PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 8:e december
Dagens namn: Virginia

Varför lurar Landskronahem både staten och sina hyresgäster?

2021-10-18 09:48

Första Trygghetsboende för Landskronaborna är något som vi Socialdemokrater såg till att det kom plats. När det nu har kommit fram att Landskronahem har både lurat staten och hyresgästerna på Käglan så gör det oss Socialdemokrater riktigt förbannade.

En del av bygget har finansierats av staten på 2,1 miljoner och det förpliktar med att Landskronahem ska leva upp till en rad krav vilket man inte har gjort, varför inte det?

Varken omsorgsförvaltningens ordförande Jan-Allan Beer (L) och Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson, har någon koll på att avtalet som skrevs på har efterlevts.

Detta är skandalöst och redan efter ett halvår efter invigningen försvann boendets aktivitetsledare som brukade komma till boendet och hålla i de gemensamma aktiviteterna. Att skylla på en pandemi kanske man kan göra till en viss del men den bröt ut först i mars 2020.

Vi Socialdemokrater förstår hyresgästernas besvikelse som flyttade in 2018 och som lockades dit för gemenskap och trygghet som uteblev.

Här har politikerna Jan-Allan Beer och Kenneth Håkansson som styr ett stort ansvar och vi förutsätter att man iordningställer detta med omedelbar verkan och även kompenserar hyresgästerna rejält.

Huruvida man får återbetala statens bidrag det återstår att se.

Jenny Tillander
Socialdemokrat

 


Sfinxen är en gåta

2021-10-14 10:36

Sfinxen är en gåta, en enigma.
Det är väl därför den fortfarande fascinerar, mig också.
Tror att det är ett av de mest fotograferade objekten i Lund.
Det är omöjligt att gå förbi statyn utan att reflektera.
Det Jonas Bylund gör, är att transmogrifiera detta beläte
till den tid den gjordes i. Starkt.

Min egen bild av Sfinxen är annorlunda.
Gåtan tilltalar mig lika mycket.

Örjan Kristenson

 

Läs mer: Snart plockas sfinxerna ner

 


Kallbad

2021-10-14 09:51

Äntligen! När tjänstemännen i Stadshuset får hålla i trådarna så presenteras ett bra och hållbart förslag till ett nytt Kallbadhus i Landskrona. Förra gången, 2015, lade en politiker fram ett förslag till nytt kallbadhus, som varken var bra, hållbart eller förankrat hos Öresundsvarvet och Landskrona Hamn.
Förnuftet har nu segrat och den föreslagna placeringen är nu den som intresserade badgäster förespråkat.
Det är nu drygt sju (7) år sedan jag började skriva insändare och prata med T S om ett kommunalt kallbadhus. Det kommer gå ytterligare tre år innan det nya Kallbadhuset förhoppningsvis kan invigas. Tio år från mina ord till Stadens handling! Hoppas bara att jag om tre år är så pass alert så jag kan utnyttja Kallbad!

Björn Lind


Exploatera all mark?

2021-10-13 09:03

I området norr om Engelska skolan finns tills nu orörd natur. Jag har hört både näktergal och gök där. 
Nu står där fullt av grävskopor och pinnar. 
Måste ni exploatera varje centimeter av kommunens mark? 
Gör detta till ett strövområde istället. 
Den biologiska mångfalden håller på att förvandlas till biologisk enfald i hela världen. Och Landskrona stad hjälper till? 
Det gör mig ärligt talat väldigt ledsen.

Monica Drexler Bergman


Ingen skall bli utförsäkrad och sjuka ska ha rätt till den trygghet de förtjänar

2021-10-11 15:59

Att vara långtidssjukskriven är ingen rolig situation att vara i. Inte nog med att du är sjuk, du måste också oroa dig för att eventuellt bli utförsäkrad och behöva klara dig utan inkomst. 

Sjukförsäkring är inget bidrag. Skillnaden mellan bidrag och försäkring är att den senare bygger på att en premie har betalats in, vilken ger försäkringstagaren rätt till ersättning (under vissa villkor). Arbetslöshetsförsäkring är ett annat exempel på försäkringar. Bidrag får man utan att ha betalat någon försäkringspremie, till exempel på basis av behov.

De tidigare allianspartierna vill alla spara miljarder på sjukförsäkringen visar tidningen Arbetets genomgång av partiernas skuggbudgetar. Varför inte istället börja med att omvandla förslagen i Claes Janssons sjukförsäkringsutredning (En begriplig och trygg sjukförsäkring, SOU 2020:6 och En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26), som 3,5 miljoner löntagare ställt sig bakom, till praktisk politik?

Vi Socialdemokrater tycker att de sjuka inte ska straffas ännu mer utan sjuka ska ha rätt till den trygghet de förtjänar.

I budgeten för 2022 ska vi stärka sjukförsäkringen genom ett antal åtgärder:

  • Taket i sjukförsäkringen höjs från åtta till tio prisbasbelopp, det innebär att den högsta ersättningen per dag höjs från 821 kronor till 1 021 kronor.
  • Rehabilitering ska vara möjlig även efter dag 365 i sjukförsäkringen.
  • Sjukförsäkringen för äldre förbättras, så att deras arbetsförmåga inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden.
  • Deltidare och behovsanställda ska kunna få ersättning från sjukförsäkringen.

Det är ett steg i rätt riktning för att laga dagens sjukförsäkring. Men mer behöver göras.

Idag har vi ett system där det är Försäkringskassan som avgör om du är arbetsför eller inte, det borde väl i alla fall vara läkaren som bedömer detta. Det finns exempel där Försäkringskassan avfärdat läkarintyg (underlaget för att beskriva arbetsförmågan) och ansett personerna som arbetsföra, där de sjukskrivna avlidit av sina sjukdomar en kort tid efter att de blivit utförsäkrade.

Riksrevisionen har funnit att bristfälliga medicinska underlag ytterst sällan kompletteras. Konsekvensen om underlagen inte kompletteras är att risken för felaktiga beslut ökar.

Vi Socialdemokrater i Fackens S i Landskrona anser att det är viktigt att:

  • Försäkringskassan ser till att ha rätt underlag så handläggningen blir så rättssäker som möjligt
  • Läkarens bedömning väger tyngst så att ingen skall riskera att bli utförsäkrad
  • Sjuka ska ha rätt att vara sjuka

Adis Heldic ordförande,
Cecilia Hallberg Berndtsson ledamot i Fackens S i Landskrona


Liten varning

2021-10-07 09:42

Vi är flera som överraskats av en ny parkeringsskylt vid Tornets/ Friskis o Svettis parkering. Skylten sitter lite skymd om man vill ha full uppsikt när man svänger in.
Just nu när den är ny har parkeringsbolaget den dåliga smaken att lappa så många som möjligt (300kr ).
Parkeringsbolaget som cashar in pengarna heter nog Hojab AB via Securitas.
Vet inte om bolaget har fått fler nya uppdrag just nu i denna svårparkerade stad. Så kanske det finns anledning att vara uppmärksam på fler ställen.
Med P-skiva får man dock stå gratis i 3 timmar.

Lena Nilsson


Svar till Jan-Allan Beer

2021-10-05 11:50

Det är glädjande att Treklövern (L, M, MP) nu beslutat om att titta på de konsekvenser som deras beslut tillsammans med C,  att höja hyrorna och avgifterna inom äldreomsorgen fått. De stora  hyresskillnad som idag finns inom vårt bestånd från 3400-7000 får konsekvenser för de boendes livskvalité och det är inte rimligt. De äldre skall kunna ha samma livskvalité var man än råkar få boende.

Jan-Allan Beer(L) skriver att vi har ett högre förbehållsbelopp men det har ingen betydelse eftersom förbehållsbeloppet i Landskrona beräknas efter att hyran är avdragen. 

Vi Socialdemokrater tycker därför att Landskrona stad skall garantera förbehållsbeloppet. Alla skall garanteras det belopp som Socialstyrelsen anser att de äldre behöver för en god livskvalité.            

Eva Örtegren (S)
Jonas Esbjörnsson (S)


Litet inpass om nyttan av presentkort

2021-09-17 10:09

Stefan Olsson är missnöjd över att Treklövern inte uppmärksammat hans förslag om att ge personalen som slitit under pandemin en uppskattning i form av ett presentkort eller ledighet.
Treklövern väljer att gå ut med att de tyvärr inte kan ge personalen ledigt utan vill hellre ge ett presentkort i stadens butiker.
Om detta kan man ha olika åsikter. Dels att Treklövern tydligen låtsas att allmosan är deras förslag? Dels om ifall ett presentkort som är bundet till vissa butiker är en bra lösning eller om reda pengar är bättre. Dels om inte ledighet är mer önskvärt av personalen än ett presentkort.
Vi kan ha förståelse för att man vill gynna stans affärer. Det gör vi själv gärna. Lite förståelse har vi när vi hör hur dyrt det är med ledighet även om vi tycker att det är just vad personalen behöver.

Men vi kan inte förstå Treklöverns ( Strandberg, Brorsson, Mesanovic) motivering att man inte vill behandla personal olika. All personal ska få lika belöning menar de.

Med den logiken borde ju annan personal, t ex högre tjänstemän på Kommunhuset, få sina bonusar, pensionsförsäkringar och avgångsvederlag i form av presentkort på t ex ICA, City Gross, Coop och andra butiker i Landskrona. Istället för i stora pengautbetalningar. Då kanske de stannar kvar i kommunen. I alla fall tills presentkorten är slut.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Avslutande replik till Treklövern om belöning till personalen

2021-09-10 15:34

SD tycker det är positivt att Treklövern äntligen tycker vår personal i Landskrona gör ett fantastiskt jobb och därför vill belöna dem. Av alla ca 4 300 anställda, både timvikarier och övrig personal, sticker ändå personal inom skola, vård- och omsorg ut, då det är dessa grupper som fått dra det tunga lasset, faktiskt både före och under Covid-19. Eftersom dessa grupper varit belysta av både regering, media och invånare i Sverige så är det ett självklart val att framhäva dessa för ett synnerligen gott arbete. Inte bara för att de gjort det dom är utbildade för utan i många fall mycket mer. Dessutom har dessa grupper inte haft samma valmöjlighet, att jobba hemifrån som andra grupper och därmed varit utsatta för större smittorisk. Förhoppningsvis klingar nu den horribla situation vi haft med pandemin under snart två år av, men det läker för den skull inte ut en andra anledning till att ovan nämnda grupper fortsättningsvis kommer att ha väldig hög, och stundom outhärdlig arbetssituation, nämligen en ytterligare smittvåg. Treklövern tycker att SD:s förslag kostade för mycket för staden men för oss Sverigedemokrater kan man inte bara sätta ett pris på vad vår personal får kosta, där är skillnaden mellan Treklöverns och SD:s syn på våra medarbetare. 

Treklövern svarar följande: “Vår modell kostar ungefär 6,5 miljoner kronor. Att ge stadens verksamheter ersatt ledighet enligt samma kriterier som ovan, skulle kosta över 23 miljoner kronor. Om vi bad 40% av medarbetarna att göra arbetsuppgifterna ändå och bara ersatte 60% av tiden med vikarier skulle det kosta 14 miljoner kronor.” Detta stämmer inte. Sverigedemokraternas förslag var belöning eller kompensationsledighet för ca 1 500 medarbetare inom skola och vård- och omsorg. Med SD:s förslag på ersatt ledighet för dessa grupper så landar summan på ca 7,3 miljoner kronor och om vi bad 40 % av medarbetarna att göra arbetsuppgifterna ändå och bara ersatte 60% av tiden med vikarier, så skulle det kosta ca 4,4 miljoner kr. Det är klart man kan dribbla med siffror för att slå sig själv på bröstet som i Treklöverns fall, men frågor som bör ställas är varför Treklövern väntat i över 3 månader med att lyfta frågan sedan SD lyfte förslaget i en motion och interpellation och hade Treklövern överhuvudtaget tänkt på stadens personal om inte Sverigedemokraterna tagit initiativet?

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Otack är världens lön

2021-09-08 13:43

Bäste Stefan Olsson (SD)!

Jag hänvisar till Din insändare här på planket 2021-09-06.

Du hade ju i princip rätt när Du frågar: “Varför inget erkännande till SD, Torkild Strandberg?”
Nästa gång, när Du Stefan lägger förslag, så se till att ingen vågar bjuda högre! Mycket kan stå på spel!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds UniversitetFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser