PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

(S)krämselpropaganda

2016-05-04 13:42

I total brist på konstruktiva förslag tillgriper S-partiet i Landskrona lögner och skrämseltaktik i Landskronahemsfrågan. Stenafastigheter – ett av Sveriges mest välrenommerade fastighetsbolag – beskrivs som ett monster av girighet. Landskronahem AB med hårt ansträngd ekonomi beskrivs däremot som välmående. Jonas Esbjörnsson och Niklas Karlsson, båda S-potentater – beskriver Landskronahem som en paradisisk byggsten i välfärdsstaten. Vi andra erinrar oss outhyrda lägenheter, förluster i 100-miljonersklassen, segregation, bidragsberoende och kriminalitet i s-bygget.

Välfärden är central i vår filosofi. Visst har (S) gjort en insats historiskt, men även om man byggde välfärden så var det industrin som finansierade den. Men det var då det. Idag är det (S) med sin flykting- och integrationspolitik och slapphet i bekämpningen av kriminalitet som utgör hotet mot välfärdsstaten. Inte undra på att S-partiet har gått från 45-50 % av väljarna till ca 25 %. Det är priset för oförmåga att förnya och hänga med i utvecklingen. När vi bifaller förslaget om försäljningen av Pilängen och Sandvången gör vi det för att:
1. Hyresgästerna kommer att få det bättre.
2. Resurser – ca 750 Mkr frigörs för nya satsningar för att bygga folkhemmet helt.
3. Landskrona får ett positivt tillskott på fastighetsmarknaden.

(S)krämselpropaganda biter inte på oss. Det var samma sak med byggnationen i Norra Borstahusen. (S) påstod att “Lill-Olas” skulle skövlas, allmänheten stängas ute och salamandrarna slås ihjäl. Åk ut och titta i området idag, så kan var och en se att det var lögn och förbannad dikt. Vi kommer att få uppleva exakt samma sak i Landskronahemsfrågan.

SD tar ansvar för hela Landskrona och folkhemmet, på riktigt!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Nytt användningsområde för lyktstolpen

2016-05-02 11:34

lyktstolpe_ven

Det verkar nu som staden bestämt sig. Lyktstolpen skall stå kvar men den skall förbli ur funktion precis som den varit under alla de år jag kan överblicka d v s under de senaste 41 åren. Får jag då föreslå att stommen kanske skulle kunna användas till stadens Midsommarstång på Hven.

Björn Lind

 


Är du förbannad?

2016-05-02 09:33
Här kommer bud nr 10, den sista. 
“Skriv gärna ovettiga brev som Du har behov därav, men posta dem inte! Sov på saken till nästa morgon och bränn upp dem!”
Thomas Jefferson 
Vid pennan : Geula ” Viola ” Lesén 
Tack för ordet. 

Ännu ett nej från socialdemokraterna i Landskrona

2016-04-29 13:58

Vi sverigedemokrater har länge krävt att de missförhållanden som råder i Karlslundsområdet måste brytas. Det är känt för alla i Landskrona att detta är helt ohållbart. Kriminalitet, otrygghet och utanförskap. Detta är förhållanden som på olika sätt spiller negativt på alla i vår stad.  Äntligen har nu staden och Landskronahem lyssnat på oss och börjat ta tag i det. Men då krävs det också ekonomiska muskler.

Styrelsen och ledningen för AB Landskronahem har nu visat vägen för hur detta kan finansieras på ett långsiktigt och hållbart sätt. Försäljningen av kv. Pilängen och kv. Sandvången skapar nu de resurser som behövs för att ta tag i stadsdelen Karlslund men också ge bolaget kraft att utveckla sitt övriga bostadsbestånd för framtiden. Socialdemokraternas svar är “låna mer” och låt Landskronas skattebetalare ta risken. Köpare av områdena är Stena Fastigheter. En seriös och långsiktig köpare med mycket gott renommé på bostadsmarknaden. Och att valet av köpare skett med stor omsorg och efter att ett stort antal möjliga köpare kritiskt granskats. Stena Fastigheter är välkända för sitt stora sociala engagemang i sina bostadsområden. Deras relationsförvaltning innebär lyhördhet och dialog med hyresgästerna genom olika former av boendeinflytande. Stena Fastigheter utsågs 2015 till Årets Fastighetsägare för sin goda förvaltning.  Stena har höga anspråk när man söker ort för fastighetsförvärv så när man nu valt Landskrona är detta ett gott betyg för vår stad och av stort värde för varumärket “Landskrona stad”. Att Stena Fastigheter bundit upp sig för att behålla områdena i minst 10 år och med hyresrätt som upplåtelseform stärker oss i uppfattningen att det är rätt köpare. Landskrona får också en långsiktig partner både vad gäller utvecklingen av Karlslund och staden som helhet. Det gör sen naturligvis inte heller ont att priset är mycket bra och långt över det marknadsvärde som bolaget själv räknat med. Pengar som skall användas för utveckling av Landskronahem och staden.

I diskussionen har också frågan om de s.k. lägenhetsfonderna kommit upp. På vårt förslag har därför tiden för att kunna nyttja fonderna förlängts så att alla som vill får möjlighet därtill.

Vi sverigedemokrater tar ansvar för att utveckla både Landskronahem och hela staden.

Socialdemokraterna svarar som vanligt med ett NEJ!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd
Carina Herrstedt (SD)
Styrelsen för Landskronahem
Gert Nevhagen (SD)
Styrelsen för Landskronahem


Svar till Alinda Zimmander (s)

2016-04-29 08:54

Jag kan förstå att du är bitter över att en majoritet i Omsorgsnämnden sannolikt kommer att besluta något som enligt din ideologi är helt tokigt.

Tyvärr har du fel när det gäller rena fakta. Du har ju suttit i Omsorgsnämnden ganska många år. Till min stora glädje visade det sig i Socialstyrelsens brukarundersökning 2015 att staden tagit ett rejält kliv uppåt på rankingen när det gällde äldreboenden. Det boende som kom på första plats var Segergatan, drivet av Attendo, vårt enda privatägda äldreboende. När ärendet att förlänga Attendos kontrakt med två år kom på bordet i höstas sa en enig nämnd ja till förslaget, alltså även (s). Det hedrade (s) att man den gången såg till de boendes bästa och inte till partiideologi. Varför är ni nu sådana motståndare till ytterligare upphandling som har goda chanser att bidra till att de boende får det ännu bättre?

Pratet om att vi auktionerar bort våra verksamheter är också djupt felaktigt. Som du kanske känner till har staden alltid det övergripande ansvaret för alla äldreboenden. Vad du också ”glömmer” att nämna är att även personalen som jobbar på Segergatan är nöjd, att de boende är mycket belåtna och anser att personalen har god tid för dem. Då frågar man sig kanske om vi betalar en oskälig summa för att Attendo driver Segergatan.

Svaret är: Nej, Attendo ligger klart under snittkostnaden för våra kommunägda äldreboenden.

Slutligen: Visst handlar det om valfrihet eller inte, Alinda. Det finns säkert människor som helst av allt vill bo på ett offentligt drivet äldreboende och så finns det även dem som vill det motsatta.

Men det allra viktigaste för oss i Treklövern är att få en så bra äldreomsorg som möjligt. Det förtjänar våra seniorer.

Jan Allan Beer (L)
Ordförande Omsorgsnämnden


Auktion på omsorg

2016-04-28 18:04

Ordförande i omsorgsnämnden Jan-Allan Beer(L) säjer att hans privatiseringsförslag handlar om att han vill höja kvaliteten på stadens äldreboenden. Jan-Allan, ni har styrt den här staden i tio år med stöd av SD men har trots det inte lyckats höja kvaliteten inom äldreomsorgen.

I dag kontrolleras mer än 50 procent av den privata “äldrevårdsmarknaden” i Sverige av storbolag som t ex Carema och Attendo. Dessa företag drivs för att skapa så stor vinst som möjligt åt sina ägare. Landskronas äldre har blivit en “handelsvara” som ska säljas på auktion. Varje gång som borgerliga politiska företrädare och SD pratar om att dem vill öka valfriheten och höja kvaliteten bör man dra två slutsatser:

Den första är att dom vill auktionera bort verksamheter som t ex äldreomsorg till vinstmaximerande bolag som Attendo mfl. Den andra är att det dem menar när dem säjer “valfrihet” inte handlar om några “fria val” för dem människor som är i behov av hjälp och stöd.

Alinda Zimmander (S)
2:e vice ordförande i omsorgsnämnden 


Svar till Henning Süssner

2016-04-28 17:43

Som vanligt har Hennig Süssner Rubin en hög svansföring och anklagar oss för att vara Treklöverns lakejer. Sanningen är den att vi stödjer förslag från dem som i varje enskilt ärende har en genomtänkt politik. Det kan man verkligen inte anklaga (v) för att ha. Du är helt enkelt pinsamt dåligt påläst. Om du tagit tid att läsa offentliga handlingar hade du funnit att det enda privatdrivna äldreboendet vi har i staden får toppbetyg av både brukare och personal.

I socialstyrelsens årliga stora brukarundersökning 2015 ställdes bland annat frågan “Hur nöjd är du sammantaget med ditt äldreboende”. De tre boendena som nu är aktuella för upphandling är Kassakroken, Skiftesvägen A och Skiftesvägen B. Den procentuella andelen som var nöjd var för dessa tre 73,72 respektive 83. Rikssnittet var 88 procent nöjda. Segergatan, som är privat, fick 94 procent. Siffrorna är genomgående bättre för Segergatan jämfört med de tre utvalda kommunala äldreboendena. Det enda viktiga för dig är den socialistiska ideologin, inte våra gamlas välbefinnande.
Ynkligt tycker vi Sverigedemokrater!

Ulf Karlsson (SD)
Ledamot omsorgsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot omsorgsnämnden


Gemensam välfärd ska inte göda det privata

2016-04-27 15:10

Nu är det tid att konkurrensutsätta äldreboenden,” skriver två sverigedemokrater här på Planket och förklarar varför de vill sälja ut sina mammors intressen till vinstdrivande privata bolag:
“Samtidigt vill vi inte likt (s) och (v) säga ”njet” till alla former av privat verksamhet. Det är att springa rakt in i forntiden. För brukarna ökar valfriheten. De kommer att kunna i högre grad än nu välja privat eller kommunal utförare […] Därför ställer vi oss på de äldres sida – som alltid!”*
Ni kunde faktiskt ha skrivit som det är: “Därför ställer vi oss på moderaternas och liberalernas sida – som alltid!”
Och som alltid så struntar ni i att höra vad de människor som berörs av era beslut tycker om saken. Har ni frågat de människor som idag bor på kommunala äldreboenden och är nöjda? Har ni frågat personalen som jobbar där? Bryr ni er om deras åsikter? Eller är det kanske det gamla mantrat om “valfrihet” som en avdankad moderat statsminister brukade tjata om som är viktigare?
Förklara det gärna vid tillfälle.

Om ni undrar vad jag, som vänsterpartist, säger till den sortens utförsäljning av äldre människors livsvillkor till privata vinstintressen så kommer svaret här: NJET – så klart.

Jag vill ju ha en välfärd som inte ska göda privata vinster. En välfärd under skattebetalarnas demokratiska kontroll som ska organiseras så att alla resurser direkt ska gå till de människor som behöver nyttja vår gemensamma välfärd.

Jag är ju inte någon borgare. Eller någon lakaj till dem.

До свидания!

Henning Süssner Rubin


Omsorgsnämdens beslut

2016-04-27 11:30

Nu är det tid att konkurrensutsätta äldreboenden. För oss Sverigedemokrater har det alltid varit självklart att sätta de äldres väl i centrum. Hur kan vi skapa den bästa hemvården och de bästa äldreboendena? När treklövern tog makten i Landskrona 2007 lade de till en början av ideologiska skäl ned stor energi på att privatisera så fort och så mycket som möjligt. Vi i SD bromsade utvecklingen. Vi ville gå långsammare fram. För oss handlar frågan inte om ideologi utan om att göra det bästa för de äldre och för personalen. Nu har Segergatans äldreboende, drivet av Attendo, varit igång ett antal år. Resultaten är mycket bra. Segergatan placerar sig år efter år i topp när det gäller brukarnöjdhet. Även personalen verkar trivas. För närvarande driver staden nio egna äldreboenden och ett drivs alltså i privat regi. Vi från SD som sitter i Omsorgsnämnden menar att det kunde vara lämpligt att konkurrensutsätta ytterligare ett par äldreboenden och sedan utvärdera om utfallet blir lika bra som för Segergatan. Vi kommer aldrig gå med på att konkurrensutsätta alla våra äldreboenden. Samtidigt vill vi inte likt (s) och (v) säga ”njet” till alla former av privat verksamhet. Det är att springa rakt in i forntiden. För brukarna ökar valfriheten. De kommer att kunna i högre grad än nu välja privat eller kommunal utförare. Vi är dock övertygade om att en stor majoritet av våra äldre inte bryr sig om ideologier utan kommer att välja ett äldreboende som fungerar riktigt bra vare sig det drivs i offentlig eller privat regi. Därför ställer vi oss på de äldres sida – som alltid!

Ulf Karlsson (SD) Ledamot omsorgsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD) Ledamot omsorgsnämnden


Det borgerliga självbedrägeriet

2016-04-25 14:52

Landskronahem ett välskött bolag med god ekonomi, aktivt underhålls och renoveringsarbete och med få lediga uthyrningsbara lägenheter. Landskronahem är nämligen värderat till 2,7 miljarder kronor, 1,4 miljarder mer än det bokförda värdet.

Ändå är det just detta som gör att Strandberg är orolig för bolagets framtid.

Eller vet Strandberg något som vi andra inte vet?

Docenter, forskare och Hyresgästföreningen har uttryckt sin bild på allmännyttan. Bilden om att Landskronahem är ett välskött bolag och att den samhällsnytta som bolaget gör delas av just professionen. Har dem också fel Strandberg i sin analys av Landskronahem?

I dag finns det en stor oro ibland hyresgäster och bland befolkningen i Landskrona för vad som kommer att hända med allmännyttan. Har dem fel i sin oro Strandberg?

Nä sanningen ligger nog nära den nyliberala ideologin att så mycket som möjligt ska privatiseras.

Det finns en oförmåga ifrån kommunstyrelsens ordförande att lyssna på någon annan för alla har tydligen fel.

I stället är det en ny inriktning i Landskrona. Det förkläs i ord om att ”ladda bolaget”, av Landskronahems ”opolitiske” ordförande. Liberalerna i Landskrona arbetar med inhyrda, formellt opolitiska företrädare som förtroendevalda. Genom detta finns en extrem lojal grupp knuten till kommunstyrelsens ordförande. Om det sedan är kommunstyrelsens ordförande som styr eller det är svansen som styr, är svårt att veta.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionenFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser