PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Du kommer att få svar, Alinda

2016-10-07 14:10

I en interpellation till mig har Alinda Zimmander ställt exakt samma frågor som nu ställs i dessa spalter. Frågor som kommer att besvaras vid nästa kommunfullmäktige den 31 oktober. Eftersom Alinda har valt interpellera mig vill jag inte förekomma debatten genom att besvara frågorna nu. Däremot vill jag gärna redovisa min generella uppfattning om ett så kallat trygghetsboende.

Det är bra för Landskronaborna i allmänhet och Omsorgsförvaltningens klienter i synnerhet när vi får ett trygghetsboende. Många av dem som söker plats på ett äldreboende skriver att otrygghet och oro är de viktigaste skälen för deras ansökningar. För denna grupp seniorer skulle ett trygghetsboende vara en bra lösning samtidigt som trycket på våra äldreboenden skulle minska.

Ett trygghetsboende bör ligga i ett område som Landskronaborna upplever som tryggt. Upplåtelseformen bör vara i form av hyresrätt med en hyra som en majoritet av Landskronaborna kan klara av.

Trygghetsboendet ska innehålla gemensamma utrymmen för social samvaro och en värd/värdinna som bekostas av Omsorgsförvaltningen.

Trygghetsboendet ska inte administreras av Omsorgsförvaltningen. Däremot ska vi givetvis samarbeta med den privata eller kommunala fastighetsägare som kommer att driva Landskronas första trygghetsboende.

Alinda Zimmander kommer, precis som tidigare skett, att tillsammans med Ulf Karlsson (SD) inbjudas till diskussioner med fastighetsägare gällande start av trygghetsboende.

Jan Allan Beer (L)
Ordförande Omsorgsnämnden


Trygghetsboende. När?

2016-10-07 09:12

När ska Landskrona få ett Trygghetsboende för äldre Jan-Allan Beer?
När vi Socialdemokrater lämnade in en motion om ”Trygghetsboende för äldre fattades det beslut i politisk enighet om att detta skulle verkställas, trots det har inget sådant boende kommit till stånd. Åren går men inget ”Trygghetsboende” kommer till stånd.
Denna höst, närmare bestämt den 16 november släpper vår Socialdemokratiskt ledda regering nya riktlinjer och direktiv för stöd till denna typ av boende.
Vi socialdemokrater undrar nu följande:
Känner omsorgsnämndens ordförande till de nya riktlinjerna och direktiven för stöd till att skapa ”Trygghetsboende” för äldre?
Kommer omsorgsnämndens ordförande att se till att vi äntligen får till stånd ett ”Trygghetsboende” i Landskrona?
Tycker omsorgsnämndens ordförande att de lokaler som nu snart blir lediga när Hotell Öresund ska flytta skulle kunna byggas om till ”Trygghetsboende” för äldre i Landskrona?

Alinda Zimmander (S)


Ord om nattetid

2016-10-06 09:11

brodera

Hej på er Landskrona Direkt läsare!
Att jag är uppe om natten och ugglar, är säkerligen inte något nytt för er.
Fann dessa kloka ord, på en brodyr:
Ord om nattetid…
“Dröj, o frid, dröj i mitt tjäll
bliv bästa gästen min
ty dagen skrider – det blir kväll
och natten bryter in”.

Vid pennan:
Geula Viola Lesén

P.s Snälla kom ihåg att ta på reflexen, så att ni syns i mörkret!
Tack för ordet.


Svar till Jonas Esbjörnsson

2016-09-29 16:28

De kostnader gällande avkastningskraven som du pratar om är lagstadgade och därför inget som någon vill införa av ondo. Alltså kommer detta att införas koncernbildning eller inte, för du menar väl inte att du tycker att vi politiker ska rösta igenom något som är lagvidrigt? Sen att vi kan svara åt varandra tyder väl på en viss samsyn kanske?

Dessutom så kräver ni många svar utan av att ens göra en ansats att ge några svar själva.

Eftersom ni i vanlig ordning återemitterade ärendet så tog vi Sverigedemokrater inte debatten med er men det innebär att vi har mycket roligt att se fram mot på nästa Kommunfullmäktige!
Sen när beslutet är fattat kommer ni i vanlig ordning att försöka åsidosätta demokratin med ett överklagande till förvaltningsdomstolen eller?
Det känns för mig som om denna debatt går i långbänk nu och därmed drar jag för min del streck i den.

Lars Ekvall
Ledamot av kommunfullmäktige


Tänk före efter!

2016-09-29 10:42

Hej på er, Landskrona Direkt-läsare!

Jag tänker som ni redan vet.
Jag tänker väldigt mycket just nu.
Jag tänker på Landskrona: “landets krona”
Vi Landskronabor konsumerar och kapitaliserar precis som alla andra som lever och bor.
Fakta är att det är fler och fler av oss, konsumerar och kapitaliserar utanför vår stad.
VARFÖR???
Som ni redan vet så är 1+1=2.
Om vi inte handlar här och nu, så slår affärerna igen p.g.a olönsamhet och nedläggningar blir fakta.
Det är dags att tänka om!!!
Tänk före, efter!

guela_agg

Tack för ordet!
Vid pennan och kameran: Geula Viola Lesén


Svar till Torkild Strandberg

2016-09-27 11:50

När jag ställde frågor till Lars Ekvall (SD) svarade Per Eriksson (L) och när jag frågade Stefan Olsson (SD) svarade Torkild Strandberg (L) och tvärtom. Någon som är förvånad?

Jonas Esbjörnsson (S)


Om höjda avgifter och hyror

2016-09-24 11:29

Jonas Esbjörnsson frågar i en insändare om Stefan Olsson kan lova ”att inga höjda avgifter på el, internet och fjärrvärme kommer att ske med en bolagisering?”. Detta är naturligtvis rent nonsens. Avgifternas och hyrornas storlek baseras främst på bolagens förmåga att sköta sin verksamhet professionellt och kostnadseffektivt. Jag vill istället fråga Jonas Esbjörnsson om han kan lova att inga hyror, elavgifter, fjärrvärmeavgifter eller internetavgifter kommer att höjas om vi INTE inrättar ett koncernbolag? Med Jonas logik kan man ju ställa sig frågan om inga hyror eller avgifter höjts under alla de år vi inte haft ett koncernbolag. Alla vet vi ju svaret. Utom Jonas.

Torkild Strandberg (L)


Svar till Stefan Olsson (SD)

2016-09-23 14:54

Med bolagisering kommer man att öka kostnaderna med avkastningskrav. Men kan Stefan Olsson (SD) lova att det inte kommer några hyreshöjningar för Landskronahems hyresgäster? Att inga höjda avgifter på el, internet och fjärrvärme kommer att ske med en bolagisering?

Jonas Esbjörnsson (S)


Så var det dags igen!

2016-09-23 08:54

Det påstås att papegojor är världsmästare på att upprepa sig. Men jag tror faktiskt att socialdemokraterna i Landskrona överträffar våra fjäderprydda vänner.

Efter årtionden av socialdemokratiskt styre lämnades staden över till andra år 2007, efter ett katastrofval för (S). Det var då en stad i förfall. I stort sett allt hade gått snett. Näringsliv, boende, invandring, kriminalitet, bidragsberoende hade nått bottennoteringar. Missmod och pessimism präglade Landskrona.

Ta en promenad idag. Det byggs och investeras. Företag flyttar hit, hotell och bostäder växer fram. Stadsutvecklingsbolaget vänder utvecklingen på Öster och i centrum samtidigt som en ny stadsdel växer fram i norr med skola, idrottshall och bostäder. Detta är resultatet av ett konsekvent utvecklingsarbete. Inte undra på att optimismen och framtidstron sprider sig i staden.

Som en naturlig del i denna utveckling läggs nu ett väl genomtänkt förslag om en ännu bättre och effektivare kommunal organisation, med ett koncernbolag, en fond för framtida investeringar i infrastruktur och klimatanpassning och en ny ledningsorganisation.

Givetvis säger (S) återigen nej. Man frågar sig varför. Jag tror att det yttersta skälet till detta envisa nejsägande är av ren partipolitisk natur. S inser att framstegsvänliga människor i nya miljöer inte röstar på (S) i samma utsträckning som invånarna i den socialdemokratiska välfärdens stolthet – Norrestad.

Vi sverigedemokrater sätter alltid hela Landskronas framtid och utveckling i första rummet. Tar ansvar och lägger vår röst på riktiga och konstruktiva förslag till glädje för ALLA i Landskrona. Så har (SD) alltid först sin politik, och det kommer vi att fortsätta med, på riktigt! 

Till sist vill jag bara förtydliga för Jonas Esbjörnsson när det gäller hans gallimatias (nonsens och struntprat) om dubbelbeskattning för våra invånare. Vad det handlar om är att ha så låga kostnadsnivåer som möjligt i våra bolag, vilket är det enda sättet att hålla rimliga taxor och hyror. Beträffande utdelnings- och avkastningskrav så finns det faktiskt en lagstiftning som ålägger oss att ställa sådana krav på våra bolag. (avkastning) Allt för att skapa konkurrensneutralitet på marknaden.  Eftersom det är skattebetalarna som får skjuta till medel om det går dåligt, är det också rimligt att man får en avkastning när bolaget går bra. 4% avkastning är mycket lågt. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Sagan blev åter igen till en obehaglig (S)kröna

2016-09-20 09:23

Jonas,

Tack för att Du försöker att svara på min enkla fråga, tyvärr uteblir ännu en gång svaret. Däremot avkräver Du mig istället om svar på frågor som redan är besvarade i vår strategi ”Vägval Landskrona”, som där anger våra principer, antagande och planer. Allt presenterat för och antaget i kommunfullmäktige.

Dina påståenden om avkastningsförslaget är direkt lögn, om det är på grund av din okunskap eller av ovilja att hålla dig till sanningen låter jag därför andra själv dra sina slutsatser om. Du sitter själv i allra högsta grad närmast denna diskussion, och vet lika bra som jag att det Du påstår är lögn. Ditt sätt att resonera och basunera skulle vara detsamma som att jag påstod att vi skattebetalare som inte bor i Landskronahems lägenheter, indirekt subventionerar hyrorna med våra skatter. Ett påstående som skulle vara lika dumt, som ditt svar och dina påståenden. Ett konstaterande Du faktiskt själv klarar av att göra i dina uttalande om att du nu istället vill subventionera hyror, el och nu även internet och värmeförsörjning med skattemedel, detta på bl.a. en marknad som är avreglerad. Helt i strid mot alla lagar och andra bestämmelser.

Vidare tycker jag att Ert utpekande av Sandvången och Pilängen som ”kronjuvelen” nu verkligen tydliggör Er politik. Det ni nu gör är att peka ut vissa områden som mer värda än andra. Detta stödjer mitt påstående om ditt och SAP i Landskronas alldeles eget socialdemokratiska index. Att Ni nu indexerat Landskronas områden är i sig skrämmande. Kanske Du själv, utifrån detta index, skulle förklara Er politik och Era planer för Landskronas övriga områden. Man börjar undra vilka områden som är extra fina, fina och mindre fina, eller hur ni nu indexerar och smider planer inom arbetarpartiet?

Med detta avslutar jag debatten med Jonas och dialogen med Jenny, med slutsatsen och att de inte kan förklara sig, ej heller svara på min fråga. Tyvärr också med en besk eftersmak och ett bekräftande om att socialdemokraterna i Landskrona har ett alldeles eget index, i vilket de delat in Landskronas olika områden.

Per Eriksson (L)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser