PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Smittan ökar i Skåne

2020-04-29 11:08

Det soliga vädret (eller vad det annars kan bero på ?) har tyvärr orsakat ökad spridning i Skåne. För den 21:a till den 27:e insjuknade 156 personer i Skåne enligt Folkhälsomyndighetens sida, https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa.
Följ råden!  Även personer som inte tillhör riskgrupper bör se upp, både för andras och sin egen skull. Det är ofta en långdragen, seg och otäck sjukdom även for dem som inte behöver sjukhusvård.
 
Fotboll utan publik
Ser att fotbollsförbundet vill dra  igång elitfotbollen UTAN PUBLIK! Vilka nötter! Vad skulle det vara bra för? Hur skoj är det att se fotboll på TV – utan publik ??? 
Daniel Nannskogs förslag om att starta i höst och återgå till höst-vår spel tror jag vore utmärkt. Jag tror att upp till Stockholm (minst) är en normal Allsvenska bland de varmaste i Europa!
Med spel juni, juli och hela augusti. Bundesliga (som kör sent i augusti till strax före jul och sen februari till slutat av maj) är betydligt kallare. Om nu nån tror att det är sommarvärme i Berlin, Hamburg, München och Dresden – har de fel. Och t.o.m Östersund mötte ju Arsenal mitt i februari. Kvällstid dessutom.
Fotboll spelas bäst i +3 till +18 grader, med avspark 2 timmar före solnedgången och på arenor med skydd för nederbörd och blåst. Då känns modest kyla inte så förfärligt.
 
Pontus Eriksson


Ännu inget löneutmätningsstopp

2020-04-29 09:57

För en kort tid sedan höjde jag här på Planket ett varningens finger och krävde ett stopp för alla löneutmätningar. Detta har även framförts personligt till ledande politiker i Landskrona.

I fredags (2020-04-24) meddelade finansminister Magdalena Andersson att att det ekonomiska läget blir sämre än förväntat.

Jag har full förståelse för att det är svårt att sia om framtiden. Eftersom jag hanterat ett antal löneutmätningsärenden under senare år, så och i domstolar, så vet jag vad jag talar om. Just precis, långa listor. Inkassobolag efter inkassobolag.

I fattiga Landskrona, Malmö och Helsingborg tycks de affärsmän – som sysslar med indrivning – ha samlats som flugor kring en sockerbit. Med den insyn jag fått i ärendena  så frågar jag mig: Hur samarbetar lokala myndigheter och t.ex. Skatteverket med dessa privatindrivare? Finns det avtal mellan Landskrona Stad och sådana aktörer. Så stoppa alla löneutmätningar nu! Annars …

Tommy Jonasson
Civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


HIP HIP HURRA!

2020-04-29 09:43

Helena fyller 97 år den 30 april 2020. Årets firande sammanfaller med coronavirusets framfart. Vi ser på TV hur gamlingar sitter i, vad som skulle kunna betecknas som, husarrest.

Men så dyker det i media upp från andra världskriget en veteran – still going strong. Han fyller 100 år samma dag! De erfarenheter – som dessa riktiga gamlingar har – kan inte ”läsas in”.

På bilden framträder Helena i sin roll… Men vilken roll har hon spelat och spelar i Landskrona? På bilden är Helena omgiven av nära anhöriga. Bilden togs den 26 januari 2020. Nu befinner Helena sig på ett s.k. äldreboende efter en dramatisk flytt. Man skulle kunna göra en film av flytten!

Vi firar Helenas födelsedag med denna insändare här på Planket. Personerna på bilden är Tommy Jonasson, Helena Wakula och Wiktoria Jonasson.

Tommy Jonasson


Smittstatistik

2020-04-22 14:41

Smittstatistik byggd på Folkhälsomyndighetens statistik för antal nya fall per dag – per län i Sverige.
https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa

De började räkna efter första fallet i Sverige (i Jönköpings län).

Jag har utgått från “Nya sjukdomsfall” per dag (längst till höger på angiven statistiksida), 
och har summerat 7-dagarsperioder från och med den 21/1. Att jämföra med Stockholms län
är intressant, då smittan tagit rejäl fart där. För korrekt statistisk jämförelse bör Skånes tal multipliceras med 1,7 –
då Stockholms län har ca 1,7 gånger fler invånare. Men skillnaden blir likväl påtaglig. Folkhälsomyndighetens statistik är något osäker under 2-3 dagar.

Här är antalet nya fall per period om 7 dagar, räknat från den 21/2. 
Det var detta datum Stockholm registrerade sitt första fall av Covid 19,
och fyra dagar senare fick Skåne sitt första fall. Före 13/3 låg Skåne lika illa till
som Stockholm (177 fall på 7 dagar i Skåne motsvarar ca 300 för Stockholms län
– men så stängde Danmark gränserna och med det genomfartstrafiken, tack Mette Frederiksen)

7-dagarsperiod Nya fall i Skåne Nya fall i Stockholm
21/2-27/2 7 36
28/2-5/3 37 230
6/3-13/3 177 235
14/3-20/3 40 638
21/3-27/3 42 1187
28/3-4/4 42 1490
5/4-12/4  95 1365

 

Observera att Skåne mellan 6/3 och 13/3 hade 177 fall – vilket befolkningsmässigt motsvarar 1,7 x 177 = 301,
och att situationen då såg lika illa ut som i Stockholms län.

Danmark stängde gränserna den 13/3. Och personligen tror jag att det – så här långt , har räddat ganska många liv i Skåne.
Antalet nya fall per 7-dagarsperiod sjönk i varje fall – medan de accelererade i Stockholms län (och så även i Östergötland samt däremellan)  

Jag vidhåller vad jag skrev på detta plank häromdan – varje region måste få ha rätten att få
upprätta regional karantän efter eget behag, när det t.ex gäller epidemier av denna omfattning.
Bara transporter medges etc.

Vore jag landshövding och hade befogenheten skulle jag stänga Skånes gränser, det handlar
om att begränsa spridningen.
 
Pontus Eriksson


Fastighetsägare och coronakrisen

2020-04-22 09:21

Ingen vet hur länge coronavirusets utbrott kommer att pågå. De slutgiltiga ekonomiska konsekvenserna är därför svåröverskådliga i Skåne såväl som i Landskrona. Framförallt är viruspandemin ett dråpslag mot fysiska mötesplatser. Idag upplever butiker, restaurangnäringen, hotellbranschen samt kultur- och resesektorn oöverträffade intäktsbortfall.

Denna kris drabbar många branscher och det är uppenbart att vi inte har sett slutet på drabbade branscher. Medlemsenkäten som vi har skickat ut i Skåne, Blekinge och Kronoberg, med över 570 respondenter, visar att fastighetsägare inte på något sätt är undantagna från krisens allvarliga effekter. De flesta fastighetsägare är småföretagare, det vill säga att man äger mellan 1-3 fastigheter, och mer än hälften svarar att deras eget fastighetsbolag kommer att påverkas i stor omfattning. På samma sätt som butiker är beroende av sina kunder, är fastighetsägare är beroende av sina hyresgäster eftersom hyran är den enda intäkten.

Coronakrisen är en speciell kris då rekommendationerna för att hindra virusets spridning i stor utsträckning har begränsat möjligheten att konsumera varor, tjänster och upplevelser. Detta innebär att krisen inte drivs av att det finns en brist på efterfrågan utan framförallt på att man inte får, bör, vill eller vågar besöka butiker, restauranger och hotell.

Att hjälpa lokalhyresgäster i kris är ett gemensamt ansvar. Vi har nu att förhålla oss till det statliga stödpaket riktat till lokalhyresgäster. Men det är tydligt att det har gått fort och att modellen inte har blivit utformad på ett optimalt sätt. Det finns branscher och sektorer som inte upplever en ekonomisk nedgång. Färsk statistik från Handelns utredningsinstitut (HUI) visar att dagligvaruhandelns fysiska butiker upplever högre aktivitet än vanligt. Generella hyreslättnader är varken möjliga eller rimliga. Stödpaketet omfattar betydligt fler verksamheter än vad som först aviserades. Vi förstår till fullo viljan att satsa på mindre butiker inom sällanköpshandeln och besöksnäringen. Men nu inkluderas även bland annat Systembolaget som knappast kan vara i behov av en tillfällig hyresreduktion. 

Ska Systembolaget som säljer som aldrig förr få lägre hyra för att kvarterskrogen går igenom ett stålbad? Både hyresgästers och hyresvärdars ekonomiska situation ser väldigt olika ut, och det är inte givet att fastighetsföretaget alltid är den starkare parten.

Enkäten vi genomfört är en ögonblicksbild, den visar på både krisinsikt och ansvarstagande från de fastighetsägare som svarat. Vi ser nu hur Landskrona riskerar att släckas ner i kampen mot smittspridning. Det betyder att stadens styrka – täthet, upplevelserna och mötesplatser – försvinner. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att staden finns kvar även efter krisen. Därför är det viktigare än någonsin att du som kommuninnevånare handlar, äter och köper tjänster lokalt i Landskrona, det är det bästa sättet du kan bidra för att vi ska ha kvar utbud och service även efter pandemin.

Per Lindström, ordförande Fastighetsägarna Syd Landskrona
Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Syd


Stöd Landskrona Direkt

2020-04-20 11:38

SD Landskrona stödjer Landskrona Direkt genom att sätta in ett bidrag på 2500 kronor.
Landskrona Direkt är en viktig nyhetskanal för stadens invånare och Landskronas politiska partier.
Här kan invånarna skriva debattartiklar om vad som händer i staden och samtidigt ha synpunkter på makten och oppositionen i Landskrona.

Det är viktigt för den lokala demokratin att alla får komma till tals och ha synpunkter på olika saker som händer i Landskrona.

Därför uppmanar vi nu alla politiska partier i Landskrona att skänka ett valfritt bidrag till Landskrona Direkt så att den nätbaserade nyhetskanalen överlever denna Coronakrisen.

Landskrona tillsammans oavsett politisk tillhörighet!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Äntligen ett parkeringshus

2020-04-20 09:40

Ett alldeles utmärkt förslag från de styrande politikerna i Landskrona att bygga ett parkeringshus i Borstahusen. Därmed undanröjs de olägenheter som kan uppstå varma sommardagar när många bilburna badgäster vill parkera sina bilar. De trånga gatorna i närheten av badstranden är ett problem för villaägarna och i synnerhet för räddningstjänstens fordon att ta sig ner till stranden när räddningsinsatser krävs.

Havsgatan, där femvåningshuset skall placeras ligger i direkt anslutning till Kung Karls väg och därmed i anslutning till Helsingborgsvägen. Trafikflödet från Helsingborgsvägen via det nya varuhuset som är under uppbyggnad, förbi äldreboendet och Engelska skolan blir en naturlig trafiksträcka.
Flödet att badgäster ner till stranden över Erikstorpsvägen och genom villaområdet blir därmed en relativt kort sträcka.
I parkeringshuset skall finnas en kiosk för barnen att köpa glass och läsk. Satsning på 30 miljoner kronor får anses rimlig med tanke på att människoliv kan räddas vid olyckor på badstranden. Mitt eget förslag är att badhytter bör anordnas i parkeringshuset för att finansiera driften då parkeringshuset kommer att stå ganska tomt under vintern. Ett annat tips kan vara uthyrning för vinterförvaring av husbilar etc samt mindre båtar.

Lennart Larsson


Sverige avviker

2020-04-17 08:42

Sverige utmärker sig. Den svenska coronalinjen eller snarare anticoronalinjen avviker från den brittiska, franska, danska, finska etc. – för att inte tala om TRUMPs USA.

För en dryg vecka sedan ringde jag till Hotel Ritz i Paris – ett av världens flottaste lyxhotell. Stängt, så jag småpratade med växeltelefonisten Madame Betty – ja, faktiskt folk pratar om Sveriges coronastrategi även på lyhotell.

Casinot i Monte Carlo är också stängt. Det intilliggande lyxhotellet Hotel de Paris tar inga reservationer.
Men i Landskrona finns lönnkrogar som erbjuder högt spel med alla valutor. Ryktet säger att en sådan ska öppnas på Ven för riktiga storspelare. Jag blir hedersgäst. Det blir en riktig injektion för turismen i Landskrona. Kanske blir TRUMP inbjuden eller erbjuden delägarskap. En Trumps flykt från Corona.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Kollektivtrafik på Strandvägen….eller inte…...

2020-04-14 15:15

När Landskrona Stad, Skånetrafiken och Nobina valde att straffa oss på Strandvägen så att vi står utan kollektivtrafik under två års tid, så fick vi på vårt förbättringsförslag bara kalla handen. Att lägga till hållplatser på linje 5 som de mer eller mindre lagt ned på Strandvägen (vi ville att de skulle öppna upp två av dem igen) fick vi besked på att ”rutten tar för lång tid då och då kan de som bor i Borstahusen bli sura”.

Frågan ställdes första gången före jul, då det uppdagades att vi i västra Landskrona blivit rånade på vår kollektivtrafik, linje 5. Att det tar längre tid att köra linjen med fler hållplatser, det begriper vi, men är det upp till er att ställa människor mot varandra och tycka att det är viktigare med Borstahusen (som snart halva stan heter, riktiga Borstahusare ryser vid tanken), än med de som bor på Strandvägen.

Svaret blev som ovan, det tar längre tid, då blir de inte glada i Borstahusen. De kanske till och med måste dra ned på antalet turer/dag, det är ju en katastrof för de som fortfarande har en fungerande kollektivtrafik, att bara kunna åka tre ggr/timme istället för fyra.

Nu har de i alla fall bestämt att den nya sommartidtabellen kommer att fyllas på med hållplatser på vissa linjer, men på fråga varför det fungerar på den/de linjerna men inte på linje 5 är det ingen som svarar på. Detta innebär att vi på Strandvägen fortsatt har 1 km till närmsta hållplats och får förlita oss till skämtet de kallar för ”anropsstyrd trafik”, som förresten de som ska köra ALDRIG själva har hört talas om.

Så frågan är om ni inte uppfattade den:
Varför är det mer med vissa än med andra i Landskrona Stad? Varför kan man lägga fler hållplatser längs vissa linjer, utan att ta hänsyn till den längre körtiden, men inte på andra sträckor. Läs linje 5.

Gör om, gör rätt och rädda sommartrafiken för de som på Strandvägen. Vissa att ni har lite ryggrad och erkänn att ni tänkt fel!

André Eklind


Smittstatistik

2020-04-14 10:45

Smittstatistik byggd på Folkhälsomyndighetens statistik för antal nya fall per dag – per län i Sverige.
 
https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa
 
De började räkna efter första fallet i Sverige. Jag har utgått från
“Nya sjukdomsfall” per dag (längst ner till vänster), men då dagliga
siffror blir “skumpiga” har jag summerat veckovis från och med den 21/1.
 
Här är antalet nya fall per sjudagarsperiod, räknat från 21/2
 
                                     Skåne             Stockholm               
Vecka 1 (21/2-27/2)    0,14             5,14  
Vecka 2 (28/2-5/3)      8,14            30,14
Vecka 3 (6/3-13/3)     21,28           32,85
Vecka 4 (14/3-20/3)     5,0             91,14
Vecka 5 (21/3-27/3)     6,14          169,85
Vecka 6 (28/3-4/4)     11,28          163,0  
 
Danmark stängde gränserna 13/3 (“vecka 3”).
 
Jag vidhåller vad jag skrev på detta plank häromdan – varje region måste få ha rätten att få
upprätta gränsstängningar efter eget behag, när det t.ex gäller epidemier av denna omfattning.
Vore jag landshövding och hade befogenheten skulle jag stänga Skånes gränser, det handlar
om att begränsa spridningen.
 
Pontus ErikssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser