PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Stefan Olsson (SD)

2017-03-20 13:49

Likt en borgerlig Don Quijote går Stefan Olsson (SD) till försvar för den borgerliga politiken i Landskrona.

För i varje fråga som avgörs är det Sverigedemokraterna som avgör. Så har det varit med utförsäljningen av Sandvången, privatiseringarna i äldreomsorgen eller att säga nej till en ny idrottshall till Häljarp, det är SD som avgör.

Stefan Olsson gör det gällande att det är skrämselpropaganda ifrån Socialdemokraterna om vad som nu håller på att hända med allmännyttan, Landskronahem.
Likadant lät det när vi ställde frågor om vilka områden som skulle säljas ut. Det svarade Stefan Olsson med att det är skrämselpropaganda för det skulle inte säljas ut något.

Men nu till frågan Vad vill den borgerliga kommunledningen med stöd av SD med allmännyttan?
Från Socialdemokraterna är svaret: Landskronahem ska välja vägen mot att bygga och utveckla bra bostäder för alla, inte bara till några få.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Du glömde en sak Esbjörnsson

2017-03-20 11:31

Som vanligt går Jonas Esbjörnsson ut och skrämmer upp invånare och människor som bor i Landskronahems fastigheter.
Jonas skriver följande: “Det finns i dag inte några ekonomiska eller riskanalys av detta. Den kommunala bostad- och fastighetspolitiken är inte något monopolspel av Landskronabornas pengar och tillgångar.”

Om nu Jonas Esbjörnsson läst handlingarna och att-satserna eller förstått innebörden av dem, så hade han sett vad kommunstyrelsen tog beslut om.

l. att ge AB Landskronahem i uppdrag att förbereda ett övertagande av förvaltningsansvaret för samtliga av Landskrona stads teknik- och servicenämnds fastighetsavdelning förvaltade fastigheter, inklusive externt inhyrda lokaler i den mån dessa förvaltas av fastighetsavdelningen, samt av stadsbyggnadsnämndens mark- och exploateringsavdelning förvaltade byggnader och bostadsrätter och i samband med detta ta över de personella och maskinella resurser som fastighetsavdelning förfogar över för uppdragets utförande.  Av fritidsnämnden förvaltade fastigheter berörs inte av detta förslag.

2. att ge KS förvaltning i uppdrag att definiera omfattningen av, avtalstidens längd och priset för förvaltningsuppdraget.

3. att ge teknik- och servicenämnden i samarbete med KS förvaltning i uppdrag att genomföra en risk- och konsekvensanalys för en organisationsförändring enligt punkt l

4. att i samband med att AB Landskronahem tar över förvaltningsansvaret enligt punkt l överföra ägandet av berörda egendomar från teknik- och servicenämnden respektive stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

5. att ge KS förvaltning i uppdrag att utveckla ägarrollen i samarbete med AB Landskronahem enligt punkt 4 genom att dimensionera lokalförsörjningsenheten och säkerställa nödvändig kompetens inom denna.

6. att ge KS förvaltning i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett framtida överförande av stadens fastigheter till AB Landskronahem eller annat av staden helägt bolag.

7. att senast 2017-05-0 I återkomma med förslag till beslut enligt

Läs att-sats 3 Jonas, vi kommer att göra en risk- och konsekvensanalys av förslaget. Staden spelar inte monopol med Landskronabornas pengar och tillgångar, som du påstår, utan staden och Sverigedemokraterna försöker nu ta ett helhetsgrepp om stadens kommunala fastigheter som tyvärr förfallit under år av van(s)tyre.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Har inte sjuka och funktionshindrade någon betydelse i Landskrona?

2017-03-20 09:52

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17/3-17 behandlades en motion från Sverigedemokraterna kallad ”Föreningsbidrag”.
Motionen som jag skrev är en del i en längre satsning från Sverigedemokraterna för sjuka och funktionshindrade i Landskrona.
Satsningen gäller att på flera olika ”fronter” skapa en jämlikhet för de som har haft oturen att på ett eller annat sätt drabbats av sjukdom eller olycka vilket medför att man får det jobbigt i tillvaron.
”En sjuk eller funktionshindrad person har inga speciella behov utan vanliga behov som kräver speciella sätt för att kunna fungera” kloka ord som jag tyvärr inte vet ursprunget till.
Åter till motionen som i sin kärna syftar till att jämställa ett antal föreningar som sysslar med råd, stöd och gemenskap för sina respektive drabbade medlemmar att kunna få lokalbidrag.
Dessa föreningar dras ofta med en tung ekonomisk situation då deras medlemsunderlag endast finns bland de som drabbats.
Det är ju inte så precis att man en vacker dag som helt frisk får iden att gå med i t.ex. RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) t.ex.
Men som det visade sig efter votering i kommunstyrelsen så röstade både treklövern och Socialdemokraterna helt emot att ge dessa organisationer den hjälp de behöver och helt klart förtjänar.

Jag skulle gärna höra ifrån t.ex. Torkild Strandberg eller Jonas Esbjörnsson om vad de har emot sjuka, funktionshindrade och deras föreningar!

Lars Ekvall (SD)
Kommunstyrelseledamot


Landskronahem för vem?

2017-03-20 09:31

På kommunstyrelsen behandlades ärendet att låta föra över förvaltningen av alla kommunala fastigheter till Landskronahem.

Det finns i dag inte några ekonomiska eller riskanalys av detta. Den kommunala bostad- och fastighetspolitiken är inte något monopolspel av Landskronabornas pengar och tillgångar.

Allmännyttan måste ha en annan uppgift än att förvalta kommunala fastigheter och det är att bygga och utveckla  goda bostäder för alla. För vad är annars nyttan med allmännyttan?

Först säljs stora bestånd ut ifrån Landskronahem till privata aktörer och efter det försöker man nu göra om Landskronahem till ett renodlat förvaltningsbolag av verksamhetslokaler.

Vad vill den borgerliga kommunledningen med stöd av SD med allmännyttan? Om man menar allvar med att minska klyftorna behövs en inkluderande bostadspolitik. Med denna politik står Landskronas bostadspolitik inför en återvändsgränd.

Landskronahem står inför ett vägskäl. Vi Socialdemokrater vill välja vägen mot att upprätthålla den ursprungliga generella uppdraget, att bygga och utveckla bra bostäder till alla.

I dag riskerar den borgerliga kommunledningen tillsammans med SD att driva Landskronahem mot en mer selektiv karaktär, där bostäderna vänder sig mot inkomstfattiga hushåll, det som i resten av Europa kallas för social housing. De höga kraven på bostadsmarknaden drabbar framför allt ungdomar som debutanter på bostadsmarknaden. Om inte allmännyttan släpper in denna grupp, vem ska då göra det? Landskronahem ska välja vägen mot goda bostäder för alla om Socialdemokraterna hade styrt.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Ska vi alla bli elitfotbollsspelare?

2017-03-20 09:07

Jag har spelat i lagen IK Wormo och Bois, där handlade allt om att vinna. Jag mådde alltid dåligt efter träningar och matcher. Det kändes som om att jag inte hade någon glädje kvar. Jag vill inte att andra ska behöva känna det jag kände. Och därför undrar jag, varför kan man inte spela fotboll för skojs skull. Behöver allt handla om att vinna?

Vi vet ju att det är viktigt att röra på sig och därför anser jag att alla idrottsklubbar ska vara öppna för alla och inte bara tänka på att vinna.

Om man är med i ett lag eller i en klubb är det viktigaste gemenskapen. – Om allt handlar om att vinna, kommer många att hamna utanför den gemenskapen.

Det är därför jag tycker man borde få spela fotboll för skojs skull.

Fatjon Fetaj 12 år


Svar till Lena Nilsson

2017-03-17 16:38

Som svar till Lena Nilssons reaktion till min insändare angående torget.
Jag ville bara få igång en debatt om det tuffa klimatet för många butiker
i stan,inte minst de i city med höga hyror och internet-handeln som gör
att många har svårt att klara det framöver.
Hoppas att jag har fel såklart.

Alexander Halldén


Europaspåret

2017-03-15 10:21

Första gången jag hörde talas om stadens planer på en Öresundstunnel till Köpenhamn från Landskrona så trodde jag att ledningen i Stadshuset drabbats av hybris. Men ju fler gånger jag mött företrädare för stadens ledning och hört deras argument för Europaspåret, ju mer blir jag övertygad om logiken i deras argumentering.

Svårigheten ligger inte i trovärdigheten för projektet utan i att få politikerna i Malmö och Helsingborg, framför allt, att inse att detta är fullt genomförbart. Jag tycker att Landskronas agerande i denna fråga är ytterligare ett tecken på det självförtroende, som i dag genomsyrar hela Landskrona. Staden är progressiv och har visioner för framtiden. Det som hänt i Landskrona de senaste fyra, fem åren gör mig stolt över att vara Landskronit. Det är bara tråkigt att jag kanske är för gammal för att få uppleva Europaspårets genomförande!

Björn Lind


Torghandel

2017-03-14 14:21

Blev ledsen när jag läste Halldens förslag om att göra vårt fina Rådhustorg till parkeringsplats. Om det är något som skulle avskräcka mig från att shoppa i stan så är det just en trist parkeringsplats.
Är glad att man nu har beslutat sig för att ta bort trist och ful klädeshandel och skräpig loppis. Hoppas nu på fräsch torghandel med blommor och grönsaker, som i många andra sydsvenska små och stora städer.

Lena Nilsson


Angående nytt kallbadhus

2017-03-14 14:01

Så klart att i vår fina kuststad skall det finnas ett modernt kallbadhus för alla intresserade.
Äntligen och stort beröm för detta lovvärda initiativ om nu projektet går iland efter alla turer i långbänk.  Dessutom är det ett mycket bra läge vid den del av staden som kanske visar upp sin bästa sida.

Olle Pålsson


Torghandel/parkering

2017-03-10 11:09
Angående debatten om torghandeln så förstår jag och många andra vill romantisera detta om ett blomstrande myller av folk på torget som vid förra sekelskiftet.
 
Men handeln har ju förändrats otroligt mycket sen dess och vill vi ha några butiker kvar i stadskärnan inom ett väldigt snar framtid så får vi kanske tänka om.
 
Torget skulle kunna användas som kundparkering dagtid exempelvis mellan ca 10-18 och helger 10-15 med en infart/bom närmast Rådhuset på Storgatan. Denna skulle öppnas och stängas automatiskt morgon och kväll.
 
Tyvärr skulle detta medföra att torghandeln skulle offras men den kan kanske flyttas till kasernplan närmast Eriksgatan.
 
Alexander Halldén


Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser