PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Lördagen den 22:e januari
2.7°C 4.1m/s
Dagens namn: Vincent, Viktor

Preventivt arbete

2021-06-03 14:34

Onsdag kväll, 22.05 när jag ser två unga grabbar som leker med ett par aluminiumburkar, med ordet ”leker” menar jag att de skjuter dem på parkerade bilar ute på gatan precis utanför mitt fönster.

Jag studerar de bägge under någon minut och ser då att det inte var någon ”olyckshändelse” utan att de med berått mod siktar och träffar några bilar med sina väl hårt preciserade skott!

Jag väljer då att ringa polisen (11414) för att få dit en radiobil som kan dels avbryta vandaliseringen samt även ställa de ansvariga till svars för ofoget.

Samtalet kopplades fram kl 22.11 och de svarade att de skulle vidarebefordra saken omedelbart.

Klockan är i skrivande stund 23.30 och ingen polisbil etc har ännu visat sig på platsen. Grabbarna, som nu ökat i antal, lämnade platsen kl 22.45. (efter några ytterligare sparkar av aluminiumburkar på parkerade bilar)-

Nu tänker jag på begreppet ”preventivt brottsbekämpande” – ett begrepp som jag verkligen tror på och förespråkar. Att slå ner på brott omedelbart, oavsett om de är ringa eller grovt, är av största vikt då man ger tydliga signaler till vederbörande att detta beteende är inte ok och att det blir kännbara konsekvenser om man väljer att t ex vandalisera och ställa till jäkelskap!

Samma sak gäller i skolans värld, oavsett bakgrund eller historia så kan man inte bete sig hur som helst i skolan, ställer man till det och t ex stör eller hindrar övriga elever i klassen så ska det bli konsekvenser omedelbart!

En hel klass kan inte förhindras att lära sig saker på grund av någon enskild som väljer att störa undervisningen.

Jag har största respekt och förstående för att det kan finnas olika förklaringar till vissa beteenden men har dock svårt att se det som en ursäkt.

Den enskilde med dessa problem måste få adekvat hjälp men inte på bekostnad av den övriga klassen och dess undervisningssituation. Man måste ha en särskild undervisningsgrupp där man kan fånga upp dessa elever som ” kan men inte vill” och skapa en motivation och alternativ inlärningsprocedur för dessa elever. Men återigen så ska inte den ordinarie klassen hindras att lära sig planerade moment för att en eller flera inte kan bete sig och följa gängse regler och undervisningsmetodik!

I båda ovanstående reflektioner så vore ett det preventivt att slå ner på dessa situationer så fort det någonsin går då detta på sikt ökar chanserna att de det handlar om får chans att fundera över sitt beteende och förhoppningsvis få en vidare blick och insikt i att ta ansvar och ökad förståelse av allmänt uppförande!

Lars Andersson (SD)


Tången stinker

2021-06-03 10:16

Maken till förvirring för de anställda som gör ett bra jobb men som inte får rätt utrustning eller förutsättningar på kommunens avdelningen Bad & Anläggning att ta bort tången och hårt slit för de mellanchefer med ansvar men utan mandat och högsta chefen som inte kan eller vill ta beslut.

Detta gäller en liten strand som är välbesökt på sommaren i Borstahusen vid Cement längs med Nedre gatan som de boende och badande gäster klagat på i flera år men inte kommer någon vart med. Kanske är det dags att högsta chefen Torkild tar i det en gång för alla då man marknadsför det fina gamla Borstahusen som en underbar del av staden. Ta kontakt med Båstad, Torekov och de andra idyllerna hur man gör med tången där och lär.

Det ligger tång och luktar i vattnet i år igen längs med cement vid lekplatsen och uppe i hörnet vid Pumphuset som verkligen inte inbjuder till varken restaurangbesök utan störande lukt eller bad och om man nu marknadsför Borstahusen så fint så får kommunen också se till att det är fint och lockar besökare från när och fjärran. Det har varit så många klagomål under åren om hur stränderna och Cement sköts gällande bland annat tången så gör en plan och ge chefer mandat och ansvar för att kunna sköta det. Förra veckan och denna veckan tog man bort tång och fortsätter arbetet denna veckan men för guds skull ta nu det som luktar på Cement i hörnet och även i norra hörnet på stranden längs Nedre gatan, den tånghögen som har legat i flera år nu och det börjat växa ogräs och luktat under sommarmånaderna och har lockat till sig insekter och djur. Det är en sanitär olägenhet och det går inte att vistas i det hörnet. 

Har hört att byalaget lagt ner många timmar och möten under många år för att alla ska kunna trivas i Borstahusen och njuta av det fina som finns men hur länge orkar dom?

Elisabeth Svensson


Trafikkultur

2021-05-31 10:58

Eftermiddag, solsken och mild havsbris. Söndag 30 maj 2021. Min 80-åriga mamma och jag, hennes 50-årige son, tar en skön promenad i solskenet. När vi kommer till Strandvägen ska vi korsa den på övergångsstället i höjd med Kalendergatan, för att gå ned till sundet. När man är 80 år är man inte längre så snabb och säker på foten, så vi tittar oss noga för. Först till vänster. Ingen trafik. Sedan till höger, norrut. Ett par hundra meter bort, i höjd med statyn av fiskegumman kommer en silverfärgad Mercedes i låg fart, så vi väljer att gå över eftersom det är god marginal till den bilen. När vi nästan är över hör jag hur den bilen kommer närmare ganska fort, och när jag tittar upp hinner jag precis se hur Du, föraren av denna silverfärgade Mercedes CLS tittar mig rakt i ögonen, styr bilen till höger in mot mig och accelererar kraftfullt. Då befinner vi oss ännu på övergångsstället. Jag känner vinddraget av din backspegel mot ryggen. Jag frös till när jag såg din attack; borde ha hoppat undan istället.

Jag förstår att vi, en 80-årig kvinna i vit-rosa jacka och en 50-årig tjänsteman i röd skjorta utgjorde ett oerhört hot mot Dig, och att Du därför väljer att använda Din bil som ett vapen. Jag beundrar ditt mod. Jag beundrar din etik.

Jag är själv bilförare, och vet att det är farligt med fotgängare som bara kliver rakt ut i gatan, i tron att lagen skyddar dem. Vilket den i sig ska göra. Men så var inte fallet här. Men uppenbarligen var det väldigt kränkande att behöva bromsa till; Du var tvungen att hota mig och min mamma.

Man kan ju fundera lite. Själv skulle jag nog hävda att det enskilt farligaste i trafiken inte är konstig trafikplanering, vägarbeten, trängsel eller något annat. Nej, det är aggressivitet. Den medvetna aggressiviteten. Ironin i det hela är att på de platser man är van vid mycket trafik, verkar de flesta ha insett att allt flyter på smidigast när alla accepterar andra trafikanters närvaro. Man behöver inte gilla det, men acceptansen gör att trafiken fungerar, trots konkurrens om utrymme. Prova Stockholm. Prova Hamburg. Prova Milano.

Är det inte dags att Landskrona närmar sig kontinenten även i detta hänseende? I varje fall Du med din Mercedes.

M. Lindgren


Svar till Line Hovrind Aslaksen (L)

2021-05-26 16:39

Maken till strutsbeteende är sällan skådat då Ni ( Treklövern och S ) väljer strategin ”stoppa huvudet i sanden” för att slippa ta beslut som, enligt PK sfären, skulle kunna uppfattas som besvärligt!
Ynkedom de lux!

Ni hänvisar till att utredningen, genomlysningen, av organisationen Ibn Rushd ligger bakåt i tiden och att denne nu möjligtvis rättat till de fatala brister som visat sig vara återkommande i deras handlande. 

Terrorexperten Magnus Ranstorp på försvarshögskolan menar att man genom att ge denna organisation ekonomiskt bidrag så förstärker man en politiskt inriktad grupp som kan kopplas till Muslimska brödraskapets ideologiska skola oavsett om sätet är i Landskrona, Malmö eller Göteborg, ideologin är den samma.

Ibn Rushd låser ut grupper från heterogena möten, har patriarkal maktordning under religiöst beskydd.

Tror någon egentligen att gemene skattebetalare vill att deras pengar läggs på organisationer som gång på gång uppvisar dessa egenskaper och tillvägagångssätt?

Frågan som partierna ska besvara när de beslutar om denna fråga är enkel. Ska Landskrona stad stödja organisationer som har anknytning till Muslimska brödraskapet? Om svaret är ja så innebär det att de partier som ger ett jakande svar har en mycket märklig bild av hur skattebetalarnas pengar ska spenderas. Om svaret är nej så återstår det bara att upphöra att bevilja medel till Ibn Rushd.

När det gäller islamismen så saknas det neutrala ståndpunkter. Om man inte är för islamismen så är man emot islamismen. När man är mot islamismen så innebär det att man som politiker inte beviljar islamistiska organisationer skattemedel. Det går inte att referera till regelverk och policyn. Stödet till Ibn Rushd är en renodlad politisk fråga och en värderingsfråga. Nu kräver vi sverigedemokrater att de andra partierna tar ställning och berättar var de står.

Det är dags att vakna nu och sätta stopp för bidragsregnet till organisationer som verkar tvärtemot våra demokratiska värderingar!

Stefan Olsson (SD)
Daniel Engström (SD)
Lars Andersson (SD)


Sjöfåglar försvinner

2021-05-26 09:54

Var är fåglarna? Foto: Örjan Kristenson.

Under snart fyra år har jag tagit mina hundar i rundan runt kastellet. I december noterade jag att vattnet steg vid Kärleksstigen. Sedan fortsatte det…

I våras sattes en skylt upp vid det ställe där vattnet nådde stigen, senare stängdes den av helt. Cirka 30 centimeter över medelvattennivå. Idag när jag var ute med min vovvsing hade vattnet sjunkit undan, någorlunda. Gott så!

Något grus för att ”säkerställa framkomlighet” har jag aldrig sett, trots att jag passerar stigarna flera gånger i veckan. Däremot har man nu lagt ut plastmattor för att befrämja oss stigtrafikanter.

Det finns ett annat problem – och jag struntar i om det är kommunens eller fastighetsverkets fel; vattencirkulationen i vallgravarna gör att det bildas alger, sediment kommer till ytan och de sjöfåglar vi älskar och hatar försvinner från parkerna i vår stad.

Idag, var det bara några ”drakar”där. Gräsänder. Fjolårshannar som inte kunnat para sig.
För ett par år sedan fanns hundratals fåglar nere vid Eriksgatan, där vallgraven slutar. Nu är vattnet så förorenat att fåglar inte längre trivs.

I förlängningen innebär det också ett hot mot de människor som bor i Landskrona. Stillastående vatten är en grogrund för ett antal olika sjukdomar.

Vallgravarna är en del av infrastrukturen i Landskrona.

Kanske inte så mycket för oss människor som bor här – men, för de fåglar, fiskar, knytt och knott som bor där.

Örjan Kristenson.


På tal om att vara ärlig  

2021-05-25 17:05

Replik till fyrklövern

Vi ledamöter (SD) i omsorgsnämnden har tidigare, av nämndens ordförande, getts uppfattningen att digital tillsyn var frivilligt för brukare att använda sig av eller inte. Efter diskussion i ämnet under nämndsmöte 2021-05-19 Ärende 3, insåg vi att digital tillsyn inte är frivilligt för brukaren att tacka nej till utan att det kan få konsekvenser som att inte få någon tillsyn alls. Vår nya insikt förstärktes av följande text i Ärende 9Bpunkt 1.3. citat: ”Digital tillsyn första val vid biståndshandläggning”. 

Så mycket var alltså den frivilligheten värd. Det påminner om ett annat citat, ur filmen The Godfather: ”I´m going to make him an offer he can´trefuse”.

Digital tillsyn som 1:a val innebär att en brukare som söker bistånd för tillsyn av omsorgspersonal ska i första hand prövas för om digital tillsyn är tillräckligt för brukarens behov. Ribban är högre för att få bistånd för fysisk tillsyn än digital tillsyn. Vi är övertygade om att äldre och sköra brukare i första hand vill ha besök av personal, en människa att prata med, i stället för en kamera. Vi är också övertygade om att digital tillsyn kommer att beviljas i hög grad framåt medan bistånd för fysisk tillsyn kommer att minska. 

Digital tillsyn ger en kostnadsbesparing som inte är oväsentlig för Treklövern och Centern i deras besparingsiver.

Hade vi (SD) varit i majoritet så hade inte digital tillsyn varit första val. Det hade i stället varit tillsyn av personal. Om brukare särskilt önskat digital tillsyn, helt eller delvis, så hade det självklart beviljats.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)


Svar till SD om bidrag till studieförbund

2021-05-25 11:38

Ibn Rushd är ett av flera Studieförbund med verksamhet i Landskrona. Det är bidrag till Studieförbundens lokala verksamhet vi fördelar.
Alla Studieförbund utan undantag har kopplingar till någon religion eller något politiska parti.

Att neka ett studieförbund verksamhetsbidrag lokalt 2021 på grund av felaktigheter som begåtts centralt och/eller i en annan region fram till 2018, ställer inte treklövern i kulturnämnden sig bakom idag.

Självmant informerade Ibn Rushd lokalt nämnden 2019 att de på grund av genomlysning som gjordes 2018 av hela studieförbundets verksamhet och dess samarbetspartners både internt och externt, brutit med en församling i Landskrona som de inte ville samarbeta mer med på grund av extremism.

Alla Studieförbund i hela landet har genomgått en granskning på uppdrag av Folkbildningsrådet, inte bara Ibn Rushd. Fokus har varit på att ringa in risker vid verksamhet där enskilda personer har haft ett ovanligt högt deltagande i verksamheten eller deltagit i mer än ett studieförbunds verksamhet under samma år. Även verksamhet där studieförbunden har gjort omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar till en samarbetspartner eller där en enskild verksamhetsutvecklare har haft ansvar för stora verksamhetsvolymer har granskats.  

Felaktigheter i flera olika studieförbund har uppmärksammats. Det har i sin tur lätt till att åtgärder efter granskningarna redan görs, så som att samköra data mellan studieförbunden för att säkerställa och kontrollera verksamheterna.
Det pågår också ett nationellt reformarbete kring hur reglerna för bidrag till Studieförbund ska vara utformade i framtiden och vem som ska fördela dessa både centralt, regionalt och lokalt.

Men så länge arbetet med det nationella regelverket inte är på plats, fördelar Kulturnämnden i Landskrona verksamhetsbidrag till de tio Studieförbund som är aktiva lokalt och där vi har insyn.
Vi har minst ett dialogmöte med lokala representanter för de olika studieförbunden varje år.

Alla Studieförbund har folkbildning för vuxna som sin främsta uppgift. Detta sker i form av studiecirklar, annan folkbildning eller kulturprogram. Många studieförbund samarbetar med olika typer av föreningar andra organisationer och kommunala verksamheter, såsom äldreboenden församlingar och bibliotek. De lokaler som används kan vara datasalar, verkstadslokaler och studielokaler/replokaler. Medlemsorganisationernas lokaler används också, liksom offentliga lokaler, vid kulturprogram.  Studieförbunden har en viktig roll i folkbildnings- och i demokratifrågor.

Line Hovrind Aslaksen
Ordförande i Kulturnämnden (L)


Ge äldre rätt att väja

2021-05-25 09:41

När Omsorgsnämnden tog beslut om Digital hjälp, frågade både S och SD om de som behövde hjälpen, kunde tacka nej till hjälpen och i stället få personlig hjälp. Svaret vi fick var att så var fallet. Men till vår förvåning är det inte så. Här har Treklövern gjort en egen tolkning av vårt beslut.

Man måste ta hänsyn till de människor det gäller. Detta är äldre människor som i många fall inte känner till eller litar på tekniken. Det Treklövern nu gjort är att dela upp de äldre i ett A lag och ett B lag. De som accepterar det digitala och känner sig bekväma med tekniken har en lägre ribba för att få hjälp, medan de som inte känner sig trygga med tekniken har en högre ribba.

Vi Socialdemokrater anser att det alltid skall vara behovet som skall styra och att den enskilde själv skall kunna välja om de vill ha digital hjälp eller personlig hjälp.
Vi tror på att människor gör ett rationellt val utifrån sina förutsättningar och sin känsla av trygghet.

Eva Örtegren (S)


Landskrona ger grönt ljus för fortsatt kommunalt bidrag till organisationen Ibn Rushd

2021-05-24 13:34

Ännu en gång ger Treklövern och Socialdemokraterna grönt ljus till Ibn Rushd. Det skulle vara mycket intressant att få ta del av motiven till ett godkännande av stöd för denna organisation.

Studieförbundet Ibn Rushd granskades i en ny rapport från Folkbildningsrådet, denna pekar på en rad punkter som inte följer de riktlinjer för Folkbildningsrådets kriterier om ekonomiskt stöd.
På kommunal nivå har politiska företrädare sedan länge insett att Ibn Rushd ska lämnas utan stöd. Så sent som den 23 februari beslutade t.ex. socialnämnden i Göteborgs stad att avslå organisationens ansökan om folkbildningsstöd för föregående år. Detta på grund av Ibn Rushds extremistkopplingar och dennes klandervärda hantering av tidigare erhållet stöd. Fler kommuner måste dra lärdom av Göteborgs exempel om indraget stöd.

Även Folkbildningsrådet bör dra lärdom av fallet Göteborg. Det är hög tid att man tar av sig skygglapparna och tar till sig av den forskning som finns på området och av de exempel på inbjudningar av hatpredikanter som gjorts. Detta är en organisation med direkta kopplingar till Muslimska brödraskapet, vilket terrorexperten Magnus Ramstorp har fastslagit. Bilden är en organisation som gång efter annan ”råkar” bjuda in välkända antisemitiska, homofobiska och kvinnofientliga föreläsare och predikanter.

Vidare måste insynen i, och granskningen av, rådets verksamhet öka. Lämpligen görs detta genom att ge Folkbildningsrådet myndighetsstatus. På så vis skulle verksamheten omfattas av offentlighetsprincipen och därmed bli föremål för offentlig insyn och granskning, något som inte är möjligt i dag.

Det är en liten skara individer som styr Ibn Rushd och medlemsorganisationerna som ofta kopplas till Stockholmsmoskén. Denna grupp av individer har en agenda att upprätthålla och sprida sin ideologi; En islamistisk, salafistisk och egyptisk tolkning av sunniislam.

Personer som Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, intervjuat på Folkbildningsrådet riktar kritik mot att det råder en antisemitisk kultur inom Ibn Rushd.
Ibn Rushd har kritiserats för att ha bjudit in judefientliga talare sedan 2011 och fram till 2018.

De har återkommande bjudit in föreläsare vars övergripande budskap innehåller grov antisemitism. När detta har påtalats har dess tidigare ordförande Omar Mustafa till en början ifrågasatt att föreläsarna har antijudiska uppfattningar, beskrivit judehatet som Israelkritik och anklagat kritikerna för islamofobi. Först när hans plats i Socialdemokraternas partistyrelse stod på spel medgav Mustafa på ett otvetydigt sätt att två av de inbjudna gästerna givit uttryck för antisemitism. Sanningen är att det är ett nonchalant studieförbund som bara tar sig an problem när omvärlden belyser dem.

All fakta ligger på bordet. Det kan inte fortsätta så här. Landskrona stads skattebetalare ska inte finansiera sådan verksamhet som i längden undergräver demokratin. Vi kan inte tillåta att skattepengar hamnar i fickorna på religiösa patriarkat som hånar kvinnors rättigheter. Detta verkar Sverigedemokraterna vara ensamma om att tycka i Landskrona och det beklagar vi.

Stefan Olsson (SD)
Daniel Engström (SD)
Lars Andersson (SD)


En anständig sorti

2021-05-24 09:33

Oppositionsrådet Fatmir Azemi (S) har på debattplats ifrågasatt Attendos vara eller icke vara i Landskrona (2021-05-04). Detta utifrån den kritik som riktats mot Attendos verksamhet inom äldrevården, som bl.a. även medfört att vite (600.000 kr) blivit aktuellt.

Enligt Azemi (S) har kvalitén i Attendos verksamhet varit undermålig under många år.
Jag förstår Azemi (S) så att brukarna/vårdtagarna inte fått det de betalat för. Detta är anmärkningsvärt.
Varför betala? I min värld håller man inne betalningen om entreprenören (i detta fall Attendo) inte presterar enligt avtal. Är det så att ”gamlingarnas” anhöriga inte vågar sätta makt bakom kritikorden? Sen spelar det ingen roll om tjänsteutövaren är privat eller statlig/kommunal.
Privata aktörers vara eller icke vara i vårdbranschen hör således inte hemma här. Här handlar det om att Attendo ska göra rätt för sig vis á vis vårdtagarna – d.v.s. betala tillbaka till dem som drabbats. En klumpsumma 10.000.000 kronor är lagom.

Azemi (S) lyfter även fram ”tystnadskulturen” som ett problem. Personalen (aktörer inom vårdbranschen) vågar inte föra fram sina klagomål. Vad värre är, är att de inte vågar vittna i domstol om omständigheter av betydelse, för värdering i pengar av de missförhållanden som förevarit på ett äldreboende. Jag har ett par exempel i den genren. Här blir det väldigt skarpt i och med att myndigheter blir inblandade. Sekretessproblem etc. etc.

Ovanstående skrevs innan Attendo fick ”förnyat förtroende” att driva äldreboendet på Skiftesvägen. Det beslutet påverkar inte min uppfattning. Att lova bot och bättring hjälper inte!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds UniversitetFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser