PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Svar till Tommy Jonasson

2021-04-08 09:53

Det är naturligtvis trevligt att få lite beröm av en universitetslektor.
Här https://www.dsb.dk/globalassets/pdf/koereplaner/regionaltog/k21/dsb-k21–sjaelland-.pdf finns en tidtabell för Kystbanen. Och jämför vi den del där Helsingborgsalternativet inte sammanfaller med Centralalternativet (förbindelsen över centrala Öresund) motsvarar detta Helsingborg – Österport via Helsingör , respektive Helsingborg – Österport via Landskrona, får vi följande överfartstider:
…via Helsingör ca 40 eller 45 minuter (båda förekommer) plus kanske 5-6 minuter för tunnelresan. Men snabbare än 45 minuter lär inte vara möjligt.
…via Landskrona tar ett Öresundståg idag 12 minuter Helsingborg – Landskrona , kanske 3 minuters stopp, och överfart 12 minuter (samma som Hyllie – Kastrup), vilket blir 27 minuter.

Gällande tider över (och under) Öresund är tiderna approximativa, men DET KOMMER OBESTRIDLIGEN GÅ FORTARE VIA LANDSKRONA !!!

*

När det då gäller att “visa framfötterna” med en passagerarlinje, skall vi nog ta historien i beaktan. Att få 35000 Landskronabor att tura tillräckligt, blir måhända svårt. Men om rederiet ges två fartyg, ett större och ett lite mindre, och anpassar den större att passa (främst) Storköpenhamnare och den mindre att (främst) passa våra behov, tror jag ärligt att det hela inte bara kan gå ihop, utan gå med vinst. Och fram för allt måste man sprida reklam i Köpenhamn med förorter.

Syftet är främst att få danska toppolitiker att se att behovet finns. Och då kommer centralalternativet automatiskt.

Pontus Eriksson


Aprilskämt – Nej, en knock out!

2021-04-06 14:03

Pontus Erikssons inlägg här på planket den 1 april 2021 med rubriken ”En andra tågförbindelse över
Öresund” öppnade för denna kommentar!

Läs noggrant Pontus insändare! Det är tungt till att börja med. Men i det femte stycket blir det en AHA-
upplevelse. Pontus skriver: ”Och även från HELSINGBORG kommer det gå betydligt fortare att ta sig till Köpenhamn, via Landskrona än via Helsingör!”
Och sen sista stycket skriver Pontus: ”Loppet är absolut inte kört! Och för att visa att Landskrona är seriösa, bör vi dessutom starta upp en passagerarlinje.”

Vi har nu suttit med armarna i kors i tjugo år. Det är under dessa år som södra Landskrona utvecklats – det kan inte förnekas. Men att bli tvåa räcker inte. På sikts blir man bara förbannad – vi är där nu!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet

PS. Sen har vi ”cykeltunnelförslaget”. Ett grävarbete för journalister – här finns mycket under ytan. Och naturligtvis ska cyklister få fri biljetter med BÅTEN till Köpenhamn, som är cyklisternas stad. Det blir en riktigt exklusiv resa, eventuellt via VEN. /Ds.


Arbetarrörelsens arkiv

2021-04-06 09:52

Efter reportaget om Arbetarrörelsen arkiv minskade bidrag före påsk har jag som Socialdemokraternas gruppledare i Kulturnämnden fått ett antal frågor om hur vi ställde oss i frågan och tänkte förtydliga för de som inte går in på Landskronastads hemsida och läser protokoll.

Vi förstår givetvis det enorma värde som arkivets material har för alla som någon gång vill engagera sig i hur samhället utvecklats med just föreningslivet som grund genom kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen, idrotten och kulturen med många fler. Aktiva föreningar men även de som inte finns idag har med bilder och text dokumenterat sin verksamhet parallellt med samhällets och lämnat in detta till arkivet.

Att jämföra arkivet med andra föreningar ser vi som svårt då de i alla tider har arbetat och tagit hand om övriga föreningars historia i Landskrona och tagit hand om deras materialet på bästa möjliga vis.

Därför gav vi i den Socialdemokratiska gruppen ett motförslag vid senaste nämndsmötet på att Arbetarrörelsen arkiv skulle få behålla sitt nuvarande bidrag samt få extra bidrag för att möjliggöra en nödvändig digitalisering för att göra materialet mer tillgängligt.

Vi lämnade in en reservation i denna fråga då vi inte fick gehör för våra förslag och Liberaler och Moderat i nämnden drev igenom sitt förslag om sänkta bidrag, SD avstod att rösta i frågan.

Vi vill redovisa detta för alla er Landskronabor som tycker att Arbetarrörelsens arkiv är en alldeles för viktig del av vårt kulturarv att sparas bort.

S-gruppen Kulturnämnden
Roger Lindskog


En andra tågförbindelse över Öresund

2021-04-01 10:11

Helsingborg, Landskrona och Malmö fick en sista chans att presentera sina respektive förslag – och det blev nej till samtliga. Som jag ser det, är det märkliga i detta inte alls den danska transportministerns Benny Engelbrechts uttalande, utan det faktum att politiker på denna sidan Öresund inte vill begripa att jätteprojekt som dessa måste gynna både Danmark och Skåne (mer Skåne än Sverige) – inte endast att försöka göra Köpenhamn till en “hållplats på vägen” mellan Stockholm och de Nordtyska metropolerna som Berlin, Hamburg, Bremen och Hannover .
Detta gäller i och för sig inte Malmös metrolinje till Köpenhamn. Där är det istället bara att konstatera att man bygger inte “tunnelbanor” med 600 till 900 meters avstånd i princip överallt, utom mellan de två sista stationerna, som istället hamnar på 15-20 km från närmsta andra metrostation. Och man kan inte ha en metro med två biljettsystem (Hade det funnits ett utbrett metronät i Malmö hade saken kanske varit något annorlunda, men det gör det inte – och till dess lär Malmö få vara nöjda med sin redan existerande förbindelse).

I Helsingborg är det rena vansinnet – om färjetrafiken skall ersättas, måste det ju finnas en möjlighet att köra trafik runt Öresund, med stopp på de större stationerna. Inte bara tåg från Köpenhamn till Göteborg (och evt Oslo). Men ritningarna visar klart och tydligt att från Helsingör var ett dubbelspår tänkt att ansluta Helsingborg SÖDERIFRÅN – och endast söderifrån !!!

Dessutom måste Kystbanen (dubbelspåret Helsingör – Köpenhamn) endera breddas till fyra spår, eller så måste hastigheten sänkas betydligt. Trafiken från Helsingör söderut är mycket tät .

Så har vi kvar “Europaspåret” från Landskrona. Och här finns faktiskt alla förutsättningar som behövs. En lågbro över den grunda Lundåkrabukten, en konstgjord ö samt en tunnel till Nordhavn, som är under utbyggnad. Och Västkustbanan har inte alls samma trafiktäthet som Kystbanen. M.a.o. det finns plats för fler tåg.

Och även från HELSINGBORG kommer det gå betydligt fortare att ta sig till Köpenhamn , via Landskrona än via Helsingör.

Men hur ställer man sig i Danmark till ett namn som “Europaspåret” – redan i namnet avslöjas att det hela ses på med svenska ögon. “CENTRALALTERNATIVET” (för centrala Öresund) skulle genast låta så mycket bättre. Eller åker de köpenhamnare som kommer utnyttja banan “mot Europa” ?  Kommunen lät en dyr konsultfirma i Stockholm komma fram till den slutsatsen!

Och anslutningarna på danska sidan var uppåt väggarna galna. I princip skulle förbindelsen inte bli en del av det danska bannätet förrän god bit efter Köpenhamn.

Till Strandberg – kan du inte vara vänlig nog att låta en dansk konsultfirma (Köpenhamnsk) visa hur anslutning av spåren på danska sidan bör se ut. En tunnel som kommer i land där Nordhavn kommer övergå i Öresund om 10-15 år. Vidare en kort tunnel som ansluter till det danska nätet en bit norr om Österport station.

Loppet är absolut inte kört !  Och för att visa att Landskrona är seriösa, bör vi dessutom starta upp en passagerarlinje. Bilar blir svårt, men nog bör det finnas ett behov bland Köpenhamns 2 miljoner invånare att kunna ta sig en tura på Öresund. Att vi också skulle få nytta av en sådan linje blir extra bonus. När väl denna obehagliga smitta besegrats.

Pontus Eriksson


Cykelväg Landskrona Helsingborg

2021-03-19 10:43

Tänk om tänk rätt!
Att dra en cykelväg genom Hilleshögsdalar är inte bara miljömässigt fel det är också ett ingrepp i ett helt unikt naturområde såväl lokalt som nationellt.
Det har varit orört i lite drygt 1200 år.
Och det borde såklart förbli så.
Det finns en mängd olika sätt att dra cykelväg mellan Landskrona och Helsingborg

Lennart Pettersson
fd ordf i Glumslövs Byalag


Tystnadskultur

2021-03-18 11:49

Efter Monica Drexler- Bergmans insändare (11/3) om särskolan och det korta svar ”Landskrona Direkt” lyckades avkräva Torkild Strandberg gick vi in på den hemsida TS rekommenderade: ”Synpunkt Landskrona”.
Vad vi kan se finns där inget att läsa om vilka synpunkter medborgarna haft och inga svar heller. Du kan där bara fylla i ett formulär och sen välja om du vill ha svar via brev, e-post, sms eller inget svar alls. Hur får man reda på vilka synpunkter som inkommit och vilka svar som getts? Hade varit intressant att läsa.

Det hör annars verkligen till ovanligheterna att TS ”nedlåter” sig till att besvara en medborgare i media. Man får en känsla av att han och Treklövern lägger locket på vad gäller alla medborgares synpunkter i media. När TS själv tycker han har något att förmedla ( oftast bara i för honom positiva ärenden), då kallar han till presskonferens och skyltar med sig själv i bild och brer ut texten som han vill.

Så känns det tyvärr också vad gäller styret i stan med alla konstruerade bolag och styrelser där  mycket politisk medverkan och ff a insyn har tagits bort. Man verkar inte ha tilltro till medborgarnas kompetens och förmåga att sätta sig in i besluten. Kan detta bero på att man inte tolererar oliktänkandes synpunkter?

Drexler-Bergman sätter fingret på den tystnadskultur som finns för anställda inom kommunen. Först nu när hon inte är anställd längre vågar hon ta bladet ur munnen. Även om detta gäller så gott som alla kommuner idag känns det extra påtagligt i Landskrona.

Här kan man fråga sig vad som hände på Västervångsskolan när utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth påstår att hon inte fått någon information om de dåliga skolresultaten? Är det också resultat av en tystnadskultur?

Liksom Drexler-Bergman hyllar vi det fria ordet och ett samhälle med yttrandefrihet. Men då behöver vi politiker som är öppna mot medborgarna och vågar ge oss insyn i verksamheten.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Kalabalik i stadshuset

2021-03-17 11:49

Chefskarusellen i stadshuset är ingen ny företeelse. Alla kommer vi ihåg hur den politiska ledningen i Landskrona bytt stadsdirektör med oacceptabelt täta mellanrum. Jag trodde att en ny stabilitet äntligen infunnit sig när Christian Alexandersson tillträdde, inte minst beroende på att kommunstyrelsens ordförande vid upprepade tillfällen höjde honom till skyarna.

Vad fel jag fick. Utan någon som helst förvarning avpolletterades Alexandersson och fick gå på dagen. Givetvis med ett fett avgångsvederlag i form av ett konstruerat uppdrag och bibehållen lön, inklusive den omtalade Teslan.

Carina Leffler tillträdde som ny stadsdirektör samma dag som Alexandersson fick silkessnöret. Skulle det nu skapas stabilitet och långsiktighet när det gällde synen på chefer? Skulle karusellen äntligen sluta snurra i vansinnesfart?

Nej, tvärtom. Chefer får sluta på löpande band, vilket Landskrona Direkt skrivit flera artiklar om. Gemensamt för dem alla är att de får hundratusentals kronor i avgångsvederlag, samtidigt som skola och äldreomsorg får stora besparingskrav. Kostnaden för dessa avgångsvederlag skulle gjort stor nytta för att efterskänka avgifterna till våra krögare. 

Förklaringarna till att chefer får gå är minst sagt krystade, för att inte säga osanna. Det råder en tystnadskultur som bara blir värre och värre för varje år som går. Den locket på-politik som treklövern bedriver är skrämmande och inte värdig i vad som borde vara en demokratiskt styrd stad.

Jag önskar att Torkild Strandberg lyssnade lite mer på omvärlden. Då skulle han förstå att Landskrona har ett dåligt rykte som arbetsgivare åt högre chefer. Det gör att många kompetenta personer aldrig någonsin skulle söka sig till Landskrona. Inse detta faktum och låt oss sluta få läsa fler artiklar om Landskronas eviga chefskarusell.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Chefskarusellen - som skall gå till kvällen!

2021-03-17 11:36

Vi såg att svenska nöjesparker eventuellt skall få öppna med restriktioner!
I vår kära hemstad har vi en nöjespark som håller öppet utan några som helst restriktioner. Den senaste attraktionen varar i sex månader och kostar 440 000kr för ett åk!
Platsen är redan bokad så vi kan som vanligt bara åse detta spektakel som åskådare! En del av oss applåderar och skrattar medan en del av oss buar och tycker att detta är ju mest pinsamt!

Nu tycker ju en del i beundrarskaran att man är vänstervriden för att man reagerar negativt. Vi bryr oss inte om vem som styr eller har styrt karusellen men sådana här gratisåk är FEL!

Dock gläder det våra lite vänstervridna själar att stadens nöjesparksägare har lärt av vår vänstervridna finansminister att det är bra att samla i ladorna för framtida kriser!
Vi kommer dock osökt att tänka på de besparingar/ neddragningar som nöjesparken måste göra ; Kan man man inte då göra som vår vänster vridna finansminister gör : Hämta Lite ur ladorna, bara lite? Det hade ju kanske hjälpt att komma till rätta med en del av gymnasiekompetensbristen?
Detta  är bara ett litet vänstervridet förslag!

Det får oss att tänka på de som var ute och rodde i en båt som läckte!
I en låda i båten hade man allt som behövdes för att täta båten. Istället för att öppna lådan och börja laga läckorna uppmanade kaptenen besättningen att ro fortare in till land.
– Vi tätar inte den läckande båten utan vi väntar till framtida större och rejälare läckage!

Med vänstervridna hälsningar!
Håkan Lans
Lena Nilsson


Cyklarna vid omsorgshus

2021-03-16 13:11

Svar till Rolf Nilsson

Omsorgsförvaltningen håller just nu på att flytta in på Slottsplatsen. Vår inflyttning sammanfaller med att man bygger bostadsrätterna Tvålfabriken precis bredvid. Innergården där cyklarna ska stå är därför just nu fyllda med arbetsbodar och redskap. Vi hoppas att Landskronaborna kan ha överseende med stöket under den här korta tiden.

Vänliga hälsningar,
Eva-Lotta Nydahl, områdeschef, omsorgsförvaltningen


Cykelverkstad i omsorgshus

2021-03-15 13:53

UNDRAN:
Har omsorgsförvaltningen på Kungsgatan 15, i sina nya lokaler öppnat cykelverkstad eftersom det dagligen står en massa cyklar lutade mot den nyrenoverade fastigheten.

FRÅGA:
Är det meningen att det skall se ut så?
Det ser verkligen inte snyggt ut.

Rolf NilssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser