PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

ICA-korsningen i Häljarp

2020-10-22 09:21

Korsningen Landskronavägen/Barsebäcksvägen i Häljarp byggs om nu. Korsningen är en stor flaskhals med mycket trafik och dålig sikt.

Det stora problemet är det stora trafikflödet, nu minst 7000 bilar/dygn och det är den nivå, som en gång gjorde att man byggde motorväg. Det andra stora problemet är den tunga genomfartstrafik, som kommer från motorvägen via Barsebäcksvägen. Vid stopp på motorvägen är situationen kaotisk, då de långa, tunga fordonen har svårt att passera korsningen. Det kommer troligen att bli mycket värre efter ombyggnaden , när Barsebäcksvägen blir smalare.
Trafikflödet genom Häljarp, som växer starkt kan bara påverkas genom en modern kollektivtrafik.
Stadsbuss till landskrona via en rundslinga i Häljarp med en ny liten bussgata mellan Skogsvägen och
Kristallvägen vidare genom Parkstaden.

Trafiksituationen med tunga fordon och kaos vid stopp kan bara påverkas genom förbud för tung genomfartstrafik från motorvägen via Barsebäcksvägen. Det brådskar och Trafikverket brukar lyssna på kloka argument.

Stoppet för ombyggnad blir långvarigt eftersom det skall läggas sten (gatsten ??) på Barsebäcksvägen. Gatsten är fint i gamla miljöer, men intill pizzeriatomten knappast. Det hade varit bättre att använda pengarna till en liten bussgata.

Under stoppet leds trafiken via Tallvägen och Bokvägen med parkerade bilar och cykelställ finns det inte bilar, allra minst tung trafik. Det borde under alla förhållanden varit ett stopp för genomfart under ombyggnaden.

Med en fortsatt utbyggnad av Häljarp är det hög tid för en seriös stadsplanering med ambitioner om hållbarhet och klimatmål. Kollektivtrafik är inte skyltar vid gatan utan en trafik, som folk väljer att använda. Från Häljarp till Landskrona åker säkert långt under 1 % kollektivt. Man åker gärna kollektivt, men med tåg är det mycket enklare att åka till Lund och Helsingborg. Det skadar Landskrona långt mer än Häljarp. Det är ju så illa, att exempelvis Torkild som saknar körkort inte
skulle kunna bo i Häljarp och vara verksam i Landskrona.

Björn O Persson, Landskronavägen Häljarp


Slottscaféet, idéer för centrum, järnväg till Köpenhamn II samt BoIS (IP) 

2020-10-21 09:36

Jag och massor med mig, uppenbarligen inklusive Lars Erlandsson (nedan) vill se Slottscaféet återuppbyggt. Covid-19 kommer inte bestå för evigt, och det behövs verkligen ett stort sommarcafé och restaurang/pub. Med rimliga priser.
En viktig del av kommunens arbete är att se till att stadens invånare trivs och att de kan och tillåts ha skoj ibland. (När så blir möjligt igen).

En annan viktig del av den kommunala service vi som bor här, bör kunna förvänta sig, är att våra unga åter ska kunna utbilda sig i sin hemstad. Jag talar då såväl om samtliga de teoretiska gymnasieprogrammen samt ett brett urval av yrkesutbildningar under gymnasieskolans paraply.
Dammhagskolan bör återgå att bli ett helt och hållet teoretiskt gymnasium, precis som “Spyken” i Lund. Kan vi även få hit några universitetsutbildningar (typ hur Tech Futurum fungerade) , så är det ännu bättre.
 
Och våra 20-åringar måste kunna få lägenheter utan att behöva köpa lägenhet och ta banklån. M.a.o. det behövs fler hyresrätter (och hyresrätter av alla klasser och storlekar). Från våningar á 150+ kvadrat ned till ettor med sovalkover. Men behovet torde vara störst för 2-rummare med separata kök. (Eller pentry, även kokvrå kallade).
Jag tror inte det är många som sysslar med avancerad matlagning i dag.

Sedan har vi det stora problemet med butiksdöden i vår stads centrum. En del butiker slutar behövas i takt med tidens gång. Men normalt ersätts de med någonting nytt. Covid-19 har gett många affärer nådastöten, men när smittan med tiden går över, måste det vara dags att satsa på centrum och med alla till buds stående medel. Internethandeln har förvisso ökat, men detta kan inte förklara hur t.ex. livsmedelsaffärer, cykel & sportaffärer, tips & tobak med kassa och postombud eller teknikbaserade affärer måst kasta in handduken etc. Knappast heller bankkontor som själva, en gång i tiden, både byggde upp och drev de fastigheter man sedan använde för sina kontor.  
 
Jag talade med en butiksägare (som snart kommer överge sina lokaler) – hyran a 30.000 kr står på inget sätt i relation till omsättning och avans. Den som köper fastigheter med butikslokaler (kommunen särskilt) vet ju om vad de köper, och köptes fastigheten in för länge sedan, lär lägre butikshyror (idag) inte vara belastande. Man har ofta överskattat butikernas hyrespotential. De få nya verksamheter som uppstår i gamla butiker förbryllar, då många inte har ett normalt kassaflöde. Ta Liberalernas lokal på Storgatan som exempel. Hur har DE råd? Förvisso en mindre lokal än den omtalade, men å andra sidan i ett bättre läge. Hyran bör ligga på minst 20.000. Min poäng är inte hur de har råd, bara att ingen annan har råd.
 
Och vi bara inte KAN ha en stad utan ett levande centrum, något som misskötts under många år nu. Jag vill föreslå följande:
 
1. Ett totalförbud mot igenmurande av butikslokaler innanför Ringvägen.
2. Öppnade av Järnvägsgatan som parkeringsgata (med P-platser på bägge sidor). Träden kan flyttas – och ställas i mitten av några rondeller (med stöd de första åren).
3. F.d. Domus, hiss och trappa upp till P-taket – både till/från Järnvägsgatan och Stora Norregatan. P-platsen på våning två byggs ut. Gamla Folksam-kontoret byggs om till två våningar med billiga ettor och tvåor, att hyra i första hand av yngre som gått gymnasieskolan i Landskrona. Affärslokaler längs båda gatorna. Små lastbilar lastar av för kl. 12 helst.
4. Järnvägsgatan förses med trottoartak (som fanns förr).
5. Stora Norregatan blir också parkeringsgata (i princip på bägge sidor).
6. Längs Rådhustorgets norra sida tillåts enkelriktad trafik (mot Eriksgatan), med några P-platser utanför den kvarvarande banken. Detta gäller endast dagtid, och uteserveringarna skall kunna bestå.
7. Maximering av antalet P-platser längs gator (inte i parker !!!)
Generellt måste det vara lätt att handla med bil, i centrum. Folk med egen eller lånad bil storhandlar bara där det går att parkera utan att känna hets från P-vakter. Detta är i princip de enda anledningarna för utflyttning. Skånetrafikens bussar (stadsbuss som länsbuss) bör utgå från busstationen (och köra via Ventrafiken), för att sen delas upp fr.o.m. korsningen Eriksgatan – Borgmästargatan. Och så tillkommer..
8. En minibusslinje kör Busshållsplatsen – Järnvägsgatan och tillbaka via Regeringsgatan. Kontinuerligt mellan två hållplatser. Tak byggs vid busstationen. 
Denna “extralinje” hålls öppen affärstid och blir gratis. Ett kort stopp (i meter) ungefär där RIO-biografen låg.
9. Butikshyror (för tomma lokaler) sätts genom en kommunalt oganiserad auktion. Efter 15 månader, justeras hyran med hänseende på omsättning, vinst och rimlighet.
10. Affärer i Örjaområdet motiveras med piska och morot att flytta in till centrum. På ett rimligt sätt. Det är en fråga om just P-platser och Särskilt de mindre butikerna där ute och Coop bör “flytta in”. Med Coop förhåller det ju sig historiskt så, att de rev ett antal fastigheter just för att etablera Domus i Landskrona centrum. De får tillbaka sin egen lokal (med de förändringar jag redan omtalat)
11. Torghandlen [<- medveten stavning] är tillåten lördagar samt onsdagar (försäljning av livsmedel får företräde, och avgifterna blir mycket låga, och betalas kontant till kommunal tillsynsman, t.ex. en P-vakt)
För att gynna torghandlen ytterligare förbjuds betalning med kort etc (det blir då lika för alla och kortläsare är mycket dyra i inköp; Swish är både olämpligt och “svensk-bonnigt”). Kvitto skall dock ges utan fråga.
Torghandel ger lite “röra”, men inom rimliga gränser behöver allt inte vara 100% perfekt alltid. 
12. (igen efter Covid-19) behöver Landskrona även få igång nöjeslivet. Staden bör verka för att få igång dans efter önskat behov. Fd Pub Tre Hjärtan/Käre John/Johns skall sålunda upphöra vara igenmurat.
Däremot skall vi inte tillåta s.k. “kösystem”, dvs att att nöjeshaket medvetet stoppar insläpp. Vilket påstås ge ett intryck av popularitet, men orsakar allt för ofta slagsmål. När lokalen är fullsatt (enligt regler och under reglerna även enligt ägarens önskan) – stängs dörrarna för att komma in för denna kväll/natt. Fler gäster får inte släppas in förrän nästa nöjesafton.
13. Priser på alkoholhaltiga drycker bör sättas på ett sådant sätt att s.k. “uppladdning” i hemmen inte behövs.
14. LIBERALA P-regler
 
*
 
Vi hoppas på att Danmarks trafikminister Benny Engelbrecht kan se att det föreliggande förslaget om en (dubbelspårig) tunnel Helsingborg – Helsingör förvisso kostar mindre än en kombinerad lågbro/tunnel Landskrona – Köpenhamn (Nordhavn) , men att HH-alternativet (som det ser ut nu) inte medger att våra regionala Öresundståg kan trafikera sundet med en ringlinje, på ett vettigt sätt. Någon som minns hur situationen var för järnvägen över Öresund från Öresundsbron öppnade till dess att Malmötunlen [<-medveten stavning] öppnade i december 2010 ? Tåg från Malmö C körde ut i samma riktning tåget körde in , vilket orsakade massor av problem. Med nuvarande Helsingborg-Helsingörs förslag blir det en exakt upprepning av det skånsk-danska järnvägseländet 2000 – 2010. För att undvika detta krävs TVÅ tunnlar, en för trafiken
Köpenhamn -Göteborg – Oslo och en annan tunnel för trafiken runt Öresund (detta beror på från vilket håll Knutpunkten angörs, från söder eller från norr).
Och värre blir det. Tågtrafiken på Kystbanen (Helsingör – Köpenhamn) är extremt trafikerad, det ligger 10 stationer mellan Helsingör och Österport i Köpenhamn. Det finns ingen möjlighet för snabbare tåg att köra om, och det existerande dubbelspåret är inte gjort för riktigt höga hastigheter. (Inte ens de ca 160 km/h som Öresundstågen kommer upp i , i Skåne. Konklusionen blir att Kystbanen måste byggas ut.
Mitt i det mycket tätbefolkade Nordsjälland. Och likväl kommer ett tåg som avgår från Helsingborg inte fram till Österport (och efterföljande stationer) lika fort som det gör via Landskrona! Inte ens med två tunnlar och en utbyggd Kystbane. Och sammantaget blir Landskrona – Köpenhamn (via Nordhavn och med Österport som första stopp i Danmark) blir väl så ekonomiskt gångbart som Helsingborg – Helsingör.

Centralalternativet
Det är därför STOR SKADA att Landskrona kommun (med nuvarande ledning) amatörmässigt presenterade ett projekt där anslutningen till det danska järnvägsnätet egentligen inte sker förrän långt efter Köpenhamns Huvudbangård (“Köpenhamn C”) samt med en tunnel under de äldsta delarna av den danska huvudstaden, med fyra perrongspår under Tivoli. Projektnamnet “Europaspåret” gjorde inte saken bättre – vill man få gehör i Danmark, kan man bara inte hitta på ett så korkat namn (Vad hade vi tänkt t.ex. om “Polarspåret” ?).

Hur som helst, förslaget via Nordhavn och anslutning fortast möjligast (strax norr om Österport, där det faktiskt finns gott om plats) heter nu (samma som i 60-talets Örestadtankar) – Centralalternativet.
Detta syftar på det ur dansk-svensk neutrala och geografiskt korrekta, en järnväg över Centrala Öresund.
 
Idrottsplatsen
BoIS ser ut att ha goda chanser till uppflyttning. I takt med att andra klubbar fått förbättrade fotbollsarenor, och utvecklingen av vårat IP stått still under allt för många år, är det nu ett MÅSTE att bygga ut.
Ett billigare, men alls icke orealistiskt förslag, är att behålla södra läktaren (invigd 1973)  och att sänka planen 3-4 meter. Planvärmen får då justeras, men av jordmassorna bygger man (som första steg) en vall runt planen. Nedanför södra läktaren (sittplats) får vi då plats till ca 6 rader sittplatser fler. Och runt resten av planen ca 8-9 rader sittplatser eller det dubbla där ståplatser byggs.
Ståplatserna bör begränsas till västra sidan (vid Karlslund) – och är enbart avsedda för hemmasupportrar.
Ovanpå detta bygger vi ytterligare ca 15 rader sittplatser på norra sidan och något färre på östra sidan (främst avsedd för bortasupportrar). Och ovan på västra ståplats ungefär samma höjd som på den motsatta
kortsidan, dvs ca 20 ståplatsrader. Samtliga av dessa tre nya läktare förses med både tak och vindskyddande väggar.

Kapaciteten blir ungefär enligt nedan:


 
Och 17500 platser är absolut möjligt att sälja för vissa matcher i Allsvenskan, som givetvis är en helt realistisk målsättning. BoIS har spelat 34 säsonger i Allsvenskan.
 
Alltså – Satsning på centrum, med någon form av monumentalbyggnad (t.ex. en simhall med äventyrsbad?) , slottscaféet, nöje, utbildning, duglig arena för BoIS samt 100% verka aktivt för Centralalternativet till Köpenhamn.

Vad tänker ni andra, inklusive våra politiker om detta?
Pontus Eriksson


Kompensera våra föreningar som skulle ställt upp på Karnevalen

2020-10-20 14:55

Covid-19 har tyvärr vänt upp och ner på Landskronas verksamheter och arrangemang i år. Inte minst blir det tufft för våra idrottsföreningar som varje vecka ser till så att våra ungdomar får chansen att utvecklas, träna och umgås, oavsett sport. Varje år har de föreningar som vill, chansen att tjäna extra pengar under karnevalen, en betydande summa för våra föreningar. Intresset har varit stort för denna extra inkomstförstärkning efter de senaste årens succé med karnevalen. LISA (Landskronas idrottsföreningars samorganisation) har svarat för bemanningen på tivolit, toalettbyar och cykelparkeringar. Tjänstgöringen har fördelats till LISA:s medlemmar efter gjord intresseanmälan. 20% av tivolits omsättning fördelas sedan till tjänstgörande klubbar efter gjord arbetsinsats.

Tyvärr blev årets karneval inställd och därmed uteblev de extra inkomstförstärkningarna för våra idrottsföreningar som de så väl behöver. Sverigedemokraterna har lyft frågan om att staden på något sätt bör kompensera de föreningar som alltid ställer upp på karnevalen. Det är en liten summa för Landskrona stad, men av betydande vikt för stadens idrottsföreningar som har haft ett tufft år, med tanke på uteblivna intäkter i pandemins spår.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd
Fredrik Lövberg (SD)
Ledamot Teknik- och Fritidsnämnden 


Den ”fria rollen” - en lönsam idé!

2020-10-19 16:07

Vi läser i HD och på Landskrona Direkt om hur den oumbärlige Christian Alexandersson ”heroiskt” avstår från sitt avgångsvederlag på 18 månadslöner, vilket motsvarar 2,358 miljoner. I stället ska han för dessa våra skattepengar arbeta i en sk ”fri roll”. Exakt vad den innebär vet vi inte, eftersom tjänsten saknar arbetsbeskrivning och Torkild Strandberg svävar på målet när han tillfrågas. Och Teslan får Alexandersson behålla.
Ändå tycker Strandberg att han lärt sig en läxa vad det gäller tjänstemannalöner.
Strandberg framhåller för att rättfärdiga sig att Carina Leffler ”bara” får 125000 i månadslön och ”bara” 12 månaders avgångsvederlag ( 1,5 miljoner). Och ingen tjänstebil minsann! Hon ska kanske också ut och cykla? Hur mycket dessa två personers privata sjukförsäkringar kostar oss skattebetalare är höljt i dunkel.
Kanske har Strandberg fler läxor att öva sig på?
Som leg. speciallärare ställer vi gärna upp med läxläsning, bland annat i demokratifrågor och praktiska matematikövningar.
Men vi är båda överens om att en sk ”fri roll” verkar vara en lönsam och avslappnad tjänst att ha. En bra idé för många av oss. 
Nu undrar vi bara om det finns fler ”fria roller” att söka i kommunen? Det verkar vara en lönsam idé.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Satsa på ungdomen och jobben - Bygg upp slottscaféet

2020-10-16 15:21

Tommy Jonassons engagemang för ungdomens framtid är lovvärd. Det är tuffare att växa upp i Landskrona i dag än vad det var för oss på 50-60-talet. Arbetslösheten är främsta orsaken. Vi som gick ut med studenten från Landskrona Högre Allmänna Läroverk på 60-talet såg fram mot en ljusnande framtid. Men den satte vi i halsen på 1990-talet.

Genom nedläggning av varvsindustrin 1986 och påföljande börskrasch i oktober 1987 så ställdes Sverige på huvudet. Skåne intog den plats Norrbotten tidigare haft i arbetslöshetsligan. Och så är det fortfarande.

Min åldersjämlike Jonasson skriver att ungdomen knappast lär efterlämna sig något arv numera, om jag förstått det rätt. Detta beror då på att penningmängden tagit andra vägar. I stället för investeringar i produktivt arbete sker allt större investeringar i värdepapper. Eller i klarspråk. Pengarna användes för att göra ett fåtal superrika medan arbetslösheten ligger på kvar höga nivåer. Likaså konkurserna.

Kritiken ger indirekt ett lägsta betyg på dagens politiska och ekonomiska innovatörer som ger ungdomen hård konkurrens om jobben med stor risk för utslagning, trångboddhet och fattigdom. Framtiden ligger i det engagemang som finns hos anonyma massan som kommer att fortsätta överraska etablissemanget med röstuppror, bensinuppror och samarbete i stället för konkurrens.

De privata investeringarna i jobb som uteblir kan ersättas med offentliga investeringar. Det är brist på bostäder till ungdom, vägunderhåll och sjukvård på ålderdomshemmen m.m.

Min farfar deltog i beredskapsarbetena på 30-talet och fylld igen delar av slottsvallgravarna. Så visst går det att ordna jobb när nöden så kräver. Att återuppbygga slottscaféet i ursprunglig stil ligger mig personligen varmt om hjärtat. Det drevs av driftiga kvinnorna Hanna Månsson från 1928 och sedermera av Ellen Olsson. Deras släktgrav borde kulturminnesmärkas.

Av Lars Erlandsson, Kävlinge och uppfödd i Landskrona


Järnväg till Köpenhamn

2020-10-14 13:35

Det är förvisso bra att Strandberg vill kämpa för en fast förbindelse Landskrona – Köpenhamn.
Men varför kallar han det fortfarande “Europaspåret” ? Och hur tror han detta låter i Benny Engelbrechts (Danmarks trafikminister) öron?
Det finns ju “Centralalternativet” – och det är dessutom en betydligt bättre dragning och sammankoppling med det danska järnvägsnätet. Nordhavn byggs ju ut (mot oss) och metrolinje M4 kommer senare byggas ut med Nordhavn. Och just där, parallellt med denna metrolinje, angör Centralalternativet Danmark. Det följer därefter en kort tunnel som ansluter till de danska järnvägarna strax norr om Østerport.
Inga underjordiska perronger under Tivoli behövs.
 
Jämfört med “Helsingborgalternativet” kommer tåg från Helsingborg nå Köpenhamn drygt 20 minuter fortare.
Alltså tåg Helsingborg – Köpenhamn via Landskrona kommer fram minst 20 minuter fortare än ett tåg Helsingborg – Helsingör – Köpenhamn!
Naturligtvis kan Kystbanen Helsingör – Köpenhamn breddas med två expresspår, men vi talar då om fler spår i stora bokskogar och bland villor a 30 miljoner DKK t.ex. Det kommer knappast accepteras av de berörda kommunerna i Nordsjälland.
 
Vidare finns det ingen bra möjlighet till regional trafik runt Öresund med nuvarande förslag gällande Helsingborg – Helsingör projektet. Detta kan endast åstadkommas med TVÅ tunnlar (två dubbelspårstunnlar), ja, försåvitt tåg enkelt skall kunna trafikera Köpenhamn – Göteborg – Oslo.
 
Hade Landskrona inte klabbat till det så förfärligt, finns det inget tvivel om att en dragning via Landskrona inte blott är någonting vi Landskronabor kan hoppas på – det ÄR tvivels utan det bästa för pengarna.
Centralalternativet och inget annat.
 
Pontus Eriksson


Chefer kommer, chefer går

2020-10-14 10:51

När Liberalerna i Landskrona avsätter den femte stadsdirektören sedan man 2006 kom till makten i Landskrona, så borde det vara uppenbart för alla att det är något sjukt och ruttet i detta ”liberala” styre. Vad orsaken än är att den politiska ledningen, med Torkild Strandberg (L) som första namn, inte i längden verkar dra jämnt med någon enda tjänsteman, så finns det ingen tvekan om var ansvaret ligger. 

Inte vid någon enda rekrytering har någon annan än Torkild Strandberg (L) och hans mer eller mindre synliga vänkrets varit rådfrågad eller tillfrågad. 

Det normala i en svensk demokratiskt sinnad kommun är att kommunstyrelsen i sin helhet blir tillfrågad och på något sätt får vara delaktig i tillsättnings-processen. Samma sak naturligtvis när någon skall skiljas från sin tjänst.När nu Christian Alexandersson som nummer fem i ordningen får lämna sitt uppdrag, så dyker ärendet upp på Kommunstyrelsens dagordning utan någon föregående information och hans efterträdare tillsätts utan att någon utanför kommunalrådsdörren varit tillfrågad eller informerad. Under Alexanderssons korta tjänstgöring har hans lön hissats upp till en för en stad av Landskronas storlek uppseendeväckande hög nivå. Mot alla reglementen erhåller han sedan en tjänstebil med ett värde på upp emot en miljon. När kritiken kommer svarar Strandberg att det är Alexanderssons unika kompetens som motiverar förmånerna. En kort tid därefter tvingas han således bort från den tjänst han nyss var oersättlig på. Och ingen motivering ges, utan med ett Orwellskt nyspråk betonas fortfarande Alexanderssons förträfflighet, men plötsligt behövs en annan typ av ledare. Hur trovärdigt är detta?

Den isländska nobelpristagaren i litteratur 1955, Halldór Laxness, konstaterade en gång: ”Historien upprepar sig, och för varje gång kostar det mer.”

Ett grundläggande krav för en demokratisk offentlig institution är en bred delaktighet och en öppenhet kring hur beslut förbereds, motiveras och genomförs. I det liberala styret av Landskrona saknas detta helt. De avgörande besluten fattas bakom stängda dörrar och kretsen av inblandade är uppenbart snäv. Det är inte troligt att stödpartierna i form av Miljöpartiet och Moderaterna i praktiken får delta, utan informeras i efterhand. Detsamma gäller väl antagligen även Liberalernas egna medlemmar utanför kommunalrådskansliet. Men ingen protesterar för man har gjort sig beroende av makten.

Kostnaderna för Landskronas chefskarusell är naturligtvis stora. Det är inte bara stadsdirektörer som hastigt och lustigt tvingas bort, när deras synpunkter och arbetssätt inte passat de styrande. Det är många miljoner per år, som naturligtvis kunnat få en mycket bättre användning i välfärdens verksamheter. Det är för oss landskronabor som det kostar. Det är hos oss som hoppet just hinner slå rot innan Torkild Strandberg (L), liksom ishäxan i Narnia, tar kål på allt med sin permafrost.

Jonas Esbjörnsson (S)


Soptipp på Exan?

2020-10-13 10:25

Är detta ett resultat av de nya reglerna på LSRs återvinningscentral?
Lördagen 10 okt såg det ut så här på FTIs återvinningsstation på Exercisgatan.
Detta anmäldes till FTI på söndagsmorgonen och även på måndag förmiddag efter att undertecknad fått en klarrapport om att det blivit städat, men fortfarande på måndagskvällen är det inte åtgärdat. Istället har det tillkommit stora mängder med soppåsar med matavfall, plastmuggar mm
Detta gör att råttproblemen på närliggande koloniområde eskalerar.

Lisbeth Andersson


”It’s the same old song...!”

2020-10-08 13:25

Då var det dags igen!
Högste chefen får respass. Ännu ingen information om varför men det kanske kommer!
Våra skattepengar skall nu förutom att räcka till alla privata vinster inom vård, skola och omsorg oxå räcka till ännu en petad toppchef!
Det är tur att kommunen får extra Corona pengar av staten så att man kan handskas så vidlyftigt med våra pengar!
Hur går det med Teslan? Kan man låna den eftersom man har varit med att betala den?
Eller så kan den ju gå som skyttel på Strandvägen istället för bussar!
Detta e f-n inte klokt!

Håkan Lans
Lena Nilsson


Vem styr i Landskrona?

2020-10-02 16:51

Någonting är väldigt fel i vår stad Landskrona. På ytan märks ingenting och Landskrona framstår som en helt vanlig stad i Sverige. Vi har våra problem men de brukar lösas i god demokratisk ordning. Under ytan finns det strömningar som är allt annat än demokratiska och transparanta. Strömningar som Landskronaborna i gemen inte känner till.

Det klart största partiet i Landskrona är Liberalerna. Sedan 2007 är partiets starke man också kommunstyrelsens ordförande och har därigenom en mycket stor makt och stort inflytande. Inget fel med det. Landskronaborna har genom demokratiska val bestämt att så ska det vara.

Efter valet 2010 utsåg Liberalerna en mycket känd och framgångsrik företagsledare till ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Han var inte och är fortfarande inte partiansluten och inte heller vald av medborgarna. Ovanligt – ja, olämpligt – ja, olagligt – nej. Under de senaste åren har företagsledarens inflytande ökat allt mer. Han har blivit makten bakom makten. Inofficiellt förstås. Vissa påstår att företagsledaren är den enda verkliga makthavaren, att kommunstyrelsens ordförande dansar efter hans pipa.

Ett exempel på detta är turerna kring vår stadsdirektör. Det var inte länge sedan kommunstyrelsens ordförande höjde vår stadsdirektör till skyarna och berättade både i fullmäktige och vid andra tillfällen vilken oerhörd, ja närmast unik kompetens vår stadsdirektör besitter och sade att han är värd i princip hur hög lön som helst.

Nu verkar tongångarna helt annorlunda. Tydligen pågår diskussioner bakom dörrarna att stadsdirektören ska avpolletteras till förmån för den biträdande stadsdirektören. Vem ligger bakom denna handlingsplan? Med all sannolikhet stadens dolda makthavare, eller? Jag har i sig inget emot företagsledaren men nöjer mig med att konstatera att hans inflytande är oroande och djupt odemokratiskt. Samtidigt blottar det Treklöverns svaghet när det kommer till politik och deras politiska förslag, nämligen att stora frågor som rör Landskrona måste förankras hos företagsledaren, oavsett om det gäller effektiviseringar eller göra sig av med tjänstemän som har en egen åsikt.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser