PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 8:e december
Dagens namn: Virginia

Svar till Johan Laurin

2017-10-23 10:18

Du påstår att vi är ett enfrågeparti! I mitt inlägg tog jag mycket riktigt upp ett ämne eller
kanske snarare två då jag både skrev om bostadssituationen och problemet med arbetslösheten. Men det var bostadsfrågan jag lade mitt fokus på. Det är ganska komplicerat om jag i ett enda inlägg ska ta upp alla de frågor som vi har i partiet. Jag tycker det känns bättre att ta varje fråga och ämne var för sig. Din liknelse beträffande städning tänker jag inte ens kommentera då jag anser den vara icke relevant och ganska löjlig.

Avslutar med några rader där det också framgår vilka lösningar vi hade velat se istället för det som sker nu. Den uppkomna situationen och dess konsekvenser visar tydligt att anvisningslagen ser ut att bli ett misslyckande inom den förda migrationspolitiken, då kommuner tvingas att missbruka eller bryta mot anvisningslagen. Istället för att skapa flyktingläger på Migrationsverkets anläggningar i bostadskrisens Sverige, har vi påtalat att det vore bättre med direkt hjälp i krisens närområde. Vi kan då hjälpa ännu fler, där det i dag saknas tillräckliga resurser. Det skulle också ge bostadsmarknaden en välbehövlig chans att återhämta sig och bli en början till en sundare bostadspolitik.

Mona Andersson


Nytt svar till Mona

2017-10-20 14:41

Bästa Mona,

Jag tänkte förvalta denna straffspark mot öppet mål så varsamt jag kan.

Är det inte precis därför man ska rösta på SD? Ett enfrågeparti som inte ens vill ta i sin kärnfråga är väl knappast ett sätt att få röster?

Du skriver att om vårt land haft en reglerad och ansvarsfull invandringspolitik så hade problemen aldrig uppstått. Detta argument förstår jag, men när du samtidigt säger att man inte ska rösta på SD för att ”städa upp” så undrar jag vem man då ska rösta på?

För retorikens skull tar vi städning som exempel.
Tänk dig att en grupp människor går in i en lokal. Lokalen är smutsig eftersom de tidigare gästerna inte städade upp efter sig. Gruppen ser sig omkring och hittar en person i gruppen med dammsugare, mopp och hink. Personen marknadsför sig som lokalvårdare. Men när det är dags för gruppen att välja vem som är mest lämpad för detta, så vill den personen inte ta jobbet. Personen slår istället ifrån sig ansvaret och säger att om bara de tidigare gästerna gjort sitt jobb hade det inte behövts städas. Då tar övriga gruppen kontakt med de tidigare gästerna som tar sitt ansvar och städar. Individen med mopp och hink har därmed inget syfte längre.

Är SDs tid förbi? Om inte ens medlemmar i egna partiet har idéer eller tankar kring lösningar, utan bara är intresserade av att skylla ifrån sig så har man spelat ut sin roll? Indirekt säger du till mig att en röst på SD är bortkastad, jag bör istället kontakta de andra partierna och se till att de ändrar sin agenda för de är de enda som kan rätta till de problem du nämner.

Att samtidigt också blunda för dagens situation genom förnekelse är märkligt. SD behöver inte presentera lösningar, för om bara problemen aldrig uppstått så hade ju inga lösningar behövts. Det är det som är problemet. Att problemen uppstod. Inte att de behöver lösas. En röst på SD är alltså inte att lösa nuvarande problem i samhället. Eller?

Johan Laurin


Kommentar till Johan Laurin

2017-10-20 09:30

Du efterfrågar lösningar vad gäller de aktuella problemen på bostadsmarknaden. Det är väl
knappast SD som ska”städa upp”  efter de etablerade partiernas havererade invandringspolitik.

Att ta emot så många flyktingar på så kort tid som vårt land har gjort, påverkar så klart
efterfrågan på bostäder. Man behöver inte vara matematiker för att förstå problematiken i
detta. Självklart är det ju också så att det är kommunerna som tvingas att ordna bostäder till de flyktingar som Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd till.

Självbestämmanderätten för kommunerna har genom nya lagar begränsats rejält. Så verkligheten är den att de flyktingar som Migrationsverket anvisar till vår stad och också till andra kommuner, får förtur i bostadskön. Det jag menade med mitt inlägg är att det här skapar en stor orättvisa gentemot de egna kommuninvånarna.

Om vårt land hade haft en reglerad och ansvarsfull invandringspolitik så hade ju de här
problemen aldrig uppstått och inga lösningar hade heller behövts!

Mona Andersson


Vad menar du Tommy?

2017-10-19 15:09

Hej Tommy (f.d. Universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet)

Jag finner din fråga smått bisarr kring valfrihet i skolan:
”Vem bestämmer över sjuåringens liv? Ofta blir det föräldrarna.”

Vad menar du med frågan? Är det att föräldrar inte är lämpade att bestämma åt sina barn?
Menar du att någon annan ska välja åt dem och vem är det?
Är det staten? Kommunen? Du?

Bara för att du haft en uppväxt på ett sätt, innebär inte det att det är sanningen och vägen som alla ska välja.

Valfriheten är väl just precis det. Valfrihet. Att de kan välja skolan som ligger nära, eller lite längre bort.

Debatten härmed öppnad.

Johan Laurin

 

 


Svar till Mona (SD)

2017-10-19 15:03

Hej Mona,

Du benämner ett antal problem och skuldbelägger också andra partier i ditt inlägg om bostadsmarknaden, men det vore nog vettigt att om du vill marknadsföra ditt partis politik, att du samtidigt ger ett förslag till lösning. Att som politiskt engagerad bara ”hoppas att de statliga bidragen fortsätter betalas ut” är lite tunt. Vad är ditt och SD:s förslag på lösning?

Johan Laurin


Svårt för unga på bostadsmarknaden

2017-10-18 14:42

De flesta ungdomar vill av naturliga skäl flytta hemifrån i rimlig tid men eftersom det är konkurrens på bostadsmarknaden så är det inte helt lätt för den här gruppen. Har en ung person en inkomst finns det en liten chans att få en lägenhet men utan arbete är det i princip omöjligt. Men den främsta orsaken till att det har blivit så här, är att ensamkommande ungdomar upp
till 21 år, har företräde på bostadsmarknaden. Lagen säger nämligen att det är kommunernas skyldighet att se till att dessa erhåller en bostad. Likaså gäller detta för de personer som har fått uppehållstillstånd och blir placerade i kommunerna, då också respektive kommun blir ansvarig för att ge dessa en bostad. De här lagarna har tillkommit eftersom många flyktingar kommit till vårt land och då regeringen och alliansen skapat nya förordningar som inskränker kommunernas självbestämmanderätt. Det här gör ju att det blir en stor orättvisa på bostadsmarknaden. Egentligen är det märkligt att Landskrona stad och även andra kommuner godtagit de här bestämmelserna. Det blir ju de egna invånarna som blir åsidosatta och får
svårare att etablera sig på bostadsmarknaden.

Det är både den förra och den nuvarande regeringen som har skapat en situation vilket orsakat en stor belastning för kommunerna. Det är visserligen högkonjunktur inom byggsektorn men det är ändå inte tillräckligt för att lösa bostadskrisen. Det var ju inte precis planerat att så
många flyktingar skulle komma till vårt land. Företrädarna för de etablerade partierna reagerade inte i tid, därav den uppkomna situationen. De här människorna ska också etablera sig på arbetsmarknaden där man redan nu ser stora problem. Många har dålig utbildning eller ibland ingen alls och de är präglade av sin egen kultur. Landskrona stad har startat upp
satsningen “enkla jobb” och det är naturligtvis behjärtansvärt att försöka göra något men det kommer inte att räcka till. Redan i dagsläget har staden en hög arbetslöshet och kommer det då hit ytterligare fler invånare, i många fall utan utbildning, så belastar detta naturligtvis staden. Försörjningsstödet kommer också på sikt att öka eftersom etableringsersättningen från arbetsförmedlingen upphör efter 2 år. Då blir det Individ- och familjeförvaltningen som blir skyldiga att betala ut försörjningsstöd tills personerna ifråga kan skaffa sig en egen inkomst.
Landskrona stad har redan i dag en låg skattekraft och den kommer att bli ännu lägre om fler människor utan inkomst flyttar hit. Vi får hoppas att de statliga bidragen fortsätter att betalas ut annars går Landskrona stad mot en konkurs!

Mona Andersson
Kommunfullmäktigeledamot för SD


I skolans värld

2017-10-16 10:15

Jag har befunnit mig i skolans värld under många år av mitt liv, 1954 – 1986 samt lite 1993 – 94.

Nu handlar debatten om valfrihet och skolresultat.

I min ”skolvärld” gällde följande: Jag bodde på Suellsgatan (14) med min mamma och pappa – inga syskon. Min mamma var hemmafru.

Jag gick på Albanoskolan och behövde bara passera Fabriksgatan på väg till skolan (1954-1959). Utanför porten fanns: konditori, charkuteri mjölkaffär m.m.

Jag gick hem på middagsrasten. Hemma fanns *****-ig service, 24 timmar per dygn, under alla år.

Sedan blev det läroverket i Landskrona 1959-1967.

Åren 1959-1965 var min gångväg (alt. cykel-) till läroverket 1.000 meter.

Efter flytten till Enoch Thulins väg, 1965, blev skolvägen längre.

Landskrona förändrades under åren. Vad är poängen? Jo, frågan om valfrihet. Vem bestämmer över sjuåringens liv? Ofta blir det föräldrarna. Men vad tycker barnet eller barnen, som ska släpas upp mitt i natten för att bussas/bilas till en skola som ligger flera kilometer från hemmet. Och sen hämtas av stressade föräldrar. Allt det slapp jag.

Senare, efter studentexamen, blev det Lund, som student och lärare i skatterätt, – nära, bra och bekvämt. Så ska det väl vara, eller hur?

Detta sagt som utgångspunkt för en lokalt förankrad skolpolitisk debatt!

Tommy Jonasson
f.d. Universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Bara BoISare

2017-10-12 10:43

Den här veckan när det åter är fotbollsfeber i Landskrona tänkte jag göra en enkel tillbakakoppling till 50-talet.

Då hade jag fotboll omkring mig nästan dygnet runt. Min familj bodde då på Norra Infartsgatan 22A. Vägg i vägg med oss bodde Roland Forsberg med fru och dotter. På första våning mot gården Roy Österlund, båda dess halvbackar (mittfältare med dagens vokabulär).

Som om inte detta var nog fanns det ytterligare en halvback som flyttat från Atleten till BoIS – Bengt Hansson. Han jobbade i herrekiperingen längst ner i huset.

Från vår balkong kunde jag se på tisdags- och torsdagskvällar hur HP, Hasse Persson, stannade med sin cykel på andra sidan gatan (på Thomassons sida) och väntade på att få sällskap ut till Idrottsplatsen i Karlslund med Roland.

Själv sålde jag matchprogram framför den vita portalen in till arenan.

Lennart Andersson


En torgrunda till

2017-10-10 13:54

Tommy anser att jag måste leva kvar i en svunnen tid när jag menar att Landskrona stad har skyldighet att följa ordningslagen. De regler, sortimentsbegränsning m.m. som fick bakläxa av Länsstyrelsen tillämpar staden ändå.

– Rättelse, det är inte kommunen som lägger beslag på torget vid enstaka tillfällen. Att så sker, blir alla hyresgäster informerade om, och det ligger i det allmänna utrymmets natur. Därav den låga avgiften. Blir man kinkig för det, bör man söka sig till en annan handelsform, skriver Tommy.

Påståendet uppfattar jag som ett panikartat uttalande av Tommy i ambitionen att förringa det faktum att staden kan upplåta torget till annan verksamhet utan att torghandlaren som betalat för plats på torget erhåller kompensation för detta.

– Utan att skjuta till en krona själva, får torghandlarna gratis marknadsföring och del av övriga handlares insatser, påpekar Tommy. Och menar att torghandlarna ökar sin försäljning vid sådana tillfällen.

Att dessa insatser ökar torghandelns försäljning torde Tommy inte kunna träda i bevis, däremot uteblir försäljningen helt när torget tas i anspråk för andra insatser, påpekas även att det kommer många besökare till torget (centrum) onsdagar och lördagar tack vare alla torghandlares närvaro. Hur många det blir i fortsättningen som fortsätter att sälja på torget när de nya reglerna och hyreshöjningen med över 90% träder i kraft återstår att se.

– Stig, du drar upp en massa nackdelar för torghandlarna jämfört med handlarna. Varför vet jag inte, där finns inga meningsskiljaktigheter handlarna i mellan, Skriver Tommy.

Att torghandlare överklagar stadens beslut tyder i varje fall på stora meningsskiljaktigheter mellan torghandlare och staden och ditt agerande kan knappast tolkas på annat vis än att så är fallet även mellan den bofasta handeln och torghandlarna.

– Torghandlarna behöver inte stå för; egen marknadsföring, ventilation, elkostnader, handikappanpassning, lokalförsäkringar, glasförsäkringar, inbrottsskydd, Stim- och Samipengar, sop- och renhållningskostnader, inredningskostnader, i restaurangbranchen; kylar, frysar, köksutrustning för ca 1 000 000 kronor, serveringskostnader i form av bord, stolar, dukar, bestick, glas, menyer och inte minst kassasystem kopplat till skatteverket… Är du inte lite tramsig nu?, skriver Tommy.

Den uppräkningen är synnerligen tramsig och i flera delar en ren lögn. Stim avgifter gäller även för den som säljer och spelar musik på torg och marknader. Även avgift till Sami skall, förutom avgiften till stim, betalas för den som enbart spelar musik. Att jag kan dom reglerna grundar sig på att jag tidigare på eget grammofonbolag producerat ca 200 LP-produktioner, samt var den första som skrev och fick till stånd ett avtal med stim om ersättningens storlek för torg- och marknadshandlare som sålde och spelade musik. När det gäller kassaregister gäller samma lag för både den bofasta och handlare på torget. Att torghandlare skall betala en högre hyra per kvadratmeter/år än den bofasta handeln med den motivering som Tommy anför är oacceptabelt.

Stig Wiklund


Svar till Kjell Andersson

2017-10-10 10:09

Svar till Kjell Andersson angående torghandeln:

  1. Besluten för torghandelns ramar är tagna av teknik- och servicenämnden i Landskrona stad.
  2.  Ja, vi tjänstemän har haft dialog med handlarna och lyssnat av deras uppfattning och önskemål. 

 Vänliga hälsningar

Tora Broberg
StadsmiljöchefFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser