PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Lördagen den 22:e januari
2.7°C 4.1m/s
Dagens namn: Vincent, Viktor

Skapa ett lågtröskelboende i Landskrona

2017-08-08 14:09

Sverigedemokraterna vill ha ett så kallat lågtröskelboende för våra mest utsatta.

Idag driver Landskrona stad ett akutboende, ett boende där du måste vara drogfri för att få en plats. Landskrona  saknar ett lågtröskelboende där du kan få tak över huvudet utan absolut krav på drogfrihet. Det gör att du kan koncentrera dig på att få ordning och reda på tillvaron utan att behöva uppleva kravet på drogfrihet. Forskning visar att tak över huvudet är avgörande för att kunna kämpa mot suget efter droger. Boendena ska vara för personer som flyttar från behandlingshem efter missbruksvård och har svårt att hitta  bostad på egen hand. Vårt akutboende räcker inte till och för att få ett boende där måste du vara drogfri. Lågtröskelboende är enklare bostäder med gemensamma utrymmen där små grupper tillfälligt kan lösa bristen på bostad i väntan på ett mer permanent boende.

Man måste se lågtröskelboenden som ett alternativ till ett otryggt liv i misär på gatan, med alla de risker som det för med sig. Lågtröskelboende är således inte ett alternativ till drogfria boenden och behandlingshem. Vård och behandling ska alltid erbjudas alla som vill bli drogfria. Lågtröskelboende är en humanitär insats för dem som inte klarar kraven på drogfrihet och som behöver ett ställe att sova och duscha på.

Kriterierna kan t.ex. vara åldersbundet, över 30 år och bott i Landskrona stad minst ett år. Att man har ett långvarigt missbruk, där tidigare behandlingsinsatser inte gett effekt. Eget rum med säng, TV och möjligheten att stänga din egen dörr. Gemensamt kök och personal som kan stötta dig. 

Ett lågtröskelboende vänder sig till individer med missbruks- och boendeproblematik där intentionen är att erbjuda individen stöd i dennes alkoholproblematik samt en trygghet i boendet utan att ställa krav på nykterhet. Att vara hemlös och ha missbruksproblem bidrar till en känsla av utsatthet och utanförskap från samhället. Att den hemlöse missbrukaren därutöver kan ha ett flertal misslyckade behandlingsförsök bakom sig minskar inte känslan av utanförskap.

Lågtröskelboende är ett relativt nytt fenomen som finns i flera städer i Sverige, bland andra Malmö där individer med missbruksproblem får tak över huvudet och förhoppningen är att personerna på lång sikt ska vara mottagliga för behandling.

Vi Sverigedemokrater avser att föreslå Individ-och Familjenämnden att utreda ovanstående förslag. Vi utgår från att varken (S) eller Treklövern har något emot ett förslag som kan vara till stor hjälp för en mycket utsatt grupp. Jag hoppas att vi är överens om alla människors lika värde, och att Landskrona ska vara en stad för alla, inte bara för dem som redan har en ordnad tillvaro.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Polisen?

2017-08-04 15:24

Polisens resurser? En misstänkt inbrottstjuv har jagats av en polishelikopter under en timma i dag. Är det verkligen så polisens resurser ska användas ? Har nog kostat en hel del.

Bengt Nissler


#Trafikverket

2017-07-12 16:03

I maj kunde vi läsa i olika tidningar om Trafikverkets uttalande angående att skylta från  Landskrona till Ven.
“Ven är varken sevärdhet, landmärke eller något turistiskt område och ingen sevärdhet av nationellt intresse, anser två statliga verk. Därför blir det inga nya skyltar från E6 vid Landskrona”

Jag tyckte det lät konstigt, men istället för högljudda protester, så uppmana jag att de som tycker som jag skulle tagga #trafikverket på sociala medier för att visa att de finns så mycket av allt detta på #ven #Hven #turistmål

Nu efter två månaders kampanjande finns det flera hundra #Trafikverket som speglar #ven #Hven genom foto och artiklar.

Kanske kanske kan en tyst protest påverka statliga verk. Annars kan de läsa alla artiklarna som taggat med #Trafikverket eller söka på Ven, Hven, Tycho Brahe, SanktIbbs gamlakyrka från 1100-talet, tegelbruk, sjöfart, fantastisk natur , vensrapsolja, Hvens whiskyfabrik, durummjöl, Hvenglass lägg där till alla kända poeter, konstnärer, författare och filmstjärnor som har bott eller bor på ön med mera.

Ja men detta är bara mina funderingar. Oavsett så är Alla välkomna till Hven.

Hälsningar
Eva Pettersson, Hven


På guidad tur i Borstahusen

2017-07-10 10:15

Hej hej!

I går fick jag förmånen att uppleva något utöver det vanliga – en guidad tur i vackra Borstahusen. Lena Svedberg är mamman till denna förträffliga idé.

Turen gick i lugnt tempo  och tog cirka en timme. Vi fick oss en berikande och känslosam historia från en annan vinkel. På bilden som fastnade i min lins, kan ni åskåda: Lena, en “äkta” Borstahusare och en Boisa-hund dessutom.

Jag rekommenderar er: Borstahusare, Landskroniter, turister och alla ni andra, att delta i kommande turer!

Mötesplats vid Pumphuset.
Onsdagar och söndagar klockan 14:00, pris: det har ni råd med.

P.s Kom ihåg att skydda er i solskenet.

På återseende!
Geula Viola Lesén


L+SD?

2017-07-04 09:53

Ett klipp ur Martin Klepkes ledare i Arbetet 3 juli med en följdfråga

”Men visst fanns där även en demokratisk ärlighet i Björklunds tal. Han kritiserade skarpt Sverigedemokraterna och såg det som en viktig framtida fråga ”att hålla extremisterna utanför makt och inflytande”, vilket är ytterst välgörande att höra i en ny svensk alliansverklighet där högerpartierna KD och M till och med håller öppet för den i ett demokratiskt samhälle orimliga tanken att släppa fram ett rasistiskt högerextremt parti som SD.”

”Det är faktiskt en så viktig markering att Jan Björklunds ord tål att citeras som ett demokratiskt löfte: Liberalerna kommer aldrig att medverka till att ge Sverigedemokraterna inflytande över regeringsmakten i Sverige.”

Kan det även innesluta regeringsmakten i Landskronas?

Arne Nilsson


Dags att prioritera välfärden

2017-07-03 14:18

Svar till Bo Lundgren (L) och Camilla Knobblock (L)

Utvecklingen på handelsområdet Weibullsholm är bra. Socialdemokraterna köpte weibullsmarken när vi styrde i Landskrona. På denna mark har Coop, DSV, Fröfabriken, JYSK, ÖB, Biltema nu kunnat etablera sig. Detta sa folkpartiet NEJ till och tar nu äran åt sig och gör en falsk historiebeskrivning. Visst Bo Lundgren och Camilla Knobblock kan vi ha en tävling i vem som säger nej flest gånger, men jag tror inte det gynnar landskronaborna.

I dag finns det en cykelväg ifrån stationen till handelsområdet. Trots detta tänker ni bygga en ny cykelväg. Varför det?

Det är dags för prioriteringar på välfärden nu. Det handlar om att satsa på skola och omsorg.

Välfärden har fått stå tillbaka allt för länge i Landskrona.

Jonas Esbjörnsson (S)


Elefanten i rummet

2017-07-03 14:04

Landskronabornas upplevelse om en trygg stad måste öka för att förbättra stadens rykte och attraktionskraft. Landskrona ligger i paritet med Malmö och Helsingborg i frågan om utsatthet för brott. Landskrona är en småstad med storstadsproblem när det gäller kriminalitet. Politiker som styrt Landskrona stad har misslyckats med sina olika insatser och resultatet har istället blivit parallella samhällen där kriminalitetens fått fäste och där parallellsamhället har en egen uppsättning samhällsinstitutioner, och att segregationen många gånger är frivillig och önskad. Polisens nationella operativa avdelning (Noa) klassar nu Norrestad som ett “särskilt utsatt område” som polisen baserar på narkotikahandel, gängkriminalitet, social oro, svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag, samt våldsbejakande religiös extremism. Samtidigt tycker Torkild Strandberg (L) att det är positivt att Landskrona nu finns med på den lista som polisen sätter på området. Hur tänker Torkild Strandberg här? Trots att åtskilliga miljoner har satsats på detta område i ett par decennier har läget bara förvärrats, samtidigt så har de som varnat för denna situation blivit kallade rasister och främlingsfientliga, bara för att vi känt en oro över utvecklingen. Nu ser vi resultatet över er förda politik. Ni borde skämmas, på riktigt! Dessutom lägger Torkild Strandberg skulden på polisen för att de inte klarar av sitt uppdrag. Ett uttalande som visar stor brist på självinsikt. Torkild Strandbergs parti är högsta ansvarig för den situation vi har i Landskrona och Norrestad.

Liberalernas syn på socialliberalism och tron på att människor ska anamma våra grundläggande lagar, normer och regler, synen på demokrati, synen på jämställdhet, etik och moral bara för att de passerar gränsen till Sverige visar bara på en stor naivitet. Det är inte polisen som öppnat upp så att kriminaliteten fått fäste i vår stad, det är bl.a. Torkild Strandbergs parti på riksnivå som tillsammans med sina kollegor i Alliansen inte förstår eller begriper att när Sverige växer med flera hundratusen invånare per år måste alla samhällsinstitutioner följa efter med en ökad personal inom alla områden, det gäller i högsta grad rättsväsendet såsom flera poliser. Det behöver man varken vara hjärnkirurg eller raketforskare för att förstå. Polisen försöker dagligen, med knappa resurser, rensa upp efter politikernas flathet där vi idag ser resultatet av 7 riksdagspartiers självgodhet. Denna trivialisering med utmaningar hit och dit när det gäller migration, integration och kriminalitet är löjeväckande. Att gå på händerna är en utmaning, det andra kommer inte att lösas så länge företrädare för sjuklövern vägrar besöka Specsavers, så att de kan se elefanten i rummet.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Ny väg till handelsområde

2017-07-03 09:20

I dagarna öppnade Biltema i Landskrona. Det är bra för staden. Fler jobb, ett större handelsutbud och inte minst att vi i Landskrona slipper ta bilen till andra orter eller köpcentra för att handla. Området där Biltema öppnat växer. Inom kort öppnar t.ex. El-giganten och Rusta. För att området ska fortsätta att utvecklas bygger vi nu en ny väg, som gör det möjligt att enkelt ta sig mellan tågstationen och t.ex. Biltema. Det innebär även att vårt nya handelsområde smidigt kan nås med buss, och att det blir intressant för fler butiker att etablera sig. Vi ska i så liten utsträckning som möjligt behöva bil för att handla i Landskrona. Efter alla år av ”nej”, kan vi väl inte säga att vi är överraskade, men nog är det märkligt att Landskronas socialdemokrater motsätter sig även denna satsning. Tycker ni inte att utvecklingen av handel är bra? Tycker ni inte att området ska växa? Ska man inte kunna nå butikerna smidigt med kollektivtrafik?  Vi gläds åt att Landskrona växer och utvecklas, och kommer fortsätta lägga förslag och fatta beslut som förstärker detta. Tyvärr finns det inget som tyder på att (s) nej-sägande slutar. 

Bo Lundgren, ordförande Teknik- och servicenämnden (L)
Camilla Knobblock, ledamot Teknik- och servicenämnden (L)


Slutreplik till Torkild

2017-06-29 09:28

Jag tackar Torkild för svaret. Det är uppenbart detta inte är ett ämne av prioritet och det är slutdiskuterat, jag kan bara hoppas det finns några andra kommunalråd som prioriterar ämnet. Att vilja att sina nära och kära ska behandlas med respekt är något jag alltid kommer att stå upp för. Trevlig sommar.

Fredrik Rosengren


Svar till Fredrik Rosengren

2017-06-28 16:04

Inom Landskrona stads verksamhet finns cirka 3000 anställda och ungefär 180 chefer. Det är varje chefs jobb och ansvar att hantera bemanningen av sin verksamhet utifrån behov och ekonomiska förutsättningar. Jag varken kan eller ska hantera enskilda personalärenden, och jag tänker definitivt inte diskutera enskilda medarbetare i media. Landskrona stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Personalen är en omistlig tillgång. Varje medarbetare ska mötas av respekt och höga förväntningar, liksom staden kan förvänta sig att varje medarbetare gör sitt bästa. I varje organisation, som består av människor, fattas dagligen svåra beslut, som man kan ha olika uppfattning om. Därför rekommenderar jag dig att kontakta ansvarig chef i Landskrona Stad.
Med detta är diskussionen för min del avslutad.

Torkild Strandberg Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser