PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

En räddad elev och du har tjänat in din livslön

2021-04-19 11:02

” En räddad elev och du har tjänat in din livslön”!
Ovanstående citat är från en i Halmstad känd skolpolis med god insikt i kostnader för vad en människa kan kosta samhället i kronor och ören och inte att förglömma all sorg och förtvivlan kring personen ifråga!
Jag har jobbat i 40 år som speciallärare med flera av just de elever som av olika skäl inte ”fixade” det.
Jag har nästan aldrig hört någon elev med goda studieresultat klaga på den stöttning som de med mindre goda resultat fick , tvärtom!
Det fanns som sagt men när de fick frågan om de skulle vilja byta blev  svaret alltid: Aldrig!!!
Jag har varit på 12 begravningar av gamla elever och att se den sorg och förtvivlan hos de anhöriga är outhärdlig!!
Man kan tycka vad man vill om att elever skall gå i skolan och få betalt dessutom på sommarlovet! Jag kan förstå att det sticker i ögonen hos en del men de veckorna, de kronorna kan vara just det som gör att hen svänger upp på banan ! Det är inte säkert men utan insatser så är risken stor att samhället drar på sig ännu större kostnader i både kronor och ören men oxå sorg och förtvivlan!

Polisinsatser, sociala insatser, fängelse, rättegångskostnader mm , mm kostar mycket , mycket mera ; många, många miljoner!

Jag tycker att man måste satsa tidigt med diverse anpassningar i skolan; mindre klasser, fler utbildade lärare och speciallärare,  särskilda undervisningsgrupper under kortare och/eller längre tid. Det finns hur mycket som helst att göra!
Jag kan inte citera Greta Thunberg. Men hon sade ungefär: Jag klarar inte av stökiga miljöer. Jag behöver lugn och ro kring mig! Vi är fem elever i min klass!
Mina killar och tjejer behövde just det under en kortare eller längre del av sin skoltid!
Jag hade naturligtvis elever som hade klarat av skolan om de ” lagt manken till”. De var inte många men när jag träffar dem så säger de alla : Jag hade fel – jag borde pluggat!!!
Den egna insatsen får inte heller förringas. Läxor måste göras! Många saker måste läras in utantill! Punkt Slut
Zlatan har naturligtvis en del brister men han har blivit en av världens bästa genom att träna, träna och träna lite till!
Med allt detta sagt så menar jag som ni märkt inte att man skall glida på ett bananskal genom skolan men alla skall vi göra allt vi kan för att hjälpa, stötta, kräva eller rädda!

Priset är alldeles för högt om vi inte gör något!

Håkan Lans


Är det rätt att ge lön till elever som inte brukar allvar i skolan?

2021-04-15 13:46

I dag släppte regeringen sin vårbudget och regeringen vill kompensera för de stängda skolorna som tvingat elever till distansundervisning under pandemin. Nya miljoner skjuts till för att kunskapstappet ska tas igen och pengar kommer att avsättas till kommunerna för extraundervisning. Samtidigt ska kommunerna tillföras 180 miljoner kronor för att skapa fler sommarjobb för unga.

Treklövern tillsammans med Centerpartiet halverade antalet feriepraktikplatser för ungdomarna i Landskrona på grund av besparingar/effektiviseringar på 1,8 mnkr. När kritiken blev för stor från bland annat SD kom man på en efterhandskonstruktion där elever nu kommer att erbjudas sommarundervisning med betalning. Treklövern med Liberalerna i förarsätet vill alltså att de som inte klarat skolgången under ordinarie skoltid ska få betalt för att gå i sommarskola. Idag erbjuds redan sommarskola för elever, men utan betalning. Sommarskola eller lovskola är naturligtvis bra för de elever som halkat efter, men vi ska inte betala barn för att gå i skolan. Det riskerar att skicka märkliga signaler.

”Strunta i skolan under terminen så kan ni göra det under sommaren istället och då samtidigt få betalt när ni sitter i skolbänken!”
Mvh Treklövern

Vad tycker de ungdomar som kämpat under vårterminen och sedan sliter med sommarjobb om detta förslag? Vem gör urvalet för vilka elever som ska få betalt under sommarundervisningen?

Vi måste istället förmedla för barn och ungdomar vikten av utbildning. En skola med goda grundförutsättningar där ordning, reda och studiero råder. Helt enkelt höja motivationen till studier – inte sänka motivationen. För de elever som kämpar hårt men trots allt inte klarar hela vägen fram, har vi lovskola och det ska vi fortsätta att ha. Det bjuder kommunen på – elever och föräldrar bjuder på sin tid. Det är ett samhällskontrakt med ömsesidig input.  Liberalerna, alltså gamla Folkpartiet, som traditionellt många lärare lade sin röst på. Förr stod man bakom lärandet i skolan men nu vill man betala elever för att sitta av tid i skolan, när dessa elever kanske skulle göra annat med sin tid eller få specialhjälp med sitt studerande, om inte Treklövern och Centerpartiet lagt en besparing på 24 mnkr i utbildningsnämnden.

Använd pengarna som regeringen anslår till kommunerna i sin vårbudget till fler satsningar i skolan och på sommarjobb till våra ungdomar istället för att belöna de elever som av en eller annan anledning inte brukat allvar i skolan. 

Med andra ord, gör om gör rätt!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Vilka åtgärder gör Treklövern och (C) för att lindra konsekvenserna under pandemin?

2021-04-13 15:26

Under 2020 beslutades om tre olika åtgärdspaket i Lund för att lindra konsekvenserna av pandemin. I mars 2021 initierades ett fjärde paket i lärdomsstaden för att stärka sammanhållningen i samhället, bland annat med ett förstärkt stöd för ungdomar under sommaren som innefattar:

  • Kostnadsfria lovaktiviteter riktade till barn och unga under sommaren.
  • Förstärkning av fältgruppen.
  • Förlängd öppettid på friluftsbaden om vädret tillåter.
  • Förstärkning av feriepraktik för ungdomar för att skapa fler platser i kommunen, näringslivet och föreningar.
  • Föreningsstöd till föreningslivet med anledning av minskade intäkter från inställda evenemang, arrangemang och minskat medlemsantal.

Treklövern tillsammans med Centerpartiet i Landskrona gör tvärtom, man skär ner på till exempel feriepraktiken för våra ungdomar bara för man ska effektivisera och spara i ladorna. Sverigedemokraterna vill att Landskrona ska fortsätta fungera och leva – både under pandemin och efter.

Vi anser att stadens caféer och restauranger ska få förutsättningar att klara sig igenom krisen, samtidigt som vi håller nere smittspridningen.
Vi tycker det är rimligt att slopa avgiften för uteserveringar, kiosker, foodtrucks och torghandel.

Några av SD:s förslag för 2021 är följande: 

  • Utöka med större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar under hela 2021.
  • Avgiftsfri prövning för alla ansöknings- och anmälningsärenden gällande serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker under 2021.
  • Avgiftsfritt för tillsyn av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker under 2021.
  • Avgiftsfri återregistreringsavgift inom livsmedelstillsyn. För att underlätta för företagen tas inte avgift ut för återregistrering av verksamhet som varit stängd och öppnar igen under 2021.
  • Avgiftsfria tidsbegränsade bygglov för uteserveringar under 2021.

Corona Akuten
Detta är bara en liten del av åtgärder som Landskrona stad kan göra för att stötta besöksnäringen. Då flera av verktygen regleras nationellt och det ibland kan vara svårt att förstå om och hur de kan användas har en del kommuner startat Corona Akuten, där företag kan få konkret hjälp med de olika verktygen som finns till hands i form av uppskov, korttidspermitteringar mm. Småföretagen är viktiga för Landskrona, där skapas 4 av 5 jobb och det går inte bara att rulla ut röda mattan när de stora företagen knackar på och vill bygga eller etablera sig i Landskrona, alla är lika viktiga stora som små.

Nu är det dags för Treklövern och Centerpartiet och visa att ni bryr er om den befintliga besöksnäringen och andra småföretagare, våra föreningar och våra ungdomar och inte bara vara på tå när det ska byggas nya stadsdelar.
De flesta kommuner gör det som inte Landskrona stads styre gör, nämligen stödjer sitt lokala krogliv, som är viktig för turismen och landskronaborna.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Det finns inget som styrker Torbjörn Brorssons påstående

2021-04-12 10:15

Svar till Torbjörn Brorsson (M), ordförande i Individ- och Familjenämnden. 

Vi är två förtroendevalda  SD-ledamöter som sitter i Individ- och Familjenämnden, med Torbjörn Brorsson som nämndsordförande.

Vi lyssnade på debatten i kommunfullmäktige i tisdags, gällande feriepraktikplatserna samt läste debattartikeln på Landskrona Direkt och på Min Mening i HD. Det är mycket märkligt när man säger att beslutet om att halvera antalet platser skulle vara ett beslut som är taget i full enighet över partigränserna. 

Detta skulle ge en besparing på 1,8 miljon för nämnden.

Det här stämmer inte! Vi i SD har inte varit med på det här beslutet, trots att Torbjörn Brorsson säger att vi varit delaktiga. Diskussionerna skulle ha skett i maj och september 2020, samt att beslutet skulle tagits på nämndmötet i januari 2021. Det finns inga protokollförda beslut avseende besparingarna på ferieplatserna. När man fattar dessa beslut så måste det finnas protokoll som är justerat, vi har också efterlyst dessa men får tyvärr inga sådana.

Vidare så skriver Torbjörn Brorsson att man som ledamot har ett ansvar att sätta sig in i vad man beslutar om. Ja, absolut är det så men om man inte har deltagit i ovannämnda beslut så kan man inte heller avkrävas något ansvar. Vi har gått igenom handlingar från 2020 och 2021 och kan inte finna något där gällande halvering av antalet sommarjobb.

Så vi efterlyser ett underlag och ett protokoll som styrker att vi i SD har deltagit i beslut om en besparing på 1,8 miljoner kronor gällande feriepraktikplatserna.

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Ledamot Individ- och Familjenämnden

Mona Andersson (SD)
Ersättare Individ- och Familjenämnden


Några reflektioner med perspektiv på Landskronas utveckling

2021-04-09 10:04

Som Landskrona stad förmedlar i sin vision för Karlslundsområdet är  denna målsättning en viktig del  av Stadens identitet och  blir till glädje för utövare inom såväl motions som tävlingsidrott. Därtill inte minst befrämjar det barn och ungdomars uppväxt samt välbefinnande.
Även dem  med makten styr, äger sannolikt en genuin känsla för sin stad och borde instämma i hur viktigt det är att området utvecklas  med ett fortlöpande genuint underhåll, enligt medborgarnas önskemål. 
Trist nog  finns det  något som lämnar en  del i övrigt att önska och då Inte minst; låt aldrig Arne Jacobsens väl berömda byggnad, Idrottshallen bli en skamfläck för staden och  inte skall statyn av Hjördis Nordin behöva stå vid sidan, på undantag invid en häck – Se Kalle Svensson framför Olympias huvudentré i Helsingborg.
Därutöver, Grannkommunen erbjuder tre Kallbadhus till sina innevånare. Landskrona som också har fantastiskt fina badtraditioner, saknar helt den möjligheten till de sina.  
 
Som utflyttad Landskronit  sedan 1968  är min känsla för staden obruten och jag ser över tid, hur dess framväxt medfört förändring  i stadsbilden med en förhållandevis god hänsyn till  gamla omgivningar.
Många  byggnader är väl bevarade i äldre igenkännande delar av staden. Inte minst dem som ligger i anslutning till Rådhuset och Kasernplan visar på detta, där museet har sin plats i den gamla militärbyggnaden.
Citat, Eyvind Jonsson; “Vår rikaste bildningskälla är historieläsningen- vägen till kunskap om nuet måste leda genom den” Och då är min tanke när jag läser på Landskrona Direkt, att Arbetarrörelsens Arkiv kommer att erhålla  minskade kommunala anslag. Till detta vore förslagsvis en god tanke  om arkivet ingick i ett “Folkrörelsens Arkiv” som inrymdes i någon byggnad vid Kasernplan. En sådan ordning förutsätter naturligtvis ett intresse från berörda parter.

Tilläggas bör; Trots många besvärliga år i uppförsbacke, efter att flertal stora industrier stängt ned, präglas Staden av en stark och stolt identitet som vill visa att “Vi är Landskrona” 

En känsla som gläder mig stort, särskilt  när jag befinner mig på gamla vägen mot Landskrona, efter att passerat Glumslöv en solvarm vårdag då rapsfälten lyser gula under klarblå himmel invid Hilleshögs dalar, och samtidigt låter blicken landa mittsunds bort mot ön Ven, som alltid väntar på ett välkomnande besök.

Olle Pålsson


Svar till Tommy Jonasson

2021-04-08 09:53

Det är naturligtvis trevligt att få lite beröm av en universitetslektor.
Här https://www.dsb.dk/globalassets/pdf/koereplaner/regionaltog/k21/dsb-k21–sjaelland-.pdf finns en tidtabell för Kystbanen. Och jämför vi den del där Helsingborgsalternativet inte sammanfaller med Centralalternativet (förbindelsen över centrala Öresund) motsvarar detta Helsingborg – Österport via Helsingör , respektive Helsingborg – Österport via Landskrona, får vi följande överfartstider:
…via Helsingör ca 40 eller 45 minuter (båda förekommer) plus kanske 5-6 minuter för tunnelresan. Men snabbare än 45 minuter lär inte vara möjligt.
…via Landskrona tar ett Öresundståg idag 12 minuter Helsingborg – Landskrona , kanske 3 minuters stopp, och överfart 12 minuter (samma som Hyllie – Kastrup), vilket blir 27 minuter.

Gällande tider över (och under) Öresund är tiderna approximativa, men DET KOMMER OBESTRIDLIGEN GÅ FORTARE VIA LANDSKRONA !!!

*

När det då gäller att “visa framfötterna” med en passagerarlinje, skall vi nog ta historien i beaktan. Att få 35000 Landskronabor att tura tillräckligt, blir måhända svårt. Men om rederiet ges två fartyg, ett större och ett lite mindre, och anpassar den större att passa (främst) Storköpenhamnare och den mindre att (främst) passa våra behov, tror jag ärligt att det hela inte bara kan gå ihop, utan gå med vinst. Och fram för allt måste man sprida reklam i Köpenhamn med förorter.

Syftet är främst att få danska toppolitiker att se att behovet finns. Och då kommer centralalternativet automatiskt.

Pontus Eriksson


Aprilskämt – Nej, en knock out!

2021-04-06 14:03

Pontus Erikssons inlägg här på planket den 1 april 2021 med rubriken ”En andra tågförbindelse över
Öresund” öppnade för denna kommentar!

Läs noggrant Pontus insändare! Det är tungt till att börja med. Men i det femte stycket blir det en AHA-
upplevelse. Pontus skriver: ”Och även från HELSINGBORG kommer det gå betydligt fortare att ta sig till Köpenhamn, via Landskrona än via Helsingör!”
Och sen sista stycket skriver Pontus: ”Loppet är absolut inte kört! Och för att visa att Landskrona är seriösa, bör vi dessutom starta upp en passagerarlinje.”

Vi har nu suttit med armarna i kors i tjugo år. Det är under dessa år som södra Landskrona utvecklats – det kan inte förnekas. Men att bli tvåa räcker inte. På sikts blir man bara förbannad – vi är där nu!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet

PS. Sen har vi ”cykeltunnelförslaget”. Ett grävarbete för journalister – här finns mycket under ytan. Och naturligtvis ska cyklister få fri biljetter med BÅTEN till Köpenhamn, som är cyklisternas stad. Det blir en riktigt exklusiv resa, eventuellt via VEN. /Ds.


Arbetarrörelsens arkiv

2021-04-06 09:52

Efter reportaget om Arbetarrörelsen arkiv minskade bidrag före påsk har jag som Socialdemokraternas gruppledare i Kulturnämnden fått ett antal frågor om hur vi ställde oss i frågan och tänkte förtydliga för de som inte går in på Landskronastads hemsida och läser protokoll.

Vi förstår givetvis det enorma värde som arkivets material har för alla som någon gång vill engagera sig i hur samhället utvecklats med just föreningslivet som grund genom kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen, idrotten och kulturen med många fler. Aktiva föreningar men även de som inte finns idag har med bilder och text dokumenterat sin verksamhet parallellt med samhällets och lämnat in detta till arkivet.

Att jämföra arkivet med andra föreningar ser vi som svårt då de i alla tider har arbetat och tagit hand om övriga föreningars historia i Landskrona och tagit hand om deras materialet på bästa möjliga vis.

Därför gav vi i den Socialdemokratiska gruppen ett motförslag vid senaste nämndsmötet på att Arbetarrörelsen arkiv skulle få behålla sitt nuvarande bidrag samt få extra bidrag för att möjliggöra en nödvändig digitalisering för att göra materialet mer tillgängligt.

Vi lämnade in en reservation i denna fråga då vi inte fick gehör för våra förslag och Liberaler och Moderat i nämnden drev igenom sitt förslag om sänkta bidrag, SD avstod att rösta i frågan.

Vi vill redovisa detta för alla er Landskronabor som tycker att Arbetarrörelsens arkiv är en alldeles för viktig del av vårt kulturarv att sparas bort.

S-gruppen Kulturnämnden
Roger Lindskog


En andra tågförbindelse över Öresund

2021-04-01 10:11

Helsingborg, Landskrona och Malmö fick en sista chans att presentera sina respektive förslag – och det blev nej till samtliga. Som jag ser det, är det märkliga i detta inte alls den danska transportministerns Benny Engelbrechts uttalande, utan det faktum att politiker på denna sidan Öresund inte vill begripa att jätteprojekt som dessa måste gynna både Danmark och Skåne (mer Skåne än Sverige) – inte endast att försöka göra Köpenhamn till en “hållplats på vägen” mellan Stockholm och de Nordtyska metropolerna som Berlin, Hamburg, Bremen och Hannover .
Detta gäller i och för sig inte Malmös metrolinje till Köpenhamn. Där är det istället bara att konstatera att man bygger inte “tunnelbanor” med 600 till 900 meters avstånd i princip överallt, utom mellan de två sista stationerna, som istället hamnar på 15-20 km från närmsta andra metrostation. Och man kan inte ha en metro med två biljettsystem (Hade det funnits ett utbrett metronät i Malmö hade saken kanske varit något annorlunda, men det gör det inte – och till dess lär Malmö få vara nöjda med sin redan existerande förbindelse).

I Helsingborg är det rena vansinnet – om färjetrafiken skall ersättas, måste det ju finnas en möjlighet att köra trafik runt Öresund, med stopp på de större stationerna. Inte bara tåg från Köpenhamn till Göteborg (och evt Oslo). Men ritningarna visar klart och tydligt att från Helsingör var ett dubbelspår tänkt att ansluta Helsingborg SÖDERIFRÅN – och endast söderifrån !!!

Dessutom måste Kystbanen (dubbelspåret Helsingör – Köpenhamn) endera breddas till fyra spår, eller så måste hastigheten sänkas betydligt. Trafiken från Helsingör söderut är mycket tät .

Så har vi kvar “Europaspåret” från Landskrona. Och här finns faktiskt alla förutsättningar som behövs. En lågbro över den grunda Lundåkrabukten, en konstgjord ö samt en tunnel till Nordhavn, som är under utbyggnad. Och Västkustbanan har inte alls samma trafiktäthet som Kystbanen. M.a.o. det finns plats för fler tåg.

Och även från HELSINGBORG kommer det gå betydligt fortare att ta sig till Köpenhamn , via Landskrona än via Helsingör.

Men hur ställer man sig i Danmark till ett namn som “Europaspåret” – redan i namnet avslöjas att det hela ses på med svenska ögon. “CENTRALALTERNATIVET” (för centrala Öresund) skulle genast låta så mycket bättre. Eller åker de köpenhamnare som kommer utnyttja banan “mot Europa” ?  Kommunen lät en dyr konsultfirma i Stockholm komma fram till den slutsatsen!

Och anslutningarna på danska sidan var uppåt väggarna galna. I princip skulle förbindelsen inte bli en del av det danska bannätet förrän god bit efter Köpenhamn.

Till Strandberg – kan du inte vara vänlig nog att låta en dansk konsultfirma (Köpenhamnsk) visa hur anslutning av spåren på danska sidan bör se ut. En tunnel som kommer i land där Nordhavn kommer övergå i Öresund om 10-15 år. Vidare en kort tunnel som ansluter till det danska nätet en bit norr om Österport station.

Loppet är absolut inte kört !  Och för att visa att Landskrona är seriösa, bör vi dessutom starta upp en passagerarlinje. Bilar blir svårt, men nog bör det finnas ett behov bland Köpenhamns 2 miljoner invånare att kunna ta sig en tura på Öresund. Att vi också skulle få nytta av en sådan linje blir extra bonus. När väl denna obehagliga smitta besegrats.

Pontus Eriksson


Cykelväg Landskrona Helsingborg

2021-03-19 10:43

Tänk om tänk rätt!
Att dra en cykelväg genom Hilleshögsdalar är inte bara miljömässigt fel det är också ett ingrepp i ett helt unikt naturområde såväl lokalt som nationellt.
Det har varit orört i lite drygt 1200 år.
Och det borde såklart förbli så.
Det finns en mängd olika sätt att dra cykelväg mellan Landskrona och Helsingborg

Lennart Pettersson
fd ordf i Glumslövs ByalagFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser