PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Lördagen den 22:e januari
2.9°C 4.1m/s
Dagens namn: Vincent, Viktor

Avslutande replik till Håkan & Lena

2020-12-14 11:32

Nog verkar det som att Paradigm har kontor där, men det bevisar väl inte riktigt hur vinsten hamnar där? Paradigm Captial är en komplex organisation – förmodligen av den anledningen att se till att betala så lite skatt som möjligt – men det bevisar ändå inte ert påstående. IES avnoterades från börsen den 4/12 i år sen ett konsortium: Peutinger tog över ägandet. Peutinger leds av Paradigm Captial AG, ett tyskt bolag baserat i München som förvaltar Paradigm Capital Fund SICAV med säte i Luxemburg. Pengarna hamnar säkerligen på Caymanöarna till slut, men är det rätt att göra det påståendet utan att veta säkert? En artikel i DN av Peter Letmark daterad 2020-12-09 ger en bra insikt i hur nya ledarskapet tänker kring utvecklingen av IES och är även min källa: ”Därför köpte han friskolornas kronjuvel – och avregistrerade bolaget från börsen”

Trevligt att veta att ni är för ett skolval, där är vi överens. Men jag har lite förståelse varför det är IES som hamnar i skottgluggen för er ilska när de följer de regler som finns. Reglerna finns än idag för att Socialdemokraterna desperat nog ville behålla makten till varje pris och ingick i januariavtalet med (C) och (L). Ett villkor från (C) och (L) var att regeringen under mandatperioden inte får driva förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden, något som accepterades. Rikta därför era upprörda känslor där de hör hemma – mot Socialdemokraterna. Att rikta det mot en privat aktör som följer det reglemente som gäller är fel. Det är inte heller rätt att rikta det mot motparterna i januariavtalet, de gick in med tydliga krav för att Socialdemokraterna skulle få behålla makten.

Men det finns ju viktigare saker i livet! BoIS är i Superettan och vi får härliga derbyn nästa år! Heja Randigt och grattis till avancemanget!!

Johan Laurin


Svar till Johan Laurin

2020-12-10 16:14

Vi skall försöka att besvara ditt inlägg och börjar med din fråga om vi är för valfrihet i skolan:
Ja, vi är för valfrihet i skolan!
Ja , vi är emot att det finns företag som driver skolor med det självklara målet att skapa vinst åt ägarna på det sätt som idag är tillåtet i Sverige!
Därmed  är det väl också tydligt vad vi tycker om nedläggningen av kommunala skolor i Solna ( SVT Lokala nyheter Stockholm, idag 10 dec 2020).

Ang Paradigm Capital Valur Fund LP:
Vi  råkade se ett inlägg i Expressen.se  Debatt: Varför går skolpengen till investmentbolag i Luxemburg?
Vi läste då ett inlägg av Jan Sjunnesson@DinSvans  där han påstår detta om Caymanöarna.
Vi började med att hitta en artikel av Viktor Mörne i Dagens Industri , den 25/9-20 där det berättas om att Paradigm C seglar upp som storägare i IES. Vi hittade samma information i Börsvärlden och av Jakob Häger , Nyhetsbyrån Finwire ( 31/7-2020).

Vad gäller huruvida Paradigm C V F hörde hemma på Caymanöarna gick vi in på sec.gov: United States Securities and exchange commission. Washington D.C 20549.
I detta formulär framgår det klart och tydligt att Paradigm C V F har sitt säte där på 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Island.

Vi hoppas att vi härmed tillfredsställer din nyfikenhet på våra källor som alltså är helt offentliga och som vi bedömer helt tillförlitliga.

Med vänliga hälsningar
Lena  och Håkan
Heja Randigt


Inför ”Fri Tid” modellen

2020-12-10 13:15

Låt brukarna själva bestämma över sitt liv – och sin tid.
Låt dom bestämma vilka insatser de vill ha – och behöver.
Låt dom planera sin insats tillsammans med den personal som känner dom bäst, och som dom träffar varje dag.

Det är vad Sverigedemokraterna vill genomföra med vår motion: ”Fri Tid”. I motsats till Treklöverns Block och Nivå system som har använts sedan 2014. I det systemet är det en tjänsteman som träffar brukaren vid ett tillfälle och därefter bestämmer, efter ett schablonsystem, hur många minuter en insats ska få ta.

Vad blev resultatet av flera år med Block och Nivå systemet? Ett klart misslyckande, anser vi Sverigedemokrater. I undersökning efter undersökning är brukarnas nöjdhet med omsorgen låg. I flera år har nöjdheten legat klart under rikssnittet.

Därför vill vi införa ”Fri Tid” modellen för brukarna inom hemvården.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)

 


Att välja eller inte välja?

2020-12-10 13:01

Håkan och Lena behöver kanske förtydliga sitt inlägg lite, så att läsare förstår lite bättre vad de menar. Våra skattepengar som går till IES skickas inte till Caymanöarna; skolan hade inte funnits om alla pengar gått till Caymanöarna. Jag tror ni menar att vinsten från IES Landskrona går vidare till Caymanöarna, det är stor skillnad. Att också få ett besked på internet är trevligt, men bättre hade såklart varit att hänvisa till någon form av källa så vi som läser också kan undersöka saken. Mycket finns på internet, det betyder inte att det är sant. Med tanke på er historik att felcitera källor (exempelvis radiointervju med T. Strandberg som diskuterats här på Planket tidigare) så är jag nyfiken på er källa i detta fallet.

Sen blir det en konstig paradox i sista påståendet. ”Så var det med valfriheten”. Antyder uttrycket att ni är positiva till valfrihet i skolan, samtidigt som ni klagar på att IES finns? Eller är ni emot valfrihet i skolan? Då är ju Solna inget problem heller, eftersom där inte finns något val längre?

Johan Laurin
Heja Randigt!


Adress: Paradigm Capital Value. Caymanöarna Islands

2020-12-10 10:19

Vi fick ett besked på internet!
Så nu vet vi landskronabor vart våra skattepengar som går till Internationella Engelska Skolan, IES, skickas. Till Skatteparadiset Caymanöarna.
Tilläggas kan, att kommunalrådet i Kävlinge (L) tackat nej till en etablering av IES i kommunen. Hon sade sig värna om den kommunala skolan i Kävlinge.
Vi hörde på nyheterna att man i Solna nu lagt ner den kommunala skolan. Det finns nu bara IES att ”välja” på i Solna. Så var det med valfriheten.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Sagan om det gröna stråket och det gamla trädet

2020-12-10 09:38

Det fanns en plats i en stad som djur och växter älskade. Där kunde de förflytta sig i det öppna landskapet längs kusten och i det långsträckta naturområde som var så unikt för den lilla staden och förband områdets norra och södra delar. Hela naturområdet var utpekat som fritidsområde för invånarna.

På platsen stod ett stort vackert gammalt jätteträd och sjöng så vackert i vinden. Det var till stor glädje för människorna, fåglarna, insekterna och rara växter som plägade att växa på sådana gamla träd. För att skydda sådana träd fanns speciella lagar och bestämmelser.

Men så var det någon eller några i stadens styre som tyckte att staden skulle bygga fler bostäder för människor med gott om pengar. Byggbolag hade hört att den här platsen var ett bra ställe att bygga på eftersom det fanns förtjänster att göra.

Från att ha varit ett grönområde sedan urminnes tider ändrades den gröna platsen i stadens plan. Det upprättades en detaljplan där det dock tydligt uttalades att det stora trädet skulle bevaras. Trädet ritades in på plankartan och det fanns med i beskrivningen. För att om möjligt minska skadorna på naturen skulle en grön korridor med träd och växtlighet skapas i den västra delen av platsen där växter och djur skulle kunna passera. Detta gjordes för att försöka mildra de många protesterna mot planerna. Men ingen hänsyn togs till att de planerade husen var för höga för det känsliga kulturskyddade området. Det gällde att exploatera markytan så mycket som möjligt.

Ingen hänsyn togs heller till invändningarna från det statliga styret i landskapet som ifrågasatte att det skulle byggas överhuvudtaget i det känsliga området.

Trots alla protester från invånare och berörda antogs detaljplanen av stadens fullmäktige. Den byggherre som först skulle bygga fick kalla fötter så småningom. Då tog en annan byggherre över. Där blev planerna lite annorlunda men fortfarande skulle det vackra trädet bevaras och det skulle bli en grön korridor. Husen skulle dock vara lika höga. Även denna byggherre avstod från att bygga eftersom det inte fanns ett tillräckligt stort intresse för att bo där och kanske för att det blev för dyrt.

Men så kom ytterligare en byggherre och anmälde sitt intresse. Det var i grevens tid för annars hade det nog inte blivit någon bebyggelse överhuvudtaget. Planerna lämnades in till stadens byggnadsnämnd vars ordförande var känd för att anse att näringslivet visste bäst. Han ansågs ha stor makt i staden. Han var inte vald av medborgarna utan ”utsedd”. Nämnden godkände planerna trots att den borde ha sett att det stora trädet skulle sågas ned och att det knappast blev något kvar av den ”gröna korridoren”. Den hade ju ansetts som förutsättning för att landskapsbilden och naturvärdena på platsen inte skulle påverkas för mycket. På bilder från byggherren finns bara en ”en dekoration” kvar och en stor parkeringsplats.

Ursprungligen hade det statliga styret i landskapet också ställt frågor om de höga uppmätta bullernivåerna som de tilltänkta boende skulle bli utsatta för p.g.a. den livliga trafiken. De var högt över tillåtna värden utomhus. Nu beställdes nya bullermätningar av ett privat företag, men lägligt nog gjordes dessa när trafiken var avstängd p.g.a. ombyggnader! Allmän information om dessa viktiga avsteg från den ursprungliga detaljplanen gick dock aldrig ut till medborgarna i staden. Nu när trafiken var avstängd lyckades byggherren få tillräckligt många lägenheter reserverade så att bygget kunde starta.

Maskinerna dundrade in och det stora trädet föll till marken till stor överraskning och sorg för invånarna. När protester hördes hoppade stadens byggnadschef fram och sa att det inte fanns något i detaljplanen att trädet skulle bevaras. Han låtsades vara helt ovetande om att det tydligt fanns med både på plankartan och i beskrivningen av planen. Denne stadsbyggnadschef hade också tidigare uttryckt att de nya husen var ”arkitektoniska pärlor” trots att de flesta som hade sett bilder på det tänkta utseendet nog mer fått associationer till mörka fängelsebunkrar, kanske något av det anskrämligaste som skådats hittills i staden. Han kanske trodde att han måste säga så för att få behålla jobbet, för det var minsann inte lätt att få göra det som chef i den här staden.

Stadens högste valda företrädare klev också fram för att försöka gjuta olja på vågorna, och hävdade att byggherren minsann planerat ett nytt träd på platsen. På byggherrens bilder kan man dock se att ett hus ritats in där trädet stod. Av den gröna korridoren som ansågs vara så viktig för miljön fanns nästan ingenting kvar.

Nej någon snäll tomte kom det inte det året till den lilla staden. Av den gröna korridoren bidde det en tumme, en ”dekoration” enligt protokollet från stadens byggnadsnämnd. Om stadens företrädare hade hetat Pinocchio hade de nog fått jättelånga näsor! Eller var det kanske så att det var invånarna i staden som blivit dragna vid näsan?

Per Nordlund


När ska vi våga beställa en resa igen?

2020-12-10 09:34

Under många år har resebyråerna kunnat expandera och sälja resor i en aldrig sinade ström. Betalningen har alltid varit i förskott. Först en anmälningsavgift och ca en månad före resan skulle resten betalas.

I min nära bekantskapskrets finns ett antal personer vars resor blivit inställda och som fått pengarna återbetalda, fått en del av pengarna återbetalda eller inte fått några pengar alls återbetalda ännu. Förmodar att de flesta känner en eller flera vars resor blivit inställda och som haft  rångel med att få sina pengar i retur.

Det största belopp jag hittills hört avser ett par som bokat en resa för sig själva och sin familj. Resan kostade 180 000 kr. Företaget har meddelat paret att de inte kommer ”att ha råd” att betala tillbaka.

När Corona är över vill förstås resebyråerna att vi kan börja resa igen. Men när kommer förtroendet mellan kunder, resebyråer och flygbolag att kunna återupprättas? Vem kommer att kunna lita på flygbolag och resebyråer när Corona väl är över? Förtroendet för hela branschen har tagit skada?

Resor till priser som vi vant oss vid kommer säkert inte att vara möjliga för avsevärd tid framåt. Att få igång resandet igen kommer att ta tid.

Men vem kommer att våga betala för resan i förväg? Att skicka iväg pengar utan garanterad återbetalning om resan inte blir av kommer ingen att göra.

En möjlig lösning skulle kunna vara att man betalar resan till ett klientkonto
på banken. När resan är utförd och man är hemma igen skickas pengarna över till resebyrån. Skulle resebyrån ställa in resan eller gå i konkurs finns pengar kvar på klientkontot och kan direkt återbetalas till resenären.

Vilken researrangör tar upp detta förslag?

Sven Svederberg
Landskrona och Ven


Sirius sponsrar Kvinnohuset

2020-12-09 11:05

Även i år har Logen VI Mirzam av Sirius Orden sponsrat Kvinnohuset i Landskrona.
Tidigare under året levererade vi ett par ostbrickor åt dem, som blev väldigt uppskattade.
De har också fått presentkort på IKEA , så att tjejerna som försöker återgå till ett normalt liv och
boende, kan köpa det allra nödvändigaste i husgerådsväg.
Nu senast fick de presentkort på H&M och Leksakshuset.
– Det är förskräckligt att Kvinnohuset ska behöva existera, alla kvinnor har rätt att leva ett normalt och fritt liv. Vi försöker bidra med det lilla extra som kan sätta lite guldkant på deras och barnens liv, menar logens President, Christer Håkansson.
– Dock kommer vi framgent att försöka hjälpa dem så gott det går.

André Eklind.


Isbana i parken

2020-12-07 15:05

Jag gick förbi Slottscaféet i söndags, eller rättare sagt det som finns kvar av det.
Eftersom det troligtvis kommer att ta ett tag innan det tas beslut på vad marken ska användas till, så är mitt förslag att man gör en isbana under de månaderna på vintern det är görligt.

Vad häftigt det hade varit att kunna glida omkring på isen inne i stan. De har ju en, eller kommer att få i Helsingborg.
Bara det kan ju vara en anledning för Landskrona att skaffa en, vi vill väl inte vara sämre….eller…?

André Eklind.


Knarrig efterlysning

2020-12-07 10:48

Finns det nån med foto på äldre anhörig och en bensindriven lättvikts så kallad knarr, ej att förväxla med moppe eller mc. Hör gärna av dig i folkbildningens tjänst.

Med vänlig hälsning
Ulf AulinFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser