PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Föreningsgatans avstängning

2021-08-05 10:08

Vi som arbetar på Weibullsholm har inte fått någon information om hur avstängningen påverkar tillgängligheten till vår parkering och vår entré.

Projektledare Jonas Holmkvist har enligt kommunens trafikledningskontor, semester fram tills avstängningarna börjar.

Jag ber härmed att kommunen omgående går ut med tydlig och utförlig information om hur framkomligheten på en av Landskronas mest nödvändiga genomfarter, Föreningsgatan, kommer att se ut för alla berörda.

Monica Drexler Bergman


Svar till Tommy Olsson

2021-07-28 10:06

Det är möjligt att det finns ” några stycken med jämna mellanrum som verkar vara experter inom de flesta ämnen” på Planket. I mitt fall startade detta, efter att ha skrivit ett fåtal insändare med långa mellanrum, detta med ett redaktionellt önskemål om att jag skulle “röra runt lite grand”.

Jag uppfattar själv Planket främst som en plats för tyckande. Och skulle enbart politiker tillåtas uttala sig, fruktar jag att detta forum gått under. Och det vill vi väl inte?

Du har nog inte helt fel i att ishockeyn gick dåligt under BoIS för snart 30 år sedan – MEN det gällde slutligen fotbollen också. BoIS (fotbollsavdelningen)  låg i ekonomisk kaos efter det Allsvenska året 1994. Och det blev degradering även 1995. Men då ställde både Black & White och hela stadens befolkning upp och räddade klubben. Och 2002 var klubben åter Allsvensk. Och krossade bl.a. HIF med 6-2 i premiärmatchen.

Och man måste ju faktiskt skilja på sport som underhållning inför publik och på att barn och ungdom behöver idrotta. Det senare kräver inte supportrar och publikplatser, men det är en absolut nödvändighet för både Allsvenskan och SHL.

Heja BoIS ! Allsvenskan nästa år hoppas vi !

Pontus Eriksson


Påkörda fåglar

2021-07-27 15:31

Till Fredrik Rosengren, inlägg 14 juli.

Man kan lämna påkörda fåglar till KFV sydväst som rehabiliterar. Gå gärna in på deras hemsida 
kfv-sydvast. Man kan även bli medlem. Tycker liksom du att man måste visa djuren lika mycket hänsyn i trafiken. 

Agneta Jönsson


Punken lever!

2021-07-26 10:33
Ber att via detta forum ödmjukast tacka för underbart arrangemang av lokal live punkmusik på en liten, charmig bakgård i Landskrona i lördags kväll.
Punk är glädje, frihet, solidaritet, dans, passion för musik, autencitet.
En helt genuin varm ånga av kärlek och musikglädje steg med såpbubblorna mot den ljumma sommarhimlen igår. Så som jag känner Landskrona från tiden då vi växte upp på 80-90 talet. Landskrona var en helt unik musikstad fylld av begåvad, ösig, otroligt bra punkmusik från lokala musiker.
Varmt tack arrangörer, musiker och underbara älskade medmänniskor för denna kväll.
En kväll att behålla i hjärtat för alltid.
Tackar även å min nioåriga dotters vägnar, som dansade i tre timmar non-stop. Hon deklarerade sig själv som punkare på vägen hem genom Kyrkogränden. 
Punken lever! 

Monica Drexler Bergman

Till Pontus Eriksson om ishallar

2021-07-26 10:11

Det finns gott om ”proffstyckare” i många läger. Här på Planket återkommer några stycken med jämna mellanrum som verkar vara experter inom de flesta ämnen de tycker till om.
En av dessa är Pontus Eriksson som har åsikter om både vintersport och ishallar i Landskrona.

När Pontus Eriksson skriver om behovet av ishallar skriver han som om han vet vad det handlar om. Han skriver också som om han vet vad IF Lejonet är för en förening och att det i Landskrona endast finns ”ett fåtal personer som kivas om de håller på Malmös Rödhökar eller Rögle Bandyklubb”.

Själv arbetade jag ideellt i Lejonet mellan 1977 och 1994, varav en stor del av den tiden var det betydligt större drag runt hockeyn än runt fotbollen. Att sedan påstå att Lejonet inte funnits om inte BoIS hade ställt upp med ”hjälp” under mitten av 90-talet är fel. När BoIS och Lejonet började ”samarbeta” trycktes hockeyn ner under plösen och försvann tyvärr under BoIS dobbar. Själv tycker jag att det samarbetet var det största misstaget Lejonet gjort.

Att det nu går bra för BoIS är väl roligt? Men varför Pontus Eriksson tycker fotbollsspelande ungdomar förtjänar mer stöd än ishockeyspelande dito, är så klart ledsamt. En ny ishall kan ju knappast stoppas för att BoIS hade ”över 8 500 åskådare mot HIF häromåret”? I statistiken, som Eriksson själv hänvisar till, är det dessutom HIF- och Malmömatcherna som dragit mycket publik. Derby är ju alltid kul, eller hur?

Som före detta idrottsledare blir jag ledsen över de som tycker som Eriksson, eftersom hans förståelse för (och uppenbart kunskap om) idrott inte tycks sträcka sig längre än till en sittplats under tak på IP. Han borde istället stödja ledare som, liksom Mattias Pålsson i Lejonet, lägger tusentals timmar på ideellt arbete för att unga tjejer och killar ska få syssla med den sporten just dom tycker om.

Och en annan sak… Jag var med på den tiden när Lejonet, MIF och Rögle spelade i samma division. Tänk på att vi inte har en aning om vilken nivå Lejonet eller BoIS spelar om tio år.

Dessutom syns inte alla vinster på resultattavlan. Det är det som är tjusningen med idrott.

Tommy Olsson


Vem bestämmer behovet av tolk?

2021-07-21 11:03

Jag uppskattar den snabba replik jag fick från Sverigedemokraterna 2021-07-07 angående mina synpunkter avseende språkförbistring. Det handlar (då = nu) inte bara om omvårdspersonalens kunskaper i svenska språket. Det är därför bra att kommunalrådet Fatmir Azemi (S) gått in i språkdebatten här på Planket 2021-07-12 under rubriken ”Svar på SD-motion om språktest”.

Det blir gigantiska problem när vårdtagaren är ”invandrare”. Det blir rent av lurigt när både vårdgivare och och vårdtagare talar svenska med brytning. De snackar på. Orden ”Sverigedemokraterna” och ”Socialdemokraterna” kan ju uttalas så att ingen fattar skillnaden! TÄNK EFTER HÄR! Poängen! Det viktiga är att förstå att den andre kanske inte har förstått vad som blivit sagt.

Sen handlar det om att säkerställa att en text på ett papper blir begriplig. Och att vederbörande vårdtagare förstår konsekvenserna av att sätta sitt namn på pappret. Det är ju vanligt med ”ovanliga” ord och begrepp, som endast jurister använder sig av till vardags.

I ett aktuellt fall har det gått helt snett, vilket kunnat konstateras när nästan alla papper kommit på bordet.
Ett tvångsingripande mot en vårdtagare aktualiserades, d.v.s. tillsättande av en god man. En granne till Helena hade tagit kontakt med kommunen i början av januari 2019 och aktualiserat godmanskap för Helena. I Social utredning till ansökan om god man dat. 2019-01-25 skriver Omsorgsförvaltningens handläggare: ”Hemvården upplever också det som svårt att komma fram till Helena, men vet inte om det handlar om språkförbistring eller minnesproblematik,”
Enligt ”rutinerna” utsändes i sinom tid en förfrågan till Helena angående godmanskap (2019-06-26).

Detta efter kontakter med Helenas granne (tjänsteanteckning 2019-07-05). Det fanns två svarsalternativ:
|_| Jag samtycker till att godmanskap anordnas för mig.
|_| Jag samtycker inte till att godmanskap anordnas för mig.
Enligt svaret – dat. 2019-07-15 – hade grannen varit behjälplig med att se till att Helena satte kryss i
första rutan och skrev under. Ville Helena verkligen ha en god man? Fick Helena veta vad det skulle
kosta?
I nästa steg kontaktas Helena av en person som ville ställa upp som god man. Personen hade med sig en
blankett som var färdigifylld med maskin. Helena undertecknade blanketten (åtagande ställföreträdarskap
godmanskap) 2019-08-04. Den ankom 2019-08-05 till överförmyndaren.
Ville Helena verkligen ha personen som god man? Och vad skulle personen göra? Här kommer

knäckfrågan: FÖRSTOD Helena konsekvenserna av de texter hon skrev under (d.v.s. samtyckes-
blanketten och åtagandeblanketten)?

I tredje steget ska det till ett läkarintyg enligt Socialstyrelsens formulär. Vederbörande läkare skall
besvara ett antal frågor. Det är här det bränner till.
Under rubriken ”Inför handläggningen i tingsrätten” ska intygsgivare besvara följande frågor:
Har den enskilde lämnat sitt skriftliga samtycke till anordnande av godmanskap?
Om ”ja” skall det skriftliga samtycket från den enskilde bifogas ansökan |_| Ja |_|Nej

Kan den enskilde höras muntligen utan att detta medför skada för honom eller henne?
|X| Ja |_| Nej
Är den enskildes tillstånd sådant att han/hon uppenbarligen inte förstår vad saken gäller?
|X| Ja |_| Nej

Den första frågan besvaras INTE av intygsgivaren, den andra frågan besvaras med JA, den tredje frågan besvaras med JA.
Har Helenas språkkunskaper räckt till för att förstå vad som stod skrivet i blanketterna? Har Helena ens erbjudits tolkhjälp? Vem skulle ha sett till att tolk med erforderliga kunskaper ställts till förfogande för Helena? Redan Omsorgsförvaltningens påpekande 2019-01-25 m.a.p. eventuell språkförbistring är rödljus!
Det handlar, i det aktuella ärendet, inte om vardagliga frågor, som blir irritationsmoment. Utifrån ovanstående så finns det all anledning att ifrågasätta Fatmir Azemi (S) när han 2021-07-12 uttrycker ”Vi har inga anledningar att inte lita på våra tjänstemän …”. 2021-07-13 noterar SD i ”Slutreplik till Fatmir Azemi”: ”Vi litar visserligen på att tjänstemännen gör sitt bästa …”.
När ärendet beslutas av tingsrätten 2019-09-11 så motiveras det helt kort ”Helena förstår inte vad saken gäller”. Hon ”får” en god man. Ingen kommunicering med anhöriga, ingen muntlig förhandling. Det blev ett expeditionsärende med otäcka konsekvenser. Med mig inblandad! Jag återkommer till detaljer om det behövs.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet

PS. DN Debatt publicerade 2021-07-18 en artikel, skriven av professor emerita Eva Blomberg, medrubriken: ”Statlig myndighet måste ta ansvar för gode män” Den finns på nätet. Här finns mycket att diskutera – inte minst i ett Landskrona-perspektiv. Något för unga politiker och affärsmän att ta tag i. /Ds.


Trutar eller råttor

2021-07-20 09:48

Jag vet att det finns många Landskronabor som ogillar trutar och måsar. Men en hel del beror på oförstånd. Gråtruten (Larus argentatus) lägger tre ägg i ett mycket enkelt rede, mest anpassat att vara bekvämt att ruva på. Och trutarna har funnit att lagom höga byggnader (typ 3-6 våningar) passar dem bra. Skorstensklykor är en vanlig plats. Grovt parar de sig i april, ruvar under maj och äggkläckning sker tidigt i juni. Normala år är ungarna flygga efter ca 6 veckor.

PROBLEMEN uppkommer främst när inte fullflygga ungar ramlar ner – eller om föräldrarna har ovanligt svårt att hitta föda.

Föräldrarna skyddar naturligtvis sin avkomma så bra de kan. Och de kan störtdyka mot människor om en unge finns i närheten. Att mata trutarna just i slutet av häckningen är därför ett sätt att förkorta förloppet av “ilskna trutar”. Så fort ungarna är flygga upphör problemen.

Fåglar som måsar  och trutar, men även kråkfåglar gör faktiskt nytta i städer. Detta genom att de är föga kräsna med födan – och varje morgon håller de rent. Om vi lät skjuta alla dessa fåglar, skulle det otvivelaktigt gynna råttan istället. Det hade då blivit mycket mera givande för råttorna att komma upp ur kloakerna för att leta föda. Och – om ingenting annat – så är råttan som vi, ett däggdjur. Och därmed finns många fler sjukdomar  som kan vandra från råtta till människa, än vad det finns sjukdomar som måsar eller kråkor kan smitta oss med.

Vill man som fastighetsägare ingripa mot måsar och trutars häckande på taken, skall man sätta upp t.ex. svarta drakar (och t.ex. få den att påminna om någon rovfågel) – men det måste göras i april, innan äggen lagts. Mitt i häckningen överger fåglarna inte sin avkomma. (Men man kan få dem att välja andra häckningsplatser)

*

Håller i övrigt med Jan Häggberg – samt Fredrik Rosengren

Pontus Eriksson


Åttiotalisterna som tog makten

2021-07-19 09:51

Det blev en riktigt spännande regeringskris mitt under pågående pandemi, när fyra 80-talister fick förstasidesrubriker. Nu räknar jag in Jimmy Åkesson (SD) i ”de fyras gäng” för att nu anknyta till kinesisk politik.

Jimmy Åkesson och SD:s framgångssaga tog ju riktig fart i Landskrona kring 2005. (Glöm inte Thord Lindblom). Jimmy firade sin 40-årsdag med tårtkalas för allmänheten här i Landskrona. Jag var där av en slump. Vi (jag och Jimmy) diskuterade kriminalpolitik i närvaro av SÄPO.

Ebba Busch (KD) är den andra medlemmen av de fyras gäng. Hon ställde till det när hon fikade med Jimmy.

Den tredje i de fyras gäng är Annie Lööf (C) som lyckades sätta Jimmy på plats med en skarp replik: ”Vad säger du?”

Och så slutligen Nooshi Dadgostar (V) som inte ville ställa in sig i ledet. Varken Nooshis eller Jimmys partier (V resp. SD) vill ha s.k. ”marknadshyror”.

Jag vill faktiskt tacka er alla fyra för en mycket spännande underhållning.
Man kan bara fråga sig vad ni fyra egentligen har ställt till med? Vi födda på 40-talet undrar ”Hur ser vår framtid ut?” Kommer vi att få se BoIS (nu etta i Superettan) i Allsvenskan i matcher mot MFF och HIF i triangeldrama?

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Dags för byggstopp!

2021-07-16 08:20

Politikerna i Landskrona har redan nu pressat stadens infrastruktur till bristningsgränsen.
Det går inte att släppa på så många nya bostäder som gjorts utan att samtidigt satsa på stora investeringar från kommunens sida.

Trafiken fungerar redan idag fruktansvärt dålig på många platser med köbildningar och kraftigt ökade risker för fotgängare och cyklister. Parkeringselände och överfulla badplatser är andra effekter som redan inträffat. Och då skall många bostäder färdigställas 2021-22 med ökade problem till följd.

Politiker – åk ut till Lill-Olas eller cement och studera kaoset. På vägen dit studera hur byggnationen genomförs på fd golfbanan och berätta sedan för mig hur Ni tror att en enda Salamander skall kunna överleva bland alla dumprar och grushögar. Det bevarande som utlovades  i planerna är bortblåst.

För min egen del blir den viktigaste kommunala frågan i valet nästa år vilken politik partierna vill driva för att Landskrona åter skall kunna börja fungera igen för medborgarna.

Jag hade tänkt flytta tillbaka till Landskrona 2022 men nu tvekar jag – med nuvarande politik kommer det att bli en härdsmälta av sällan skådat slag  på grund av all pågående och planerad byggnation.

Jan Häggberg


Saknar ni helt empati?

2021-07-14 08:57

Dagligen så här års ser jag mängder med påkörda fåglar i Landskrona, framförallt i området vid hamnen. Senast igår kväll såg jag en bil som körde på en mås och bara körde vidare utan att bry sig ett dugg hur det gick för djuret. Fågeln i fråga hade totalt krossat ena vingen samt var i svår chock, troligtvis med inre skador.

Jag gjorde DIG som körde på Varvsvägen ca kl.20:50 och som körde på fågeln tjänsten att göra slut på dess lidande, för du brydde dig överhuvudtaget inte! Ingen rolig upplevelse och känsla för min del, jag är glad att jag inte han se ditt reg nr…….

Man märker definitivt om man kör på så pass stora djur som dessa fåglar och har man lite bakom pannbenet så stannar man och tittar till djuret, oavsett vilken sorts djur. Men tyvärr verkar många fordonsförare helt sakna empati och ni är enbart osmakliga individer. Ni borde skämmas!

Visa djuren som vistas vid vägarna hänsyn och lämna dem vid behov företräde, är det verkligen för mycket begärt?

Fredrik Rosengren,
Djurvän.Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser