PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 8:e december
Dagens namn: Virginia

Sk(r)atta och var glad!

2017-11-30 10:20

Beskattningsåret 2017 lider mot sitt slut. Det är snart dags att deklarera igen. För många blir det enkelt – ett ”enkelt” jobb. Det kan vem som helst utföra – på nätet. Men för en del skattskyldiga kan ”klickandet” sluta illa. Tänk om du inte rätt förstått instruktionerna och placerat några siffror i felaktig ruta.

Aha! säger Skatteverket och så blev det bråk. Och så kom du till mig den gången det begav sig. Ibland var det möjligt att reda upp situationen – men det krävdes detaljkunskaper. Att planera i god tid inför nästa deklaration var klokt.

Kritiken mot ”skattesystemen” har varit omfattande så länge jag minns (slutet 1960-talet).

Räcker gymnasiekompetens i svenska språket samt common sense för att rätt förstå reglerna och tillämpa dem, i verkligheten?

Inför införandet av den nya nu gällande Inkomstskattelagen (IL) skrev Lagrådet, som består av ledande jurister, i ett yttrande bl.a. följande:
”Lagrådet kan inte finna annat än att IL – liksom dagens regler – är av sådan komplex natur att det är en illusion att tro att de materiella reglerna får avsett genomslag i praktiken. Svårigheterna att rätt förstå reglernas innehåll och att få fram och kontrollera relevanta uppgifter – varvid transaktioner utförda av olika rättssubjekt under långa tidsperioder kan behöva klarläggas – torde ofta vara oöverstigliga. Som antytts tidigare synes ambitionen att lagstiftningsvägen lösa förhållandevis udda situationer ha ökat
under senare tid. En detaljreglering har visserligen den fördelen att förutsebarheten ökar för just de skattskyldiga som omfattas av de föreskrivna reglerna.” Se Regeringens prop. 1999/2000:2, del 3, Bilaga 6, sid. 366 – 367.

Med hänsyn till den pågående skattepolitiska debatten frågar jag dig:
Förstår du vad lagrådet menar? – För så här ser det ju ut i verkligheten.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Röda Korset utbildar

2017-11-28 09:56

Röda Korset i Landskrona genomförde igår en utbildning i ” Röda Kors kunskap”
Fem nya medlemmar deltog och jag lyssnade lite vid sidan av.
Tänk vad mycket det finns att lära! Bra diskussioner om hur vi behandlar varandra och hur vi samtalar. I skuggan av ” me too” kampanjen väcks bra och viktiga tankar.
Tack Barbro!

Sylva Rampe
Röda Korset
Landskrona


Synpunkter på Stefan Olssons text

2017-11-24 16:15

Några ytterligare synpunkter på Stefan Olssons text, ”Nej han bodde inte här”.

Jag uttrycket mig lite slarvigt när jag använde ordet bodde, det handlar ju om att vara
mantalsskriven. Är man mantalsskriven i Sverige så skall i princip skatten betalas här.
Men vi har en massa skatteavtal som sätter grundprincipen många gånger ur spel och i
det här fallet har det ingen betydelse eftersom ingen i ansvarig ställning har anklagat Leif
Östling för att ha begått något olagligt, så vitt jag vet.

Att redovisa siffror berättar mycket om den som gör det. Här redovisar jag samma siffror
men på mitt sätt, utgångsläge 2015 eftersom det året är den senaste statistik jag har
tillgång till:

Av dina siffror kan man ungefär beräkna att Leif Östling hade en månadsinkomst av
tjänst på ungefär 3 500 000 kronor av det betalade han 25% i skatt vilket skulle ge
honom i börsen cirka 2 600 000 kronor.

En svensk arbetare, som till exempel producerade bilarna som Östling också hade sin
inkomst från, hade en medelinkomsts enligt LO på 25 300 kronor per månad och på det
var skatten 20%. Kvar i börsen är då 20 300 kronor.

Onekligen lite skillnad på 3,5 miljoner 20 tusen kronor.

Egentligen borde vi tacka Leif Östling för att vi har fått igång den här debatten. Eller skall
vi sitta och darra för att Sveriges näringsliv totalkraschar den dag han inte är med oss
längre.

Det bästa vi kan få ut av det här är att några fler får upp ögonen för att det ekonomiska
system som styr oss är helt galet och börjar verka för en förändring mot en ekologisk
och jämlikhetsmöjlig ordning.

Så var det, det där med kommunalrådstiteln. Minns jag rätt, ni var tre som delade på en
kommunalrådsbefattning? I så fall är du ju enbart 1/3-dels kommunalråd? Eller?

Till sist skulle jag vara mycket tacksam för att få veta vad ditt parti praktiskt gjorde för
att förhindra Allianspartiernas skattesänkningar under mandat perioden 2010/2014 som
drabbade och belastade pensionärerna. Det är väl inte fel och påstå att många med låg
pension fick betala för att ung och stark med arbete skulle få lite mer i börsen.

Arne Nilsson,
fortfarande beroende av min rollator som nu bävar för att
bussarna skall börja gå på Rådmansgatan. Kolla in gatan så förstår ni.


Rätten till tak över huvudet

2017-11-24 15:37

Personer med missbruksproblem är ofta en bortglömd grupp i vårt samhälle.
De här personerna har naturligtvis hamnat i missbruk av olika skäl. Det kan vara en skilsmässa, ekonomiska problem, sjukdom osv, som är orsaken till missbruket. För de här individerna är det i nuläget i stort sett omöjligt att få en bostad.
Detta eftersom det krävs nykterhet om de ska få plats på någon form av de akuta boendelösningar som staden erbjuder.
Människovärdet ska inte vara avhängigt om man lyckas bli fri från sitt missbruk eller ej. Nu har Sverigedemokraterna lyckats få igenom ett yrkande i Individ och familjenämnden, om ett sk. lågtröskelboende (detta som tidigare kallades Härbärgen) som innebär att alla oavsett missbruksproblematik, har rätt till att få tak över huvudet för natten, möjlighet att sköta sin hygien och få ett mål mat i sig. Det här boendet kommer att startas nästa sommar och det känns väldigt positivt att även den här utsatta gruppen av människor ska få känna att de blir omhändertagna.

Lars Ekvall
Mona Andersson
Kristina Drwiega Magnusson


Kulturmingel

2017-11-24 10:08

Igår var det Kulturmingel på Landskrona Teater. Det är andra gången jag bjudits in till detta evenemang. Det är andra gången jag ser att Visfestival Landskrona inte finns med i den resumé som görs över kulturåret. Den Gyldene Freden på Landskrona teater fick heller inte ens ett hörn.

Visfestival Landskrona är ett evenemang som 2015 startade kl. 12:00-24:00 på fredagen och lika på lördagen. 22 artister uppträdde under två dagar plus att det var speciellt program för barnen. 2016  startade vi inte förrän 14:00 och var klar 22:00 såväl fredag som lördag. 14 artister uppträdde under två dagar. 2017 hade vi utökat antalet artister och slutade 23:00 båda dagarna. Artister som Mats Paulson, Pierre Ström, Jeja Sundström, Ewert Ljusberg, Kajsa-Stina Åkerström, Jack Vreeswijk, Dan Hylander, Susanne Alfvengren och många, många fler har utöver lokala stjärnor stått på scenen.

Alla tre åren har Kulturen lämnat bidrag 2015 30’, 2016 70’ och 2017 50´.

Det är märkligt att inte det får plats i ett bildspel över det gångna kulturåret. Det får mig att känna som om visor från den unika svenska visskatten som är att betrakta som kulturarv inte räknas i Landskrona. Finalen på kulturminglet var två låtar på engelska. Skäms kulturen i Landskrona för vårt språk?

Vänliga hälsningar
Birger Sölverud
Vissångare
Medlem YTF

 


Varför görs alla gator om samtidigt?

2017-11-24 09:54

Varför väljer man att bygga om hela Landskrona Stad samtidigt?
Det går ju inte att köra någonstans, utan att det är kaos, kaos och kaos.
Ta exempelvis:
Österleden från Mc Donalds in till stan.
Dom flesta övergånga/korsningar/rondeller längs Ringvägen.
Löpargatan ut mot Drottningen.
Norra Infartsgatan in mot stan.
Fabriksgatan.
Postarondellen.
Vid museet och Rådhustorget.
Mikis pizzeria ut mot Puls Arena.

Listan kan göras längre.
Det är mycket irriterande att detta görs samtidigt.
Man kommer inte fram någonstans.

Marie Johanneson


Varför inte nu?

2017-11-23 11:32

Hej Arnela!
Häromdagen fick jag ”Magasinet om Landskrona för Landskrona” nummer 2 – 2017 i brevlådan.
I skriften finns en artikel med rubriken ”Fler i jobb är målet för Arbetsmarknad Landskrona” (sid. 8 – 9). I artikeln finns en intervju med en landskronatjej Arnela Komarevic, 26 år, som just fått besked om fast anställning hos Landskrona Kommun efter en tid på ”Enkla jobb”.
Arnela får frågan: ”Vad tror du att (du) gör om tio år?”
Arnela svarar: ”Åh, det är en svår fråga, men kanske att jag återupptar mina studier och är färdig socionom.”
Min fråga, lite nyfiket, till Arnela: Varför väntar du?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Nya stölder i Lustbåtshamnen

2017-11-23 11:22

Nu har det hänt igen. Stölder från båtar i Lustbåtshamnen. Har du båten i sjön så kanske du skall titta till den.

Hälsningar
 Richard Lindberg


Röda Korsare möttes

2017-11-21 14:53

Röda korset, Landskrona hade möte i går kväll  för ett 40 tal medlemmar.
Kvällen inleddes med en välkomsthälsning och därefter fick vi lyssna på den fantastiska talaren Dennis Westerberg! Vi fick lära oss om hur man kan må bra inombords, genom tänket
” bara en tanke”. Tänkvärt.
Därefter fika och lotterier. Vinsterna bestod av Amaryllislökar.
Till sist framfördes ett tack av styrelseordförande till alla frivilliga Röda Korsare ,som lägger ned många timmar på olika uppdrag i Landskrona varje vecka!
Nästa möte blir Årsstämman ,sista måndagen i februari 2018!

Sylva Rampe,ordförande
Röda Korset,Landskrona


En budget för industri och välfärd

2017-11-21 14:25

I dagarna klubbar riksdagen regeringens budget för 2018. Den innehåller satsningar som är helt avgörande för IF Metalls medlemmar. Vi behöver en Socialdemokratiskt ledd regering som förstår att industrin och välfärden hänger ihop.

Industrin är fortfarande väldigt betydelsefull för Sveriges export och ekonomi och för utvecklingen av tjänstesektorn. En miljon människor jobbar på något sätt i industrin. Industrin drar in pengar som betalar välfärden.

Samtidigt gör välfärden att industrin fungerar. Välfärden tar hand om våra barn och gamla så att vi kan gå till jobbet om dagarna. Den utbildar oss så att vi kan leva upp till kompetenskraven i arbetslivet och vårdar oss när vi blivit sjuka, så att vi kan bli friska och börja arbeta igen. Tillsammans lägger välfärden och industrin grunden för Sverige.

Det känns bra att Sverige har en S-ledd regering som förstår det. Som satsar på både industri och välfärd. Budgeten för 2018 skapar framtidshopp och tar tag i verkliga problem som människor upplever i sin vardag.

Industrin får pengar till klimatomställning. Kompetensutvecklingen och utbildningssystemet stärks. Fackavgiften blir avdragsgill, precis som avgiften till arbetsgivarorganisationer redan är. Dessutom sänks den orättvisa pensionärsskatten och barnbidraget höjs.

Givetvis vill vi som fackförbund alltid att regeringen ska satsa ännu mer och gå ännu snabbare fram – vi vill till exempel ha ett nationellt system för lärande i arbetet. Men den här budgeten är en bra start.

Medan den S-ledda regeringen satsar på industrins framtid och hög kvalitet i välfärden, vill högern skära ned för att ha råd med skattesänkningar. IF Metall går inte med på det. Inför valåret 2018 ser vi svart på vitt, i partiernas budgetförslag, att nödvändiga satsningar på industri och välfärd bara blir verklighet med en S-ledd regering.

IF Metall Nordvästra Skåne
Kenth Hellqvist, valledare
Anna Fernebro, ordförandeFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser