PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Tankar kring försäljningen av Pumphuset

2020-05-13 17:40
Viktiga frågor vid en försäljning av Pumphuset som medlemmarna i Borstahusens Museiförening bör ställa sig.
 
En potentiell köpare gör detta i första hand för att tjäna pengar då köparen bedriver ett vinstdrivande företag. Att som nu presentera ett företag utanför Landskrona som inte har någon emotionell anknytning till Borstahusen, gör att man bör tänka sig om extra mycket vad deras verkliga intresse är för att köpa Pumphuset.
 
Läget är fantastiskt men det är begränsat vad man kan ta ut för hyror av nuvarande hyresgäster. Om hyrorna blir för höga för krog, museum och konsthall så kan man inte fortsätta med dessa rörelser i nuvarande lokaler. Jag talar av egen erfarenhet då min hyra på Restaurang Seglarpaviljongen höjdes och jag kände mig tvingad att sälja krogen efter 13 år. Sedan dess har det på 11 år, varit otaliga krögare på Seglarpaviljongen, detta bör alla medlemmar av Borstahusens Museiförening tänka över innan dom röstar kring en försäljning av Pumphuset.
 
Det är inga pengar att tjäna på att hyra ut till de rörelser som är hyresgäster idag men läget är fantastisk för annan verksamhet. 
Behöver jag påminna er om vad som finns i Strandpaviljongen idag – inte är det krog och dansställe.
 
Sedan känns det inte rätt att lägga en sådan stor och viktig omröstning mitt i dessa coronatider när vi i Skåne just nu har en kraftig ökning av smittan och många av konstförningens medlemmar är över 70 år , inklusive ordförande. Denna fråga bör man fundera lite mer på och se över lokala alternativ till köpare eller varför inte Kulturnämden som köpare.
 
Vi skall vara rädda om varandra i dessa tider och om Pumphuset som idag anses vara ett av Sveriges bästa konstmuseum.
Mister vi Pumphuset kan vi aldrig få något liknande tillbaka.
 
Vi får heller inte glömma alla som kämpat och slitit i många år för att genomföra att vi fått denna fina konsthall, låt det inte rinna ut som sand mellan era fingrar, tänk så ert beslut blir ett bra beslut, var röst är viktig, därför bör vi vänta med beslut tills efter coronapandemin – för mer eftertanke så det inte blir förhastat. 
 
Med vänligaste hälsningar
Poul W Lorenzen
/Borstahusare och före detta krögare på Restaurang Seglarpaviljongen.

PS jag var den första att servera mat på Pumphuset en sillbuffé som jag caterade till taklagsfesten, det är jag stolt över.


Ännu en 73-åring

2020-05-13 10:20

Den 13 maj 1947 föddes Tommy Jonasson i Landskrona. Han blev staden trogen. Studentexamen i Landskrona på 20-årsdagen.

Till Läroverket från Albanoskolan kom jag efter påtryckningar från min lärare Stig Jonasson som tyckte att jag hade tråkigt. Min mor Inga lär ha invänt att jag inte kan stava – en invändning som Stig avfärdade med att: ”Han får ha en sekreterare!” Och så blev jag civilekonom i Lund. Sekreterare hade vi som undervisade på Institutionen för handelsrätt. Jag minns Astrid och Ingrid som elegant klarade ut mina slarvigt skrivna koncept. Nu tar Saila hand om detta.

För min del var det mest siffror och blanketter – deklarationsblanketter. Jag ansvarade under 10 år tillsammans med kollegor för undervisning och examination i skatterätt. Ärligt talat så ångrar jag den dag som i dag är att jag inte disputerade. I stället blev det i sinom tid fastighetsaffärer i Landskrona och Malmö. Detta i en tid av omskakande händelser. Varven lades ner, värdet på svenska valuta har halverats under tiden 1975 till idag. Och det skapades ett gigantiskt bostadsöverskott i Landskrona – ja, i hela Sverige.

Detta skulle komma väl till pass när mängder av flyktingar tog sig till Sverige. Kolla siffrorna i offentlig statistik – de talar sitt tydliga språk sedan slutet av 1980-talet.

Just före flyktingvågen från Syrien m. fl. länder konstaterade en ledande företrädare för Migrationsverket vid ett seminarium i Lund: ”Vi kan i vart fall ge dem tak över huvudet”.

I dag har vi coronaviruset och gränserna är stängda och på flera håll i världen har vi utegångsförbud/besöksförbud.

Min dotter sitter ”internerad” i London. Min svärmoder, gamla Helena, 97, sitter internerad på ett äldreboende i Landskrona och jag själv låter tiden bara gå – då och då. Och så tittar man på statsminister Mette Frederiksens dagliga presskonferenser i Köpenhamn.

Ett uppskjutet firande står för dörren. Det får bli TIVOLI.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Förtroendet för liberalerna

2020-05-11 11:19

Liberalernas partisiffror sjunker och nu letar man syndabockar. Idag var det lobbyisterna och Sabuni som pekades ut. Sabuni anses otydlig enligt Mats Knutsson i SVT. En annan anledning skulle vara att man är ett alliansparti som inte får samma uppmärksamhet som regeringspartiet.
Det ligger säkert mycket i det Knutsson säger. Att lobbyister kan styra politiken så mycket är snudd på skandal. Och visst tjänar regeringspartiet just nu på coronakrisen.

Men ska vi vara ärliga så borde Knutsson föra fram den kanske viktigaste orsaken och sanningen om liberalernas fall: Nyliberalismens död! Nu ser vi faran med att sälja ut all statlig och kommunal verksamhet. Skattepengar försvinner i riskkapitalisternas fickor medan vi skattebetalare får mindre och mindre ut av det vi betalar för. Staten förlorar kontrollen över viktiga samhällsfunktioner som behövs så väl i dessa tider.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Vad ska hända med Pumphuset i Borstahusen?

2020-05-11 09:10

Att Borstahusens Museiförening, BMF, kallar till årsmöte i dessa tider av Coronasmitta förefaller för undertecknade märkligt. Vad det bakomliggande skälet till detta förfarande är vill vi inte spekulera i. Vad som bör vara varje förenings mål är att man önskar beläggning på ett fulltecknat årsmöte. Med detta sagt kan man med fog fråga sig hur styrelsen i BMF tänker. Att ställa in årsmötet, som är planerat till torsdagen den 14 maj, bör vara en nödvändig åtgärd.

Idéen att bygga ett Pumphus var inte så tokig men att bygga är inte det samma som att driva. Att bygga en verksamhet med bara en inkomstkälla kan vara vanskligt. BMF hamnade i en sådan sits. Nu befinner sig BMF på ett sluttande plan. Nu behövs alla ideella krafter för att förhindra konkurs. Läget är akut och vad vi förstår så är det tveksamt om man klarar året ut.Hur har det gått till för att försättas i en sådan situation?

Var tog de många resurser vägen som strömmade in då Pumphuset invigdes. Hur har styrelsen lyckats att tappa bort dessa givmilda företag? Vi behöver aktivera företag som har hjärtat i Landskrona. En lösning kan vara att ett antal lokala företag går samman i ett nytt bolag vars syfte endast är att driva Pumphuset. Då har man tre hyresgäster i form av restaurang, BMF och BKF. Således är en försäljning av ägandet av fastigheten både önskvärd och troligen den på sikt bästa lösningen. Vidare riskerar man inte, att en köpare utan förankring i staden, blickar i andra riktningar efterhand som tiden går.

Var finns Landskrona stad?
Eftersom Borstahusen är ett dragplåster för sommargäster, borde det ligga i stadens intresse att ha ett väl fungerande kulturhus, att erbjuda. Olika typer av satsningar, såsom att locka hit näringslivet har visat sig framgångsrikt. Varför denna njugghet mot engagemang som skulle kunna vara ett alternativ till ovan nämnda lösning.

Vad har hänt sedan dess?
Cirkeln är sluten, det vill säga vi slutar där vi började. Hur tänker BMF?

Bill Larsson och Hugo Svensson
f d styrelsemedlemmar i BMF.


Pontus och myggbett

2020-05-11 08:54

Pontus Eriksson påstår felaktigt att jag hänvisar till en gammal WHO-redogörelse. Så är inte fallet. Det finns inget på WHO:s officiella sida som pekar på att redogörelsen är inaktuell eller att sidan härstammar från 2019. Tvärtom har sidan uppdaterats frekvent med nya fakta. Vi ska alltså förhålla oss till att detta är WHOs officiella sida kring myter om coronaviruset. Om Pontus har tveksamheter att följa det organ som alla världens länder ställer sig bakom, då får det vara hans egen åsikt. Men jag vill inte på något sätt bli indragen i att hänvisa till fel källor eller gammal information. Sidan jag länkar till stämmer och är uppdaterad.

Kanske kan Pontus påvisa sitt påstående att redogörelsen kring myggor är inaktuell och från 2019. Om svaret är att man ser det överst på sidan där det står:
Home/Emergencies/Diseases/Coronavirus disease 2019/Advice for public/Myth busters

Så bevisar det hur lite Pontus faktiskt kan om detta virus och dess sjukdom. Coronavirus disease 2019 är det fullständiga namnet på sjukdomen, som förkortas COVID19. (CO)rona(VI)rus (D)isease 20(19). Det är alltså inte en referens från när sidan senast uppdaterades. Vi kanske också ska vara tydliga med att namnet COVID19 tillkom först i februari 2020 och den första situationsrapport som kom från WHO är från januari 2020. Redogörelsen kring myggor och COVID19 kan alltså inte härstamma från 2019.

Men jag poppar en skål med popcorn, sätter mig ner vid datorn och väntar ivrigt på Pontus fakta om detta.

Jag väljer att lita på Världshälsoorganisationens information, jag tycker det är extra viktigt i dessa tider när nättroll härjar fritt på internet och sprider villfarelser om allt möjligt. Sen att det även finns presidenter som felaktigt föreslår utredning om blekmedel kan förtäras invärtes för att ta död på viruset hjälper inte.

Johan Laurin


Löneutmätning i coronatider

2020-05-11 08:51

Corona-pandemin fortsätter. Det gör löneutmätningarna också.
Jag måste, utifrån vad jag skrivit här på Planket tidigare och muntligen framfört till ledande politiker, klargöra att detta inte kan få fortsätta.
När jag tittar ut över löneutmätningskartan så är det många sjuklingar som dyker upp. Privatindrivarna jobbar på! Får vem som helst syssla med sådan verksamhet? Vem får t.ex. köpa Landskrona Stads fordringar? Är det fritt fram att deala med denna stad? Här gäller det att tänka till.
Tänk om en coronasjuk patient blir klient hos undertecknad i ett löneutmätningsärende som kan handla om gäldenärens (= min klients) hälsa. En förhandling i domstol. Då blir det hett – mycket hett! Vad tycker kommunfullmäktigeledamöterna? Hör av er till mig diskret – om ni vill. Det får bli en promenad i skogen med SÄPO!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Vad händer med Slottscaféet?

2020-05-08 17:37

Genom åren har Slottscaféet gång på gång bytt ägare. Anledningen har varit skiftande, men en del krögare har sagt att det har varit svårt att få ekonomi i verksamheten. Andra har haft andra förklaringar. Tidigare bjöds det även på aktiviteter och evenemang vid utomhusscenen. Slottscaféet i Landskrona är en oas som många Landskronabor känner starkt för, inte minst våra äldre som kunde gå ner och ta sig en kopp kaffe, men även barnfamiljer. Jag är helt övertygad om det finns någon driftig entreprenör i Landskrona som är beredd att få igång en verksamhet som både kommer att innehålla caféverksamhet och lunchrestaurang och kanske à la carte på kvällstid under sommarhalvåret. Slottscaféet är en plats för både stillhet och social samvaro.
Avslutningsvis så är det faktiskt Landskrona stad som äger och arrenderar ut Slottscaféet och borde då rimligen vara intresserade av att arrendera ut denna oas, eller?

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Myggsmitta igen

2020-05-08 10:19

Johan Laurin hänvisar till en i covid-19 perspektiv gammal WHO-redogörelse. Mygg sprider inte corona blev det sagt 2019.
Men det finns ingen annan logisk förklaring då det gäller utbrottet av Covid-19 i Manaus, vid Amazonfloden i Brazilien (3 grader syd ). Vi har tidigare läst att viruset trivs absolut sämst i varmt och fuktigt klimat. Manaus har inga grannstäder och ligger hundratals svenska mil bort från annan civilisation. Nu finns det mycket fåglar av alla slag i Amazonas, men en del mygg klarar sig. Vidare finns (så vitt jag kunnat hitta) ingen Metro eller liknande smittspridare.
Kom ihåg att WHO skrev omnämnd sida långt innan vi pratade om viruset, och definitivt före utbrottet i just Manaus.
 
Jag tror nog det finns infektionsrisk relaterad till svenska blodsugare, särskilt när en mygga sticker två gånger på kort tid. Viruspartiklarna är så små att de kan fastna på utsidan av myggans sugrör (och därmed smitta utan att myggan själv nödvändigtvis är smittad.) Jag föredrar hur som helst många svalor och färre mygg.
 
Pontus Eriksson 


Corona och våra äldreboenden

2020-05-07 09:12

I Landskrona ska våra gamla och vår personal i kommunal vård och omsorg skyddas!
Smittskyddsenheterna i Sverige har haft kännedom om Corona sedan tidigt i januari. Förberedelsetiden har varit lång. De visste också om att det var de gamla som riskerade att drabbas i hårdast. 86% av dödsfallen drabbade personer äldre än 70 år. Sveriges befolkning över 70 år har därför informerats om att hålla sig isolerade från släkt och vänner och det har säkert beaktats på ett bra sätt. Men det finns också en stor grupp i samhället som inte av egen kraft kan isolera sig och det är våra gamla som är beroende av samhällets vård och omsorg.

På 1/3-del av äldreboenden i Stockholmsregionen har Corona grasserat. 1/4-del av de som avlidit i Stockholmsregionen har bott på äldreboenden. Det finns ett
boende i Solna där ca 30 % av de boende avlidit. Av någon outgrundlig anledning har personalen hittills i kommunal eller upphandlad vård och omsorg inte ansetts
ha behov av någon skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket fattade för några dagar sedan beslut om att personalen inom kommunal vård och omsorg ska ha skyddsutrustning. Efter ”överläggningar” med SKR – ”Sveriges kommuner och Regioner” backade man från beslutet. Orsaken skulle vara att kommunal personal inte är van att använda denna typ av utrustning.
En cynisk inställning och en moralisk härdsmälta från SKR.
Eftersom personalen inom vården vistas ute i samhället är risken betydande att det är personalen för med sig smittan in på boenden och att sedan sjuka boenden för smittan vidare. I länder som klarat risken för smittspridning bäst har munskydd krävts.

En utrustning med munskydd och visir för personalen inom vård och omsorg är en självklar rättighet för att minska risken för att smitta ner de gamla men också att minska risken för att personalen ska bli smittad.

I det goda samhället ska de gamla och svaga ha samhällets skydd? I Landskrona har sedan en tid tillbaka all personal på våra egna äldreboenden ett krav på sig att
alltid använda sig av visir, munskydd och förkläde om personalen kommer närmare de boende än två meter.

Sven Svederberg
Leg. läkare
Ersättare i Omsorgsnämnden
Kommunfullmäktigeledamot för Centerpartiet Landskrona


Om Engelholms flygplats...

2020-05-06 09:22

Den är felplacerad, ligger på”fel sida” Ängelholm. Den är svår att nå, och namnet Helsingborg – Ängelholm är missvisande i hög grad. ‘Någon gång kommer vi börja flyga igen. Och varför inte bygga om Enoch Thulin Airport med en öst-västlig bana a 2500 meter. Med vägar som angör E6 både mot Helsingborg och Landskrona.

Gamla Råå-å-banan kan nog byggas om, med en sväng in om Enoch Thulin, och det går att anordna spår till Landskrona också.
Inte höghastighetståg, men tja ja Pågatåg, helt enkelt.
 
Trafik kanske på Berlin, Prag, Budapest och Wien – och måhända nån inrikeslinje.
En flygplats för hela NV-Skåne
 
Pontus ErikssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser