolikt också huvudorsaken till de relativt låga dödstalen i Kina. I hela Östasien bär man alltid ansiktsmask om man så bara är (eller har varit) lite småförkyld.
 
Vi borde heller inte givit allt ansvar på EN enda person, utan gjort som i många andra länder, bildat ett råd av experter (som virologer, immunologer, infektionsspecialister, matematiker epidemiologer etc)
 
Sverige inklusive regering, opposition och riksdag har misslyckats – och politiskt bör naturligtvis inte de få som har vågat kritisera regeringens passivitet kritiseras!

Ett påbud om ansiktsmasker ombord på all kollektivtrafik, och i affärer, ett stopp för onödigt inrikesresande på distanser (länsgränser får inte passeras utan rimlig anledning)
samt införa ett bredare expertråd vore rimligt. Inom Europa avtar smittan nu nästan överallt – men fortsätter vi i Sverige att göra ingenting annat än att bråka om  ansiktsmaskernas kvalitet, så har vi bara sett början på detta.
   
Pontus Eriksson


Debatten om äldreomsorgen

2020-06-12 16:36

Angående regeringens roll och agerande i fråga om Covid 19 smittan inom äldreomsorgen.

Nej det är inte “med berett mod” som KD Ebba B vill hävda.
Men Jonas Sjöstedt framhöll i söndagens Agenda debatt att Äldreomsorgen  misslyckande är inget nytt utan detta har politiskt ansvariga från Socialdemokrater till samtliga
borgerliga partier, varit väl medvetna om sedan decennier tillbaka.

Så Ebbas brutala ordval innehåller delvis en  sanningshalt som det finns anledning att  ta till vara och nagla fast med annat språkbruk för en värdig äldreomsorg.
För övrigt hade jag önskat att S Löfven borde visat Jonas Sjöstedt ett tydligare stöd när frågan om personalens arbetsvillkor diskuterades  i samma debatt.

Olle PålssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser