PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Järnväg till Köpenhamn

2020-10-14 13:35

Det är förvisso bra att Strandberg vill kämpa för en fast förbindelse Landskrona – Köpenhamn.
Men varför kallar han det fortfarande “Europaspåret” ? Och hur tror han detta låter i Benny Engelbrechts (Danmarks trafikminister) öron?
Det finns ju “Centralalternativet” – och det är dessutom en betydligt bättre dragning och sammankoppling med det danska järnvägsnätet. Nordhavn byggs ju ut (mot oss) och metrolinje M4 kommer senare byggas ut med Nordhavn. Och just där, parallellt med denna metrolinje, angör Centralalternativet Danmark. Det följer därefter en kort tunnel som ansluter till de danska järnvägarna strax norr om Østerport.
Inga underjordiska perronger under Tivoli behövs.
 
Jämfört med “Helsingborgalternativet” kommer tåg från Helsingborg nå Köpenhamn drygt 20 minuter fortare.
Alltså tåg Helsingborg – Köpenhamn via Landskrona kommer fram minst 20 minuter fortare än ett tåg Helsingborg – Helsingör – Köpenhamn!
Naturligtvis kan Kystbanen Helsingör – Köpenhamn breddas med två expresspår, men vi talar då om fler spår i stora bokskogar och bland villor a 30 miljoner DKK t.ex. Det kommer knappast accepteras av de berörda kommunerna i Nordsjälland.
 
Vidare finns det ingen bra möjlighet till regional trafik runt Öresund med nuvarande förslag gällande Helsingborg – Helsingör projektet. Detta kan endast åstadkommas med TVÅ tunnlar (två dubbelspårstunnlar), ja, försåvitt tåg enkelt skall kunna trafikera Köpenhamn – Göteborg – Oslo.
 
Hade Landskrona inte klabbat till det så förfärligt, finns det inget tvivel om att en dragning via Landskrona inte blott är någonting vi Landskronabor kan hoppas på – det ÄR tvivels utan det bästa för pengarna.
Centralalternativet och inget annat.
 
Pontus Eriksson


Chefer kommer, chefer går

2020-10-14 10:51

När Liberalerna i Landskrona avsätter den femte stadsdirektören sedan man 2006 kom till makten i Landskrona, så borde det vara uppenbart för alla att det är något sjukt och ruttet i detta ”liberala” styre. Vad orsaken än är att den politiska ledningen, med Torkild Strandberg (L) som första namn, inte i längden verkar dra jämnt med någon enda tjänsteman, så finns det ingen tvekan om var ansvaret ligger. 

Inte vid någon enda rekrytering har någon annan än Torkild Strandberg (L) och hans mer eller mindre synliga vänkrets varit rådfrågad eller tillfrågad. 

Det normala i en svensk demokratiskt sinnad kommun är att kommunstyrelsen i sin helhet blir tillfrågad och på något sätt får vara delaktig i tillsättnings-processen. Samma sak naturligtvis när någon skall skiljas från sin tjänst.När nu Christian Alexandersson som nummer fem i ordningen får lämna sitt uppdrag, så dyker ärendet upp på Kommunstyrelsens dagordning utan någon föregående information och hans efterträdare tillsätts utan att någon utanför kommunalrådsdörren varit tillfrågad eller informerad. Under Alexanderssons korta tjänstgöring har hans lön hissats upp till en för en stad av Landskronas storlek uppseendeväckande hög nivå. Mot alla reglementen erhåller han sedan en tjänstebil med ett värde på upp emot en miljon. När kritiken kommer svarar Strandberg att det är Alexanderssons unika kompetens som motiverar förmånerna. En kort tid därefter tvingas han således bort från den tjänst han nyss var oersättlig på. Och ingen motivering ges, utan med ett Orwellskt nyspråk betonas fortfarande Alexanderssons förträfflighet, men plötsligt behövs en annan typ av ledare. Hur trovärdigt är detta?

Den isländska nobelpristagaren i litteratur 1955, Halldór Laxness, konstaterade en gång: ”Historien upprepar sig, och för varje gång kostar det mer.”

Ett grundläggande krav för en demokratisk offentlig institution är en bred delaktighet och en öppenhet kring hur beslut förbereds, motiveras och genomförs. I det liberala styret av Landskrona saknas detta helt. De avgörande besluten fattas bakom stängda dörrar och kretsen av inblandade är uppenbart snäv. Det är inte troligt att stödpartierna i form av Miljöpartiet och Moderaterna i praktiken får delta, utan informeras i efterhand. Detsamma gäller väl antagligen även Liberalernas egna medlemmar utanför kommunalrådskansliet. Men ingen protesterar för man har gjort sig beroende av makten.

Kostnaderna för Landskronas chefskarusell är naturligtvis stora. Det är inte bara stadsdirektörer som hastigt och lustigt tvingas bort, när deras synpunkter och arbetssätt inte passat de styrande. Det är många miljoner per år, som naturligtvis kunnat få en mycket bättre användning i välfärdens verksamheter. Det är för oss landskronabor som det kostar. Det är hos oss som hoppet just hinner slå rot innan Torkild Strandberg (L), liksom ishäxan i Narnia, tar kål på allt med sin permafrost.

Jonas Esbjörnsson (S)


Soptipp på Exan?

2020-10-13 10:25

Är detta ett resultat av de nya reglerna på LSRs återvinningscentral?
Lördagen 10 okt såg det ut så här på FTIs återvinningsstation på Exercisgatan.
Detta anmäldes till FTI på söndagsmorgonen och även på måndag förmiddag efter att undertecknad fått en klarrapport om att det blivit städat, men fortfarande på måndagskvällen är det inte åtgärdat. Istället har det tillkommit stora mängder med soppåsar med matavfall, plastmuggar mm
Detta gör att råttproblemen på närliggande koloniområde eskalerar.

Lisbeth Andersson


”It’s the same old song...!”

2020-10-08 13:25

Då var det dags igen!
Högste chefen får respass. Ännu ingen information om varför men det kanske kommer!
Våra skattepengar skall nu förutom att räcka till alla privata vinster inom vård, skola och omsorg oxå räcka till ännu en petad toppchef!
Det är tur att kommunen får extra Corona pengar av staten så att man kan handskas så vidlyftigt med våra pengar!
Hur går det med Teslan? Kan man låna den eftersom man har varit med att betala den?
Eller så kan den ju gå som skyttel på Strandvägen istället för bussar!
Detta e f-n inte klokt!

Håkan Lans
Lena Nilsson


Vem styr i Landskrona?

2020-10-02 16:51

Någonting är väldigt fel i vår stad Landskrona. På ytan märks ingenting och Landskrona framstår som en helt vanlig stad i Sverige. Vi har våra problem men de brukar lösas i god demokratisk ordning. Under ytan finns det strömningar som är allt annat än demokratiska och transparanta. Strömningar som Landskronaborna i gemen inte känner till.

Det klart största partiet i Landskrona är Liberalerna. Sedan 2007 är partiets starke man också kommunstyrelsens ordförande och har därigenom en mycket stor makt och stort inflytande. Inget fel med det. Landskronaborna har genom demokratiska val bestämt att så ska det vara.

Efter valet 2010 utsåg Liberalerna en mycket känd och framgångsrik företagsledare till ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Han var inte och är fortfarande inte partiansluten och inte heller vald av medborgarna. Ovanligt – ja, olämpligt – ja, olagligt – nej. Under de senaste åren har företagsledarens inflytande ökat allt mer. Han har blivit makten bakom makten. Inofficiellt förstås. Vissa påstår att företagsledaren är den enda verkliga makthavaren, att kommunstyrelsens ordförande dansar efter hans pipa.

Ett exempel på detta är turerna kring vår stadsdirektör. Det var inte länge sedan kommunstyrelsens ordförande höjde vår stadsdirektör till skyarna och berättade både i fullmäktige och vid andra tillfällen vilken oerhörd, ja närmast unik kompetens vår stadsdirektör besitter och sade att han är värd i princip hur hög lön som helst.

Nu verkar tongångarna helt annorlunda. Tydligen pågår diskussioner bakom dörrarna att stadsdirektören ska avpolletteras till förmån för den biträdande stadsdirektören. Vem ligger bakom denna handlingsplan? Med all sannolikhet stadens dolda makthavare, eller? Jag har i sig inget emot företagsledaren men nöjer mig med att konstatera att hans inflytande är oroande och djupt odemokratiskt. Samtidigt blottar det Treklöverns svaghet när det kommer till politik och deras politiska förslag, nämligen att stora frågor som rör Landskrona måste förankras hos företagsledaren, oavsett om det gäller effektiviseringar eller göra sig av med tjänstemän som har en egen åsikt.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Vem håller i trådarna på stadshuset?

2020-10-02 08:55

På Landskrona Direkt kan vi läsa om att det är mycket hysch hysch på sjätte våningen i stadshuset. Jag har fått många frågor om vad är det som händer i vårt Landskrona. Svaret är att jag inte vet mer än vad som står i tidningen. Informationen från de styrande finns inte.

Är det så att ytterligare en stadsdirektör står inför det faktum att han inte duger?
Vem gör bedömningen att han inte duger?
Är det Kommunstyrelsen eller det är någon annan som håller i trådarna?

Dessa frågor och alla andra frågor får ni ställa till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Svar till Lilian Håkansson och Torkild Strandberg

2020-09-30 11:56

Tack för ert svar Lilian Håkanson och Torkild Strandberg!

Jag är glad att ni gjort så mycket runt om i vår kommun. Ni måste göra mer!
Under min tid i miljönämnden berättade tjänstemän från miljöförvaltningen att barnen i Landskrona hade de högsta halterna av bly i sitt blod. De sa också att bly aldrig lämnar kroppen. Så jag påstår ingenting om ni inte anser att miljöförvaltningen far med osanning.

Jag är också glad att liberalerna nu tycker att kollektivtrafiken är fossilfri och är stolta. Så lät det inte när socialdemokraterna genomförde detta försök med elbussar. Då var ni i borgerligheten och du emot detta. Sent skall syndaren vakna som det står i Bibeln. Jag är glad för detta.

I P1 programmet Kaliber, beskriver de vad som hänt i södra hamnen med utsläpp som gjorde att fisk dog, vattenväxter dog. Det framgick att cyanid nu finns i grundvattnet och i marken. Ingen vet var gifterna kommer ifrån, frånsett Scandust.

Vad kommer ni att göra? Tänk att gifter transporteras från Teckomatorp och hamnar i Landskrona. Hur tänker ni göra för att säkerställa vad gifterna kommer ifrån? Marken kan vara en miljöbomb som jag skrev i mitt första inlägg? P1 programmet Kaliber fick inga svar!

Jag har full respekt för att ni har ambitioner för miljö- och klimatarbetet i Landskrona men det räcker inte!
I bygget av Borstahusen hade ni inga klimatambitioner. Då hade ni tvingat byggarna med strikta regler att bara använda klimatsmarta material.

Vi lever i en värld som genomlever den största klimatkrisen sedan människan kom från Afrika. Vi måste hitta vägar så att vi skapar en värld för människor och klimatet. Vi måste sätta klimatet i första rummet och hitta nya strukturer, där klimatet och människan är målet och en värld i klimatharmoni. Nyliberalismen är inte svaret. Nyliberalismen är skaparen av klimatkrisen.

Jag blir lite förvånad när ni säger att ett vätgascenter inte är aktuellt på grund av att det inte finns några samarbetspartner. Landskrona kommun är en god partner eller via Landskrona Energi. Hela projektet kommer att finansieras via EU medel. Centret är tänkt att dels skapa vätgas och att bygga om tunga fordon till vätgasdrivna fordon. Detta gör man redan i Tyskland framförallt i Hamburg.

Ett samarbete med universitetsvärlden är en självklarhet med forskning kring flygplan, lastbilar och bilar driven av vätgas. Vatten in vatten ut – klimatsmart. Utbildning av landskronabor för att bygga om dieselfordon till vätgasdrift borde vara en självklarhet. Detta hjälper säkert arbetsförmedlingen till med. Glömde att ni vill lägga ned arbetsförmedlingen, ursäkta.

Vätgas är ett bra sätt att lagra energi, som vindkraftverk och solceller som kan lagras i jorden. Så vi inte behöver frysa på vintern och företagen har energi året om.

Tills sist tycker jag att en klimatsmart plan skall diskuteras mellan de politiska partierna och landskronaborna i Landskrona i enighet som skall gälla 20–30 år, så att klimatet alltid ställs i första rummet.

Claes Glader


Stadens historia

2020-09-28 15:16

Hej Planketläsare
Jag är en infödd Landskronatös som är mycket intresserad av historia i allmänhet och Landskronas historia i synnerhet. Jag vill gärna komma till olika föreningar och berätta lite om våra kända platser om intresse finns.

Ann-Cathrin Andersen


Svar till Claes Glader

2020-09-24 09:31

För oss är arbetet med vår miljö och med klimatet avgörande framtidsfrågor. Vår syn är att arbetet ska vara konkret och bedrivas på ett sätt som gör att vi får mest nytta av insatsen. Här följer ett antal åtgärder som vidtagits och som pågår.

Andelen klimatsmart el som används ökar. På kommunala byggnader sätts nu solceller; senast när vi byggde nya förskolor i Häljarp och Glumslöv. Nu står Stadshuset och brandstationen på tur.
Ett nytt sammanhängande naturområde, öppet för alla, skapas längs Säbybäcken i takt med att bostadsområdet Norra Borstahusen färdigställs. En plan för att säkerställa den biologiska mångfalden i och kring Säbybäcken har antagits. Ett handlingsprogram tas fram för att skydda den biologiska mångfalden. Våra höga ambitioner när det gäller biologisk mångfald och naturvård visar sig också i marken som skyddas: Vi är ganska ensamma om att som kommun ha tre naturreservat: Exercisfältet, Kvärlöv och Saxtorpsskogen.
Kollektivtrafiken i Landskrona är, som första stad i Skåne, helt fossilfri. Staden byter stegvis ut sin egen bilpark, och den är snart helt fossilfri. Antalet laddstolpar för elfordon har ökat kraftigt. En plastpolicy har antagits för att minimera stadens användande av skadliga plaster. I exploatering har hänsyn tagits till växter och djur och strandskyddet respekteras. Källsorteringen av avfall ökar liksom andelen hållbara livsmedel som staden köper in.

Claes Glader påstår att skolbarnen i Landskrona har höga halter av bly i blodet. Blyhalten i blod har sedan 70 talet mätts på skolbarn. Skolbarnen i Landskrona har idag en blyhalt i blodet som inte avviker från nivåerna i södra Sverige.

Claes Glader föreslår ett vätgascentrum i Landskrona. Det har aldrig varit aktuellt med ett vätgascentrum i Landskrona. Ett sådant projekt förutsätter att det finns externa aktörer som av olika anledningar ser potentialen för en sådan verksamhet förlagd i Landskrona. Landskrona stad har inte och ska inte ha resurser i form av kompetens eller ekonomi för att driva ett sådant projekt på egen hand. Det är helt enkelt inte heller en del i kommunens kärnverksamhet och utveckla framtidens fordonsbränsle. Det finns gott om andra aktörer som är bättre lämpade för denna uppgift.

Till sist: Vi har höga ambitioner för miljö- och klimatarbetet i Landskrona. Vi vidtar åtgärder som ger konkreta, mätbara resultat. Vår ambition är att kunna lämna över staden till våra barn i ett bättre skick än vi fick den i av våra föräldrar. 

Lilian Håkansson, ordförande miljönämnden (mp)
Torkild Strandberg, ordförande kommunstyrelsen (L)


Hurra för karnevalen – fast inte nu

2020-09-23 11:28

– Det finns ett sug, säger våra kloka politiker, chefstjänstemän och eventbolag.
Suget är att vi skall träffas och att något skall hända. Ett tomrum som en karneval kan fylla, menar Creandia.

Det enda tomrum som staden fyller i och med detta är Dennis Westerbergs fickor. Miljoner kronor av skattemedel går den vägen.

Spanien stänger ned, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland gör likadant. Landskronas kommunstyrelseordförande Torkild Strandberg och kulturchef Christian Dahl säger att karnevalen skall genomföras under kulturnatten!?!?

Kan Torkild Strandberg och Christian Dahl garantera ett coronasäkrat tremiljonersspektakel?

Hur många covind-19 fall skall vi ha i Landskrona?
Ansvaret vilar just nu tungt på Strandberg-Dahl.

Är suget efter att det ska hända något, rent av så stort att vi helt enkelt får chansa?
Vad säger Smittskydd Skåne?

Jag kräver en fullständig redovisning av de 3 miljoner kronor i skattemedel som Creandia erhållit.

Stoppa karnevalen nu!
Mats KarlssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser