PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

ÖPPET BREV TILL Direktör Börje Andersson

2020-06-03 15:04

Vem blockerar Landskronas utveckling?

Jag vill debattera med dig personligen. Jag har regelbundna kontakter med politiker i Landskrona men
inte med dig. Så nu föreslår jag dig en debatt oss emellan på en plats där vi alla kan hålla avstånden i en
bekväm miljö!

Utgångspunkten kan vara bl.a. Översiktsplan 2010.

Hör av dig här på planket.

Med vänliga hälsningar
Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Svar till Björn Lind

2020-06-03 11:11

Att det gått galet med Strandpaviljongen har inte den minsta koppling till Slottscaféet.
Verksamheten på Strand har f.ö. varierat med tiderna på ett helt annat sätt än vad som är fallet med Slottscaféet. Strand har varit renodlad lyxrestaurang (tidigt 70-tal) disco (sent 70-tal och 80-tal), disco OCH dansband därefter. Säkert tio gånger sedan 1970 har någon större omvälvning skett där.
 
Medan Slottscaféet i grunden alltid har varit en sommarrestaurang. Ibland (som t.ex. under Krogsvängar och Karnevaler) lite mer än bara matställe. Och allsång etcetera har också förekommit.

Vi kan inte låta pyromaner få bestämma stadens kommande sommarutbud. Och det borde givetvis finnas plats till både Slottscaféet, Seglarpaviljongen, Pumphuset och Erikstorp etcetera sommartid. 

Kommunalt ägda ställen får utarrenderas under kommunala villkor, som inte kan vara orimliga.

Det viktigaste nu, är att använda försäkringspengarna till en återuppbyggnad av en restaurang som kan hållas öppen april till september ut. Med eventuell allsång och annat under den tiden. 
 
Pontus Eriksson


Svar till Jan-Allan Beer (L) och Ingrid Jerlsten (M)

2020-06-01 11:17

Vi Socialdemokrater är fullt medvetna om att avtalet med Attendo har en förlängningsklausul samt att om staden vill utnyttja den så måste det fattas ett nytt beslut. Vi vet också att L, M, MP har egen majoritet i omsorgsnämnden.

Vi trodde ändå att Treklövern, efter att Attendo brutit mot avtalet, fått kritik av Inspektionen för vård och omsorg och i den senaste nationella brukarundersökningen bara fått 39% som var nöjda, skulle ta upp frågan om förlängning för politiskt beslut i nämnden.

Till saken hör att vi socialdemokrater begärt att beslutet måste fattas av omsorgsnämnden.
Förvaltningschefen meddelade att han skulle ta upp frågan med ordförande Jan-Allan Beer (L) som trots det bestämmer att beslutet inte ska fattas av nämnden. Därför har vi valt att överklaga.

Oavsett om beslutet är formellt beslutat enligt delegationsordningen, finns det inget som säger att en fråga inte kan lyftas till politisk nivå om det begärs. Särskilt när båda oppositionspartierna krävt det. All kritik från personal, boende och anhöriga kan väl inte ha undgått Treklövern och Jan-Allan?

Trots det väljer han av ideologiska skäl förlänga avtalet och värst av allt, gömma sig bakom förvaltningschefen.

Fatmir Azemi (S)
Kommunalråd

Bengt Karlsson (S)
Nämndsledamot


Slottscaféet

2020-05-29 08:43

Det är med intresse och viss förvåning jag tar del av vissa lokala politikers uttalande i media om Slottscaféets återuppbyggnad. “Det skall återuppbyggas omedelbart och på samma plats.”
 
Detta påminner mig om Strandpaviljongen och hur denna fantastiska byggnad brann ner till grunden våren 1993. Jag företrädde då Landskrona Stads försäkringsbolag, ATLANTICA.
 
På ett ganska tidigt stadium av förhandlingarna förde vi fram att Staden borde ta det framräknade försäkringsbeloppet 25 miljoner kronor kontant och sedan använda pengarna till lämpligt ändamål. Kanske nöja sig med att bygga ett litet enkelt sommarcafé. Men då stod en del av Stadens äldre och välkända medborgare upp på barrikaderna och skanderade att “Strand har vi alltid haft och Strand skall vi ha tillbaka nu med detsamma!”. Förmodligen blev trycket för stort på Stadens styrande  och det beslutades att Strand skulle återuppbyggas exakt som det var före branden och Valborgsmässoafton 1994 var det invigning av nya Strand med middag och pompa och ståt. Nästan på dagen ett år efter branden.
 
Men vem gick till det nya Strand? Ingen av dessa medborgare som ett år tidigare sagt att Strandpaviljongen skulle byggas upp på nytt som “vi alltid haft det”.  Staden arrenderade ut restaurangen men det enda som drog folk var ungdomsdisco om fredagskvällarna och det gav inga större intäkter. Efter något år stod Strand tomt och efter diverse förhandlingar med presumtiva hyresgäster skrevs ett arrende avtal med en skönhetsklinik!
 
Nu står vi inför ett snarlikt förhållande. Lokala politiker försöker vinna politiska poäng genom att kräva en omedelbar återuppbyggnad av Slottscaféet. Detta utan att undersöka förutsättningarna för ett nytt Slottscafé. Skall det vara en året runt byggnad? Café och/eller restaurang? Hur ser behovet ut av ytterligare en restaurang i Staden och framför allt vem/vilka skall frekventera stället?
 
Så, bästa lokala politiker, gör nu inte detta till en politisk fråga utan undersök i lugn och ro förutsättningarna för en återuppbyggnad av Slottscaféet. Gör inte om samma misstag som för 27 år sedan!
 
Björn Lind


Svar till Mats och Håkan

2020-05-28 10:33

Svar till Mats Karlsson
Men det är faktiskt också så att Skåne (inte minst Helsingborg) gör samma sak som Köpenhamn.
Havsströmmen i Öresund är antingen nordgående eller sydgående och däremellan står det still.
Glöm inte att vi skåningar är danskar i grunden. Det var f.ö. den 4:e juli 1720 som det senaste avtalet om Skåne slöts. Snart 300 år av lögner ! Eller har vi egen skånsk kultur ? Eget skånskt språk?
Egen skånsk lag ? Och egen egendom (med beskattningsrätten)?
NEJ – och just att det gått 300 år gör saken värre och värre.
 
 
Svar till Håkan Lans
Jag delar dina åsikter till 100%. Och det nya Slottscaféet kan byggas lite mysigare. Det är då själva byggnaderna jag avser. Jag har ingenting emot om det drivs kommunalt och till rimliga priser.

Pontus Eriksson
  


Kunskaper i det svenska språket ska vara ett krav i äldreomsorgen

2020-05-28 09:12

Aldrig är en människa så utsatt som när hon är gammal eller sjuk. Därför kan behovet av att kunna förstå och bli förstådd av den som (om) vårdar inte överskattas.

En av Sveriges största yrkesgrupper utgörs av undersköterskor. Det är en emellanåt bortglömd kår som spelar en viktig roll för kvaliteten inom vård och omsorg. Men det är, visar utredningen ”Stärkt kompetens i vård och omsorg” (SOU 2019:20), också en yrkesgrupp med relativt utbredda kompetensbrister.

Enligt utredningen kan det ses som en konsekvens av att yrket länge varit oreglerat vilket resulterat i att vem som helst kunnat anställas som undersköterska med behörighet att genomföra vårdåtgärder trots avsaknaden av relevant utbildning. Den vanligaste kompetensbristen som pekas ut i utredningen rör bristande språkkunskaper. Bristen rör såväl den kommunikativa som den skriftliga förmågan samt hör-, läs- och ordförståelse.

Att konsekvenserna av samtal och möten med personal som inte behärskar svenska språket riskerar, inte minst för personer med nedsatt kognitiv förmåga, att bli allvarliga är inte svårt att räkna ut. Kravlösheten som länge fått råda på området säger något föga smickrande om synen på gamla och sjuka i Sverige.

I Botkyrka kommun har vård- och omsorgsnämnden beslutat att man från och med 1 juli ska införa ett språktest, ett så kallat arbetsprov, för nyanställning i äldreomsorgen, LSS-verksamheten samt förskolan. Det handlar om att äldre ska få en trygg och bra omsorg, och att vi allmänt ska öka kvaliteten. Senast i raden att vilja införa språktest är Socialdemokraterna i Göteborg, som vill införa språktest för personal inom äldreomsorg, funktionshinder, fritidshem och förskola. För oss sverigedemokrater är det självklart att de som utbildar våra barn och tar hand om våra äldre ska kunna bra svenska. I Treklöverns Landskrona tycker man att det räcker med att ha språkombud inom omsorgen. Språkombud är vanliga anställda, som har fått särskild utbildning för sin uppgift. Deras uppdrag är att stödja språkutveckling på arbetsplatsen. Språkombuden kan stötta i det dagliga arbetet, men de kan inte kompensera för behovet av grundläggande språkutbildning.

SD menar att omsorgen inte ska användas som ett integrationsprojekt i tron att språkombud är lösningen på bristande språkkunskap, svårt med dokumentation och kommunikation med våra äldre.

För att få en anställning inom omsorgen ska du redan kunna behärska svenska språket i tal och skrift. Språket är nyckeln till fungerande kommunikation mellan människor – och livsviktigt för en välfärd av hög kvalitet. Det bör vara prio ett för varje ansvarig arbetsgivare att rusta omsorgspersonalen med tillräckliga språkkunskaper. Om språkombud behövs inom omsorgen i Landskrona så visar det på att personal som inte kan tillräckligt god svenska har anställts, men då ska de inte heller arbeta inom omsorgen.

Det vore klädsamt om den styrande Treklövern kunde tänka på våra äldres omvårdnad och inte bara utnyttja våra äldre genom att höja avgifterna för dem bara för att finansiera andra delar av Landskrona stads ekonomi.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

Kerstin Stein Sandell
Gruppledare Omsorgsnämnden (SD)


Danske skideröv!

2020-05-27 14:25

– Danske skideröv!
Så sa vi pågar i barndomen, om de danskar som besökte staden. Danskarna kom med Vikingbåtarna och scarlettbåtarna, med madpake och cigarr i käften och pratade ett för oss ungar obegripligt språk. Det lät som de hade gröt i munnen! Då sa vi danske skideröv, om dom. Nu visar det sig att vi hade rätt!

Det  tog många år innan  Helsingör fick ett reningsverk, innan  var det ut med skiten i Öresund! Nu visar det sig att Köpenhamn de senaste åren har släppt ut 35 miljarder liter spilevand i Öresund. Plus en planerad utökning som stoppades i grevens tid. De danske skiderövarna vet att vinden oftast är västlig i Öresund.

Förklaring till politiker: Spilevand är det  du har gjort på toaletten – samt aktiviteter vid vasken i köket. Ja har vi några skiderövar i staden.
Stadens ledande politiker och tjänstemän? Omsorgsnämnden? Är de skiderövar? Jag vill snarare kalla de för BONNERÖVAR!!!

Mats Karlsson


Slottscaféet

2020-05-27 10:03

Det är tragiskt att Slottscaféet brann ner. Det borde byggas upp något nytt men attraktivt så att vi går dit vilket vi uppenbarligen inte gjorde med det gamla (även när det var öppet)! Det är allmänt känt att det var svårt att få det att gå runt.
Min gamla moder berättade att när hon flyttade hit 1948 gick hon och pappa dit. De åt våfflor med sylt och grädde och kaffe!
Jag kom då att tänka på café Rotundan i Norre Katts park i Halmstad (jag bodde där i 40 år). Vi gick dit och njöt av god glass eller kaffe och något enkelt bakverk i en fantastisk parkmiljö!
Det var/är öppet på sommaren och välbesökt!
Det skulle kunna vara en idé!
Rädda scenen och var rädd om stadens parkkultur!

Håkan Lans


Svar på insändaren angående Kallbadhusets brygga

2020-05-26 14:21

Maths Backelin beskrev i sin insändare om kommunens svala intresse för stranden vid vattentornet, som nog många kan hålla med. Man får hoppas att när man färdigställt
byggnationerna i Borstahusen så kan man lägga mer energi på centrumstranden.

Mycket riktigt har det badats och tagits simlektioner på gamla kallbadhuset i många år, men på badhuset har det inte varit fritt att bada, utan en kassa för entréavgift fanns i början av bryggan. För drygt 50 år sedan kunde nybildade föreningen Doppingarna ta över anläggningen då ingen var intresserad av att driva och underhålla anläggningen. När kallbadhuset blåste bort kunde Doppingarna med hjälp av försäkringspengar och frivilliga krafter bygga en brygga och en liten bastuanläggning. Tillstånd från kommun och länsstyrelse finns för detta. Bryggan är alltså byggd för att betjäna medlemmarna som bidrar till underhållet. Föreningen stoppar ingen från att nyttja bryggan, men föreningen har inte råd att hålla en brygga i sådant skick som man kan kräva av en allmän brygga, så man beträder den på eget ansvar.

Men de som vill bidraga till och nyttja bryggan gör det enklast genom att bli medlemmar i Doppingarna.

Vi är många i Landskrona som önskar att det åter ska bli ett kallbadhus i stan, då tror jag att det också blir en allmän badbrygga var än den kommer att placeras.

Doppingarna ser till att det fortfarande går att kallbada i Landskrona, man ska inte behöva lämna staden för denna typ av uppfriskande och hälsosamma bad.

Kjell Svegrup
Ordförande Doppingarna


Skiftesvägen äldreboende - Attendo

2020-05-26 13:01

Det är med bestörtning vi konstaterar att omsorgsförvaltningens chef förlängt avtalet med privata vårdbolaget Attendo. Omsorgsförvaltningen är en politiskt styrd organisation och styrs av politiska beslut. Principiella frågor ska beslutas av politiskt valda företrädare för att medborgarna ska kunna utkräva ansvar. Under åren har vi tagit del av nyheter i lokalmedia om de alltför dåliga förhållandena på Attendo.

På vilka grunder anser förvaltningschefen att avtalet ska förlängas?
Varför lyfter han det inte till nämnden för avgörande?

Vi menar att förlängningen av Attendo på över 30 miljoner kronor av Landskronabornas skattepengar i alla högsta grad är en politisk fråga.

Fatmir Azemi 
Kommunalråd (S)

Bengt Karlsson (S)
NämndsledamotFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser