PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Göran Wramfelts fotografier

2019-08-13 11:54
Jag tycker det ser mycket trevligt och fint ut på dessa bilder.
Exakt vad är det du önskar skattepengar till här?
Vill du ha fler eller färre stenblock ? Eller vad?
 
Pontus Eriksson

Skötsel av stadens områden

2019-08-12 13:53

Hej politiskt valda och tjänstemän i Landskrona Stad.

Vi har under hela sommaren sett hur snyggt utsmyckad Landskrona stad har blivit med blommor/växter i rondellerna och ett stort antal utplacerade krukor.
Men vad har Häljarp, Glumslöv, Härslöv och Asmundtorp fått? Vi tycker ni ska notera detta vid er årliga inspektionsresa.
Istället ser det ut som på bifogade bilder i Häljarp och säkert även på flera utav de av staden skötta kommunala och områdena i dessa orter.

Vi är i dessa orter nettoskattebetalare, och nu efterlyser vi åtgärder av våra ansvariga politiker och tjänstemän.

Göran Wramfelt
Ordförande Häljarp Saxtorp Byaförening.


Med anledning av Måns krönika

2019-08-12 10:33

Dristade mig till att räkna på den uppskattning av antalet kriminella i Landskrona du gjorde!
Landskrona stad har enligt tillgänglig information (https://www.landskrona.se/kommun-politik/kommun/statistik/)
45 775 invånare! Om vi nu räknar på dina 2% så får vi antalet till 915 personer!
Jag tycker det ger ett helt annat perspektiv än vad du ville framföra!

Kjell Andersson

 


BoIS-historia

2019-08-12 09:54

Många är nog liksom jag glada att LD nämner David Jönssons storverk om BoIS historia. Google ger mycket om de kändaste spelarna, men nu får man 
en del exaktare detaljer. Jag tittade genast på mina stora idoler i  slutet på tjugotalet och början av trettiotalet, Satte, Tjodde, Buckla, Hacke, Bergsten och Sigge. Och så den senare Folke Lundqvist för han var  min klasskamrat. Jag minns att jag och mina kamrater när vi spelade fotboll, fick målvakten anfallare att tappa koncepterna genom att säga: “Här ser du Sigge”.
LD nämner ordet laguppställning. Spelet var enklare på den tiden för det  var bara 1 2 3 5 som var tänkbart.

Göran Hammarström


Tack Landskrona Trädgårdsgille

2019-08-12 09:51

Vill tacka för de fantastiska trädgårdsdagarna som ni arrangerar varje år. Vi och väldigt många med oss ser verkligen fram emot dem. 
Vi träffar trevliga, kreativa utställare med massor av roliga idéer. 
Vi träffar också bara trevliga och avslappade människor. Det är som lite av Landskronas och landskroniternas gamla själ kommer fram dessa dagar. Skaparglädje och intresse för blommor och grönt spirar. 
Så skönt med en marknad utan skrålande tivolin och tung doft av langos och pommes. 
Utan bara vackra ting och växter intill vårt vackra lummiga Citadell och fina konsthall. 

Tack
Lena Nilsson
Håkan Lans


Parasiter

2019-08-08 15:32

Ännu en gång! Pang – en skugga springer iväg! En fasad, lite fönster och en skulptur förstörs! Tur att ingen människa blev skadad!
Mönstret känns igen!
Först attacker mot enskilda och enskildas bostäder sedan mot myndighets byggnader. Det har hänt i Malmö, Helsingborg och nu i Landskrona. Raden kan bli lång!
Parasiterna slåss om revir och måste till varje pris gripas, lagföras och låsas in!

De parasiter som nu griper till våld har en gång varit små och oskyldiga  men något har hänt på vägen.
Jag var speciallärare (40 år) på en skola, i en annan kommun, i ett område med stora sociala problem. Jag arbetade med elever som på olika sätt hade svårigheter. De elever som vi inte lyckades med hade nästan alla  något gemensamt: 
På olika sätt ”frånvarande” föräldrar som var svåra att nå, komma på möten mm, mm. Det fanns ibland skäl jag kunde förstå men aldrig acceptera!
Barnen hade vi tidigt lagt märke till: de var ofta ute sent på kvällarna i mycket tidig ålder (7-9 års ålder), förskola och skola gjorde orosanmälningar, tobak, alkohol och tyngre droger kom tidigt in i de här barnens ålder. De var ofta inblandade i stölder och/eller snatterier. De åkte fast men rätt snart var de igång igen! Körde moped innan 15 utan hjälm – Ja, listan kan bli lång!
De blev gårdagens och dagens parasiter!
Lyckades vi någon gång då? Ja!
A och O var ett nära samarbete med föräldrar. Föräldrar som fick hjälp med att upprätt hålla de gränser de satte och stöd i arbetet med åtgärder som belönade gott beteende!
Vi jobbade oxå mycket nära Socialen och Polisen.

Jag är född och uppväxt på Ödmanssonsgatan , Tranchellsgatan, Fiskargränden och Koriandergatan här i stan.
Jag hade klass och skolkamrater som hade det oerhört tufft. Dåliga bostäder, svårt i skolan osv men ALDRIG att de gjorde vad de som jag kallar parasiter gör idag!

Det finns lagar och bestämmelser i  Sverige! Tillämpa dem!
Jag försöker leva efter en som den välkände (i alla fall utanför NES’ umgänge ) Björn Afzelius sjunger Gammaldags moral: Jag håller högst 40 på Erikstorpsvägen, kör inte vänstertrafik  vid trafikdelare osv. För det mesta gör jag nog rätt men ibland har det blivit fel och jag utan snyftande föräldrar eller reportage har fått ta konsekvenserna ( några parkeringsböter).

Till sist:
Till alla inom skola, sjukvård o dylikt: Gör orosanmälningar till Socialen – inte till någon sorterande överordnad!
Till föräldrar: Låt inte era ungar springa vind för våg på kvällar och helger!

Håkan Lans


Attentatet mot stadshuset

2019-08-08 12:31

Natten mellan onsdag och torsdag skedde ännu en sprängning!
Jag väljer att kalla det för ett attentat vilket  ju är den rätta  benämningen på detta sprängdåd! Politiker och media brukar välja att kalla sådant för sprängning, som man då  kan vilseledas tro det handlar om något enkelt och mindre farligt.

Attentatet är ett hot mot hela det svenska samhället, våra svenska värderingar och kulturella särart. Om inget radikalt görs kan detta leda till ännu värre dåd. Det räcker inte längre att komma med floskeln, att det är oacceptabelt.

Det behövs bl.a radikala förändringar från skolans sida och uppåt i samhället.
Det får vara slut med att ständigt låta personer använda  kränkningskortet så fort personen inte tillåts göra som hen vill.

Med detta korta inlägg vill jag försöka skapa debatt, och önskar svar från ansvariga politiker i Landskrona vad de tänker göra.

Kjell Andersson


Virrhjärnor, kappvändare eller arvodesjägare

2019-08-06 14:23

Virrhjärnor, kappvändare eller arvodesjägare, ja det finns säkert flera namn på den här typen av politiker men gemensamt är att dom inte är speciellt principfasta och inte heller så säkra i sin ideologi, men väldigt intresserade av att maximera sina arvoden i alla lägen. Tyvärr dyker dom upp
då och då, på riksnivå såväl som på regional och kommunal nivå och det är alltid lika trist när det sker.

Att politiker byter parti sker ju då och då men endast i sällsynta fall är det av rent ideologiska skäl, men det är alltid det som hävdas. Mestadels beror det på interna partibråk, missnöje med att inte ha fått tillräckligt välbetalda uppdrag, att man gjort bort sig på sociala medier eller att man kanske rent av har tafsat på en kollega av motsatt kön och på så vis riskerar både åtal och uteslutning.

Om det verkligen beror på ideologiska skäl har det förekommit att man fått en timeoutperiod i det nya partiet tills efter nästa mandatperiod då man blivit valbar igen men dessutom har det krävts att man lämnat de uppdrag man fått av sitt gamla parti. Alltför ofta sitter man dock kvar på de politiska uppdrag man fått av partiet man lämnat, bara för att inte gå miste om sina arvoden. Detta är inte acceptabelt och det är dessutom grovt politiskt ohederligt och man framstår som en profitör på skattebetalarnas pengar och borde betraktas som politisk paria. Dessutom har man lurat sina väljare vilket kanske är det mest ohederliga i sammanhanget.

Sen finns det också dom som byter parti flera gånger och då kan man ju verkligen undra hur det är ställt med det politiska engagemanget. Går man då dessutom tillbaka till sitt gamla parti borde personens agerande starkt ifrågasättas och den personen borde absolut placeras ute i kylan för
många mandatperioder framåt, helst också för evigt.

Det nya partiet borde dessutom absolut kräva att man som nygammal medlem genast lämnar alla uppdrag man fått av sitt gamla parti men det fungerar tyvärr alltför sällan. Man vill inte stöta sig med återvändaren och är kanske glad över att ha fått ytterligare en medlem, om än en politisk vilde.

Den typen av politiker eller kappvändare är absolut inte värda väljarnas fortsatta förtroende och borde inte få ställa upp i nästa val. Dom har klart visat att arvoden är viktigare än ideologi och bryr sig inte om att dom profiterar på skattebetalarnas pengar. Så låt oss slippa att se deras namn på
valsedeln och som ledamöter i nämnder eller styrelser i framtiden.

Leif Thorsell


Klimatpanik

2019-08-05 10:19

Någon som minns kriget om Kuwait 1991? När den Irakiska armén retirerade ur landet, satte de  fyr på över 700 oljekällor och nästan lika många fossil-gas källor. Solen förmörkades 100 landmil i vindriktningen, en 100 miljoner ton råolja om dagen brann, och det tog 8-9 månader att släcka dem. Allt detta var extra koloxid, svavelföroreningar och naturligtvis KOLDIOXID. Men någon klimatpeak åren efter har inte registrerats. Faktum är att fram till och med det där presidentvalet år 2000 i USA, som avgjordes på några hundra röster i Florida. George Bush jr vann och Al Gore förlorade. INNAN DESS var den “otvivelaktiga” vetenskapen enbart inne på en helt annan fråga. OZONHÅLET. Freoner från kasserade kylskåp hotade allt och alla. Ozonhålet växte och växte och växte. Men när Bush jr inte ratificerade ett miljöavtal som hans företrädare Bill Clinton gått med på, vändes det hela som en pannkaka. Al Gore hade börjat tala om koldioxid (istället för freoner) och plötsligt var Ozonhålet inte nått viktigt. Det hade aldrig växt – det hade alltid varit som det är. Istället blev det koldioxid och växthuseffekten som all framtid numera påstås bero av.

Egentligen handlar detta om fd U-länder som genomgår samma fas som Europa och Nordamerika genomgick under förra århundradet. Kina, Indien etc. Där är stora områden luftförorenade som t.ex. Ruhr, Oberschlesien (vad det nu heter på polska ?), London var för 40-50 år sedan. Jag var som 12-åring i London första gången 1976, och fick svår hosta flera veckor efteråt. Solen sken några få timmar på en hel vecka, resten av tiden var London insvept i grå luft. 2017 var jag där igen – och nu är luften ren och solen skiner minst lika mycket som här hemma.
 
Jag är mycket skeptisk till påståendet om ett av människan orsakat varmare klimat. Skulle det likväl vara sant i någon mån, och vi måste ändra på något, kommer det inte hjälpa att ändra någonting här. Jag tror det måste till ett Världskrig mot Kina och Indien etc, i så fall. Men vi kunde gott plantera mer lövskog. Så tycker jag!
 
Pontus Eriksson


Tankar kring osäkerheten i Landskrona 

2019-08-02 09:01

Det som skett senaste tiden har skakat invånarna i Landskrona och skapat osäkerhet hos dem. Att känna sig trygg när man rastar hunden, går till jobbet eller går till närmsta affär ska vara något som är självklart i staden man bor i. Trots att säkerheten är en fråga som polisväsendet är ansvarig för bör även kommunen bidra med någonting som minskar osäkerheten. Genom t.ex. skolan, socialtjänsten, föreningar, fältarbetare och liknande. Vi måste alla arbeta mot samma mål för att kunna möta de utmaningar som staden står inför. 

Mina egna tankar angående den utveckling som skett på senare tid är att vi som kommun bör arbeta mer med fokus på just skola, fritid och sysselsättning för våra unga. Vi som kommun måste bli bättre på att fånga upp utanförskapet.  Vara mer uppmärksamma på vad våra ungdomar sysselsätter sig med och vart de befinner sig. Att staden investerar mer i föreningar och fritidsverksamhet och att ännu mer personal som arbetar på fältet för att bli en länk mellan staden och polisen.

Vi måste ge ungdomarna ett alternativ till kriminalitet.

Vänligen,
Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser