PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Besöksförbud, igen!

2020-11-02 09:16

Regeringens Coronastrategi med besöksförbud på äldreboende fr o m mars t om augusti i år, blev en katastrof för de äldre. De som var svaga och sjuka dog på sina äldreboenden, ofta utan en anhörig vid sin sida. Äldreboenden blev en dödsfälla, det var där smittorisken framför allt fanns. Resursbristen på handsprit, visir, munskydd och förkläden var stor. Dessutom fanns inte heller kunskapen om att viruset eventuellt var luftburet och att smitta även sprids av asymtomatiska bärare.

Den 1:e oktober slopades Regeringens besöksförbud på alla äldreboende i Sverige eftersom resursbristen var åtgärdad, kunskapen om viruset var större och besöksförbud upplevdes inhumant mot de äldre Det finns inte heller bevis för att det är anhöriga som drar in smitta på äldreboenden. Nu har Covid-19 slagit till på äldreboende i Landskrona och oron för äldre och sköra hyresgäster är naturligtvis stor hos alla. Av den anledningen har Landskrona stad infört besöksförbud på äldreboende från och med 29:e oktober. Ett förbud som egentligen endast Regeringen kan utfärda.

Vi Sverigedemokrater i omsorgsnämnden anser att besöksförbud är fel väg att gå för att bekämpa smitta på stadens särskilda boende/äldreboende. Att omsorgspersonalen är frisk och inte bär på Covid-19 smitta är helt avgörande för att gamla och sköra ska klara sig från pandemin. Av den anledningen anser vi att det är bättre att kontinuerligt, en gång per dag, testa personalen för Covid-smitta. Ett sådant test tillsammans med ett febertest av personalen bör införas så fort som möjligt så att asymtomatisk smittbärande personal kan sättas i karantän.

Vidare bör vi tillåta besök av anhöriga, visserligen reglerade och med viss restriktivitet, eftersom allt annat är omänskligt och oanständigt mot våra äldre och sköra.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot omsorgsnämnden
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Ledamot omsorgsnämnden
Christer Björklund (SD)
Ersättare omsorgsnämnden


Tjuren Ferdinand tar kolonifrågan i hornen

2020-10-30 14:59

Kollade min krönika häromveckan, Landskrona Direkt hade givit mig epitetet ”stridbar kolonist”. Egentligen är jag som tjuren Ferdinand, vill bara lukta på blommorna (flåt, odla mina grönsaker)! Köpte en koloni, för att förverkliga detta 2018. Då kom dråpslaget: Installera BDT-filter för 15 lakan + 4-5000 i administrationsavgift! Jag som bara har en kran utomhus, utan indraget vatten. Klart man reagerar!

Som jag har förstått det hela, släppte kommunstyrelsen? detta i december 2019 och det blev vedertaget i fullmäktige, januari 2020. Inte nog med detta, beskedet var att ¼ av St Olovs vång skulle rivas för att ge plats åt nya bostäder. 5 år fick man på sig att flytta. Vid nya beslut skulle jag kunna råka ut för samma sak om 5 år. ”Rör på dej, din jävel, och stå inte i vägen för stans expansionsplaner!”

Jag följde hela fullmäktigemötet via webben i januari. Vad jag förstod var det ytterst få av stadens politiker som var insatta i ärendet. Det velades hit och dit och till slut antog fullmäktige alltihop. Ett lamt försök gjordes av Vänsterpartiet som tvärtemot, ville bygga ut koloniområdena.

Nu drar jag paralleller med detta förhastade beslut, med det nyligen uppkomna diskussionsämnet: Blufflådans chefers vara eller icke vara! Niklas Karlsson (S) gick ut idag (läs igår, i förrgår, eller vad f-n, förra århundradet) och poängterade att man minsann förr hade en bred enighet över blockgränserna, i god tid. Man hade samråd, det fanns tid att diskutera. Idag har tydligen detta dragit ut i periferin, om det ens existerar?

Det verkar som ev samråd är borta. Torkild och hans lydpartier domderar! Nyinflyttade klappar händerna! Jävla bra stad, hit flyttar vi. Vad de inte tänker på är att deras efterkommande minns staden från deras ungdom. Då allt var körsbärsvin nere på Halvmånen (Flåt, Lagunen). Vad kommer dagens ungdom att minnas från idag? En expansion av staden som inte tar hänsyn till trivsel för dem som bott här hela sitt liv, som bara tar hänsyn till kommande skattekronor! Här vill jag pepåka att det är inget fel i det, men man måste ta lite HÄNSYN!! Hänsyn till gamla landskronabor och även till kommande generationer. Ett steg i denna riktning är bevarandet av våra koloniområden!

När jag kom tillbaka till Landskrona i mitten på 2000-talet, sade en gammal kompis som jag träffade utanför bolaget: ”Janne, det var minst 20 år sedan, vi går till stadsparken och tar en bier”! Stadsparken, tänkte jag, vad fan är det? Trodde det var i närheten av konsthallen. Han gick före som en guide i min gamla stad. Vi hamnade på GAMLA KYRKANS GRUND. Som det hetat sen dom rev den för sekler sedan! Stadsparken? Sjukt!  Döp om Sandvången till ”Nystad”, tamefan de kan hitta på vad som helst i ”Blufflådan” (stadshuset, reds anm).

För SKOJS skull ger jag de där styrande följande förslag till nya bostadsområden:

Gamla kyrkogården, där Föreningsgatan mynnar ut. Gammalt skit, ut med möget, spara något kors och ställ ut på muséet.
Bygg upp Slottsparken med nya bostäder, lämna något entréplan till ett café, så nostalgiker kan minnas….
Granet? Vafan ska vi med detta jävla område till? Kostar bara pengar i underhåll (Underhåll? Nästan obefintligt! Moderatorns anm!).
Larvi? Vaffan det tog vi ju halva på 60-talet, titta vilka fina hus där ligger nu! Kungar o drottningar, springare och medlöpare.
Icke att förglömma ”Linjen”, herregud…., skulle inte staden kunna dra in miljoner att exploatera det, för bostadsbebyggelse?
Gamla kyrkans grund? I sann Landskronaanda bygger vi upp kyrkan efter originalritningar och anpassar dessa till bostäder. Var det inte en arkitekt som hade samma visioner, vad gäller ”Tuppaskolan”?
Jag bara frågar?

Sist men inte minst! Vi HAR en stridbar kolonist i staden, nämligen Levin, ordförande i Kopparhögarnas koloniområde! Jag står bakom honom. Till politikerna och andra vill jag säga att vid nästa val, kanske det poppar upp ett missnöjesparti?!  Vi kan kalla det ”Kolonisterna”! 1400 kolonister i staden + släkt och vänner. Sen alla andra som är missnöjda med stadens förfall, ur historisk synpunkt…. Bäva!

Janne Svensson


Landskrona Stad = Mjölkkossan

2020-10-23 15:08

Vi vet inte om man skall skratta eller gråta!?
Nu är det dags igen: 520 000kr till Marie-Louise Svensson!
Ännu en gång skall det betalas ut vad som så fint kallas avgångsvederlag!
Lägg därtill drygt två arbetsbefriade månader med full betalning samt arvodet som VD i Landskrona stugby- och campingaktiebolag så får vi plussa på med i runda slängar 150 000 kronor till.
Det rimmar illa med vad ledande politiker på vår lilla klöveräng säger:
Det gäller att få folk i jobb och minska bidragsberoendet!
RÄTT – Men vilket hån detta är mot arbetslösa, sjukskrivna, social – och bostads bidragstagare och andra i behov av olika former av samhällsinsatser!
Vi svor för ett par veckor sedan och vi gör det igen:
Detta är f-n inte klokt!!!

Håkan Lans
Lena Nilsson


ICA-korsningen i Häljarp

2020-10-22 09:21

Korsningen Landskronavägen/Barsebäcksvägen i Häljarp byggs om nu. Korsningen är en stor flaskhals med mycket trafik och dålig sikt.

Det stora problemet är det stora trafikflödet, nu minst 7000 bilar/dygn och det är den nivå, som en gång gjorde att man byggde motorväg. Det andra stora problemet är den tunga genomfartstrafik, som kommer från motorvägen via Barsebäcksvägen. Vid stopp på motorvägen är situationen kaotisk, då de långa, tunga fordonen har svårt att passera korsningen. Det kommer troligen att bli mycket värre efter ombyggnaden , när Barsebäcksvägen blir smalare.
Trafikflödet genom Häljarp, som växer starkt kan bara påverkas genom en modern kollektivtrafik.
Stadsbuss till landskrona via en rundslinga i Häljarp med en ny liten bussgata mellan Skogsvägen och
Kristallvägen vidare genom Parkstaden.

Trafiksituationen med tunga fordon och kaos vid stopp kan bara påverkas genom förbud för tung genomfartstrafik från motorvägen via Barsebäcksvägen. Det brådskar och Trafikverket brukar lyssna på kloka argument.

Stoppet för ombyggnad blir långvarigt eftersom det skall läggas sten (gatsten ??) på Barsebäcksvägen. Gatsten är fint i gamla miljöer, men intill pizzeriatomten knappast. Det hade varit bättre att använda pengarna till en liten bussgata.

Under stoppet leds trafiken via Tallvägen och Bokvägen med parkerade bilar och cykelställ finns det inte bilar, allra minst tung trafik. Det borde under alla förhållanden varit ett stopp för genomfart under ombyggnaden.

Med en fortsatt utbyggnad av Häljarp är det hög tid för en seriös stadsplanering med ambitioner om hållbarhet och klimatmål. Kollektivtrafik är inte skyltar vid gatan utan en trafik, som folk väljer att använda. Från Häljarp till Landskrona åker säkert långt under 1 % kollektivt. Man åker gärna kollektivt, men med tåg är det mycket enklare att åka till Lund och Helsingborg. Det skadar Landskrona långt mer än Häljarp. Det är ju så illa, att exempelvis Torkild som saknar körkort inte
skulle kunna bo i Häljarp och vara verksam i Landskrona.

Björn O Persson, Landskronavägen Häljarp


Slottscaféet, idéer för centrum, järnväg till Köpenhamn II samt BoIS (IP) 

2020-10-21 09:36

Jag och massor med mig, uppenbarligen inklusive Lars Erlandsson (nedan) vill se Slottscaféet återuppbyggt. Covid-19 kommer inte bestå för evigt, och det behövs verkligen ett stort sommarcafé och restaurang/pub. Med rimliga priser.
En viktig del av kommunens arbete är att se till att stadens invånare trivs och att de kan och tillåts ha skoj ibland. (När så blir möjligt igen).

En annan viktig del av den kommunala service vi som bor här, bör kunna förvänta sig, är att våra unga åter ska kunna utbilda sig i sin hemstad. Jag talar då såväl om samtliga de teoretiska gymnasieprogrammen samt ett brett urval av yrkesutbildningar under gymnasieskolans paraply.
Dammhagskolan bör återgå att bli ett helt och hållet teoretiskt gymnasium, precis som “Spyken” i Lund. Kan vi även få hit några universitetsutbildningar (typ hur Tech Futurum fungerade) , så är det ännu bättre.
 
Och våra 20-åringar måste kunna få lägenheter utan att behöva köpa lägenhet och ta banklån. M.a.o. det behövs fler hyresrätter (och hyresrätter av alla klasser och storlekar). Från våningar á 150+ kvadrat ned till ettor med sovalkover. Men behovet torde vara störst för 2-rummare med separata kök. (Eller pentry, även kokvrå kallade).
Jag tror inte det är många som sysslar med avancerad matlagning i dag.

Sedan har vi det stora problemet med butiksdöden i vår stads centrum. En del butiker slutar behövas i takt med tidens gång. Men normalt ersätts de med någonting nytt. Covid-19 har gett många affärer nådastöten, men när smittan med tiden går över, måste det vara dags att satsa på centrum och med alla till buds stående medel. Internethandeln har förvisso ökat, men detta kan inte förklara hur t.ex. livsmedelsaffärer, cykel & sportaffärer, tips & tobak med kassa och postombud eller teknikbaserade affärer måst kasta in handduken etc. Knappast heller bankkontor som själva, en gång i tiden, både byggde upp och drev de fastigheter man sedan använde för sina kontor.  
 
Jag talade med en butiksägare (som snart kommer överge sina lokaler) – hyran a 30.000 kr står på inget sätt i relation till omsättning och avans. Den som köper fastigheter med butikslokaler (kommunen särskilt) vet ju om vad de köper, och köptes fastigheten in för länge sedan, lär lägre butikshyror (idag) inte vara belastande. Man har ofta överskattat butikernas hyrespotential. De få nya verksamheter som uppstår i gamla butiker förbryllar, då många inte har ett normalt kassaflöde. Ta Liberalernas lokal på Storgatan som exempel. Hur har DE råd? Förvisso en mindre lokal än den omtalade, men å andra sidan i ett bättre läge. Hyran bör ligga på minst 20.000. Min poäng är inte hur de har råd, bara att ingen annan har råd.
 
Och vi bara inte KAN ha en stad utan ett levande centrum, något som misskötts under många år nu. Jag vill föreslå följande:
 
1. Ett totalförbud mot igenmurande av butikslokaler innanför Ringvägen.
2. Öppnade av Järnvägsgatan som parkeringsgata (med P-platser på bägge sidor). Träden kan flyttas – och ställas i mitten av några rondeller (med stöd de första åren).
3. F.d. Domus, hiss och trappa upp till P-taket – både till/från Järnvägsgatan och Stora Norregatan. P-platsen på våning två byggs ut. Gamla Folksam-kontoret byggs om till två våningar med billiga ettor och tvåor, att hyra i första hand av yngre som gått gymnasieskolan i Landskrona. Affärslokaler längs båda gatorna. Små lastbilar lastar av för kl. 12 helst.
4. Järnvägsgatan förses med trottoartak (som fanns förr).
5. Stora Norregatan blir också parkeringsgata (i princip på bägge sidor).
6. Längs Rådhustorgets norra sida tillåts enkelriktad trafik (mot Eriksgatan), med några P-platser utanför den kvarvarande banken. Detta gäller endast dagtid, och uteserveringarna skall kunna bestå.
7. Maximering av antalet P-platser längs gator (inte i parker !!!)
Generellt måste det vara lätt att handla med bil, i centrum. Folk med egen eller lånad bil storhandlar bara där det går att parkera utan att känna hets från P-vakter. Detta är i princip de enda anledningarna för utflyttning. Skånetrafikens bussar (stadsbuss som länsbuss) bör utgå från busstationen (och köra via Ventrafiken), för att sen delas upp fr.o.m. korsningen Eriksgatan – Borgmästargatan. Och så tillkommer..
8. En minibusslinje kör Busshållsplatsen – Järnvägsgatan och tillbaka via Regeringsgatan. Kontinuerligt mellan två hållplatser. Tak byggs vid busstationen. 
Denna “extralinje” hålls öppen affärstid och blir gratis. Ett kort stopp (i meter) ungefär där RIO-biografen låg.
9. Butikshyror (för tomma lokaler) sätts genom en kommunalt oganiserad auktion. Efter 15 månader, justeras hyran med hänseende på omsättning, vinst och rimlighet.
10. Affärer i Örjaområdet motiveras med piska och morot att flytta in till centrum. På ett rimligt sätt. Det är en fråga om just P-platser och Särskilt de mindre butikerna där ute och Coop bör “flytta in”. Med Coop förhåller det ju sig historiskt så, att de rev ett antal fastigheter just för att etablera Domus i Landskrona centrum. De får tillbaka sin egen lokal (med de förändringar jag redan omtalat)
11. Torghandlen [<- medveten stavning] är tillåten lördagar samt onsdagar (försäljning av livsmedel får företräde, och avgifterna blir mycket låga, och betalas kontant till kommunal tillsynsman, t.ex. en P-vakt)
För att gynna torghandlen ytterligare förbjuds betalning med kort etc (det blir då lika för alla och kortläsare är mycket dyra i inköp; Swish är både olämpligt och “svensk-bonnigt”). Kvitto skall dock ges utan fråga.
Torghandel ger lite “röra”, men inom rimliga gränser behöver allt inte vara 100% perfekt alltid. 
12. (igen efter Covid-19) behöver Landskrona även få igång nöjeslivet. Staden bör verka för att få igång dans efter önskat behov. Fd Pub Tre Hjärtan/Käre John/Johns skall sålunda upphöra vara igenmurat.
Däremot skall vi inte tillåta s.k. “kösystem”, dvs att att nöjeshaket medvetet stoppar insläpp. Vilket påstås ge ett intryck av popularitet, men orsakar allt för ofta slagsmål. När lokalen är fullsatt (enligt regler och under reglerna även enligt ägarens önskan) – stängs dörrarna för att komma in för denna kväll/natt. Fler gäster får inte släppas in förrän nästa nöjesafton.
13. Priser på alkoholhaltiga drycker bör sättas på ett sådant sätt att s.k. “uppladdning” i hemmen inte behövs.
14. LIBERALA P-regler
 
*
 
Vi hoppas på att Danmarks trafikminister Benny Engelbrecht kan se att det föreliggande förslaget om en (dubbelspårig) tunnel Helsingborg – Helsingör förvisso kostar mindre än en kombinerad lågbro/tunnel Landskrona – Köpenhamn (Nordhavn) , men att HH-alternativet (som det ser ut nu) inte medger att våra regionala Öresundståg kan trafikera sundet med en ringlinje, på ett vettigt sätt. Någon som minns hur situationen var för järnvägen över Öresund från Öresundsbron öppnade till dess att Malmötunlen [<-medveten stavning] öppnade i december 2010 ? Tåg från Malmö C körde ut i samma riktning tåget körde in , vilket orsakade massor av problem. Med nuvarande Helsingborg-Helsingörs förslag blir det en exakt upprepning av det skånsk-danska järnvägseländet 2000 – 2010. För att undvika detta krävs TVÅ tunnlar, en för trafiken
Köpenhamn -Göteborg – Oslo och en annan tunnel för trafiken runt Öresund (detta beror på från vilket håll Knutpunkten angörs, från söder eller från norr).
Och värre blir det. Tågtrafiken på Kystbanen (Helsingör – Köpenhamn) är extremt trafikerad, det ligger 10 stationer mellan Helsingör och Österport i Köpenhamn. Det finns ingen möjlighet för snabbare tåg att köra om, och det existerande dubbelspåret är inte gjort för riktigt höga hastigheter. (Inte ens de ca 160 km/h som Öresundstågen kommer upp i , i Skåne. Konklusionen blir att Kystbanen måste byggas ut.
Mitt i det mycket tätbefolkade Nordsjälland. Och likväl kommer ett tåg som avgår från Helsingborg inte fram till Österport (och efterföljande stationer) lika fort som det gör via Landskrona! Inte ens med två tunnlar och en utbyggd Kystbane. Och sammantaget blir Landskrona – Köpenhamn (via Nordhavn och med Österport som första stopp i Danmark) blir väl så ekonomiskt gångbart som Helsingborg – Helsingör.

Centralalternativet
Det är därför STOR SKADA att Landskrona kommun (med nuvarande ledning) amatörmässigt presenterade ett projekt där anslutningen till det danska järnvägsnätet egentligen inte sker förrän långt efter Köpenhamns Huvudbangård (“Köpenhamn C”) samt med en tunnel under de äldsta delarna av den danska huvudstaden, med fyra perrongspår under Tivoli. Projektnamnet “Europaspåret” gjorde inte saken bättre – vill man få gehör i Danmark, kan man bara inte hitta på ett så korkat namn (Vad hade vi tänkt t.ex. om “Polarspåret” ?).

Hur som helst, förslaget via Nordhavn och anslutning fortast möjligast (strax norr om Österport, där det faktiskt finns gott om plats) heter nu (samma som i 60-talets Örestadtankar) – Centralalternativet.
Detta syftar på det ur dansk-svensk neutrala och geografiskt korrekta, en järnväg över Centrala Öresund.
 
Idrottsplatsen
BoIS ser ut att ha goda chanser till uppflyttning. I takt med att andra klubbar fått förbättrade fotbollsarenor, och utvecklingen av vårat IP stått still under allt för många år, är det nu ett MÅSTE att bygga ut.
Ett billigare, men alls icke orealistiskt förslag, är att behålla södra läktaren (invigd 1973)  och att sänka planen 3-4 meter. Planvärmen får då justeras, men av jordmassorna bygger man (som första steg) en vall runt planen. Nedanför södra läktaren (sittplats) får vi då plats till ca 6 rader sittplatser fler. Och runt resten av planen ca 8-9 rader sittplatser eller det dubbla där ståplatser byggs.
Ståplatserna bör begränsas till västra sidan (vid Karlslund) – och är enbart avsedda för hemmasupportrar.
Ovanpå detta bygger vi ytterligare ca 15 rader sittplatser på norra sidan och något färre på östra sidan (främst avsedd för bortasupportrar). Och ovan på västra ståplats ungefär samma höjd som på den motsatta
kortsidan, dvs ca 20 ståplatsrader. Samtliga av dessa tre nya läktare förses med både tak och vindskyddande väggar.

Kapaciteten blir ungefär enligt nedan:


 
Och 17500 platser är absolut möjligt att sälja för vissa matcher i Allsvenskan, som givetvis är en helt realistisk målsättning. BoIS har spelat 34 säsonger i Allsvenskan.
 
Alltså – Satsning på centrum, med någon form av monumentalbyggnad (t.ex. en simhall med äventyrsbad?) , slottscaféet, nöje, utbildning, duglig arena för BoIS samt 100% verka aktivt för Centralalternativet till Köpenhamn.

Vad tänker ni andra, inklusive våra politiker om detta?
Pontus Eriksson


Kompensera våra föreningar som skulle ställt upp på Karnevalen

2020-10-20 14:55

Covid-19 har tyvärr vänt upp och ner på Landskronas verksamheter och arrangemang i år. Inte minst blir det tufft för våra idrottsföreningar som varje vecka ser till så att våra ungdomar får chansen att utvecklas, träna och umgås, oavsett sport. Varje år har de föreningar som vill, chansen att tjäna extra pengar under karnevalen, en betydande summa för våra föreningar. Intresset har varit stort för denna extra inkomstförstärkning efter de senaste årens succé med karnevalen. LISA (Landskronas idrottsföreningars samorganisation) har svarat för bemanningen på tivolit, toalettbyar och cykelparkeringar. Tjänstgöringen har fördelats till LISA:s medlemmar efter gjord intresseanmälan. 20% av tivolits omsättning fördelas sedan till tjänstgörande klubbar efter gjord arbetsinsats.

Tyvärr blev årets karneval inställd och därmed uteblev de extra inkomstförstärkningarna för våra idrottsföreningar som de så väl behöver. Sverigedemokraterna har lyft frågan om att staden på något sätt bör kompensera de föreningar som alltid ställer upp på karnevalen. Det är en liten summa för Landskrona stad, men av betydande vikt för stadens idrottsföreningar som har haft ett tufft år, med tanke på uteblivna intäkter i pandemins spår.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd
Fredrik Lövberg (SD)
Ledamot Teknik- och Fritidsnämnden 


Den ”fria rollen” - en lönsam idé!

2020-10-19 16:07

Vi läser i HD och på Landskrona Direkt om hur den oumbärlige Christian Alexandersson ”heroiskt” avstår från sitt avgångsvederlag på 18 månadslöner, vilket motsvarar 2,358 miljoner. I stället ska han för dessa våra skattepengar arbeta i en sk ”fri roll”. Exakt vad den innebär vet vi inte, eftersom tjänsten saknar arbetsbeskrivning och Torkild Strandberg svävar på målet när han tillfrågas. Och Teslan får Alexandersson behålla.
Ändå tycker Strandberg att han lärt sig en läxa vad det gäller tjänstemannalöner.
Strandberg framhåller för att rättfärdiga sig att Carina Leffler ”bara” får 125000 i månadslön och ”bara” 12 månaders avgångsvederlag ( 1,5 miljoner). Och ingen tjänstebil minsann! Hon ska kanske också ut och cykla? Hur mycket dessa två personers privata sjukförsäkringar kostar oss skattebetalare är höljt i dunkel.
Kanske har Strandberg fler läxor att öva sig på?
Som leg. speciallärare ställer vi gärna upp med läxläsning, bland annat i demokratifrågor och praktiska matematikövningar.
Men vi är båda överens om att en sk ”fri roll” verkar vara en lönsam och avslappnad tjänst att ha. En bra idé för många av oss. 
Nu undrar vi bara om det finns fler ”fria roller” att söka i kommunen? Det verkar vara en lönsam idé.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Satsa på ungdomen och jobben - Bygg upp slottscaféet

2020-10-16 15:21

Tommy Jonassons engagemang för ungdomens framtid är lovvärd. Det är tuffare att växa upp i Landskrona i dag än vad det var för oss på 50-60-talet. Arbetslösheten är främsta orsaken. Vi som gick ut med studenten från Landskrona Högre Allmänna Läroverk på 60-talet såg fram mot en ljusnande framtid. Men den satte vi i halsen på 1990-talet.

Genom nedläggning av varvsindustrin 1986 och påföljande börskrasch i oktober 1987 så ställdes Sverige på huvudet. Skåne intog den plats Norrbotten tidigare haft i arbetslöshetsligan. Och så är det fortfarande.

Min åldersjämlike Jonasson skriver att ungdomen knappast lär efterlämna sig något arv numera, om jag förstått det rätt. Detta beror då på att penningmängden tagit andra vägar. I stället för investeringar i produktivt arbete sker allt större investeringar i värdepapper. Eller i klarspråk. Pengarna användes för att göra ett fåtal superrika medan arbetslösheten ligger på kvar höga nivåer. Likaså konkurserna.

Kritiken ger indirekt ett lägsta betyg på dagens politiska och ekonomiska innovatörer som ger ungdomen hård konkurrens om jobben med stor risk för utslagning, trångboddhet och fattigdom. Framtiden ligger i det engagemang som finns hos anonyma massan som kommer att fortsätta överraska etablissemanget med röstuppror, bensinuppror och samarbete i stället för konkurrens.

De privata investeringarna i jobb som uteblir kan ersättas med offentliga investeringar. Det är brist på bostäder till ungdom, vägunderhåll och sjukvård på ålderdomshemmen m.m.

Min farfar deltog i beredskapsarbetena på 30-talet och fylld igen delar av slottsvallgravarna. Så visst går det att ordna jobb när nöden så kräver. Att återuppbygga slottscaféet i ursprunglig stil ligger mig personligen varmt om hjärtat. Det drevs av driftiga kvinnorna Hanna Månsson från 1928 och sedermera av Ellen Olsson. Deras släktgrav borde kulturminnesmärkas.

Av Lars Erlandsson, Kävlinge och uppfödd i Landskrona


Järnväg till Köpenhamn

2020-10-14 13:35

Det är förvisso bra att Strandberg vill kämpa för en fast förbindelse Landskrona – Köpenhamn.
Men varför kallar han det fortfarande “Europaspåret” ? Och hur tror han detta låter i Benny Engelbrechts (Danmarks trafikminister) öron?
Det finns ju “Centralalternativet” – och det är dessutom en betydligt bättre dragning och sammankoppling med det danska järnvägsnätet. Nordhavn byggs ju ut (mot oss) och metrolinje M4 kommer senare byggas ut med Nordhavn. Och just där, parallellt med denna metrolinje, angör Centralalternativet Danmark. Det följer därefter en kort tunnel som ansluter till de danska järnvägarna strax norr om Østerport.
Inga underjordiska perronger under Tivoli behövs.
 
Jämfört med “Helsingborgalternativet” kommer tåg från Helsingborg nå Köpenhamn drygt 20 minuter fortare.
Alltså tåg Helsingborg – Köpenhamn via Landskrona kommer fram minst 20 minuter fortare än ett tåg Helsingborg – Helsingör – Köpenhamn!
Naturligtvis kan Kystbanen Helsingör – Köpenhamn breddas med två expresspår, men vi talar då om fler spår i stora bokskogar och bland villor a 30 miljoner DKK t.ex. Det kommer knappast accepteras av de berörda kommunerna i Nordsjälland.
 
Vidare finns det ingen bra möjlighet till regional trafik runt Öresund med nuvarande förslag gällande Helsingborg – Helsingör projektet. Detta kan endast åstadkommas med TVÅ tunnlar (två dubbelspårstunnlar), ja, försåvitt tåg enkelt skall kunna trafikera Köpenhamn – Göteborg – Oslo.
 
Hade Landskrona inte klabbat till det så förfärligt, finns det inget tvivel om att en dragning via Landskrona inte blott är någonting vi Landskronabor kan hoppas på – det ÄR tvivels utan det bästa för pengarna.
Centralalternativet och inget annat.
 
Pontus Eriksson


Chefer kommer, chefer går

2020-10-14 10:51

När Liberalerna i Landskrona avsätter den femte stadsdirektören sedan man 2006 kom till makten i Landskrona, så borde det vara uppenbart för alla att det är något sjukt och ruttet i detta ”liberala” styre. Vad orsaken än är att den politiska ledningen, med Torkild Strandberg (L) som första namn, inte i längden verkar dra jämnt med någon enda tjänsteman, så finns det ingen tvekan om var ansvaret ligger. 

Inte vid någon enda rekrytering har någon annan än Torkild Strandberg (L) och hans mer eller mindre synliga vänkrets varit rådfrågad eller tillfrågad. 

Det normala i en svensk demokratiskt sinnad kommun är att kommunstyrelsen i sin helhet blir tillfrågad och på något sätt får vara delaktig i tillsättnings-processen. Samma sak naturligtvis när någon skall skiljas från sin tjänst.När nu Christian Alexandersson som nummer fem i ordningen får lämna sitt uppdrag, så dyker ärendet upp på Kommunstyrelsens dagordning utan någon föregående information och hans efterträdare tillsätts utan att någon utanför kommunalrådsdörren varit tillfrågad eller informerad. Under Alexanderssons korta tjänstgöring har hans lön hissats upp till en för en stad av Landskronas storlek uppseendeväckande hög nivå. Mot alla reglementen erhåller han sedan en tjänstebil med ett värde på upp emot en miljon. När kritiken kommer svarar Strandberg att det är Alexanderssons unika kompetens som motiverar förmånerna. En kort tid därefter tvingas han således bort från den tjänst han nyss var oersättlig på. Och ingen motivering ges, utan med ett Orwellskt nyspråk betonas fortfarande Alexanderssons förträfflighet, men plötsligt behövs en annan typ av ledare. Hur trovärdigt är detta?

Den isländska nobelpristagaren i litteratur 1955, Halldór Laxness, konstaterade en gång: ”Historien upprepar sig, och för varje gång kostar det mer.”

Ett grundläggande krav för en demokratisk offentlig institution är en bred delaktighet och en öppenhet kring hur beslut förbereds, motiveras och genomförs. I det liberala styret av Landskrona saknas detta helt. De avgörande besluten fattas bakom stängda dörrar och kretsen av inblandade är uppenbart snäv. Det är inte troligt att stödpartierna i form av Miljöpartiet och Moderaterna i praktiken får delta, utan informeras i efterhand. Detsamma gäller väl antagligen även Liberalernas egna medlemmar utanför kommunalrådskansliet. Men ingen protesterar för man har gjort sig beroende av makten.

Kostnaderna för Landskronas chefskarusell är naturligtvis stora. Det är inte bara stadsdirektörer som hastigt och lustigt tvingas bort, när deras synpunkter och arbetssätt inte passat de styrande. Det är många miljoner per år, som naturligtvis kunnat få en mycket bättre användning i välfärdens verksamheter. Det är för oss landskronabor som det kostar. Det är hos oss som hoppet just hinner slå rot innan Torkild Strandberg (L), liksom ishäxan i Narnia, tar kål på allt med sin permafrost.

Jonas Esbjörnsson (S)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser