PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Esbjörnsson

2017-06-13 16:33

Norrstad ska förändras. I dagarna har polisen satt upp området på sin lista över särskilt utsatta områden i Sverige. Detta är bra. Det understryker allvaret, och rätt hanterat kommer det att bidra till att göra området till en fungerande, trygg del av Landskrona.

Jonas Esbjörnsson har konsekvent förminskat problemen i området och lika konsekvent motsatt sig alla de beslut som nu lägger grunden för förändringen. Man har sagt nej till att ansluta området till resten av staden med en ny väg. Nej till att sälja vissa av Landskronahems fastigheter för att finansiera förändringen. Nej till att tillsammans med en privat Serneke utveckla idrottsplatsen till ett unikt rekreationsområde och besöksmål. Och nej till fastighetsbyten som görs för att underlätta utvecklingen av området. För mig är det direkt uppseendeväckande att ett parti så totalt kan förneka verkligheten och abdikera från ansvaret att göra något åt problemen.

Så till några påståenden Jonas Esbjörnsson gör:

1. ”Utflyttning av Landskronahems huvudkontor”. Kontoret flyttades inte. Det brändes ned och ingen dömdes för brottet.

2. Gymnasieskolan revs efter att ha angripits av svartmögel efter en usel renovering. (Utförd under s tid mot vår vilja)

3. Affären flyttade inte – även den brändes ned.

4. Vårdcentralen slogs samman med den på Västra fäladen, några hundra meter bort. (S) lovade i valrörelsen att en ny vårdcentral skulle öppna i Karlslund. S styr regionen sedan 3 år tillbaka, men någon ny vårdcentral har de, som röstade för detta, inte sett till.

Vi har presenterat ett omfattande program för att förändra Karlslundsområdet. Detta förverkligas nu, och kommer att understödjas av polisens nya, realistiska syn på området. Det enda Jonas Esbjörnsson och hans socialdemokrater gjort och gör i detta är att förneka problemen och säga nej till varje steg i förändringen. Vill man på allvar förändra en stad räcker det inte med att skriva önskelistor.

 Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande, Liberalerna


Utsattheten i Karlslund - vad kan göras?

2017-06-12 10:22

Polisens nationella operativa avdelning (NOA) har lagt till Karlslund på listan över särskilt utsatta områden. Mer om detta ska vi få veta i eftermiddag.

Under tio års tid har nu Torkild Strandberg (L) haft ansvaret med stöd av SD och vi kan nu konstatera att utanförskapet och segregationen har ökat. Landskrona behöver inte ny väg över Landskrona Ridklubbs hästhagar och mer besparingar i välfärden utan Landskrona behöver jobb och utbildning.

Under de senaste åren har Norrestad/Karlslund varit utsatt för en omfattande nedläggning av offentlig service. Området är i behov av en god offentlig service för att det ska skapas en social stabilitet och en integrerande samhällsmiljö. Listan på avvecklade verksamheter kan göras lång. Här finns bland annat utflyttning av Landskronahems huvudkontor, vårdcentral, gymnasieskolan, projekt 261, Komvux men även den kommersiella servicen med affärer har åsidosatts.

Nu kommer kommunledningen att hänvisa till det arbete som Landskronahem initierat i området. Jag upprepar min fråga. När ska de boende i området få delta i det samtalet?

Landskrona brottas sedan många år med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. Unga människors arbetslöshet är ett hot mot demokratin eftersom hopplösheten kan få fäste och utlösa kriminalitet eller allmän håglöshet.

För oss socialdemokrater är kampen mot arbetslöshet den viktigaste frågan för framtiden. Sociala och ekonomiska klyftor beror i stor utsträckning på hög arbetslöshet och skapar grund för otrygghet och social misär. Ett sådant samhälle vill vi inte ha.

Den direkta brottsbekämpningen är ett nationellt ansvar genom polisen. Polisen ska förebygga och bekämpa brott. Den har en viktig roll för att människor ska känna sig trygga.

Trygghet skapas inte igenom ökad segregation. Väsentligast för att göra samhället tryggare är att satsa på välfärden och minska klyftorna, inte ökade klyftor.

Jonas Esbjörnsson
Oppositionsråd (S)


På tal om festligheter

2017-06-12 09:23

Jonas Esbjörnssons (S) uttalande, såsom det återgavs i media, ”Festen är slut”, har nu Sverigedemokraterna (SD) nappat på. Här på Planket utlöste mitt inlägg ”Kloka ord Jonas Esbjörnsson” 2017-06-05 således en inspelning från kommunalrådet Stefan Olsson (SD). 2017-06-09 är rubriken på Stefans insändare ”Festen fortsätter, Jonas Esbjörnsson!”

Efter redovisning av Treklöverns (M+L+MP) resp. Socialdemokraternas (S) budgetförslag 2018, 2019 och 2020 skriver Stefan: ”Precis som statsminister Löfven verkar Jonas Esbjörnsson varken ha koll på orden eller siffrorna.” WELL! Nu har Stefan skrivit fel – nämligen ”mkr” istället för tkr!

Men ändå – bortsett från detta – är Jonas Esbjörnssons budskap tydligt. Skillnaden 14 miljoner under en treårsperiod kan tyckas vara mycket. Men, men…

Det är en klargörande varningssignal från Jonas. Han är och har inte varit ensam. Sen är ju frågan hur varningssignalen förpackas. ”Don’t come and tell, ring this bell like hell.”

Urban Bäckström, då VD i Svenska Näringsliv, tidigare Riksbankschef, skrev bl.a. följande på DN Debatt 2011-05-08: ”Groggbordet måste bort när festen är som roligast.” Så är det kanske dags att hantera situationen nu. Den som läser Dagens Industri, den 9 juni 2017, möts av annonser, eleganta villor i Stockholmsområdet: Pris 100.000 (etthundratusen) kronor per kvadratmeter. Sandvången i Landskrona såldes för 10.000 (tiotusen) kronor per kvadratmeter. Landskrona i förortsperspektiv, kan man säga.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Svar till Stefan Olsson (SD)

2017-06-12 09:01

För oss Socialdemokrater är en annan färdriktning mot ett rättvisare och jämlikare Landskrona en vilja om ett bättre samhälle, där välfärden rustas upp och inte rustas ner. För oss är investeringar på en ny idrottshall, upprustning av Exans fotbollsanläggning, satsningar på att bli Sveriges barnvänligaste stad och Sveriges klimatsmartaste stad med goda gång och bra cykelbanor i hela Landskrona viktigare prioriteringar än att bygga en väg över Landskrona Ridklubbs hästhagar.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Festen fortsätter, Jonas Esbjörnsson!

2017-06-09 16:42

Festen är slut!
Så inledde socialdemokraternas kommunalråd Jonas Esbjörnsson den presskonferens som han kallat till för att presentera sitt partis budget för 2018.

Med festen menar Jonas Esbjörnsson den investeringstakt som gällt de senaste åren för Landskrona stad. Går man igenom Treklöverns och Socialdemokraternas investeringsbudget, så är det mycket som skiljer sig på sista raden.

För 2018 vill de styrande investera för 291 112 mkr.
Socialdemokraterna vill investera för 271 612 mkr.
En differens på 19 500 mkr.

För 2019 vill de styrande investera för 276 252 mkr.
Socialdemokraterna vill investera för 309 752 mkr.
En differens på 33 500 mkr.

För 2020 vill de styrande investera för 243 311 mkr.
Socialdemokraterna vill investera för 243 311 mkr, alltså samma investeringstakt som de styrande. 

Perioden 2018-1020 investerar (s) för 14 miljoner mer än det liggande förslaget.

Man slutar inte att förvånas över Jonas Esbjörnsson. Att med stora ord beklaga sig över att andra investerar för mycket, och kalla det ”att festen är slut” och sedan lägga ett förslag som investerar 14 miljoner mer är ju helt obegripligt. Precis som statsminister Löfven verkar Jonas Esbjörnsson varken ha koll på orden eller siffrorna.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Grattis till alla studenter

2017-06-09 11:18

I dag går ungdomarna ut ifrån gymnasiet och sjunger om studentens lyckliga dagar och samtidigt ligger framtiden framför ungdomen.

Vi socialdemokrater önskar alla studenter i Landskrona lycka till.

Landskrona brottas sedan många år med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. Unga människors arbetslöshet är ett hot mot demokratin eftersom hopplösheten kan få fäste och utlösa kriminalitet eller allmän håglöshet.

För oss socialdemokrater är kampen mot arbetslöshet den viktigaste frågan för framtiden. Sociala och ekonomiska klyftor beror i stor utsträckning på hög arbetslöshet och skapar grund för otrygghet och social misär. Ett sådant samhälle vill vi inte ha.

Landskrona ska vara en motor i regionens näringsutveckling. Därför bör vi arbeta aktivt för att värna och utveckla det näringsliv som finns och för de nya företag som flyttar till Landskrona
Vid ökningen av arbetstillfällen i kommunen bör man satsa på klimatsmart miljö. De olika energiformerna tillsammans med universitet och nya klimatutbildningsprogram på gymnasie- och högskolenivå. Besöksnäringen måste utvecklas. Den behöver en väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv. Evenemangen i Sverige ökar och Landskrona har en chans att vara en viktig del av utvecklingen. Särskilt idrottsevenemang har Landskrona tidigare varit duktig på.

Ett lokalt kunskapslyft ska förbättra matchning mot arbetsmarknaden. De yrkesförberedande gymnasieutbildningarna är viktiga och måste vara anpassade så att de kunskaper som eleverna förvärvar är omedelbart användbara i yrkeslivet. Komvux ska berikas med fler yrkesinriktade kurser som bygger på både Landskronas och regionens industriella struktur och tradition men också på nya framtidsbranscher. Ett livslångt lärande innebär möjligheter till omskolning och ny utbildning mitt i livet. Utbildning ska uppmuntras och vara både en personlig som yrkesmässig språngbräda, det ska löna sig att stanna kvar.

Därför vill vi Socialdemokrater i Landskrona arbeta för:

En högskoleetablering till Landskrona
En satsning på ett lokalt kunskapslyft
Satsningar på yrkesutbildningar
Att arbetet med Landskrona tillväxt fortsätter

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen 


Biltrafiken i Borstahusen

2017-06-09 09:34

Ja det skrivs ju en del om “Motorvägen i Borstahusen”. Jag förstår kanske inte riktigt vad det handlar om, jag vet bara att biltrafiken till och från Borstahusen är ett miljöproblem. Problemet är större än att man kör fort på Erikstorpsvägen. Borstahusborna verkar till större delen vara bilburna, i varje fall när man ser de mestadels tomma bussar som går till och från samhället. Det har ju nu byggts två påkostade rondeller längs Hälsingborgsvägen för att serva dessa bilburna trafikanter, och det vore bra om man utnyttjade dem. Dessutom har Strandvägen byggts om för en större summa pengar av egentligen okänd orsak, var det för att tillåta motorvägstrafik även där samtidigt som hastigheten sänktes till 40 km/h?

När Strandvägen stängdes av under ombyggnaden minskades trafiken drastiskt på bostadsgatorna Artillerigatan, Karl XI:s väg och sannolikt även Föreningsgatan eftersom många bilburna Borstahusbor väljer den vägen även när de ska ut ur stan söderut. Speciellt Artillerigatan och Föreningsgatan är gator där många människor rör sig, bland dem många barn, rörelsehindrade och pensionärer. Dessutom går denna trafik genom rekreationsområdet Granet. Jag hoppas att stadens gatukontor passade på att göra trafikmätningar under avstängningstiden!?

Vad jag vill säga är att med tanke på expansionen i Borstahusen är det viktigt att den ökande biltrafiken leds via vägar som tål ökad biltrafik som Hälsingborgsvägen och Löpargatan. Sen är det en polisiär eller vägteknisk fråga (med trafikhinder) att se till att folk följer trafikreglerna.

Min åsikt är att Strandvägen bör stängas av för söder/norrgående biltrafik för större delen av Borstahusen och endast de som bor längs södra delarna av Strandvägen och Borstahusen bör tillåtas att använda den vägen. Den skulle egentligen kunna stängas av helt utom för kollektivtrafik söder om själva samhället. För övriga innebär det väsentligen oförändrat lång väg till centrum eller till södra in/utfarten om man kör Hälsingborgsvägen eller Löpargatan och sedan Ringvägen om man ska till utfarten. Det är väl ändå inte meningen att alla investeringar som görs i Borstahusen ska drabba andra invånare med en sämre miljö?

Per Nordlund


Attraktiva hyresrätter – WHY NOT?

2017-06-09 09:27

Det ska fan vara bostadsdirektör i Landskrona. Hur har det egentligen gått till under årens lopp? Varför kör politikerna hela tiden fast i bostadsröran?

Den som vill få en överblick – över vad som planerats, diskuterats och genomförts i Landskrona under åren – kan t.ex. läsa ”HSB, 60 år med kvalitet, HSB Landskrona 1933 – 1993” publ. 1993 samt ”Det trygga Landskronahemmet /AB Landskronahem 1942 – 1992” publ. 1992.

Dessa skrifter tillkom som sagt 1992/1993. Det var lite av tillfälligheternas spel att den svenska bankkrisen brutit ut då . Funderade aktörerna i Landskrona över konsekvenserna lokalt av det som inträffade? Det har gått 25 år sedan dess.

I dag diskuteras bostadspriser, byggboom etc. dagligen i media. Varför komma dragandes med dåliga nyheter? Vad ska vi (!?) bygga i Landskrona? Vem har svaret? Hur ser beslutsunderlaget ut? Bygga allt för alla överallt? I mingelsnacket efter en sammankomst i Stockholm fick jag för 8-9 år sedan kommentaren: ”Du vill bygga om en hel stad!?” Jag hade presenterat ”de sju” direktörernas förslag, lite omstöpta, som mina egna. Ett annat uttalande, från en ledande bankman, var ”Vi lånar ut pengar för att få dem tillbaka.” Erfarenheterna från 90-talskrisen på bostadsmarknaden i Landskrona talar sitt eget tydliga språk.

När försäljningen av attraktiva, nyrenoverade s.k. köpelägenheter i centrum gick i stå, då 1992, så var goda råd dyra. Fram med regelboken, måhända kunde hyresrätten reda upp situationen. Erfarenheten visade att det var möjligt att hyra ut dessa mycket attraktiva bostäder på den regionala bostadsmarknaden.

Vi kunde i svenska och danska media läsa om inflyttning från Danmark till Landskrona. Om man nu ska fundera över att flytta till Öresundsregionen och då välja Landskrona så ligger det onekligen en hel del i att kunna erbjuda riktigt attraktiva hyresrätter i Landskrona (t.ex. tack så gärna tomten). Dessutom, anständigheten bjuder också att unga ”halvfattiga” inte ska behöva deltaga i en bostadskarusell – bosätta sig i en bostadsbubbla och i förlängningen tvingas betala dubbla hyror.

PS. I inledningen av skriften ”Det trygga Landskronahemmet” skriver författaren: ”I Landskrona var byggmaskinernas dån så våldsamt att man till slut inte hörde varningssignalerna om överproduktion.”

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet och fastighetsägare


Helena Fremle ännu en kvinna som tvingas bort från chefspost

2017-06-07 15:23

Helena Fremle är bara en i raden av starka och kompetenta kvinnor som kommunledningen de senaste åren tvingat bort från sina positioner. De insatta minns säkert intrigspelet när den förra kommundirektören Susanne Öström kände sig tvingad att säga upp sig då hennes arbetsuppgifter kraftigt skulle beskäras och en ”överrock” tillsättas. Tyvärr finns det flera exempel på liknande agerande där starka, kompetenta kvinnor tvingats lämna sina tjänster i stadshuset, och nu fortsätter agerandet när man vill peta Landskronahems VD och det blir kanske fler.

De argument som Kenneth Håkansson framför är konstruerade med enda målsättningen att bli av med VD. Redan under förra mandatperioden diskuterades frågan om att omvandla ett antal av Landskronahems lägenheter till bostadsrätter, men det stod ganska snart klart för oss i styrelsen att detta inte skulle vara helt enkelt, dels p.g.a. lägenhetsbeståndets karaktär men också p.g.a. sammansättningen på hyresgästerna. Den analys som då gjordes bekräftade detta, så Helena Fremles slutsats är även idag helt korrekt. Och detta borde även Kenneth Håkansson vara införstådd med, i synnerhet om man tänker på hans bakgrund som HSB-bas i Landskrona.

Det som är förvånande är att Kenneth Håkansson kan agera så självständigt i styrelsen, detta då det i styrelsen idag sitter personer som förrförra mandatperioden mycket kraftigt och med all rätt agerade för att just Helena Fremle skulle ta över VD-posten efter Göran Jingborg. Har Kenneth Håkansson verkligen en helt ”frivillig” majoritet av styrelsen bakom sig, eller viner ”allianspiskan” igen?

Eftersom slutsatsen är att det knappast går att förändra några hyresrätter till bostadsrätter så innebär detta att VD:s arbetsuppgifter i grunden inte förändras så mycket som Kenneth Håkansson vill påskina. Att utveckla det befintliga beståndet i enlighet med planerna för Karlslund/Norrestad är ett normalt förändringsarbete som nuvarande VD faktiskt har en bra kompetens för att klara av.

Men tyvärr är nog loppet redan kört och det återstår bara att önska Helena Fremle lycka till på nästa jobb. Kanske hade bästa lösningen dock varit om bolaget istället bytt till en helt självständig styrelseordförande.

Leif Thorsell
Tidigare moderat styrelseledamot i Landskronahem.
Numera opolitisk landskronit


Angående motorvägen i Borstahusen

2017-06-07 13:34

Instämmer helt med Alexander Halldéns och Håkan Lans insändare om
“Motorvägen i Borstahusen”.

Jag har mest erfarenhet av raksträckan mellan Norra Fiskehamnsgatan och Bästemansgatan, där en hel del bilister verkar ta sats och accelerera farten.
Samtidigt som man ganska ofta satsar på att lägga sig till vänster om refugen.
Erikstorpsvägen bör smalnas av, eller förses med farthinder. Och framför allt bör det finnas övergångsställen innan det händer något allvarligt.
Jag upplevde själv en obehaglig incident när jag klev av bussen och skulle över gatan.
Det verkar också som om farten och trafiken ökat sedan Nya Borstahusen byggts. Tydligen väljer allt fler att köra via Erikstorpsvägen nu?
Som det är nu inbjuder tydligen inte de andra vägalternativen till att köras på.

Lena NilssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser