PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Studier eller inte...

2021-02-04 10:46

– Inser Landskronaborna vad det innebär att staden inte sett om sitt hus och erbjuder våra ungdomar ett adekvat utbud av gymnasiestudier, tillika universitetsstudier i Landskrona!?

Detta är katastrofalt. Att Landskrona är en arbetarstad är sin sak, men det var Malmö och Helsingborg också.
Skillnaden är att de har förstått hur mycket den yngre generationen betyder för tillväxten!
Både Malmö och Helsingborg har insett värdet i att samarbeta med universitetsstaden Lund.

Varför då?
Jo för att man inser att en puls av ungdomar som bedriver studier, och som uppehåller sig i centrum, tillför staden en livsgnista!
T.o.m. våra äldre människor rör sig gärna i ett centrum där unga glada människor uppehåller sig. Det påminner dem om sin egen ungdom.
Dessutom kommer dessa ungdomar att få sin praktik i något av Landskronas företag. De kommer förmodligen att träffa en kärlek under studietiden. Vilket med stor sannolikhet innebär att de kommer att ”sätta bo” i Landskrona med omnejd.

Som det är nu, reser våra ungdomar till, i första hand Lund, Helsingborg och Malmö för att studera.
Landskrona går miste om deras studiepeng, som är drygt 100.000)/år och får betala deras resor till och från skolan.
Detta tycker skolnämnden ”är bra, för det är billigare än att bedriva studier”…

Vissa skulle behöva en lektion i samhällsekonomi!

Idag blir kan deprimerad när man promenerar i stan! Så vida man inte går en runda runt lunch. Då är där en del personer som fortfarande stödjer sina restauranger.

Hur ser du Torkild och Liberalerna på detta?

Tommy Ericsone
Ambassadör af Landskrona


Alla äldre är värda en jämlik vård och omsorg av hög kvalité

2021-02-02 09:41

Landskronas äldre är alla värda en äldreomsorg av hög kvalité. Även kommunfullmäktige har i sin vision slagit fast att Landskrona stad skall tillhöra de 25 % bästa kommunerna när det gäller kvalitén i äldreomsorgen.

Hur ser det då ut i dag. Socialstyrelsens brukarundersökning visar att staden är långt ifrån den visionen.

Hemtjänsten har under många år legat under rikssnittet, våra kommunala särskilda boende ligger över rikssnittet men de privata ligger långt under rikssnittet. Totalt ligger staden under rikssnittet.

Bryter man ner siffrorna till enhetsnivå ser man att kvalitén är väldigt olika. Bengt som bor på Ven har lyckan att få hemvård där 100 % är nöjda, medan Ellen som bor i centrum, har en hemvård där bara 67 % är nöjda. I stadens kommunalt drivna boende bor Märta, där är 93 % nöjda, i de privata bor Simon, där är bara 53 % nöjda. Alla är de invånare i Landskrona och alla har rätt till samma vård och omsorg.

Vi Socialdemokrater anser att en jämlik vård och omsorg är viktigt och kan inte accepterar att det är så stor skillnad på den vård man får, beroende på var man bor.
I stadens budget har Treklövern lagt en 15 miljoner stor besparing på Omsorgsnämnden. Treklövern avslog Socialdemokraternas förslag att ta bort den besparingen.
Så trots sina stora visioner satsar man inte på kvalité eller en jämlik vård och omsorg.

Omsorgsnämndens Socialdemokratiska grupp
Eva Örtegren
Bengt Karlsson
Annette Nilsson
Rafael Bakrawi
Lamees Ar-Rawi


Skolmaten

2021-02-01 14:15

Trots att regeringen har hjälpt kommunerna i Sverige att klara välfärden under pandemiåret 2020, vilket i Landskrona stads fall innebar cirka 92 mil kronor, så väljer Landskrona Kommun att göra en besparing på 23 miljoner inom skolverksamhet.

Jag tycker att detta påverkar barnens kunskap och jag delar samma tankar med läraren som har uttalat sig i tidningen.

Aldrig någonsin har det hänt att vi som kommun kommit till den nivån att vi ska spara på våra barns bekostnad. Barnen är vår framtid. Hur kan vi då tänka oss att detta skulle vara en god idé?

Först och främst bidrar det till, att de barn som inte får tillräckligt med mat om dagen, har svårare att koncentrera sig i skolan och oftast har dem sämre resultat.  De som lever i svåra socioekonomiska förhållanden får det ännu tuffare utan ett bra mål mat under dagen.

Bästa argumentet för att maten inte räcker till är lärarens och personalens påstående.

Man kan påstå att det finns andra sätt att spara på kommunpengarna men besparingarna görs däremot inte på vår framtid och samhällsbärande, våra barn.

Vi socialdemokrater var emot förslaget att göra  besparingar inom skola redan under budgetplaneringarna, vi tog bort besparingar på 23 miljoner på vår budget men vårt förslag fick inte gehör. För oss är det självklart att våra barn ska vara mätta i skolan oavsett hur mycket skolmaten kostar.

Fatmir Azemi   Kommunalråd (S)
Aqba Ar-Rawi  2 vice ordförande i utbildningsnämnden


Efterlysning av tavlor

2021-01-25 10:20

Kenneth Molin har varit verksam som bildlärare i grundskolan på bl.a. Alléskolan fram till kring 2006. Han är också konstnär och musiker och har haft ett antal konstutställningar bl.a. i Landskrona. Nu efterlyser jag tavlor som han sålt under sina produktiva år, bl.a. från en utställning som hette Robin Hood och Sherwoodskogen, men även om det är någon som har någon annan tavla signerad av Kennet Molin. Min tanke är att om det blir en samling av inlånade tavlor möjligen anordna en utställning av dem.
Hoppas få napp genom detta forum och om ni som läser detta sprider denna efterlysning. Tack.
Tel 076-0407843 eller mejl lisadalgren66@gmail.com 

Lisa Dalgren

 


Fortsatt restriktioner för krogarna

2021-01-21 14:34

I det läge vi befinner oss i nu är det viktigt att inte chansa. Men det är också viktigt att besöksnäringen i Landskrona som drabbas särskilt hårt av nuvarande restriktioner ges ekonomiskt stöd både från stat och kommun.

Idag meddelade regeringen att alkoholstoppet efter klockan 20 förlängs. Krogar och restauranger drivs precis som andra företag av hårt arbetande människor som kanske har investerat hela sina liv i sina verksamheter. Samtidigt är detta en bransch som mycket av restriktionerna har fokuserat på.

Att stöd från regeringen ännu inte har kommit är under all kritik. Det riskerar att slå ut en hel bransch med företagare och anställda. Därför är det än viktigare att Landskrona stad gör som andra kommuner, nämligen att efterskänka upplåtelse – och tillsynsavgifter för 2020, och inte belägger besöksnäringen med ytterligare avgifter så länge pandemin och restriktioner fortgår. 

Agera nu Treklövern och Torkild Strandberg!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd och på krögarnas sida


Om fyrverkerier

2021-01-21 13:35

Har läst insändare, remisser och intervjuer – om fyrverkande och smällande.
Att djur far illa är en självklarhet. Att människor utsätts… nämns närmast i förbigående.

I vår stad bor människor som flytt traumatiska händelser från krigszoner.
Människor som förlorat barn, syskon, makar, föräldrar. Sina hem.
Från så många länder, städer, byar kommer de – att det är lönlöst att ge dem namn.
De har kommit till Landskrona med vad de har kunnat bära med sig; få ägodelar och minnen de inte vill återuppleva.

Att Landskrona stad vill förlägga förintelsemuseet hit, rimmar illa med hur man ser på hur människor lider idag.
De som funnit en fristad här – en trygghet som slås sönder några dagar innan jul, som pågår i dryga två veckor med en kulmination på nyårsafton – lider och far illa.
Och sanktioneras av våra kommunala skattepengar.

Det finns en övertro på att ”förbjuda” mellan olika klockslag, datum.
Men vem ska se till att det upprätthålls?

Örjan Kristenson


Veligt Mesanovic

2021-01-21 13:31

Miljöpartiets Elvir Mesanovic har uttalat sig i frågan om fyrverkeritillstånd.
Moderaterna anser att inga fyrverkerier får avfyras utan polistillstånd.
Miljöpartiet anser i sitt remissvar att fyrverkerier får avfyras utan polistillstånd i en timme runt nyårsafton. Hur man nu ska kunna kontrollera detta? Inte speciellt miljövänligt heller om man tänker på djur och natur.
Men sen tillägger Mesanovic som egen personlig åsikt att han skulle vilja förbjuda fyrverkerier helt.
Så vad vill MP och Mesanovic egentligen?
Eller väntar han på att någon stark och dominerande kraft i kommunen ska fatta beslut åt honom.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Ofrivillig sponsring!

2021-01-19 16:03

Läser i HD idag 19/1, Fritzheimers, Bengtssons och Olssons insändare om de icke vinstdrivande friskolor som drivs i ideellt syfte. Hur de ofta arbetar hårt för att försöka driva en skola de tror på och som de tror är bra för barnen. De kontrolleras rigoröst av skolinspektionen och får jobba hårt för att uppfylla alla de krav som Skolverket ställer på en sådan skola. All eventuell vinst går tillbaka till verksamheten. De drivs så som det var tänkt med friskolereformen. All heder åt dem och deras verksamhet.

Samtidigt läste vi i gårdagens HD återigen om Internationella Engelska Skolan, hur de säljer av och byter ägare på sin verksamhet. Deras vinst går till riskkapitalister, som investerar i diverse olika verksamheter. Ägarförhållandena går knappt att reda ut av Skolinspektionen och då har de ingen möjlighet att kontrollera om  IES uppfyller de krav som ställs på en skola. Man får svårt att kontrollera ägarna och ägaransvaret.
Det går dock att se att paret Bergström fortfarande är inblandade i ägarskapet på något sätt. Efter att de sålt av delar och tjänat många miljoner på detta. Det är våra skattepengar som går till dessa vinster utan att komma svenska skolbarn till godo. Utan vinsten går bl a till investeringar i biltvättar, smörjmedel och elinstallationer, med mera.

Men måttet är rågat när vi dessutom läser i Sydsvenskan att Bergström av dessa vinstpengar, våra skattemedel, sponsrar den amerikanska, kristna ultrahögern.
Vi har alltså via Bergströms ofrivilligt skänkt pengar till denna verksamhet genom de skattemedel de tagit som vinst. Bl a från IES i Landskrona. Den kristna ultrahögern i USA består till stor del av klimatskeptiker, vapenlobbyister och abortmotståndare. Inget vi stöttar och sympatiserar med.
IES är en verksamhet som, enligt vårt sätt att se, borde få sina skolpengar kraftigt minskade. Ingen heder åt IES och Bergströms från vårt håll.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Tycker Treklövern att besöksnäringen är viktig för Landskrona stad

2021-01-08 13:41

Coronapandemin föranledde redan i våras såväl regering, regioner som kommuner att fatta beslut för att lindra den den ekonomiska skada restriktioner innebar för många branscher.
Landskrona, som många andra kommuner, gjorde insatser främst för att stärka företagens likviditet, på områden som kommunen förfogar över och är avsedda att främja det lokala näringslivet utöver statliga insatser. Bland annat förlängdes betaltiden för myndighetsavgifter, det vill säga uppskov.

Besöksnäringen drabbades svårt under våren, kunde inte hämta igen under sommaren och står nu inför ytterligare ekonomiska problem. Restriktioner inverkar på verksamheten och en förmodad större försiktighet bland besökare leder till ännu sämre likviditet med risk för att flera företag inte klarar påfrestningen. Pandemiutvecklingen och åtföljande restriktioner aktualiserar åter frågan vad Landskrona stad kan göra för att mildra de ekonomiska effekterna för besöksnäringen som redan drabbats av intäktsbortfall, men också kan träffas på ett tryggt sätt.

Med anledning av SD:s oro för besöksnäringen ställde jag en fråga till kommunstyrelsen ordförande, Torkild Strandberg, vid senaste kommunfullmäktigemötet. Jag frågade Torkild Strandberg om han var beredd att ta initiativ för att efterskänka och återbetala avgifter/taxor för upplåtelse av plats för uteserveringar, samt tillsynsavgifter för alkoholservering för hela 2020. Svaret jag fick var ett “icke” svar. Torkild Strandberg var inte beredd att efterskänka  och återbetala avgifter till krögarna, han nöjde sig med uppskov och tycker att man ska betala för en tjänst som staden levererar.

Restauranger har levt med smittskyddsrestriktioner under hela sommaren och hösten. De flesta har gjort allt de kunnat för att tillgodose smittskyddskraven på bekostnad av intäkter. Andra branscher har kunnat dra “fördel” av pandemin genom att produkter och tjänster kunnat ställas om och tillgodose efterfrågan på marknaden. Under hösten har pandemin och smittspridningen tagit ny fart och med nya restriktioner.
Eftergift av avgiften för tillsyn av serveringstillstånd liksom avgiften för markupplåtelse för uteserveringar kan möjliggöra att restauranger och hotell kan erbjuda säkrare miljöer att umgås i för invånare och innebära en lättnad ekonomiskt för företaget.

I kommunallagen finns ett grundläggande förbud mot att ge stöd till både enskilda och näringsidkare, då det normalt sett inte kan utgöra ett allmänt intresse att sådant stöd lämnas. Vad gäller riktat stöd till enskilda näringsidkare kan undantag göras från förbudet om det föreligger synnerliga skäl. Sverigedemokraterna anser att den rådande situationen med Covid-19 skulle kunna anses vara ett synnerligt skäl som ger staden rätt att lämna ekonomiskt stöd, likt flera andra kommuner har gjort eller tänker göra, bland annat Höganäs, Lund, Helsingborg och Malmö.

Treklövern säger ofta “Mycket gjort, mer att göra.” Det blir mycket mer att göra om delar av besöksnäringen tvingas kapitulera för pandemin. Det är nu vi ska hålla ihop och hjälpa varandra genom den värsta krisen på länge.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd och på krögarnas sida


Det finns flera sätt att få stopp på fyrverkerier/smällare

2021-01-08 10:14

Djurplågeri är förbjudet enligt lag men, ingenstans nämns fyrverkeriers och smällares påverkan på djur, vilda som tama.
Man kan inte säga att man värnar om djuren när det är tillåtet att tamdjur och vilda djur känner ångest och skräck år efter år utan att det blir stopp på försäljningen och därmed bruket av fyrverkerier och smällare.

Politiskt makthavare på alla nivåer borde inte längre se mellan fingrarna på detta djurplågeri! Det måste bli ett stopp på försäljningen och lagen om
djurplågeri måste också omfatta även fyrverkerier och smällare.
I dag finns det två motioner i Riksdagen om ett stopp av försäljning till privatpersoner. Båda motionerna får stöd av Riksdagen och under våren ska
Försvarsutskottet bereda en ny lag kring detta.
Så nu är det är viktigt att ligga på och påverka sina olika partier som sitter där och ska fatta beslut! Det kan man göra genom att t.ex skriva under en
namninsamling (se nedan).

Redan nu, innan lagen skrivits om, kan kommunen stoppa bruket av smällare och fyrverkerier. Den kan se till att det under två veckors tid finns fritidsledare, nattvandrare, socialtjänst och vaktbolag som i samarbete med polisen stoppar ofoget. Kommunfullmäktige kan förändra ordningsstadgan och reglera bruket av smällare och fyrverkerier. Sätta stopp för det i tätbebyggda och känsliga områden som längs Linjen, vid Exercisfältet, i Karlslund, i Häljarp i Borstahusen, vid och kring Citadellet och i Innerstaden. Kommunen ska självklart inte anordna egna fyrverkerier utan istället t.ex ordna ljusshower som varken skrämmer eller smutsar ner.

Hur ställer ni er, alla partier i Landskrona, till att använda er makt och stoppa djurplågeriet och miljöförstöringen enligt ovanstående förslag?

Det finns en namninsamling och när behandlingen av motionerna (2020/21:457 och 2020/21:1478) i Försvarsutskottet börjar närma sig ska hela
namninsamlingen överlämnas till dess ordförande, Pål Jonsson.

Namninsamlingen:
https://www.skrivunder.com/stoppa_fyrverkerier_for_privatpersoner?

Birgitta AlmFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser