PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Ordning och reda i välfärden

2017-02-10 09:38

Debatten om vinster i välfärden har blåst upp igen. Socialdemokraterna i Landskrona menar att det är olyckligt. Reepalus utredning är ett resultat av en befintlig överenskommelse. Ett vinsttak i välfärden är nödvändigt för att skapa ordning och reda även inom välfärden.  Det är ett seriöst utredningsarbete som lagt grunden för den remissrunda som regeringen nu genomför.
Tvärtom är resultatet av utredningen den minst kontroversiella lösningen som finns tillgänglig. 7% i avkastning över statslåneräntan på det operativa kapitalet. Företagen ges fortfarande möjlighet att göra vinst, samtidigt som förtroendet för välfärdens finansiering upprätthålls.

Därför är det mycket olyckligt att företrädare för socialdemokraterna runt om i landet nu uttalar sig negativt om utredningen. Deras stöd till utredningen ger kraft till en politisk förändring av läget idag. Skattepengar som är avsedda för vård, skola och omsorg, ska användas till det och inget annat är vår mening.

Nu ser vi fram emot en proposition från regeringen som går i linje med Reepalus utredning.

Jenny Tillander (S)
Ordförande Socialdemokraterna Landskrona            

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd Landskrona


Svar på Stefan Olssons frågor

2017-02-07 09:37

Stefan Olsson har ställt några frågor till mig. Jag börjar med den sista. 

Jag är ödmjuk inför min roll som nygammal ordförande i Individ och Familjenämnden. Jag ser på mitt uppdrag som HELA nämndens ordförande. Jag kommer att lyssna till och vara beredd att diskutera och genomföra förslag oberoende av vem som lägger dem. På samma sätt hoppas jag och förutsätter att nämndens ledamöter, oberoende av partifärg, är beredda att lyssna till och diskutera mina. Så menar jag att politiken ska bedrivas.

Vilken påverkan migrationen har på Landskrona och Sverige är helt beroende av hur integrationen lyckas. Lyckas integrationen väl kan migrationen vara en tillgång, misslyckas den blir den dess motsats. Hur vi lyckas med integrationen är beroende av en lång rad förutsättningar, där antalet är en viktig sådan. Arbete, språk, krav och förväntningar är andra. Mitt parti och Landskrona har länge krävt lättnader för Landskrona, som under lång tid tagit ett oproportionerligt stort ansvar för den nationella migrationspolitiken. Senast genom att begära att årets fördelningstal för Landskronas del ska sänkas.

När det gäller bedömningen av ålder är detta just nu ingen uppgift för kommunerna. I dagsläget är det rättsmedicinalverket som gör åldersbestämningen på uppdrag av migrationsverket. Detta har lagts fast i domstol då det under hösten 2016 föll en dom i förvaltningsrätten som klargjorde att kommunerna inte själva får åldersbestämma asylsökande. För mig är det en självklarhet att vid de tillfällen det råder tveksamheter om ålder hos en asylsökande så ska det klarläggas. Det handlar om rättssäkerhet.

Tiggeri, och framförallt organiserat tiggeri, är för mig ett stort misslyckande för samhället. Ingen ska, för att klara sitt uppehälle, tvingas sitta i gathörn och utanför affärer för att be om andras allmosor. Mitt parti har i Landskrona tagit ställning för att tiggeriet ska förbjudas. Den förnedring tiggandet innebär för den enskilde är så stor att det faktiskt motiverar ett förbud. Jag står bakom det ställningstagandet. Detta kräver emellertid ett nationellt beslut. Tiggeri kan inte förbjudas på lokal nivå. Därför har KF i Landskrona beslutat att utreda om man i vår lokala ordningsstadga kan kräva tillstånd från t.ex. polisen för detta. Jag ser fram emot att får ta del av resultatet av en sådan utredning.

Mattias Adolfsson (L)
Ordförande IoF Landskrona


Garantipension vs. Äldreförsörjningsstöd

2017-02-06 11:15

Den dagen jag blir pensionär ska jag njuta av livet och leva på mina besparingar…… men det är lite oklart vad jag ska hitta på dag två.

För garantipensionären är livet verkligen inte en dans på rosor.

Med en full garantipension på 7863 kronor före skatt och som mest 5090 kronor i bostadsbidrag per månad så är det lätt att hålla sig för skratt. Vilket många gör inte minst beroende på en sämre tandhälsa eftersom tandläkarräkningarna blir så höga att de närmast motsvarar kostnaden för en mindre begagnad bil. För den som är över 65 år och har enbart äldreförsörjningsstöd (ÄFS) ser den ekonomiska situationen lite annorlunda ut eftersom ÄFS är en statlig och skattefri ersättning.

Det skattebefriade beloppet per månad består av två delar: 5438kr för skälig levnadsnivå och max 6200kr för skälig bostadskostnad. Därutöver tillkommer särskilda förmåner som avgiftsfria läkarbesök, fria läkemedel, fria glasögon och fri avgift för viss tandvård. Avgiften för kommunernas vård och omsorg, som hemtjänst och vårdboende, kan bli helt avgiftsfri beroende på den enskilda kommunens avgiftssystem.

Lagen om Äldreförsörjningsstöd (ÄFS lag 2001:853) är politiskt beslutat och bekostas av statsbudgeten. Syftet med lagen var att avlasta kommunernas utgifter för äldre invandrare som inte bott större delen av sitt liv i Sverige och som inte kunnat skaffa sig en inkomstgrundande pension. Inte bara invandrare över 65 år kan söka äldreförsörjningsstöd. Det kan även andra pensionärer över 65 år också göra för att komma upp i skälig levnadsnivå. Det förutsätter dock att man har en mycket låg eller ingen pension. Merparten, ungefär två tredjedelar, av dem som erhåller ÄFS är invandrare över 65 år.

För garantipensionären hade det inneburit en ekonomisk lättnad att få tillgång till en offentlig välfärd som är avgiftsfri. Den ekonomiska vinst garantipensionären gör med några hundralappar jämfört med det ekonomiska stöd som äldreförsörjningstagaren får, underskrider nämligen långt det ekonomiska värdet av de avgiftsfria förmåner som ingår i ÄFS.

Som det nu är så betalar staten boende, uppehälle och avgiftsfri välfärd resten av livet för vissa pensionärer medan garantipensionärer med ett långt yrkesliv bakom sig i landet inte får tillgång till samma välfärdsförmåner.

Var finns rättvisan i det?

Varför gäller inte allas lika värde?

(alla belopp avser år 2016)

Ulf Karlsson (SD)
Kerstin Stein Sandell (SD)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Anette Galia Olsson (SD)
Sofi Nilsson (SD)
Omsorgsnämnden


Vi måste få Landskrona tryggt igen

2017-02-06 08:56

Alla ska kunna leva och vara trygga oavsett var i Landskrona man bor. Man ska inte behöva vara rädd för att gå hem på kvällen. Man ska inte heller behöva komma hem till sitt hus se att någon har varit där.

Ska vi få Landskrona tryggt igen måste vi börja underifrån och jobba oss uppåt. Individen, staden och polisen i ett nära samarbete.

För att utveckla det brottsförebyggande arbetet i Landskrona så vill vi i Centerpartiet Landskrona skapa en mer lokalt förankrad polis, fler poliser som har tid att vara ute och synas på stadens gator.

Det ska även finnas bra belysning i hela kommunen. Få fler ungdomar in i föreningslivet men då måste man också se över kostnaderna så att fler barn och ungdomar har råd att delta. Sen måste vi som föräldrar ta ett större ansvar och prata med våra barn och ungdomar, veta va dem gör på helger och kvällar. Sen för att kunna öka tryggheten ännu mer i Landskrona så behöver kamerabevakningen ses över. Man behöver kanske sätta upp fler övervakningskameror i utsatt delar av Landskrona för att öka tryggheten och att det även ska leda till att fler brott klaras upp.

Emma Nylander Centerpartiet Landskrona
Daniel Nylander Ordförande Centerpartiet Landskrona


Turistmagnet

2017-02-02 14:49

Javisst, Måns. Ven lockar många. Vårt största turistmål. Men hur svårt kan det vara?
Det är väl bara för byalaget att kräva ett möte med KSAU och diskutera kommunens fördelning och prioritering av resurserna. Gärna med pressen närvarande. Då lär ni få besked.

Bengt Nissler


Det duger inte, Mattias Adolfsson!

2017-02-02 14:44

Landskronas Individ- och Familjeförvaltning har sedan valet 2014 varit som ett skepp utan kapten. Den politiska ledningen var minst sagt svag och tjänstemannastyret var en realitet. Vi Sverigedemokrater uppmärksammade detta faktum gäng efter gång. Resultatet blev att Bodil Möller (M) byttes ut och ersattes av den nygamle ordföranden Mattias Adolfsson (L).

Torkild Strandberg (L) försäkrade mig om att nu skulle det bli ändring, att Mattias Adolfsson är en person med hårda nypor, rak och ärlig.

Därför var det med stor förväntan jag interpellerade Mattias Adolfsson i fullmäktige genom att ställa ett antal raka frågor. I korthet var frågorna som följer:

1. Delar du Sverigedemokraternas uppfattning att välfärden urholkas genom en alltför stor invandring?

2. Är vi för godtrogna i Sverige när det gäller den uppgivna åldern på ensamkommande barn?

3. Tycker du att Landskrona ska införa ordningsföreskrifter för att motverka organiserat tiggeri?

4. Är du som nämndsordförande villig att förhandla med oss Sverigedemokrater?

Jag fick inget svar på någon av mina frågor! Däremot fick jag en anhopning ord som mest handlade om Mattias Adolfssons egen förträfflighet, men inte tillstymmelsen till ett enkelt svar på mina enkla frågor trots att jag upprepade dem gång på gång  i fullmäktige.

Jag ger mig inte. Kanske kan jag få mina svar i dessa spalter. 

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Så kallade enkla jobb

2017-02-01 09:20

Torkild Strandberg (L) blev intervjuad i STV1 2017-01-30. Det handlade om ”enkla jobb” i Landskrona. Jag måste fråga mig: Enkla jobb – finns dom?

Vi ska tvätta ”vår egen tvätt”. Och sen blev det en storpolitisk fråga om att konkurrensutsätta en eventuell upphandel av tvättjänster. En jurist blev intervjuad. Nu blir det säkert en domstolsfråga.

Vilken tvätt åsyftar Torkild när han använder uttryckt ”vår egen tvätt”? Är det fråga enbart om sådana tröjor, byxor etc. som äges av kommunen ”den egna tvätten”?

Ordklyveri, men i min värld (yrkesroll) sysslar man med ”sånt”. Begreppet ”egen bil” i Inkomstskattelagen, t.ex. ”När en skattskyldig använder sin egen bil”, vems bil använder han eller hon då?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet

PS. I min (egen) roll som fastighetsägare hade jag en handfull enkla-jobb-jobbare hos mig – en var från Somalia. Det var redan 1995. Jag betalade inte en krona, otroligt men sant./Ds.


Resurser till turistmagnet

2017-01-30 09:50

Hej Landskrona Stad.

Jag läser som så många andra om stora planer för Karlslundsområdet med aktivitetscenter som ska locka hundratusentals besökare. Va bra, kul att ni är kreativa och vågar tänka stort. Planerna låter mycket spännande.

Sådär lite i förbigående kan man sen läsa att Ven är Landskronas största turistmål med ett par hundra tusen besökare varje sommar.

Jag vill bara påpeka att det finns ett stort behov på Ven av att städa stränder från plast och att landsvägen på ön är i stort behov av åtminstone en större reparation. 

För att vara tydlig så diskuterar vi alltså inte det vanliga underhållet utan en större reparation med sådana där maskiner ni har i stan.

Med tanke på att dessa hundratusentals besökare ska cykla runt på just landsvägen och besöka just dessa stränder så skulle jag vilja uppmana er att ta er en titt på det här omgående.

Vi är ett trettiotal Venbor som varje vår samlas och städar åtminstone en av de stränder som är i störst behov. Många andra städar också på egen hand. Landskrona stad sponsrar med att få det ihopsamlade skräpet bortforslat och det är förstås bra. Men det skulle behövas ett mer samlat grepp och det är viktigt att det sker tidigt på våren innan fåglarna börjar häcka.

Jag är på inget sätt någon alarmist som skulle vilja påstå att vi drunknar i skräp, tvärtom, det blir stadigt bättre sen vi i Sverige i allt större utsträckning började sortera och återvinna våra sopor. Men faktum kvarstår, det ser väldigt tråkigt ut med framförallt stora mängder plast på en del väderutsatta delar av stränderna.

Fundera lite på hur det är när ni själva turistar runt exempelvis Medelhavet?

Hur vi reagerar på nedskräpning och hur det påverkar vår syn på ett resmål?

Utan att på något sätt klanka ner på de storstilade planerna kring Karlslund så är det nästan omöjligt att inte skoja lite.

Hur det nu än är så existerar dessa hundratusentals besökare på Ven i verkligheten. Ven är redan byggt. Äventyrsbadet är redan på plats. Folk är anställda i restauranger, affärer, hotell och kiosker. Öns befolkning och framtid är oerhört beroende av besöksnäringen. 

En tanke är ju att tilldela ön en vecka av parkförvaltningen resurser varje vår. Kanske att gatukontoret även skulle kunna komma på ett besök. Vi är ju trots allt Landskrona Stads största turistmål.

Med vänlig hälsning
Måns Back Nilsson,
Venbo och Landskronit.


Lugn, Stefan Olsson (SD), lugn!

2017-01-27 10:03

Läste din insändare här på Planket (2017-01-25) med en uppmaning till Torkild Strandberg (L),  ”Visa äntligen lite handlingskraft, Torkild Strandberg!”

Stefan Olsson (SD) diskuterar Landskrona Kommuns fordringar mot Staten (gm Migrationsverket) avseende kostnader för ”flykting- och ensamkommande barnmottagning”, c:a 60 miljoner kronor.

Stefan Olsson manar till handlingskraft.
Har kommunen pengabrist, akut eller …? Man fick ju in en rund miljard kronor när Landskronahems fastigheter såldes till Stena. Ett tips, så här, från höften. Det finns säkert någon (seriös?) privat-indrivare som är villig att köpa fordringen för sisådär 97 à 98 procent av fordringsbeloppet. Det är ju så att fordringen är säker. Svenska Staten lär ju inte gå i konkurs och Landskrona Kommun har gjort sådana affärer med sina fordringar förut.

Men onekligen – Bengt Nisslers insändare 2017-01-25 med rubriken ”Migrationsverket” ger anledning till eftertanke.

Kräv Staten via Kronofogden och yrka dröjsmålsränta enligt räntelagen. Då kan det bli en riktigt god affär att sitta lugnt i båten och låta räntan ticka, dag för dag, vecka för vecka, månad efter månad, år efter år. Kanske ett bättre utspel än att vägra att taga emot flyktingar, eller hur?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Migrationsverket

2017-01-25 15:16
Det enklaste – om kommunen har klara papper – är väl bara att stämma Migrationsverket för avtalsbrott. Då lär ärendet få en snabb lösning.
Bengt Nissler

 Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser