PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Besparingsförslag

2019-09-25 14:04

Ja,så hade utbildningsnämnden sitt möte den 18/9, då en handlingsplan för att komma tillrätta med budgetunderskottet skulle presenteras.
Lisa Flinth (L), ordförande, hade inga konkreta svar.
Dock skulle elevpengen inte sänkas ytterligare (den sänktes i början av året, då elevassistenter, barnskötare och modersmålslärare avskedades) och rektorerna skulle inte ta konsekvenserna av detta och av det stora ”beräkningsfelet”på 20-25 milj. Enligt Lisa Flinth.
Eventuellt skulle ”effektivitetsutrymme” sökas i andra förvaltningar. Det vill säga man tar pengar från andra verksamheter.
Man skulle också göra så kallade” kompetensväxlingar”. T ex skulle personal som städar också köra skolskjuts. Lärarna skulle ta över flera av elevassistenternas uppgifter, dock ej de fysiska behoven hos eleverna.
Många bra ”grejer?”kunde göras billigare och bättre.

Vi har flera bra förslag på hur budgeten kan förbättras:

Hur nu ett beräkningsfel på 25 miljoner kan bli underskott på 33 miljoner förstår vi visserligen inte, men en bra ”grej” vore kanske att höja elevpengen istället? Kanske finns det ”effektivitetsutrymme” i den högsta tjänstemannakårens löneutrymme att betala detta? Att ändra i avtal och regler är ju vårt kommunalråd expert på.
Ett annat ”effektivitetsutrymme” från andra verksamheter vore kanske att ta bort förmåner för välavlönade chefer i den kommunala förvaltningen? En remissfri sjukvårdsförsäkring för en chef kan kosta mellan 125-150 000kr/år.
När det gäller ”kompetensväxlingar” har vi andra förslag än att låta lärare ta över elevassistenternas arbetsuppgifter.  Varför inte låta Torkild Strandberg och hans handgångne män och kvinnor jobba med den typ av elevassistentarbete som sker inom den pedagogiska verksamheten och låta lärare undervisa, som tänkt var. Och Christian Alexandersson kan ju i stället för att”köra folk” köra elever i sin Tesla, så kan städarna städa?
Eller så kan städarna köra Tesla och Alexandersson städa?
Lisa Flinth å sin sida kan ”kompetensväxlas” till att svarva kulramar åt tjänstemännen på utbildningsförvaltningen. En bra ”grej”?

Lena Nilsson
Håkan Lans


Tack för att ni räddade träden

2019-09-18 15:56

Ett stort tack till Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen för att ni räddar de gamla träden längs Erikstorpsvägen.

Mona Nilsson


Svar till Claes Glader

2019-09-17 08:55

Claes Glader (S) har synpunkter på vad som händer i Sölvesborg där bl.a. SD styr, och gör en liten historiebeskrivning med temat ”Kärlek för alla”.
Nu ska jag ge Claes Glader en historiebeskrivning i nutid. Går man igenom handlingarna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt fritid- och kulturnämnden i Sölvesborg, och vilka regler som gäller för flaggning på kommunens flaggstänger, så är dessa uppdaterade 2016 när Socialdemokraterna styrde.Sölvesborg är en kommun som innan maktskiftet efter valet 2018 hade styrts av Socialdemokraterna i 30 år. Kommunens regler för flaggning uppdaterades senast 2016, under det socialdemokratiska styret. De styrandes uttalande i Sölvesborg bygger inte på att kommunen beslutat eller ska besluta om några nya regler när det gäller flaggning. De verkar istället utgå från gällande regelverk som begränsar vilka flaggor som får hissas på kommunens flaggstänger.

Det kommunala regelverket i Sölvesborg som beslutats under socialdemokratiskt styre tillåter endast att man hissar den svenska flaggan och FN-flaggan på kommunens flaggstänger. Regelverket fastställer på vilka dagar flaggning ska ske och ger en möjlighet för kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att besluta om flaggning på andra dagar. Sedan 2013 har kommunstyrelsens dåvarande ordförande (S) beslutat att man ska flagga med regnbågsflaggan i samband med pridefirandet i Stockholm. Men något stöd för ett sådant beslut finns egentligen inte i de lokala föreskrifterna och inget gjordes heller av Socialdemokraterna för att ändra reglerna för att anpassa dem till den praxis som de utvecklade.

Jag är en varm anhängare av kampen för att stärka hbtq-personers rättigheter och skapa likvärdiga möjligheter för hbtq-personer att delta i och ta plats i samhället på samma sätt som alla andra. Detta är en kamp som i decennier förts både politiskt, socialt och kulturellt; och allt sedan slutet av 1970-talet har regnbågsflaggan varit en samlande symbol för den kampen, och den startades i San Francisco. Men det är också här som det blir ett problem när kommuner och statliga myndigheter börjar flagga med regnbågsflaggan. Den är en politisk symbol, vilket blir tydligt när SD utestängs från att delta i pridefirandet i Stockholm. Förra året var alla partiledare, förutom SD, inbjudna till en partiledardebatt på Pride anordnat av RFSL. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson fick istället representeras i form av en grå uppblåsbar elefant. Detta liknade mer mobbing än en vuxen debatt. Detta visar tydligt på att Prideflaggan är en politisk symbol som kidnappats av vänstern.

Kommuner och statliga myndigheter måste agera utifrån objektivitet och saklighet, och de ska behandla alla lika. Att flagga med en politisk symbol, oavsett om den står för värderingar som många ställer sig bakom, går inte riktigt ihop med objektivitetskravet. Dessutom ställer sig många i samhället också bakom värderingar som rättvisa och schyssta villkor på arbetsmarknaden. Innebär det att det är fritt fram för kommuner och myndigheter att flagga med röda fanor på första maj?

Självklar inte!

Vi behöver kunna hålla isär det politiska, privata och civilsamhället å ena sidan och det allmänna med stat och kommun å den andra. Det är de förstnämnda som kan och ska bära en politisk, social och kulturell kamp. De senare ska stå för vård, skola, omsorg nationell trygghet och så vidare. De ska inte ta politisk ställning eller värdera den ena eller andra åsikten. 
Avslutningsvis är det bättre att utgå från fakta och inte bara gå efter känsloargument. Jag tycker att Socialdemokraterna och övriga vänstern bör sikta in sig på de som ännu inte är exkluderade, men som ändå inte ställer upp på hbtq personers rättigheter, utan anser att homosexualitet är en dödssynd.Kärlek för alla går alldeles utmärkt att ställa sig bakom utan att frångå en flaggpolicy som alla i Sölvesborg, inklusive S, ställt sig bakom tidigare.

Stefan Olsson (SD) (som har partikamrater i riksdagen som är öppet homosexuella.)
Kommunalråd


Kärlek för alla

2019-09-16 11:53

Tänk att vi kan stå här och visa vår glädje och kärlek för varandra. Då menar jag kärlek av samma kön eller inte. Att människor har rätten till sin egen kärlek och att staten inte lägger sig i! Så har det inte varit speciellt länge.

1944 blev kärlek med samma kön lagligt i Sverige. Det tog till 1979 innan homosexualitet inte betraktades som en form psykisk störning. Sedan kom AIDS, människor dog, många av mina vänner gick bort alldeles för tidigt. Vissa troende ansåg att detta var Guds straff, vilket vi troende inom socialdemokratin inte gjorde. Vi tror att alla människor är skapade till Guds avbild! 

På den tiden ville vissa människor inte sitta på samma stolar som homosexuella suttit på, för att de var rädda att bli smittade. Detta var ett trauma som fortfarande finns kvar hos många av oss.

Jag kommer ihåg när vi demonstrerade i Stockholm på 70-talet, för allas rätt att älska vem man ville. Vi var ungefär 100 personer, vi blev inte jagade. Mark Levengood har berättat att de hade större problem, de var nio som krävde sin rätt till sin kärlek och sexualitet. De blev jagade genom gatorna i Helsingfors. Så är det fortfarande i många länder! Dödsstraff är inte ovanligt.

Mycket har hänt sedan dess! nu finns det lagstiftning som garanterar att ingen skall bli diskriminerad på grund av sin sexualitet. Man kan adoptera barn. Man är inte en säkerhetsrisk för att man är homosexuell. Nu är vi alla lika som människor oavsett vem vi älskar i formell mening. Tyvärr finns många fördomar kvar, det är något som vi tillsammans måste arbeta för att få bort!

Nu har nya krafter i Sverige och i världen ifrågasatt rätten till obegränsad kärlek. Det senaste är att Sölvesborg inte längre skall få hissa Pride flaggan i staden! Jag har svårt att förstå hur detta är möjligt och hur borgerligheten kan acceptera detta. Kan det vara så att borgerligheten går i Sverigedemokraternas ledband. 

Vi Socialdemokrater har under över hundra år arbetat för människors lika värde. Rätten till ett värdigt liv har alltid varit central för oss, som också inkluderar människors rätt till sin sexualitet! 

HBTQ frågorna har vi drivit under lång tid eftersom vi tror att kärleken skall genomsyra hela samhället. Vi måste tillsammans i praktiken visa att kärleken är till för alla!

Människor lika värde och rätten till sin sexualitet är för oss Socialdemokrater för tro och solidaritet centralt. Vi anser att vi alla är skapade till Guds avbild och det inkluderar alla oavsett vem vi älskar! 

HBTQ frågorna har vi drivit under lång tid. 

Kärleken är universell för oss. 

Claes Glader


Avslutande svar till Aqba

2019-09-06 09:13

Landskronaborna förtjänar politiker som förstår skillnaden på investering- och driftsbudget, framförallt förtjänar dem ärliga politiker som vågar stå för sina beslut, och inte backar när det helt plötsligt har förstått (om något sent) att ”detta var ju inte bra, varför sa vi ingenting i nämnden eller reserverade oss mot beslutet/besluten”.

De investeringar Aqba tar upp i sin första debattartikel har S själva stått bakom i budgeten, och Socialdemokraterna har inte reserverat sig mot något av besluten i investeringsbudgeten. Det är snarare så att S har velat ha en högre investeringstakt än vad SD  har ställt sig bakom. 
För 2018 ville den styrande Treklövern investera för 291 112 mnkr.
Socialdemokraterna ville investera för 271 612 mnkr.
För 2019 ville den styrande Treklövern investera för 276 252 mnkr.
Socialdemokraterna ville investera för 309 752 mnkr.
För 2020 ville den styrande Treklövern investera för 243 311 mnkr.
Socialdemokraterna ville investera för 243 311 mnkr, alltså samma investeringstakt. 

Perioden 2018-2020 ville Socialdemokraterna investera för 14 mnkr mer än det liggande förslaget. I exploateringsbudgeten, där Norra Borstahusen ingår, har Socialdemokraterna inte haft någon avvikande mening på budgeten, utan man har stått bakom den beslutade exploateringsbudgeten. 

Om vi istället beslutat att gå efter Socialdemokraternas investeringsbudget, då skulle vi, enligt Aqba Ar-Rawis logik, haft en ännu dyrare driftsbudget.
Att med stora ord beklaga sig över att andra investerar för mycket, när man själv vill investera för mer är obegripligt. När man dessutom, som Socialdemokraterna gjort, stått bakom fattade beslut, då väcker deras kritik ett löjets skimmer över det hela. 

Sedan att staden behöver effektivisera 120 mnkr på grund av olika omständigheter är olyckligt, men det är den verklighet vi lever i. Detta beror delvis på en regering som fört en politik under ett antal år som drabbat många kommuner ekonomiskt. Detta är vi inte ensamma om i Sverige. Ca 110 kommuner av landets 290 kommuner räknar med att göra stora underskott, anledningen kan man ju alltid diskutera. I november ska Landskrona stads budget klubbas inför nästa år och det blir en utmaning för alla partier att ta ansvar för invånarnas skattepengar, för jag tror inte att något parti vill att Landskrona hamnar i en situation som t.ex Filipstad. 
Det ska bli intressant och se vad Socialdemokraterna ska göra för att få en budget i balans. Det ska bli intressant att se och höra Aqba Ar-Rawis (S) förslag till budget i den nämnd han är 2:e vice ordförande, nämligen Utbildningsnämnden. 
Det ska bli intressant och se om Socialdemokraterna hör av sig till SD för att komma överens om budgeten, eftersom S säkert har en lösning på var staden ska hitta 120 mnkr. En sådan lösning är ju säkert intressant för alla partier att stödja, så även för SD.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Svar till Johan Laurin

2019-09-05 13:47

Vi verkar tolka Stefan Ohlssons artikel olika. Jag respekterar olika åsikter.
Men jag vet inget om dina grisar och diamanter.

Lena Nilsson


Svar till Stefan Olsson (SD)

2019-09-05 11:13

Jag vill börja med att hälsa Stefan Olsson välkommen in i denna debatten. Som vanligt när Olsson ger sig in i debatter så gör han det med höga brösttoner och rycker ut till försvar till borgarna.

Stefan Olsson vet lika väl som alla andra att när man investerar så ökar också driftsbudgeten. Eller är det något annat som Olsson vet om som alla andra inte vet om?

120 miljoner kronor ska sparas i välfärden. Det är en borgerlig budget. Vad tycker Stefan Olsson (SD) att det ska sparas i välfärden? Är det barnen? Är det våra äldre. SD har under många år varit ett stödparti till Liberalerna i Landskrona som har kunnat driva fram privatiseringar och nu besparingar på våra barn i Utbildningsförvaltningen.

Är det så att Landskronaborna kan vänta sig mer besparingar med SD stöd?

Aqba Ar-Rawi (S)
2:andre vice ordförande i utbildningsnämnden


Vem kommer först Greta eller Trump?

2019-09-05 10:46

Moderaterna annonserar här på Landskrona Direkt sedan 2019-08-25 och sänder ut budskapet.
Vi lovar att inte sälja Ven till Trump.

Mitt budskap var 2019-08-28 ”Låt Trump köpa ön Ven”. Men jag är inte lika rigid som (M). För det är som det blev sagt i ett skarpt läge på en bolagsstämma i Stockholm: Jag är ”flexibel”. Vi kan väl komma överens om att bjud in Donald Trump och Greta Tunberg till Ven. Det skall bli kul att se vem av de två kommer först.

Oavsett vem, så blir själva inbjudan en världsnyhet som naturligtvis ger Landskrona som turistort – läs Ven – välbehövlig PR.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet

PS. Vi får lite extra karnevalsstämning som ju SD vill ha och lite kul för barnen.


Svar till Johan Laurin

2019-09-05 10:36

Efter att ha läst ditt svar till Lena Nilsson har jag kommit fram till att du använt hennes argumentationsteknik med icke-analys och icke-bevis.
Jag förstår att du vill ta äran ifrån henne, men rätt skall vara rätt.

Mikael Fahlcrantz


Replik på Stefan Olssons inlägg

2019-09-04 14:24

Som vanligt skryts det om Norra Borstahusen.
Blev det så lyckat som det var tänkt och gav det så många nya intäkter?(skatter). Du kan här redovisa hur många som flyttat från innerstaden till Norra Borstahusen som då ju inte ger nya skattekronor kontra antalet som inflyttat från andra kommuner.

Hur många lägenheter stå tomma i Norra Borstahusen dags dato?
Ett av målen var ju att minska segregationen sades det! Blev det så?

Det hade väl gått lika bra att ha ökat budgeten för driften (skolorna) och minskat den för investeringsbudgeten. Då hade du sluppit komma med 
krystade förklaringar om olika kassor. Det är ju politiska beslut av er styrande som ger  ovannämnda resultat och inget som händer hipp som happ. Eller som Olof Palme en gång sa “Det  är inte häha och häpp häpp”.

Mvh/Kjell AnderssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser