PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Landskrona BoIS och supportrar!

2018-03-02 09:11

Jag är uppriktigt sagt besviken på detta som händer runt Landskrona BoIS och dess supportrar. Jag är av åsikten att man borde ha ett väldigt tajt samarbete med tanke på att vi precis har gått upp en division och börjar få bukt med ekonomin. Anser också att sittande styrelse har gjort ett gott arbete, men jag gillar inte att de inte får arbetsro att fullfölja sina antaganden. För jag kan lova att det måste finnas en tanke bakom allt,det vill säga. Hur skall ekonomin hamna på plussidan, så vi kan rädda elitlicensen inom två år.

Med detta vill jag inte säga att en ny styrelse skulle misslyckas med detta, men just nu känns det som att rutinen på de som sitter i styrelsen idag borde räcka. Jag tror också att hela denna historien mynnar ut i någon typ av personlig vendetta.
Man blir också besviken när det kommer ett öppet brev(skrämskott) som är undertecknat 32 sponsorer. Jag förstår att de skriver ihop ett brev men att inte underteckna det med sina namn anser jag är fegt eller det kanske inte kommer från 32st.sponsorer,vem vet!

Jag och min familj har under 10-15 år arbetat ideellt för Landskrona BoIS, jag tippar på att det är 40-50 personer som gör detta varje match och detta är också en typ av sponsring, men definitivt inte i närheten av de företagssponsorerna, men dock var och en till sitt! Tar man sen och tittar på publiksiffrorna snittade vi år 2017 med 2100 åskådare per match. Det är också pengar i kassan…..

Jag har följt Landskrona BoIS sedan år 1970, då den gamle tyvärr bortgångne läskleverantören Jan-Erik Johansson med företaget Jan-Eriks malt&läsk tog med mig till IP första gången. Match stod mellan BoIS -Halmia. Vilken upplevelse för en liten 5-åring.

Nu till vad jag tror är lösningen. Landskrona BoIS supportergrupp och Landskrona BoIS supportrar måste sätta sig ner och ta tag i alla lösa trådar, och verkligen se till Landskrona BoIS bästa för framtiden och ha ett mycket tajt samarbete oavsett vilken styrelse som är vald, och lämna lekplatsen där det bara kastas sand på varandra!

Med vänlig hälsning
En trogen supporter med svart-vitt blod och randigt hjärta.

Mikael Gadd


Inför BoIS årsmöte

2018-03-01 13:21

Jag har läst intervjuerna av de båda ordförandekandidaterna i Landskrona Posten idag, jag har också läst intervjun med Peter Condrup på Skånesport.se och därmed har i alla fall min övertygelse stärkts.

Inte kan vi väl som medlemmar i Landskrona Boll och Idrottssällskap föredra ett förslag som innebär att vi får en ordförande som tycker att den absolut viktigaste frågan för föreningen är ett ökat samhällsengagemang när valberedningens förslag innebär en ordförande som menar att det absolut viktigaste är ordning och reda i ekonomin och därmed en ekonomi i balans.

Jag noterar såväl vid genomläsning av årsredovisningen som i intervjuerna som jag refererar till ovan, att föreningen sannolikt inte hade funnits idag den 1 mars 2018 om man inte sålt av kanslibyggnaden under sommaren 2017. Vilket ju som bekant är ett förfarande som många högljutt kritiserat.

Jag vill unna mina barn och barnbarn och även själv få uppleva ”6-2 stunder” även i framtiden.

Dessvärre har jag ingen möjlighet att närvara vid årsmötet ikväll men hoppas innerligt att valberedningen segrar i denna infekterade fråga.

Om så ej blir fallet kommer jag att be om att få återkalla årets medlemskap och begära pengarna tillbaka.

Bengt Persson


Har du inte glömt något, Jan Allan Beer (L)?

2018-02-28 14:23

Vi sverigedemokrater hade inte tänkt lägga oss i debatten mellan Alinda Zimmander (S) och Jan Allan Beer (L), även om vi håller med Beer om att det måste vara den enskildes beslut om han eller hon ska beredas plats på ett äldreboende eller vårdas i hemmet.

Jan Allan ger exempel på förvaltningens generositet och nämner bland annat larmen utan månadsavgift och att det högsta belopp som vårdtagaren får betala är lägre än i de flesta andra kommuner. Vad Beer glömmer att nämna är att dessa exempel var krav som SD i vår egenskap av vågmästare fick gehör för och därför inget som något annat parti kan ta åt sig äran för.

Vi Sverigedemokrater kommer alltid att prioritera våra äldre som behöver samhällets stöd. Det är tydligen något som både Treklövern och Socialdemokraterna behöver påminnas om.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ulf Carlsson (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Ledamöter i Omsorgsnämnden


Slutreplik till Alinda Zimmander

2018-02-28 14:19

Tack Alinda

Vi skrev i vårt senaste inlägg i debatten om hemtjänst och äldreboende att det skulle bli våra sista rader.
Vi kan dock inte låta bli att tacka Alinda för att hon äntligen blev tydlig.
Kostar den hjälpbehövande mer i hemmet än på ett äldreboende ska han eller hon
tvingas in på ett boende även om vårdtagaren vill stanna kvar hemma, enligt
Zimmander.

En sådan omänsklig politik kan aldrig Treklövern ställa upp på. Valfrihet, även
när man är hjälpbehövande, är ett honnörsord för oss.

För Treklövern i Omsorgsnämnden
Jan Allan Beer (L)


Politik handlar om prioriteringar

2018-02-28 09:11

Politik handlar om prioriteringar omsorgsnämndens ordföranden J-A Beer (L) & co!

En politiker kan inte lova allt till alla, för pengarna kommer inte att räcka. En bra politiker vågar vara tydlig och har modet att ibland fatta även icke bekväma beslut.

J-A Beer & co ger sken av att  deras politiska styre är mer generösa än andra i att bevilja hjälpinsatser åt våra behövande äldre. Jag delar inte den uppfattningen och jag vet att jag som politiker inte har en outsinlig pengapåse att gräva ur. Jag vet att jag måste prioritera.

Här omsorgsnämndens ordförande J-A Beer (L) & co kommer mina politiska prioriteringar:

  • Jag vill vara generösare med beslut om att ge äldre rätt att flytta till äldreboende, samt införa gränser för hur mycket hjälp den äldre ska kunna få i sitt eget hem. Den dagen den hjälp man behöver för att kunna bo kvar i sitt eget hem kostar mer än en plats på ett äldreboende, blir detta ett icke val för den hjälpbehövande äldre.

Politik handlar om prioriteringar J-A Beer (L) & co samt modet att även fatta icke bekväma beslut.

Alinda Zimmander 
2 v. Ordförande Omsorgsnämnden


Replik till Alinda Zimmander

2018-02-27 11:31

Svara på frågan, Alinda!

Det är att göra saken lätt för sig när man som Zimmander använder sig av ord
som populism och hyckleri. Vi tror att det är viktigt att hålla debatten på en
något högre nivå.

I ditt första inlägg beklagade du dig över att Omsorgsförvaltningen beviljade
hemtjänst åt personer med stort vårdbehov. Vi ställde då frågan om du anser
att denna grupp skulle tvingas in på ett äldreboende mot deras vilja. Den frågan
är fortfarande obesvarad. Det finns faktiskt kommuner som försökt med detta
genom att endast bevilja insatsen äldreboende. Vi menar att ett sådant
agerande är djupt felaktigt. Den enskilde ska alltid själv kunna välja hur man vill
bo. Vi tolkar dina rader som att du inte håller med oss.

Självklart har Omsorgsförvaltningen, liksom alla andra förvaltningar och staden
Landskrona, en budget som ska hållas. Däremot är det inte sant att
tjänstemännen skulle ha fått stränga direktiv att vara restriktiva med
beviljandet av hjälpinsatser. Vem skulle ha gett dem sådana direktiv?
Treklövern, nämnden eller vår förvaltningschef? Nej Alinda, sanningen är den
att vi är generösare än de flesta andra kommuner. Som exempel kan nämnas
ingen månadsavgift för larmen, ett lägre högsta belopp att betala inom
hemtjänsten och social aktivitet minst åtta timmar i månaden. Till det kommer
att vi också erbjuder valfrihet inom både hemtjänsten och äldreboendena. Våra
kunder kan välja mellan en kommunal eller en privat utförare.

Eftersom vi menar att debatten från din sida inte uppnår ett minimikrav på
saklighet och korrekthet kommer dessa rader att bli våra sista i ämnet.

Jan Allan Beer (L) ordförande Omsorgsnämnden
Ingrid Jerlsten (M) 1:e vice ordförande Omsorgsnämnden
Angelika Andersson (MP) ledamot omsorgsnämnden


Till Esbjörnsson och co

2018-02-26 14:38

Jag tänkte egentligen hålla mig utanför detta då ni attackerade främst Torkild och treklövern men någonstans får det vara nog med galenskaperna och sen har vi Sverigedemokrater som absoluta vågmästare möjliggjort dessa beslut som du hänvisar till.

För det första så att jämföra affären mellan staden och Stena fastigheter som omfattade cirka 1,1 Miljarder mot Stadens köp av fastigheten Hermelinen (gamla försäkringskassan) för 21 miljoner är väl rätt magstarkt?

Men för att klargöra för dig så är en miljard 1000 miljoner d.v.s. att denna affären är om inte jag räknar fel 2,1 procent av Stenaaffären och pengarna slösas i mitt tycke inte bort de investeras.

Att nämnas i detta sammanhanget av Stenas köp av Sandvången och Pilängen är att allt prat om chockhöjda hyror och allmänt försämrad service kom rejält på skam men det går på er trovärdighet.

Sen om du loggar in på din Ipad och läser ärende § 23 inför kommande Kommunfullmäktige så står det att ”köpet av fastigheten är strategiskt och att byggnaden väl lämpar sig till ett flertal kommunala verksamheter” där är även andra förslag som t.ex. vårdcentral och andra uthyrningsmöjligheter.

Sen är det många med mig som är rätt trötta på er konspiratoriska jargong så förklara gärna vad du menar med ”så att fastighetsaffären är en kompensation för något annat?” vet du något som är fel eller på annat sätt strider mot kommunal verksamhet, så kläm fram med det!

Lars Ekvall (Sverigedemokraterna)


Svar till Torkild Strandberg (L)

2018-02-26 09:54

Vi ställde några enkla frågor till de styrande kommunalråden men endast Liberalernas kommunalråd Torkild Strandberg svarar men då ej på frågorna.
Visst är det enkelt att slå sig på bröstet och berätta allt som händer i en brinnande högkonjunktur.
Men visst är det så att Torkild sa nej till att köpa in mark som kommunen ska ha just till dessa lägen när högkonjunkturen är här och företag vill etablera sig i Landskrona.
Men frågan kvarstår varför Torkild Strandberg (L) säljer ut nästan halva Landskronahem med bostäder för vanligt folk och i stället vill att kommunen ska äga en tom kontorsfastighet för 21 miljoner?
Den frågan får vi inget svar på mer än att det ska gå en väg så man slipper överklagan.
Eller är det så att fastighetsaffären är en kompensation för något annat?
För vägen kan faktiskt gå någon annanstans i området och skattebetalarnas pengar kan användas till bättre saker för Landskronas invånare.

Jonas Esbjörnsson (S)
Anders Kjellström (S)


Ett starkt Landskrona BoIS på flera ben - här är vårt förslag till styrelse

2018-02-23 15:15

Målsättningen med detta styrelseförslag är att skapa förutsättningar för ett Landskrona BoIS som kommer närmre dess medlemmar, närmre Landskronaborna och som arbetar på ett sätt som gör att klubben attraherar samarbetspartners inom fler områden än vad som är fallet idag.

Detta styrelsealternativ utgörs av en välbalanserad struktur som har klubbens värdeord öppenhet, samarbete och respekt i främsta rummet. Det finns inga inslag av jäv i relation till klubben, varken i förhållande till fotbollen eller i förhållande till något av de bolag Landskrona BoIS är delägare till. Detta utgör bra förutsättningar för att beslut fattas på objektiv grund, med klubbens bästa i centrum.

Kompetensmässigt och erfarenhetsmässigt kompletterar personerna i detta styrelsealternativ varandra väl. Här finns starka kunskaper inom avtalsskrivning och juridik, ekonomi och finans, försäljning och marknad, kommunikation, organisationsutveckling och inte minst fotboll. Fotbollsmässigt finns i detta styrelseförslag erfarenheter från bokstavligt talat hela arenan. Som spelare, ledare, domare och supporter.

Alla personer i detta styrelsealternativ har stark förankring i Landskrona, antingen som uppväxta eller boendes i staden, eller som verksamma här under lång tid. Därtill har ett flertal personer i styrelsen mycket god kännedom om Landskrona-fotbollen, vilket är en viktig faktor i klubbens ambition att återskapa en starkare förankring lokalt och ett bättre samarbete med de mindre klubbarna som finns runt Landskrona BoIS.

Urban Jansson har efter samtal med ett antal företag runt Landskrona BoIS gjort bedömningen att det finns bra stöd den styrelse som här föreslås. Vi är därför övertygade om att klubben med detta alternativ har mycket goda förutsättningar att etablera sig i svensk elitfotboll och på sikt ta en plats bland Sveriges 20 främsta.

Våra förslag
Urban Jansson – Ordförande
Urban Jansson, född och uppvuxen i Karlskrona, har varit verksam advokat i Landskrona under 30 års tid och sitter i Landskrona BoIS styrelse sedan 2016. Urban står för ett ledarskap som kännetecknas av hög integritet och där öppenhet kring styrelsens och föreningens arbete är en självklarhet. Styrelsens uppdrag är att vara strategisk och stöttande och anställda och ideella ledare i föreningen ska ha fullt mandat att utföra sina uppdrag. Urban förstår Landskrona BoIS och dess betydelse för staden och är en välkänd och respekterad person med starkt lokalt nätverk. Utöver detta tillför Urban föreningens arbete värdefull juridisk och avtalsmässig kompetens.

Per Skånberg – ledamot
Per Skånberg är VD för Limhamnshus Industri, en koncern som vuxit snabbt på kort tid, idag omsätter cirka 400 mkr, och där bland annat fd Landora Färg ingår. Per har spelat ungdomsfotboll i Landskrona BoIS och tillhörde A-truppen under två säsonger på 90-talet. Borstahusaren Per har tidigare varit Kontorschef för Swedbank i Landskrona och satt i Landskrona BoIS styrelse 2008-2009. Utöver god kännedom om det lokala och nationella näringslivet tillför Per hög analytisk förmåga, ett mycket starkt driv och finansiellt kunnande.

Lennart Neander  – ledamot
Lennart Neander är Landskronit och ur-BoISare som har tidigare erfarenhet av styrelsearbete i Landskrona BoIS. Lennart har tidigare även haft uppdrag i valberedningen samt arbetat som administrativt ansvarig på kansliet under en period. Yrkesmässigt har Lennart lång erfarenhet som Ekonomichef inom flera olika industriföretag. Förutom genuina kunskaper om ekonomi i allmänhet och BoIS ekonomi i synnerhet, tillför Lennart en stadga och kontinuitet som är värdefull när klubben åter ska etablera sig i svensk elitfotboll.

Daniel Stålhammar – ledamot
Daniel Stålhammar är tidigare FIFA-domare som bland annat dömt 186 Allsvenska och 73 internationella matcher. Landskronit som med domarkarriären bakom sig nu arbetar som General Manager på Boxon i Helsingborg. Daniel har erfarenhet som ledare både inom fotbollsvärlden och näringslivet och därtill färsk erfarenhet av styrelseuppdrag i BK Landora. Förutom god kännedom om Landskrona-fotbollen tillför Daniel mycket stora kunskaper och nätverk inom fotbolls-Sverige.

Jonas Torines – ledamot
Jonas Torines är född stockholmare med bakgrund som professionell golfspelare. En utpräglad idrottskille som bott i Landskrona i över 20 år. Jonas är engagerad ungdomsledare i Borstahusens BK med god kännedom om lokalfotbollen i Landskrona. Jonas har även suttit i styrelsen för Landskrona Golfklubb. Till vardags arbetar Jonas som Nordisk Försäljningschef för Accushnet (Titleist) och tillför utöver sitt breda idrottsperspektiv ett driv och strategiskt tänk kring Försäljning, Marknad och Event.

Torgny Andersen – ledamot
Torgny Andersen har mycket gedigen erfarenhet av ideellt arbete i och runt Landskrona BoIS. Bland annat som styrelsemedlem Black & White under många år. På senare tid har Torgny arbetat i Landskrona BoIS medieutskott samt medlems- och supporterutskott. Torgny, bördig ifrån Härslöv, arbetar som verksamhetsutvecklare och chefscoach inom Region Skåne. Han tillför utöver sitt stora BoIS-kunnande ett kreativt tänk samt bra kunskaper om organisations- och ledarutveckling.

Den föreslagna styrelsekonstellationen bedöms kompletteras på ett bra sätt av den av valberedningen föreslagne Jonas Pernet. Skulle Jonas Pernet välja att inte stå till förfogande om Urban Jansson väljs till ordförande, kommer alternativ till honom att finnas på årsmötesdagen.

Denna styrelsekonstellation ser positivt på att arbeta tillsammans med de styrelseledamöter som inte är uppe för omval. Men det finns full beredskap att arbeta ifall dessa, om valberedningens förslag inte går igenom, skulle välja att inte fortsätta mandatperioden ut.

Vid pennan,
Fredrik Lind, Björn Lundgren och Anders Svensson


Esbjörnsson och Kjellström borde hålla sig till fakta

2018-02-23 14:54

I alla sammanhang är korrekta fakta avgörande. Jonas Esbjörnsson och Anders Kjellström borde ta fasta på detta.

Fakta är nämligen följande:
Vare sig marken där Rusta, Elgiganten, Kökscentrum och Subway ligger eller marken där Biltema etablerat sig, var en del av det stora markköpet från Weibulls 2004. Att då, som Esbjörnsson och Kjellström hävda, att om man inte köpt marken – vilket man ju alltså inte gjorde – så hade etableringarna inte blivit av, går ju inte att förklara. Hur gick detta till, eftersom marken faktiskt inte köptes.

Sanningen är ju att det är helt okomplicerat att för skattebetalarnas pengar köpa in mark. Konststycket är ju att sälja och utveckla marken, och få till stånd företagsetableringar och därmed åstadkomma jobb och tillväxt. Under (S)-styret tycks målet med all kommunal mark ha varit att få till stånd norra Europas största ogräsodling, eftersom detta i princip var det enda som växte på de inhandlade markerna. Nu sker etablering på etablering. Det är denna utveckling som ska fortsätta. Därför vill vi binda samman vårt nya handelsområde med stationen. Därför vill vi att man ska kunna åka buss till de nya handelsområdena.  Det är därför inköpet av LINC-fastigheten, där staden sedan flera är hyresgäst, är så viktigt.

Att kommunstyrelsen vice ordförande, trots alla de möjligheter han har att ta reda på fakta, inte klarar av att hålla sig till korrekta uppgifter är anmärkningsvärt. Att kommunrevisionens vice ordförande, med uppdrag att hålla ordning på både fakta och pengar, lånar sig till detta är ännu värre.

Torkild Strandberg
LiberalernaFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser