PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Attacken på Landskronahem - Svar på Stefan Olssons inlägg

2016-04-20 15:29

Stefan Olsson (SD) uttrycker sin oro över Landskronahems framtid och föreslår att det är nödvändigt att sälja ut Sandvången och Pilängen.
Som skäl till detta målar han en bild av bolaget som i mina ögon inte är sann.

I mina ögon är Landskronahem ett välskött bolag med god ekonomi, aktivt underhålls och renoveringsarbete och med få lediga uthyrningsbara lägenheter.

Ändå är det just detta som gör att Stefan Olsson är orolig för bolagets framtid.
Landskronahem har en soliditet på cirka 16 procent som enligt Stefan Olsson är svag.
Om Landskronahem räknar på sin soliditet på samma sätt som privata fastighetsbolag gör, det vill säga på bostädernas faktiska och inte bokföringsmässiga värde, då är soliditeten långt över de 25 procent som kommunledningen kräver.
Landskronahem är nämligen värderat till 2,7 miljarder kronor, 1,4 miljarder mer än det bokförda värdet.

Landskronahem har länge arbetat med sitt underhålls- och renoveringsbehov och lagt ner 900 miljoner kronor i underhåll de senaste 10 åren.

Landskronahem bidrar dessutom till att Landskrona är en stad för alla, inte bara för dem som förväntas flytta hit.
Det är väl det som gör att Stefan Olssons sko klämmer!
Jag slutar liksom Stefan Olsson med ett citat.
“Ibland kan man läs siffror som fan läser Bibeln”

Jörn Jönsson
Stolt socialdemokrat!


Ingen pung är större än dess innehåll!

2016-04-20 08:48

– Kan någon förklara vad det är för fel att sälja fastigheter som genererar en rejäl vinst, så man kan genomföra de stora åtgärder som behövs i Landskrona!?

– Jag förstår heller inte varför Jonas Esbjörnsson (s) idag anser citat; “Om man ska få en socialt hållbar stad kan man inte bara fokusera på problemområden utan jobba brett över hela staden”. ??

Sen när började socialdemokraterna bortse från problemområden? Majoriteten av alla Landskronabor anser att det är i elfte timman man gör något åt den enorma segregationen. Vad är det man inte begriper?

Vad gäller “allmännyttan” Landskronahem, så är väl det, den enda möjligheten att konkret göra något åt de områden, andra inte tar ansvar för. För visst är det så att man måste frigöra kapital, för att kunna investera mest där det behövs? Jag är övertygad om att allmännyttan kommer att göra det.

Det har varit för mycket snack och för lite verkstad, sedan varvet lades ner…

Ingen pung är större än det innehåll man låtit växa. Såvida man inte blåst upp den…

Men, det går inte att bygga välfärd med luft!

Tommy Persson
Ambassadör af Landskrona


Svar till Jörn Jönsson

2016-04-20 08:35

“Landskronahem har en bra och stabil ekonomi, vilket ger möjlighet till löpande underhåll och nödvändiga reparationer”, skriver Jörn Jönsson (S)

AB Landskronahem är ett ekonomiskt svagt bolag som under många år gått med miljonförluster vilket utarmat soliditeten till svaga 16 %. Under senaste året gjorde bolaget en liten vinst. Bolagets ekonomi kunde sett ännu ännu värre ut om inte ränteläget varit mycket fördelaktigt under lång tid. Vi vet att räntorna inte kommer att vara låga för all evighet. Varje % räntehöjning ger bolaget en ökad räntekostnad med ca 10 Mkr. Räntor på 5-6% skulle ge bolaget idag en ökad kostnad på 30-40 Mkr.
Den handlingsplan som bolagets styrelse beslutad om innebär ca 1 miljard i nya investeringar för att lyfta bolagets bestånd och också ta tag i problemen och upprustningen av Karlslundsområdet. Allt detta vill S låna till.

För att inte för beroende av lån bör bolagets eget kapital och soliditet stärkas till åtminstone 25 %. Sunt ekonomiskt tänkande.

”Landskronas långsiktiga ekonomiska intresse”, skriver Jörn Jönsson (S)

Knappast i Landskronas skattebetalares intresse att Landskronahem ger sig in i en lånekarusell enligt S. Ytterst får Landskronas alla invånare som ägare bära risken och ta smällen om räntorna sticker iväg och bolaget får problem. Eller vill S chockhöja hyrorna för hyresgästerna?

Bolaget har idag lån på ca 1 miljard – genomsnittsräntan idag är ca 2,2 %. Om låna (som S vill) till investeringarna enligt handlingsplanen tillkommer 1 miljard till – dvs låneskuld på över 2 miljarder.

Jörn Jönsson kan fråga sina S-partivänner i Östersund och Luleå som nyligen gjort stora försäljningar av kommunala bostäder för att få fram kapital till investeringar, varför det är rätt där men så fel här? Dessutom blev den nu tilltänkte köparen utsedd till årets bästa privata hyresvärd 2015.

Bolaget är inte ikapp eftersatt fastighetsunderhåll och planerat underhåll är budgeterat till mycket stora belopp den kommande femårsperioden. Ett råd till Jörn Jönsson är att läsa Landskronahems årsredovisning, samt de nya ägardirektiven för Landskronahem.

Avslutar med ett citat från Göran Persson (S) som var en vettig statsminister: “Den som är satt i skuld är icke fri

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Attacken på Landskronahem

2016-04-19 14:11

Landskronahem har en bra och stabil ekonomi, vilket ger möjlighet till löpande underhåll och nödvändiga reparationer. Det föreligger således inga ekonomiska eller sociala skäl för att sälja ut delar av fastighetsbeståndet. I detta läge har man dock bestämt sig för att göra sig av med några av de bästa delarna av sitt fastighetsinnehav.

Den fråga som måste ställas är varför? Den strategi som ligger bakom verkar snarast vara politisk och ideologisk. Det gäller att sälja ut så mycket som möjligt från den gemensamma sektorn och privatisera så stora delar som man kan, och detta oberoende av hyresgästernas vilja eller Landskronas långsiktiga ekonomisk intresse. Torkild Strandberg,  Kenneth Håkansson och Stefan Olsson verkar förblindade av sin ideologisk övertygelse, tydligen vill man beröva hyresgästerna en långsiktig trygghet och beröva Landskronaborna den förmögenhetstillgång som ökande fastighetspriser innebär.

Det enda man numera undrar över vem som står på tur efter Sandvången och Pilängen.

Jörn Jönsson


Försäljningen av Landskronahems områden

2016-04-19 10:03

I går kom då beskedet som vi alla har väntat på. Försäljning av Landskronahems områden Pilängen och kronjuvelen Sandvången.  Utförsäljningen görs i en iver av att lyxsanera i Norrestad. I avsaknaden av arbetsmarknadspolitik och socialpolitik så väljer den styrande borgerligheten med stöd av Sverigedemokraterna en utförsäljning. Det är lånefinansiering som format det trygga välstånd vi har i dag. Med tanke på den ekonomi Landskronahem har i dag så är detta det bästa alternativet för att utveckla ett tryggt Landskronahem.

Allmännyttan är bra för Landskrona. Den ger alla – oavsett ålder, ursprung, inkomst och familjesituation möjlighet att bo bra, tryggt och prisvärt. Allmännyttan fungerar också som motor i områdesutveckling och bidrar själva, eller i samverkan med andra, till trygga och hållbara bostadsområden. Samtidigt som de är en långsiktig och konkurrenskraftig aktör som bidrar till ökad tillväxt för kommunen. Om vi inte har en allmännytta som gör nytta, varför ska vi då ha den?

Det skulle vara konstigt med en allmännytta som inte tar samhällsansvar. Landskronahem ska vara en spelare som ska skapa förutsättningar för invånarna i vår stad. Om man ska få en socialt hållbar stad kan man inte bara fokusera på problemområden utan jobba brett över hela staden.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Är du förbannad?

2016-04-18 09:48

Här kommer bud nr:8
“Räkna till 10 om du är upprörd och till 100 om Du är vred – innan du svarar! “
President Thomas Jefferson.

Fortsättning följer…
Vid pennan : Geula ” Viola ” Lesén


April

2016-04-18 09:40
April – Årets fjärde månad och har 30 dagar. 
April kommer av det latinska ordet aperire,det vill säga jorden öppnar sig för solen och växter börjar gro.
Det svenska namnet på april var Gräsmånad.
Månaden är förknippas med en del talesätt och skrock. Aprilsnö ger fåragö,  snöar i april blir det gott om mat för fåren.
Vid pennan :
Geula ” Viola ” Lesén
 

Svar till Stefan Olsson (SD)

2016-04-15 13:32

En av Sverigedemokraternas lokala ledare kände sig uppenbarligen manad att svara på min debattartikel om den försuttna chansen att starta den planerade förändringen av stadsdelen Karlslund/Norrestad tillsammans med medborgarna i stadsdelen.

Vår sverigedemokratiske vän avslöjar det som jag ändå har anat: den allians som har makten i Landskrona vill mest slå kapital ”av det som uppfattas som attraktivt och positiv, nämligen Karlslundsparken och idrottsanläggningar.” Resten av området eller mer bestämd dess invånare är för SD och säkert också för L problem i sig – vilket jag ju redan i min debattartikel påpekade. 

Jag ger mycket riktigt inte mycket för snacket om att Norrestad skulle regelbundet drabbas av ”upplopp” eller att Koppargården skulle vara något ”no-go”-område”. Men det som är intressant med SD-inlägget på Planket är att det hittills egentligen mest varit andra partier än just SD som har velat se att kommunen gör något för att motverka de sociala klyftor som får sitt uttryck i all den statistik som listas upp i SD-svaret på min debattartikel.

Jag får höra att V inte vill att folk i Borstahusen ska säga sitt om Vägval Landskrona, och viftar den kritiken faktiskt bort som såväl irrelevant som inte helt korrekt, och saknar ett svar på den fråga som jag väckte med min debattartikel: 
– Varför struntar SD (och SD:s vänner i L, M, MP) i att försöka förankra sina planer om ”omvandlings-” respektive ”normaliseringsprocesser” bland de människor som berörs direkt av dem??

Nåja. De ”krafttag” som SD – eller rättare sagt den politiska treklöver som SD säger sig stå i opposition till – utlovar mot allt elände i Norrestad börjar alltså med att bygga en väg.

Och jag är fortsatt nyfiken: Innebär SD:s ”normaliseringsprocess” (alltså det som Liberalerna betecknar som ”omvandlingsprocess”) att de människor som bor nu i Norrestad gynnas på något sätt? De får ju inte vara delaktiga i det hela, vilket skapar en viss oro av förståeliga skäl.

Och så en fråga om något som jag verkligen är nyfiken på: på vilket sätt hjälper ett vägbygge när du vill ”utrota” en kultur i Norrestad som ska gå ut på att ”angripa poliser”?

Avslutningsvis: Vänsterpartiet företräder förstås helt andra väljargrupper och intressen än ett parti som vår statsminister har betecknat som fascistiskt. Det vore ju liksom väldigt märkligt om det inte hade varit så.

Henning Süssner Rubin
Vänsterpartiet


Ta ansvar, kommunstyrelsens ordförande

2016-04-15 13:24

Varför vill du Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande inta ta ett större ansvar för stadens anställdas goda livsvillkor och schysta scheman?

Varför vill du inte komma överens med stadens enda oppositionsparti Socialdemokraterna och gemensamt ta ett ordentligt krafttag att se till att slopa ofrivilliga delade turer?

Vem vill ha ofrivilliga håltimmar?

Varför kan du inte se de vinster man skulle göra för den enskilda individen och för hela staden om man slopade ofrivilliga delade arbetspass.

Det skulle kunna göra Landskrona Stad attraktivare om villkoren förbättrades och det skulle sannolikt kunna locka den yngre generationen till vården och samtidigt bibehålla personalen. Landskrona har problem med stigande sjuktal i flera verksamheter. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att se över hela arbetsorganisationen i både stort och smått.

Ryggraden i den kommunala välfärden är de anställda, en kroppsdel Treklövern verka sakna.

Det måste finnas andra sätt än delade arbetspass!

Det är ansvarslöst av dig, Torkild att du tillåter att det får fortsätta, trots mångas protester.

Varför hör du inte på Torkild?

Varför kan inte du som styr Landskrona göra som Falun, Norrköping, Borås, Jönköping mfl.?

Varför måste Landskrona vara sämre?

Jenny Tillander (S)


Byxlö(s)

2016-04-15 13:16

Niklas Karlsson är arg!

Han tog beskt åt sig av kritiken, trots att ingen pekades ut, och påstår att jag ifrågasätter hans närvaro i kommunfullmäktige. Detta för att jag påpekade den brist på respekt flertalet orerande debattörer visade fullmäktige, dess ordförande och de regler som styr våra möten.

Niklas Karlsson och Jonas Esbjörnsson fortsätter likt de två skräddarna att väva nya kläder till sin kejsare, och kategoriskt undvika att svara på den enkla frågan som bekläder lögnen och drar ner byxorna.

Det stämmer, som Niklas Karlsson mycket riktigt påtalar, att jag röstade emot den socialdemokratiska motionen, om förslaget att införa rätt till heltid för anställda i Landskrona stad. En motion som mycket riktigt är ursprunget till den här debatten.

Vän av ordning frågar sig då: Varför? Jo, för att Socialdemokraterna inte kunde redogöra för hur det var planerat, ej heller för hur det var finansierat. Trots att Socialdemokraten Jonas Esbjörnsson, med stor iver och övertygelse påtalade detta bl.a. här i Landskrona Direkt och i kommunfullmäktige. ”Hade bara vår budget gått igenom så hade det här ordnat sig”. Jag läste och läste, jag frågade och frågade men fick inga svar och därför med det ansvar jag fått mig tilldelat som fullmäktigeledamot, kände jag mig tvungen att rösta mot motionen. Allt annat vore ansvarslöst!

För att fortsätta på socialdemokraten Niklas Karlsson inslagna väg om ursprung kan man då samtidigt fråga sig om varför Socialdemokraten Niklas Karlsson, när han var kommunstyrelsens ordförande, och när han hade mandat att ändra på det, inte brann för denna fråga då som nu?

Niklas Karlsson, om demokratin har ett värde uppmanar jag dig därför att svara på min enkla fråga, för jag svarade på din om varför jag röstade emot. Var finns pengarna i er budget?

Per Eriksson
LiberalFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser