PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Niklas Karlsson

2016-11-24 13:57

Jag får tydligen förklara en gång till för en S-representant, denna gång för en riksdagsledamot. SD är tydligen ett lovligt byte att gå på då S och samarbetspartnern LO är livrädda för att SD:s stöd bland LO-kollektivet ska öka. SD är inte ensamma om att säga nej till ett förslag som inte är förankrat, Alliansen säger också nej till kollektivavtalskraven i de nya upphandlingslagarna. Varför tar man inte SD:s förslag om huvudentreprenörsansvar på allvar? Det stora problemet finns hos oseriösa underleverantörer, inte hos den leverantör som lägger anbudet.

En majoritet av småföretagen som saknar kollektivavtal skulle uteslutas från att delta i offentliga upphandlingar om regeringens förslag genomförs. Och att förslaget innebär att de upphandlande myndigheterna skulle ta över uppgiften att tolka kollektivavtal från arbetsmarknadens parter. Det här är ju kraftigt näringslivsfientliga förslag från en socialistisk minoritetsregering och SD:s argument sammanfaller på flera punkter med Svenskt Näringslivs.

Det är ingen hemlighet att SD är skeptiska till EU och det faktum att utländska företag konkurrerar om att utföra svensk skattefinansierad verksamhet. I och med Sveriges anslutning till EU som säger rätt och slätt att Sverige, genom att ansluta oss till EU, har avsagt sig möjligheterna att bestämma vår egen väg. Ni har underkastat Er pamparna i Bryssel. Vi kommer aldrig acceptera att man öppnar upp för att ställa krav på att företag ska ha ett visst antal utlandsfödda för att kunna vinna en upphandling. Vi kommer heller aldrig acceptera att den som anställer utländska arbetstagare till sämre villkor får konkurrensfördelar framför den som anställer svenska arbetstagare till schyssta villkor.

Det rimliga vore om regeringen sökte parlamentariskt stöd innan man lägger sina förslag. Nu gör man inte det och det är anmärkningsvärt och ansvarslöst, och lägg inte det på SD som Ni under inga omständigheter vill ha att göra med och där din partiledare sätter olika etiketter på Sverigedemokraterna som parti. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Behåll hundkappbanan

2016-11-24 13:55

Bra inlägg, Leif. Behåll hundkapp och gör en ny och stor hage för hästarna på dess innerplan. Lätt ordnat med lite god vilja. Klubbarna får komma överens om vilka dagar hagen inte får nyttjas.

Bengt Nissler


En försynt fråga till fritidsnämndens ordförande

2016-11-24 10:20

Birgitta, jag vet att du är en sann djurvän och att du hittills värnat om alla Landskronabors möjligheter att utöva sina olika sportintressen oavsett om det har varit tjejer, killar, äldre eller yngre och inte heller har det spelat någon roll om det har varit många eller bara några få som velat utöva sin sport, därför undrar jag hur du kan ställa dig bakom det liggande förslaget om att tvinga bort hundkapplöpningsbanan från Landskrona. Vi har en anläggning som i dagsläget knappast kostar så många skattekronor, om ens några, och nu vill du medverka till att riva den. Varför inte flytta vägen lite längre norrut så att banan kan bli kvar. Med lite god vilja borde det inte vara några problem, men det har kanske redan gått alldeles för mycket prestige i den här frågan.

Birgitta, du behöver inte svara på det här inlägget utan lägg istället din energi på att påverka Torkild och Stefan så att Landskrona får behålla sin hundkapplöpningsbana.

Leif Thorsell
(djurvän men ej hundägare)


Schyssta villkor viktigt vid upphandlingar

2016-11-23 15:03

Den 30 november röstar Sveriges riksdag om ett förslag från den socialdemokratiskt ledda regeringen om att de företag som vill erbjuda sina tjänster till stat och kommun också ska ge sina anställda schyssta villkor och en lön som går att leva på. Sverigedemokraternas Stefan Olsson (SD) har slutat att förvåna. I en debatt här på Landskrona Direkt med Jenny Tillander (S) gör han sitt bästa för att släta över vikten av och dribbla bort korten kring förslaget till upphandlingslagstiftning.

Istället för att arbeta för att svenska löner ska gälla i Sverige vill Sverigedemokraterna nu hjälpa de företag som exploaterar utländsk arbetskraft och driver ner lönerna för alla som jobbar i Sverige. Det försvagar den svenska modellen. De som röstat på Sverigedemokraterna i tron att partiets besked om att stå upp för svenska löner och villkor har all anledning att känna sig lurade och besvikna när Sverigedemokraterna nu verkar liera sig med mäktiga ekonomiska intressen och övriga borgerliga partier.

Det Stefan Olsson ger sken av, att upphandlingslagen skulle försvåra för svenska småföretag, är obefogad. Förslagen i det nya upphandlingsregelverket innehåller regler som särskilt främjar de seriösa små och medelstora företagens deltagande i offentlig upphandling. Det handlar bland annat om gräns för omsättningskrav som en myndighet får kräva.

Om Sverigedemokraterna på allvar tyckte det var viktigt med villkoren för taxichaufförer, lastbilschaufförer och städare skulle de inte rösta emot en lagstiftning som så tydligt riktar sig till svenska löntagare. De 600 miljarder kronor som varje år upphandlas av stat, kommun och landsting ska inte bidra till att pressa löner och försämra villkor på svensk arbetsmarknad. Därför är den upphandlingslagstiftning vi nu förslår nödvändig och skulle stärka den svenska modellen och förbättra för svenska löntagare.

Niklas Karlsson (S)


Apropå hundkapplöpningsbanan

2016-11-21 14:19

Landskrona har alltid varit en stad med goda förhållanden för många sporter, såväl vanliga som lite udda. Hundkapplöpning tillhör nog de senare men i Landskrona har vi faktiskt en av Sveriges absolut bästa hundkapplöpningsbanor och den borde man verkligen försöka att behålla. Dessutom har den inte kostat kommunen särskilt mycket eftersom sponsorer stått för det mesta. Med lite god vilja och annorlunda planering skulle det faktiskt gå att flytta den nya vägen lite längre norrut så att banan kan bli kvar. Jag tycker att vi ska vara glada att vi har ett så diversifierat utbud av möjligheter för olika sporter och inte begränsa oss till de som har många utövare. Alla ska kunna vara med, även i sportsammanhang och i synnerhet eftersom anläggningen redan finns på plats.

Leif Thorsell


Replik till Leif

2016-11-21 09:37

Jag tycker att man som politiker i staden skall vara stolt över alla initiativ som tas för att göra Landskrona till en trevlig stad att bo i. Därav att jag reagerade på din negativitet kring Karnevalen. Bara för att man är i opposition så behöver inte allt vara negativt, särskilt inte något som Landskronaborna uppskattar och lägger ner många timmar på för att det ska bli en succé. Föreningslivet är en stor del av arrangemanget och det förser dem med värdefulla medel att utveckla sin verksamhet.

Du låter väldigt uppgiven Leif och vi ser uppenbarligen saker i olika ljus, det får vi respektera. Du frågar var alla dessa rika/bättre-medlade ska komma från, mitt svar är att om Landskrona inte är konkurrenskraftigt genom erbjuda attraktivt boende, bra skolor och är en trygg stad så lockar vi inte någon utifrån. Så jag vidhåller att första steget är att skapa den miljön, genom att bygga. Jag tycker att saker händer i en rasande takt med nya bostäder i attraktiva lägen och ny skola. Så snabbt att många från oppositionen klagar på att det går för snabbt. Om man inte gör något, så händer inget.

Vi börjar veckan med ett bra citat från Oren Harari: “The electric light did not come from the continuous improvement of candles.”

Må väl,

Johan Laurin


Paus i mottagandet av nyanlända

2016-11-17 12:18

Sedan den 1 mars är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med den nya bosättningslagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Regeringens avsikt är att kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande ska ta emot fler nyanlända.

Inget av ovanstående stämmer in på Landskrona. Vi har hög arbetslöshet, har historiskt sett tagit emot många nyanlända, tagit emot många ensamkommande ungdomar och börjar få ont om lediga lägenheter.

I år ska Landskrona ta emot 52 nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande samt anhöriga till dessa personer. Nästa år är det 82 nyanlända som gäller. Sen har vi nyanlända som ordnar boende på egen hand och dessa är inte inräknade i totalen av nyanlända.  Samtidigt har Landskrona antagit en uthyrningspolicy för att motverka inflyttning från andra kommuner som medfört sociala problem.

Det innebär bl.a. att bostadssökande som saknar inkomst inte uppfyller grundkraven för att få hyra bostad. Detta gäller inte nyanlända där regeringen tillsammans med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna tillsammans med kommunerna har ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända. De frivilliga överenskommelser som länsstyrelserna tidigare tecknat med kommunerna om mottagande av nyanlända gäller inte längre i och med att bosättningslagen trätt i kraft.

SD menar att det inte är rättvist att du beroende på härkomst går före i bostadskön, och detta tack vare att Migrationsverket står för kostnaden som består av ett schablonbelopp som betalas ut under en tvåårsperiod. Att tro att nyanlända ska bli självförsörjande efter 2 år är en utopi. Bland männen är 32 procent helårsanställda inkl. företagare efter 8 år och 40 procent efter 15 år. För kvinnor är andelen helårsanställda inkl. företagare 18 procent efter 8 år och 28 procent efter 15 år. I dessa uppgifter ingår därtill de som arbetar heltid och har stöd av lönebidrag, så siffrorna är betydligt lägre om vi ser på andelen med heltidsarbete utan några statsbidrag.

Avslutningsvis: Ekerö, Täby och Varberg är de kommuner som nu kommer att säga nej till att ta emot nyanlända på grund av bostadsbrist. Det är kommuner som historiskt sett tagit ett litet eller inget ansvar alls för flyktingmottagandet, till skillnad från Landskrona. Vi har under decennier av undfallenhet och vanstyre fått ta emot tusental av flyktingar som än idag inte har en egen försörjning, med utanförskap, kriminalitet och segregation som följd. Nu börjar Landskrona också få bostadsbrist och då är det på tiden att vi tar en paus i mottagandet av nyanlända, på riktigt!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Svar till Försäkringskassan

2016-11-16 11:39

Jag tackar för svaret och inser att jag kanske inte har varit tydlig nog.
Ni skriver att vi ska överklaga, ja tro mig det är gjort ett antal gånger. Försäkringskassan har tagit bort ca 90 timmar i veckan och nu fick vi ett nytt beslut där dom gav oss 14 timmar mer i veckan. Men då visar det sig att Försäkringskassan tydligen anser att min brukare inte längre ska vara på daglig verksamhet, var dom har fått det ifrån är det ingen som förstår. När vi då räknar bort dom tolv timmar som hon är på daglig verksamhet, så blir det två timmar mer assistans i veckan, det är som ett hån mot henne.

Försäkringskassan skriver i sitt beslut att inget nytt har tillkommet undrar om dom ens läser det vi skickar in. Där finns ett nytt intyg från en psykiatriker som inte tidigare har funnits, där finns två nya ADL-bedömningar, en är gjord hemma och en på daglig verksamhet. Det finns läkarintyg och alla är samstämmiga men det tycks inte Försäkringskassan bry sig om. Där är också räknefel på timmar som hon är på daglig verksamhet, hon är där fyra timmar tre gånger i veckan men Försäkringskassan räknar sex timmar. Fast det är påtalat flera gånger så ändras det inte. Vi har hållit på med detta i snart två års tid och det känns som att slå huvudet i väggen.

Uttalande som Försäkringskassan gör offentligt är att ingen som har psykisk utvecklingsstörning blir av med assistanstimmar men det är precis den diagnosen min brukare har, så det är en ren lögn. Frustrationen hos både assistenter och brukaren växer för varje dag och jag känner mig helt hjälplös, detta kan inte fortsätta.
Ni kan inte trampa på dom som redan ligger ner och rättfärdiga det med att det finns fuskare, ta då tag i det. Istället lägger ni ner utredningarna och efterskänker 120 miljoner för dom som antingen har fått för mycket pengar eller där ni har gjort fel, det gör mig galen!!!
Hur kan det vara rimligt ? Jag hoppas att ni förstår att ni genom ert handlande förstör många människors liv, människor som är i behov av att samhället bryr sig och ger dom ett värdigt liv.

Irene Nordberg
Personlig assistent.


Tack själv Johan!

2016-11-16 09:26

Trevligt att du tog dig tid att skriva och föra fram dina åsikter. Att du utnyttjar snart den enda kanal där vi kan utbyta idéer, diskutera och debattera. Fler skulle göra som du och jag. Utnyttja det fria ordet. Skriva hela meningar och inte bara korta slagord och one-liners på sociala medier. Jag respekterar dina åsikter. Men jag hoppas och också att du respekterar mina. Även om jag inte är född i Landskrona.

Mina ord om Karnevalen var medvetet valda. Jag anser, att Karnevalen i Landskrona har utvecklats negativt genom åren, från en folkfest, som försatte hela staden i feststämning till något annat idag.  Jag tror, att Karnevalen skulle må bra av att göra paus ett par år för att sedan återkomma med vissa mellanrum som kulturfester att se fram emot. Jag förstår, att jag har utmanat ett av Landskronas heligaste sakrament. Att uttrycka kritiska åsikter om Karnevalen är ungefär som att svära i kyrkan, ifrågasätta monarkin eller uttrycka sig satiriskt mot vissa religioner.

Men Karnevalsdiskussionen är en pseudodiskussion. Jag misstänkte att det fanns risk för det när jag skrev som jag gjorde. Kraften i debatten nu, skall självklart läggas på vad som händer i staden.  Och det som inte händer. Om hur staden utvecklas. Du skriver själv att Landskrona har en skev fördelning av bidragsberoende. Och att det är ”en ekvation omöjlig att lösa”. Det är väl ungefär så diskussionen går i de kretsar, som nu har makten. En ekvation omöjlig att lösa. Alltså måste de hitta på något annat.  En sådan åtgärd/lösning är att ”kasta ut fattiga” (dina ord), som med andra ord finns med i det brev som sju direktörer skrev för tio år sen. Brevet som hade rubriken ”Något har gått snett med Landskrona”. Det var sju direktörer som kände ”hopplöshet och förtvivlan, vrede och det nästan var outhärdligt i Landskrona” (citat från brevet). Där kan man verkligen säga att det var ”mörkt som natten”. De krävde bl.a. en långsiktig strategi för att ”rätta upp stadens sociala obalanser” och ge ”Landskrona ett normalt socialt liv”. Nu har några av dessa direktörer nästlat sig in i Makten i Landskrona. Receptet de hade har omvandlats till redskap i den politiska verktygslådan som de nu själva skall hantera.

Makten ville inte låta de egna anställda få inflytande över pågående omorganisation. Nu ges höga chefstjänster till dem som själva hittat på organisationsmodellen. Som en gratifikation för arbetet kanske. Himla praktiskt, eller hur?  Jag håller det inte för osannolikt att de ”hittar på” sin egen lön också?

Visst byggs det överallt. Det ger ett handlingskraftigt intryck och skapar framtidstro hos många. Men varifrån skall alla dessa rika/bättre-medlade Robin Hoodar komma, som skall rädda staden? Och frågan är när i framtiden alla dessa satsningar skall ge den effekt som utlovats? Och som du, Johan Laurin, sjunger lovsånger om.  Och vad gör vi under tiden? Sticker huvudet i sanden med mer bröd och skådespel åt folket?

Leif Olin (S)


Landskrona BoIS – osund struktur skapar dåligt beteende

2016-11-15 16:04

Den senaste tidens kraftiga turbulens inom Landskrona BoIS kan framstå som förvånande. A-laget har gjort en till stora delar strålande säsong och många inom klubben har vittnat om en stämning och arbetsglädje som varit den bästa på många år. Genom några mycket nonchalanta ageranden håller nu allt detta på att raseras. Tyvärr är vi inte förvånade över tillvägagångssättet, vi har sett det förr.

Vi tycker det är synd att klubben valt att inte förlänga kontrakten med Billy Magnusson och Mikael Dahlgren, två genuina och kompetenta BoIS-ikoner med stort hjärta för föreningen som enligt vår bedömning båda starkt bidragit till den sportsliga vändningen detta år. Framförallt vill vi uttala vårt enhälliga stöd för Billy Magnusson, som under många turbulenta år varit den som professionellt och lojalt stått för kontinuitet och balans i truppen och på planen. Billy har alltid och i alla sammanhang satt BoIS före allting annat, i både diskussion och handling.

Men självklart måste vi respektera att klubben gör en annan bedömning och det är inte besluten i sig vi vänder oss emot.

Klubbens värdeord – tomma floskler
Det vi vänder oss emot är hur hänsynslöst besluten har genomförts och hur nonchalant klubbens företrädare har hanterat den kritik som uppstått i kölvattnet av besluten. Denna hänsynslöshet och nonchalans har tyvärr gått som en röd tråd genom klubben under lång tid, vilket fått som konsekvens att ett stort antal tidigare spelare, ledare och andra aktiva inom klubben idag har en bitter relation till BoIS. Förutom att detta är väldigt sorgligt i sig, får det också direkt negativa konsekvenser för verksamheten i form av t ex minskad rekryteringsbas och uteblivna publik- och sponsorintäkter.

”Det kunde skötts bättre”. ”Vi ska bättra oss”.  Dessa urvattnade ord i mediala försvarstal de senaste dagarna från ordförande Gabriel Munck har luttrade BoISare hört till leda under årens lopp. Tyvärr Gabriel, det är inte trovärdigt!

Att orden inte biter framgår tydligt om man läser det som skrivs om klubben på webben av medlemmar, supportrar, tidigare spelare, ledare och andra ideellt aktiva inom klubben. Det kan inte undgå någon hur många det finns som brunnit för föreningen, men som nu är evinnerligt trötta på BoIS. Någonting fundamentalt håller på att gå förlorat och det gör oss djupt oroliga.

Missnöjet är stort – ändå sker ingen förändring. Varför?
En stor del av förklaringen kan härledas till den ekonomiska situation som klubben idag befinner sig i.

Landskrona BoIS ekonomi kan liknas vid att vara på obestånd. Ett drygt årtionde av vidlyftigt spenderande med bristande respekt för beslutade budgetar har bidragit till detta. Ansvaret för detta är fleras, men genom sina många år på ledande poster i föreningen är det ordförande Gabriel Munck och vice ordförande Peter Condrup i sittande styrelse som måste anses ha det största ansvaret för att det ser ut på detta vis. För att hålla verksamheten ekonomiskt flytande i denna nedåtgående spiral har enskilda styrelseledamöter ”lånat ut” pengar till klubben och därigenom skapat ett beroendeförhållande till verksamheten som är allt annat än sunt.

Att bli invald i Landskrona BoIS styrelse är en stor ära och möjlighet att aktivt verka för förändring. Vi har själva haft mycket höga och långsiktiga ambitioner med våra styrelseengagemang. Tyvärr såg vi oss tvingade att avgå långt i förtid, då vi gång på gång sett att gemensamt fattade beslut inte följs, att klubbens värdeord inte efterlevs och att enskilda styrelseledamöters personliga agendor styr på bekostnad av föreningens bästa.

Det finns idag mycket få personer, om ens någon, som vill sätta sig och arbeta ideellt i Landskrona BoIS styrelse. Detta beror INTE på att det skulle råda bristande intresse eller engagemang. Vi är övertygade om att det finns ett stort antal kompetenta personer med BoIS-hjärtan som är villiga att lägga ner den tid som krävs och har förmåga att dra in de pengar som behövs. Men inte under de förutsättningar som nu råder, där du aldrig kan veta om det som sägs också är det som menas eller vilken agenda det egentligen är som styr. 

Gabriel Munck och Peter Condrup,
Vi betvivlar inte att ni inget hellre vill än att ta BoIS tillbaka till Superettan igen och ”ställa allting tillrätta”. Gott så, men det ger er inte tillåtelse att agera hur som helst. Ingen är större än klubben, inte heller ni.

Det minsta vi kan begära är att ni, och övriga styrelsen för Landskrona BoIS, ger de drabbade trotjänarna en offentlig och seriöst menad ursäkt.

Per Eriksson – styrelseledamot 2015
Fredrik Lind – styrelseledamot 2014-2015
Linus Malmqvist – fd lagkapten, styrelseledamot 2015Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser