PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Måndagen den 17:e januari
2.5°C 5.5m/s
Dagens namn: Hilda, Hildur

Nya byggherrar?

2016-02-08 17:36

Kan någon svara på vilka byggherrar som planeras till Norra Borstahusen enligt de siffror jag placerat på kartan? Denna är hämtad från Deromes hemsida och stämmer inte riktigt överens med de tidigare planerna jag sett.

Var finns denna information att tillgå på www.landskrona.se?

Johan Laurin

SVAR DIREKT

De gula fälten är reserverade för Midrocs bostadsbebyggelse. För de övriga orangea fälten är den slutliga fördelningen inte helt klar, kommer ske nu under våren enligt tidplanen.

Johan Nilsson
Planchef/ tf. stadsarkitekt


Är du förbannad?

2016-02-08 10:30
Är du förbannad- räkna till 100!
Här kommer bud nr:2
“Använd aldrig Dina pengar innan du har
dem – med andra ord
GÖR INGA SKULDER!”
Thomas Jefferson 
Fortsättning följer…
Vid pennan : Geula ” Viola ” Lesén 

Landskronahems framtida roll

2016-02-03 09:16

Genmäle till Jonas Karlsson

Det är direkt ohederligt av Jonas Karlsson påstå att Landskronahem startar utförsäljning av lägenhetsbeståndet. Och dessutom ge intryck av att hela beståndet av hyresrätter som bolaget har ska säljas ut. I verkligheten har diskussioner härom inte förts långt mindre beslut i den vägen fattats av bolagets styrelse. Förhållandet är partiets ledamöter i styrelsen väl bekanta med!

Landskronahem har inte god ekonomi!
Att bygga välstånd med hjälp av i huvudsak lånade pengar vore en äventyrlig väg att slå in på! Det finns väl ändå ingen som tror att dagens gynnsamma ränteläge ska bestå i all oändlighet. Uttrycket “den som är satt i skuld är icke fri” är tänkvärt. Och betänk vem som myntade detta! För framtida nödvändiga renoveringar kan det inte uteslutas att finansieringen härav får ske genom försäljning av delar av lägenhetsbeståndet.

Avslutningsvis dementeras ytterligare med emfas att Landskronahems styrelse beslutat om utförsäljning av bostadsbeståndet.
Det vore hedersamt om (S) slutar sprida falsk information om bolagets intentioner och i stället avvaktar styrelsens kommande beslut och besked.

Gert Nevhagen SD
ersättare i bolagsstyrelsen


Fler uteblivna svar om Landskronahem

2016-02-02 15:03

S vill veta vilka utförsäljningar, som skall ske och vilka som drabbas.
Ser vi till vad som händer i Sverige, så finns det ju bland andra ett bolag som heter Rikshem. Rikshem ägs främst av AP-fonderna. Man har bland annat i Helsingborg köpt en del områden av Helsingborgshem. Det ger Helsingborgshem kapital för en att rusta upp andra bostadsområden som Drottninghög.
Nu vill Niklas Karlsson att Landskronahem skall låna upp pengar till alla satsningar som behövs i Landskronahem i stället för det man kallar utförsäljningar. I min värld betyder stora lån att man skall betala ränta och amorteringar. Det kan inte drabba något annat än hyran, men det låtsas Niklas Karlsson inte om i debatten och det vill han inte heller svara på.

Björn O Persson (M)


Landskronahems hyresrättsbestånd

2016-02-02 08:33

Landskronahem startar utförsäljningen.
Kenneth Håkansson har nu bekräftat för oss i Landskrona att beståndet av hyresrätter som bolaget har ska att säljas ut.
Landskronahem har GOD ekonomi, man kan belåna för att finansiera renoveringar. Vilket säger emot en utförsäljning.
Allmännyttan ska inte säljas ut. Det är vår bestämda åsikt.
Däremot så svarar han inte på frågan om vilka områden som står först på tur. Säbygatan, Larvi eller Sandvången?

Jonas Karlsson (S),
2:e vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden


Är du förbannad?

2016-02-01 10:32

Här kommer det första av tio bud för alla normlösa.
Det är 200 år sedan de skrevs, men det citeras än i dag.
Det är inte Moses, men näst intill.

Författare är USA:s tredje president, Thomas Jefferson, som var en klok och klart tänkande man. Hans många skrifter bevaras som en klenod.

Här kommer bud nr:1
“Besvära aldrig någon annan med det som Du själv kan göra!”

Fortsättning följer…
Vid pennan: Geula “Viola” Lesèn

 


Höghus

2016-02-01 09:25

Jonas Karlsson (S), du har så rätt. Visst kan man bygga 25­-våningshus längre in i stan för att ge folk havsutsikt. Låt mig dock erinra om höghuset bakom Albanoskolan sett från Fabriksgatan. Där låg tidigare stans fulast hus, det s.k. Kumlahuset,. Det blev ingen höjdare. Först var det tänkt 15 våningar. Nu blev det 12 våningar. Tydligen räckte marknaden inte till trots att huset ligger vid bästa pendlingsläge vid Hvilan. Och ingen skybar heller.

Annorlunda var det när jag renoverade på Strandvägen 17. Högst hade vi en förunderlig utsikt över hela Öresundsregionen. Det du, fick journalister att åka till Landskrona för att göra reportage som publicerades bl.a. i Berlingske Tidende 1994 (!). Vad uppnår dagens aktörer?

Tommy Jonasson,
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt,
Institutionen för Handelsrätt, Lunds universitet.


Replik till Johan Laurin

2016-02-01 09:09

Jag har nu sett en bild av några av de 17 hus som nu skall byggas i nedre Borstahusen. Jag får härvidlag erkänna till Johan Laurin att dessa hus faktiskt ser bättre ut än de som byggnadskontoret först presenterade. Därmed inte sagt att radhusen är den optimala fortsättningen av Borstahusen norrut. Och hur de 1100 kommande fastigheterna kommer att
passa in i Borstahusen i stort, är jag fortfarande mycket skeptisk till.

Ryktena säger höghus. Herr Strandberg är en slug person. Och sålunda börjar det hela i smått, men syftet är sannolikt att stadens invånare skall passiviseras och vänja sig.
Hade man börjat med höghus, hade sannolikt långt fler protesterat.

Pontus Eriksson


Norra Borstahusen

2016-01-27 11:19

Angående den diskussion som förts på Planket:
Vi kan konstatera att den oenighet som råder ibland medborgare speglar den oenighet som var kring det politiska beslutet. man voterade och forcerade igenom projektet.
Synpunkter om utformning och höjd på hus och liknande hade man inga som helst tendenser att lyssna på.
Att byggnationen på gamla campingen kommer att bli som gamla Borstahusen är tveksamt, då både byggstil och byggsätt skiljer sig.
Om 17 meter höga hus är idylliska för fiskeläget råder delade meningar om.
Då skulle man kunna bygga 25 våningar längre in i stan för att ge folk havsutsikt.

Jag tycker det är viktigt när man beslutar om att bygga att man är medveten om att man bygger en stad inte ett hus. Att bygga en stad krävs mer än ett voterat beslut, det krävs delaktighet och gemenskap.

Jonas Karlsson
Gruppledare för S-gruppen
2:e vice Ordförande
Stadsbyggnadsnämnden, Landskrona


Januari ++

2016-01-27 11:11
Januari är sedan år 153 f Kr årets första månad.
Namnet Januari betyder helgad åt Janus, som var den romerska gud. Janus utbildades av romarna med två ansikten och dyrkades av året och alla mänskliga öden, härskare över krig och fred.
 
Månaden kallades också för högålderns månad eller hårdenemånad.
Det betyder att den som föddes i denna månad skulle leva länge och att den kärlek som då befästes skulle hålla livet ut.
Januari var också hos de gamla grekerna äktenskapsmånad i den attiska kalendern för giftomånad.
 
25 Januari hade betydelse för den kommande sommarens väderlek. Var den dagen klar blott så lång stund att man hann sadla en häst, så skulle sommaren också bli solig och varm.
 
“Är Januari varm blir skörden arm”
“växer gräset bra i denna månad så växer det så mycket sämre när det ska växa”.
Tack för ordet!
Vid pennan: Geula “Viola” Lesén


Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser