PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Birgitta Alm

2017-01-03 14:42

Jag är helt överens med dig, detta oskick varar i veckor, och skrämmer många barn och gamla. För att inte tala om djurägare som får droga ned sina husdjur för att de ska överleva smällandet. Tänk på att våra husdjur har enormt mycket bättre hörsel än vi människor.

År efter år kommer rapporter om vildsint smällande runt om i Landskrona med skadegörelse och bränder som följd, utan någon som helst reaktion från den styrande Treklövern i staden. Anmärkningsvärt, särskilt som problemet kan åtgärdas. I ett flertal städer har man genomfört ett lokalt förbud mot försäljning och användning av fyrverkeripjäser. I stället anordnar kommunerna sina egna fyrverkerier.

En sådan lösning vore perfekt för Landskrona. Jag kan tänka mig ett barnfyrverkeri klockan åtta på kvällen, följt av huvudfyrverkeriet vid midnatt. Konceptet är alltså med framgång prövat i andra kommuner.

Det är dags att stoppa ofoget med nyårsraketer oavsett om det är polisen eller Landskrona stads ansvar. Landskrona stad har antagit ordningsstadgar och polisen får se till så att dessa efterlevs, på riktigt! Vi är skyldiga Landskronaborna den tryggheten att kunna gå ut i vintermörkret under framtida nyårsaftnar utan att riskera fysiska eller psykiska skador.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Dystra nyårsnyheter

2017-01-03 14:35

Hej,
läste Torkilds insändare som tillsammans med nyårsnyheterna ger oss en dyster bild av hur verkligheten ser ut runt nyår, men så är det även runt valborg. Summerar man de lidande som uppstår hos människor och djur samt de kostnader som drabbar samhället, blir detta enormt.
Vi har ett öppet och fritt samhälle som vi alla vill försvara. När saker spårar ur brukar vi ta till åtgärder för att stävja dessa. Kanske har vi kommit till ett stadium när vi måste öka kollen på pyrotekniska saker.
Jag är själv en motståndare till förbud, hyllar frihet under ansvar men är det kanske dags att förbjuda pyrotekniken för gemene man. Öppna upp för att tillstånd ges endast till kommuner, företag, idrottsföreningar, m.m som måste söka tillstånd och ha en ansvarig. Detta kanske råder bot på detta vansinne.
Samhällets servicepersonal, poliser, brandmän och ambulanspersonal måste få arbetsro att kunna utföra sitt arbete utan risk för livet.
Det är även dags att sätta föräldrars ansvar i funktion, nu tycks det inte existera.

Med Vänliga Hälsningar
Göran Öhman (opol)


Den Sista Rebellen

2017-01-03 12:39

Folket har glömt och politikerna vill inte minnas, den 2 september 1983 smyger grupper av ungdomar i skuggorna runt teaterparken, övertygade idealister med ett tydligt mål!

Den rivningshotade Österportskolan skall bli ett kulturcentrum i nordvästra Skåne. Ungdomarna håller ut i en månad innan det socialdemokratiska kommunalrådet inte bara sätter skopan i skolan utan också krossar drömmen om en levande kultur i staden.

En av dessa heroiska ungdomar var Alinda Zimmander, även om hennes politik inte alltid har tilltalat mig så är hon ett levande bevis på att det faktiskt finns rakryggade politiker kvar.

För visst är det väl så att i en rebell finns en ärlighet och en klar målbild, hon är tydlig i sitt budskap och så pass övertygad att lögnen helt enkelt inte får plats. En smilfink däremot bockar och säger ja, han har ett luddigt budskap och makten är en starkare drivkraft än saken. Därför ställer jag mig direkt frågan, vilka riktiga fighter har egentligen Torkild Strandberg och Jonas Esbjörnsson tagit, har någon av dessa kostymklädda män stått på barrikaderna bland vanligt folk?

Har Esbjörnsson ärrade knogar efter fighten för Landskronahemsförsäljningen eller nöjde du dig med att skriva papper?

Om ett kameraövervakat Landskrona verkligen var en viktig fråga för Strandberg varför lät du då länsstyrelsen ta beslutet och inte Landskronas folk?

Vem förutom Alinda Zimmander står upp för sina väljare när det går gäss på vattnet?

Efter 80-talets slut lyckades överheten kväsa grupper som var beredda att ockupera hus och dagens unga har blivit till like-sökande webbmedborgare.

Reinfeldt tar upp detta som något märkligt som ett slags sovande folk, det han inte berättar om det sovande folket är hur han och hans kollegor har skapat detta folk. Idag har de unga inte råd att agera då etablissemanget av välstrukna skjortor med kraft skulle slå ut deras möjlighet till försörjning i framtiden om för stort missnöje visades, straff som indragna körkort och register över småbrott är förödande för den unga oetablerade människan på arbetsmarknaden och därför ett enkelt sätt att kontrollera idealisterna.

Inför döden är en av de fem vanligaste sakerna man ångrar, “Att man lät andra bestämma för mycket över en”. Är det så man vill titta tillbaka på sitt liv, att man lät dom köra med en?

Bara för att någon har makt betyder det inte att dom har rätt.  Och det börjar bli dags för folk att sluta frukta överheten.

Den vanliga frustrerade ungdomen måste ha någon som pekar ut vägen och visar att motstånd ger skinn på näsan och starka nypor. Den sista rebellen må sitta kvar men hennes glöd har svalnat, när herrarna Strandberg och Esbjörnsson i somras uppmanades att fördöma kvinnovåldet i staden hade den unga Alinda tagit bladet från mun och utropat;
“Så vitt jag ser så är detta ett torg och jag ropar med fullaste kraft att kvinnorna i Landskrona ska få gå i fred”

Jag vet att överheten inte skrämmer dig Alinda och därför uppmanar jag dig att återigen bli en vägvisare för stadens unga idealister.

Alinda sådana som dig finns för att inte leden ska bli allt för raka och för detta tackar jag ödmjukast!

Torbjörn Helmuth Andersen


Dags för föräldraansvar!

2017-01-02 15:30

Det finns de som alltid har enkla, snabba lösningar på svåra och komplexa problem. Det finns också de som komplicerar de enklaste saker på ett direkt tröttande vis.

Låt mig uppehålla mig kring den senare kategorin en stund.

I Landskrona råder förbud mot raketer och smällare. Årets alla dagar och dygnets alla timmar. Med ett litet undantag: några enstaka timmar under kvällen på nyårsafton. Ändå smälls det under ett antal dagar nu under vintern. Ändå skräms barn och djur. Ändå beskjuts hårt arbetande brandmän när de arbetar för allas vår säkerhet. Och ändå skjuts fyrverkeripjäser mot skolor med uppenbar risk för att dessa bränns ner. Mamman Anneli skriver ”Vi ska ej behöva fly vårt hem över hela december och halva januari för dessa ungdomar vill ha skoj med farliga saker.”

Varje år satsas stora resurser i form av pengar och arbetstimmar på att förhindra att något riktigt allvarligt sker. Stadens plan för att hantera det som blivit ”fyrverkerisäsongen”  är omfattande. Bevakning, preventivt arbete på skolorna, närvaro där fyrverkeripjäserna säljs, tillsyn, informationsmaterial, extra fältgruppsinsatser – listan kan göras längre. .

Allt detta kostar pengar. Kommunens budget kan tyckas stor, men varje krona som läggs på att försöka få ungdomar att inte orsaka skada är pengar som hade kunnat läggas på mer personal i förskolan, bättre måltider i äldreomsorgen, trevligare parker, trivsamma gatumiljöer. Att istället lägga mer och mer pengar, år efter år, på att hantera smällare och fyrverkerier under en tid då de inte ens är tillåtna – det är absurt.

Detta är ett tydligt exempel på en enkel fråga som samhället har gjort alltför komplicerad. Svaret är enkelt: Förbudet måste upprätthållas och föräldrar måste ta sitt ansvar.

För det första: Att brandmän beskjuts med nyårsraketer när de ska göra sitt jobb är inte acceptabelt. Men så är det. Nyår efter nyår. Sveriges polisstyrka är bland de minsta i Europa, i relation till folkmängd. Staten har monopol på polisverksamhet. Landskrona kommun har ingen rätt att anställa egna poliser. I väntan på en eventuell reform som tillåter kommunala poliser måste staten skjuta till tillräckliga resurser, och bygga en polisorganisation som kan bringa trygghet till våra gator, torg och under såväl ”fyrverkerisäsongen” som under resten av året.

För det andra: Föräldraansvar. Jag undrar: Var finns ni föräldrar, som har barn och unga som kvälls- och nattetid beskjuter hårt arbetande livräddare? Var finns ni när era ungdomar försöker elda upp de skolor i vilka era söner och döttrar, för Landskronabornas skattepengar, lär sig läsa, skriva och räkna för att kunna möta framtiden på ett bra sätt. Var finns ni då? vilket ansvar tar ni? Ingen, inte en enda en, har lovat att det ska vara enkelt eller konfliktfritt att uppfostra nästa generation.  Men det ingår i uppdraget att vara förälder. Även i nyårstider.

Att staten och föräldraskapet fallerar är beklagligt. Men jag vill vara tydlig: Då får vi sätta till andra verktyg. Landskrona ska vara en trygg och trevlig stad. Vi kommer därför se över hur vi från kommunens sida kan vidta tuffa och tydliga åtgärder för att komma till bot med detta.

Gott nytt år alla!
Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande (L)


Ofoget med smällare

2017-01-02 15:23

Tiden kring nyår så är det högtidsstund för, vad ”vanligt folk” betecknar som idioter, och deras framfart med att skjuta smällare och fyrverkeripjäser på ”all och alla” och gärna på ordningsmakten, sjukvårdare och brandmän när dom försöker bringa ordning samt hjälpa till.

Vi har nog tyvärr nått vägs ände för traditionen att gemene man kan köpa fyrverkeripjäser och skjuta in det nya året. Det är helt enkelt inte värt det mer.

Det håller inte längre att med frivilligt bara sälja på vissa tider, inte till personer under 18, samt tillståndssökning.

Man behöver inte vara raketforskare för att se att lagstiftningen med att söka tillstånd för att fira av raketer inte direkt är högsta prioritet hos ordningsmakten. Jag har pratat med många om detta , och alla..då menar jag verkligen ALLA , är av den åsikten att skall man få bukt med detta , så är det att gå ”all in”, med att helt enkelt förbjuda försäljning, innehav samt brukandet för privatpersoner.

Tyvärr ”drabbas” alla dom som ”sköter sig”, samt företagen som tillverkar detta, men priset är helt enkelt för högt för att fortsätta med detta.

Det hade räckt med att kommunerna själv ordnar ett fyrverkeri och sen är det bra med det. Som bonuseffekt så slipper även djuren att lida helvetes kval under de dagar det pågår.

Tony Petersson, Asmundtorp


Svar till Kjell Andersson

2016-12-30 09:23

Jag blir förbannad och bedrövad av oskicket vi sett att kasta sten och andra saker på räddningstjänsten och polisen Det är inte okej att något sådant ska få ske.

De förmodligen väldigt få, som är i farten förstör för så många. Förutom polisen och räddningstjänsten som gör sitt jobb, så drabbas i första hand alla de som bor i området.

Klart att det känns otryggt och risken finns ju att räddningspersonalen är upptagen i onödan när den verkliga hjälpen väl behövs. Hoppas att de som vet något ser allvaret och hör av sig till polisen. Jag utgår ifrån att polisen snabbt kan få tag i den eller de skyldiga.

Vi har ett antal socialt utsatta områden som det allt för länge har gjorts allt för lite i.

Ska vi vända utvecklingen i dessa områden krävs först och främst fler poliser, men även att övriga samhället finns där och agerar för att sätta människor i arbete, vända utvecklingen i skolan och visa på en positiv väg ur det socialt utsatta. Det sista man ska göra är att låtsas som det inte finns problem.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Angående Karlslund

2016-12-30 09:15

Återinför fritids-/ungdomsgårdarna. Unga behöver samlingsplatser, där det finns vuxna föredömen att tala med. Där kan de tala fritt om livets vedermödor och problem.
Kostar – men betalar sig på sikt.

Bengt Nissler


Vad ämnar Treklövern göra för att Landskrona ska bli tryggt?

2016-12-30 08:58

Landskronaborna har tvingats genomlida en av de våldsammaste helgperioderna i stadens historia. Stora bränder, attacker på brandmän, rån och skadegörelse har präglat slutet av året. Den styrande Treklövern verkar handlingsförlamad. Det räcker sannerligen inte att ha en polischef som går ut i media med att betona föräldraansvaret. Fler och kraftfullare åtgärder krävs omedelbart. Vi Sverigedemokrater har sedan länge begärt att få träffa den lokala polisledningen tillsammans med kommunledningen för att utröna vari polisens problem ligger, men ingenting händer.

Varför, Torkild Strandberg, har ett sådant möte inte kommit till stånd?

Vi menar att om polisen inte kan utföra sitt jobb måste vi i politiken ta saken i våra egna händer och anställa betydligt fler ordningsvakter som finns synliga på stan under nattetid.

Hur ser du på ett sådant förslag, Torkild Strandberg?

Det hjälper inte hur många nya bostäder vi bygger, hur många nya skolor vi inviger om inte människor känner sig trygga i Landskrona. Om otryggheten växer kommer få att vilja flytta till Landskrona, vad vi än i övrigt gör.
Delar du den uppfattningen, Torkild Strandberg?

Slutligen: Passivitet och handlingsförlamning är sannerligen inte lösningen på det ökande våldsproblemet.

Vilka är dina egna offensiva förslag för att förbättra situationen, Torkild Strandberg?

Jag hoppas verkligen för Landskronabornas skull att du äntligen har några sådana.

Tänk på det och återkom gärna. Sverigedemokraterna har inga problem med att samarbeta med de partier som vill värna om vår stad.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Karlslundstorget... tillståndet i Landskrona

2016-12-29 10:44

Är det  någon ansvarig politiker som har några synpunkter om den senaste i raden av mycket allvarliga händelser skedda i Landskrona?
Jag tänker nu närmast på branden vid Karlslundstorget (Pilängstorget).
Jag citerar från http://www.hd.se/2016-12-27/ larm-om-brand-pa-pizzeria-pa- pilangstorget
“När räddningstjänsten ryckte ut till branden i natt fick brandmännen till en början svårt att göra sitt jobb.
– Den första polispatrullen på plats kände att den behövde förstärkning. Det var mycket folk på plats och stökiga ungdomar som inte respekterade avspärrningarna, säger Fredrik Bratt.

En större polisstyrka kommenderades till platsen.
– Femton poliser var på plats under natten. I vanliga fall hade det räckt med en patrull med två man eller möjligen två patruller, men det var lite stökigt, säger han.”
 
Inga personer omhändertagna för störande av ordningen, i vanlig ordning!
Är Ni ansvariga i Landskrona nöjda över detta numera vanliga fenomen från polisens sida
vad gäller det problemfyllda området?

Kjell Andersson

Politiker - Ta ert ansvar angående fyrverkerier!

2016-12-29 09:54

När ska stadens politiker ta sitt ansvar för att djur, natur och människor mår bra och kan bo hemma under dessa veckor av fyrverkerier/smällande?

Det finns en ordningsstadga som säger att fyrverkerier och smällare inte tillåts i Landskrona ändå smäller det långt innan jul och ökar mer och mer för varje dag.

Landskronas politiker har antagit/har kvar denna ordningsstadga samtidigt som man tillåter s.k. PopUp-affärer att sälja fyrverkerier och dessutom tillåter/uppmuntrar att fyrverkeriföretag gör sina tester här i staden.

Ringer jag till Landskrona stad hänvisas jag till Polisen och ringer jag till Polisen så har de inga resurser och hänvisar tillbaka till staden.

Vi har hund och det är ett helvete för hunden och ett helvete för oss att behöva se hunden lida och eventuellt få hjärtslag och dö. För att inte tala om naturens alla djur och den i övrigt dåliga miljöpåverkan som smällande/fyrverkerier har.

Vi kan hyra in oss på landsbygden för dyra pengar en natt eller två men inte i flera dagar eller veckor, det har vi inte råd till och det är svårt om man jobbar.
Återstår att flytta från staden och uppmana folk att inte flytta hit.

När ska stadens styrande politiker ta sitt ansvar för att djur, natur och människor mår bra och kan bo hemma under dessa veckor av smällande?

Birgitta AlmFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser