PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Presentation

2020-01-22 10:00

Det är ju bra att entreprenörerna som ska arbeta längs Strandvägen presenterar sig och talar om vad de ska göra.
Jag ser dock ett problem, det är att ALLA som ”drabbas” av arbetet inte informeras. Alla som drabbas är de som står utan kollektivtrafik som vi renat stött och blött några ggr.
I alla inbegrips i stort sett alla de som fått sin hållplats indragen, ju längre västerut, desto större skada.

Landskrona stad, Skånetrafiken och Nobina kunde göra det väldigt enkelt för sig:
Gör en ”vändplats” norr respektive söder om ”hålet” som stänger Strandvägen. Låt det gå en ringlinje med mindre bussar mellan dessa med ordinarie rutt, så är problemet löst.
Enkel lösning, och de inblandade som tidigare inte sett att det blir problem med kollektivtrafiken, har chansen att bli hjältar.

André Eklind
Fortfarande boende längs Strandvägen.


Grattis på 80-årsdagen

2020-01-21 09:24

I mitten Bengt Hellborg med födelsedagsballonger (foto: privat)

Så blev det födelsedagsbaluns hos arkitekturupprorets Bengt Hellborg. Ett hemma-hos-party. Undertecknad var självskriven i gästboken — MEN MEN några ålderskrämpor satte käppar i hjulen.  Därför min frånvaro. Med dessa ord framför jag ett senkommet GRATTIS till Bengt.

Vi – d.v.s. Bengt och jag – kommer naturligtvis att höra av oss angående vägval för resenärer till/från och inom Landskrona.

Strandvägsfolket har ju i flera insändare sagt sitt. Frågorna om infrastrukturen i och omkring Landskrona får inte dras i långbänk längre.

En fråga jag inte kan bortse från i detta sammanhang är: hur förflyttar man sig från Erikstorps Kungsgård till Skeppsbron eller i motsatt riktning? Frågan var inte relevant för mig när jag körde bil. Men så har det inte varit de senaste åren. Och då blir det jobbigt att ta sig ut till restaurangerna där från kvarteret Albanoskolan. Bussarna går ju bara till Bankvägen.

Det som behövs nu är en helhetslösning så att man kan resa snabbt från Landskronas femstjärniga campingplats till Köpenhamns femstjärniga lyxhotell Hotel d’Angleterre med kollektivtrafik –  stor eller liten buss, båt och (ev. förbokad) taxi. Visst finns det de som accepterar en gångväg 500 – 800 meter. Men den välmående övre medelklassen kräver mer av bekvämlighet och reseupplevelser än Landskrona kan erbjuda nu!

Europaspåret tar tid – 15 – 18 år – att färdigställa. Det kommer då fortfarande att ta en  12 – 18 minuter med buss att förflytta sig från norra Borstahusen till den tilltänkta nya stationen.

Ni som läser detta ska veta att Pågatåg Express Helsingborg C – Malmö C tar 38 minuter.

En flygbåt från Skeppsbron till Havnegade i Köpenhamn 35 – 40 minuter. Tänk vad allt detta skulle betyda för stadens fastighetsvärden.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet

PS. Jag har noterat Johan Laurins insändare./Ds.

 


Öppet brev angående Strandvägen

2020-01-20 09:27

Kommunalrådet Torkild Strandberg
Landskrona stad

Sveriges förmodligen första omnibusslinje öppnades på sträckan Rådhuset – Borstahusen 1901. Sedan dess har vi haft busstrafik och på senare tid med bra turtäthet, fina fordon och mycket god service. Resandet utvecklas positivt cch kan öka. Den 15 december 2019 stängdes ett antal hållplatser för linje 5. Informationen till de boende har varit obefintlig. Insändare i Landskronaposten når inte alla. Information på Skånetrafikens hemsida gav ingen information.

I Landskronaposten och på LandskronaDirekt har ett antal insändare behandlat busstrafiken på Strandvägen i Landskrona. Stor kritik har riktats mot Skånetrafiken och kommunen.

Den 17 januari höll Skanska ett informationsmöte med de fastighetsägare som direkt påverkas av den första ombyggnadsetappen. Fastighetsägarna hade blivit inbjudna till mötet. Mötet var föredömligt informativt och jag är övertygad att entreprenören kommer att göra ett bra jobb. Vid mötet visades en profil över ingreppet i Strandvägen där nya avloppsledningar ska läggas på fyra meters djup. Med slänter på 1:1 tar 4,3 m. Sand i undergrunden gör att det vore önskvärt med flackare lutning. Plats för busstrafiken medges inte enligt NSVA. Detta kan ifrågasättas!

Problemet ligger tidigare i processen. I en insändare den 13 december anger tjänstemän från Landskrona stad, Skånetrafiken och Skånetrafikens entreprenör Nobina de kriterier som gällde för projektet sedan augusti 2019. Här framgår att busslinje 5 omloppstider mm har prioriterats och att busslinje 5 läggs om. En anropsstyrd linje 55 kompletteras för de boende längs Strandvägen. Ingen hänsyn till de boendes behov.

Upphandlingen av ombyggnaden genomfördes av NSVA som säkerligen har den större delen av kostnaden för ombyggnad av ledningsnätet. Med de kriterier som gällde för projektet behövde man inte ta hänsyn till busstrafiken. Gatan kunde stängas av helt. Om bibehållen busstrafik hade varit ett alternativ i upphandlingen kunde anbuden ha visat vad en alternativ utformning med räls och stämp eller motsvarande, dvs med mindre utnyttjande av gatubredden skulle ha kostat. Troligen mer men då hade man haft underlag för att säga att avstängning är det enda möjliga. Det bör observeras att det är ledningsomläggningen som gör att så stor del av gatan måste grävas upp. Ledningsprojektet kunde förmodligen tålt en högre kostnad.

Om kommunen med samarbetspartners i detta projekt kallat berörda till möte på ett tidigt stadium hade en större förståelse för projektet åstadkommits.

Busstrafiken stängdes av den 15 december och den 20 januari skall arbetena påbörjas. Varför dra in busstrafiken så tidigt? Skånetrafikens representant på informationsmötet förklarade att planeringen skedde samman med den generella tidtabellsskiftet för Skånetrafiken och förhandlingar med entreprenör och fack blev enklare. Något resenärsperspektiv fanns tydligen inte. Man kunde ha genomfört linjeändringen, men gjort en tillfällig trafikomläggning till det gamla fram till att arbetena påbörjas, jämför tillfälliga omläggningar vid Landskronafestivalen och andra gatuarbeten. Särskilt enkelt var det i detta fallet då omloppstider och tidtabeller är identiska.

Vid mötet framkom att arbetena ska vara färdiga i december detta år. Detta är mycket positivt men kan naturligtvis inte helt garanteras. Jag förutsätter att kommunen och Skånetrafiken vid tidtabellsskiftet i december prövar möjligheten att återställa trafiken och då eventuellt tillfälligt köra trafiken enligt nuvarande sträckning tills att arbetena färdigställts. Eventuellt kan trafiken köras i ena riktningen mot staden tidigare vilket borde vara möjligt och är önskvärt.

Av bifogad karta framgår det område som ligger utanför den trafikstandard som Skånetrafiken har som planeringsmål, dvs kollektivtrafik inom ett avstånd på 400 m från hållplats. Drygt 300 hushåll berörs. De som förfogar över bil klarar sig men många har svårare att klara sig utan buss. Någon information om linje 55 har inte synts till. Normal anropsstyrd trafik är inte ett alternativ till stadsbusstrafiken.

Alla längs Strandvägen är mycket glada för att Strandvägen rustas upp och att ledningsnätet förnyas. Den negativa attityden kan främst förklaras i hanteringen av projektet och främst bristerna i kommunikation med de boende.

Med vänliga hälsningar
Gunnar Hermansson
Humlegränden 14

Bifogas: Karta över kommunen som visar område med längre än 400 m till hållplats


Moder jord: Var stark!

2020-01-17 14:24

Hej på er: Landskrona Direkts läsare och alla ni andra!
Har tänkt på er…
Skriver “några rader”

Moder jord: Var stark!

Små saker 
Enkla saker 
Och några överraskningar
Mitt på vägen…
Tiden går och förändras
Igår var du, kung!
Vart tog förväntningarna vägen?
Och du blev kvar, utan svar.
Ingenting kunde du göra!
Och vad är kvar…

Allting hänger på dig,  människa!
Var stark och inte gå av 
Låt inte sorgen i dig, skada dig 
Var stark!

Svårt att se, hur hjulet stängs, mitt i livet 
Och var är kraften och viljan att fortsätta, andas
Du kunde ge upp…men det är förbjudet för dig!

Slutsatsen, människan:
Samla all kraft!
Det är lättare att prata, när rädslan släpps 
Du vet och förstår,  att detta är enda utvägen!
Var stark!!!
“Ha sol i fickorna!” för det här jag!
Testa, får ni se.

Må väl!
Vid pennan:
Geula Viola Lesén 
 


Saknar insyn i chefstillsättningen

2020-01-17 10:48

Under anställningsprocessen av den nya förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen har det begåtts flera stora fel. 

Det har inte funnits någon transparens för de som berörs av den nya förvaltningschefen. Varken kommunstyrelsen, som delegerat anställningsansvaret, eller utbildningsnämnden, som ska leda chefen har fått information om att det intervjuades, att det fanns en eller kanske flera kandidater på gång eller möjlighet att tycka till om anställningsprocessen. Detta är väldigt konstigt då det enligt medieuppgifter framkommit att både tjänstemän och vissa utvalda politiker varit delaktiga i processen. 

Vid vilken anställningsprocess som helst bör det tas referenser och kollas upp vad det finns för ”lik i garderoben”. Frågan är hur väl denna del utförts. Ingen, utöver utbildningsnämndens liberala ordförande Lisa Flinth, visste om att den blivande förvaltningschefen JO-anmälts.

Dessutom sades det nyligen upp en biträdande stadsdirektör efter fyra månaders tjänst då personkemin inte stämde enligt stadsdirektören. Detta kostar 600 000 kr av Landskronabornas skattepengar. Frågan som hänger i luften är hur länge den nya biträdande stadsdirektören kommer få behålla sitt jobb och vad det kalaset kommer kosta Landskronaborna?

Ansvaret faller ytterst på kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) som låter detta fortgå.

Det är dags att vädra ut och förändra Landskronas rekryterings- och anställningsprocesser vad avser förvaltningschefer. Det enda rimlig är att kommunstyrelsen tillsammans med ansvariga nämnder framöver rekryterar och anställer förvaltningschefer.

S-gruppen i Utbildningsnämnden
Aqba Ar-Rawi
Henna Christensson
Johan Hallberg Berndtsson
Christel Nilsson
John-Olle Niklasson

 


Skånes landshövding besökte PRO Västra den 15 januari

2020-01-17 10:20

Skånes landshövding Anneli Hulthén berättade både på ett allvarligt men även humoristiskt sätt om sitt arbete. Nämnde kopplingen mellan hennes födelsestad Göteborg och Landskrona som båda drabbats av varvsnedläggning. Berättade även om att hon stod klädd i dykardräkt när hon fick frågan om hon ville bli Skånes landshövding. Många känner säkert inte till hur mycket som ingår i hennes arbete, men bl.a. 5 viktiga frågor är försvaret, brottsproblematiken, elbehovet, fisket och stranderosionen. En annan sak är också att ta emot bl.a kungafamiljen och utländska gäster. Särskilt ett besök nämndes, då kungen var och fiskade i Öresund.

Eva Holm
Sekr. PRO Västra


Strandvägen, igen, igen och igen

2020-01-17 10:08

Mycket fokus ligger just nu på ”problemen” med att köpa biljett för att åka kollektivt. För oss boende på Strandvägen i Landskrona är det minsta problemet, vi har nämligen ingen kollektivtrafik under ett par år, pga ett större underhållsarbete på Strandvägen. Att detta behövs ifrågasätter vi överhuvudtaget inte, detta är ett måste.

Den lösningen vi fått för att ersätta kollektitrafiken är så kallad ”anropsstyrd trafik”.
Det innebär att vi ska boka en bil MINST två timmar innan vi ska åka, vi blir hämtade vid närmsta avstängda hållplats, för att bli skjutsade till närmsta öppna hållplats. Detta kan vi göra ett par timmar på förmiddagen, samt ett par timmar på eftermiddagen.

Vi kan således inte åka till skolan, jobbet eller hem från desamma, om vi inte går i skolan eller jobbar mellan 10-15, på ett ungefär. Barnfamiljer göre sig heller inte besvär, eftersom de här bilarna inte har barnstol.

Vi kan heller inte åka på helgerna, för då går de inte.
Vi är några som försöker påverka politiker och tjänstemän att inse att detta är fullständigt ologiskt, men de bara upprepar ”anropsstyrd trafik” som ett mantra. Det verkar som de själva tycker de är hjältar som kan erbjuda oss detta alternativ.

Tora Broberg (stadsmiljöchef) svarade vid något tillfälle att man tagit hänsyn till både det ena och andra, men på frågan om de tagit hänsyn till de boende svarar hon inte.
Förslag har inkommit från oss som protesterar mot detta, att sätta in mindre bussar som går färre turer, MEN hela dagen och helger. De behöver ju heller inte gå ordinarie rutt, utan kan enkelt planeras om för att ändå uppfylla de flesta av de boendes krav.

Låt en mindre buss fortsätta köra på Exercisgatan, Strandvägen gör sedan en liten vändplats/cirkulationsplats, strax innan vägarbetet, vid Holmgatan där bussen kan vända för att sedan gå mot stan och Borstahusen igen. Ingen raketforskning precis…….

Lyssna på oss istället för att ignorera oss. Hjälp oss istället för att motarbeta oss.
Risken är att man tar bilen när man ska handla och åker någon annanstans, för att göra detta.
Att gå ut och käka en bit mat blir till ett helt företag om man inte har friska ben, eller vill cykla under vinterhalvåret.
Sätt er in i vår situation istället för att bara strunta i oss, och blunda för verkligheten.

André Eklind.
Boende på Strandvägen.


Det hade jag ingen aning om...

2020-01-17 09:46

Jaså, JO-anmäld! Det hade jag ingen aning om…
Jaså, jo kanske nu när du säger det!
Tesla! Det hade jag ingen aning om…
Jaså, jo kanske nu när du säger det!
Riva kolonierna-Näh, det har jag ingen aning om, men Ja, kanske nu när du säger det!
Inga bussar på Strandvägen under två år minst! – Det hade jag ingen aning om – Jo, men vänta nu när du säger det så kanske! Jo, jo det visste jag nog men den smällen får nog en tjänsteman ta!
Med tanke på hur tyst det är så är det konstigt att så många vet så mycket om så lite!
Hoppopopop – Vänta nu! – Någon vet nog mycket men vill bara prata lite om mycket???

Håkan Lans


Öppet brev till Torkild Strandberg

2020-01-13 11:15

Vi boende längs Strandvägen i Landskrona anser att du har några frågor att besvara, men framförallt några tjänstemän att försvara som fått klä skott för vad som bestämts.
Att vi är irriterade över att inte ha någon kollektivtrafik på Strandvägen under drygt två års tid, det tror jag inte ens har undgått dig, men vi kanske ska uppdatera dig

  • Strandvägen ska grävas upp.
  • Närmsta busshållplats ligger 1km bort från där vi bor.
  • Hur tar man sig dit med rollator eller barnvagn om det snöar, blåser eller regnar?
  • Hur tar man sig till och från stan när man handlat, kanske flera tunga kassar med prylar?
  • Hur tar man sig till och från skola, station eller jobbet i stan?

Anropsstyrd trafik är ”lösningen” anser ni. Hur fungerar då den?

Ring MINST två timmar innan för att boka en taxi som hämtar dig och kör dig till närmsta hållplats som är i bruk. Denna transport är möjlig TILL hållplats endast ett par timmar på förmiddag/middag, HEM från hållplats endast en timme på eftermiddagen. Resten av tiden samt helger, får man ta sig fram och tillbaka själv, vart man än ska. Det hör till saken att dessa bilar inte heller kan ta barn, eftersom det inte finns barnstolar i desamma. Risken finns också att flera bokar taxi samtidigt, och då har Skånetrafiken rätt att samköra dessa, varpå du inte vet när bilen kommer.

För att sammanfatta: Vi (läs boende på Strandvägen) kan inte under två års tid med kollektivtrafik:

  • Spontant åka till/från stan.
  • Ta oss till och från vårdcentraler, affärer, station, vänner, barn, barnbarn eller bad.

Ja, du förstår säkert själv, eller…..?
Ni har ju bakbundit oss helt, vi är helt i händerna på ett totalt galet beslut.

Tycker DU Torkild, att detta låter förnuftigt eller ens genomtänkt?

Vårt, förslag är att ni sätter in mindre bussar under tiden som arbetet på Strandvägen fortgår. Vi kan till och med acceptera att de inte går lika ofta som de gör idag, men i alla fall 2ggr/timme, morgon, kväll och helger.

Gör om och gör rätt. NU!

André Eklind
Boende längs Strandvägen.


Europaspåret – Framtiden för Landskrona

2020-01-13 09:50

Jag tycker absolut att man som Landskronabo ska fråga sig vad det skulle innebära om Landskrona blev nästa fysiska länk med vårt grannland i väster. Att det blir en miljöriktig lösning som också kan hantera det mest miljövänliga sättet att transportera gods som finns men även att kunna knytas samman med Köpenhamn och dess arbetsmarknad. Att för en som är bosatt i Landskrona kan nå Köpenhamns centralstation på ca 14 minuter är utan tvekan en fördel för alla som bor här. Fråga bara Professor Jonasson som länge ställt sig frågan hur pendlingen till Köpenhamn är tänkt.

Om lokförare kliver av och tar en lunch är i sammanhanget helt irrelevant och rätt anmärkningsvärt att man ens frågar sig tycker jag.

Skulle Landskrona bli en förort till Köpenhamn, vilket det i praktiken skulle bli, så är fördelarna uppenbara för alla som bor här. En arbetsmarknad i en miljonstad är helt plötsligt bara en kvart bort och dessutom kommer våra danska vänner att vilja bosätta sig här och bidra med viktiga skattepengar i vår stads uppbyggnad. Landskronas attraktionskraft skulle mångdubblas i regionen och på sikt bli viktigare och större än våra andra västkustgrannar, undantaget Malmö.

Om utsläppen ökar? Den frågan är mer relevant för ett företag som DSV än det miljövänliga godståget som kommer passera här.

Det känns rätt märkligt om man som Landskronit skulle vara emot något så monumentalt i kommunens framtid.

Johan LaurinFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser