PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Danska skiderövar igen!

2020-06-09 11:35

I fredags natt och morgon hände det igen, Köpenhamn släppte ut sitt spillevand i Öresund. Man spädde på de 35 miljarder liter spillevand som man har förärat vårt sund med, de senaste åren. Denna gången blev det 37 miljoner liter, med påföljd att 15 badstränder runt Köpenhamn har fått RÖTT flagg!  Njut av badet i sundet!

Mats Karlsson

 


Angående återuppbyggnaden av Slottscaféet

2020-06-05 14:34

Jag har i tidningar erbjudit Landskrona stads politiker och tjänstemän min hjälp till hur Slottscaféet skulle kunna byggas upp funktionsdugligt enligt dagens förutsättningar att kunna driva det.

Nu går jag ut igen och erbjuder min hjälp i denna fråga.

Jag förutser att man från Landskronas politiker och tjänstemän tar emot min hjälp då jag kan branschen mycket bra då jag har drivit krog i Landskrona i tretton år och även hjälper andra krogar med att förbättra deras verksamheter.

Poul W Lorenzen


All personal inom hemtjänsten ska få tillgång munskydd

2020-06-05 12:02

Vi har blivit kontaktade av orolig och arg omsorgspersonal inom hemvården som berättar att de inte får bära munskydd när de besöker vårdtagarna. Endast om det finns misstanke om smitta hos vårdtagaren får personalen tillgång till munskydd. 
Att personalen själva kan vara smittade utan att ha symtom tas det ingen hänsyn till, trots att minst en personal på ett boende i staden har smittats av covid-19.
Förvaltningschef och ordförande, Jan-Allan Beer (L), inom omsorgen anser nämligen att risken för att personalen inte kan hantera att ta av munskyddet rätt efter användning och därefter göra sig av med munskyddet på ett korrekt sätt är för stor.

Vad förvaltningschef och ordförande egentligen säger är att personalen är för klantig i hanterandet av munskydd och därför inte heller ska få tillgång till dem.
Det är en oerhörd anklagelse mot omsorgspersonalen, en professionell yrkeskår som är välutbildad i basalhygien. Det är både nedlåtande och oförskämt uttryckt och vi förstår så väl personalens oro och ilska.
Det personalen dock får använda är visir vid nära patientkontakt. Enligt vårdpersonalen är däremot visiren av för dålig kvalitet och täcker inte hela ansiktet. Vi anser att personalen inom hemtjänsten ska få tillgång till både munskydd och korrekta visir för att skydda brukaren från eventuell asymtomatisk smitta från personalen.

Uppmaningen till hela svenska folket är att skydda de äldre och sjuka mot covid-19 smitta. Varför gäller inte den uppmaningen inom hemvården i Landskrona?
Vi Sverigedemokrater kräver att personalen i hemtjänsten får tillgång till munskydd vid alla besök hos omsorgstagarna.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Omsorgsnämnden

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Omsorgsnämnden

 


Arbetsfria inkomster även i Landskrona

2020-06-05 09:46

De som får arbetsfria löner är de som ofta tjänar bäst i samhället som t.ex. kyrkoherden i Häljarp. Hon har haft problem att skilja på mina pengar och andras. På ren svenska kallas det för stöld. För detta har hon ”belönats” men en årslön!

Den f.d. högsta chefen i Swedbank har kunnat missköta sig riktigt illa genom att låta stora summor svarta ryska pengar bli vita. Hur stor kostnaden kommer att bli för Swedbank går ännu inte att överblicka men att det kommer att röra sig om mångmiljardbelopp är sannolikt. För denna prestation fick chefen ett avgångsvederlag på 21 miljoner kronor. Precis som det inte räcker med 1 miljon i månadslön som riskpremie.

För mig känns det mycket riktigare att de chefer och andra medarbetare som visat vara duktiga och skapat stora mervärden för sina företag får en ekonomisk kompensation.
Men varför ska de som missbrukat sitt förtroende eller skadat sitt företag ekonomiskt belönas med årslånga löneförmåner eller avgångsvederlag? Jag tror att jag kan göra mig till tals för alla de arga medborgare som knyter händerna i byxfickorna.

Anställda som missköter sitt arbete eller skadar det företag de arbetar i ska inte ha ekonomisk kompensation. De ska ha avsked. Det är därför det känns så angeläget att återinföra tjänstemannaansvaret.

Sven Svederberg (C)
Landskrona och Ven


Strand vs. Slottscaféet

2020-06-05 09:37

Det märks alltför väl att P E inte är så gammal och därför inte vet riktigt vad han talar om när han kallar Strand för lyxrestaurang på –70 talet.
Den enda koppling jag gör mellan dessa två tragiska händelser är att Stadens styrande inte skall göra om samma misstag som när det gällde återuppbyggnaden av Strand.
Ta reda på vad det är för verksamhet som skall återuppbyggas. Finns behovet och vilka tror man skall frekventera denna verksamhet?
 
P E, det finns ett gammalt talesätt: “Tänk efter före!”
 
Björn Lind


Gamlingar på löneutmätning – en ödesfråga i Landskrona!

2020-06-05 09:26

Många äldre har bidrag, typ bostadsbidrag, unga får barnbidrag. Den som är initierad har kunnat konstatera att bidragen räknas som inkomst när löne- eller pensionsutmätningar räknas ut. Skattepengar hamnar hos privatindrivarna. Ibland tvingas gubbarna och gummorna att avstå från sjukvård eller tigga och be i domstolar för att försvara sin rätt.

Jag har tidigare i insändare uppmanat ”STOPPA LÖNEUTMÄTNINGARNA”. Mitt i corona-krisen så publicerar Dagens Industri ”2020-06-01” en artikel om kronofogdens arbetsbelastning. Min uppmaning skulle således minska arbetsbelastningen hos den myndigheten och det skulle inte drabba någon fattig, eller hur? Tvärtom skulle många fattiga i Landskrona kunna handla i stadens centrumbutiker!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


ÖPPET BREV TILL Direktör Börje Andersson

2020-06-03 15:04

Vem blockerar Landskronas utveckling?

Jag vill debattera med dig personligen. Jag har regelbundna kontakter med politiker i Landskrona men
inte med dig. Så nu föreslår jag dig en debatt oss emellan på en plats där vi alla kan hålla avstånden i en
bekväm miljö!

Utgångspunkten kan vara bl.a. Översiktsplan 2010.

Hör av dig här på planket.

Med vänliga hälsningar
Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Svar till Björn Lind

2020-06-03 11:11

Att det gått galet med Strandpaviljongen har inte den minsta koppling till Slottscaféet.
Verksamheten på Strand har f.ö. varierat med tiderna på ett helt annat sätt än vad som är fallet med Slottscaféet. Strand har varit renodlad lyxrestaurang (tidigt 70-tal) disco (sent 70-tal och 80-tal), disco OCH dansband därefter. Säkert tio gånger sedan 1970 har någon större omvälvning skett där.
 
Medan Slottscaféet i grunden alltid har varit en sommarrestaurang. Ibland (som t.ex. under Krogsvängar och Karnevaler) lite mer än bara matställe. Och allsång etcetera har också förekommit.

Vi kan inte låta pyromaner få bestämma stadens kommande sommarutbud. Och det borde givetvis finnas plats till både Slottscaféet, Seglarpaviljongen, Pumphuset och Erikstorp etcetera sommartid. 

Kommunalt ägda ställen får utarrenderas under kommunala villkor, som inte kan vara orimliga.

Det viktigaste nu, är att använda försäkringspengarna till en återuppbyggnad av en restaurang som kan hållas öppen april till september ut. Med eventuell allsång och annat under den tiden. 
 
Pontus Eriksson


Svar till Jan-Allan Beer (L) och Ingrid Jerlsten (M)

2020-06-01 11:17

Vi Socialdemokrater är fullt medvetna om att avtalet med Attendo har en förlängningsklausul samt att om staden vill utnyttja den så måste det fattas ett nytt beslut. Vi vet också att L, M, MP har egen majoritet i omsorgsnämnden.

Vi trodde ändå att Treklövern, efter att Attendo brutit mot avtalet, fått kritik av Inspektionen för vård och omsorg och i den senaste nationella brukarundersökningen bara fått 39% som var nöjda, skulle ta upp frågan om förlängning för politiskt beslut i nämnden.

Till saken hör att vi socialdemokrater begärt att beslutet måste fattas av omsorgsnämnden.
Förvaltningschefen meddelade att han skulle ta upp frågan med ordförande Jan-Allan Beer (L) som trots det bestämmer att beslutet inte ska fattas av nämnden. Därför har vi valt att överklaga.

Oavsett om beslutet är formellt beslutat enligt delegationsordningen, finns det inget som säger att en fråga inte kan lyftas till politisk nivå om det begärs. Särskilt när båda oppositionspartierna krävt det. All kritik från personal, boende och anhöriga kan väl inte ha undgått Treklövern och Jan-Allan?

Trots det väljer han av ideologiska skäl förlänga avtalet och värst av allt, gömma sig bakom förvaltningschefen.

Fatmir Azemi (S)
Kommunalråd

Bengt Karlsson (S)
Nämndsledamot


Slottscaféet

2020-05-29 08:43

Det är med intresse och viss förvåning jag tar del av vissa lokala politikers uttalande i media om Slottscaféets återuppbyggnad. “Det skall återuppbyggas omedelbart och på samma plats.”
 
Detta påminner mig om Strandpaviljongen och hur denna fantastiska byggnad brann ner till grunden våren 1993. Jag företrädde då Landskrona Stads försäkringsbolag, ATLANTICA.
 
På ett ganska tidigt stadium av förhandlingarna förde vi fram att Staden borde ta det framräknade försäkringsbeloppet 25 miljoner kronor kontant och sedan använda pengarna till lämpligt ändamål. Kanske nöja sig med att bygga ett litet enkelt sommarcafé. Men då stod en del av Stadens äldre och välkända medborgare upp på barrikaderna och skanderade att “Strand har vi alltid haft och Strand skall vi ha tillbaka nu med detsamma!”. Förmodligen blev trycket för stort på Stadens styrande  och det beslutades att Strand skulle återuppbyggas exakt som det var före branden och Valborgsmässoafton 1994 var det invigning av nya Strand med middag och pompa och ståt. Nästan på dagen ett år efter branden.
 
Men vem gick till det nya Strand? Ingen av dessa medborgare som ett år tidigare sagt att Strandpaviljongen skulle byggas upp på nytt som “vi alltid haft det”.  Staden arrenderade ut restaurangen men det enda som drog folk var ungdomsdisco om fredagskvällarna och det gav inga större intäkter. Efter något år stod Strand tomt och efter diverse förhandlingar med presumtiva hyresgäster skrevs ett arrende avtal med en skönhetsklinik!
 
Nu står vi inför ett snarlikt förhållande. Lokala politiker försöker vinna politiska poäng genom att kräva en omedelbar återuppbyggnad av Slottscaféet. Detta utan att undersöka förutsättningarna för ett nytt Slottscafé. Skall det vara en året runt byggnad? Café och/eller restaurang? Hur ser behovet ut av ytterligare en restaurang i Staden och framför allt vem/vilka skall frekventera stället?
 
Så, bästa lokala politiker, gör nu inte detta till en politisk fråga utan undersök i lugn och ro förutsättningarna för en återuppbyggnad av Slottscaféet. Gör inte om samma misstag som för 27 år sedan!
 
Björn LindFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser