PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Myggsmitta igen

2020-05-08 10:19

Johan Laurin hänvisar till en i covid-19 perspektiv gammal WHO-redogörelse. Mygg sprider inte corona blev det sagt 2019.
Men det finns ingen annan logisk förklaring då det gäller utbrottet av Covid-19 i Manaus, vid Amazonfloden i Brazilien (3 grader syd ). Vi har tidigare läst att viruset trivs absolut sämst i varmt och fuktigt klimat. Manaus har inga grannstäder och ligger hundratals svenska mil bort från annan civilisation. Nu finns det mycket fåglar av alla slag i Amazonas, men en del mygg klarar sig. Vidare finns (så vitt jag kunnat hitta) ingen Metro eller liknande smittspridare.
Kom ihåg att WHO skrev omnämnd sida långt innan vi pratade om viruset, och definitivt före utbrottet i just Manaus.
 
Jag tror nog det finns infektionsrisk relaterad till svenska blodsugare, särskilt när en mygga sticker två gånger på kort tid. Viruspartiklarna är så små att de kan fastna på utsidan av myggans sugrör (och därmed smitta utan att myggan själv nödvändigtvis är smittad.) Jag föredrar hur som helst många svalor och färre mygg.
 
Pontus Eriksson 


Corona och våra äldreboenden

2020-05-07 09:12

I Landskrona ska våra gamla och vår personal i kommunal vård och omsorg skyddas!
Smittskyddsenheterna i Sverige har haft kännedom om Corona sedan tidigt i januari. Förberedelsetiden har varit lång. De visste också om att det var de gamla som riskerade att drabbas i hårdast. 86% av dödsfallen drabbade personer äldre än 70 år. Sveriges befolkning över 70 år har därför informerats om att hålla sig isolerade från släkt och vänner och det har säkert beaktats på ett bra sätt. Men det finns också en stor grupp i samhället som inte av egen kraft kan isolera sig och det är våra gamla som är beroende av samhällets vård och omsorg.

På 1/3-del av äldreboenden i Stockholmsregionen har Corona grasserat. 1/4-del av de som avlidit i Stockholmsregionen har bott på äldreboenden. Det finns ett
boende i Solna där ca 30 % av de boende avlidit. Av någon outgrundlig anledning har personalen hittills i kommunal eller upphandlad vård och omsorg inte ansetts
ha behov av någon skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket fattade för några dagar sedan beslut om att personalen inom kommunal vård och omsorg ska ha skyddsutrustning. Efter ”överläggningar” med SKR – ”Sveriges kommuner och Regioner” backade man från beslutet. Orsaken skulle vara att kommunal personal inte är van att använda denna typ av utrustning.
En cynisk inställning och en moralisk härdsmälta från SKR.
Eftersom personalen inom vården vistas ute i samhället är risken betydande att det är personalen för med sig smittan in på boenden och att sedan sjuka boenden för smittan vidare. I länder som klarat risken för smittspridning bäst har munskydd krävts.

En utrustning med munskydd och visir för personalen inom vård och omsorg är en självklar rättighet för att minska risken för att smitta ner de gamla men också att minska risken för att personalen ska bli smittad.

I det goda samhället ska de gamla och svaga ha samhällets skydd? I Landskrona har sedan en tid tillbaka all personal på våra egna äldreboenden ett krav på sig att
alltid använda sig av visir, munskydd och förkläde om personalen kommer närmare de boende än två meter.

Sven Svederberg
Leg. läkare
Ersättare i Omsorgsnämnden
Kommunfullmäktigeledamot för Centerpartiet Landskrona


Om Engelholms flygplats...

2020-05-06 09:22

Den är felplacerad, ligger på”fel sida” Ängelholm. Den är svår att nå, och namnet Helsingborg – Ängelholm är missvisande i hög grad. ‘Någon gång kommer vi börja flyga igen. Och varför inte bygga om Enoch Thulin Airport med en öst-västlig bana a 2500 meter. Med vägar som angör E6 både mot Helsingborg och Landskrona.

Gamla Råå-å-banan kan nog byggas om, med en sväng in om Enoch Thulin, och det går att anordna spår till Landskrona också.
Inte höghastighetståg, men tja ja Pågatåg, helt enkelt.
 
Trafik kanske på Berlin, Prag, Budapest och Wien – och måhända nån inrikeslinje.
En flygplats för hela NV-Skåne
 
Pontus Eriksson


Åtgärder mot uttråkning såhär i coronatider

2020-05-06 09:18

Vi gamlingar uppmanas att stanna inomhus. GÅ INTE UT om du tillhör riskgruppen 70+.

Det rapporteras om kommuner som har ”fantasi”. De låter sina åldringar ta emot besök utomhus. För att göra arrangemanget coronasäkert så placeras en glasskiva mellan åldringen och den besökande sonen eller dottern. Är detta måntro något för Landskrona att ta efter? Jag är övertygad om att Svanholms glas kan fixa ett sånt här arrangemang snabbt och lätt som en plätt.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Havsbad mitt i centrum, eller?

2020-05-05 10:55

Vackra Landskrona har ett näst intill unikt läge med en lång strandlinje med möjligt havsbad längs en lång sträcka.

Nere vid vattentornet har Landskronabor badat i många generationer, i “rännan” som det kallas. Kallbadhuset och bryggan som blåste bort har varit till endast för medlemmar i föreningen Doppingarna, och  hindrat icke medlemmar att använda badhus och brygga.

Jag konstaterar att hela två nya bryggor byggts i Borstahusen med bara några hundra meters mellanrum, ytterligare några hundra meter bort “cement”, piren, som är ett populärt bad. Den fantastiska viljan av Landskrona Stad att investera i Borstahusen tycks oändlig, men att förse centrum med en badbrygga tycks omöjlig.

År 2013 blåste kallbadhuset och delar av bryggan bort, 7 år senare har inget hänt. Det är inte mindre än en skandal att Landskrona Stad underlåtit att ta tillvara möjligheten att bygga åtminstone en badbrygga för allmänheten, närboende och turister några minuters gångväg från centrum. Få städer/centrum har det unika läget med havet så nära inpå. Självklart skulle även ett kallbadhus för allmänheten byggas där, det är absolut inte rätt att en förening med cirka  50-talet medlemmar styr och ställer över en badplats som använts i generationer, och där Nyhamn och andra nybyggen ökat befolkningen i närområdet väsentligt. Utan att veta, ifrågasätter jag om det ens är lagligt att skylta “privat” brygga och stänga av en bit av badstranden och bryggan. 

Vi som envist håller fast vid att bada vid Vattentornet “rännan” får återigen se fram mot en säsong med att på slippriga stenar halka runt för att få ett dopp i Öresund.

Jag skäms som Landskronabo när turister och besökare utifrån tänkt ta sig ett dopp i havet men möts av skylten privat, en gräsmatta med sand, (där det mesta blåst bort) ogräs i massor och några strandstolar allt tämligen misskött!!

För övrigt kan jag med stolthet visa upp vår fantastiska stad för utomstående, men det här är en skamfläck som borde ha högsta prioritet av Landskrona Stad, även före ytterligare investeringar i Borstahusen!!

Maths Backelin


Inga myggor

2020-05-04 17:18

Hej Pontus, jag rekommenderar följande sida från WHO gällande vanliga missuppfattningar kring coronaviruset: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters.

” To date there has been no information nor evidence to suggest that the new coronavirus could be transmitted by mosquitoes. The new coronavirus is a respiratory virus which spreads primarily through droplets generated when an infected person coughs or sneezes, or through droplets of saliva or discharge from the nose. To protect yourself, clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Also, avoid close contact with anyone who is coughing and sneezing.”

Johan Laurin


Träd skall bort - igen!

2020-05-04 09:47

När man kör Artillerigatan västerut och når Granet ser man att två riktigt stora Oxlar (stora för denna art)
har markerats med ett orange kryss. Minst ett av dem är redan utslaget – och träden är friska.
VEM vill få dem nedsågade ? Personligen tycker jag det är synd och skam.
 
Vi borde börja plantera mera – lummiga träd och buskar. Det ger på sig ang. klimatet och vi
har förutsättningarna för en mycket rik flora i Landskrona.
 
Pga virussmittan bör Landskrona kommun bekämpa all myggkläckning.
Under många år fanns nästan inga myggor på Väster. Men EN hyresgäst klagade på “för många svalor”
och hyresvärden satte året därefter upp nån slags hinder för svalorna att kunna bygga bo under balkonger.
 
Sommaren därefter förekom mygg varje fuktig kväll och natt, och har gjort sedan dess.
Andra eller tredje gången en mygga sticker en människa kan den då sprida Covid-19. En för många
ytterst obehaglig sjukdom.
 
Pontus Eriksson


Svar till Treklövern och Centern

2020-05-04 09:21

Vi Socialdemokrater värnar de äldre och lade en budget för 2020 som innebar att Omsorgen fick 10 miljoner mer. Med vår budget behövs inga avgiftshöjningar.

Treklövern och Centern påstår att Landskrona ligger lågt med avgifter efter höjningen. Det är inte sant. Den högsta omvårdnadsavgiften som enligt lag är tillåten är 2125 kr och det är precis det man nu vill höja till. Så frågan är vem som far med okunskap och slarv, eller i värsta fall desinformation.
När frågan om avgifter och hyreshöjningar var uppe i KF återremitterades den med  motivering att vi ville ha en konsekvensbeskrivning. Vi ville veta. Vad det innebär att man höjer Larmavgiften med 250 kr i månaden? Hur många som behöver, men ändå kommer att avsäga sig sitt larm? Vad innebär det för de som bor på äldreboende, att många nu får ca 900 – 1000 kr mindre i börsen? 

Nu är ärendet tillbaka och vi har inte fått någon konsekvensbeskrivning.
Därför har vi tagit kontakt med omsorgsförvaltningen för att få ut uppgifter. Då kan vi se att alla med enbart larm och som har en nettoinkomst över 8 900 kr och en hyra på 3000 kr kommer att få höjningen på 250kr. Har man en hyra på 5000 kr är det alla med en nettoinkomst över 10 900 kr. Samtidigt kan vi se att de som bor på äldreboende med en nettoinkomst på 12 000 kr får en höjning mellan ca 475 och 900 kr.
Har du en nettoinkomst på 14 000 kr får du en höjning mellan ca 900 och 1000 kr.  Sen kommer stora hyreshöjningar ytterligare två år.
Dessutom skall avgifter och hyreshöjning börja gälla reda 1 juni. 

Vi Socialdemokrater anser att man skall betala skatt efter förmåga och få välfärd efter behov. 
Därför anser vi att avgifterna för äldreomsorg skall vara så låga som möjligt. Man skall ha rätt att leva det liv man brukar även efter att man inte klarar sig själv.
Man skall t.ex. kunna prenumerera på de tidningar man alltid har prenumererat på, tippa, spelar på hästar, vara med i föreningar, ge pengar till välgörenhetsorganisationer och ge barn och barnbarn både födelsepresenter och julklappar precis som man gjort tidigare.

Fatmir Azemi Kommunalråd (S)
Eva Örtegren 2:e vice ordf. Omsorgsnämnden (S)


Håll avståndet – åk taxi

2020-05-04 09:19

I dessa dagar upplever vi covid-19-virusets framfart. Vi ska hålla avståndet. För många, som måste ta sig till jobbet, blir det svårt att hålla avståndet till medpassagerare i rusningstid. Det kan handla om resor med tåg och buss flera timmar per dag för pendlare.
En fråga jag kommer att tänka på så här i deklarationstider är:
Kommer skattskyldig som väljer att åka taxi till och från jobbet för att slippa trängsel på bussar och tåg att få avdrag för dessa taxikostnader?
Och hur mycket blir det i så fall för de personer som är föremål för löneutmätning?
Får de extra pengar för taxi?
Vad säger Skatteverket och Kronofogdemynfigheten och vad tycker privatindrivarna, inkassobolagen – ingen nämnd och ingen glömd.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Ängelholms flygplats

2020-04-30 14:23

Landskrona ingår i ett nätverk som heter Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan elva kommuner här i nordvästra Skåne. Förutom Landskrona ingår i den här samarbetsnätverk även fler kommuner så som Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Bjuv, Höganäs, Klippan, Båstad, Örkelljunga, Svalöv, Åstorp, och Perstorp.

Inom den här nätverk samarbetar vi inom ett 40-tal olika områden. Vi samarbetar bland annat inom infrastruktur, näringsliv, lärande, etc.
Igår hölls ett möte med alla kommunalråd i Landskrona. Vi samlades för en diskussion inför ställningstagande i frågan om stöd till Ängelholms/Helsingborgs flygplats.

Efter alla diskussionerna, innan mötet avslutades informerade KSO Torkild Strandberg att han kommer att skicka svar till styrelseordförande Peter Danielsson att majoriteten i Landskrona inte vill vara med och stödja Ängelholms flygplats. Jag reserverade mig från beslutet. Han påpekade också att anteckna i skrivelsen att det var inte ett enhälligt beslut.

Vi socialdemokraterna i Landskrona har en annan uppfattning.
Vi anser att flygplatsen är viktigt för vår region genom att förbättra regionens tillgänglighet och inte minst för näringslivet, samt har en betydande roll i ekonomiskt utveckling.

Landskrona 2020-04-30

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser