PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Öppet brev till ordföranden Gabriel Munck

2016-11-10 13:53

Gabriel,

Jag vet och många med mig vet att du bara är en galjonsfigur i BoIS styrelse och att du bara är en budbärare åt en annan i styrelsen, som inte vill synas men gärna vill söndra.

Senaste dagarnas rapportering i lokalpressen samt dagens helsida i LP föranleder ett antal frågor, som jag och många med mig gärna vill ha svar på.

  • Jag vet att Styrelsen har det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet men hur kan Styrelsen så totalt köra över den som skall verkställa era beslut nämligen den av alla lovordade och prisade fotbollsansvarige, Agim Sopi, den verksamhetschef Styrelsen nyligen skrivit ett nytt kontrakt med för att under ytterligare två år leda föreningens representationslag?
  • Hur kan Styrelsen så totalt ignorera Sopis begäran, som han själv uttrycker så här: “Jag har alltid velat ha Billy och det är ingen hemlighet över huvud taget. Styrelsen vet det, klubben vet det, Billy vet det, spelarna vet det. Alla vet det.” Ändå så gör Styrelsen så här. Varför?
  • Vidare säger Sopi: “Men Billy har helt enkelt varit ett förstaval hela tiden. Han skulle vara där precis som vi har haft. Men klubben valde något annat”.Varför Gabriel Munck? Varför valde klubben något annat?
  • Du motiverade Styrelsens ställningstagande med att ekonomiska skäl låg bakom ert beslut att inte förlänga Billys avtal. Hur går detta ihop med att göra sig av med en halvtidsanställd och i stället avtala med en heltidsanställd plus en halvtidsanställd? Förklara denna ekvation Gabriel.
  • Styrelsen går inte bara emot sin verkställande tjänsteman, Sopi, den går uppenbarligen emot de som skall göra jobbet också, nämligen spelarna. Årets förmodligen bäste spelare, Jonathan Levi, säger så här: “Men jag tycker också det är synd att Billy Magnusson inte blir kvar. Jag tyckte om honom”. Varför har styrelsen inte lyssnat av vad spelarna tycker Gabriel?
  • Rätta mig Gabriel om jag har fel härvidlag, men i år har Billy haft ensamt ansvar för laget i två matcher – båda dessa har BoIS vunnit.
  • Varför blir det så här stökigt under ditt ordförandeskap? Det är ju inte första året det blir denna turbulens kring föreningen. Tycker du inte det är dags för dig att tacka för det som varit och lämna föreningen?

Björn Lind


Avslutande replik till Tillander och Fernebro

2016-11-09 14:42

Anna Fernebro och Jenny Tillander,
Vi tar det en gång till!

Svenska myndigheter upphandlar varor och tjänster för omkring 600 miljarder kronor om året. Regeringens förslag skulle innebära att upphandlande myndigheter ska kräva att leverantörerna ger sina anställda löner, semestervillkor och arbetstider i nivå med kollektivavtal. Däremot skulle kollektivavtal inte vara ett krav (och inte heller tjänstepension eller försäkringar som följer med kollektivavtal).

Regeringen har lagt en proposition som missgynnar de 60 procent av Sveriges småföretag som inte har tecknat kollektivavtal.  I Sverige ska svenska regler gälla. Både på helt privata marknader och vid offentlig upphandling ska arbetstagare ha bra och hyggliga villkor och rimliga löner. För att åstadkomma detta behöver vi bland annat ändra reglerna så att företag som vinner en upphandling ansvarar för att alla deras underentreprenörer uppfyller bra, korrekta och rättvisa villkor.
De som företräder kommuner och myndigheter måste vidareutbildas i hur man upphandlar och vilka krav som går att ställa på företagen. Vi behöver stärka uppföljningen och inspektionerna. Dessa måste vara omfattande, regelbundna och konsekventa.

Mycket av det här hade vi kanske kunnat genomföra tillsammans med den socialdemokratiska regeringen, om den bara hade varit beredd att förhandla med oss. Till och med Almega står bakom SD:s ställningstagande angående LOU. Civilministern har istället valt att under två års tid arbeta fram ett helt eget, mycket omfattande förslag utan att vid ett enda tillfälle stämma av hur Sverigedemokraterna sett på saken. Har Fernebro och Tillander läst förslaget? Eller ni går bara på vad LO:s ”tyckonomer” säger? Förslaget är helt enkelt näringsfientligt.

När det gäller nollvision angående dödsolyckor i arbetslivet, så kan Ni inte bara slänga ur er påstående utan att veta hur det fungerar med budgetmotioner i riksdagen. Det låg som en del i ett större förslag som man röstade emot. Socialdemokraterna bryter ofta ur delar i förslagen och påstår sen att SD röstat mot någonting. Givetvis strävar vi efter en nollvision, det är ju självklart, sen ser ju våra förslag annorlunda ut, det är inget konstigt. SD förstår vikten av att Arbetsmiljöverket behöver resurser för sitt arbete, och därför väljer SD att höja både anslag och ambitionsnivån.

SD vill även uppmuntra arbetet med SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete), genom fler inspektioner från Arbetsmiljöverkets sida och förtydliga att SAM är en föreskrift som samtliga företagare ska följa.
Vidare vill SD återställa anslagen till 2006 års nivå, vilket motsvarar en höjning på omkring 100 mkr årligen ifrån dagens nivå. SD vill också intensifiera arbetet mot olyckor på arbetsplatserna och återställer det statliga stödet till fortbildning av fler skyddsombud. Preskriptionstiden för normalgraden av arbetsmiljöbrott är idag 2 år och vid grova brott 5 år. Denna tid är alldeles för kort när det ofta gäller brott med dödlig utgång. Där vill SD utöka preskriptionstiden till minst det dubbla, 4 år för normalgraden samt 10 år för grova brott.

Avslutningsvis visar Er okunskap om SD:s politik och ställningstagande på något som vi redan visste, nämligen att LO är SD-fientligt och att Ni sprider lögner för att inte tappa fler LO-medlemmar till det snabbast växande arbetarvänliga partiet.

PS: Underskatta aldrig LO-medlemmarnas stöd för SD.

Härmed är debatten avslutad för min del.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


77-åring tvingas vårda 101-årig mamma

2016-11-09 09:19

Min kära mor fyllde nyss 77 år gammal, hon är inte infödd i Landskrona, utan träffade min pappa som föddes i Landskrona någon gång, långt innan jag föddes, i Karlskrona, och dom flyttade sen hit.
Hon jobbade på Arbetsförmedlingen så länge jag kommer ihåg, på den tiden när dom gjorde vad namnet sa. Hennes mamma, min mormor, jobbade för flygvapnet på F17 i Blekinge i större delen av sitt liv.
Idag är min mormor 100 år men fyller 101 år på Nobeldagen. Min kära mormor, bara för två år sen var hon helt klar i sinne och minne, hon kunde komma ihåg mina barndomsvänner och vad vi gjorde, bättre än vad jag själv kunde. Då bodde hon fortfarande i Ronneby, och min mor körde dit och tillbaka för att se till så att hon hade det bra.
Till slut så blev det ohållbart. Mormor skulle flytta till Landskrona och bo hos min mor. Mormor kunde inte vara kvar i Ronneby under flytten givetvis, och vi som skulle flytta behövde alla vara i Ronneby, så min mor bad om hjälp från äldrevården. Kunde dom över en helg hjälpa med att hålla koll på mormor medan vi flyttade hennes saker.
Nej.
Det var svaret efter utredning, mormor var kapabel att trycka på larmknappen om det var akut, satt en snörvlande konsult till utredare och bestämde, och anledningen till att jag nämner “snörvlande” är att en kvinna på 100 år med vacklande hälsa kanske inte bör utsättas för smittorisker, men vad vet jag.
Eftersom ingen hjälp fanns att hämta så fick mormor följa med upp under flytten, och morgonen efter gick det inte att kommunicera med henne längre, hon fick ett stroke, och efter det har det bara blivit värre. Hon känner inte igen oss längre. Hon kan inte ta hand om sig själv. Hon vet inte hur hon ska göra för att äta eller gå på toaletten.
Hon förlitar sig 100% på sin dotter, min 77-åriga mor, att klara sig dag för dag.
Mamma är i en ålder där hon själv skulle behöva hjälp, men framförallt där hon skulle ha möjlighet att ha ett eget liv.
Hon har begärt hjälp från kommunala vården för att få hjälp, men det enda hon blivit beviljad är 3-4 timmar i veckan, resten av tiden har hon knappt möjlighet att sköta vanliga bestyr i hemmet, som att tvätta eller ta hand om räkningarna, än mindre att besiktiga bilen eller sköta andra sociala kontakter för egen del.
Allt detta kanske är vad åldringar har att förvänta av samhället idag, fan vet hur det blir när jag inte kan försörja mig.
Häromdagen fick min 101-åriga mormor en räkning på 1.990kr för “omvårdnadsavgift” i 7,53 timmar.

Seriöst…
Vad fan är det?
En kvinna som betalt skatt i hela sitt 101-åriga liv, aldrig begärt bidrag eller legat någon till last, och jobbat för svenska försvaret större delen av det… ska betala nästan 2000kr av sin minimala pension för att någon sitter hos henne i ett par timmar varje vecka?
Min mor får inte en krona för att hon tar hand om min mormor, att hon avlastar äldrevården, och det enda hon ber om blir avslaget. Fy fan.

Jag är 45år gammal nu, men jag vet inte om jag vill bli gammal i det här landet, jag skiter i partipolitiken, men man ska fan få den respekt man förtjänar när man inte längre kan ta hand om sig själv.

Skäms på er, ni som vet att ni är skyldiga, för jag vet att ni vet vem ni är, och än mer skam på er för att ni låter opportunister och populister nyttja er inkompetens.

Björn Persson
icke partipolitisk


Rikemansstad vid havet

2016-11-08 16:15

Möjligen en felskrivning? Eller inte! Redan i andra meningen avslöjar sig Makten i Landskrona och skriver ”förändringen” är möjlig. Så talar och skriver självklart endast de som tror sig skådat ljus och sanning. Retoriken känns igen från sektledare, shamaner, överstepräster och andra. Makten i Landskrona anser sig sitta på ensamrätt till de lösningar, förändringar och krav som framtiden kräver.

Efter tio år vid makten blir det lätt pinsamt, när kommunalråden fortfarande lever i det förflutna och tar ansats där. Närminnet sviktar och de tio åren med egen politisk indolens vad gäller stora för staden viktiga frågor hoppar man över. De storvulna vallöftena om en levande och trygg stad har kommit på skam. Ungdomarna flyr staden, otrygghet och segregation ökar och kulturutbudet för vanliga landskronabor reduceras till langos, tivoli och magdans en gång om året etc.
Maktens mål med ”sin” förändring är att staden skall transformeras till en rikemansstad vid havet. Det skall vara dyrt att bo i Landskrona. På så vis skuffas alla de undan, som inte har råd – låginkomsttagare och bidragstagare. Att detta är målet är inget att hymla om. Ofta uttalat av Treklövern, påhejade av SD.

Makten äger inte den enda och sanna lösningen även om de lever i den fantasivärlden. Jag och vi inom S anser också, att vi måste bli bättre på att möta framtiden och vi ser också problem. Den stora skillnaden är att vi anser att alla skall ha en chans att vara med att påverka och bli delaktiga. 
Makten i Landskrona ser sig som framstående framtidsanalytiker. Men det finns andra som har kloka idéer. Sannolikt ännu klokare, vilket kanske är förklaringen till oviljan att dessa skall få komma till tals. Då avslöjas de egna bristerna och idéerna och riskerar att brisera som såpbubblor den ena efter den andra, hur förförande vackra de än upplevdes när de flimrade förbi. 

Jo, jag tror jag orkar, i alla fall att lyfta mig över de dimridåer som Makten lägger. Där bortom hittar jag en grupp diffusa direktörer vars värderingar vi inte vet, som har skaffat sig makt och inflytande i staden. Vi vet bara att sju direktörer skrev ett brev. Att dessa direktörer ansåg/anser sig utgöra en elit och att de ogillar socialdemokrater. Men var ligger deras privata intressen?
I den nya organisation, som nu skall implementeras är bolagisering ett nyckelord. Det är sådant som direktörer tycker om. Människor med makt. Och pengar.
Men vad tycker alla de anställda som skall effektiviseras – Torkild, Birgitta och Mikael?
BRA är Landskronas värdegrund –  Bemötande, Resultat, Ansvar!
Frågan är om frågan om en ny tillväxt …är särskilt BRA hanterad.

Leif Olin (S)


Svar till Stefan Olsson (SD)

2016-11-08 16:05

Stefan Olsson har en uppfattning att facket inte ska ha något inflytande och därför vidhåller vi att SD är ett fackföreningsfientligt parti. Stefan har rätt att Facket är en intresseorganisation och de förtroendevalda väljs av dess medlemmar, precis som med oss politiker.  Stefan Olsson (SD) har inte utsetts av ”folket” utan av det parti som han tillhör.

Facket har haft en avgörande roll för att vanliga löntagare fått det bättre.
Krav på 8 timmars arbetsdag, 8 timmars vila och 8 timmars fritid, rätt till semester, inflytande för de anställda, A-kassan med mera är viktiga och tydliga förbättringar som aldrig hade kommit till stånd utan facket.

Gemensamt kommer vi ta strid för bättre villkor för vanligt ”folk”

Regeringens förslag om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling har Stefan Olsson (SD) fått helt om bakfoten om vilka konsekvenser detta skulle få. Kollektivavtal skulle utesluta både svenska och utländska företag att försämra villkoren för arbetstagare. Företagen skulle konkurrera på lika villkor med kollektivavtal.

Stefan säger att Svenska regler ska gälla och han vill ha skydd för den svenska modellen? Stefan Olsson(SD) påstår att lagen skulle medföra krångel vilket visar på tydlig okunskap. Genom kollektivavtal så får arbetsgivaren den hjälp av sin organisation som den är med. Arbetstagaren får en större trygghet när det gäller skydd vid arbetsbrist, pension m.m.
Varför flaggar ditt parti för att man ska göra tvärt emot? Jo för att SD är ett parti som är fackföreningsfientlig!

Nu gäller det att förbättra arbetsmiljön och kravet om kollektivavtal vid offentlig upphandling. Varför har Stefan Olssons parti (SD) röstat emot en nollvision om dödsolyckor i arbetslivet?

Regeringen har även sett till att skärpa lagen för att undvika stapling av visstidsanställningar och detta ökar tryggheten för de anställda och framföra allt för ungdomarna. Utöka undantagen i turordningen som SD vill visar att SD inte vet hur arbetsmarknadens parter förhandlar.

Stefan Olsson (SD) är tydlig i sin uppfattning att facket inte ska ha sina fingrar med i varenda syltburk. SD kan inte se vad facket har för roll förutom att förhandla löner. För upplysningens skull vill vi informera att det är fack tillsammans med arbetsgivarorganisationer som har utvecklat Industriteknik Bas som handlar om kompetensutveckling. Detta gör arbetsmarknadens parter tillsammans för att stärka den svenska industrins position.

Underskatta aldrig fackets roll och betydelse i samhället.

Jenny Tillander vice ordförande Landskrona Arbetarkommun
Anna Fernebro ordförande IF Metall Nordvästra Skåne


Försäkringskassan svarar Irene Norberg

2016-11-08 15:44

Hej Irene,

Det låter verkligen som om din brukare och du hamnat i en svår situation och det finns ingenting som jag kan säga som kan förändra det men jag vill ändå passa på att förklara några saker:

Jag känner inte till varför den person du beskriver fick mindre antal timmar med assistansersättning än tidigare men Försäkringskassan ska enligt lag ompröva beslutet om assistansersättning vartannat år. Att ompröva innebär att utreda personens hjälpbehov och bedöma rätten till assistansersättning utifrån rådande praxis. När praxis ändras kan även beslutet om rätten till assistansersättningen ändras.

Eftersom din brukare beviljats den statliga assistansersättningen från Försäkringskassan innebär det att det funnits ett hjälpbehov som överstiger 20 timmar per vecka för grundläggande behov. Om man har mindre än 20 timmars grundläggande behov kan man ansöka om personlig assistans från kommunen.

Vad som kan betraktas som grundläggande behov har ändrats under senare år genom prövningar i Högsta förvaltningsdomstolen. Dessa domar är prejudicerande och bildar ny praxis som får betydelse vid exempelvis en två-årsomprövning som du skriver om.

För att utreda någons hjälpbehov tar Försäkringskassan in läkarutlåtanden, genomför hembesök och kartlägger den assistansberättigades behov utifrån den individuella situationen. Därefter ska vi ta ställning till hur många timmar med assistansersättning som personen kan beviljas utifrån nuvarande regelverk och rättspraxis. Beslutet om hur många timmar med assistansersättning någon har rätt till kvalitetssäkras alltid av en annan tjänsteman än den som genomfört utredningen och gjort bedömningen. Försäkringskassan tar väldigt allvarligt på uppdraget att utreda rätten till assistansersättning, vi ska säkerställa att rätt person får rätt ersättning genom likvärdig och rättssäker handläggning, bedömning och beslut.

Avslutningsvis vill jag tillägga att alla har rätt att ansöka om att få sitt ärende omprövat om man känner att det finns saker som inte framkommit under utredningen och som man vill komplettera.

Områdeschef
Birgitta Lindgren
Avdelningen för funktionsnedsättning
Försäkringskassan

 

 


Öppet brev till Försäkringskassan

2016-11-07 08:59

Detta brevet har jag skickat till Försäkringskassan i förhoppning att dom ska förstå konsekvenserna av deras beslut.

 * * *

Jag skriver till er för jag vill berätta för er konsekvenserna av att ni tar bort assistenstimmar för en brukare.

Mitt namn är Irene Nordberg och jag har känt min brukare i cirka tjugo år och de senaste fyra åren har jag arbetat som en av hennes assistenter.

Jag har följt hennes utveckling på nära håll även innan jag började arbeta hos henne, hur hon växte sen hon fick assistans. Allt förbättrades gällande hennes sociala utveckling och hon accepterade efter en tid att det inte bara var hennes mamma som kunde ta hand om henne.

Men nu har allt rasat och hon är tillbaka på ruta ett. Allt som assistansen har förbättrat för henne finns inte längre kvar. Efter två års prövningen där dubbelassistansen och vaken natt försvann så har allt gått bakåt. Hennes sociala liv har så gott som helt försvunnit. Man måste nämligen vara två när man går ut med henne , så är det även i många andra dagliga situationer som t ex dusch, toalettbesök osv. Hon har blivit mycket inbunden och så gott som all kommunikation som vi tidigare hade är borta. Hon är också ofta arg och frustrerad och då är hon utagerande mot oss, vilket för oss är en helt ny situation, det har vi inte varit med om tidigare. All trygghet och tillit som byggts upp är raserad. Det går dagar i sträck när hon bara sitter i sin fåtölj utan att komma ut p g a att dubbelassistansen är borttagen, det är en katastrof för hela hennes tillvaro.

Jag kan inte förstå ert beslut, ingenting i hennes tillstånd har blivit bättre utan tvärtom så blir hennes tillstånd sämre. Biverkningarna av hennes medicin som t ex skakningar och viktökning gör inte hennes liv lättare. Hon har dålig balans och hon har svårt med avståndsbedömning vilket gör att hon lätt ramlar och vi måste vara två för att få upp henne. Ingen assistent vågar därför gå ut med henne ensam, vi måste vara två. Det är så många situationer vi inte kan klara eftersom vi nu måste vara ensamma med henne.

På natten är hon mycket aktiv, det sitter personal sidan om sängen hela natten. Hon sover enbart korta stunder åt gången så personalen är vakna hela natten. Hon har också epelepsi vilket vi också måste vara mycket uppmärksamma på eftersom hon inte påkallar hjälp när något händer hon sätter ofta i halsen och har hicka av sina mediciner. Hon påkallar ingen hjälp. Det gör hon inte på dagen heller.

Det pratas mycket om att det kostar mycket och att fusket måste bort, ja givetvis måste ni stävja fusket men det kan inte brukare som verkligen behöver hjälp betala. Hon och andra i hennes situation kan inte få sämre levnadsvillkor för att det finns fuskare det är inte rimligt. Det måste ju vara en mänsklig rättighet att t ex kunna duscha varje dag, att kunna komma ut och handla så att det finns mat i ens hem osv. Det finns ingen rättvisa i att brukare som har behovet av assistans ska ta smällen för att det finns mindre seriösa människor.

Jag hoppas att ni förstår att hela situationen är ohållbar och att hennes situation försämras för varje dag som går och det kan inte vara meningen. Förr gick jag med glädje till mitt arbete nu är det med sorg i hjärtat.

Irene Nordberg
assistent Landskrona 20161106


Svar till Anna Fernebro och Jenny Tillander

2016-11-04 13:54

Nej, varken jag eller SD är fackföreningsfientliga. Undertecknad är själv medlem i ett fackförbund.

Jag förstår att Ni båda tycker att fackets roll är stor, speciellt för ert parti Socialdemokraterna som till stor del är beroende av LO-medlemmarnas pengar för att kunna driva politik. Facket är en intresseorganisation, fackpamparna är inte valda av folket och bör således därför inte få allt för stort inflytande över de folkvaldas maktutövning. Trots detta kommer fackföreningarna påfallande ofta nära statusen av en myndighet med sanktionerad maktutövning i kommuner och på områden där Socialdemokraterna styr eller försöker styra. De täta banden mellan s-partiet och fackförbunden gör att gränserna för deras officiella makt många gånger går över en lämplighetsgräns.
 
Tydligen måste jag påpeka för Er att ni måste läsa hela budgetdokumentet, inte bara sista raden som Er partiledare gör. Vi röstade inte nej till höjd A-kassa, vi röstade på vår egen budget. I vår budget förordar SD en höjning av a-kassetaket till 1200 kr de 100 första dagarna, därefter 800 kr per dag. SD vänder sig också emot att den arbetslöse redan från dag ett i arbetslöshet förväntas söka arbeten i hela landet. Initialt, under en period om 100 dagar, bör man kunna söka arbeten endast i hemregionen och inte tvingas flytta för att säkra sin inkomst. 

Gällande LAS: De svenska turordningsreglerna kom till under en tid då arbetsmarknadens rörlighet var betydligt mindre än i dag. Arbetsmarknadens funktionssätt har förändrats och i takt med det, måste även turordningsreglerna förändras. För att säkerställa trygghet för arbetstagare är det viktigt att LAS finns kvar men undantagen i turordningsreglerna behöver utökas. Dagens undantag är helt enkelt för små och leder till att framförallt ungdomar diskrimineras genom “sist in – först ut”-systemet. Arbetsgivarna kan enkelt reglera storleken men det är däremot svårt att reglera sammansättningen på sin personalstyrka.

När det gäller kravet på kollektivavtal vid offentlig upphandling så är det brukligt att en minoritet söker stöd för att få majoritet för sitt förslag. Regeringen vill inte ha med SD att göra överhuvudtaget, men när ni inte får stöd från oss gnäller ni. Med regeringens lagförslag om offentlig upphandling kommer kraven på svenska företag att bli betydligt strängare än på utländska företag. Detta möjliggör att utländska företag kan dumpa priserna, genom att erbjuda sämre villkor för anställda och på så sätt vinna upphandlingar, vilket i sin tur leder till att svenska arbetstagare konkurreras ut. Detta framgår om man läser det finstilta i regeringens lagförslag, så det råder jag Fernebro och Tillander att göra. Lagen medför krångel som leder till att svenska småföretag som inte kan anlita omfattande juridisk hjälp blir chanslösa vid upphandlingar. Det skulle bland annat leda till att skolor, äldreboenden och liknande inte kan servera närproducerad mat. Med regeringens lagförslag kommer man att kunna ställa krav på svenska företag att ha upp till 30 % utlandsfödda i arbetsstyrkan. Sådan diskriminering av svenska arbetstagare kommer vi aldrig att gå med på.

I Sverige ska svenska regler gälla! Vi kommer aldrig acceptera att man öppnar upp för att ställa krav på att företag ska ha ett visst antal utlandsfödda för att kunna vinna en upphandling. Vi kommer heller aldrig acceptera att den som anställer utländska arbetstagare till sämre villkor får konkurrensfördelar, framför den som anställer svenska arbetstagare till schyssta villkor.

Vad Tillander och Fernebro inte förstår är att EU har i dag ett betydande inflytande över villkoren på den svenska arbetsmarknaden och regelverket har bidragit till lönedumpning och försämrade arbetsvillkor. Kommissionen arbetar också ständigt för att försöka föra in nya områden under överstatlig kontroll. Vi kräver ett stopp för all överstatlig kontroll över den svenska arbetsmarknaden och en juridiskt bindande garanti till skydd för den svenska modellen.

Slutligen: Rotary är mer jobbskapande än facket, då de har ett världsomfattande yrkesnätverk i olika yrkesgrupper, och de har ingen politisk koppling och använder inte medlemmarnas pengar för att gå på strippklubbar. 

Som jag skrev ovan är varken jag eller SD fackföreningsfientliga, däremot tycker jag inte att facket ska ha fingrarna med i varenda syltburk. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

 

 


SD ett fackföreningsfientligt parti

2016-11-03 11:39

Sverigedemokraternas avsky mot arbetarrörelsen är varken någon hemlighet eller nyhet. Deras antifackliga hållning blev vi vittne till på kommunfullmäktiges sammanträde 31/10 på rådhuset i Landskrona.

Vi Socialdemokrater ställde oss positiva till att bilda kommunalt bolag för kompetensförsörjning tillsammans med privata näringslivet och arbetsförmedlingen.

Men… Vi hade dock ett tilläggsyrkande att adjungera in en facklig representant från LO kollektivet.

Detta fick Sverigedemokraternas Stefan Olsson att rasa:
– Facket kommer in när man ska förhandla löner och då behöver de inte sitta med i styrelserummet överhuvudtaget!

Vad Stefan Olsson inte förstår är att fackets roll är större än så!
Varför är Stefan Olsson rädd för att facket ska få inflytande i bolaget med föreslagen plats som adjungerande?

Sverigedemokraterna har på riksnivå motionerat om försämringar i lagen om anställningsskyddet (LAS) och för begränsad strejkrätt. Stefans vänner röstade även emot höjd A-kassa. De har till och med röstat emot en nollvision om dödsolyckor i arbetslivet!!                              

Nu flaggar SD även för att rösta emot kravet på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Stefan Olsson som representerar SD visade tydligt sin löntagarfientlighet genom att rösta emot Socialdemokraternas tilläggsyrkande.

Facken tillsammans med arbetsgivarorganisationer bedriver idag Teknikcollege med framgång i Landskrona.

IF Metall har gemensamt med arbetsgivarna tagit fram ett avtal om yrkesintroduktion, syftet är att säkerställa industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov och erbjuda särskilda introduktionsanställningar åt ungdomar för att underlätta för dem att arbeta och utvecklas i sitt yrkesliv på svensk arbetsmarknad.

Stefan Olsson säger att han inte är emot fackligt arbete och är för den svenska modellen men det Stefan Olsson inte begriper är att den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter samarbetar.

Slutligen, Stefan Olsson, Rotary är inget fackförbund!

Jenny Tillander vice ordförande Landskrona Arbetarkommun
Anna Fernebro ordförande IF Metall Nordvästra Skåne


Svar till Leif Olin

2016-11-03 09:19

Världen förändras i rask takt. Agerar vi i tid och med kraft så är förändringen en möjlighet. Om vi inte agerar eller agerar sent går Landskrona en dyster framtid till mötes. Vad det vill säga vet vi alla med 25 år av stagnation och håglöshet i färskt minne.

Vi har pekat ut tre områden där framtiden ställer krav på förändring och nytänkande

Det första gäller tillväxten. För att välfärd av hög kvalitet ska fortsätta att vara möjlig krävs att ekonomin växer. Det behövs investeringar i företag, boende och handel. Även om trenden har vänt för Landskrona måste vi som stad på ett helt annat sätt än vad som varit fallet hittills agera för att dessa investeringar ska ske hos oss och inte hos andra. Detta är utgångspunkten för de förändringar som präglar stadens centrala organisation.

Det andra gäller klimatförändringarna, som vi alla vet kommer. Landskronas geografiska läge vid vattnet är en av stadens stora fördelar. Många uppger just havet och kustlinjen som det de uppskattar mest med Landskrona. Men havsnära innebär också ett stort ansvar. Vi är kraftigt exponerade för den höjning av havsnivån som forskare kollektivet anser kommer att äga rum inom en snar framtid. Det är därför dags att vi börjar förbereda vår stad för de förändringar vi står inför vad gäller en höjd havsnivå och klimatets påverkan på Landskrona.
Att påbörja arbetet redan nu med att förebygga klimatförändringarnas konsekvenser är helt nödvändigt. Därför avsätter vi hela 300 miljoner kronor för att klimat- och framtidssäkra Landskrona. Bildandet av en struktur- och klimatfond är ett första steg mot att framtidssäkra Landskrona mot dessa förändringar. Så att Landskrona kan finnas kvar även för nästa generation.

Det tredje gäller de kommunala bolagen. Alltför länge har stadens styrning av bolagen varit för svag. Vi skaffar nu ett redskap för att se till att de kommunala bolagens utveckling gagnar hela Landskrona och alla Landskronabor. Vi ställer dessutom tydliga krav på att verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt i skattebetalarnas tjänst.

Leif Olin orkar inte ens förhålla sig till dessa utmaningar. Vi förväntar oss inte att Leif Olin och hans parti ska dela våra lösningsförslag i varje del. Men inte ens ett ord om hur han ser på klimatfrågan i ett Landskronaperspektiv. Inte ett ord om synen på tillväxt och inte en tanke om hur bolagens arbete kan förstärkas och förbättras. Detta är inget annat än beklämmande, men inte förvånande. När vi för ett år sedan beslöt oss för att låta utreda dessa tre framtidsutmaningar, för att skaffa redskap att framtidssäkra vår stad sa Leif Olins och hans partikamrater nej. Även till utredningen. Detta duger inte, men förklarar på ett tydligt sätt Landskronas kräftgång under (s)-styret. De strukturella, avgörande utvecklingsfrågorna fick stå tillbaka för ren passivitet och rent taktiserande. Det är med beklagande vi konstaterar att dagens socialdemokrati i Landskrona inte förmår att ens förhålla sig till dagens och morgondagens stora frågor.

Torkild Strandberg, Liberalerna
Birgitta Persson, Moderaterna
Mikael Fahlcrantz, MiljöpartietFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser