PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

(S)å märkliga turer

2018-03-27 12:31

Att (S) har utvecklats till ett rent missnöjesparti som säger nej, nej och åter nej till alla konstruktiva och för Landskronaborna bra förslag är vid det här laget knappast någon hemlighet.

Det senaste exemplet på just detta är när (S) säger nej till en mycket bra organisationsplan från Landskronahem. Det kanske mest uppseendeväckande är att (S) inte vill ha någon utveckling av Karlslundsområdet, framförallt Koppargården, som räknas som ett särskilt utsatt område. Landskronahems vd Mikael Forsberg skriver att bolagets största utmaning under de närmaste åren blir att förädla och utveckla Landskronahems del av området. Därför vill Forsberg bilda ett dotterbolag med namnet Karlslund Utveckling AB. Bolaget ska förvärva Landskronahems fastigheter i området och med all kraft bidra till att utveckla området i positiv riktning.

Detta säger (S) nej till av grumliga och luddigt formulerade anledningar. Vill man inte utveckla området? Vill inte (S) att människor ska få det bättre i Karlslund? Vill inte (S) bryta utanförskapet och komma tillrätta med kriminaliteten i området? Hur tänker (S)-ledningen i den mån man tänker alls? Kanske är det så enkelt att (S) inte har förmågan att göra annat än att säga nej. Den här gången gäller det att rusta upp Karlslundsområdet. Då behöver Landskronahem rusta sin organisation för att detta ska vara möjligt. Det enda Landskronas socialdemokrater då klarar av är att säga att man har en annan uppfattning och vill inte delta i beslutet. Vilken uppfattning då, Jonas Esbjörnsson. Vad är ditt alternativ i den här frågan? Gång på gång, de senaste åren, har ni aktivt motarbetat förslag som bidrar till att vända Landskrona. Det är allvarligt. Ännu allvarligare är att ni inte ens klarar av att berätta vad ni vill istället. Det kan inte tolkas på annat sätt än att ni är nöjda med situationen i Karlslund som den är.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Det fria vårdvalet och nätläkare urholkar ekonomin

2018-03-23 16:20

Primärvården befinner sig i en svår situation. Allt sämre ekonomi och låg status. 

Dessutom försämras ekonomin ytterligare av det fria vårdvalet. Det finns t.ex. taxeläkare och sjukgymnaster som belastar primärvårdens ekonomi men mest ökar kostnaderna för nätläkarna t.ex. Kry och min Doktor.

Hörde av en kollega till mig att han träffat patienter som via nätläkare fått utskrivet läkemedel mot depression och som bett patienten boka tid på vårdcentralen för uppföljning. Att man ska kunna ställa diagnosen behandlingskrävande halsfluss genom rikta mobilen mot svaljet är att luras.

Via Kry kan man få veta att de kan de kan skriva sjukintyg för två veckor ”Om du bokar ett videomöte kan du få sjukintyg via KRY. Våra läkare kan skriva sjukintyg förutsatt att det inte finns ett behov av fysisk undersökning för att utfärda intyget.” För de första två veckorna betalar arbetsgivaren sjukersättningen och Kry kommer helt undan den mycket belastande kommunikationen med Försäkringskassan.

Att som primärvård vara utsatt för Region Skånes godtycke och vara satt under ekonomisk  press är inte rimligt. Bevisat är att förutsättningen för en bra funktion i sjukvården är en stabil primärvård och där alla skåningar har en namngiven familjeläkare.

Till Region Skåne. Det finns ett mycket enkelt sätt att få stopp på detta stora slöseri av skattemedel. Inför remissplikt där patientens familjeläkare styr remissflödet. Detta har man gjort i Norge och nu är till och med köerna till sjukhusen borta.

Sven Svederberg (C)
Pensionerad distriktsläkare
Landskrona och Ven


Nytt journalsystem i Region Skåne

2018-03-22 14:44

Region Skåne har för några månader sedan bestämt sig ett journalsystem från det amerikanska It-företaget Cerner. Upphandlingen är överklagad och ska upp i förvaltningsrätten.

Mitt förtroende för Region Skånes förmåga att fatta kloka beslut i journalfrågan är liten. För bara några år sedan skaffade man ett nytt journalsystem till primärvården (PMO) som inte ”pratar med” sjukhusens journalsystem. Nu sitter region Skåne med två olika system för anteckningar och läkemedel. Att detta innebär avsevärda risker för den enskilde patienten är lätt att inse. Att detta leder till ökade kostnader är inte heller konstigt då prover ordinerade på sjukhusen inte syns hos
primärvården.

Fortfarande skickas remisser och svar på papper som ska skannas in i nästa system. När en patient är utskrivningsklar från sjukhus 2018 i Region Skåne åtgår ca 20 fax per patient. Region Skåne ligger minst 10 år efter många andra landsting.

Kostnaden för införande av det nya journalsystemet kommer att bli över 1 miljard. Enligt envisa rykten tillkommer utveckling av vårdprocesser där insatsen kommer att bli 70 läkare under några års tid. Den totala kostnaden kommer att bli minst 1,25 miljarder (nära 1000 kr per skåning). Utveckling av vårdprocesser har redan gjorts i en grannregion – så varför göra om?

Enligt envisa rykten finns heller ingen läkare från primärvården med i styrgruppen för det nya  journalsystemet. Ännu ett exempel på hur man i Region Skåne ser på primärvården.

Det viskas också om att finns planer i Halland och i Blekinge att upphandla ett nytt journalsystem. Att Region Skåne inte fört samtal i journalfrågan med sina grannregioner Kronoberg, Blekinge och Halland är enligt min uppfattning att betrakta som huvudlöst. För att underlätta och snabba på kommunikationen mellan landstingen i södra sjukvårdsregionen borde man absolut ha samma journalsystem.

Gör om och gör rätt!

Sven Svederberg (C)
Pensionerad distriktsläkare
Ven


Förvaltningsrätten avslår torghandlarnas överklagan

2018-03-20 16:45

Förvaltningsrätten bedömning är bland annat att de särskilda bestämmelse endast gäller för dom som har ingått avtal med kommunen och därmed inte är att anse som föreskrifter enligt ordningslagen.

Man kan således med fog anta att det är frivilligt att ingå avtal med kommunen när man står på torget och säljer.

Förvaltningsrätten konstaterar även att det överklagade beslutet troligtvis kommer att få motsvarande konsekvenser för enskilda torghandlare som en lokal ordningsföreskrift

Resultatet blir alltså att för den som inte tecknar avtal med kommunen endast har att följa den lokala föreskriften. T.ex. Själv bestämma hur utseende på marknadsståndet.

Samtidigt som den som ingår avtal med kommunen har att rätta sig efter de särskilda reglerna som kommunen utfärdar. T.ex. Se till att marknadsståndet ser ut så som kommunen bestämmer.

Om alla ska tvingas teckna avtal med kommunen som innehåller regler som inte får förekomma i torgstadgan torde ett överklagande till Kammarrätten stå för dörren.

Stig Wiklund


Ekonomin i BoIS

2018-03-19 11:04

Jag tycker att vi behöver sansa oss lite nu. Sponsorer flyr, ekonomin värre än vi trott m.m. av alarmerande signaler från den nytillträdda styrelsen. För det första så kan detta inte komma som en nyhet då både den nye ordföranden och den förre suttit i den gamla styrelsen och under denna mandatperiod varit med och godkänt den budget föreningen nu skall arbeta efter. För det andra vore det mycket intressant att få veta huruvida den budget som den gamla styrelsen godkände i höstas tog höjd för den miljon kronor, som den nye sportchefen i BoIS lär kosta med sociala avgifter? Eller är denna miljon en oförutsedd kostnad som tillkommit efter det budgeten för 2018 godkänts?
 
Vi skall också vara så rättvisa att vi inser att den ekonomiska “kris” föreningen nu befinner sig i inte är resultatet av de senaste årens härjningar. Ekonomin har tyvärr eskalerat åt fel håll och gått från ett E K på + 14 miljoner till ett  E K på – cirka 3 miljoner under de senaste 15 åren. Den negativa utvecklingen började med de fullständigt huvudlösa värvningar av spelare som gjordes för cirka 15 år sedan. För att nämna ett namn så värvades en högt betald spelare, Yngvesson, från MFF där han inte platsade. Kassören i MFF skrattar fortfarande åt denna affär. Spelaren i fråga uträttade inte heller ett dugg i vår förening. Han hade gjort sitt!
 
Vi kan alla vara överens om vad varumärket BoIS betyder för Landskrona. Under de 28 år jag arbetat i Göteborg så upplevde jag vad det är Landskrona är känt för. När man pratar med de flesta människorna jag kom i kontakt med så var det BoIS de nämnde när jag talade om var jag kom ifrån.
 
Detta skall vi vara rädda om och inte förstöra genom att flykten  av ett antal sponsorer från föreningen riskerar dess fortsatta existens, som medlem i Svensk Elitfotboll. Ställ nu upp för föreningen!

Björn Lind


Insamling till BoIS

2018-03-19 10:42

Hej alla BoISare!

Vi är alla medvetna om att 2018 kommer bli ett tufft år för Landskrona BoIS både ekonomiskt och på planen – BoIS är nykomlingar i Superettan och klubbens ansträngda ekonomi kan knappast ha undgått någon. Med anledning av detta har en grupp BoIS-medlemmar sjösatt en insamling med mål att hjälpa klubben ekonomiskt för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för klubben under 2018.

Detta är ett initiativ med syfte att bidra till den kraftsamling föreningen behöver göra under 2018. Klubbens förtroendevalda, anställda och spelare har sitt självklara ansvar i denna kraftsamling men detsamma gäller oss supportrar. Vi uppmuntrar därför alla randiga själar att bidra och vi välkomnar bidrag i alla storlekar, stora som små. Detta är också en uppmaning till våra fantastiska sponsorer att haka på och kanske rent av dra in ännu mer pengar än vad vi kan mäkta med.

I skrivande stund har en handfull personer redan bidragit med 28 000 kronor och vårt mål är att samla ihop en ansenlig summa pengar från och med idag och fram till bortapremiären mot Jönköping den 7 april. Då vi hoppas på en stor uppslutning bakom initiativet har vi valt att använda oss av Landskrona BoIS egna Swish-, Bankgiro- och Plusgironummer så att det inte råder några som helst tvivel om var pengarna ni bidrar med hamnar någonstans:

Swish: 123 220 01 52
Bankgiro (BG): 692-6570
Plusgiro (PG): 37 14 41 – 7

OBS! Märk betalningarna med: GÅVA

Med randiga hälsningar,

Richard Persson
Anton Jönsson
Linus Karlsson
Simon Hendin


Svar till Pontus om kanonerna

2018-03-16 08:30

Svar till Pontus Eriksson

Kanonerna är på renovering. De kommer få nya lavetter.
Kanonerna sätts ut under våren så snart de är färdigfixade.

 

Med vänlig hälsning
Maria Nordh
Fastighetschef
Statens Fastighetsverk


Var har Citadellets gamla kanoner hamnat?

2018-03-15 13:44

Tora Broberg har rätt – fäll inte träden. 

Läste stadsmiljöchef Tora Brobergs inlägg  (och håller i detta fall med henne till 100%).
Enda undantag är almsjuka almar – men det finns inte många större almar kvar i stan längre, tyvärr. Plantera mer träd där så passar. Gärna då både t.ex hästkastanj som slår ut tidigt – och kombinera med t.ex ek, som fäller bladen sent. Då blir “sommargrönskeperioden” längre.

*

Varför grävs det överallt? Råttorna har kommit upp ur kloakerna på grund av allt detta onödiga ombyggande – av ingenting, till nått annat ingenting.

*

De gamla kanonerna runt Citadellet är borta! Sätt fortast möjligast tillbaka dessa kulturminnesmärken!
Också på Kasernplanen, vid hamninloppet, runt Strand och Nordkap. Dessa har helt fräckt plockats bort.

*

Och förbjud igenmurning av affärslokaler innanför Ringvägen. Låt marknaden råda – kan en verksamhet inte gå runt på grund av för hög hyra – så är det tillgång och efterfrågan som gäller! Dvs sänkt hyra för affärslokaler – vilket måste ge mer än tomma – eller inmurade affärslokaler, för fastighetsägaren.

*

Satsa på Landskrona som utbildningsstad igen ! Jag föreslår tre huvudtyper av gymnasieprogram.
Universitetsförberedande 3 eller 4 år, Yrkesförberedande 2 eller 3 år. Samt avancerade basprogram a´2 år, som därefter kan förlängas till utbildning av mer avancerade arbeten.
Till exempel förberedande pilotutbildning med simulatorer med fullt utrustade cockpits med visuell utsikt. En simulator för en äldre modell, t.ex. en Boeing 707 – för att lära sig flygets grunder. Och 2-3 stycken Boeing 737NG och Airbus A319/320/321 (= en simulator) , totalt tre. Sådana kostar inte mer än 35000 Euro.
Det mesta samlat på Dammhag/gamla Läroverket – som skall ge bättre kvalitet än nån “pendlingsgymnasium” i andra städer.

*

Eller är det måhända så att Strandberg aktivt vill ha bort yngre från stan???
Han tycks inte förstå begreppet “valfrihet” – Vad med alla gymnasieelever som vill gå ett bra program utan att behöva pendla med bidrag redan vid 15-16 års ålder ? Och fast det bor 10.000 fler i kommunen nu, än 1985, är antalet gymnasieplatser i Landskrona snart under ett par hundra !
Inte 1500!

*

Steg för steg demonterar Strandberg Landskrona som stad – gågatan ligger tom, pubar, restauranger och nattklubbar försvinner. Liksom affärer och gymnasieskolor. Vari ligger framtiden?
Och det hålls inga rättegångar i Rådhuset! 
Och nu är torget nästan tomt, det också!

*

Och vi behöver bygga billiga hyresrätter för ungdomar. På motsatt sida stationen kanske?
Hyra 3000 kr/mån för en liten tvåa med kokvrå. WC & dusch. Centralantenn för öppna TV-kanaler (inkl. danska) Och koppareline – fast telefon med internet. Får bara hyras av de som gott gymnasiet i Landskrona och under max 10 år. Perfekt läge för universitetspendling!

*

Heja BoIS – och slut upp på IP den 1:a – mot  Falkenberg FF , den första Super 1 -matchen i stan på FYRA ÅR!

Pontus Eriksson, opolitisk.


Svar till: Fäll inte träden

2018-03-12 09:20

Vi är stolta över vår gröna stad och det finns ett uttalat politiskt mål att för varje träd som tas ned ska två nya planteras.

Varje stort ombyggnadsprojekt av stadsmiljön som genomförts inom befintlig bebyggelse har resulterat i att det finns fler träd på platsen än tidigare. I alla nybyggnadsområden har träd och grönska varit viktiga inslag.

När en ny parkeringsplan togs fram pekades ett antal platser i stadskärnan ut som möjliga ytor för utbyggnad av fler parkeringar. Längs Österledens ena sidan har planen förverkligats men efter ytterligare utredning har vi bedömt att alldeles för många träd skulle behövas tas ner för att göra parkeringsplatser längs den andra sidan. Det är alltså inte längre aktuellt att ta ner träd längs Österleden och vi har funnit andra möjliga parkeringsytor som ersätter de längs Österleden, exempelvis de som byggts vid Teatern.

Vänliga hälsningar
Tora Broberg
Stadsmiljöchef vid stadsbyggnadsförvaltningen
Landskrona Stad

 

 


Polisen svarar om frånvaro i Glumslöv

2018-03-09 15:21

Varför kommer inte polisen till Glumslöv?

Sett över tid har polisen ägnat mycket tid och resurs för att öka tryggheten i Glumslöv. Åtgärder för att minska bostadsinbrotten, som några år tillbaka var betydligt fler än idag, har varit många och omfattande både då det gäller ökad synlighet och närvaro, spaning och informationsinsatser.

Polisen har i samverkan med Landskrona stad och försäkringsbranschen startat upp en omfattande grannsamverkan i flera områden. Glumslöv är, tätt följt av Asmundtorp, den tätort där GMB (grannar mot brott) är mest utbredd. Detta är ett pågående arbete och det finns alltjämt möjlighet för flera att engagera sig.

I Glumslöv började nämnda samverkan att byggas ut kring 2012 efter det att området drabbats hårt av bostadsinbrott och skadegörelse av olika slag. 2011 uppgick de anmälda villainbrotten till 28 och skadegörelsen till 25. Åren därefter syns en tydlig minskning och de senaste två åren har anmälda bostadsinbrott minskat med ca 75 % jämfört med 2011(minskning för anmäld skadegörelse ca 64 %).

De senaste årens tillväxt av den organiserade brottsligheten och de grova brotten som följer i spåren av densamma har inneburit stora utmaningar för polisen och det brottsförebyggande arbetet har fått stå tillbaka till viss del. Att detta märks i mindre utsatta områden är beklagligt men i nuläget ofrånkomligt.

Just nu genomför Landskrona stad och polisen en digital trygghetsvandring i syfte att med hjälp av Landskronaborna samla in synpunkter på platser i kommunen som känns otrygga eller är i behov av förbättringsåtgärder exempelvis avseende belysning, renhållning och underhåll. Den digitala trygghetsvandringen pågår till den 16 mars och det finns inte någon åldersgräns för att delta. Allas synpunkter är välkomna och den som svarar gör det helt anonym genom att gå in på www.landskrona.se/trygghetszoner

Anneli Manelli
Lokalpolisområdeschef, Landskrona

Anders Enqvist
Kommunpolis, LandskronaFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser