PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.8°C 4.3m/s
Dagens namn: Henrik

P-skyltningen i Lill-Olas

2021-03-15 09:36

Som kanske blivande parkeringsvakt, vill jag påpeka följande. Dom jävla skyltarna ställer till det!!!! Minns en gång, tror det var uppe i Mellbystrand, så var det en så kallad mopedbil, storlek större, fast med traktorskylt i bakändan, som parkerade p (på) liknande plats!
Stackars mannen och ägaren till mopedbilen, som var lätt handikappad och ville njuta av dagen på stranden, fann sitt ekipage lappad med böter, när han skulle åka hem. Varför!?

Jo, mopedbilen var inte klassad som ”fordon, klass 1”! Hur det gick sedan minns jag inte, men kommunen stod på sig och ville driva in böterna.
Och nu vill jag veta hur Landskrona Stad, ställer sig, om en liknande situation, skulle uppkomma….!?

Janne Svensson

Läs mer: Detta gäller vid parkering i Lill-Olas


Om särskolan i Landskrona stad

2021-03-11 10:14

Om de elever som har allra störst uppförsbacke här i livet. Och deras föräldrar. Nu tar jag bladet från munnen.
I uppdrag granskning i förra veckan såg jag ett reportage om tystnadskultur inom vården.
Det väckte tankar hos mig, om hur förbjudet det är att kritisera den organisation människor arbetar i. 
För många år sedan arbetade jag några veckor på arbetsförmedlingen innan jag blev erbjuden och tog annan tjänst. Där fick personal veta att all kontakt med media skedde via deras särskilt utvalda mediakontaktperson. 
Så att vi alla visste det….

När jag jobbade som skolpsykolog i Landskrona stads regi för två år sedan, fick jag inblick i hur barnen på särskolan hade det. Och hur deras pedagoger hade det.  
Barnen på särskolan i Landskrona hade ingen lekplats alls. En plätt med gräs och asfalt, ingenting annat. Inte en gunga, inte en klätterställning, inte en trehjuling att leka med. Ingenting.
Lokalerna var små, oanpassade för de här barnens behov. Trånga korridorer och omoderna ytor, dvs inte uppfräschat eller renoverat på mycket, mycket länge. De små toaletterna kunde ge vem som helst klaustrofobi, och många av barnen behöver hjälp av vuxen på toaletten. 

Personalen var förtvivlad. Mycket kompetent personal som brann för sitt jobb var fullkomligt knäckta av att försöka få dagen att fungera. På grund av trängsel och brist på stimulans fick barnen hög stressnivå och hamnade ofta i konflikt med varandra. 
Detta gjorde mig olycklig, in i själen. När man arbetar som skolpsykolog så utreder man barn, som sedan utifrån resultat, kan hänvisas till att gå i särskolan. 
Detta kändes fruktansvärt. Jag skulle inte kunna se de här föräldrarna i ögonen och tycka att denna utredningen har hjälpt deras barn. Barnet kommer att få det bättre på särskolan. Det var meningen att man skulle kunna förmedla det.

Jag googlade särskolor och hittade underbara skolor som tagit sitt uppdrag på stort allvar. Med upplevelserum, varmbubbelpool, stora ytor, lekhallar, målarrum med mera med mera. Stimulans för alla sinnen. Förutsättning att utvecklas ifrån den nivå där ens behov finns. 

Min ilska och min frustration över de här barnens situation fick mig att skriva ett mail. Till min chef på centralt verksamhetsstöd/UTB och till Torkild, som jag gått i samma klass som, i gymnasiet. I min värld är vi alla lika. Jag har rättighet att uttrycka min åsikt om hur Landskrona stad tar sig an uppdraget om särskolan.
Men … nej, det hade jag inte rätt att göra. Min chef, som jag inte visste då, även var/är chef över särskolan, tyckte inte att jag skulle skriva ett sådant mail. Torkild kunde ju se det som kritik emot henne. Jaha tänkte jag – och? Hon hade inte ens satt sin fot på särskolan. Hon visste ingenting om hur där såg ut. Därefter utvecklades vår relation på så vis att jag valde att avsluta min tjänst. Trots att jag älskade mitt jobb väldigt mycket. Både elever och kollegor. 

Nu tar jag tillvara på min yttrandefrihet och berättar att särskolan borde ges en stor del av Landskrona stads överskott och totalrenoveras, få nya stora lokaleler med gott om personal och gott om resurser.

De här barnen har den största uppförsbacken att gå i livet. Och vi är skyldiga dem en så god start och skolgång som möjligt. 
Om någon blir förbannad för att jag säger detta högt och tydligt – Fine with me. Länge leve det fria ordet.

Ha en fantastisk dag alla! 

Monica Drexler Bergman


Tack Anders - No. 2

2021-03-09 17:30

Ibland blir man konfunderad och förvirrad.

Jag förstår att alla partier har olika sätt att se på verkligen och olika medel för att göra det bästa för Landskrona. De måste tänka på de som bor här nu, framtida generationer och man måste också moraliskt beakta de som byggt upp staden.

Däremot är det intressant med din, Anders kritik av den kapitalförvaltning som staden håller på med. För mig har detta alltid varit ett sätt att inte föra över en skuld till framtida generationer. Så att de inte behöver investera i dyra miljöåtgärder, exempelvis, som vår generation har orsakat.

I min naivitet trodde jag att stadens stora kapitalförvaltning har sin  grund i att Sydkrafts aktiernas försäljning. Det var ju i alla fall S som låg bakom den kapitalförvaltning som existerar i LSR vars syfte är att betala sluttäckningen just för att skattebetalarna inte skall stå för notan.

Men kanske någon som var med vid den tiden från S skulle kunna upplysa mig för jag trodde inte S var emot detta. Jag ser det som centralt i Anders Nordgrens kritik. 

Det är dock hur man använder de offentliga pengarna, ( allt inte är skattemedel) som påverkar hur man skall rösta Där håller jag med dig helt Anders. Men jag anser att stadens idé om  kapitalförvaltning är bra. Sen går det att träta om vilken verksamhet skall vara i aktiebolag eller i förvaltning men det är också ett värde på valsedeln.

Mikael Fahlcrantz


Politiker och tjänstemän ska inte slarva bort skattemedel

2021-03-09 10:54

Vi läser återigen om hur chefer lämnar sina positioner med höga fallskärmsavtal och vi ser också hur verksamheter som går på knäna inte får medel till att bedriva sin huvudsakliga verksamhet.

Politiker och tjänstemän duckar i frågan om ansvar.

Politiker har ansvar för de riktlinjer som dragits ut för verksamheten och tjänstemän ansvarar för att följa denna. Skulle någon avvikelse ske ska detta rapporteras och följas upp.

Vi har läst hur betygen på Västervångskolan dalat och hälften av eleverna inte når upp till att erhålla gymnasiebehörighet.
Samtidigt duckar tjänstemän och politiker för ansvaret. Under 2019 sattes ett sparkrav på flera nämnder och förvaltningar, däribland utbildningsförvaltningen, samtidigt drog de på sig ett underskott på 20 miljoner.

När nu detta med Västervång dyker upp så säger ansvarig chef att; Hade vi bara blivit informerade hade vi skjutit till mer resurser.
-Min fråga är då? – Varifrån?

Varför har inte skolan medel från början?
Nästa fråga är: Hur ser det ut på andra skolor i kommunen?
Hur ser det ut lägre ner i åldrarna? Får vi stora bekymmer i framtiden för att pengarna tryter (eller det gör de ju inte, de är prioriterade till annat)

Löner till avgående chefer och bygga rondeller är den satsning vi ser med våra skattemedel.

Jag hade prioriterat annorlunda. Vi kan inte teckna fördelaktiga chefsavtal med feta fallskärmar där man kan lämna sitt jobb med full lön efter att ha misskött det. Vilken vanlig löntagare har såna generösa avtal!?

För övrigt anser jag att staden ska producera fler hyresrätter till vanligt folk och att Kommunfullmäktige ska annonsera sina möten på Landskrona Direkt, inte i Papperstidningen som inte längre finns (beslut i KF 2018).

Jonas Karlsson


Tack Anders

2021-03-09 09:30

Tack för ett riktigt bra inlägg Anders Nordgren!

Hoppas många läser ditt inlägg. Det kan starta en välbehövlig debatt och väckarklocka i Landskrona.
Din röst behövs i debatten.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Kommunen som finansbolag

2021-03-08 16:46

När infördes att en kommun skall vara ett “finansbolag” eller “kapitalförvaltningsbolag” eller bolag överhuvudtaget ….?

Bedrägeriet är frapperande ovärdigt kommunens invånare, de lurar upp många på läktaren med “köttben” i form av att “stjäla” statens Coronastöd genom att gömma in det i bokföringstekniska konton ämnat för skattesänkningar. 

Coronastödet skall ju gå till det ämnade syftet, inte framtida skattesänkningar. 

Kommunen är faktiskt INTE ett finansbolag med kapitalförvaltning. Vill Torkild ha denna verksamhet får han gärna starta ett sådant privat bolag.

Bara fundera på formuleringarna från kommunen:
“De ökade statsbidragen kopplade till att mildra effekterna av coronapandemin bidrar till ett starkt resultat, precis som i många andra kommuner. En förändrad redovisningsprincip av exploateringsintäkter bidrar också starkt till det positiva resultatet.
Till detta kommer att förvaltningen av stadens kapital lämnar ett stort överskott, liksom att försäljningen av anläggningstillgångar blivit större än budgeterat.
Överskottet kommer att placeras i stadens kapitalförvaltning som finansierar kommande investeringar, och i resultatutjämningsreserven (RUR), som används för att jämna ut skatteintäkterna över en konjunkturcykel. “

Vill medmänniskorna i Landskrona känna trygghet i den kommunala verksamheten med humanistisk kvalitet eller ska alla tvingas köpa behoven av Landskrona AB?

Lokal nyliberalism där dina skattemedel används för kapitalförvaltning i ett fondbolag som kallas Landskrona Stad (AB).
Är det det alla Landskronas invånare önskar och vill??

Anders Nordgren
Socialdemokrat

Källa:
https://www.landskrona.se/nyhetsarkiv/landskrona-stads-preliminara-bokslut-for-2020-pekar-pa-stort-overskott/

 


Kvinnors dåliga löner har samhällsfarliga konsekvenser

2021-03-08 09:35

Kvinnors löner är 9,9 procent lägre än mäns. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag till
klockan 17:00. Coronapandemin, med tiotusentals döda och en extrem arbetsbelastning inom vård och omsorg, visar att kvinnors dåliga löner och arbetsvillkor har livs- och
samhällsfarliga konsekvenser.

Trots att kvinnor har högre utbildning än män tjänar kvinnor fortfarande mindre. Kvinnors heltidslöner är i genomsnitt 9,9 procent lägre än mäns. Det motsvarar 3700 kronor i
månaden och 44 400 kronor per år. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag.
Coronapandemin har gjort det tydligt att undervärderingen av kvinnodominerade yrken och sektorer har livs- och samhällsfarliga konsekvenser. Kombinationen av otrygga anställningar, hårt pressad arbetsmiljö, brist på kompetensutveckling och bristande förutsättningar för ett närvarande ledarskap inom äldreomsorgen är huvudorsaker till att så många avlidit av covid- 19. Arbetsmiljön inom vården är så pressad att anställda drabbats av posttraumatisk stress.

Låt detta bli en väckarklocka för det akuta behovet att rätta till de ojämställda lönerna och villkoren en gång för alla. Vi inom 16:12-rörelsen:

Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och ökar kvaliteten i verksamheterna.

Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I kvinnodominerade yrken och branscher är lönen lägre än i mansdominerade. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att lönerna motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

Öka tillsynen och skärp sanktionerna för de arbetsgivare som ignorerar lagens krav. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män krävs att Diskrimineringsombudsmannens tillsyn skärpas och arbetsgivare som bryter mot reglerna möta kännbara påföljder.

Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

Jämställda pensioner
Kvinnor har 31 procent lägre pensioner än män. Pensionssystemet behöver reformeras och skillnaden mellan kvinnor och mäns tjänstepension utjämnas.

16:12-rörelsen genom
Jelena Dojcinovic, vice ordförande, Fredrika Bremer-Förbundet, Landskrona kommunfullmäktige ledamot och Landskrona Liberalernas styrelseledamot
Kerstin Christensson, Kretsordförande Landskrona, Fredrika Bremer-Förbundet
Sannie Jensen, Kretsordförande Malmö, Fredrika Bremer-Förbundet
Ingrid Sandelin, Skånekretsens Arbetsterapeuter, Sveriges Arbetsterapeuter
Pontus Wikholm, Kommunikatör, Sveriges Arbetsterapeuter
Monika Göl, avdelningsordförande, Vision Region Skåne
Anna Nilsson, Ordförande Visions Lundaavdelning


De äldre är värda Mellanboende

2021-03-08 09:16

På senaste Kommunfullmäktige röstade Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartisterna, Centerpartisten och den avhoppade Sverigedemokraten
Ulf Karlsson nej till Socialdemokraternas motion om att bygga Mellanboende (typ gamla sortens Servicehus), med motiveringen att Landskronahem skall bygga Trygghetsboende på Jäntan och därmed är behovet uppfyllt.

Mellanboende och Trygghetsboende kan verka lika. Lägenheterna kan se lika ut och det skall finnas gemensamhet utrymme på båda. Men där
slutar likheten.

På Mellanboende finnas det personal dagtid, alla dagar i veckan. Trygghetsboende har en värdinna några timmar i veckan.
Mellanboende serverar frukost, lunch och middag. På trygghetsboende får man själv sköta kosthållningen.

Till Mellanboende måste man ansöka om bistånd och den med störst behov får först plats, till Trygghetsboende behöver man bara var 70 + och den som har längst kötid får flytta in. I Trygghetsboende är det hyresvärden som ensam avgör vem som får flytta in.

Vi Socialdemokrater anser att det är två vitt skilda verksamheter som båda behövs.

Så Liberaler, Moderater, Miljöpartister, Centerpartister och Ulf Karlsson det innebär att ni anser att en 85 åring som är isolerad och orolig, harhemtjänst varje dag och inte känner sig trygg hemma kan får stå tillbaka, för att en frisk 70-åring som har längst kötid skall flytta in.

Socialdemokraterna i Landskrona tycker att det är behovet som skall styra och kommer att arbeta för att staden bygger Mellanboende.

Det anser vi de äldre är värda.

Fatmir Azemi (S)
Eva Örtegren (S)


Västervångskolan

2021-02-25 15:18

Pandemin har pågått nu under ett år och undervisningen för elever på skolor har med mellanrum skett på distans. Vi vet att distansundervisning inte är detsamma som närundervisning. Det är klart att distansundervisning  kan påverka skolresultatet, men att resultatet rasar så mycket som på Västervångskolan, det är oacceptabelt. En skola som tidigare hade högt resultat (2011/2012 hade man 95 procent gymnasiebehörighet). Att endast 55 procent av niondeklassarna når gymnasiebehörighet är en katastrof. Det är ett allvarligt läge och vi måste agera omedelbart. Vi måste satsa resurser på Västervångskolan.

Att resultaten gått ner är ett tydligt tecken på Treklöverns ledning och besparing på skolan slagit helt fel.

Vi socialdemokrater har hela tiden varnat för att det är fel att göra besparingar inom skola. Detta är ett bevis på att det i slutändan kan kosta oss mycket mer än de besparingar som den styrande Treklövern väljer att göra.

Det är glädjande att höra att våra tjänstemän vill satsa på mer resurser i skolan för att vända trenden. Det är rätt.

Det är viktigt att vi agerar fort för att förbättra resultatet i skolan, vi måste vända trenden trots att det kostar pengar. Vi måste satsa på våra barn, på våra skolor, vår framtid.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Gör Slottsparken till en familjens park - Skapa jobb till ungdomen

2021-02-23 11:10

Torkild Strandberg fundera nu på vad som skall göras av den park som hade det nedbrunna slottscaféet i centrum. Han har rätt i att det ofta var folktomt. Inte minst på regniga dagar. Detta gällde även på 1950-talet. Men många gillar fortfarande den koloniliknande arkitekturen från 1928 då Hanna Månsson startade serveringen.

Om Strandberg sätter barnfamiljernas och arbetslösa ungdomars intresse i centrum, så kan det bli något riktigt bra i dag. Här är några idéer:

Ett mini-zoo som också  använder dammen. Några karuseller drar också barnen dit. Kombinerat serverings- och picknickområde under tak. Med ett mini-zoo kan parken även dra folk på vintern med bättre belysning. Gör parkeringar på Tvättprammen då många barnfamiljer bor i utkanten av kommunen. Är cykelparkeringen kvar i parken? Fixa annars till den.

Låt arbetslösa ungdomar bygga och sköta denna minipark till avtalsenlig lön. Visa att Landskrona liksom Malmö kan ha en folklig park i centrum. 

Lars Erlandsson Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser