PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 8:e december
Dagens namn: Virginia

Svar till Lars Andersson (SD)

2021-09-07 14:44

Det är allmänt känt att det är FHM som gäller – https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/ där ett ganska otvetydigt besked ges även för oss som är vaccinerade. Socialstyrelsen ger inte råd till allmänheten om hur man ska förhålla sig för att minska smittspridningen.

I övrigt tänker jag inte bli en av de ”experter” du hänvisar till som finns på nätet. Men jag tänker granska din analys av dödlighet eftersom du jämför äpplen med päron. Under 2020 gällde rätt kraftiga restriktioner för att minska en smittspridning av en dödlig sjukdom. Att jämföra dödligheten det året med något annat år är inte rimligt. Frågan du borde ställt dig är hur dödligheten sett ut om det inte funnits restriktioner.

Det ska absolut vara lätt att göra rätt, därför är det FHMs rekommendationer som gäller för alla i Sverige.

Johan Laurin


Alla anställda ska belönas på samma sätt

2021-09-07 09:30

Svar till Stefan Olsson (SD)

Pandemin har präglat de senaste 1,5 åren. I Landskrona har vi klarat oss relativt väl. Det beror på en god samverkan mellan staden, privata företag, regionen och med stadens invånare. Stadens insats har varit möjlig tack vare ett engagerat och nytänkande arbetssätt från de anställda. I början av pandemin uppmärksammades detta med en mindre gåva och nu menar vi att det finns utrymme för en större. Vi har föreslagit att alla anställda får en höstgåva för insatserna under pandemin på 1500: – i form av ett presentkort i stadens butiker.

Sverigedemokraterna har också satt ljuset på denna fråga. Det är bra. Sverigedemokraterna har i sitt förslag valt en annan teknik, som vi tittat noga på. Man vill ge skolpersonal och vård- och omsorgspersonal tre extra semesterdagar, eller motsvarande i kontanta pengar.

Vi har valt en annan modell av tre skäl:

Vi menar att alla stadens anställda ska belönas på samma sätt. Att göra skillnad mellan olika personalgrupper är inget vi är beredda att göra.  De allra flesta har haft en betydelsefull roll under pandemin. Nu får alla tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare gåvan. Timavlönade medarbetare som har arbetat motsvarande fyra månader eller mer under 2021 erhåller också gåvan.
Sverigedemokraternas förslag är dyrt. Vår modell kostar ungefär 6,5 miljoner kronor. Att ge stadens verksamheter ersatt ledighet enligt samma kriterier som ovan, skulle kosta över 23 miljoner kronor. Om vi bad 40% av medarbetarna att göra arbetsuppgifterna ändå och bara ersatte 60% av tiden med vikarier skulle det kosta 14 miljoner kronor.
Dessutom kan inte staden ge en skattefri gåva i kontanter eftersom skatteregelverket inte tillåter detta.
 
Vi är stolta över att staden har en ekonomi som gör det möjligt att visa alla medarbetare denna uppskattning. Slutligen: Tack till alla i Landskrona Stad som gjort det möjligt att ta oss genom pandemin.

Torkild Strandberg, Liberalerna
Torbjörn Brorsson, Moderaterna
Elvir Mesanovic, Miljöpartiet


Fullvaccinerad mot covid-19  –  Vad gäller egentligen?

2021-09-07 09:19

Jag är som många av er andra fullvaccinerad mot Covid 19 men nästan vart jag än kommer finns det restriktioner som bemöter mig som ovaccinerad.

På nätet finns det ju hur många självutnämnda ”experter” som helst som ger information åt alla olika håll och riktningar men även ibland de etablerade plattformarna såsom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ges det olika teorier om vad som gäller när man är just fullvaccinerad.
Det finns lika många åsikter och teorier om vaccinens verkan som riskorn i Asien, dvs hur ska man egentligen veta hur säker man är efter det att man gjort sin medborgerliga plikt och vaccinerat sig?
En del experter menar att är du vaccinerad så blir troligtvis varken sjuk eller kan smitta andra medan andra väletablerade inom området menar på att du visst kan smitta andra och måste fortsätta hålla avstånd och tvätta labbarna med täta mellanrum.

Jag tittade lite på dödligheten i Sverige under 2000 talet och blir lite konfunderad när jag läste att t ex under 2002 dog det 95.009 personer i landet och året 2020 dog det 98.124 st.  Ja det är ju en relativt hög dödlighet under ett år då det i snitt dör ca drygt 90.000 per år normalt.
Dyker man lite djupare så ser man att 2002 hade Sverige 8.9 milj. invånare och 2020 hade vi 10.4 milj. inv.
Det dog alltså 3115 fler personer 2020 i jämförelse mot 2002 men samtidigt hade vi 1.5 milj. fler invånare i landet året 2020.
Covid 19 är en plåga och kan vara en farlig sjukdom, men enligt Folkhälsomyndigheten så ÄR skyddet mot allvarlig sjukdom och död hög med vaccinet jag fått och då måste jag ställa frågan om hur länge ska restriktionerna fortsätta? Tills dess 100% är vaccinerade? Så länge man inte vaccinerar ALLA så kommer denna sjukdom finnas kvar i någon utsträckning och ska vi då fortsätta att leva som att pesten härjar?

Min far dog i december 2020 och var smittad av covid så  jag vet hur hårt och plågsamt det är att mista en nära anhörig under dessa former. Min far var 90 år och redan svag av andra olika åkommor så gissningsvis så hade vilken influensa som helst varit dödligt farlig för honom i detta skedet. Förresten, vart tog vinterkräksjukan vägen förra året och i år? Ju längre restriktionerna hålls så drabbas både näringsliv och privatlivet hårt som inte helt sällan resulterar i konkurser och psykisk ohälsa i olika former.
Sverige har nu ett högt antal vaccinerade, över 70% (1/9-2021)  vilket ökar i antal för varje dag som går och en relevant fråga är ju då att vid vilken gräns, antal fullvaccinerade, kan vi återgå till våra normala liv? Eller är det såhär vi ska inrikta oss på att vardagen ska se ut?

Landskrona har nu den den högsta spridningen i Skåne med 112 smittade per 100.000,  Skåne i snitt ligger på 71/100.000 inv. Nu är skolorna igång och det är främst ungdomar som sprider smittan varför det är av största vikt att förenkla proceduren att kunna bli vaccinerad, ut på skolor och torg med mobila enheter!

Det ska vara lätt att göra rätt! Jag anser att lättnader bör ske för alla som är fullvaccinerade, vaccinationsintyg eller covidbevis är en bra start och den grupp som inte kan eller bör ta vaccinet ska givetvis undantas ifrån kravet på styrkt vaccinering.

Nu är ju sanningen den att den som inte har svenskt personnummer kan varken få covidpass eller giltigt vaccinationsintyg utfärdat trots att du här i Sverige blivit fullvaccinerad. Jag talade med E-Hälsomyndigheten och de svarade mig både skriftligen och via telefon att de inte har något system eller rutin för detta men att kanske senare i höst har de löst problemet, endast svenskt personnummer plus en folkbokföringsadress gäller för att få beviset. Detta är upptaget i EU då Sveriges handlande i detta strider emot EU:s regelverk vad gäller likabehandling.

Lars Andersson (SD)


Varför inget erkännande till SD, Torkild Strandberg

2021-09-06 09:46

I början av sommaren lämnade vi Sverigedemokrater in en motion om att vi vill att vår duktiga personal ska få ett konkret erkännande för det fantastiska arbete de utfört under pandemin. Vi föreslog en belöning i form av extra ledighet alternativt pengar.

Jag skrev också en interpellation till nästa kommunfullmäktige i syfte att se till att vår motion snabbehandlades. Normalt tar det ett år från det att motionen lämnas in till dess den behandlas av KF.

Till min stora förvåning finns det ett ärende till nästa kommunstyrelse, på torsdag, som heter extra personalgåva 2021. Där föreslås det att all personal ska få ett presentkort på 1500 kronor att handla för i Landskronas butiker, ett förslag som är misstänkt likt det som vi i SD motionerade om. Summan är dock, enligt vår uppfattning, alldeles för låg. Vi hade sett ett presentkort på 2000 kronor, vilket är den högsta skattebefriade gåvan som kan ges under 2021 förutsatt att det inte rör sig om reda pengar. Är det då inte bättre att den styrande Treklövern lyfter vårt förslag vilket var föregångare till detta förslag?

I ärendet till Kommunstyrelsen står det inte ett ord om att förslaget uppkom tack vare SD:s motion och interpellation. Det hade varit mycket hederligare om Torkild Strandberg hade tagit upp vår motion och föreslagit att den skulle bifallas. Tyvärr är det inte första gången Treklövern agerar på detta ohederliga sätt; Vi i SD har gång på gång föreslagit åtgärder som Torkild & Co tagit upp som sina egna. Vi har sällan eller aldrig fått ett erkännande för att vi stött Treklöverns förslag som annars hade fallit. 

Uppenbart är att Torkild Strandberg betraktar oss som en äldre tiders piga som aldrig behövt ett erkännande för att utföra ett gott jobb. SD är trötta på den sortens beteende, bättre vore om Torkild går en trappa ner till mitt tjänsterum och tar diskussioner som sedan utmynnar i ett gemensamt förslag till gagn för vår fantastiska personal i staden.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Är det så fattigt i Landskrona!?

2021-09-06 09:32

Häromdagen – 2021-08-30 – publicerade kommunalrådet Stefan Olsson (SD) och kommunstyrelseledamoten Daniel Engström (SD) en insändare här på Planket med rubriken ”Låt skolklasser besöka Uppåkra Arkeologiska Center”. Ett bra förslag. MEN! Så kommer man till sista stycket i texten där det konstateras ”Dock är möjligheterna att ta med elever på studiebesök mycket små, många skolor i Landskrona har inte ens läroböcker så det räcker till varje elev” o.s.v!

Ånyo fattigdomsproblem. Sen har en del invånare i Landskrona för låga löner eller inget jobb alls.

En och annan tittar sig om i världen efter jobb i fjärran land. Och så har vi Köpenhamn där är det arbetskraftsbrist. Och så är vi där igen – jobb inom 45 à 50 min. pendling från dörr till dörr (enkel resa).
Här i Landskrona är boendet billigt i jämförelse med Köpenhamn, London och andra Metropoler.
Europaspåret behövs, tills dess en nödlösning = flygbåt! Det blir uppstart Landskrona efter att pandemin satt punkt!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet

PS. Dagens Industri arrangerar tvådagars digitalkonferens 7 – 8 september 2021. ”Uppstart Sverige-vägen (!) framåt efter pandemin”. Tidningen Dagens Industri 2021-08-30 sidan 18 – 19 redovisar utvecklingen i ekonomierna i Europa sedan pandemin. Bäst är Danmark. /Ds.


Efter 20 år

2021-09-06 09:25

Amerikanerna lämnar Kabul! Efter tjugo år. Resultat: hur ska man räkna? Terroristdådet i New York 2001-09-11 skrämde upp många.
Det har gått 20 år, lite drygt, sedan flygbåten mellan Landskrona – Köpenhamn försvann 2001. Hur ser resultatet ut? Och nu gäller det att räkna, kronor en, kronor två etc. etc.

Hur påverkas fastighetspriserna i Landskrona om flygbåten seglat vidare? För att få ordning på kalkylen så får landskronapolitikerna titta på bostadsannonserna i danska Berlingske. Vi börjar där med hårda fakta.

Nu när valet 2022 börjar närma sig så är frågan: ”Specifikt vad har ni som vill bli omvalda gjort för mig?”
Vem vågar jag ge fortsatt förtroende? Har ni slösat bort pengar? Har ni lämnat rätt råd till unga och gamla i samband med myndighetsutövning? Jag ser resultatet av de senaste sju á tio åren.

Vi gamla har tråkigt – fortfarande!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Låt skolklasser besöka Uppåkra Arkeologiska Center

2021-08-30 16:19

Uppåkra ligger i skånska Staffanstorps kommun strax utanför Lund. Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersstad, som varit bebodd i mer än ett årtusende (vilket kan jämföras med Birkas 175 år). Från cirka 100 f Kr till cirka 1000 e Kr fungerade Uppåkra som ett kommersiellt, politiskt och religiöst maktcentrum. Fornlämningen upptar en yta av 40 hektar, vilket är lika mycket som staden Lunds medeltida stadskärna eller Gamla Stan i Stockholm (vilket kan jämföras med Birkas 7,5 hektar). 

År 2009 beslutade regionfullmäktige i Region Skåne att bilda en stiftelse, Uppåkra Arkeologiska Center, tillsammans med bland andra Staffanstorps och Lunds kommuner och Svenska kyrkan i syfte att vidareutveckla det arkeologiska området. Till verksamheten har man knutit andra aktörer som Lunds universitet och Länsstyrelsen. Universitetet bedriver idag utgrävningar och forskning på området. Man har byggt ett besökscentrum, som man vidareutvecklar, och det bedrivs allmänna visningar med särskilt fokus i verksamheten på barn. 

Vid Uppåkra Arkeologiska Center har skolklasser i årskurserna 1–9 möjlighet att komma för att få berättat om platsen och de människor som levde där – hur de försörjde sig, deras religion och vilka varor de handlade med. Man visar utställningen ”Underjorden” där man pratar om hur arkeologer jobbar och hur ett så kallat kulturlager bildas i marken och även besök vid utgrävningsschakten kan göras. Man låter även barnen själva få prova på att göra utgrävningar. Skolbesöken kostar 900 kronor. Skolklasser i årskurserna 1–9 har också möjlighet att få besök i sina egna klassrum för att få berättat om järnålderns Uppåkra – Nordens Pompeji. Detta ger inte bara stora möjligheter för lärande under roliga former utan det knyter dessutom an till lokalhistorien och närområdet.

Dock är möjligheterna att ta med elever på studiebesök mycket små; många skolor i Landskrona har inte ens läroböcker så det räcker till varje elev. Det finns skolor där en pott med pengar ska räcka till både läromedel och studiebesök. När det inte ens finns tillräckligt många böcker för att varje elev ska kunna ha varsin, är det lätt att föreställa sig att studiebesök, lägerskola och liknande inte prioriteras. Därför kommer SD i det kommande budgetarbetet prioritera Landskronas skolelevers möjligheter att få en lärorik och givande skolgång med olika studiebesök, genom att anslå extra medel till stadens skolor för att göra detta möjligt.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

Daniel Engström
Kommunstyrelsen (SD) 


Landskrona värt en mässa på Nyhamnsdagen

2021-08-25 11:40

Vallokomotiven har dragit igång. För moderaterna blev det ett möte på Hotel Öresund, som numera är beläget mittemot Sofia Albertina-kyrka, vid det gamla färjeläget. Mötet inträffade 16 augusti 2021. (Se bilden ovan). Och så ska Stefan Löfvén (S) avgå.

En resenär som ankommer med Öresundståget till Landskrona Station hittar lätt till platsen – men det tar tid – om hen följer trådbusslinjen genom staden.

Kopplingen till det bibliska är en utmaning. Vilken politisk ideologi representerar de som ställer upp till val? Några möter man i skyltfönstren utmed trådbusslinjen. Kan man lita på alla vallöften eller ska man vara krass och hoppas på flexibilitet hos de som väljes? På 1500-talet var religionen viktig … liksom nu. Jag tänker på Henrik IV av Frankrikes påstådda uttalande ”Paris är värt en mässa”.

Valet av framtida fasta förbindelser över Öresund kan bli en fråga om religiös övertygelse snarare än kronor och ören. (Glöm inte kyrkovalet!)
En av de frågor som var uppe på (M)-mötet handlade just om framtida fasta (och ska tilläggas rörliga) förbindelser mellan Sverige och Danmark över/under Sundet.

Det var flera (M)-politiker med rötterna i Landskrona närvarande. Carina Zachau, regionråd och bosatt på Ven påminde mig om en krönika jag skrev i Jyllands Posten 26 juni 2004. Den handlade om en Venbos (Tycho Brahe) resor till hans arbetsplats i Köpenhamn via Landskrona och Öresundsbron.

Nu finns 3 förslag till fasta förbindelser över Sundet:
1.) Öresundsmetro, Malmö – Köpenhamn Pris: 40 miljarder kronor
2.) H-H-förbindelserna, Helsingborg – Helsingör Pris: 60 miljarder kronor
3.) Europaspåret, Landskrona – Köpenhamn Pris: 80 miljarder kronor

I den PM jag överlämnade till regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (se bilden!) finns min syn på saken med konstaterandet – sammanfattningsvis – att Landskronas prekära läge är
sådant att det redan nu behövs en flygbåtsförbindelse in till Köpenhamn från Skeppsbron, från Nyhavn till Nyhamn, så att säga. Det handlar om felräkningspengar i förhållande till ovannämnda belopp eller 400 – 500 miljoner kronor. Min PM, som bygger på Europaspårutredningen, har
rubriken ”Ett triangeldrama – 3 svenska städer och 3 förslag (med 3 fotbollslag)” och består av 3 skrivna sidor och 4 sidor kartbilagor i färg.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Ett pinsamt misstag

2021-08-09 13:08

Den här skylten har suttit uppe sedan rondellen var klar. 
Ett riktigt pinsamt misstag av Trafikverket, eller kanske det var avsiktligt.
Skylten är lika dålig som vägen från rondellen upp till Vadensjö kyrka. 
Känns som att köra på en gammal skurebräda och har varit så i många år.
Leif Thorsell

Cykla för freden och klimatet

2021-08-06 13:45

Pandemi, extremväder, översvämningar, skogsbränder, smältande glaciärer, hotad biologisk mångfald – en del av de hot vi står inför och som kräver stora, globala insatser.

Då väljer Sverige och många andra länder att upprusta sin militär. Nya vapen, som mördarrobotar och modernare kärnvapen tas fram. Rena vansinnet! De tusentals miljarderna borde i stället användas i det globala arbetet för klimatet, miljön och alla människors rätt till social och mänsklig säkerhet.

Varaktig fred och en omställning för klimatet är varandras förutsättningar. Utan fred klarar vi inte klimatkrisen – klarar vi inte klimatkrisen blir det ingen varaktig fred. Då kommer antalet konflikter och krig om jordens resurser att öka och många fler människor kommer att tvingas på flykt.

Om vi inte börjar tänka i mänsklig och planetär säkerhet i stället för militär säkerhet klarar vi inte de två största hoten mot vår planet – klimatkrisen och kärnvapnen. De kan inte hanteras militärt.

Militär verksamhet, såväl övningar som krig skadar inte bara människor, utan även miljön och klimatet. Trots detta är militärmakten den enda verksamheten som inte behöver redovisa sin klimatpåverkan.

IKFF:s klimat- och miljögrupp (Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet) genomför en manifestation för freden och klimatet genom att cykla mellan kommuner i Skåne under tiden den 8/8–20/8. Där kommer vi att hålla allmänna möten under parollen ”Fred på jorden – Fred med jorden”.
Cykelmanifestationen kommer särskilt att uppmärksamma FN:s kärnvapenförbud som trädde i kraft i januari 2021. Efter ett kärnvapenkrig finns inga segrare, bara katastrofala humanitära konsekvenser med ömsesidig död och förintelse och katastrofala konsekvenser för klimatet och miljön. När spänningen mellan kärnvapenmakterna ökar, ökar inte bara risken för ett medvetet kärnvapenanfall utan också risken för mänskliga misstag.

Nio länder av FN:s 193 medlemsstater tar sig rätten att spela roulett med hela världen som insats.
Tillsammans kan vi andra 184 länder i FN stoppa detta genom att stödja och ratificera FN:s kärnvapenförbud.

Cykelmanifestationen har följande uppmaningar:

  • Vi uppmanar Sveriges regering och riksdag att snarast skriva på och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.
  • Vi uppmanar lokalpolitiker i Skåne att stödja förbudet och verka för ratificeringen genom att ansluta sig till ICANs Cities Appeal.
  • Ökad militarisering måste ersättas med konfliktförebyggande arbete och arbete för klimaträttvisa!

Vi startar i Simrishamn söndagen den 8 augusti när Fredsfestivalen där avslutas.
Därefter är vi i följande städer:
Ystad – måndag den 9:e finns vi under dagen på Stortorget från kl 10.30, tillsammans med Ystad Fredsgrupp och Kvinnor för Fred Skåne.
Trelleborg – onsdag den 11:e finns vi under dagen på Rådhusplatsen från kl 10.30.
Malmö – fredag den 13:e alternerar vi mellan Gustav Adolfs torg och Triangeltorget från kl 13.00. Kl 11-13 ansluter vi till Fridays for Futures aktion vid Stadshuset.
Lund – måndag den 16:e finns vi under dagen på Stortorget från kl 10.00 tillsammans med Vänskapens hus, Kvinnor för Fred KFF, Svenska Freds och Svenska kvinnors Vänsterförbund SKV.
Landskrona – tisdag den 17:e finns vi under dagen på Rådhustorget från kl 10.30.
Helsingborg – onsdag den 18:e alternerar vi under dagen mellan Stadsparken, Stortorget och Gustav Adolfs torg från kl 11.00.
Höganäs – torsdag den 19:e finns vi under dagen på Olof Arnbergs plats från kl 11.00.
Ängelholm – fredag den 20 augusti finns vi under dagen på Stortorget från kl 11.00.

Mer information om samlingsplatser, tider och aktiviteter kommer på IKFF Malmö/Lund-kretsens facebooksida, eller läs mer på IKFFs hemsida.

Fredshälsningar
IKFF:s klimat- och miljögrupp

Eva Isaksson Ståhl
Gunnel StåhlFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser