PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Att bo i Landskrona

2019-06-20 10:17

Kommunfullmäktige 2019-06-19

”Det finns ingen bostadsbrist i Landskrona. Hyresrätter är överrepresenterat i staden, nästan 50%”, säger Kenneth Håkansson i Kommunfullmäktiges talarstol och får medhåll av Tony Petersson och Torkild Strandberg.

Tony Petersson fyller dessutom på med ”för vem är det en brist?”.  
Frågan som föds då är: Varför får inte de som är unga möjligheter att bo i staden?
Eller om man är ny på arbetsmarknaden, eller nyseparerade eller har familj i staden och vill bo kvar på ålderns höst och INTE har möjlighet att köpa sin bostad.
Det finns en tydlig ideologisk plan för staden, är du inte ekonomiskt stark så är du inte välkommen i Landskrona. 

Jag tycker det är fantastiskt att staden växer, att företag etablerar sig och att människor kommer i arbete. 
Dessutom finns det fantastiska pendlingsmöjligheter till och från Landskrona.

Jag vill inget hellre än att bo och leva i Landskrona och jag vill att fler ska få den möjligheten.

Jonas Karlsson (S)


Öppet brev till politiker i Landskrona - Tänk om… och tänk om!

2019-06-20 10:04

Tänk om, när du var ett litet barn som äntligen skulle få börja på förskolan, möttes av en varm, lugn, inbjudande och nyfiken miljö.

Tänk om du togs emot stort och hjärtligt av förskollärare och barnskötare som hade gott om tid att i din egen takt visa dig allt nytt som fanns där. Du fick prova dig fram i lugn och ro och känna dig för lite innan du riktigt vågade. Där de andra barnen som inte var så många, tog kontakt med dig och att allt var så spännande att det inte gjorde någonting att mamma eller pappa försvann en stund för att jobba. Här fick du leka, sova och äta dig mätt.

Tänk om när du blivit lite äldre, hamnade tillsammans med dina vänner, i en lagom stor grupp barn på en avdelning där utmaningarna kom lite för varje dag. Där förskollärare och barnskötare fanns tillhands för att ta varje tillfälle i akt att se till att din kunskap och mod växte.

Tänk om när du skulle börja på den där enormt stora skolan där det gick jättemånga stora barn, redan hade en trygghet grundad på självförtroendet ”Det här klarar jag enkelt, det ska bli kul!”.

Tänk om din lärare och fritidspedagog gav dig lusten till kunskap så att du hela tiden såg nya utmaningar som något självklart och förutsättningar för att kunna lära sig ännu mer.

Tänk om du och din nya kompis, som bara varit i Sverige några månader, fick allt det stödet och uppmuntran som ni behövde, när ni behövde det, med budskapet ”Jag tror på dig” ”Du klarar det här” ”Jag finns här om du behöver hjälp” från de vuxna.

Tänk om du kom in på den utbildningen du ville på gymnasiet just för att du hade fått göra förarbetet i förskolan och grundskolan i din egen takt med lärare, barnskötare och fritidspedagoger och rektorer som visade vägen fram, men stod bakom för att stödja och hjälpa.

Tänk om du på universitet kunde genomföra de studier du behövde, för att kunna få det jobb du ville ha, tack vare bra studieteknik och massor med trygghet och självkänsla.

Tänk om du fick det arbete du drömt om redan som barn och som du kunde växa och avancera i.
Och tänk om du bestämde dig en dag för att engagera dig politiskt. Ett engagemang för att påverka så att alla barn, i alla fall i din stad, skulle få samma möjligheter som du fick.

Tänk om du bestämmer dig redan nu för att sluta spara pengar på barn.
Tänk om alla politiker bestämmer sig för att verkligen ta reda på vad som står i Skollagen och Barnkonventionen så att inga barn går miste om sina rättigheter.
Tänk om ni med ert stora politiska engagemang kan ge barnen i vår stad möjligheten att drömma och förutsättningarna för att förverkliga dem.
Tänk om… och tänk om!                                                                                                                  

Lärarförbundets styrelse i Landskrona lokalavdelning

Rebecka Kainulainen
Pia Swenson
Marie Andersson
Göran Andersson
Cecilia Malmsjö
Göran Andersson
Åsa Wahlström
Jonny Nilsson


Korsningen Kungsgatan/Södra Långgatan igen

2019-06-19 10:10

Tack för Ditt svar Tora!!

Det är med stor förvåning jag konstaterar hur lätt Du tar på oron för allvarliga olyckor. Det är människor vi talar om, kyrkobesökare, hotellgäster rullstolsburna, äldre personer med rullatorer, oskyddade cyklister och barnfamiljer med barnvagn.

Att införa en “test” med vad Ni kallar gångfartsytor för att om det i efterhand visar sig vara en dålig idé då olyckan är skedd, är en grymt dålig idé om Du frågar mig. Det var just av den anledningen jag tillskrev Er på Landskrona Stad och Landskrona Direkt. För att olyckor skull kunna undvikas.
Jag är övertygad om att det INTE finns många kyrkor i våra Svenska städer där det är lagligt att köra bil 6-7 meter i 40km/h utanför trappen till huvudingången.

Om Din tes håller beträffande GÅNGFARTSYTOR finns ett antal trafikregler som känns onödiga, ex.; varför skall bilister stanna för gående på övergångsställen, med en osäkerhet från både bilisten och den gående borde då uppmärksamheten vara på topp hos båda parter. Ett antal farthinder i vår vackra stad tycks då överflödiga.

Efter som Du själv nämner den nya lekparken vid Sofia Albertina kyrka, vilket  jag inte skrivit om,  barnen blir säkert glada, frågan är om föräldrarna är speciellt glada att ha två hårt trafikerade gator (Storgatan/Kungsgatan) på båda sidor om lekparken.

Med dom orden lämnar jag denna diskussion med hopp om att den beprövade metoden med gångfartsytor som Du skriver om klarar Din test och att alla trafikanter förstår idén.

Skeptikern
Maths Backelin


Från Haralds till d'Angleterre

2019-06-18 09:59

Makten koncentreras till södra Landskrona. En klassiker har varit resan till och från Haralds. Harald, min sedan många år avlidne far, drev under tjugo år (1965 – 1985) korvavdelningen i kiosken invid Sandvången.

Många på väg till eller från fotbollsmatcher beställde, liksom statsministern nu gör i (S)-reklamen, en korv med bröd. Politiskt har mycket inträffat sedan de åren – som jag låtit beteckna ”Landskronas glansdagar”, hårda ord, men…

SD:s valframgång i Sandvången tog (S) på sängen. SD bet sig fast i Sandvångsområdet och etablerade ett kontor i en källarlokal i det området.
Den geografiska placeringen av de politiska partiernas lokaler i Landskrona talar sitt tydliga språk. De närmar sig Köpenhamn. Det togs således ett stort steg i den riktningen när SD flyttade från Sandvången till ny lokal på Storgatan.

De politiska makthavarna befinner sig nu på gångavstånd från varandra. Man behöver inte karta och kompass för att hitta rätt. Det räcker att se upp och följa trådarna, från Folkets Hus till Eddys Frisör & Shop. Gör man det så passerar man (S), (V), (M), (SD), (L) och på en sidogata (Mp). (C) hade också tidigare en lokal utmed trådbusslinjen. (KD) saknas.

Men det finns flera tomma butiker utmed trådbusslinjen, söder om Folkets Hus → så det är väl bara en tidsfråga innan (C) och (KD) etablerar sig där med foto av de tuffa tjejerna Ebba Busch Thor (KD) och Annie Lööf (C). De får kanske, vad det lider, sällskap med Nyamko Sabuni (L).

Med detta sagt kommer stadsutvecklingsplanering att hamna i fokus. Varför så många tomma butiker utmed Landskronas mest trafikerade stråk som är något av en paradgata. Och då hör det till saken att jag byggde om butiker till bostäder under mina aktiva år som hyresvärd. Partierna är på väg i rätt riktning d.v.s. mot Köpenhamn – men har de begripit detta?

På min farsas (= Haralds) tid så var vi unga alltid på väg till Köpenhamn när vi passerade Eddys. Vi var på väg till färjeläget vid Jönsaplan eller Vikingbåtarna. I Köpenhamn fanns och finns godbitarna, men Landskrona, Lund, Malmö, Helsingborg och Helsingör hade också mycket att erbjuda.

När folk kom hem, framför allt från Helsingborg, på natten så var en korv med bröd efterlängtad.
Korvhandlarna Harald m.fl. hade då en viktig social funktion. De var där på natten, ibland till 03-tiden. Varför vågade de?
Något att diskutera i den kriminalpolitiska debatten.

Tommy Jonasson
Civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Staden svarar om Sofia Albertina plats

2019-06-18 09:36

Svar till Maths Backelin

Först vill vi be om ursäkt för att du inte har fått återkoppling på ditt mejl tidigare. Givetvis borde det ha besvarats.

Platsen mellan det nya hotellet och kyrkan, som nu kallas Sofia Albertina plats, är utformad som en gångfartsyta. Det innebär att hela platsen är tänkt att användas av alla trafikanter, såväl oskyddade som skyddade, utan att de hänvisas till separata områden. Tanken är att våra besökare ska röra sig fritt över platsen i detta nya offentliga ”vardagsrum”.

Principen med gångfartsytor är väl beprövad både i och utanför Sverige och visar sig ofta skapa en god trafiksäkerhet. Den ökade säkerheten grundar sig i att trafikanter ökar sin uppmärksamhet när de inte rör sig i en traditionell gatumiljö där alla ytor är tydligt indelade i exempelvis vägbana, cykelväg och trottoar. I Landskrona har vi inte tidigare haft några stora platser med gångfartsyta, och därför kan det ta lite tid att etablera nya trafikvanor.

Om det visar sig att utformningen av ytorna påverkar trafiksituationen negativt kommer vi inte att tveka för att göra någon typ av förändring för att öka säkerheten.

Syftet med den nya utformningen av Sofia Albertina är att få fler besökare att röra sig i området, vilket ökar tryggheten. Inom kort färdigställs Drottninggatan som har genomgått ledningsarbeten och nu ska få bättre belysning och en mer funktionell trottoar på dess norra sida. Till hösten påbörjas arbetet med att skapa en park kring kyrkan med fler sittplatser, nya gångstråk och något för barnen. När de återstående arbetena är klara har vi förhoppningsvis fått ett ännu mer levande och attraktivt område som fler kan lockas att njuta av.

Vänligen
Tora Broberg, stadsmiljöchef, Landskrona stad


Korsningen Kungsgatan/Södra Långgatan

2019-06-17 14:10

Nu äntligen tycks markarbetet och gatorna kring nya Hotell Öresund, Kungsgatan/Södra Långgatan i det närmaste vara klara.
Det är med stor förvåning jag noterar att inga farthinder för bilar gjorts på Kungsgatan, var sig norrifrån eller söderifrån. Bara under Sveriges Nationaldag kunde jag notera 3 allvarliga incidenter då cyklister från cykel och gångbanan, Södra Långgatan korsade Kungsgatan var ytterst nära att kollidera. Det är obegripligt att en tämligen trafikerad gata som korsar en gång och cykelväg saknar farthinder. 

Den stora stenlagda ytan mellan hotellet och kyrkan, Sofia Albertina, inbjuder både kyrkobesökare vid ex. begravningar och bröllop att samlas och att uppehållas sig där,  många andra bara flanerar runt där inte ont anade att det är biltrafik på gatan. Saken blir naturligtvis inte bättre av att i anslutning till kyrkan har grusgångar/grustrottoarer iordningställts, vilket betyder att familjer med barnvagn, rullstolsburna, damer med högklackade skor eller personer med rullator väljer bort grusgångarna och i stället väljer att gå mitt i gatan, en självklarhet, ett totalt feltänk av trafikplanerarna. 

Jag kan klart konstatera efter att bott i området i ca 20 år att biltrafiken nu ökat markant, inte minst på helger och kvällar då så kallade “muskelbilar” fräser runt kvarteren och visar upp resurserna de har under huven. Ett annat problem som borde beaktas är elcyklarna som ofta i mycket hög hastighet kommer från cykel och gångbanan som går parallellt med kvarteret Falken och passerar rakt över Kungsgatan mot Nyhamn.
Det är enligt min uppfattning ytters tveksamt att ha genomfartstrafik på Kungsgatan, den skulle stängas av endera före eller efter den stensatta beläggningen mellan hotellet och kyrkan, eller åtminstone rejäla farthinder.

Så klart har jag tillskrivit ansvariga tjänstemän på Landskrona Stad utan att få svar eller någon återkoppling över huvud taget, nonchalant. Min önskan är att ansvariga reagerar innan någon allvarlig olycka skall behövas för att någon skall agera.

Boende i området
Maths Backelin


Karlslund är Karlslund

2019-06-14 09:44

KARLSLUND …
är en bokskog och park. De eventuella problemen finns i KOPPARGÅRDEN, men tycks mig något överdrivna.
 
Pontus Eriksson


Karlslund, återigen på listan över en av de mest utsatta platserna i Sverige

2019-06-11 14:51

Landskrona är en mycket vacker plats och det finns mycket som är bra med Landskrona. Trots att Landskrona är bra och vackert finns det stora utmaningar.  Karslundsområdet i Landskrona är en av Sveriges mest utsatta platser. I socioekonomiskt utsatta områden är det många som befinner sig långt från arbetsmarknaden och långt från det övriga samhället. För att komma ur den utsatthet som finns behöver många förutsättningar förändras.

Enligt SCB 2018 uppgick skattekraften per invånare i Landskrona till 83 procent av genomsnittet för riket vilket kan jämföras med 92 procent i Skåne.

Under tio årstid har skattekraften enligt SCB minskat.

I Norrestad är medianinkomsten 10 794 och i Glumslöv 28 221 enligt SCB.

Klassklyftorna blir större och samtidigt känner människor oror för framtiden.

Vi måste göra flera saker för att minska klyftorna i samhället.
1. Under allt för många år har Landskrona haft en alldeles för hög arbetslöshet och en låg utbildningsnivå. För att bryta detta vill vi Socialdemokrater satsa på lokalt kunskapslyft. Detta för att öka utbildningsnivån. Allt för många människor saknar gymnasieutbildning.
Det handlar om att rusta människor att ta de jobb som växer fram och de jobb som näringslivet efterfrågar.
Vi socialdemokrater vill jobba med att få Högskola och Universitet till Landskrona. Detta skulle innebära en stor fördel för Landskrona att vara attraktiv för företag inom tjänstesektorn och tillverkningsföretag att vilja etablera sig i Landskrona.

2. Arbetsförmedlingens kontor i Landskrona kommer att läggas ner. Här är det viktigt att vi som kommun tillsammans med hela näringslivet tar ett gemensamt ansvar. Alla som bor i Landskrona som kan jobba, ska jobba. För Socialdemokraterna målet för full sysselsättning högs upp på dagordningen. Landskrona har inte råd att vara topplacerade när det gäller hög arbetslöshet.

3. En av dem är bostadspolitiken. Det politiska ansvaret för bostadsförsörjningen ligger i huvudsak för kommunerna och att de tar ansvar på olika sätt. I de flesta kommunerna är det egna allmännyttiga bostadsföretaget som är ett av de viktigaste verktygen för att förbättra den ifrågavarande situationen.

För att kriminalitet och psykisk ohälsa skall minska, krävs det att vi skapar trygga boenden för våra invånare. (Sampson m.fl 1997:923) menar att vad som händer inom bostadsområden delvis är ett resultat av socioekonomiska och bostadsfaktorer kopplade till bredare politiska och ekonomiska förhållanden. Dagens bostadsbrist slår hårt mot bostadssökande och är ett hinder för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. För att möta bostadsbristen måste nödvändiga investeringar göras i nybyggnation och underhåll. Vårt egna bostadsföretag Landskronahem ger kommunen möjligheter att agera på den lokala bostadsmarknaden. Det är glädjande att det finns nya planer för Karlslundsområdet såsom renoveringen av Koppargården 1 och Boklok-projektet. Vi skulle vilja se bostadspolitiken som helhet i Landskrona stad. Allmänytan skall värnas, skyddas och utvecklas, och det ska begränsas möjligheter att göra sig av med delar av sina allmännyttiga bostadsbestånd.

Kanske är det en relevant fråga att ställa om det verkligen är bostadsbolagets ansvar att stävja kriminalitet och öka välbefinnande hos sina hyresgäster.

Jag anser att vi ska se vår stad som en helhet och inte prioritera vissa områden framför andra. När det gäller Karlslundsområdet eller Norrestad, borde vi göra de åtgärder som bidrar till att minska kriminalitet och otrygghet. Vi vet att en del av dessa frågor är på nationell nivå men om åtgärderna som påbörjats nu, skulle påbörjats för ca 10 år sedan, hade dagens läge varit annorlunda.

– Vad kunde vi gjort bättre? Bättre boende, fler mötesplatser, och rusta upp området rejält med belysning. Alla aktörer skall vara med och påverka till det positiva. Landskronahems planer att bygga en lekplats i de nya detaljplanerna är just något sådant. För att minska segregation behövs även fler mötesplatser för stadens invånare.

Vi är övertygade om att detta går att göra. Minskade klassklyftor där människor försörjer sig själv genom att gå till jobbet.

Tillsammans bygger vi Landskrona helt.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Familjen svan på promenad

2019-06-11 09:37

På morgonen sågs denna svanfamilj lugnt spankulerande korsningen Järnvägsgatan och Gjörloffsgatan.

Kjell Andersson


Kollektivt äldreboende i överläkarvillan

2019-06-10 11:10

Överläkarvillan från 1909 kommer att rustas upp och högst troligt innehålla fyra lägenheter om 80 kvm vardera. Eventuellt kan det bli fråga om att en förskola etablerar sig i huset.

Denna fantastiska villa ägs av Landskrona. Folk kommer inte in på äldreboenden. Varför inte skapa ett kollektivt äldreboende där de boende själv medverkar till driften efter förmåga. Det skulle skapa en meningsfull på slutet av våra liv. Det är många som lider av ensamheten men inte tillräckligt dåliga för att komma in på äldreboende. Det skulle skapa en gemenskap och livsglädje.

Med vänlig hälsning
Birger SölverudFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser