PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Säsong för stjärnfall

2020-08-11 10:05

Nu är det dags för stjärnfall – Perseiderna. De ser ut att komma från stjärnbilden Perseus. Titta på bifogad karta, utgå från kända stjärnbilder som Stora Björnen, Lilla Björnen och Cassiopeia (dubbel W-et). Kartan gäller för tisdag den 11/8 klockan 2215. Månen går upp i öster vid midnatt och kommer inte att störa så mycket. Titta också den 12/8, sent på kvällen, och ett par dagar framåt. Perseiderna är rester av en komet. Resterna, stora som småstenar, störtar in i jordens atmosfär med en hastighet på närmare 200 000 km i timmen, och brinner upp på någon sekund. De ritar blåvita streck, och man får lov att önska sig något för varje meteor man ser.

Med önskan om klart väder,
Bengt Rosengren


Kommentar till Björn O Persson

2020-08-11 10:02

Jag tackar min vän Björn O Persson för hans utförliga information om hanteringen av ammoniumnitrat hos Supra/Hydro/Yara. Det är nog fler än jag som fick en tanke om detta när vi nåddes av nyheten om jätteexplosionen i Beirut. Den tanken bara dök upp nu, jag har tidigare inte levt med någon särskild oro för att en katastrof av denna omfattningen skulle drabba Landskrona. Men nu blev det en korskoppling i hjärnan.

Ett annat minne dök upp idag också, när jag läste Björns kommentar. Det gäller en olycka i  Helsingborg för ett par årtionden sedan. En lastbil fullastad med gasoltuber exploderade i gatukorsningen Planteringsvägen – Hästhagsvägen. Det var en våldsam explosion, och det närliggande hyreshuset fick gavel och fasader raserade. Jag kom senare förbi och tittade. Det såg ut som man ser på bilder från andra världskrigets Tyskland. Det hade ingen väntat sig, så visst kan det hända olyckor här hemmavid också.

Av detta lär vi oss att man skall inte tumma på säkerheten.

Bengt Rosengren


Ammoniumnitrat i Landskrona

2020-08-10 13:49

Bengt Rosengren är bekymrad över de risker, som funnits vid produktion av gödselmedel i Landskrona. Det behöver han inte vara.

Jag är civ.ing kemist och var under många år anställd vid Supra/Hydro/Yara. Det är 19 år sedan jag slutade så jag yttrar mig som privatperson. På 90-talet var jag teknisk produktchef just för ammoniumnitrat , kalkammonsalpeter och kalksalpeter.

Ammoniumnitrat ibland annat Sverige, Norge, Danmark och Tyskland säljs mest som kalkammonsalpeter. Det betyder, att det ingår 20 % dolomit eller kalk i produkten och den inte kan explodera. Ren ammoniumnitrat är globalt en större produkt och ammoniumnitrat för sprängmedel tillverkas idag i Köping. I Landskrona tillverkades bara kalkammonsalpeter.

Ammoniumnitrat är ett oxiderande ämne, inte ett explosivt ämne vilket kan låta anmärkningsvärt efter den enorma explosionen i Beirut. Vid en brand i ammoniumnitrat bildas nitrösa gaser. Det är svårsläckt och gaserna är giftiga. Det finns därför säkerhetsföreskrifter kring hur ett lager skall se ut.

Gödselmedel är en produkt med stora kvalitetskrav. Lantbrukaren vill sprida gödsel över fältet efter hur mycket växterna tagit upp vid föregående skörd. Spridningen skall vara exakt och produkten därför helt friflytande med en bestämd partikelstorlek. Kvalitetskraven på lagring och transport är därför mycket höga. Det betyder också, att säkerheten vid all hantering är mycket hög.

En explosion kan inträffa i ett lager med ammoniumnitrat som i Beirut, om produkten är helt förstörd och det har bildats ett tjockt, tätt ytskikt  som stänger inne den gas, som bildas vid en brand. Hanteringen av båttransporten synes helt kriminell och produkten har väl förstörts. Sedan har den tydligen lagts in i ett lager utan avfuktning eller andra åtgärder för att säkerställa kvaliteten. Produkten har då varit helt osäljbar och den största skurken är väl den ryske oligark som sålt transporten.

Det finns i vår moderna värld en del hantering, som skulle kunna risker om samhället inte fungerar.  Transport av gas kan vara ett annat exempel. Det innebär mycket små risker i ett samhälle som vårt. Men i ett samhälle, som fungerar väldigt dåligt är riskerna större.

Björn O Persson


Ammoniumnitrat i Beirut och Landskrona

2020-08-06 08:15

Igår, den 5:e augusti, grubblade jag över jätteexplosionen i Beirut, Libanon. Den liknade en explosion av en mindre atombomb.I ett magasin i Beiruts hamn, bara ett stenkast från centrum, förvarades under mer än sex år 2750 ton ammoniumnitrat. Detta används normalt för att göra konstgödning, men i kontakt med vissa andra ämnen utgör det ett mycket kraftfullt sprängämne. Om  det under en lång lagringstid har hunnit ta upp fukt så övergår det från pulverform till fast form. Då blir en explosion ännu kraftigare.

Varför skriver jag om detta?
Jo, i Landskrona hade vi under många år tillverkning av konstgödsel. Fabriken har under min livstid haft många namn: Superfosfat, Supra, och i folkmun Gödningen eller Skitan, och på sista tiden Yara. Där har man under åren hanterat många farliga kemikalier som råvaror för konstgödningen. Enorma mängder salpetersyra, svavelsyra, ammoniak, fosfat och – AMMONIUMNITRAT.

Att man sysslade med nitrater kunde vem som helst se på den gulbruna röken som steg upp ur vissa av skorstenarna. Anställda vid grannföretag, bland annat vid textilindustrin, klagade ibland på att de mådde illa  av gas och rök. En svår läcka i en syratank eller ammoniaktank hade kunnat drabba hela befolkningen i Landskrona. Tack och lov hände aldrig detta, för att företaget var seriöst och hade skickliga anställda.

Man måste också ha haft lager av hundratals eller tusentals ton ammoniumnitrat. Tanken som hemsöker mig är att om det hade exploderat här så hade Landskronas centrum blivit utplånat och hundratals, kanske tusentals, människor dödats eller skadats. Jag önskar att någon som har varit kemist på Supra läser det här och rättar mig om jag gjort något fel.

Under tiden går mina tankar till offren i Beirut, där sökandet fortfarande pågår, och uppemot 300 000 blivit hemlösa. 

Bengt Rosengren
civilingenjör, men inte kemist


Stampa takten pojkar och flickor

2020-08-05 10:43

Med spänd förväntan ser jag på Morgonstudion. Kulturministern Amanda Lind och M:s Lotta Finnstorp skall diskutera 50-personers regeln och dess konsekvenser.
Lotta får efter att ha kritiserat regeringens eventuella saktfärdighet möjlighet att ge ett konkret förslag. Efter lite svammel får hon en påminnelse: Ett konkret förslag!
Då kommer ett av de skarpaste politiska förslagen i modern tid:
” Regeringen måste sätta ned foten”

Stampa takten pojkar och flickor!!!

Håkan Lans


Stoppa besöksförbud på äldreboende för närstående

2020-08-04 15:19

Under Coronapandemin låter vi den äldre befolkningen dra det tunga lasset med isolering från närstående. Övrig befolkning kan i många avseenden leva som vanligt med få restriktioner som; tvätta händerna, stanna hemma vid förkylning och hålla socialt avstånd. 

Vi Sverigedemokrater i omsorgsnämnden är oroade över de konsekvenser en isolering från nära och kära kan få för omsorgstagarna.

Besöksförbudet innebär i realiteten att personer som levt ett långt liv tillsammans nu tvingas att leva åtskilda. Det betyder också att gamla och sjuka kommer att leva, kanske sin sista tid, utan någon anhörig eller nära vän vid sin sida.

Är det verkligen rimligt att den äldre, funktionsnedsatta och utsatta delen av befolkningen måste leva under hårda förhållanden bara de flesta andra får ha det som vanligt? Hur ska de äldre och utsatta grupperna orka hålla ut under isoleringen om de därifrån kan följa hur andra trängs på uteserveringar, gator och torg och på stränder? En isolering som dessutom förväntas fortsätta under hela hösten.

Det är inte utomhus, på ena sidan av ett högt plexiglas, som det är bekvämt att tala med närstående om personliga, ekonomiska och andra göromål.

Vi anser att det är dags att det görs undantag från besöksförbudet på äldreboende/särskilda boende och att en närstående tillåts besöka omsorgstagare, i omsorgstagarens egen lägenhet/rum. 

Självklart bör ett sådant besök genomföras efter samråd med personalen och med de restriktioner och hygienbestämmelser som även gäller för personalen.

Varför är det just våra äldre och utsatta som alltid måste få stå tillbaka på olika sätt?

Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Christer Björklund (SD)


Landskrona är mycket bättre

2020-07-31 09:01

När jag läste om hur landskronabor erbjöd hjälp och stöd till de som drabbats av bränderna i höghusen, då insåg jag vilken oanvänd kraft det finns hos oss vanliga löntagare och pensionärer. Skolungdomar som frivilligt hjälper isolerade pensionärer med att handla skall också omnämnas. Detta är något kommunrankningen totalt missar. Det är på denna vilja vår allas framtid måste byggas på. Fast i betydligt större omfång.

Att kommunerna som drabbades av varvskrisen för 30 år sedan inte skulle kunna erbjuda jobb till alla var något jag och många arbetskamrater på Kockums varv och även anställda på Öresundsvarvet insåg när vi demonstrerade. Kommentarer i pressen drar först nu samma slutsatser, men vad har de att komma med?

Den lösning vi erbjudits går ut på att öka konkurrensen. Samma världskonkurrens som slog ut varven. Ökad konkurrens om jobben. Starta eget.Tom vården skall utsättas för konkurrens. Vi ser nu resultaten på ålderdomshemmen. Arbetslösheten stiger igen. Konkurserna ökar.

Det jag med flera diskuterade då var i stället behovet av massiva offentliga investeringar av kommuner och regeringen för jobb till alla där de mest behövs. Det är byggsektorn som nu går bäst. Vi behöver bygga mer bostäder. Vägar repareras. Ja Landskronaborna vet bäst själva vad som behövs.

Det andra var behovet av vi själva kontrollerar produktionen genom att kräva allt hemlighetsmakeri skall upphöra i kommunen, på företagen och hos makthavarna i Stockholm. Inkomsterna där har ökat 60 procent mer än i Landskrona under dessa 30 år får vi nu veta.

Folk har inte accepterat denna utveckling stillatigande. Man har röstat bort blockpolitiken. Både här och även i USA. Men det är våra egna krav vi måste manifestera för. Det är bara det som kan ge ett bättre Landskrona och en bättre framtid i världen.

Lars (Lasse) Erlandsson 
F.d. Kockumsarbetare
Kävlingebo men född och uppvuxen i Landskrona


Halvtid = sidbyte!

2020-07-30 12:05

Aldrig trodde jag väl att jag skulle tycka att Stefan O (SD) har rätt men ifråga om tårtbjudningar, opolitiska ordföranden och bostadsbyggande och företagsetableringar som löser allt, håller jag med!
Jag är däremot helt övertygad om att vi har helt olika syn på problemens orsak och lösningar!

Jag tycker att SO (SD) nästa gång det blir dags att stödja en eventuell ny styrande majoritet tar sig en rejäl funderare innan man väljer ”…samma lea, samma snea, gamla blues…”!
”Det är dags att välja sida NU”

Jag måste också, trots alla undersökningar i världen säga: Landskrona är bäst! Jag flyttade ifrån staden 1973 och tillbaka 2016 därför att ”…i Landskrona e de toppen tycker jag…!”

Håkan Lans


Fokus kommunranking är en väckarklocka för Landskrona

2020-07-30 09:12

I 13 år – lika länge som Fokus har funnits som tidning har de rankat Sveriges kommuner i “Bäst att bo”. 2019 kom Landskrona på plats 74 i rankingen “Bäst att bo” av Sveriges totalt 290 kommuner. Nu har rankingen för 2020 presenterats och Landskrona sjunker över 200 placeringar till plats 271-290 (utan inbördes ranking).

Vid sista kommunfullmäktigemötet innan sommaruppehållet ställde jag därför en fråga till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L). Jag ville veta vilka åtgärder Torkild Strandberg och den styrande Treklövern kommer att vidta för att förbättra Landskronas position i den årliga kommunrankingen. Torkild Strandbergs svar var att titta närmare och kanske ifrågasätta hur undersökningen har konstruerats. Samtidigt så ifrågasätter man inte andra undersökningar hur dessa har konstruerats, där Landskrona ligger bättre till som t.ex. Svensk Näringslivs undersökning om företagsklimatet eller när olika lärarförbund presenterar olika skolrankingar. Då slår man sig för bröstet och bjuder på tårta på stadsledningskontoret.

Fokus kommunranking måste tas på allvar och framförallt måste den styrande Treklövern förstå att bara för att man bygger 1500 bostäder i Norra Borstahusen, eller att företag etablerar sig i Landskrona, så löser allting sig, det är inte så enkelt. Vi har mer djupgående problem som staden måste arbeta parallellt med, bristande eller frånvaro av en hållbar integrationspolitik utan kravställande, boendesegregation, skapande av riktiga jobb, hårdare krav på SFI undervisning och genomföra förslaget full ut som SD fick igenom om integrationsplikt.

Att rusta delar av Koppargården är ett steg i rätt riktning, men då måste andra fastighetsägare följa med i den utvecklingen, annars flyttar vi bara problemen till andra delar av staden. Bildandet av Stadsutvecklingsbolaget var bl.a. för att lyfta de centrala och östra delarna av staden och stoppa inflyttningen av socialt belastade personer till staden utan egen försörjning. Det har väl gått så där med tanke på att detta gäller inte alla som vill bosätta sig i Landskrona. Bosättningslagen och anvisningslagen gör att Landskrona måste ta emot ett visst antal asylsökande varje år som går före i bostadskön. Ofta hamnar dessa i ett långvarigt utanförskap med bidragsförsörjning som följd. Antingen har vi en uthyrningspolicy som alla följer oavsett var man kommer ifrån, eller så tar vi bort uthyrningspolicyn så fler får chansen till eget boende. Det måste vara lika regler för alla oavsett om migrationsverket eller Landskrona stad betalar hyran.

Tittar man närmare på rankingen som gäller de delar av invånarna som arbetar, långtidsarbetslösa, antal i arbetsmarknadsåtgärder, hushållens och invånarnas inkomstutveckling och inkomstskillnader, så placerar Landskrona sig  på plats 212 utav 290 kommuner. När det gäller sociala förhållanden, hälsa, ekonomiskt och socialt utsatta hushåll, boendesegregation och ekonomiskt bistånd placerar Landskrona sig på plats 286 utav 290 kommuner. Då ska vi komma ihåg att Landskrona stad har haft en bra ekonomi under många år, och trots det har staden stora problem med utanförskap, boendesegregation och bidragsförsörjande familjer. Trots stor inflyttning till Norra Borstahusen så märks det inte på skattekraften eller det utbetalda försörjningsstödet. Då beror det inte på ekonomin utan snarare på sättet som den styrande Treklövern angriper problemen på. Det går inte att hela tiden förlita sig på så kallade opolitiska ordföranden i de olika nämnderna eller bolagen utan formellt politiskt ansvar.

Vi “politiker” har ett stort ansvar för besluten vi fattar – men vi har också ett ännu större ansvar för besluten vi inte fattar!

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Farväl, komet Neowise!

2020-07-27 10:17

Farväl, komet Neowise! Kometen avlägsnar sig från oss med en hastighet av 180 000 kilometer i timmen, och är i kväll (26/7) på ett avstånd av 108 miljoner kilometer från jorden. Den är nu så ljussvag att den inte går att se för blotta ögat, och nätt och jämnt i en bra fältkikare. Men för den som har en sådan står kometen en bit under “kärran” i Karlavagnen (Stora Björnen). Bifogar en karta och mitt foto av kometen. Augusti kan bli en bra månad om man gillar himlafenomen. Omkring den 12:e är det stjärnfallsfyrverkeri  “Perseiderna” (gör önskelista!) och planeterna Jupiter, Saturnus och Mars står i söder. Och vem vet, kanske det dyker upp en ny komet eller något annat intressant?  Låt mig tillägga att astrofoto är väldigt jobbigt. Det behövs en ängels tålamod och varma långkalsonger.

Bengt RosengrenFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser