PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Bara ett tips

2020-09-11 15:23
Ber att få tipsa om ”The Social Dilemma” på Netflix
Vår tids viktigaste dokumentär om vad sociala media gör med hela mänskligheten! Mycket kuslig inside information från skapare till de största sociala forumen på internet. 
ALLA över 13 år borde se den! 
Hur kommer det sig att nyhetsbyråer, regeringar, myndigheter osv som ska vara opartiska och fria använder ett extremkapitalistiskt bolag som informationsplattform? 

Önskar Dig en fin dag!

Bästa Hälsningar

Monica Drexler Bergman

Nej till bolagisering av kommunala verksamheter

2020-09-11 08:31

Vi socialdemokrater tycker inte om när kommunala offentliga verksamheter, som drivs via förvaltningar, övergår till en bolagsform som har som huvudmål att driva bolaget med vinst. Den här formen av styrning (bolagisering) försvagar demokratin och försvårar möjligheterna för oss politiker att ha insyn över bolagsstyrning. I en bolagsstyrelse sitter ofta ledamöter från näringslivet som är affärsdrivande, deras mål är vinsten i insatt kapital, ett kommunalt bolag har däremot som mål att skapa samhällsnytta.Det finns starka skäl att avslå en bolagisering. 

För det första kan man inte bolagisera i syfte att skatteplanera och i andra andetaget begära att staten skjuter till statsbidrag. Det är nämligen samma pengar och om man skatteplanerar urholkar man skatteunderlaget. Det vore rimligt att för varje krona vi skatteplanerar minskas statsbidraget med motsvarande summa.

För det andra är social verksamhet inte lämplig att utsättas för bolagisering och därmed styras av marknadens principer om lönsamhetskrav och vinstintresse. Den som är utsatt och beroende av socialt stöd är ingen kund på en marknad, utan ska ges stöd och hjälp efter behov. AB i sådan verksamhet är direkt olämpligt.

Det tredje är själva utredningen. Om vi förstått det rätt så tänker Landskrona anlita samma konsult som Höganäs. Det innebär att staden köper en i princip redan klar utredning för dyra pengar, som företaget bara lagt i kopiatorn. De kan ju av trovärdighet inte komma fram till något annat än vad de gjorde i Höganäs.

Vi ser inga fördelar med bolagisering, vi anser att det är risk att insyn och offentlighet försvinner när kommunala angelägenheter drivs i aktiebolagsform.

Man kan inte jämföra aktiebolagslagen med kommunallagen.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

2020-09-08 13:41

Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till stora resurser för att skydda liv, jobb och välfärd. Men pandemin har också blottlagt allvarliga brister i vårt samhälle. Ett av de mest grundläggande problemen handlar om otrygga anställningar och låga löner i äldreomsorgen. De äldre besöks ofta av olika personer varje dag, någonting som skapar både otrygghet och i värsta fall bidrar till smiddspridning.

För att våra äldre ska få en trygg ålderdom behöver förutsättningarna för vårdpersonalen stärkas. De högerkonservativa vill se privatiseringar och att var och en betalar för sig. Vi vill istället att alla, oavsett storlek på plånboken, får den vård och omsorg de behöver.

Nu gör vi en historisk satsning på äldreomsorgen med ett permanent årligt tillskott på fyra miljarder kronor till kommunerna.

För Landskrona innebär det 17 969 784  kronor till äldreomsorgen redan 2021. Därtill förstärks Äldreomsorgslyftet. Det syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att personalen kan utbilda sig på arbetstid.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Ännu ingen löneutmätningsstopproklamation

2020-09-07 10:36

Coronakrisen fortsätter. Vi får makroekonomiska konsekvenser av ett virus. Läget jämföres med kriserna i början av 1990-talet och 2008/2009. Den tidens… etc! etc!
Det blir förbannat tjatigt att taga upp rubricerad problematik! De ärenden jag konfronterats med innehållet mycket av folkhälsoproblem. Detta kan man utläsa i sjukhusjournaler och i Kronofogdemyndighetens register. En spännande läsning! Ska vi titta närmare på några fall?

Vad säger kommunens ledande politiker? Pengar rinner ut ur stan!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Behöver Landskrona en akut för våra föreningar?

2020-09-01 16:44

Den farsot som härjar har fått oanade konsekvenser, och vi är många som försöker minska effekterna
av pandemin. I Landskrona har vi fattat beslut som förenklar för våra näringsidkare, och där det varit
möjligt har vi sett över kostnaderna. Vissa avgifter har minskats eller skjutits på framtiden. Från
statlig håll har man sjösatt flera olika räddningspaket.

I Helsingborg har de förtroendevalda valt att gå ännu längre och man har inrättat ett krisstöd på 5
miljoner som ska gå till föreningslivet. Föreningar inom idrott- och fritid, kultur, arbetsmarknad, vård-
och omsorg samt socialt arbete kan få del av det riktade stödet. Trots att flera av dessa föreningar
fått viss ersättning från staten, och då från exempelvis Riksidrottsförbundet är det inte tillräckligt,
utan deras ekonomi går likväl inte ihop.

Det ideella föreningslivet betydelse för en kommun kan inte underskattas. Alla de frivilliga som ställer
upp som ledare och funktionärer gör att våra ungdomar får en meningsfull fritid inom både fysisk
hälsa och psykiskt välmående. Den gemenskap man kan få inom en förening kan inte heller
underskattas. Vi vill ha ett större föreningsliv och inte ett mindre, och där det är möjligt ska vi
uppmuntra till ett ännu aktivare föreningsliv.

Hur situationen i Landskrona ser ut idag vet vi inte, men det vore ganska enkelt att göra en
inventering hos våra föreningar och fråga dem hur tillståndet är och hur man ser på den kommande
tiden. Landskrona stad bör därför snegla på upplägget som man tagit fram i Helsingborg och
samtidigt föra en dialog med vårt föreningsliv.

Vi hoppas att denna dialog kan påbörjas så snart som möjligt och är behovet av en föreningsakut i
Landskrona stort, så bör den också införas.

Torbjörn Brorsson, kommunalråd (M)
Peder Alberoth, vice ordf. i Teknik- och fritidsnämnden (M)


” There’s a hole in the bucket...”

2020-08-31 13:47

Tack Sven Svederberg ( C)
Vi vill bara tala om att vi håller med dig om att det finns många hål att stoppa skattepengar i:
Engelska skolan, avgångsvederlag, en Tesla , en tunnel istället för i kommunal skola, vård och omsorg. Där kan vi snacka om nödvändiga hål att fylla!
Vi har alltid trott att varje kommunfullmäktige ledamots röst är lika mycket värd som ett kommunalråds men din formulering ger oss anledning att tro att så inte är fallet!

Håkan Lans
Lena Nilsson


Svar till Lena Nilsson, Håkan Lans och Stefan Olsson

2020-08-31 08:54

Det är fantastiskt vad dessa personer kan få till det. 

Faktum är att Centerpartiet och jag som gruppledare inte har mycket att säga till om. Eftersom vi inte har någon kommunalrådspost likt Stefan Olsson eller har någon post i kommunstyrelsen ens som ersättare är vi beroende vad andras goda vilja att dela med sig.

Således för att vara extra tydlig. Den ende som tillfrågat mig i frågan om flygplatsen är Torkild Strandberg. Min och Centerpartiets uppfattning fick han besked om innan att jag visste hur han och Liberalerna ställde sig. 

Det kan knappast vara min och Centerpartiets uppgift att tvinga på Stefan Olsson och övriga partier vår uppfattning om inte någon undrar. Men om någon är intresserad att ta reda på min och Centerpartiets uppfattning kommer jag att lämna ett svar precis som jag svarade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg när han undrade.

Sven Svederberg (C)
Kommunfullmäktigeledamot och gruppledare
Landskrona


Tänkvärt Stefan Olsson

2020-08-28 09:20

Din åsikt att man inte bör tacka enbart Torkild Strandberg för beslut att inte bli delägare i Ängelholms flygplats tål verkligen att tänka på.
Vi reagerade på samma sak. Vi tolkade dock Svederbergs tack, som en bekräftelse på att en envåldshärskare styr i stan och blev därför inte förvånade över Svederbergs underdåniga tacksägelse. Vår tolkning (och misstanke) verkade rimlig för oss.
Eller så ville Svederberg bara få oss positiva till Strandberg inför kommande valrörelse?
Väl att du korrigerade i alla fall. Så att vi vet att viss demokrati fortfarande existerar i kommunen.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Tacka inte Torkild Strandberg, tacka alla partier!

2020-08-27 16:07

Sven Svederberg (C) hyllar och ryggdunkar Torkild Strandberg (L) när det gäller Landskrona stads beslut om att inte gå in med skattemedel för att rädda Ängelholms flygplats.
Att inte rädda flygplatsen beslutades i samförstånd mellan alla partier, från kommunalråd till gruppledare, där även Sven Svederberg (C) fick yttra sig om sitt partis inställning. Socialdemokraterna hade däremot en avvikande mening i ärendet.

Därför känns det lite märkligt att Sven Svederberg bara ryggdunkar Torkild Strandberg. Hylla istället de som hyllas bör.

Bakgrunden till att Sverigedemokraterna sa nej till att lägga våra invånares skattepengar på en Ängelholms flygplats är följande:

Fram till 2011 ägdes flygplatsen av Swedavia och kommunerna i Nordvästra Skåne bidrog med anslag varje år för att upprätthålla trafiken. Men 2011 köpte Region Skåne och kommunerna i Nordvästskåne flygplatsen från Swedavia för 40 miljoner kronor. Och sålde den sedan omedelbart vidare till byggbolaget PEAB som dessutom fick ett kontantbidrag på 15 miljoner från kommunerna. Dvs i praktiken köpte man flygplatsen för 40 miljoner och sålde den vidare omedelbart till ett privat bolag för 25 miljoner. En affär som också Kammarrätten ett par år senare kom fram till var en olaglig affär. Men någon ändring blev det inte!

Uppgörelsen mellan de sju kommunerna Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Bjuv, Båstad, Klippan och Perstorp som bestämde sig för att köpa flygplatsen i ett gemensamt bolag, innebär att dessa kommuner enbart tar över driften. PEAB kommer fortfarande att vara ägare till marken och byggnaderna. Kommunerna betalar 20 miljoner kronor för flygplatsen och skjuter till 30 miljoner kronor för att täcka kommande års förluster. Om Landskrona stad skulle gått in i denna affär så hade kostnaden landat på ca 2,5-5 miljoner kronor, beroende på hur stor ägarandel Landskrona blivit tilldelad.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Äntligen!

2020-08-26 09:06

Hyresrätter i Borstahusen, något som vi Socialdemokrater sedan länge efterfrågat.

Kul att företaget HME Huset 8 AB vill och vågar satsa på hyreslägenheter.

Vi Socialdemokrater tycker det är synd att det har saknats intresse hos Liberalerna med resten att våga låta stadens eget bolag, Landskronahem, bygga ute i Borstahusen med argumentet att det finns för många hyreslägenheter i Landskrona.

Vi Socialdemokrater välkomnar HME Huset 8 AB som ser möjligheterna och hoppas att Treklövern ändrar uppfattning och beslutar att även Landskronahem ska få möjlighet någon gång i framtiden att bygga hyresrätter i Borstahusen. Allmännyttan är viktig för staden och alla vill inte äga sitt boende.

Två f.d. styrelseledamöter i Landskronahem
Jenny Tillander (S)
Eva Örtegren (S)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser