PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Ja till Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn!

2020-08-12 13:43
Tommy Jonasson har på Planket ställt en fråga till moderaterna i Landskrona gällande hur vi ställer oss till Europaspåret kontra H-H-förbindelsen. Bakgrunden är en debattartikel skriven av ett antal företrädare för moderaterna i västra Sverige, Region Skåne samt i Helsingborg, där man tar upp behovet av en ny fast förbindelse mellan Skåne och Själland och argumenterar för H-H-förbindelsen.  
Detta ställningstagande är ingen nyhet för oss i Landskrona. Inte heller är det obekant att samtliga partier har svårighet att få gehör för Europaspåret, vi är trots detta övertygade om att det alternativet är att föredra och att det medför större fördelar jämfört med en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Att bygga en sådan tunnel på en av de djupaste platserna i Öresund kräver stora landanslutningar därmed stora ingrepp på land. Dessutom har de själländska politikerna varit tveksamma, då det skulle resultera i en ny stor järnväg längs Öresundskusten, där det redan idag är tättbebyggt.
Med Europaspåret från Landskrona till Hovedbanegården i Köpenhamn förkortas restiden till Själland för våra kommuninvånare men även för exempelvis hallänningar som skulle ta sig till Köpenhamn på kortare tid än med en järnväg via H-H. Ytterligare en fördel är att gods kan transporteras via Europaspåret, vilket är betydligt svårare på H-H.
Det finns således en stor mängd fördelar med Europaspåret och vi som är företrädare för Landskrona måste upplysa våra kolleger i andra kommuner, regioner och riksdag om detta återigen, men i ärlighetens namn har det varit svårt att få deras intresse för denna fråga. Det vanligaste svaret vi får när vi för Europaspåret på tal är att vi har kommit för sent in i matchen. Vi menar att det är ett oväsentligt argument, då fördelarna för denna lösning är övervägande.  
För den som vill veta mer om Europaspåret så kan man gärna ta en titt på ett klipp på Youtube.
Torbjörn Brorsson (M). Kommunalråd
Annika Segerlund (M). Ordförande för moderaterna i Landskrona

Vad vill Landskronamoderaterna?

2020-08-12 10:16

Öresundsbrons 20-årsfirande blev som det blev. 11 juli 2020 publicerades en debattartikel i GöteborgsPosten med rubriken ”Hela västkusten vinner på fast förbindelse Helsingborg – Helsingör”.
Den har undertecknats av mycket tunga M-politiker nämligen:
Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande, Region Halland,
Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne,
Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande, Varberg,
Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande, Halmstad,
Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande, Kungsbacka och
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad

De har argumenterat för en fast HH-förbindelse och för att få med Göteborgs stad och Västra Götalands-regionen i att engagera sig mer i frågan.

Men frågan är: Vilken inställning har (M) i Landskrona? Man kan liksom inte låtsas som ingenting hur länge som helst. Är det affärsmässigt att släppa tunnelprojektet Landskrona – Köpenhamn?
Niklas Karlsson (S) tog upp frågan i insändaren”Öresundsbron 20 år – Hipp Hipp Hurra!” den 1 juli 2020. Niklas konstaterade: ”Vad framtiden bär med sig kan vi bara gissa, men den ligger i våra egna händer.”

Moderaternas inflytande över valet av placering av nästa fasta förbindelse mellan Sverige och Danmark är en ödesfråga. Den betyder kanske inte särskilt mycket för den enskilde skattebetalaren i Landskrona, men för fastighetsägarna är det en fråga om guld eller silver! Och vad vill (M) göra om Landskronas tunnelprojekt ratas?

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Kan du inte se Perseiderna? Hör dom istället!

2020-08-12 10:08

Det här låter som ett aprilskämt, men det är det inte. Om moln eller störande ljus gör det svårt, så finns det ett sätt till.

Tag din din gamla (analoga) transistorradio och ställ den utomhus. Drag ut antennen. Starta den på FM-bandet. Ställ in den på en frekvens där det inte finns någon sändare (!). Eller om du hittar en svag sändare på ett främmande språk. 

Vitsen är att en meteor under några sekunder gör det glödheta spåret elektriskt ledande. Då speglar det ner signalen till din radio. Så du hör kanske under några sekunder tydligt ett program på italienska, bulgariska, ryska eller något annat.

Då vet du att du har observerat meteoren genom att höra den in radion.

Den bifogade bilden visar hur radiosignalen reflekteras ner från radiosändaren (transmitter) till din radio (receiver), med hjälp av det glödande meteorspåret.

Jag tänker själv lyssna nu ikväll (den 11/8) och följande kvällar, men detta kan man göra året runt, dygnet runt, för det kommer alltid strömeteorer.

Lycka till, du som gör ett försök! Rapportera om du lyckats!

Bengt Rosengren
Civilingenjör, elektroteknik.


Säsong för stjärnfall

2020-08-11 10:05

Nu är det dags för stjärnfall – Perseiderna. De ser ut att komma från stjärnbilden Perseus. Titta på bifogad karta, utgå från kända stjärnbilder som Stora Björnen, Lilla Björnen och Cassiopeia (dubbel W-et). Kartan gäller för tisdag den 11/8 klockan 2215. Månen går upp i öster vid midnatt och kommer inte att störa så mycket. Titta också den 12/8, sent på kvällen, och ett par dagar framåt. Perseiderna är rester av en komet. Resterna, stora som småstenar, störtar in i jordens atmosfär med en hastighet på närmare 200 000 km i timmen, och brinner upp på någon sekund. De ritar blåvita streck, och man får lov att önska sig något för varje meteor man ser.

Med önskan om klart väder,
Bengt Rosengren


Kommentar till Björn O Persson

2020-08-11 10:02

Jag tackar min vän Björn O Persson för hans utförliga information om hanteringen av ammoniumnitrat hos Supra/Hydro/Yara. Det är nog fler än jag som fick en tanke om detta när vi nåddes av nyheten om jätteexplosionen i Beirut. Den tanken bara dök upp nu, jag har tidigare inte levt med någon särskild oro för att en katastrof av denna omfattningen skulle drabba Landskrona. Men nu blev det en korskoppling i hjärnan.

Ett annat minne dök upp idag också, när jag läste Björns kommentar. Det gäller en olycka i  Helsingborg för ett par årtionden sedan. En lastbil fullastad med gasoltuber exploderade i gatukorsningen Planteringsvägen – Hästhagsvägen. Det var en våldsam explosion, och det närliggande hyreshuset fick gavel och fasader raserade. Jag kom senare förbi och tittade. Det såg ut som man ser på bilder från andra världskrigets Tyskland. Det hade ingen väntat sig, så visst kan det hända olyckor här hemmavid också.

Av detta lär vi oss att man skall inte tumma på säkerheten.

Bengt Rosengren


Ammoniumnitrat i Landskrona

2020-08-10 13:49

Bengt Rosengren är bekymrad över de risker, som funnits vid produktion av gödselmedel i Landskrona. Det behöver han inte vara.

Jag är civ.ing kemist och var under många år anställd vid Supra/Hydro/Yara. Det är 19 år sedan jag slutade så jag yttrar mig som privatperson. På 90-talet var jag teknisk produktchef just för ammoniumnitrat , kalkammonsalpeter och kalksalpeter.

Ammoniumnitrat ibland annat Sverige, Norge, Danmark och Tyskland säljs mest som kalkammonsalpeter. Det betyder, att det ingår 20 % dolomit eller kalk i produkten och den inte kan explodera. Ren ammoniumnitrat är globalt en större produkt och ammoniumnitrat för sprängmedel tillverkas idag i Köping. I Landskrona tillverkades bara kalkammonsalpeter.

Ammoniumnitrat är ett oxiderande ämne, inte ett explosivt ämne vilket kan låta anmärkningsvärt efter den enorma explosionen i Beirut. Vid en brand i ammoniumnitrat bildas nitrösa gaser. Det är svårsläckt och gaserna är giftiga. Det finns därför säkerhetsföreskrifter kring hur ett lager skall se ut.

Gödselmedel är en produkt med stora kvalitetskrav. Lantbrukaren vill sprida gödsel över fältet efter hur mycket växterna tagit upp vid föregående skörd. Spridningen skall vara exakt och produkten därför helt friflytande med en bestämd partikelstorlek. Kvalitetskraven på lagring och transport är därför mycket höga. Det betyder också, att säkerheten vid all hantering är mycket hög.

En explosion kan inträffa i ett lager med ammoniumnitrat som i Beirut, om produkten är helt förstörd och det har bildats ett tjockt, tätt ytskikt  som stänger inne den gas, som bildas vid en brand. Hanteringen av båttransporten synes helt kriminell och produkten har väl förstörts. Sedan har den tydligen lagts in i ett lager utan avfuktning eller andra åtgärder för att säkerställa kvaliteten. Produkten har då varit helt osäljbar och den största skurken är väl den ryske oligark som sålt transporten.

Det finns i vår moderna värld en del hantering, som skulle kunna risker om samhället inte fungerar.  Transport av gas kan vara ett annat exempel. Det innebär mycket små risker i ett samhälle som vårt. Men i ett samhälle, som fungerar väldigt dåligt är riskerna större.

Björn O Persson


Ammoniumnitrat i Beirut och Landskrona

2020-08-06 08:15

Igår, den 5:e augusti, grubblade jag över jätteexplosionen i Beirut, Libanon. Den liknade en explosion av en mindre atombomb.I ett magasin i Beiruts hamn, bara ett stenkast från centrum, förvarades under mer än sex år 2750 ton ammoniumnitrat. Detta används normalt för att göra konstgödning, men i kontakt med vissa andra ämnen utgör det ett mycket kraftfullt sprängämne. Om  det under en lång lagringstid har hunnit ta upp fukt så övergår det från pulverform till fast form. Då blir en explosion ännu kraftigare.

Varför skriver jag om detta?
Jo, i Landskrona hade vi under många år tillverkning av konstgödsel. Fabriken har under min livstid haft många namn: Superfosfat, Supra, och i folkmun Gödningen eller Skitan, och på sista tiden Yara. Där har man under åren hanterat många farliga kemikalier som råvaror för konstgödningen. Enorma mängder salpetersyra, svavelsyra, ammoniak, fosfat och – AMMONIUMNITRAT.

Att man sysslade med nitrater kunde vem som helst se på den gulbruna röken som steg upp ur vissa av skorstenarna. Anställda vid grannföretag, bland annat vid textilindustrin, klagade ibland på att de mådde illa  av gas och rök. En svår läcka i en syratank eller ammoniaktank hade kunnat drabba hela befolkningen i Landskrona. Tack och lov hände aldrig detta, för att företaget var seriöst och hade skickliga anställda.

Man måste också ha haft lager av hundratals eller tusentals ton ammoniumnitrat. Tanken som hemsöker mig är att om det hade exploderat här så hade Landskronas centrum blivit utplånat och hundratals, kanske tusentals, människor dödats eller skadats. Jag önskar att någon som har varit kemist på Supra läser det här och rättar mig om jag gjort något fel.

Under tiden går mina tankar till offren i Beirut, där sökandet fortfarande pågår, och uppemot 300 000 blivit hemlösa. 

Bengt Rosengren
civilingenjör, men inte kemist


Stampa takten pojkar och flickor

2020-08-05 10:43

Med spänd förväntan ser jag på Morgonstudion. Kulturministern Amanda Lind och M:s Lotta Finnstorp skall diskutera 50-personers regeln och dess konsekvenser.
Lotta får efter att ha kritiserat regeringens eventuella saktfärdighet möjlighet att ge ett konkret förslag. Efter lite svammel får hon en påminnelse: Ett konkret förslag!
Då kommer ett av de skarpaste politiska förslagen i modern tid:
” Regeringen måste sätta ned foten”

Stampa takten pojkar och flickor!!!

Håkan Lans


Stoppa besöksförbud på äldreboende för närstående

2020-08-04 15:19

Under Coronapandemin låter vi den äldre befolkningen dra det tunga lasset med isolering från närstående. Övrig befolkning kan i många avseenden leva som vanligt med få restriktioner som; tvätta händerna, stanna hemma vid förkylning och hålla socialt avstånd. 

Vi Sverigedemokrater i omsorgsnämnden är oroade över de konsekvenser en isolering från nära och kära kan få för omsorgstagarna.

Besöksförbudet innebär i realiteten att personer som levt ett långt liv tillsammans nu tvingas att leva åtskilda. Det betyder också att gamla och sjuka kommer att leva, kanske sin sista tid, utan någon anhörig eller nära vän vid sin sida.

Är det verkligen rimligt att den äldre, funktionsnedsatta och utsatta delen av befolkningen måste leva under hårda förhållanden bara de flesta andra får ha det som vanligt? Hur ska de äldre och utsatta grupperna orka hålla ut under isoleringen om de därifrån kan följa hur andra trängs på uteserveringar, gator och torg och på stränder? En isolering som dessutom förväntas fortsätta under hela hösten.

Det är inte utomhus, på ena sidan av ett högt plexiglas, som det är bekvämt att tala med närstående om personliga, ekonomiska och andra göromål.

Vi anser att det är dags att det görs undantag från besöksförbudet på äldreboende/särskilda boende och att en närstående tillåts besöka omsorgstagare, i omsorgstagarens egen lägenhet/rum. 

Självklart bör ett sådant besök genomföras efter samråd med personalen och med de restriktioner och hygienbestämmelser som även gäller för personalen.

Varför är det just våra äldre och utsatta som alltid måste få stå tillbaka på olika sätt?

Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Christer Björklund (SD)


Landskrona är mycket bättre

2020-07-31 09:01

När jag läste om hur landskronabor erbjöd hjälp och stöd till de som drabbats av bränderna i höghusen, då insåg jag vilken oanvänd kraft det finns hos oss vanliga löntagare och pensionärer. Skolungdomar som frivilligt hjälper isolerade pensionärer med att handla skall också omnämnas. Detta är något kommunrankningen totalt missar. Det är på denna vilja vår allas framtid måste byggas på. Fast i betydligt större omfång.

Att kommunerna som drabbades av varvskrisen för 30 år sedan inte skulle kunna erbjuda jobb till alla var något jag och många arbetskamrater på Kockums varv och även anställda på Öresundsvarvet insåg när vi demonstrerade. Kommentarer i pressen drar först nu samma slutsatser, men vad har de att komma med?

Den lösning vi erbjudits går ut på att öka konkurrensen. Samma världskonkurrens som slog ut varven. Ökad konkurrens om jobben. Starta eget.Tom vården skall utsättas för konkurrens. Vi ser nu resultaten på ålderdomshemmen. Arbetslösheten stiger igen. Konkurserna ökar.

Det jag med flera diskuterade då var i stället behovet av massiva offentliga investeringar av kommuner och regeringen för jobb till alla där de mest behövs. Det är byggsektorn som nu går bäst. Vi behöver bygga mer bostäder. Vägar repareras. Ja Landskronaborna vet bäst själva vad som behövs.

Det andra var behovet av vi själva kontrollerar produktionen genom att kräva allt hemlighetsmakeri skall upphöra i kommunen, på företagen och hos makthavarna i Stockholm. Inkomsterna där har ökat 60 procent mer än i Landskrona under dessa 30 år får vi nu veta.

Folk har inte accepterat denna utveckling stillatigande. Man har röstat bort blockpolitiken. Både här och även i USA. Men det är våra egna krav vi måste manifestera för. Det är bara det som kan ge ett bättre Landskrona och en bättre framtid i världen.

Lars (Lasse) Erlandsson 
F.d. Kockumsarbetare
Kävlingebo men född och uppvuxen i Landskrona



Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser