PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Torsdagen den 27:e januari
5.5°C 6.7m/s
Dagens namn: Göte, Göta

Chef köptes ut för miljonbelopp

2021-12-08 09:21

I Landskrona stad arbetar vi efter värdegrunden BRA där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas.

Vi bidrar till att skapa goda arbetsplatser som präglas av engagemang och arbetsglädje. Vi tar ansvar för att vara goda förebilder för Landskrona.

Så beskrivs värdegrunden BRA när man loggar in på Landskrona stads hemsida.

Frågan är bara, om vi gör detta i verkligheten?

Jag som oppositionsråd i Landskrona är mycket kritisk till de beslut som tagits angående överenskommelsen mellan Landskrona stad och den operative HR-chefen. Enligt Landskrona Direkt, ”Chef köptes ut för miljonbelopp”, så har båda parterna kommit överens om att inte diskutera orsaken.

Varför skriver man på hemliga klausuler är min fråga?

Vidare står det i värdegrunden BRA att vi ska ha en positiv inställning till vårt uppdrag där vårt arbetssätt präglas av helhetssyn för den kommunala verksamheten och där vi prioriterar kommuninvånarnas behov och intressen.

Frågan är på vilket sätt gynnas kommuninvånarna genom att spendera skattebetalarnas pengar på detta vis. Det finns bättre sätt att spendera skattebetalarnas pengar än att köpa ut chef efter chef. Istället kunde man belönat personal som har slitit dagligen under pandemikrisen och som infunnit sig på sin arbetsplats utan att ha möjligheten att arbeta på distans. Man väljer istället att köpa ut nästkommande chef innan föregående stadsdirektörs tid är ute.

Vad är det för signaler vi ger ut till allmänheten?

Hur kan det vara möjligt att få igenom ett så ej genomtänkt beslut?

Vill vi vara den arbetsgivaren?

Fatmir Azemi

 

 


Angående behovet av ny ishall och fler isytor i Landskrona

2021-12-07 09:33

Nu är det dags att någon ansvarig kliver fram och löser problemen i Karlslunds ishall. Eller vill Landskrona kommun inte ha någon ishall i kommunen?

Det är med lika delar igenkänning och frustration jag har följt den senaste tidens turer rörande Karlslunds ishall i Landskrona. Dels rör det själva ishallens skick, dels bristerna i det löpande underhållet som pågått under allt för många år. Utöver det som rapporteras i tidningen har matcher och träningar regelbundet fått ställas in under flera år på grund av undermålig skötsel av isen eller för att det exempelvis legat snö på taket…

De som känner mig vet att jag gärna har åsikter om saker och ting. Inte alltid är jag den mest pålästa, även jag försöker. Men när det gäller Karlslunds ishall känner jag mig faktiskt relativt insatt. Jag arbetar till vardags med miljö- och fastighetsrelaterad juridik, inte sällan i samband med markexploatering. Jag har även ganska god insyn i hur kommunal verksamhet fungerar. Dessutom är jag f.d. tränare i IF Lejonet; ishockeyföreningen som har Karlslundshallen som hemmarink.

Det Landskrona kommun har låtit ske med Karlslundshallen förtjänar inget mindre än massiv kritik. De problem som uppdagats har både IF Lejonet och Landskronas båda konståkningsföreningar varit väldigt tydliga med under lång tid utan att få det gehör den här frågan förtjänar. För den här frågan förtjänar prioritet. Inte minst för att det är hundratals ungdomars fritidsaktivitet som står på spel. Både ishockey och konståkning skiljer sig nämligen från till exempel fotboll på så sätt att om det inte finns någon is i Karlslundshallen så finns det ingen annan förening i Landskrona att gå till. Då får ungdomarna helt enkelt sluta med det de älskar att göra på fritiden och som en bonus även innebär att de får fysisk aktivitet. Det är det som ligger i potten, det är i så dåligt skick ishallen är och det är det som blir konsekvensen om en ny isyta inte byggs.

Det finns planer på att bygga en ny ishall i Landskrona säger Landskrona kommun och det har tillsatts en Karlslundsgrupp. Det tror jag på när jag ser en detaljplan som pekar ut ett område för ny ishall och som vunnit laga kraft. Till dess att den detaljplanen är framme är det annars bara tomma ord även om politikerna säger att det kommer ett beslut under 2022. Ett problem är dock att även om planarbetet påbörjas i morgon så kan det dröja lång tid innan den nya ishallen står klar. Med tanke på hur det löpande underhållet har skötts är det tveksamt om klubbarna kan bedriva verksamhet i Karlslundshallen tills den hall kommunen utlovat står klar. Som exempel har den bärande konstruktionen sådana skador att hallen inte tål snö på taket.

Även om hallen rustas upp är det tyvärr bara konstgjort andning. Ingen av de föreningar som är aktiva i Karlslunds ishall kan nämligen utvecklas på det sätt de vill och har visioner om. Det finns sannolikt inte istider så det räcker till exempelvis hockeyfritids eller tjejhockeylag. I alla fall inte utan att Landskrona kommun tvingas helt sluta med allmänhetens åkning och det är för mig personligen inte ett alternativ. Landskrona kommun måste väl kunna erbjuda is för både föreningarna och övriga kommuninnevånare och inte behöva välja? Men då krävs ytterligare en isyta.

Det som jag personligen anser är särskilt allvarligt är att det egentligen inte finns någon som Landskrona kommun kan skylla på. De har ägt och äger fortsatt frågan helt själva. Allt från detaljplanearbete och markanvisning till upphandling och genomförande. Ja, det är såklart en kostnad förknippad med att bygga en ny ishall eller en ny isyta, alternativt hyra på Curla. Allt kostar pengar och jag har respekt för att det rör sig om skattemedel. Men jag vet om åtminstone två privata aktörer som anmält intresse att bygga ny ishall alternativt nya isytor för att sedan hyra ut dessa till kommunen. Något kommunen inte varit intresserad av även om man då, trots osedvanligt gott ränteläge för investeringar, skulle slippa byggkostnaden. Även när det gällde Curla satt man på händerna hela sommaren och blev sedan förvånade när den isen inte längre fanns tillgänglig när man ville återuppta diskussionerna i augusti. För information har IF Lejonet sin sommarcamp i augusti varje år. Kanske inte sedan 1966 då föreningen grundades, men tillräckligt länge för att Landskrona kommun mycket väl vet att det är för sent att agera i augusti. Då är säsongen nämligen redan igång.

Men för att avsluta lite positivt så finns alltid tid att agera och den tiden är nu. Min uppmaning till ansvariga politiker och tjänstemän är att ni ska se till att Landskrona inte blir ytterligare en stad med endast minnet av en ishockeyförening som en gång fanns. Det förtjänar de ideella ledare som lägger mellan tio och tjugo timmar per vecka i ishallen och inte minst de hundratals ungdomar som inte vill något annat än att spela hockey eller utöva konståkning.

Rydebäck den 6 december 2021

Daniel Drott


Dags för en långsiktigt hållbar äldreomsorg

2021-12-03 10:42

Svar till Jan-Allan Beer 

Alla dessa satsningar som Jan-Allan Beer(L) räknar upp är bra och viktiga åtgärder. Men det du glömmer att berätta är att alla dessa satsningar är pengar från staten. Förslag som den Socialdemokratiska regeringen har tagit fram och beslutat om.

Omsorgsnämndens överskott består till stor del av pengar för covid från 2020 som utbetalades 2021 (8,9 miljoner kronor). De extra pengar som Treklövern och C tillfört äts alla upp av ökad antal äldre, löneökningar och prisökningar.

Ny teknik, ny schemaläggning och nya system som upphandlas för att det ska bli effektivare både för personalen och för brukarna låter ju bra. Trots all den ansträngning som vår personal gör har vi tex när det gäller hemtjänst år efter år haft en väldigt dålig brukarnöjdhet och ligger idag bland de 25% sämsta. Om man vill bli bland Sveriges 25 procent bästa som är målsättningen så duger det inte med nedskärningar.

Vi Socialdemokrater vill tillskjuta 13 miljoner till äldreomsorgen för att vi menar att det behövs mer resurser för att höja kvaliteten.
Ni säger nej till att tillföra mer resurser och vill istället lösa äldreomsorgens kvalitets problem genom effektivisering. 

Om vi ska bli bland dom 25 procent bästa när det gäller kvalitet inom äldreomsorgen så behöver Landskrona ha en långsiktigt hållbar äldreomsorg, där människor orkar jobba kvar. Då måste ansvariga politiker se till att det inte finns något glapp mellan de krav de ställer på vårdpersonalen och de resurser som finns till deras förfogande.

Äldreomsorgen i Landskrona är idag bland dom 25 procent sämsta när det gäller kvalitet. Men vi tillhör också de 25 procent kommuner som satsar minst på äldreomsorgen.
Detta är siffror som Omsorgsförvaltningen själv presenterat.

Hur man ska höja sig till att kunna bli dom 25 procent bästa med mindre pengar svarar inte Jan-Allan Beer(L) på.
Det kanske är så att omsorgen av våra äldre och sjuka inte får kosta mer pengar än vad det gör nu.
Men vi Socialdemokrater vill vi höja omsorgens kvalitén och då får det kosta. 

Jonas Esbjörnsson (S) och Eva Örtegren (S)


Inga besparingar inom omsorgen

2021-12-02 11:35

I en debattartikel påstår Eva Örtegren och Jonas Esbjörnsson, båda s-märkta, att treklövern rustar ned omsorgen genom ständiga nedskärningar. Ett sorgligt rekord i osaklighet och felaktighet även med socialdemokratiska mått mätt.

Sanningen är att omsorgen fick ett effektiviseringsuppdrag på 2,9 miljoner kronor, vilket i runda tal motsvarar fyra promille av vår totala budget. Det är just effektiviseringar som gäller, inte besparingar. Genom bland annat ny teknik som nu upphandlas och ett nytt schemaläggningssystem som redan är infört inom hemtjänsten kommer den summan att uppnås och innebära förbättringar för både brukarna och personalen.

Omsorgen går under 2021 mot ett budgetöverskott på 11-13 miljoner. Det tyder ju sannerligen inte på att vi är underfinansierade. Större delen av överskottet har sin förklaring i att hemtjänsten har färre brukare än beräknat och att vi har haft färre sökande till våra äldreboenden. Det beror sannolikt på pandemin som har gjort människor mer tveksamma till att nyttja hemtjänst eller flytta till ett äldreboende. Ingen vet i skrivande stund när och om vi kommer att få ett mer normalt, före Covid 19 tryck på hemtjänst och äldreboende. Skulle detta ske redan 2022 har kommunledningen garderat sig genom att avsätta drygt 20 miljoner kronor som är till för att förvaltningar ska kunna söka tilläggsanslag om så behövs. Självklart glömmer s-skribenterna att nämna det.

För oss i treklövern handlar omsorgen om så mycket mer än bara fler händer, ett socialdemokratiskt honnörsuttryck. Kvalitén på arbetsinsatserna är minst lika viktig. Personalen ska kunna arbeta med vetenskapliga metoder, erfarenhet och kunna fatta egna kloka beslut. Därför driver vi tillsammans med utbildningsförvaltningen omsorgslyftet där våra biträden läser sig till undersköterskekompetens på betald arbetstid. Vi har också anställt sjuksköterskor för att kunna handleda undersköterskorna i det dagliga arbetet. I syfte att renodla undersköterskornas arbete inom hemtjänsten samarbetar vi med teknik- och serviceförvaltningen som utför städning och tvättning, vilket tidigare föll på hemtjänstpersonalen. Vi utbildar sk stjärninstruktörer för att höja kompetensen hur personalen möter brukare med demenssjukdomar. Alla våra boenden är snart Silviacertifierade, vilket är motsvarigheten till stjärninstruktörer inom boendesidan. Vi gör alltså stora satsningar på att höja kompetensen och därmed statusen för vår hemtjänstpersonal. Vi vill undvika att hemtjänsten blir ett genomgångsyrke för att skapa stabilitet och kontinuitet.

Alla dessa åtgärder innebär inte en quick fix. Jag är dock övertygad om att de kommer att innebära väsentliga förbättringar så att vi kan uppnå fullmäktiges mål att tillhöra de 25 bästa och de 25 mest kostnadseffektiva procenten i landet.

Jan Allan Beer (L) ordförande omsorgsnämnden


Solidarisk Midvinter i Landskrona

2021-12-01 09:58

Staden läggs i ett lager av snö och is och det är efterlängtat och kul för barn och för raska vuxna med bra skor och fungerande ben.

Jag vill påminna om att det finns en hel del människor i kommunen som inte kan komma ut ur sina hem för att handla mat eller göra andra nödvändiga saker.
Känner du någon som är äldre eller som är handikappad, sitter i rullstol eller inte kan gå bra? Eller någon granne som verkar må dåligt och inte fungerar så bra.
Hör av dig till den personen och fråga om du kan hjälpa.

För nu lever vi i en tid där handikappade m fl lämnas åt sitt öde eftersom kommunens skyddsnät har fått stora hål.
Några har anhöriga som kan rycka in men alla har inte anhöriga eller vänner.

Själv har jag, ännu så länge, hjälp av assistenter då jag ser framför mig många dygn i vinter med innesittande eftersom jag sitter i rullstol med en förlamad underkropp. 

Men i kommunhuset ska det läggas pengar på viktigare saker som vanligt i en underlig värld som jag o alla andra betalar för med vår skatt.
Höga avgångsvederlag, fallskärmar mm
Men vi vanliga får väl försöka stötta varandra så gott det går medans vi  överklagar omänskliga beslut av myndigheter som inte vill att vi ska finnas.

Solidaritet! ett ord som försvunnit i samhället för länge sedan.
Låt oss ÅTERUPPVÄCKA detta ord!

Lena Sjöwall på Hven


Tystnad råder...

2021-11-30 17:23

Nu tystnar det åter i vår lilla stad….
Juletid råder – tyst det är i kommunen!
Det vill säga folk slår näven i bordet, så att det hörs och ropar så att det hörs:
Nu får det f-n vara nog!

Håkan Lans


Granen är tänd i Annelöv

2021-11-29 11:12

Svar till Björn O Persson ”Det där med att åka buss till Häljarp”

Ja, Björn O Persson, Annelöv är mindre än Häljarp. Vi vet, vi som bor i Annelöv att Annelöv/Kvärlöv är en mindre by, men som politiker borde man kanske ha visioner och se orsak – verkan. I senaste översiktsplanen benämns Annelöv som stationssamhälle, alltså ort som man satsar på.

Trafikflödet genom Häljarp består inte bara av Häljarpsbor som ska till stan eller stationen utan också av alla oss som bor på landet utan kollektivtrafik. Så Björn av miljöskäl kanske det vore en idé att ha busslinjer även utanför Häljarp.

Att Häljarpsborna inte åker tåg till Landskrona kanske beror på att det går fortare att cykla in till centrum. I Annelöv åker man gärna till Kävlinge eller Lund, men vad gör det?

Uppenbarligen tycker Björn O Persson att kommunen bara ska växa i Häljarp och Norra Borstahusen.

Som förtydligande så vill jag bara tillägga att jag har inget emot stadsbuss till Häljarp, det är kallt att cykla på vintern.

Och årets stora händelse har inträffat i Annelöv

GRANEN ÄR TÄND

Tack Bosse!

Annbritt Andersson (S)
Boende i underbara Annelöv och bilägare


Samverkansavtal för bättre verksamhet och arbetsmiljö

2021-11-24 09:27

Igår avbröts samverkansavtalet mellan Landskrona stad och de flesta fackförbunden som staden hade tecknat avtal med. Detta görs med motivering att skapa tydligare struktur i relation till arbetsrättsliga frågor i staden, men också för att skapa större delaktighet och samverkan nära verksamheten ute på arbetsplatsen, påstår stadsdirektör Carina Leffler.

Vi socialdemokrater anser att det är fel att avbryta samverksavtalet med fackförbunden. Om Landskrona stad som är den största arbetsgivaren inom Landskrona kommun, vill vara en attraktiv arbetsgivare borde samverksavtalet istället utvecklas och inte avvecklas. Samverkan är en förutsättning för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Det ingår i fackets arbete att förhandla och även kritisera arbetsgivaren om olika arbetsförhållande inte minst i arbetsmiljö frågor. Vi måste värna om demokrati, vi måste stärka och utveckla våra demokratiska rättigheter.

Fackförbundet kommunal fick ett skadestånd från Landskrona stad på 80.000 kronor efter brott mot lagen om medbestämmanderätt vilket tyder på att saker och ting inte gått riktigt rätt till.

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att alla respekterar spelreglerna. Det är på det viset vi får fler att medverka med sin kunskap och engagemang för ett mer rättvist samhälle.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Svar till Ann-Britt Andersson om busstrafik

2021-11-22 16:03

Kollektivtrafik måste trots allt ha ett trafikunderlag och därför går det ju buss till Borstahusen, trots att det inte går någon buss till Annelöv, Vadensjö eller Tofta.
Det bor ung 3500 människor i Häljarp och mer än 4000 i Häljarp/Saxtorp. Trafikflödet genom Häljarp är ung 7000 bilar/dygn och stadigt växande. Ytterst få reser kollektivt till Landskrona. Landskrona har då också svårt att konkurrera med Helsingborg och Lund om besök av olika slag. Väldigt många har 2 km eller mer till tåget och därför cyklar man eller kör bil till stationen och tar tåget, men inte till Landskrona.

Häljarp ligger så nära centrum, att man kan ha en stadsbusslinje. Det bor så många i Häljarp, att en sådan busslinje får en normal lönsamhet. Trafikflödet genom Häljarp är också sådant, att Landskrona snart av miljöskäl av Länsstyrelsen kan tvingas vidta åtgärder.

Det är ingen mening, att politiker eller tjänstemän diskuterar om en busslinje eller tågförbindelse är bra nog. Stämmer inte kartan, så är det verkligheten som gäller.
Varför blir det bättre i Annelöv, om det inte finns fungerande lokaltrafik mellan Häljarp och Landskrona?

Vi vill se förbättringar i alla byar, men det måste ju vara rimliga åtgärder. Skall man välja buss före bil, så måste det gå flera turer/timme och då måste byn ha en viss storlek. Annars väljer man bilen, vad vi än tycker om det.

Björn O Persson (M) , Häljarp


Avskaffa delade turer inom omsorgen i Landskrona

2021-11-22 15:00

”Delade turer förstör en hel dag”, säger personal inom hemtjänsten i Landskrona. ”Då arbetar vi först ett pass från kl 07.00 till 11.00, sedan har vi obetald uppehållstid till kl 16.30 och arbetar därefter till kl22.00”, fortsätter hon. 

(SD) inser att delade turer utgör en påfrestning för personalen i hemvården och att de ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa, dessutom innebär delade turer också stora begränsningar i den egna tillvaron. 

I stället för att tvinga personalen att arbeta delade turer, vill vi införa Söderhamnsmodellen, där det är frivilligt att arbeta delade pass och där uppehållsersättning, alternativt ledig tid, kan tas ut för tiden mellan de två arbetspassen.

I Sverigedemokraternas alternativbudget på Riksnivå, tillsammans med (M) och (Kd), så tillskjuter (SD) ekonomiska resurser för införandet av Söderhamnsmodellen.

Sverigedemokraterna i omsorgsnämnden anser att Söderhamnsmodellen ska införas i Landskrona omsorg så fort som möjligt.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Mona Andersson (SD)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser