PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Kommentar till Sven Svederberg om att ”Bästa vårdcentralerna straffas”

2018-01-26 09:08

Sven Svederberg, jag blir lite besviken på ditt inlägg. Du har ofta skrivit och försvarat primärvården och haft kloka inlägg. Jag tycker att du blåser upp motsättningar inom primärvården när det egentligen är så att det är hela primärvården som är missgynnad i förhållande till sjukhusvården. Det finns knappast någon mottagning offentlig eller privat som har det särskilt lätt att få ekonomin att gå ihop. I samband med den senaste budgeten i Region Skåne blev det stora protester från företrädare från primärvården, särskilt läkarna, för att pengar skulle gå till akutvård vid sjukhusen. Den styrande majoriteten fick backa och lägga mer pengar till vårdcentralerna istället, även om det var alldeles för lite. Borgerliga företrädare som Gilbert Tribo (L) hycklade och sa de ville satsa ännu mer på primärvården men samtidigt inte höja landets lägsta landstingsskatt.

Det finns särskilda problem för nystartade mottagningar som försöker att konkurrera med redan etablerade mottagningar på en ort att kunna lista upp tillräckligt många patienter som inte är speciellt sjuka. Systemet är uppbyggt så att alla som är listade på en mottagning bidrar med en vårdpeng till mottagningen, även de som nästan aldrig är sjuka. Men det kommer mer pengar till mottagningen för de som är mer sjuka och har kroniska sjukdomar genom ett ersättningssystem som heter ACG. Men är man nystartad så får man kanske nästan bara patienter med många sjukdomar och då räcker inte ersättningen trots att man kanske har ett högt ACG. 

I Sverige har de senaste årtiondena gällt fri etableringsrätt vilket de borgerliga partierna inklusive Centerpartiet har varit de främsta förespråkarna för. Då uppkommer det här problemet om patientunderlaget egentligen inte räcker till. I de flesta länder som har ett väl utbyggt familjeläkarsystem (t.ex. Danmark och Storbritannien) finns det begränsningar rent geografiskt hur många mottagningar det får finnas på en viss ort. Då uppstår inte det här problemet i samma grad.

Din beskrivning av den så kallade ”täckningsgraden” är inte helt korrekt. Det är besök inom den sjukhusdrivna specialistvården som påverkar täckningsgraden. Besök inom öppenvården gör det inte (jag är inte helt säker vad som gäller besök inom den öppna specialistvården). Besök hos sjukgymnast och arbetsterapeut inom den öppna vården gör det inte. Vi inom primärvården är inte speciellt nöjda med det här täckningsgradsbegreppet eftersom det gynnar snabba korta besök alltså inte kvalité. Det ger också utrymme för sjukhusklinikerna med besök som egentligen lika gärna hade kunnat skötas i primärvården att få en större andel av sjukvårdens resurser.

Den här kontakten med nätläkare är ett alldeles speciellt problem. Den här verksamheten är inte helt seriös och leder inte alltid till god medicinsk vård. T.ex. kan antibiotika skrivas ut utan en tillräcklig undersökning vilket leder till överförskrivning. Det har också visat sig att de som framför allt utnyttjar den här tjänsten är välutbildade och ekonomiskt gynnade, så t.ex. så ligger Vellinge i topp i Skåne. Men jag tror att du har fel att det här drabbar ”täckningsgraden” och besöken debiteras inte den enskilda vårdcentralen längre som den gjorde tidigare. Däremot så drabbar det sjukvården som helhet och särskilt primärvården eftersom de pengarna istället hade kunnat komma verksamheten till del och användas där det behövs. Nätmedicin är säkert ett område som bör utvecklas men det bör bygga på lokala förhållanden i t.ex. glesbygd eller för kontakt mellan primärvård och specialistvård och inte vara en kommersiell historia som kan vara geografiskt lokaliserad var som helst.

Per Nordlund,
senior distriktsläkare, under många år fackligt aktiv för Läkarförbundet som huvudskyddsombud, fortfarande kliniskt verksam vid en av Region Skånes vårdcentraler, politiskt obunden.


Replik till Lilian Håkansson och Elvir Mesanovic

2018-01-26 08:55

Det låter bra det mesta vad Ni skriver!
En enkel fråga till en ovetande, hur många procent av dessa ungdomars föräldrar som förstör får betala kostnaderna och böterna? Händer det överhuvudtaget? Tillåt mig tvivla.
Det blir nog i slutändan endast en from förhoppning.
Ni miljöpartister sitter ju med och bestämmer i Landskrona och inget händer!?
Så mycket förstörelse och nedskräpning som finns i Landskrona får man leta efter.

Kjell Andersson


Inte en nyårshelg till med smällarkaos

2018-01-25 14:30

Veckorna före och veckorna efter nyår har varit en prövning för både människor och djur. Inte bara husdjur utan även vilda djur lider.
Smällare är förbjudna men en del ungdomar får tag i sådana ändå.
Regeringen flaggar för att det ska bli lättare att sätta upp övervakningskameror vid utsatta platser.
Det skulle underlätta för Landskrona. Filmer på dem som smäller, kastar smällare
genom fönster och som antastar blåljuspersonal. Efter identifiering får målsman till dessa ungdomar stå för kostnaderna för förstörelserna och böterna för att låta sina barn ha förbjudna smällare.
Blåljuspersonalens uppgift är att rädda liv och ska respekteras av alla medborgare.
Regeringen borde tagit ett snabbt beslut om förbud för privatpersoner att
använda fyrverkerier. Men man tänkte mer på fyrverkerifabrikanterna än på
människor och djur.
En del europeiska länder har tagit ett sådant beslut.
För att föregå med gott exempel ska vi jobba för att Landskrona stad vid
tolvslaget fyrar av en lasershow.

Miljöpartiet

Lilian Håkansson
Ordf. miljönämnden

Elvir Mesanovic
Kommunalråd


Replik till Svenny Håkansson

2018-01-25 14:11

Det svårt att tolka Svenny Håkanssons sammanblandning mellan hans egen sänkta tjänstepension och den allmänna pensionen på annat sätt än att han vill ge intryck av att den socialdemokratiskt ledda regeringens beslut att sänka pensionärsskatten blivit något annat. 

Pension är uppskjuten lön och därför ska beskattas som lön. De som varit med och byggt upp vårt land och grunden för vår välfärd ska ha en trygg och bra pension. Det har jag och socialdemokraterna sagt och lovat sedan valet 2014.

I ett dåligt försök att rädda ansiktet fortsätter Håkansson att trampa runt i klaveret. Inläggen visar att han är så ivrig påhejare av Sverigedemokraterna att han är beredd att slira på sanningen. När s-regeringen tillträdde 2014 så föreslog vi redan i vår första budget en sänkning av pensionärsskatten. Den budgeten blev dock nedröstad i riksdagen av de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna. Därför kom det först 2016 en sänkning av pensionärsskatten så att de som har pension upp till 10 000 kronor per månad inte längre betalar mer skatt än löntagare med samma inkomst.

Svenny Håkansson påminner med sin argumentation om den ryske generalmajoren Kulnev i Runebergs Fänrik Ståhls sägner, som ”kysste och slog ihjäl med samma varma själ”.  Sverigedemokraterna vill nämligen ha kvar den mycket orättvisa pensionärsskatten genom att föreslå fler jobbskatteavdrag. Samtidigt vill de genomföra enorma nedskärningar på kommuner och landsting på hela 13 miljarder kronor som kommer slå hårt mot de som arbetar i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. SD:s nedskärningar motsvarar kostnaden för över 20 000 sjuksköterskor eller nästan 25 000 grundskolelärare.

Sverigedemokraterna prioriterar verkligen annorlunda.

Niklas Karlsson (S)


Replik till Mark Sarnik

2018-01-25 09:41

Mark Sarnik (enligt sig själv påstådd liberal) är föga liberal angående nyårsfyrverkerier. Ja inte “föga liberal” – “antiliberal” är ett mer passande ord.
Sedan smällare och raketer med huvudsaklig knalleffekt förbjöds, har den privata importen av s.k. “bangers” ökat lavinartat. Och detta har blivit
till en plåga!

Men genom att (som i t.ex. Schleswig-Holstein och Hamburg) tillåta fyrverkerier och smällare endast under perioden 28-31:a december,  finner inte dessa extrema “bangers” något intresse där.

Tron på att förbud hjälper mot allt är typisk uppsvenskt,  oskånskt t.o.m.
– och fungerar uppenbart inte på något område. Alkoholförbudet i USA på 20- och början av 30-talet är ett mycket bra exempel på hur förbud orsakar kriminalitet (extra onödig kriminalitet, som annars inte uppkommit). Jag tror på att inte tillåta försäljning av fyrverkerier – utom 28:e till 31:a december. Då kommer det hålla sig kring dessa dagar endast.

Vi får heller inte glömma att nyårsfyrverkerier är en gammal tradition. Väldigt många Landskroniter tycker om fyrverkerier och smällare (av måttlig knall) – under några få dagar och runt nyåret i synnerhet. Mark Sarnik verkar tycka att det är en kommunal  angelägenhet att fira med fyrverkeri. Med attityden “vi kan – men ingen annan”. Ytterst beklagligt – och inte ett skvatt liberalt!
Mark Sarnik borde gå med i KPML-R eller liknande istället!

Pontus Eriksson


Svar till Niklas Karlsson angående pensioner

2018-01-25 09:25

Jag får tacka för ditt svar Niklas. För det första, så anklagar jag inte socialdemokraterna för att KPA har sänkts, jag nämnde det bara i insändaren. Hur sedan facken och arbetsgivaren har kunnat göra en sådan överenskommelse, är obegripligt.

Ni socialdemokrater har hela tiden sagt att nu kommer en jättesänkning av skatten för pensionärer år 2018. Tycker du Niklas att 1644 kronor om året är ett jättelyft? Ni har vilselett pensionärerna hela tiden. Hur många tror du inte är förbannade på sitt pensionsbesked. 

Ett annat exempel är min fru som också jobbat hela sitt. Hon får en ökning med 127 kronor i månaden. Enligt Niklas ett jättelyft. Vi kan väl konstatera att, i dagens Sverige prioriteras inte Sveriges pensionärer. Ni har andra prioriteringar inom Socialdemokraterna. Så är det. Du kan vara säker på Niklas, att Sverigedemokraterna hade inte vilselett Sveriges pensionärer som ni har gjort. SD ökar sin satsning på pensionärer från tidigare budgetmotioner genom att höja både bostadstillägget och garantipensionen med 1000 kr vardera. 

Sedan tidigare vill SD i ett steg avskaffa hela skillnaden mellan skatt på lön och på pension. Totalt innebär det 11 miljarder mer till pensionärerna än vad ni socialdemokrater har föreslagit, som SD föreslog i sin budgetmotion för 2018.
SD prioriterar annorlunda, de prioriterar de som varit med och byggt välfärden i vårt land.

Svenny Håkansson
F.d.kommunanställd och SD medlem


Replik om pensionerna

2018-01-24 15:11

Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som lön. Att pensionärer inte ska betala högre skatt än löntagare är en principfråga för mig som socialdemokrat. Vid årsskiftet avskaffades den högre skatten på pensioner för alla inkomster upp till 17 000 kronor i månaden, samtidigt som skatten sänks för ännu fler. Tre av fyra svenskar över 65 år får upp till 5 000 kronor om året i sänkt skatt. I Landskrona handlar det om 6 700 personer.

Mot detta protesterar sverigedemokraten Svenny Håkansson. Visserligen erkänner han att han fått sänkt skatt, men hans tjänstepension från KPA har minskat. Utan att motivera det vidare vill han ge sken av att detta är mitt och socialdemokraternas fel. Men påståendet är direkt felaktigt och djupt ohederligt. Om det beror på okunnighet eller om han medvetet vill leda läsarna i villfarelse framgår inte?
Svenny Håkanssons pension från KPA är nämligen inte fastställd av varken regering eller riksdag. Det är en tjänstepension tecknad mellan arbetsgiven och Svenny.
http://www.kpa.se/om-kpa-pension/pressrum/nyheter/2017/sankt-tjanstepension2/

Jag tror precis som Håkansson att ”svenska pensionärer är inte så dumma som ni tror”, och att de ser igenom hans och Sverigedemokraternas villfarelser. Alla dem som varit med och byggt upp välståndet i Sverige kan tydligen inte räkna med stöd från Sverigedemokraterna.

Niklas Karlsson (S)


Besviken pensionär

2018-01-23 16:50

Jag ser att Niklas Karlsson, riksdagsman för socialdemokraterna, nu går ut och utlovar att skatten sänks rejält för pensionärerna 2018. I en annonskampanj finns tabeller på hur stor skattesänkningen skulle bli. Hur kan socialdemokraterna slå sig för bröstet och ljuga folket upp i ansiktet på detta vis. Jag är 84 år och har jobbat hela mitt liv och fick en ökning efter skatt på 137 kronor. Har varit i kontakt med Försäkringskassan och dessa har kollat. Allt är rätt för min del upplyste dom. Eftersom jag har varit kommunanställd och har även pension från KPA, så kom nästa besvikelse, minus 846 kronor.

Hur kan Sveriges regering stå i riksdagen och påstå att nu får pensionärerna ett jättelyft i skattesänkning? Svenska pensionärer är inte så dumma som ni tror, de kan räkna. Alla vi som har varit med och byggt upp vårt välstånd i Sverige kan tydligen inte räkna med stöd från socialdemokraterna.

Svenny Håkansson
Fd. kommunanställd och SD medlem


Bästa vårdcentralerna straffas

2018-01-23 09:06

I Region Skåne kan det bli en bestraffning att bli utsedd till årets bästa mottagning.

Familjehälsan i Åstorp blev Region Skånes bästa mottagning 2016. Vilket företag som helst hade blivit mycket glad för all denna gratisreklam som borde lägga grunden för en framgångsrik verksamhet. Men vad händer i sjukvården?

För att kunna driva en familjeläkarmottagning med god ekonomi krävs att man har ett genomsnitt av befolkningen i området. En blandning av friska, sjuka, unga och gamla. En blandning av kroppsliga och själsliga sjukdomar men också krämpor som inte är sjukdom och som går över eller som man får lära sig att leva med. Kunskapen om patienten och det ömsesidiga förtroendet ger en trygg vård och en region med en bättre ekonomi.

Om en mottagning uppfattas ge en god vård med en hög kompetens är att många söker sig dit. Nu blir det inte ett genomsnitt av befolkningen längre. De flesta som vill lista sig till denna dugliga mottagning har en eller flera kroniska sjukdomar. Det är helt rationellt tänkt. Bra tänker du som läser men…..

En patient med några olika sjukdomer och ett antal läkemedel ger i Region Skåne följande resultat. En sjuk patient behöver en trygg hand att hålla i men också
läkemedel – familjeläkaren betalar 
provtagningar och provanalyser – familjeläkaren betalar 
röntgenundersökningar – familjeläkaren betalar

Följande kan inte familjeläkaren inte styra över
mottagningsbesök inom specialistsjukvården – familjeläkaren får betala
specialistläkare behåller patienten på sin mottagning – familjeläkaren får betala
sjuksköterske-drivna sjukhus-anknutna mottagningar – familjeläkaren får betala
besök hos sjukgymnast – familjeläkaren får betala
besök hos arbetsterapeut – familjeläkaren får betala
kontakt med nätläkare – familjeläkaren får betala

Ju duktigare familjeläkaren är på att ta hand om gamla och sjuka ju flera gamla och sjuka listar sig till denna mottagning. Detta ger personalen mer arbete på mottagningen och en allt sämre ekonomi därför att de har ett större behov också av vård också på andra mottagningar.

Systemet heter ”täckningsgrad” och beskriver hur stor andel av besöken som sker hos familjeläkaren. För närvarande ska 63% av patienternas besök ske på husläkarens mottagning för att ekonomin ska vara i balans. Ju fler mottagningar Region Skåne ger tillstånd till ju svårare blir det att hålla täckningsgraden uppe och pengarna rinner ut från primärvården. Det finns också en mottagning i Landskrona som kommer att dräneras på mer än 3 miljoner kronor.

Nej det är viktigt att vårda er som är gamla och sjuka men med Region Skånes styrsystem blir det en ekonomisk bestraffning för de mottagningar som engagerar sig. Den satsning på primärvården som regionen pratar om har i själva verket blivit en åderlåtning av primärvårdens resurser! Region Skåne behöver en ny ledning!

Sven Svederberg ( C )
f.d. distriktsläkare
Landskrona och Ven


Förbjud fyrverkerier för privatpersoner

2018-01-22 17:26

Vi har i Sverige de senaste åren sett ett tilltagande problem med fyrverkerier kring jul och nyår. Byggnader, men även räddningstjänst och polis, beskjuts med smällare och raketer. Förövarna är ofta unga vuxna och barn. Landskrona är inget undantag i denna utveckling.

Räddningstjänsten i Landskrona får allt oftare rycka ut med anledning av raketskjutande. Påfallande ofta är det stadens egna byggnader som utsätts för skadegörelse. Skolor, idrottshallar och förskolor hör till de byggnader som oftast beskjuts.  Kostnaderna för reparation av krossade fönster och rökskadade lokaler har varit betydande för staden.

För allmänheten är okynnesskjutningen kring jul och nyår en källa till omfattande rädsla och obehag. Många, inte minst djurägare, drar sig för att röra sig ute kvälls- och nattid.

För räddningstjänstens personal har utvecklingen inneburit en radikalt försämrad arbetsmiljö. Under december månad har räddningstjänsten i Landskrona systematiskt blivit attackerade när de ryckt ut för att göra sitt jobb. Under julhelgen fick polis vid flera tillfällen tillkallas då räddningstjänst och väktare blev beskjutna med fyrverkerier och smällare.

Räddningstjänsten har redan som det är ett riskfyllt uppdrag. Det är inte rimligt att man i sin yrkesutövning ska utsättas även för detta. Att polis ska behöva tillkallas varje gång räddningstjänst ska göra sitt jobb är i längden ohållbart. Insatser förhindras och fördröjs, vilket i sin tur drabbar dem som behöver vår hjälp.

I Landskrona har vi sedan 2008 gjort stora samordnade insatser i samarbete med den lokala polisen.  Arbetet fortsätter och varje år ställs frågan om vi kan göra mera. Åtgärder som vi ser nödvändiga för att nå en större effekt, men saknar laglig möjlighet att vidta, är:

• Minska tillgängligheten av fyrverkeripjäser för allmänheten, genom att neka tillstånd för försäljning.

•  Förbjuda all avskjutning av fyrverkeripjäser och smällare i den lokala ordningsstadgan.

Vi kan inte acceptera att fyrverkerier och smällare används för att beskjuta livräddande personal. Problemet måste stävjas med lagstiftning. Grundinställningen bör vara att man ska ha tillstånd för att få avfyra raketer. Privatpersoner bör, med andra ord, inte ges möjlighet till detta.

Mark Sarnik (L), Räddningsnämndens ordförandeFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser