PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Replik till Leif Thorsell och Tony Petersson

2018-05-18 08:58

Till Leif Thorsell – finns det verkligen värre politiker (att gapskratta åt) i våran stad? Jag är inte medlem i kommunalfullmäktige eller i något politiskt parti. Men får väl anta att namn bättre än Strandberg finns inom Moderaterna och Socialdemokraterna. (och borde f.ö. finnas även inom “liberalerna”)  M hade f.ö. fram till 2014 en kvinnlig mycket kompetent lokal ledare, som tyvärr tröttnade. Även Niklas Karlsson var avsevärt mer intelligent än Strandberg. Har du själv läst hans olika versioner av brev, förresten? Och i så fall, noterat det han hoppar över?  
 
Till Tony Petersson –  Du undrar var det skulle finnas plats i centrum ? Ta posthuset, gamla Domus – och alla andra nedlagda affärer. Det är väl ändå inte så svårt att begripa? Och 2 timmars parkering längs alla gator – utan risk för p-böter, så länge det inte parkeras trafikfarligt.
Helsingör är med sin gränshandel inte representativ – men åk till Hillerød, Køge, Frederikssund, Ringsted eller Roskilde – alla städer av Landskronas storlek. Eller Burg och Heiligenhafen lite söder om Puttgarten, Mecklenburg-Vorpommern.
Vitala och fulla av både affärsliv och nöjesliv.
 
Och bara man verkligen VILL stärka centrum – går det. Givetvis! Vi har t.ex. tidigare haft Biltema på Östergatan! Vi har också Saluhallen , fd apoteket Lejonets lokal. Kommunalisera parkeringen på fd Domus, öppna Järnvägsgatan, som ändå inte passar som mysig gågata, återinför snedparkeringar etc. Problemet är att Strandberg och du, helt enkelt inte vill! Och att mura igen gör väl ingen som helst nytta!? 
 
Och staden skall styras av folkvalda – inte av diverse tjänstemän.  Våra första stadsarkitekter Fredrik Sundbärg 1901-13 och Frans Ekelund 1913-49 hade en sekreterare och en lärling, numera består stadsbyggnadskontoret av en hel skolklass av tjänstemän – och likväl klarar man inte av att samordna det som behövs grävas ner och underhållas, vid ett och samma tillfälle!
Och detta gäller inte bara på Fabriksgatan.  
 
Och att en nöjeslokal inte bär sig, kan t.ex. bero på sjukligt höjda hyror. LA-hem äger Johns-huset. Med lägre hyra och lägre priser skulle verksamheten kunnat bära sig. Det samma för Oliver/Gröna Lyktan. Det är skrämmande att läsa att du inte ens ser Landskronas död som STAD som ett problem. Som någonting du inte vill eller ens vill försöka förändra! 
 
Gymnasiefrågan och högre utbildning nämner du inte med ett ord.
Inte det makalösa slöseriet med de ökande skatteintäkterna heller!
 
Landskrona Stad behöver ny ledning!

Pontus Eriksson


Svar till Jonas Esbjörnsson och Cecilia Hallberg

2018-05-17 15:42

Som dement har du fortfarande en självbestämmanderätt som vi enligt lag inte får gå emot, så om brukaren nekar den vård och hjälp vi erbjuder som att ge brukaren den medicin som är föreskriven, mat för att överleva och att vara hel och ren så får vi inte påtvinga den och det är då sådana missförhållanden som i det aktuella fallet händer.

Därför bör det göras en lagändring att vid fara för brukarens välbefinnande bör legitimerad läkare/sjukvårdspersonal i samråd med anhöriga komma överens om att någon sorts tvångsvård bör sättas in och få lov att vara mer påstridiga för brukaren eget bästa.

Det spelar ingen roll även om du är helt dement och saknar förstånd, vägrar hjälp och blir utåtagerande, så får man ALDRIG tvinga någon på hjälp.

Om man har erfarenhet av sådant arbete så kanske man förstår att detta är mer vanligt än man vill tro. Det krävs en lagändring som säger att man ska och får tvinga på hjälpen för att detta inte ska kunna hända, samt att det upprättas en korrekt och lättförståelig genomförandeplan så att inga misstag kan ske så att det sedan blir pajkastning, och målar ut privata aktörer som odugliga till att bedriva vård.

Och det handlar inte om att outbildad och okunnig personal eller privata/kommunala aktörer som driver boendet. Både inom kommunalt och privata aktörer är det krav på vårdutbildning eller liknande för att vara timvikarie och anställd. Detta som skett på Skiftesvägen är inget nytt efter att Attendo tog över, detta har förekommit långt innan i kommunal regi. Så enligt oss ligger bollen på politisk nivå där man måste se till att en lagändring sker så att man får tvångsvårda en även dement patient så länge läkare och anhöriga är överens. Det finns LSS, LVM och LVU så varför inte även en LVÄ eller LVD –  Laglig vård av äldre eller laglig vård av dement. HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. Bland annat behandling, rehabilitering och habilitering för personer i behov av dessa insatser. Lagen talar dock inte om vilka rättigheter patienter har. Enligt Patientlagen 4 kap.samtycke paragraf 2, 3 och 4 så framgår inte alls om patienten inte är förmögen (dement) att kunna fatta egna beslut har rätten att avstå vård, men det är just där vården kanske behövs och en lagändring.

Oavsett så är det en tragisk händelse. Men vi tror på valfrihet för individen och inte ett socialistiskt och kollektivt tänkande där någon bestämmer åt dig och talar om för dig vad som är bäst.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)
Kerstin Stein Sandell
Omsorgsnämnden (SD)
Ulf Carlsson
Omsorgsnämnden (SD)


Replik till Pontus Eriksson

2018-05-17 15:19

Pontus Eriksson är en observant man, som notera att det händer mycket i Landskrona, men det mesta verkar, enligt honom, vara helt feltänkt.

Du ställer mycket frågor, och har mycket åsikter.

Men, istället för att skriva om saker här, är det kanske bättre att du antingen själv kontaktar Torkild, för att diskutera de ärende du har, alternativt besöka Liberalernas lokal om lördagar, där det är öppet för alla som vill diskutera (bla) politik.

Som jag förstår det, utifrån kommentarerna, hade det nog bästa varit att du själv engagerade dig i ett politiskt parti för att förstå processerna bakom varför saker och ting är som dom är i staden.

Här skall tilläggas att väldigt mycket av det du tycker är dåligt, absolut inte har med politiska beslut att göra. Du nämner att både Johns och Oliver/Gröna lyktan har murat igen. Ja, den enkla anledningen är deras rörelse/affärsmodell inte bar sig. Helt enkelt inte tillräckligt med folk som besökte dom.

Och så är det med centrumhandeln med. Den lever enbart på att folk gör sina inköp där, och absolut inget annat. Faktum är, att Landskronas centrumhandel har ökat de senaste åren, handelsområde Örja till trots.

Vidare så anser du att det inte skall läggas stora kedjor (typ Biltema och Rusta) utanför stadens centrum. Ja , var i centrum finns det plats för dom affärsrörelserna? Sen tror jag (utan att veta bättre) att Biltema vill lägga sin verksamhet utanför stadens centrum, då den är lite beroende av att folk kör bil dit, för att kunna ta med sig skrymmande saker hem.

De flesta (inte alla) av de punkter som du tar upp, är saker som nästan alla politiska partier står bakom. Hur mycket du verkligen vill tro det, så är det ingen ”one man show”, utan väldigt många personer ( mest opolitiska tjänstemän ) jobbar hårt för att Landskrona skall fortsätta vara en bra stad att bo, leva och verka i. Tyvärr faller inte allt, alla på läppen men jag upplever det ändå att flertalet anser att Landskrona har gått i rätt riktning dom senaste 10 åren.

Än så länge är demokrati det bästa av alla dåliga förslag till folkstyre.

Mvh//Tony Petersson (L)


Kommentar till Pontus Eriksson

2018-05-17 14:28

Eftersom du inte vill ha Herr Strandberg som kommunstyrelseordförande efter valet förutsätter jag att du har ett alternativt namn att föreslå. Men gärna ett namn som inte får mig att gapskratta.

Leif Thorsell


Omsorg före vinstintresse

2018-05-17 11:22

Det är med bestörtning vi läser om en dement patient som får ligga i flera dygn utan mat och dryck. Det är inte en människovärdig politik att vinst ska gå före omsorg. Vi socialdemokrater menar att våra äldre ska ha rätt till värdig omsorg och med hög kvalitet. Den borgerliga kommunledningen med stöd av SD bedriver en äldreomsorg där privatisering går före omsorg. Med stor iver har man tagit som sin huvudsakliga uppgift att privatisera vår gemensamma välfärd.

Att gamla människor ska ligga i sin säng utan mat, dryck och ligga kvar i sitt inkontinensskydd är en skandal. Det är inte värdigt ett modernt välfärdssamhälle att äldreomsorgen fungerar på detta sätt. 

Vi socialdemokrater vill att våra gemensamma ekonomiska resurser ska stanna i välfärden och inte gå till vinstutdelningar i riskkapitalbolag. Skola, vård och omsorg får aldrig bli en marknad där plånboken styr.

Jonas Esbjörnsson (S)
Cecilia Hallberg (S)


En död fråga

2018-05-16 16:50

Hej Erik Rantzow (MED)!

Vi har mycket, mycket större problem att hantera än böneutrop! T.ex. att få Tommy Jonasson (-) att hålla truten!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Svar till Rantzow

2018-05-16 14:26

Erik Ranzow har efterfrågat min uppfattning om böneutrop.
Jag tycker inte att böneutrop har en plats i Landskrona. Jag är således emot sådana. Att utöva sin religion är upp till var och en. Detta är en frihet vi inte ska inskränka. Däremot innebär det inte att alla måste ska behöva ta del av andras religionsutövning, t.ex. i form av systematiska böneutrop. 

I Växjö är det polismyndigheten som beviljat tillståndet för böneutrop – inte kommunen. Samma princip torde gälla i Landskrona.

Torkild Strandberg, Liberalerna


Nytt brev från Strandberg

2018-05-16 09:22

Torkild Strandbergs senaste brev.
 
D.v.s. den lilla blå varianten  (fast utan fröer och handskar som somliga får i Borstahusen).
Strandberg menar att allting går så jättebra för vår stad. Han nämner investeringar, boende, handel, företag, ett nytt hotellbygge, Burger King, Rusta, HM-home och att det blivit fler jobb och mindre utbetalt socialbidrag och sjunkande arbetslöshet. Alltihopa enligt egen utsago, helt utan källhänvisningar.
 
Om vi frånser att Riksbanken med sin negativa styrränta (reporänta eller diskonto) trycker pengar – för varje miljard bankerna lånar, får de 5 miljoner kronor extra. Något som historiskt sett vi vet leder till sprickande bubblor – förr eller senare. Men har då Landskrona Stad kunnat utnyttja detta bättre än andra, lokalt?
Och om så är fallet, är det tack vare Strandberg ?
 
Även om internethandelns betydelse inte kan förringas för en hel del produkter, så borde den knappast drabba t.ex. livsmedel och nöjesbrancherna. Sedan 2006 har alla former av dansställen försvunnit, John’s har murats igen, Strand är nån klinik, Folkan står tom, Oliver/Gröna Lyktan är stängd – och varför dessa satsningar på affärskedjor ute i Örja?

Jag konstaterar att under Strandbergs tid har Landskrona som stad börjat avlida. Utan att Strandberg tycks förstå att det händer. Eller är det rent av en del av syftet med Strandbergs generalplan? Om cityhandeln (innanför Ringvägen) har det svårt redan, varför då spä på genom att  medvetet förlägga alla storkedjor till Örja?
Vill Strandberg flytta centrum?
Det är i varje fall följden av hans styre.
 
Jag vill ha affärerna i centrum, och tror de flesta delar denna åsikt. Jag vill också ha ett nöjeslivet tillbaka i våran stad!
 
Och till vad använder Strandberg de ökade skatteintäkterna?
För att ta ett exempel – Fabriksgatan (mitt emot Albanoskolan) har nu grävts upp
för tredje eller fjärde gången på två år! Ett pågående ombyggeri fullständigt fri från kommunal samordning – ett ofantligt slöseri med pengar.
 
Bygga höghus norr om Borstahusen! Kringbygga våran kyrka, Sofia-Albertina –  så den inte längre syns från Nyhamn. Fast det finns massor av annan bebyggbar kaj…
 
Men värst med Strandbergs eftermäle är förödelsen inom gymnasieskolan. Med berått mod har Strandberg först sett till att förstöra Landskronas förr goda rykte som gymnasiestad. Före Strandberg ville ungdomar i kommuner runt omkring (Svalöv och Kävlinge t.ex) gå gymnasiet i Landskrona. Jag vet inte om ens 50 elever per år har tagit studenten i Landskrona (mot 400-500 per år före Strandberg…) Även Tech Futurum  har Strandberg lyckats avveckla istället för att utveckla.
 
Medvetet har Strandberg börjat förstöra allmännyttan, Landskronahem. Ta Sandvången t.ex. – det mest lyckade storbyggeriet under efterkrigstiden – sålt till ett företag i Göteborg. Solsidan (norra sidan) av Emaljgatan (alltid fulluthyrt efter ombyggnationerna på kring 1990) – rivet!
Pilängstorget satts i brand (utan återuppbyggande), själva byggnaden Gullstrandskolan riven (invigd så sent som 1970 och ombyggd flera gånger, senast omkring 2000) . Hundkapplöpningen avvecklad. Nästan hela brevduveföreningen borta – den äldsta formen av fjärrkommunikation vi känner. Även om jag själv inte vet ett dugg om brevduvor, menar jag att de som sysslar med sådan historiskt viktig verksamhet, förtjänar beröm, inte spe.

Karlslund (som ju är en bokskog) har förklarats som polisiärt katastrofområde. Men är det konstigt om problem uppstått – alla rivningar (Gullstrand, Pilängstorget, Tech Futurum, etc) beaktat ? Och vad har Nyvång och Esperanza med Koppargården att göra?? Nästa rivningsobjekt i Strandbergs generalplan?

Hantverkargatan på Landskrona muséum har demonterats, inklusive urmakeriet med hundratals tickande klockor av varierande storlek. Kulturrån!
 
Och var har de ökade skatteintäkterna använts till någonting vettigt?
Behöver inte Landskrona IP, fler platser – och läktare med tak och vindskydd.
Det är inte alltid vädret är så gynnsamt som det var igårkväll, när vårat BoIS kvitterade HIFs ledning på övertid. (Ett underbart mål för övrigt, men inte Strandbergs förtjänst)
 
Nej! Herr Strandberg måste avsättas efter valet i höst!  Jag vill uppmana alla Landskroniter att rösta på partier som inte stödjer Strandberg. Även de som annars röstar på Liberalerna eller SD – inte i kommunalvalet, inte denna gång. Vi behöver någon med kompetens, någon som vill föra Landskrona framåt SOM STAD!

Pontus Eriksson


Landskrona stad som en BRA arbetsgivare?

2018-05-15 14:54

Vi är lika oroande som Rosengren.

Vi socialdemokrater har under de två senaste mandatperioderna lagt åtskilliga förslag som innebär både bättre villkor och bättre arbetsmiljö för de anställda i kommunen.

Alla förslag har röstats ner av den styrande fyrklövern. (M, L, MP + SD)

När vi talat om arbetsmiljö, så pratar de om kostnader. Arbetsmiljön får aldrig vara en kostnadsfråga.

Likaså gäller delade turer, det är en arbetsmiljöfråga och en trygghetsfråga. Men även där hamnar diskussionen i en dragkamp om pengar. Det finns resurser. De ska bara användas bättre.

Jonas Karlsson
Ombudsman
Socialdemokraterna i Landskrona


Replik på Jonas Esbjörnssons senaste inlägg

2018-05-15 08:31

Angående S insändare om stadens minst sagt kaotiska arbetsmiljö så undrar jag varför S enbart nämner chefernas situation? Är inte S ett arbetarparti som även borde engagera sig i de övriga anställdas situation med? Baserat på att jag vet att information kommit S och övriga partier tillhanda i ämnet redan för 1,5 år sedan utan någon som helst respons gör det mig klart irriterad att S enbart verkar ta upp ämnet för att nyttja som taktik inför valet. Varför har inte S reagerat innan på hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut inom staden?  Jag tycker det är bra att S har tagit i ämnet, men det krävs ett större grepp i frågan.
Ledande kommunalråd verkar inte bry sig det vet vi, bara att se tidigare insändare. Ordföranden i de olika förvaltningarna har också i vissa fall visat total nonchalans. Som Håkan Lans och Lena Nilsson säger finns det mängder med exempel på anställda som inte vågar uttala sig av rädsla för sin arbetsgivare, alltså Landskrona Stad. Är inte detta helt sanslöst när man tänker efter, att man ska behöva vara rädd för sin arbetsgivare?
Jag tycker även man ska se över vilka man anställer i höga positioner, det kan finnas tveksamheter här och de som drabbas är de på golvet. 
Nu är det på tiden att vakna upp och börja inse att som kommunalråd och ordföranden har man tagit på sig ett ansvar och önskar man inte ta det ansvaret så lämna platsen till förfogande. Det är vi skattebetalare som betalar era löner. Om S menar allvar, ta då med alla och inte bara de på en chefsposition. Alla har lika värde, för staden ska väl följa sin egen slogan BRA? Anställda är en resurs och tillgång, vi ska vara rädda om våra medarbetare och de förtjänar att behandlas med respekt.

Fredrik Rosengren, opolitisk.Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser