PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Ursäkta Johan!

2018-05-25 09:54

Jag ber Johan Laurin om ursäkt för att kallat honom fel förnamn.
 
Även 50% undervisning på engelska språket är för mycket i första klass. Jag vill dock tillägga att jag själv (vid tiden omedvetet) var med om ett experiment, i 70-talets lågstadium, som jag tror var ritigt bra. I tredje klass började vi med engelska på ett ganska lekfullt sätt. Ett UR-program som hette “Switch-On” sändes typ två gånger i veckan efter 10-rasten, som jag vill minnas det. Programledare (på svenska) var f.ö. Tage Danielsson och hans hustru.
Fröken använde bilder på olika saker (substantiv) och “a” eller “an” som obestämd artikel ingick tidigt. Verb behandlas sparsamt fast korrekt i presens. Detta gav en förberedande vokabulär på säkert flera hundra substantiv. Men ingenting förekom i text. Jag tror detta gav oss ett försprång jämt emot andra som i fjärde klass inte deltagit i detta projekt. Man kan nog börja redan i tvåan, men inte gällande andra ämnen. Detta vet vi – elever som inte behärskar språket tappar i alla andra ämnen. I sammanhanget vill jag även tillägga att “Hej matematik” , som senare fick mycket kritik, faktiskt var riktigt bra, tror jag. 
 
Det råder ingen brist på engelsktalande personer i dagens Sverige, men vi har ett enormt behov av folk som talar franska och tyska, men även andra stora EU-språk, och snart återstår bara 4 miljoner engelsktalande irländare i EU. Ett samtal med en väldigt trevlig taxichaufför i London, fick mig att inse hur rätt Charles de Gaulle hade, i frågan om att Det Förenade Kungariket över Storbritannien och Nordirland inte är europeiskt nog!
Vi var ense i sakfrågorna, men precis alla fel berodde på EU. Ja värre – hela den europeiska kontinenten har orsakat i princip alla problem som tänkas kan. Några hantverkare från White City på jobb i Islington – tillika jättetrevliga, men även de menade att “kontinenten” har orsakat England ofantliga problem. Metersystemet t.ex.
Det kommer gå bättre utan dem, hur trevlig den nationen än är. Prova du med engelska i Paris eller Berlin, Johan! Om inte annat blir du sämre bemött, än om du använder dålig franska eller usel tysk grammatik. Det går inte att göra affärer på engelska språket ens i Tyskland.  De stora EU-länderna dubbar ljudet på både TV och biografer. Och man vill inte använda engelska. Det finns obestridlig aversion mot engelskan på kontinenten. I Östeuropa är tyska vanligen bästa andraspråk. Blanda inte ihop detta med att det i somliga affärsområden i turistorter söder om Alperna, finns de som t.o.m. talar svenska.

*

Jag vill inte vara oförskämd igen, Johan. Men du borde titta på städer av Landskronas storlek i andra länder – och där klimatet är som vårat. Och vidare – om politikerna bara prioriterade centralt belägna affärslokaler, till rimliga hyror, tror jag inte att t.ex Elgiganten i Sverige skulle ha någonting emot centrala lägen. I befintliga så väl som i återanpassade affärslokaler. 

Däremot vill jag påstå att sossarnas vansinniga rivningspolitik under 60-talet har förstört oerhört många städer i Sverige. Just Domus lär ha varit en av de värsta bovarna i detta sammanhang. (Gällande gamla bilder från Järnvägsgatan i Landskrona var huset som revs just för Konsumentföreningen Solidars skull, inte fullt jämförbart med t.ex “Falks hörna”) Men nu är det som det är. Jag vidhåller utan minsta tvivel, att en verklig satsning på vårat centrum (området mellan Borgmästaregatan och gamla stationen samt runt Saluhallstorget och längs Eriksgatan upp till Hvilan och kringliggande områden i viss mån) är vad vi måste satsa på, till varje pris. Att flytta centrum till Örja är förkastligt – men tycks bli verklighet om Strandberg får sitta kvar. Det kommer inte heller återuppbyggas varken någon yrkesinriktad eller universitets- och högskoleförberedande gymnasieskola med honom vid rodret. Därför avråder jag alla som delar denna uppfattning att – i kommunalvalet – rösta på något parti som inte stödjer Strandberg! 

Pontus Eriksson


Stolt nej-sägare till slöseri

2018-05-24 14:33

Jan-Allan Beer frågar i sin insändare varför Landskronas Socialdemokrater är så hätska motståndare till vinster inom välfärden.

Även om jag inte känner mig så värst hätsk är svaret mycket enkelt för min personliga del:

Jag kan inte acceptera ett slösaktigt användande av skattemedel där pengar tillåts att flöda genom ett vårdföretag och så småningom delas ut till vårdbolagens ägare som vinst, istället för att användas just till vård och omsorg. Särskilt inte om brukarnas behov fortfarande är långt ifrån tillgodosedda.

Jan-Allan och treklövern får gärna ge bort sina egna pengar om de så önskar, men detta är inte deras pengar. Detta är andra människors pengar och jag är mer än gärna en nej-sägare till sådant slöseri.

Henrik Ingelström (S)
Ersättare Omsorgsnämnden


Yikes Mr Eriksson

2018-05-24 12:00

Jag skulle ju inte fortsätta vår dialog eftersom vi står så långt från varandra. Jag återvänder till min uppmaning, att du istället riktar frågan till Biltema, Elgiganten eller de andra stora kedjorna som nu etablerar sig vid motorvägen om deras strategi är förenlig med vad du föreslår. Jag tror det är uppenbart att den enda anledningen till att de etablerar sig i en befintlig lokal i Köpenhamn är bristen på bra läge. För en stormarknad vid en motorväg är ett bra läge för dem.

Sen hoppar jag in i debatten om IES, eftersom du kallar mig John och din stavning på engelska medger att du själv kanske mått bra av att prova på den nya skolan. All utbildning (education) där är inte på engelska heller, utan upp till 50% av utbildningen. Detta är fakta du enkelt kunde tagit reda på innan du skickade din insändare ( https://landskrona.engelska. se/about-our-school/what-we-do ), istället för att skriva ”supposedly”.  Tyska, franska och spanska är något man lär sig som tredjespråk, vilket är högst rimligt baserat på deras roll i omvärlden. Världen stannar inte inom EU och slutar inte heller prata engelska för att Storbritannien hoppar av EU. Jag blir smått konfunderad av din världssyn.  

Johan Laurin
Optimisten som ser möjligheterna


Omsorgen om våra äldre - Svar till S

2018-05-24 11:44

Svar till Lars Svensson, Jonas Esbjörnsson och Cecilia Hallberg, alla (S)

Sällan har inlägg i debatten innehållit så många faktafel, så många direkta
osanningar som de rader de S-märkta skribenterna plitat samman.

Faktum 1: Den tragiska händelsen med vårdtagaren som lämnades ensam
berodde på inofficiella rutiner som skapats långt före Attendo övertog driften 1
december 2017, alltså när staden drev Skiftesvägen. Givetvis var detta helt
oacceptabelt. Så snart Attendos verksamhetschef fick reda på detta reagerade
hon och vidtog kraftfulla åtgärder, vilka redovisades på onsdagens nämnd.

Faktum 2: Ärendet har alltså inte det minsta med resursbrist att göra, vilket till
och med den mest fanatiska motståndare mot privatdrivna äldreboenden
borde inse.

Faktum 3: När vi upphandlar äldreboenden väger kvalitén tyngre än priset. Vid
vår senaste upphandling vann Förenade Care upphandlingen trots att deras pris
inte var det lägsta. Kvalitetsaspekten var viktigare.

Vi i Treklövern strävar alltid efter att skapa högsta möjliga kvalité på våra
äldreboenden. Vad som också är viktigt är att ha respekt för skattebetalarnas
pengar. Attendos äldreboende på Segergatan har legat nära toppen i varje
brukarundersökning sedan starten och har för detta fått en lägre summa än
vad staden skulle ha kunnat driva äldreboendet för.

Varför är Landskronas socialdemokrater sådana hätska motståndare till privata
entreprenörer? I många S-styrda kommuner finns flera privatdrivna
äldreboenden, vilket fungerar utan problem. Är det kanske bara den vanliga
nej-sägarmentaliteten från (S) i Landskrona som regerar?

Jan Allan Beer (L)
ordförande Omsorgsnämnden


Kommentarer till tre, och kort påminnelse till Strandberg

2018-05-24 09:34

Till Jonas Karlsson (S) – Det är alltid trevligt att bli trevligt bemött. Men en kopp kaffe gör mig inte till socialdemokrat. En inte så liten del av våran stads problem går längre tillbaka än till Strandberg. (men har i hög grad förstärkts under dennes tid) När Västkustbanans sträckning blev klar, varför byggde ni inte en riktig  stationsbyggnad värd namnet då ? Hade inte Pågatåg norrifrån kunnat gå in till gamla stationen ? Så vi sluppit trådbussen ? Det var också socialdemokraterna som i mitten av 80-talet  byggde om 100 meter av Järnvägsgatan till, i mitt tycke, inte alls påkallad gågata. Vidare togs trottoarernas regnskydd bort. Och som Tommy Persson påpekar – den används ju knappt mera. Varken som gågata eller som affärsgata. Ändå hade S planerat hela Karl den XV:huset och affärstunneln knappt 15 år tidigare…  
 
Till Tommy Persson
Jag har inte påstått att det generellt var bättre förr (utom i fallet gällande stadsplaneringen och just herr Strandberg personligen, som främste företrädare för våran stad). Hur saker och ting fungerar? Jag vill nog vidhålla , att bara den politiska viljan hade funnits, hade fd Domusparkeringen kunnat fungera som gratis p-plats för kunder till affärer på Järnvägsgatan under affärstider. Ett stort problem för centrumhandeln är bristen på p-platser och att kommunen och parkeringsbolag vill tjäna pengar på böter och avgifter. Landskrona är inte större än att vi hade kunnat klara oss utan detta. (Polisen bötfäller givetvis trafikfarliga parkeringar.)
Annars betvivlar jag inte alls dina uppgifter om kundbrist eller att elever inte besöker centrum lördagsförmiddagar. Men varför skulle de? Det hela är som en ond cirkel, eller nedåtgående spiral.
Jag vill påstå att problemet började med mitten av 80-talets trafikomläggningar. Tyvärr ser inte Strandberg (och andra politiker) detta som ett problem, och vill inte ens försöka hjälpa till, att få Landskrona att överleva som stad. Hur det nu än är med uthyrning i just fd Domus är en sak, men lokaler finns. Och andra kan återskapas. T.ex i Karl den XV huset. Jag tror en majoritet av våra lokala “toppolitiker” är gravt ideologiskt hämmade. 
Istället för att se möjligheter vänder man möjligheterna till “så kan man väl inte göra” – men jag vidhåller att det kan man visst, bara det finns god vilja och kurage! Kampen för överlevnad (av Landskrona som stad) måste gå först!

Till John Laurin
Ju längre bort affärerna finns från bostäderna, desto fler använder bil – och kör längre. Detta är obestridligt. Att några affärer förläggs vid stationen är förståeligt, men den senaste tidens medvetna satsning på kedjor i Örja menar jag blivit ytterligare en hård och onödig belastning för vår stads centrum!
 
Du tvistar om det mesta. Jag påpekade först att Helsingör inte är än rättvis jämförelsestad p.g.a gränshandeln, men att Landskrona mycket väl kan jämföras med t.ex Hillerød, Frederikssund, Køge, Roskilde och Burg och Heiligenhafen (de två tyska städerna ligger dock i Schleswig-Holstein och inte i någon annan tysk stat, ursäkta). Jag har inte gjort någon jämförelse mellan Köpenhamn och Landskrona generellt, men påpekade dock HUR Elgiganten “får plats” inne i tät bebyggelse och använde Amagerbrogade i Köpenhamn, som exempel. Kökskedjan hade fått plats i gamla apoteket Lejonets lokaler på Storgatan, och Elgiganten kunde ha en entré på Rådmansgatan och huvudavdelning i fd bowlinghallen. Gamla posthuset kunde inrymma någon annan kedja etc. Glöm inte heller bort att en större affär även gynnar mindre affärer/butiker i närheten.
 
Med onödig och oönskad kaos och oordning avser jag det ständigt pågående ombyggnader “av ingenting till ingenting annat” , de okoordinerade uppgrävningar av gator och torg överallt. Jag har påpekat flera år av arbete på Fabriksgatan (vid Albanoskolan) – säkert 10 gånger har den gatan grävts upp under några få år. Nu stängde NSVA av en del av Timmermansgatan för ett planerat arbete. Men bara för någon månad sedan utfördes ett annat , likaledes planerat grävarbete på samma plats. Och på säkert 50 ställen runt om i stan grävs det upp och ner i omgång efter omgång, med total avsaknad av samordning. Detta orsakar kaos och är ett ofantligt slöseri med skattemedel!
 
Och till Strandberg – varför förstörde du all utbildning över grundskolans åk9? Valfriheten att kunna ta studenten i Landskron ? Och öppna en lågstadieskola (?) with supposedly ALL edjucation in the English language! How do you expect the pupils there to learn Swedish, History, Math etc in a non native language? And isn’t it in fact so, that we actually suffer from lack of knowledge in the German, French and Spanish languages rather than in the English one? Further, soon only around four million people in Ireland will have English as their native language within the European Union. Haven’t you heared about BREXIT?

Svar på tal
Pontus Eriksson


Min sittplats – på marken!

2018-05-24 09:22

Så var det dax med ett besök hos sjukvården i Lund – det var inte första gången. För säkerhets skull tog jag en kompis med mig. Resan till Lund gick som på räls – denna dag, den 8:e maj 2018. Taxi till stationen i Landskrona, tåg till Lund och lokalbuss i Lund till sjukvården. Allt vid 13:00 – 13:30 tiden.

Sen skulle vi hem. Men det var så fint väder att vi bestämde – kaffe utomhus. Vi tog buss till Lunds station och bestämde oss för Espressohouse, som finns i vänthallen med förhållandevis bekväma sittplatser. När vi stod i kön kl. 14:40 blev vi varse att det uppstått tågförseningar. Jag kom i samspråk med en dam som nu började förstå att det var problem på gång. Jag och min kompis betalade för kaffe och tårta kl 14:42 och gick ut och satte oss på uteserveringen.

Efter en stund kom damen och satte sig hos oss och vi började prata om tågförseningar. Hon uttryckte sig så här: ”Här sitter jag och väntar och vet inte när jag kommer hem”.

Kl. 14:56 ringer jag till Skånetrafiken 0771 – 77 77 77; väntetid 25 minuter. Kl. 15:23 ringer jag igen: väntetid 45 minuter.

Hur som helst, efter en stund, går vi till en plattform i förhoppning om att ett försenat Pågatåg skall dyka upp och transportera oss tillbaka till Landskrona. Ett Pågatåg med ordinarie avgångstid 15:26 blir vårt mål. Det skall avgå 15:45, men 15:42 blir det Inställt! KAOS!!

Det finns mängder med pendlare på perrongerna. Alla sittplatser är upptagna så jag får gå och sätta mig på marken på en tygpåse som innehåller en vattenflaska. Tänk med alla dessa tågförseningar så är sittplatserna så få ute på perrongerna. Uselt!

Nu börjar beslutsprocessen. Hur tar man sig hem? Detta är ingen ny situation. Det finns en gräns. Så vi diskuterar successivt med dåliga nyheter (om ens några) i högtalarna om vi ska välja taxi. Det är mängder av folk på stationen. Ersättningsbussar, var finns dom och räcker dom?
Under denna tid av osäkerhet håller jag ett vakande öga över tillgången på taxibilar. Vi beger oss till taxistationen. Där håller taxibilarna på att ta slut. När jag får tag i en så frågar jag om det är fler som ska åka till Landskrona. En känd Landskronapolitiker fanns bland de köande – vederbörande hade redan en
egen plan. En kvinna var angelägen att få komma iväg till Eslöv så vi ställde upp, såsom två gentlemen gör och sa till tjejen, vi kör dig först till Eslöv. Taxiresan påbörjades c:a 16:05 och vi var i Landskrona c:a 17:05.

Nu ställs frågan på sin spets – finns tillgängliga allmänna kommunikationer i västra Skåne. Är kostnader för taxiresor vid tågförseningar avdragsgilla vid inkomsttaxeringen (resor till och från arbetet)? Jag har ställt frågan till Skatteverket och ännu inte fått tillfredsställande svar. Skatteverket svarar bara på
”allmänna frågor”.

Nu är det domstol som gäller – det finns de som tröttnat. Jag biträder gärna med mina kunskaper i skatterätt och med mina erfarenheter avseende förseningar.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet

PS. Det är bra att regeringen genom infrastrukturministern erkänt att järnvägarna har ett stort behov av renovering/reparation./Ds.


Svar till Eriksson

2018-05-23 10:00

Pontus, förstår att du har mycket tid att engagera dig i Landskronas utveckling, bra. Du är samhällsintresserad, och det är väldigt positivt. Men frågan är, vad du vill se för utveckling i Landskrona. Förutom att BoIS vinner och att man satsar på en större och bekvämare anläggning för BoIS-supporters.
Pontus, mycket var bättre förr, det håller jag med om. Men du är i behov av en större insikt i hur saker och ting fungerar. Man kan inte göra om privata fastigheters tomter till parkeringsplatser. (Förövrigt Är fd Domus parkeringen till för allmänheten)
Domuslokalerna Är Inte lediga och mycket riktigt Är vi bilburna idag. Oavsett vad du och några andra vill. Detta rättar ”marknaden” sig efter. Det Du och Jag kan göra, är att vara lojala mot våra lokala handlare!
Här brister en stor del av Landskronaborna. Jag vill påstå, oavsett vad diverse ”undersökningar” säger, att handeln ÄR i skriande behov av kunder!! Jag vill också påstå att, idag saknar Landskrona centrum människor med köpkraft. Här finns ingen naturlig puls.
Jag har varit verksam i Landskrona centrum i 30 år, inom besöksnäringen och är det fortfarande. INGEN eller ett fåtal av de som besökte centrum en lördag för 20 år sedan, sätter sin fot där idag!! Jag har dessutom varit lärare i Landskrona i 13 år. I princip INGEN av mina gamla elever har som tradition att besöka centrum en lördag. Än mindre en vardag. Då har jag undervisat 1000-tals elever. Jag tror inte det beror på mig…

Tommy Persson


Går vinst före omsorg?

2018-05-22 15:49

Nu har det hänt igen. Äldreomsorgen har drabbats av en vårdskandal. Jan Allan Beer försöker förklara att en vårdtagare blivit bortglömd på ett äldreboende som kommunen upphandlat av Attendo inte drabbats av problem på grund av resursbrist. Alltså om man håller auktion på äldreomsorgen i Landskrona och ger uppdraget till lägstbjudande så är väl risken tämligen stor att som i detta fall Attendo orsakar problem för vårdtagarna genom att man försöker pressa sina kostnader.
Det är den här tämligen omdömeslösa äldreomsorgen som vi tycker illa om. Man håller inte auktion på omsorgen om de gamla. Man skulle liksom kunna säga att det är en dålig moral. Jan Allan Beer håller ett långt försvarstal som egentligen inte utmynnar i något annat än att händelsen är anmäld till tillsynsmyndigheten – och fattas väl bara annat.
I Jan Allan Beers värld styr uppenbarligen pengarna över omsorgen om människorna.

Lars Svensson (S)


Svar till Jan-Allan Beer

2018-05-22 14:30

Välfärden är ingen vanlig marknad. Den ska vara generell och öppen för alla. Skattebetalarnas pengar ska gå till vad de är avsedda för. Därför måste vinstjakten stoppas.

Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg – inte till stora vinstuttag. 

Men berätta gärna för väljarna i Landskrona varför ni tycker att det är viktigare att vinster ska tas ut? Berätta varför Landskronabornas skattepengar ska gå till vinster som hamnar på privata bankkonto och inte stannar i välfärden?

Jonas Esbjörnsson (S)
Cecilia Hallberg (S)


Replik till Pontus

2018-05-22 14:18

Vi har definitivt olika uppfattningar om hur staden lever. Visst skapar det mer trafik i centrum om du skulle lägga Elgiganten, Biltema eller andra stormarknader där. Att jämföra Landskrona med Köpenhamn är totalt orimligt.

Men skriv gärna till de stora varuhuskedjorna för att undersöka deras strategier. I en stad av Landskronas storlek, där upptagningsområdet inte räcker, behöver man ligga nära till hands för närliggande byar och städer. Om du ser på deras senaste byggen och placeringar, tror du då att lilla Landskrona skulle kunna påverka deras etableringsstrategier?

Det råder kaos på stadens gator och torg? Vi ser ett totalt annorlunda Landskrona när vi är ute förstår jag och här har jag nog svårt att se att vi ska enas om en samsyn. Du tycker uppenbarligen att allt görs fel, men jag ser ett Landskrona som äntligen tagit tag i sina strukturella problem och siktar på att bli en attraktiv stad i tiden.

Eftersom du inte förstår mina referenser om att ett kommunalt bolag skulle behöva sänka hyran (därmed skattesubventionera eftersom deras vinst skulle minska – och behöva tillskott från skattepengar) för att ett nöjesetablissemang ska kunna drivas så kan det bli svårt att komma längre här också. Du är såklart välkommen att prova och öppna en nattklubb eftersom du anser att det bör finnas utbud för det. Till det önskar jag lycka till.

Jag har inte påtalat något om antalet kommunala tjänstemän så jag vet inte varför det riktades till mig.

Riktigt fyndigt av dig att nämna Einstein, bara där vinner du alla argument. Uppskattar att du inte tror att jag har någon kunskap om tidsresor, på samma sätt som jag inte tror att du har någon som helst kunskap om symbolik eller ironi.

Förslår att vi lägger varsin röst i valet istället i höst, så ser vi vad majoriteten tycker. Over and out.

Johan LaurinFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser