PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Ingen skall bli utförsäkrad och sjuka ska ha rätt till den trygghet de förtjänar

2021-10-11 15:59

Att vara långtidssjukskriven är ingen rolig situation att vara i. Inte nog med att du är sjuk, du måste också oroa dig för att eventuellt bli utförsäkrad och behöva klara dig utan inkomst. 

Sjukförsäkring är inget bidrag. Skillnaden mellan bidrag och försäkring är att den senare bygger på att en premie har betalats in, vilken ger försäkringstagaren rätt till ersättning (under vissa villkor). Arbetslöshetsförsäkring är ett annat exempel på försäkringar. Bidrag får man utan att ha betalat någon försäkringspremie, till exempel på basis av behov.

De tidigare allianspartierna vill alla spara miljarder på sjukförsäkringen visar tidningen Arbetets genomgång av partiernas skuggbudgetar. Varför inte istället börja med att omvandla förslagen i Claes Janssons sjukförsäkringsutredning (En begriplig och trygg sjukförsäkring, SOU 2020:6 och En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26), som 3,5 miljoner löntagare ställt sig bakom, till praktisk politik?

Vi Socialdemokrater tycker att de sjuka inte ska straffas ännu mer utan sjuka ska ha rätt till den trygghet de förtjänar.

I budgeten för 2022 ska vi stärka sjukförsäkringen genom ett antal åtgärder:

  • Taket i sjukförsäkringen höjs från åtta till tio prisbasbelopp, det innebär att den högsta ersättningen per dag höjs från 821 kronor till 1 021 kronor.
  • Rehabilitering ska vara möjlig även efter dag 365 i sjukförsäkringen.
  • Sjukförsäkringen för äldre förbättras, så att deras arbetsförmåga inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden.
  • Deltidare och behovsanställda ska kunna få ersättning från sjukförsäkringen.

Det är ett steg i rätt riktning för att laga dagens sjukförsäkring. Men mer behöver göras.

Idag har vi ett system där det är Försäkringskassan som avgör om du är arbetsför eller inte, det borde väl i alla fall vara läkaren som bedömer detta. Det finns exempel där Försäkringskassan avfärdat läkarintyg (underlaget för att beskriva arbetsförmågan) och ansett personerna som arbetsföra, där de sjukskrivna avlidit av sina sjukdomar en kort tid efter att de blivit utförsäkrade.

Riksrevisionen har funnit att bristfälliga medicinska underlag ytterst sällan kompletteras. Konsekvensen om underlagen inte kompletteras är att risken för felaktiga beslut ökar.

Vi Socialdemokrater i Fackens S i Landskrona anser att det är viktigt att:

  • Försäkringskassan ser till att ha rätt underlag så handläggningen blir så rättssäker som möjligt
  • Läkarens bedömning väger tyngst så att ingen skall riskera att bli utförsäkrad
  • Sjuka ska ha rätt att vara sjuka

Adis Heldic ordförande,
Cecilia Hallberg Berndtsson ledamot i Fackens S i Landskrona


Liten varning

2021-10-07 09:42

Vi är flera som överraskats av en ny parkeringsskylt vid Tornets/ Friskis o Svettis parkering. Skylten sitter lite skymd om man vill ha full uppsikt när man svänger in.
Just nu när den är ny har parkeringsbolaget den dåliga smaken att lappa så många som möjligt (300kr ).
Parkeringsbolaget som cashar in pengarna heter nog Hojab AB via Securitas.
Vet inte om bolaget har fått fler nya uppdrag just nu i denna svårparkerade stad. Så kanske det finns anledning att vara uppmärksam på fler ställen.
Med P-skiva får man dock stå gratis i 3 timmar.

Lena Nilsson


Svar till Jan-Allan Beer

2021-10-05 11:50

Det är glädjande att Treklövern (L, M, MP) nu beslutat om att titta på de konsekvenser som deras beslut tillsammans med C,  att höja hyrorna och avgifterna inom äldreomsorgen fått. De stora  hyresskillnad som idag finns inom vårt bestånd från 3400-7000 får konsekvenser för de boendes livskvalité och det är inte rimligt. De äldre skall kunna ha samma livskvalité var man än råkar få boende.

Jan-Allan Beer(L) skriver att vi har ett högre förbehållsbelopp men det har ingen betydelse eftersom förbehållsbeloppet i Landskrona beräknas efter att hyran är avdragen. 

Vi Socialdemokrater tycker därför att Landskrona stad skall garantera förbehållsbeloppet. Alla skall garanteras det belopp som Socialstyrelsen anser att de äldre behöver för en god livskvalité.            

Eva Örtegren (S)
Jonas Esbjörnsson (S)


Litet inpass om nyttan av presentkort

2021-09-17 10:09

Stefan Olsson är missnöjd över att Treklövern inte uppmärksammat hans förslag om att ge personalen som slitit under pandemin en uppskattning i form av ett presentkort eller ledighet.
Treklövern väljer att gå ut med att de tyvärr inte kan ge personalen ledigt utan vill hellre ge ett presentkort i stadens butiker.
Om detta kan man ha olika åsikter. Dels att Treklövern tydligen låtsas att allmosan är deras förslag? Dels om ifall ett presentkort som är bundet till vissa butiker är en bra lösning eller om reda pengar är bättre. Dels om inte ledighet är mer önskvärt av personalen än ett presentkort.
Vi kan ha förståelse för att man vill gynna stans affärer. Det gör vi själv gärna. Lite förståelse har vi när vi hör hur dyrt det är med ledighet även om vi tycker att det är just vad personalen behöver.

Men vi kan inte förstå Treklöverns ( Strandberg, Brorsson, Mesanovic) motivering att man inte vill behandla personal olika. All personal ska få lika belöning menar de.

Med den logiken borde ju annan personal, t ex högre tjänstemän på Kommunhuset, få sina bonusar, pensionsförsäkringar och avgångsvederlag i form av presentkort på t ex ICA, City Gross, Coop och andra butiker i Landskrona. Istället för i stora pengautbetalningar. Då kanske de stannar kvar i kommunen. I alla fall tills presentkorten är slut.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Avslutande replik till Treklövern om belöning till personalen

2021-09-10 15:34

SD tycker det är positivt att Treklövern äntligen tycker vår personal i Landskrona gör ett fantastiskt jobb och därför vill belöna dem. Av alla ca 4 300 anställda, både timvikarier och övrig personal, sticker ändå personal inom skola, vård- och omsorg ut, då det är dessa grupper som fått dra det tunga lasset, faktiskt både före och under Covid-19. Eftersom dessa grupper varit belysta av både regering, media och invånare i Sverige så är det ett självklart val att framhäva dessa för ett synnerligen gott arbete. Inte bara för att de gjort det dom är utbildade för utan i många fall mycket mer. Dessutom har dessa grupper inte haft samma valmöjlighet, att jobba hemifrån som andra grupper och därmed varit utsatta för större smittorisk. Förhoppningsvis klingar nu den horribla situation vi haft med pandemin under snart två år av, men det läker för den skull inte ut en andra anledning till att ovan nämnda grupper fortsättningsvis kommer att ha väldig hög, och stundom outhärdlig arbetssituation, nämligen en ytterligare smittvåg. Treklövern tycker att SD:s förslag kostade för mycket för staden men för oss Sverigedemokrater kan man inte bara sätta ett pris på vad vår personal får kosta, där är skillnaden mellan Treklöverns och SD:s syn på våra medarbetare. 

Treklövern svarar följande: “Vår modell kostar ungefär 6,5 miljoner kronor. Att ge stadens verksamheter ersatt ledighet enligt samma kriterier som ovan, skulle kosta över 23 miljoner kronor. Om vi bad 40% av medarbetarna att göra arbetsuppgifterna ändå och bara ersatte 60% av tiden med vikarier skulle det kosta 14 miljoner kronor.” Detta stämmer inte. Sverigedemokraternas förslag var belöning eller kompensationsledighet för ca 1 500 medarbetare inom skola och vård- och omsorg. Med SD:s förslag på ersatt ledighet för dessa grupper så landar summan på ca 7,3 miljoner kronor och om vi bad 40 % av medarbetarna att göra arbetsuppgifterna ändå och bara ersatte 60% av tiden med vikarier, så skulle det kosta ca 4,4 miljoner kr. Det är klart man kan dribbla med siffror för att slå sig själv på bröstet som i Treklöverns fall, men frågor som bör ställas är varför Treklövern väntat i över 3 månader med att lyfta frågan sedan SD lyfte förslaget i en motion och interpellation och hade Treklövern överhuvudtaget tänkt på stadens personal om inte Sverigedemokraterna tagit initiativet?

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Otack är världens lön

2021-09-08 13:43

Bäste Stefan Olsson (SD)!

Jag hänvisar till Din insändare här på planket 2021-09-06.

Du hade ju i princip rätt när Du frågar: “Varför inget erkännande till SD, Torkild Strandberg?”
Nästa gång, när Du Stefan lägger förslag, så se till att ingen vågar bjuda högre! Mycket kan stå på spel!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Svar till Lars Andersson (SD)

2021-09-07 14:44

Det är allmänt känt att det är FHM som gäller – https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/ där ett ganska otvetydigt besked ges även för oss som är vaccinerade. Socialstyrelsen ger inte råd till allmänheten om hur man ska förhålla sig för att minska smittspridningen.

I övrigt tänker jag inte bli en av de ”experter” du hänvisar till som finns på nätet. Men jag tänker granska din analys av dödlighet eftersom du jämför äpplen med päron. Under 2020 gällde rätt kraftiga restriktioner för att minska en smittspridning av en dödlig sjukdom. Att jämföra dödligheten det året med något annat år är inte rimligt. Frågan du borde ställt dig är hur dödligheten sett ut om det inte funnits restriktioner.

Det ska absolut vara lätt att göra rätt, därför är det FHMs rekommendationer som gäller för alla i Sverige.

Johan Laurin


Alla anställda ska belönas på samma sätt

2021-09-07 09:30

Svar till Stefan Olsson (SD)

Pandemin har präglat de senaste 1,5 åren. I Landskrona har vi klarat oss relativt väl. Det beror på en god samverkan mellan staden, privata företag, regionen och med stadens invånare. Stadens insats har varit möjlig tack vare ett engagerat och nytänkande arbetssätt från de anställda. I början av pandemin uppmärksammades detta med en mindre gåva och nu menar vi att det finns utrymme för en större. Vi har föreslagit att alla anställda får en höstgåva för insatserna under pandemin på 1500: – i form av ett presentkort i stadens butiker.

Sverigedemokraterna har också satt ljuset på denna fråga. Det är bra. Sverigedemokraterna har i sitt förslag valt en annan teknik, som vi tittat noga på. Man vill ge skolpersonal och vård- och omsorgspersonal tre extra semesterdagar, eller motsvarande i kontanta pengar.

Vi har valt en annan modell av tre skäl:

Vi menar att alla stadens anställda ska belönas på samma sätt. Att göra skillnad mellan olika personalgrupper är inget vi är beredda att göra.  De allra flesta har haft en betydelsefull roll under pandemin. Nu får alla tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare gåvan. Timavlönade medarbetare som har arbetat motsvarande fyra månader eller mer under 2021 erhåller också gåvan.
Sverigedemokraternas förslag är dyrt. Vår modell kostar ungefär 6,5 miljoner kronor. Att ge stadens verksamheter ersatt ledighet enligt samma kriterier som ovan, skulle kosta över 23 miljoner kronor. Om vi bad 40% av medarbetarna att göra arbetsuppgifterna ändå och bara ersatte 60% av tiden med vikarier skulle det kosta 14 miljoner kronor.
Dessutom kan inte staden ge en skattefri gåva i kontanter eftersom skatteregelverket inte tillåter detta.
 
Vi är stolta över att staden har en ekonomi som gör det möjligt att visa alla medarbetare denna uppskattning. Slutligen: Tack till alla i Landskrona Stad som gjort det möjligt att ta oss genom pandemin.

Torkild Strandberg, Liberalerna
Torbjörn Brorsson, Moderaterna
Elvir Mesanovic, Miljöpartiet


Fullvaccinerad mot covid-19  –  Vad gäller egentligen?

2021-09-07 09:19

Jag är som många av er andra fullvaccinerad mot Covid 19 men nästan vart jag än kommer finns det restriktioner som bemöter mig som ovaccinerad.

På nätet finns det ju hur många självutnämnda ”experter” som helst som ger information åt alla olika håll och riktningar men även ibland de etablerade plattformarna såsom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ges det olika teorier om vad som gäller när man är just fullvaccinerad.
Det finns lika många åsikter och teorier om vaccinens verkan som riskorn i Asien, dvs hur ska man egentligen veta hur säker man är efter det att man gjort sin medborgerliga plikt och vaccinerat sig?
En del experter menar att är du vaccinerad så blir troligtvis varken sjuk eller kan smitta andra medan andra väletablerade inom området menar på att du visst kan smitta andra och måste fortsätta hålla avstånd och tvätta labbarna med täta mellanrum.

Jag tittade lite på dödligheten i Sverige under 2000 talet och blir lite konfunderad när jag läste att t ex under 2002 dog det 95.009 personer i landet och året 2020 dog det 98.124 st.  Ja det är ju en relativt hög dödlighet under ett år då det i snitt dör ca drygt 90.000 per år normalt.
Dyker man lite djupare så ser man att 2002 hade Sverige 8.9 milj. invånare och 2020 hade vi 10.4 milj. inv.
Det dog alltså 3115 fler personer 2020 i jämförelse mot 2002 men samtidigt hade vi 1.5 milj. fler invånare i landet året 2020.
Covid 19 är en plåga och kan vara en farlig sjukdom, men enligt Folkhälsomyndigheten så ÄR skyddet mot allvarlig sjukdom och död hög med vaccinet jag fått och då måste jag ställa frågan om hur länge ska restriktionerna fortsätta? Tills dess 100% är vaccinerade? Så länge man inte vaccinerar ALLA så kommer denna sjukdom finnas kvar i någon utsträckning och ska vi då fortsätta att leva som att pesten härjar?

Min far dog i december 2020 och var smittad av covid så  jag vet hur hårt och plågsamt det är att mista en nära anhörig under dessa former. Min far var 90 år och redan svag av andra olika åkommor så gissningsvis så hade vilken influensa som helst varit dödligt farlig för honom i detta skedet. Förresten, vart tog vinterkräksjukan vägen förra året och i år? Ju längre restriktionerna hålls så drabbas både näringsliv och privatlivet hårt som inte helt sällan resulterar i konkurser och psykisk ohälsa i olika former.
Sverige har nu ett högt antal vaccinerade, över 70% (1/9-2021)  vilket ökar i antal för varje dag som går och en relevant fråga är ju då att vid vilken gräns, antal fullvaccinerade, kan vi återgå till våra normala liv? Eller är det såhär vi ska inrikta oss på att vardagen ska se ut?

Landskrona har nu den den högsta spridningen i Skåne med 112 smittade per 100.000,  Skåne i snitt ligger på 71/100.000 inv. Nu är skolorna igång och det är främst ungdomar som sprider smittan varför det är av största vikt att förenkla proceduren att kunna bli vaccinerad, ut på skolor och torg med mobila enheter!

Det ska vara lätt att göra rätt! Jag anser att lättnader bör ske för alla som är fullvaccinerade, vaccinationsintyg eller covidbevis är en bra start och den grupp som inte kan eller bör ta vaccinet ska givetvis undantas ifrån kravet på styrkt vaccinering.

Nu är ju sanningen den att den som inte har svenskt personnummer kan varken få covidpass eller giltigt vaccinationsintyg utfärdat trots att du här i Sverige blivit fullvaccinerad. Jag talade med E-Hälsomyndigheten och de svarade mig både skriftligen och via telefon att de inte har något system eller rutin för detta men att kanske senare i höst har de löst problemet, endast svenskt personnummer plus en folkbokföringsadress gäller för att få beviset. Detta är upptaget i EU då Sveriges handlande i detta strider emot EU:s regelverk vad gäller likabehandling.

Lars Andersson (SD)


Varför inget erkännande till SD, Torkild Strandberg

2021-09-06 09:46

I början av sommaren lämnade vi Sverigedemokrater in en motion om att vi vill att vår duktiga personal ska få ett konkret erkännande för det fantastiska arbete de utfört under pandemin. Vi föreslog en belöning i form av extra ledighet alternativt pengar.

Jag skrev också en interpellation till nästa kommunfullmäktige i syfte att se till att vår motion snabbehandlades. Normalt tar det ett år från det att motionen lämnas in till dess den behandlas av KF.

Till min stora förvåning finns det ett ärende till nästa kommunstyrelse, på torsdag, som heter extra personalgåva 2021. Där föreslås det att all personal ska få ett presentkort på 1500 kronor att handla för i Landskronas butiker, ett förslag som är misstänkt likt det som vi i SD motionerade om. Summan är dock, enligt vår uppfattning, alldeles för låg. Vi hade sett ett presentkort på 2000 kronor, vilket är den högsta skattebefriade gåvan som kan ges under 2021 förutsatt att det inte rör sig om reda pengar. Är det då inte bättre att den styrande Treklövern lyfter vårt förslag vilket var föregångare till detta förslag?

I ärendet till Kommunstyrelsen står det inte ett ord om att förslaget uppkom tack vare SD:s motion och interpellation. Det hade varit mycket hederligare om Torkild Strandberg hade tagit upp vår motion och föreslagit att den skulle bifallas. Tyvärr är det inte första gången Treklövern agerar på detta ohederliga sätt; Vi i SD har gång på gång föreslagit åtgärder som Torkild & Co tagit upp som sina egna. Vi har sällan eller aldrig fått ett erkännande för att vi stött Treklöverns förslag som annars hade fallit. 

Uppenbart är att Torkild Strandberg betraktar oss som en äldre tiders piga som aldrig behövt ett erkännande för att utföra ett gott jobb. SD är trötta på den sortens beteende, bättre vore om Torkild går en trappa ner till mitt tjänsterum och tar diskussioner som sedan utmynnar i ett gemensamt förslag till gagn för vår fantastiska personal i staden.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser